Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 446 içerik listeleniyor

 • Luxol fast blue/cresyl violet Kluver and Barrera, 1954.

  15 µm lik kesitler kullanınız. • Parafini ksilolle uzaklaştırınız. • % 100’luk alkole alınız. • 95% alkole alınız. • Luxol fast blue çözeltisinde 2 saat 60oC* de veya tercihen 37oC de 1 gece boyayınız (Plastik kapaklı kavanoz kullanın). • 95% alkolde yıkayın. • Distile suda çalkalayın. • Differansiyasyona 0.005% lithium karbonat ile 10 saniye olarak başlayın. Bu çözelti differansiyasyon yeteneğini birkaç kullanımdan sonra yitirdiğinden taze...

  https://www.biyologlar.com/luxol-fast-bluecresyl-violet-kluver-and-barrera-1954-
 • BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER

  Besinler üretim-tüketim zincirinin her aşamasında (çiftlikten çatala) güvenliklerini bozan etmenlerle karşılaşabilirler. Güvenilir besinlerle gerçekleştirilen yeterli ve dengeli beslenme sağlığın ve koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturur. Güvenilir besinler, raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan besinlerdir. Besinlerde Bulunan Kimyasal Kirleticiler Kimyasal maddelerin gıdaları kirletmesi tüm dünyada önemli bir halk...

  https://www.biyologlar.com/besinlerdeki-toksik-ogeler
 • KİMYASAL KİRLETİCİLER

  Metaller Gelişen teknolojiye bağlı olarak metallerin kullanımı da artmakta ve ilgili sanayilerin artık ve atıkları çevreyi kirletmektedir. Besinler üretim tüketim zincirinin çeşitli aşamalarında metalik bulaşmalara uğrayabilirler. Toksik iz elementler gıdalara; • Üretim Aşamasında • Toprak • Hava • Su • Tarımsal Faaliyetler (tarım ilacı, gübre) • İşleme Aşamasında • Metal Ekipman • Ambalaj Materyali (konserve , plastik) ile bulaşabilmektedir. ...

  https://www.biyologlar.com/kimyasal-kirleticiler
 • Dioksin

  Dioksin “Seveso Felaketi” olarak bilinen olaydan sonra dünya kamuoyunun dikkatini çekmiş bir toksik maddedir. Klorofenoller, fenoksiasit herbisitleri, klorlanmış bifeniller ve aromatik hidrokarbonlar oldukça yaygın kullanılan endüstriyel kimyasallardır. Bu kimyasalların pek çoğunda, polikorlanmış dibenzo-p-dioksinler (PCDD’) safsızlık olarak mevcuttur. Dioksinlerin toksisitesi açısından bir kıyaslaması yapıldığında ,1-3 klor atomu içeren dioksinin en düşük...

  https://www.biyologlar.com/dioksin
 • TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE TARİHÇESİ

  İmmünoloji İnsan İmmün (Bağışılık) sistemi zararlı olan organizmaları vücuttan uzaklaştırmaktadır. Bu sistem, vücudumuzun yaklaşık iki trilyon hücresini koruyan, antibadi ve sitokinler üreten hareketli askerleridir. Virüs, bakteri ve tümör hücreleri veya transplante edilmiş hücreler gibi yabancı ya da vücuda ait olmayan hücrelerle koordineli bir biçimde hızlıca çok yönlü bir atağa geçmektedir. Her ne kadar çevre immün cevabı stimüle etse de,...

  https://www.biyologlar.com/transplantasyon-immunolojisi-ve-tarihcesi
 • TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ TARİHÇESİ

  MÖ 200: Çin?de Kalp nakilleri denemeleri MÖ 600: otolog deri transplantasyonları (Hindu cerrah Sushruta- yüz plastik cerrahisi) Modern transplantasyon dönemi ise 18. Yüzyılın sonlarında deneysel cerrahinin babası olarak da bilinen Hunter tarafından başlatılmış olarak kabul edilmektedir. Carrel 1912?de vasküler anastomoz tekniği ile nobel ödülü almış ve teknik olarak başarılı nakillerin yolunu açmıştır. Daha sonra biyolojik özelliklerden immün sistem üzerine...

  https://www.biyologlar.com/transplantasyon-immunolojisi-tarihcesi
 • Mikroskop Çeşitleri

