Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 9 içerik listeleniyor

 • ARTERLERDEKİ ÖZELLEŞMİŞ DUYSAL YAPILAR

  Arterlerde 3 tip özelleşmiş duysal yapı bulunur. Bunlar karotid sinuslar, karotid cisimler ve aortik cisimlerdir. Karotid sinusler: A.carotis communis'in çatallanma yerinin hemen distalinde, internal karotid arter duvarında yerleşik bir baroreseptördür. Bu alanda damarın adventisyası biraz kalındır ve glossofarengeal sinirden zengin duysal sinir sonlanmaları alır. Bu bölgedeki media incedir ve kan basıncı artışında gerginleşir; bu gerginlik sinir sonlanmalarını uyarır....

  https://www.biyologlar.com/arterlerdeki-ozellesmis-duysal-yapilar
 • Nörohipofiz

  Nörohipofiz; tuber cinereuma ait median eminence, infundibular stem ve infundibular uzantıyı (pars nervosa) içerir. Her üç kısım da aynı karekterdeki hücrelere, aynı sinirlere ve kan akımına sahip olup aynı aktif hormonal prensipleri gösterir. Hypotalamohipofiziyal traktusu meydana getiren miyelinsiz sinir lifleri ve yüz bin kadar bu nöroksekretuar nöronlara ait sinir sonlanmaları nörohipofizde yer alır. Bu sinir liflerinin perikaryonları hypothalamusta supraoptik ve...

  https://www.biyologlar.com/norohipofiz
 • Hormonlar Hakkında Ayrıntılı Bilgi

  Alm. Hormone (n.pl.), Fr. Hormones (m.pl.), İng. Hormones. Vücuttaki iç salgı bezlerinden ve bâzı hücrelerden salgılanarak, kan yoluyla hedef hücrelere varan, hücrelerdeki çeşitli metabolik olayları düzenleyerek vücutta çok önemli işler başaran kimyâsal maddeler. Vücutta hücrelerarası yönetimi sağlayan iki haberleşme sistemi vardır. Birisi sinir sistemidir, diğeri ise hormonal haberleşme sistemidir. Hormonal sistem sinir sistemine göre oldukça yavaştır. Her ne...

  https://www.biyologlar.com/hormonlar-hakkinda-ayrintili-bilgi
 • HORMONLAR

  Endokrin sistemi, endokrin bezlerden oluşmuştur.Bu bezler hormon adı verilen maddeler salgılayarak doğrudan kana verir. Belirli bir hormona tepki gösteren organa o hormonun hedef organı denir. Bazı hormonlar için bütün organlar hedef organdır. Ör:büyüme ve tiroksin hormonlarının hedef organları bütün vücut hücreleridir. Bir hormonun hedef organının yüzeyinde veya içinde, bu hormonu tanıyan özel reseptör proteinler bulunur. Kimyasal yapılarına göre hormonlar üç...

  https://www.biyologlar.com/hormonlar
 • GENETİK ŞİFRE & PROTEİN SENTEZİ

  Genetik Şifrenin Çeşitliliği DNA üzerinde, nükleotidlerin diziliş sırasının genetik şifreyi oluşturduğu belirtilmişti. Hücrenin yönetimi esnasında gerçekleşen bütün olaylarda, DNA üzerindeki bu şifreler kullanılır. Bu şifreler sayesinde sitoplazmaya bilgi aktarılır. Olaylar da bu bilgilere göre düzenlenir. DNA zincirleri üzerinde arka arkaya dizilmiş her üç nükleotid bir anlam ifade eder ve bir iş yaptırır. İşte, DNA ve RNA’daki bu üçlü dizilmelere...

  https://www.biyologlar.com/genetik-sifre-protein-sentezi
 • Extra sellüler- İntra sellüler sıvılar

  İntrasellüler sıvı (intracellular fluid) hücreler içerisinde bulunan sıvı anlamına gelmektedir. Total vücut sıvısı başlıca iki kompartımanda bulunur . İntrasellüler (hücre içi) sıvıEkstrasellüler (hücre dışı) sıvı a) İntersellüler (hücreler arası) sıvı - İnterstisyel (dokular arası) sıvıb) İntravasküler sıvı (kan plazması) Fizyolojistler tarafından kullanılan homeostaz teriminin anlamı, internal çevrenin sabit veya statik (dengede duran)...

  https://www.biyologlar.com/extra-selluler-intra-selluler-sivilar
 • ADH Hormonu Nedir? Antidiüretik Hormon Neden yükselir ?

  ADH Hormonu Nedir? Antidiüretik Hormon Neden yükselir ?

  Vasopressin, ve Antidiüretik Hormon (ADH) olarak da bilinen Arginin Vasopressin (AVP), insan dahil olmak üzere memelilerin büyük çoğunluğunda bulunan bir hormondur. Vasopressin'in birincil görevi, böbreklerden su geri emilimini arttırmaktır.

  https://www.biyologlar.com/adh-hormonu-nedir-1
 • Hayvanlarda Boşaltım

  Hayvanlarda Boşaltım

  Canlılığın varlığı ve devamı için hücrelerde sindirim sonucu oluşan artık ve zehirli maddelerin, solunum sonucu oluşan CO2 ve NH3 ve suyun hücreden, daha sonra da vücuttan uzaklaştırılması gerekir.Bu olaya boşaltım denir.Boşaltım olmasa homeostasi bozulur canlılar hayatta kalamazdı.Tek hücrelilerde boşaltım özel kofullarla sağlanırken hayvanlarda boşaltım yapıları ve sistemler gelişmiştir.Canlı organizmalarda üretilen azotlu boşaltım...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlarda-bosaltim
 • <b class='text-danger'>Vasopressin</b> ve Antidiüretik Hormon (ADH)

  Vasopressin ve Antidiüretik Hormon (ADH)

  Vasopressin, ve Antidiüretik Hormon (ADH) olarak da bilinen Arginin Vasopressin (AVP), insan dahil olmak üzere memelilerin büyük çoğunluğunda bulunan bir hormondur.

  https://www.biyologlar.com/vasopressin-ve-antidiuretik-hormon-adh
3WTURK CMS v8.1