Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 7 içerik listeleniyor

 • Kene İle Bulaşan Hastalıklar

  ÖZET Parazitlerin neden olduğu hastalıklar önemli sağlık problemidir. Endoparazit ve ektoparaziter hastalıklar mevcuttur. Kenelerle bulaşan hastalıklar en sık görülen vektör kaynaklı hastalıklardır. Keneler bakteri, virüs spiroket, protozoa, nematod ve toksinler gibi patojenleri yayabilir ve böylece ektoparaziter kaynaklı hastalıklara sebep olurlar. Ülkemizde keneler için iklim koşulları, bitki örtüsü ve yüzey şekli bakımından uygun koşullar vardır. Bu...

  https://www.biyologlar.com/kene-ile-bulasan-hastaliklar
 • BİYOKİMYA DERSİ ÇALIŞMA SORULARI ( 445 soru )

  1) Biyokimyanın tanımı nasıldır? Canlı hücrelerin kimyasal yapı taşlarını ve bunların katıldığı reaksiyonları inceleyen bilim dalı… 2) Biyokimyanın amacı nedir? Canlı hücrelerle ilgili kimyasal olayların moleküler düzeyde tam olarak anlaşılmasını sağlamak 3) Biyokimyanın konuları nelerdir? Hücre bileşenlerinin doğası hakkındaki bilgilerin toplanması Hücre içinde sürekli olarak meydana gelen kimyasal dönüşümlerin incelenmesi 4) Canlı...

  https://www.biyologlar.com/biyokimya-dersi-calisma-sorulari-445-soru-
 • AMİNO ASİTLER ve PROTEİNLER

  I. Amino Asitler: Proteinler, DNA tarafından kodlanan 20 farklı α-amino asitten meydana gelen, lineer ve dallanmamış polimerlerdir. Proteinlerin enzimatik kataliz, hormonal regülasyon, transport ve depolama, kontraksiyon, deri ve kemiklerin yapıtaşını oluşturma ve immün savunma gibi çok önemli fonksiyonları vardır. Amino asitler, proteinlerin monomerik birimleri veya yapıtaşlarıdır ve özel bir tip kovalen bağ olan peptid bağlarıyla birbirlerine bağlanırlar. Doğada...

  https://www.biyologlar.com/amino-asitler-ve-proteinler
 • Protein ve Amino Asit Metabolizması

  Protein ve Amino Asit Metabolizması

  Proteinler, kompleks organik bileşikler olup hücrelerin esas yapılarını oluştururlar. Proteinlerin bileşiminde, genellikle, karbon (C) %50, oksijen (O) %25 nitrogen (N) %16 ve hidrojen (H) %7 bulunur. Bazı proteinler de %1 kadar sülfür (S) ihtiva ederler. Bir kısmında da ayrıca, fosfor, demir, çinko ve bakır da bulunabilir. Hücrelerde, yapı ve görevleri bakımından çok çeşitli proteinler vardır. Proteinler yüksek moleküllü (5000-bir milyon) olduklarında kolloidal...

  https://www.biyologlar.com/protein-ve-amino-asit-metabolizmasi
 • Pankreas Kanseri

  Pankreas Kanseri

  Pankreas, karın en arka bölümünde yerleşmiş, yaklaşık 15 cm uzunluğunda, mide, onikiparmak bağırsağı (duodenum) ve kalın bağırsakla (kolon) ön yüzü tümüyle kapatılmış bir organdır.

  https://www.biyologlar.com/pankreas-kanseri
 • Enzimlerin Sınıflandırılması ve Görevleri

  Enzimlerin Sınıflandırılması ve Görevleri

  1. Oksiredüktazlar (Oksidasyon-redüksiyon) Dehidrogenazlar Peroksidazlar Redüktazlar 2. Transferazlar (Bir fonksiyonel grubun bir molekülden diğerine taşınması) Transaminazlar Transmetilazlar 3. Hidrolazlar (Hidrolitik parçalanma) Esterazlar Glikozidazlar Peptidazlar Fosfatazlar 4. Liyazlar (C-C; C-O; C-N; C-S gibi bağların çift bağ oluş turacak şekilde parçalanması veya çift bağ eklenmesi) Aldolazlar Sentezazlar Deaminazlar Dekarbosilazlar 5....

  https://www.biyologlar.com/enzimlerin-siniflandirilmasi-ve-gorevleri
 • Transaminazlar

  Transaminazlar karaciğer hücrelerinde bulunan enzimlerdir. Karaciğer hasarında hücre dışına sızarlar. Çeşitli dokularda bulunan transaminazlar ketoasitlerle aminoasitlerin birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzimlerdir. Aminoasidin amino grubu, bir keto aside transfer edilir. Böylece keto asit aminoasit olurken amino grubunu kaybeden aminoasit keto aside dönüşmüş olur. Serumda etkilediği madde ve bulundukları yer açısından birbirinden farklı iki transaminaz enzimi...

  https://www.biyologlar.com/transaminazlar
3WTURK CMS v8.1