  BİNOKÜLER Okülerler: 10x- 16x Açısal Ayarlı döner başlık Objektifler: Ach.4x, 10x, 40x ve 100x Toplam büyütme: 1600x Koaksiyel kaba-ince netlik ayar sistemi. Hareketli ve iris diyaframlı Abbe kondansör-filitreli C tipi gömme tip. Kayar yataklarda hareketli şaryo. Tabla kilitlenme sistemi ve hassa ayarlı sistem. Elektronik dimmer devreli 6V/20Watt Halojen aydınlatma 2 yıl garantili,Yedek ayna, maşa, toz örtüsü, 2 adet ampül ve sigorta TRİNOKULER Okülerler: 10x- 16x...

  https://www.biyologlar.com/mikroskop-cesitleri
 • AMBALAJ MALZEMELERİNDEN GIDAYA TAŞINAN KİRLETİCİLER

  Gıda-ambalaj arasındaki ilişkiyi incelediğimizde; sürekli gelişmeye ve geliştirmeye açık bir konu olmuş ve birbirini etkilemiştir. Ambalajdaki gelişmeler genelde kullanım kolaylığı ve hızlı tüketimi karşılayabilme yönündedir. Gıdadaki gelişmeler ise, toplu beslenme ve güvenli gıda üretimine yöneliktir. Ambalaj Materyalleri; - Metal - Bitkisel maddeler (kağıt - tahta) - Cam - Plastiklerdir. Plastikler, çok yönlü ve kullanışlı olup, hafif ve kolay şekil...

  https://www.biyologlar.com/ambalaj-malzemelerinden-gidaya-tasinan-kirleticiler
 • Plastik Ambalajların Sağlık Üzerine Etkileri

  Plastik imhası bütün dünyada çözümlenmemiş bir sorundur. Ayrıca plastik materyalin yanması veya yakılması ile açığa CO, HCN, HCl, benzen, fosgen gibi zehirli gazlar çevreyi tehdit etmekte, yangınlarda duman ve zehirli gazlara bağlı ölümleri artırmaktadır. Bazı plastik türlerinin kullanım amaçları ve sağlık üzerine etkileri verilmiştir. Polivinil Klorid (PVC) Besin paketleri, plastik streç, kozmetik, bina kiremitleri, emzik, banyo perdesi, oyuncak, su...

  https://www.biyologlar.com/plastik-ambalajlarin-saglik-uzerine-etkileri
 • Heterosiklik Aminlerin Sağlık Üzerine Etkileri

  Heterosiklik aminlerin IQ tip bileşiklerinin, BaP’den daha fazla kuvvetli mutajenik özellikte bileşiklerdir. - Etlerin pişirilmesi süresince, en az 16 tane yüksek mutajenik (HCAs) tanımlanmıştır. Bunların çoğunun ratlarda ve fareler’de karsinojenik olduğu belirlenmiştir. - Kanser riski altındaki bireyler; genetik yatkınlık, HA’ler gibi maddelere maruz kalma derecesi ve DNA’nın kendini onaramaması gibi faktörlere bağlı olarak etkilenmektedir. İnsanlar bir çok...

  https://www.biyologlar.com/heterosiklik-aminlerin-saglik-uzerine-etkileri
 • DEKALSİFİKASYONU TEST ETMEK

  Dekalsifikasyon testi X-ray ile yapılmaktadır. Ancak histoloji laboratuvarlarında olmadığından genellikle X-ray denemesi yapılamaz. Bunun yerine dekalsifiye edilmiş sıvı içinde kalsi¬yum tuzunu arama kimyasal testi yapılabilir. Negatif bir sonuç dekalsifikasyonun iyi gerçekleştiğini gösterir. 5 cc dekalsifikasyon sıvısına turnosol alkali oluncaya kadar damla damla güçlü amonyum eklenir. 0.5 cc doygun amonyum oksalat eklenir. Amonyum eklemesinden sonra eğer çözelti...

  https://www.biyologlar.com/dekalsifikasyonu-test-etmek
 • DEKALSİFİYE EDİLMEMİŞ KESİTLERİN HAZIRLANIŞI

  Dekalsifiye edilmemiş kemik kesitlerine 2 temel amaç için gereksinim vardır. 1-Normal kemik yapısını ve kemik mineralinin dağılımını çalışmak için 2-Osteomalazi ve rickets gibi osteoid dokuda bir artışla sonuçlanan normal kalsifikasyon sürecinin bozulduğu metabolik kemik hastalıklarının teşhisi için Rutin olarak dekalsifiye edilmiş, parafine gömülmüş kemik kesitlerindeki osteoidin differansiyel boyaması yeterli derecede güvenilir değildir veya teşhis için...

  https://www.biyologlar.com/dekalsifiye-edilmemis-kesitlerin-hazirlanisi
 • Farklılaşma ve Polimorfizm

  Kanser; hücre çoğalması, farklılaşması ve ölümü arasındaki dengenin bozulmasıyla oluşur. Hücrede son farklılaşma; hücre döngüsünün durması ve hücreye özgü genlerin ifade edilmesiyle ilgili programının aktivasyonuyla sağlanır. Birbiriyle zıt bir program ilişkisi içinde olan hücresel büyüme ve farklılaşmanın genetik programı bağlaşıktır54. Örneğin kas hücrelerinin oluşması sırasında, çoğalan myoblastlar MyoD genini ifade eder, ancak büyüme...

  https://www.biyologlar.com/farklilasma-ve-polimorfizm
 • FEROMONLARIN ZARARLI BÖCEKLERLE MÜCADELEDE KULLANILMASI

  Feromonlar böceklerde bir türün bireyleri tarafından dışarıya salınan ve o türün diğer bireyleri tarafından hissedilerek reaksiyon göstermelerine sebep olan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler; cinsel cezbedici, buluşma, dağılma, alarm verme, yol veya sınır belirleme, tat uyarması, dişilerin üreme faaliyetlerinin engellenmesi gibi etkilerine göre sınıflandırılabilir. Bunların arasında cinsel cezbedici hormonlar bitki koruma alanında büyük ölçüde...

  https://www.biyologlar.com/feromonlarin-zararli-boceklerle-mucadelede-kullanilmasi
 • İNSEKTİSİT UYGULAMA YÖNTEMLERİ

  Arı ve Kelebekleri korumak için Çiçeklenme dönemlerinde açık alan ilaçlaması yapmayın, Kalp damar hastalıkları ve alerji olanların ortamında ilaçlı uygulama yapmayın, Kapalı alanlarda sisleme yaparken şalterleri kapatın, ULV ve spreyleme cihazlarının kalibrasyonunu yapmadan uygulama yapmayın çünkü kullanılan insektisit dozu hem maliyet kaybı ve hemde bitkiler üzerinde fitotoksik etki yapar. Sıcak havalarda açık alanda ilaçlama yapmayın çünkü sıcaklığın...

  https://www.biyologlar.com/insektisit-uygulama-yontemleri
 • Doku Mühendisliği

  Doku Mühendisliği

  Doku mühendisliği son yıllarda Estetik Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi alanında önemli bir uğraş konusu haline gelmiştir.

  https://www.biyologlar.com/doku-muhendisligi
 • Kollenkimaların Görevi

  Kollenkima büyüyen organların destek işini üstlenmiş mekaniksel bir dokudur. Kalın çeperler ve hücrelerin sıkıca bir arada olması kuvvetli bir doku oluşturur. Bu yapı daya­nıklılığı kaybetmeksizin organın büyümesine izin verir. Kollenkima hücreleri yüzeylerini arttırır ve çeper kalınlığım fazlalaştırır, böylece organ uzamasını sürdürürken kalın çe­perler de oluşabilmektedir. Kollenkima dokusu gerilme direncini ığilme ve plastısite özellikleri...

  https://www.biyologlar.com/kollenkimalarin-gorevi
 • Organik Tarımda Kullanılan Bitki Koruma Yöntemleri

  Günümüzde 120 ülkede organik tarım uygulanmakta olup, her geçen günde artmaktadır. 2006 yılında dünyada 40 milyar dolarlık bir pazar haline gelmiştir. Organik tarım, kimyasal girdilerin kullanılmadığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretimdir. İnsanoğlunun geleneksel tarımda yoğun şekilde gübre ve pestisit kullanımı sonucunda, doğa dengesinde bozulmalar meydana gelmiştir. Bu aşamada bozulan dengenin yeniden...

  https://www.biyologlar.com/organik-tarimda-kullanilan-bitki-koruma-yontemleri
 • SKLERENKİMA (SERT DOKU)

  Sklerenkima hücrelerinden oluşan bu doku ayrımlı şekil ve boyuta sahiptir; oldukça kalın, ligninleşmiş, sekonder çeperler taşır. Kelime olarak skleros=sert ve enchyma= dökülmüş sözcüklerinden türevlenmiştir, çeperin sertliğini belirtir. Bu dokunun hücrele­ri büyüme yeteneğini kaybetmiştir bu nedenle sklerenkima dokusu daha çok olgun organlarda yer alır. Bu doku bitkilere mekaniksel direnç sağlayan çok kalın sekonder çeperlere sa­hiptir ve genellikle ölü...

  https://www.biyologlar.com/sklerenkima-sert-doku-1
 • Tarım İlaçlarının (pestisitlerin ) Toksisitesi

  Tarım İlaçlarının (Pestisitlerin ) Toksisitesi - Akut Toksisite ve Etkileri - Kronik Toksisite ve Etkileri - Peptisit Zehirlenmelerinin Belirtileri (Simptomları) - Lokal Etkiler - Sistemik Etkiler - Peptisit Zehirlenmesinde İlk Yardım - Spesifik ilk yardım talimatı - Zehirlenme ile ilgilenecek tek insan siz iseniz - Zehirlenme ile ilgilenen insan sayısı birden fazla ise - Kusma nasıl teşvik edilir - Peptisitlerin Emniyetli Bir Şekilde Kullanımı - Peptisitlerin...

  https://www.biyologlar.com/tarim-ilaclarinin-pestisitlerin-toksisitesi
 • Bitki Liflerinin Kökeni ve Yaşam Süresi

  Lifler çeşitli meristemlerden, örneğin prokambiyum, kambiyum, temel meristem ve proto- dermden gelişirler. Ksilem ve floem lifleri prokambiyum ya da kambiyumdan oluşur. Ekstra­ksilar lifler temel meristemden meydana gelir. Bazı Cyperaceae ‘ de lifler epidermal kö­kenlidir. Protodermal hücreler periklinal ve antiklinal bölünür ve oluşan türevler lifler haline farklılaşır. Sklerenkimatik demet kim taşıyan bitkilerde lifler prokambiyum ve temel meristemden türevlenebilir....

  https://www.biyologlar.com/bitki-liflerinin-kokeni-ve-yasam-suresi
 • Peptisidlerin Yok Edilmesi

  Bir sezonda ihtiyaç duyduğunuz miktarda mateyal satın alınarak bozulma ve yok etme problemlerin mümkün mertebe kaçının. Stok yığıntıları yapmayın. Peptisid kaplarında etiket üzerindeki yok etme talimatalarını uygulayın.Etiketi dikkatli bir şekilde okuyun. Peptisid artıklarını ve kaplarını yok etmek için uygun ve emin olduğunuz aletleri kullanın. Belirli bir uygulama için sadece ihtiyaç duyulan peptisid miktarını karıştırın. Çok fazla miktarda karışım...

  https://www.biyologlar.com/peptisidlerin-yok-edilmesi
 • Bitki Liflerinin Görevi

  Lifler çok eski yıllardan beri dokumacılıkta (tekstil sanayi), iplik ve halat yapı­mında kullanılır, böyle lif içeren bitkilere “lif bitkileri” adı verilir: Keten (Linum usitatis simum), Kenevir, Kendir (Cannabis sativa), Rami (Boehmeria nivea) ve Jüt’ün (Corchorus capsularis) lifleri bu bitkilerin kabuklarından elde edilir. Yaprakları ekonomik lif içeren bitkiler ise Sisal keneviri (Agave sisalina), Manila kene­viri (Musa textilis), Yeni Zelanda keneviridir (Phormium...

  https://www.biyologlar.com/bitki-liflerinin-gorevi
 • BİTKİ KÖKLERİ TARAFINDAN SUYUN ABSORBSİYONU

  Köklerden suyun etkili bir şekilde emilimi için kök yüzeyi ve toprak arasında yakın temas gereklidir. Su alınımı için gerekli yüzey alanını sağlayan bu temas, toprak içinde kök ve kök tüylerinin büyümesi sonucu en üst düzeye çıkar. Kök epidermis hücrelerinin uzan­tısı olan kök tüyleri, kökün yüzey alanını büyük öl­çüde arttırarak topraktan su ve iyonların absorbsiyon kapasitesini arttırır. 4 aylık çavdar (Secale) bitkilerinin kök tüylerinin,...

  https://www.biyologlar.com/bitki-kokleri-tarafindan-suyun-absorbsiyonu
 • ATMOSFER VE SERA ETKİSİ DENEYİ

  DENEYİN AMACI: Atmosfer tabakalarının çevre ile ilgisinin öğrenilmesi, sera etkisinin incelenmesi. GENEL BİLGİ: Güneş’in iç bölgelerinde oluşan füzyon reaksiyonları sıra­sında, çok büyük miktarlarda enerji açığa çıkar. Bu enerji yavaş yavaş güneşin yüzeyine doğru iletilir ve oradan da bütün dalgaboylarındaki elektromanyetik dalgalar biçiminde uzaya yayılır. Güneş sistemindeki gezegenler, büyüklükleri­ne ve Güneşe olan uzaklıklarına göre, bu...

  https://www.biyologlar.com/atmosfer-ve-sera-etkisi-deneyi
 • BİTKİLERE ZARAR VEREN ETKENLER NELERDİR

  BİTKİLERİN TANIMI: Bitkiler yeryüzünde yaşamın anahtarıdır. Bitkiler olmasaydı pek çok canlı organizma yaşamını sürdüremezdi; çünkü üstün yapılı yaratıklar, yaşam biçimleriyle, besinlerini doğrudan ya da dolaylı olarak bitkilerden sağlarlar. Oysa pek çok bitki, gerekli besinlerini güneş ışığından yararlanarak kendisi üretmektedir. Kısaca bitkiler dünyamızın can sübabı diyebiliriz. Bitkilere zarar veren etkenleri değişik başlıklar altında...

  https://www.biyologlar.com/bitkilere-zarar-veren-etkenler-nelerdir
 • HERBARYUM VE HARBARYUM TEKNİKLERİ

  1.1. Herbaryum Yapmanin Amaci Herbaryum yapmanin amaci çalisan kisiye göre degismekle birlikte genel olarak su sekilde siralanabilir; a) Bitkiyi tanimak, b) Bitkinin varligini kanitlamak (bitkinin nerede ve ne zaman yetistigini ögrenmek), c) Daha sonraki bitkilerle ilgili konularda çalismak, d) Bitkiye ulasilmasinin mümkün olmadigi zamanlarda elde hazir materyal bulunmasini saglamak, e) Hastalik ve zararlilara konukçuluk yapan bitkileri toplamak, daha sonra teshiste kullanmak. ...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-ve-harbaryum-teknikleri
 • HERBARYUM VE HARBARYUM TEKNİKLERİ

  1.1. Herbaryum Yapmanin Amaci Herbaryum yapmanin amaci çalisan kisiye göre degismekle birlikte genel olarak su sekilde siralanabilir; a) Bitkiyi tanimak, b) Bitkinin varligini kanitlamak (bitkinin nerede ve ne zaman yetistigini ögrenmek), c) Daha sonraki bitkilerle ilgili konularda çalismak, d) Bitkiye ulasilmasinin mümkün olmadigi zamanlarda elde hazir materyal bulunmasini saglamak, e) Hastalik ve zararlilara konukçuluk yapan bitkileri toplamak, daha sonra teshiste kullanmak. ...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-ve-harbaryum-teknikleri
 • HERBARYUM TEKNİKLERİ

  Herbaryum en kısa ve açık tanımı ile, sıkıştırılarak kurutulmuş bitki ömekleri kolleksiyonudur. Ancak bu ömeklerin, kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha değişik bir çok konularda çalışacaklara bir...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-teknikleri-1
 • HERBARYUM TEKNİKLERİ

  Herbaryum en kısa ve açık tanımı ile, sıkıştırılarak kurutulmuş bitki ömekleri kolleksiyonudur. Ancak bu ömeklerin, kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha değişik bir çok konularda çalışacaklara bir...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-teknikleri-1
 • Akdeniz <b class='text-danger'>Plastik</b> Atık Çöplüğüne Dönüşüyor

  Akdeniz Plastik Atık Çöplüğüne Dönüşüyor

  Bilim insanları Akdeniz’de bin ila üç bin ton plastik atık biriktiğini saptadı. Biriken bu atıklar hem insan hem hayvan hayatını tehlikeye atıyor.İspanyol bilim insanları, Akdeniz’de yaptıkları kapsamlı araştırma sonucu deniz yüzeyinde şişe, çanta, ambalaj parçalarından oluşan bin ila 3 bin ton küçük plastik atığın yüzmekte olduğunu saptadı.Plastik atık birikiminin Akdeniz’in biyolojik zenginliği için zararlı olduğunu kaydeden bilim insanları,...

  https://www.biyologlar.com/akdeniz-plastik-atik-coplugune-donusuyor
 • Laboratuvarda Meydana gelen Hatalar ( PREANALİTİK HATALAR )

  Laboratuvar testleriyle elde edilen sonuçların hastada gerçek değerler olduğuna inanılır. Ancak bu inançla çelişen sonuçların elde edilmesine neden olabilecek birçok faktör ise ölçüm sonucunu değiştirebilir. Böylece elde edilen laboratuvar testi sonucu hastanın gerçek durumunu yansıtmayabilir. Tıp laboratuvarındaki hata oranları diğer tıp alanlarındakinden daha azdır. Tıbbi laboratuvar uygulamaları tanımlanmış işlemler olduğundan daha fazla kontrol...

  https://www.biyologlar.com/laboratuvarda-meydana-gelen-hatalar-preanalitik-hatalar-
 • BİTKİLEDE DESTEK DOKULAR

  Kollenkima (Pek Doku) Bitkilerin büyümekte olan organlarında, çiçek ve yaprakların saplarında ve yaprakların orta damarlarında bulunan ligninleşmemiş, oldukça kalın primer plastik çeperli, canlı bir dokudur. Epidermanın hemen altında bulunduğu gibi epiderma ile parankima dokusu arasında da bulunabilir. Bu doku ya kesintisiz devam eder ya da demetler halindedir. Bitki organlarına desteklik edip direnç kazandıran bu dokunun hücreleri gerilebilme, kıvrılma ve esneme...

  https://www.biyologlar.com/bitkilede-destek-dokular
 • Kollenkima (Pek Doku)

  Bitkilerin büyümekte olan organlarında, çiçek ve yaprakların saplarında ve yaprakların orta damarlarında bulunan ligninleşmemiş, oldukça kalın primer plastik çeperli, canlı bir dokudur. Epidermanın hemen altında bulunduğu gibi epiderma ile parankima dokusu arasında da bulunabilir. Bu doku ya kesintisiz devam eder ya da demetler halindedir. Bitki organlarına desteklik edip direnç kazandıran bu dokunun hücreleri gerilebilme, kıvrılma ve esneme özelliği de gösterir....

  https://www.biyologlar.com/kollenkima-pek-doku
 • İstanbul Kartal Belediyesi İlçede <b class='text-danger'>Plastik</b> Poşet Kullanımı Yasaklandı

  İstanbul Kartal Belediyesi İlçede Plastik Poşet Kullanımı Yasaklandı

  Doğaya en çok zarar veren ürünlerin başındaki plastiğe karşı bir atılım da İstanbul’daki Kartal Belediyesi’nden geldi. Özellikle çevre bilinci ve geri dönüşüm konusundaki projeleri destekleyen Kartal Belediyesi, 08.07.2015 tarihinde aldığı karar gereğince ilçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımına yasak getirdi.Geçtiğimiz yıl içerisinde plastik poşetlerin yasaklanması konusunda girişimlere başlayan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol...

  https://www.biyologlar.com/istanbul-kartal-belediyesi-ilcede-plastik-poset-kullanimi-yasaklandi
 • Endoservikal hücre nedir?

  Kadınlarda üreme sistemi bir çok farklı tür hücreden meydana gelmektedir. Dolayısı ile bu sistemin değişik bölgelerinde faklı yapı ve türde hücreler bulunmaktadır. Bu faklı hücre gruplarının yine değişik görev ve işlevleri mevcuttur. Bu sistem içinde bulunan bazı hücreler salgı üretmekle görevli iken, diğer hücre grupları altında yatan dokuyu dış etkenlere karşı koruma ile görevlidir.

  https://www.biyologlar.com/endoservikal-hucre-nedir
 • Laboratuvarda Hangi Tüp Ne İçin Kullanılır

  Laboratuvarda Hangi Tüp Ne İçin Kullanılır

  laboratuvar testleri için kullanılmakta olan kan toplama tüp sistemi, çeşitli büyüklükteki tüplerden, tüp içeriklerini gösteren renk kodlu üst kısımlardan oluşmaktadır.

  https://www.biyologlar.com/laboratuvarda-hangi-tup-ne-icin-kullanilir
 • KROMOZOM ANOMALİLERİ

  I- OTOZOMAL KROMOZOM HASTALIKLARI A- TRİZOMİK SENDROMLAR 1. Mongolizm (Down sendromu) 2. Trizomi 18 sendromu (Edwards sendromu) 3. Trizomi 13 sendromu (Patau sendromu) 4. Trizomi C sendromu 5. Trizomi 22 sendromu B. DELESYON SENDROMLARI 1. Kedi miyavlaması sendromu (Cri-du chat) 2. 4 No'lu kromozomun kısa kolunun delesyonu (Wolf-Hirschhorn sendromu) 3. 18 No'lu kromozomun kısa ve uzun kollarının delesyonları 4. Monozomi G sendromu (G Delesyon sendromu) 5. Halka (Ring) kromozomu sendromu...

  https://www.biyologlar.com/kromozom-anomalileri
 • Populasyon Sayımı Deneyi

  Deneyin Adı : Maya kültürü sayımı deneyi Deneyin Yapılışı : Cetveli mikroskoptaki tablanın üzerine koyarak ölçeriz. ( 4 mm geldi ) R = 4 , r = 2 Buradan görüş alanımızın alanını hesaplarız. A = ?r2 = 3.22 = 3.4 = 12 mm2 12 mm2deki maya kültürü sayılır. Bu işlem görüş alanının bir bölümü sayılır. Daha sonra orantılayarak diğer bölümlerde sayılır. Sayıma göre 8900 tane maya kültürü ortaya çıktı. 12 mm2deki maya kültürünü saydıktan sonra...

  https://www.biyologlar.com/populasyon-sayimi-deneyi
 • KÖK HÜCRE ve KORDON KANI

  Kök hücre nedir? Kök hücreler, bir çok dokuda bulunan ve değişerek vücudun diğer dokularını oluşturma yeteneğine sahip olan hücrelerdir, yani vücudun kaynak hücreleridir Kök hücre vücuttaki bütün hücrelerin yapıtaşıdır. Hastalıkla savaşan beyaz kan hücreleri, oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri ve trombositler gibi kan bileşenlerinin temelidir; kanın, organların oluşumunu ve bağışıklık sisteminin kurulmasına kadar bir çok görevi yerine...

  https://www.biyologlar.com/kok-hucre-ve-kordon-kani
 • Doktora Öğrencilerinin Süper Buluşu

  Doktora Öğrencilerinin Süper Buluşu Ankara Bilkent Teknopark'ta araştırma yapan iki doktora öğrencisi ilginç bir buluşa imza attı. Moleküler biyoloji uzmanı Berna Şentürk ve Ebuzer Kalyoncu, denizlerde bolca bulunan mavi midyeden ultra güçlü yapıştırıcı imal etti. İkilinin hayata geçirdiği buluşta midyelerde bulunan proteinlerin DNA'sı kopyalandı ve bunların yapıştırıcı bakteriler üretmesi sağlandı. Projeyi hayata geçirmek için şirket kuran genç...

  https://www.biyologlar.com/doktora-ogrencilerinin-super-bulusu
 • Sanfilippo Sendromu

  Sanfilippo Sendromu

  Sanfilippo Sendromu bir Mukopolisakarid bozukluğudur ve yaygın olarak MPS - III adıyla da bilinmektedir. Bu bozukluk ismini, 1963 yılında A.B.D. ‘de sendromu tanımlayan ilk doktorlardan biri olan Dr. Sylvester Sanfilippo‘dan almıştır.Vücutta sürekli madde mübadelesi süreci yaşanmaktadır. Gerekli maddeler kullanılır, gereksiz maddeler tahlilden geçerek vücuttan atılır. Sanfilippo Sendromlu çocuklar, heparan sülfat olarak adlandırılan kullanılmış...

  https://www.biyologlar.com/sanfilippo-sendromu
 • KROMOZOM TEORİSİ

  Genler kromozomlar üzerinde yerleşmiş gerçek fiziksel birimlerdir.Bir özelliği oluşturan iki genin biri kromozom çiftinin birinde ,diğeri ise diğer çift üzerinde bulunur. Genler ve Kromozomlar : Kromozom incelendiğinde ,Diploit (2n) kromozumlu canlıların hemen hepsinde 2 çeşit kromozom bulunduğu görülmüştür.Bunlat vücut kromozomu (somatik yada otozom) ve eşey ( gonozom ) kromozomudur. Vücut Kromozomu : Genelde canlıların vücut hücrelerinde 2n-2 tane kromozom...

  https://www.biyologlar.com/kromozom-teorisi-2
 • Anatomi

  Anatomi Alm. Anatomie (f), Fr. Anatomie, İng. Anatomy. Canlı varlıkların şekil ve yapılarını inceleyen, bir temel tıp bilimi dalı. Bu bilim, tıbbın temeli kabul edilen ana bilimlerden olup, aynı zamanda tıp eiğitiminin önemli derslerinden biridir. Canlılar, hücre adı verilen en küçük yapısal birimlerin, çok karmaşık fonksiyonları yerine getirebilecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşmuşlardır. Hücre, gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve çevresi yarı...

  https://www.biyologlar.com/anatomi-1
 • Rubinstein-Taybi Sendromu (Del 16p13.3)

  Rubinstein-Taybi Sendromu (Del 16p13.3)

  Rubinstein-Taybi sendromu; otozomal dominant geçişli mental retardasyon, geniş el ve ayak baş parmağı, palpebral fissürlerin aşağı doğru çekik olması, hipoplastik maksilla, belirgin burun ve konjenital kalp hastalığı ile karakterize multipl konjenital anomali ve mental retardasyon sendromudur. Bununla birlikte oküler anomaliler, kutanöz belirtiler ve iskelet anomalileri de Rubinstein-Taybi sendromu ile birlikte görülebilmektedir. Sık görülen oftalmolojik bulgular...

  https://www.biyologlar.com/rubinstein-taybi-sendromu-del-16p13-3
 • Rubinstein-Taybi Sendromu (Del 16p13.3)

  Rubinstein-Taybi Sendromu (Del 16p13.3)

  Rubinstein-Taybi sendromu; otozomal dominant geçişli mental retardasyon, geniş el ve ayak baş parmağı, palpebral fissürlerin aşağı doğru çekik olması, hipoplastik maksilla, belirgin burun ve konjenital kalp hastalığı ile karakterize multipl konjenital anomali ve mental retardasyon sendromudur. Bununla birlikte oküler anomaliler, kutanöz belirtiler ve iskelet anomalileri de Rubinstein-Taybi sendromu ile birlikte görülebilmektedir. Sık görülen oftalmolojik bulgular...

  https://www.biyologlar.com/rubinstein-taybi-sendromu-del-16p13-3
 • Pipetleme ve DNA Kalıbı

  Pipetlemeye su ile (ilk olarak) başlanmak daha iyi olur. Daha sonra sırasıyla diğer bileşenler pipetlenir. PCR reaksiyon bileşenleri farklı bir sırada pipetlenirse sonuçlarda pek farklılık görülmez. DNA kalıbına primer bağlanma ihtimalini azaltmak ve ilk denatürasyon basamağından önce polimerazın çalışmasını engellemek amacıyla; reaksiyon bileşenlerinin pipetlenmesi buz üzerinde yapılır ve tüpler de buz içinde tutulur. Plazmidler laboratuvarda kullanılıyorsa;...

  https://www.biyologlar.com/pipetleme-ve-dna-kalibi
 • Aplastik, Megaloblastik, Hemolitik ve Pernisiyöz anemi

  • Aplazi ? • Bir organ veya olusumun dogustan yoklugu. • Kemik iligi aplazisi yani fonksiyonel kemik iliginin yoklugu nedeniyle olusan anemi. Nedenleri Nelerdir – Siddetli nükleer bombardıman, – Asırı x ısını uygulamaları, – Bazı endüstriyel kimyasal maddeler ve hatta ilaçlar Megaloblastik anemi • Vit B12, folik asit ve intrensek faktör gibi alyuvar yapımında etkili faktörlerden herhangi birinin azalması kemik iliginde alyuvar üretimini yavaslatır. •...

  https://www.biyologlar.com/aplastik-megaloblastik-hemolitik-ve-pernisiyoz-anemi
 • Eritrosit (Alyuvar) nedir?

  Alyuvar, kırmızı kan hücresi veya eritrosit, kanda en çok sayıda bulunan hücre türüdür ve omurgalı hayvanlarda akciğer veya solungaçlardan vücut dokularına oksijen taşınmasında başlıca araçtır. Alyuvarın tıbbi ismi olan eritrosit sözcüğü Yunanca erythros (kırmızı) ve kytos (oyuk) sözcüklerinden türemiştir. Alyuvarları olan çoğu canlıda oksijen taşımakta kullanılan molekül hemoglobin iken yumuşakçalar gibi bazı canlılarda bakır içeren hemosiyanin...

  https://www.biyologlar.com/eritrosit-alyuvar-nedir
 • Kök Hücre Kaynakları

  Nakiller için kullanılan kök hücrelerin olası 3 kaynağı vardır: Kemik iliği, damarlarda dolaşan kan (periferik kan) ve yenidoğanlardan alınan göbek kordonu kanı. Kök hücre naklinde kullanılan ilk kaynak kemik iliği iken, günümüzde periferik kan daha fazla kullanılır.    Kemik İliği    Kemik iliği kemiklerin içinde yer alan süngersi dokudur. Başlıca görevi kanınızda dolaşan kan hücrelerini ve enfeksiyonlara karşı savaşan bağışıklık hücrelerini...

  https://www.biyologlar.com/kok-hucre-kaynaklari
3WTURK CMS v8.1