Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 239 içerik listeleniyor

 • Solunum

  Enerji Dönüşümleri Metabolizma:hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. A-Anabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.Protein,RNA,Fotosentez,Kemosentez vb. B-Katabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit...

  https://www.biyologlar.com/solunum
 • Yağ doku metabolizmasınının düzenlenmesi

  Yağ doku metabolizması besinsel, metabolik ve hormonal faktörler vasıtasıyla düzenlenir. Yağ doku metabolizmasını düzenleyen besinsel, metabolik ve hormonal faktörler, ya lipoliz olayı üzerine ya da esterleşme olayı üzerine etki gösterirler. Yağ doku metabolizmasını düzenleyen besinsel ve metabolik faktörlerKarbonhidratlı besinle beslenmede glukoz, yağ doku hücresi tarafından alınır ve burada fosforile olarak glukoz-6-fosfata dönüştürülür. Glukoz-6-fosfat da ya...

  https://www.biyologlar.com/yag-doku-metabolizmasininin-duzenlenmesi
 • Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

  Hormonal Sistem Çok hücreli komplex organizmalarda iç ve dış ortam uyarılarına uygun tepkinin verilmesi. Hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışmasının kontrolü ve koordinasyonlarının sağlanması. Homeostasinin korunması sinir sistemi ve iç salgı (Endocrin) sistemi ile sağlanır. Bu iki sisteme denetleyici sistemlerde denir. Endocrin sistem denetimini hormon adı verilen özel organik maddelerle yaparlar. Hormonların genel özellikleri: Her canlının kendisi...

  https://www.biyologlar.com/denetleyici-ve-duzenleyici-sistemler
 • KARACİĞER VE YAĞ DOKUDA METABOLİK OLAYLAR

  KARACİĞER VE YAĞ DOKUDA METABOLİK OLAYLAR

  Karaciğer Karaciğer insanda en büyük organdır, 1400-1600 g ağırlığındadır. Karaciğerin fonksiyonel ünitesi lobüldür. Bir lobül, horizontal kesitte altı köşeli görülür; merkezde bir santral ven vardır:

  https://www.biyologlar.com/karaciger-ve-yag-dokuda-metabolik-olaylar
 • Adenozin Trifosfat

  Adenozin 5′-trifosfat, hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir. İngilizce Adenosine Triphosphate’dan ATP olarak kısaltılır, en önemli işlevi hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşımaktır. fotosentez ve hücre solunumu (respirasyonu) sırasında oluşur. ATP, bunun yanısıra RNA sentezinde gereken dört monomerden biridir. Ayrıca ATP, hücre içi sinyal iletiminde protein kinaz reaksiyonu için gereken fosfatın...

  https://www.biyologlar.com/adenozin-trifosfat
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri

  Canlılarda Enerji Dönüşümleri

  Metabolizma :hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. A-Anabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir. Örnek:Protein,RNA,Fotosentez,Kemosentez vb. B-Katabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit moleküllere...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-enerji-donusumleri
 • KARBONHİDRATLAR ve ÖZELLİKLERİ

  Karbonhidratlar, kimyasal olarak polihidroksi aldehit veya ketondurlar veya hidroliz edildiklerinde böyle bileşikler veren maddelerdir. Bu sınıftaki çoğu madde için C : H : O oranı, 1 : 2 : 1 şeklindedir; genel formülleri (CH2O)n şeklinde yazılabilir. Bazı karbonhidratlar, (CH2O)n genel formülüne uymazlar; aynı zamanda azot, fosfor veya kükürt de içerirler; bu nedenle karbonhidrat yerine karbohidrat kelimesini kullanma eğilimi de vardır. Tanım ve karbonhidratların...

  https://www.biyologlar.com/karbonhidratlar-ve-ozellikleri-1
 • Metabolizma nedir

  Metabolizma nedir :hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. A-Anabolizma nedir dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.Protein,RNA,Fotosentez,Kemosentez vb. B-Katabolizma nedir dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit...

  https://www.biyologlar.com/metabolizma-nedir
 • Gen Tadavi

  Gen tedavisi, çeşitli pek çok klinik durumun gelecekteki tedavisi için ümit vermeye devam etmektedir. Alışılmamış, biçim verilmiş gen transfer vektörlerinin gelişimi, tedaviye yönelik gen ifadelerinin verimini ve stabilitesini arttıracaktır. Doku ve organ nakli konusunda ise gen tedavisinden nakledilmiş dokunun akut ve kronik reddedilmesini engellemek amacı ile ya reddetmeyi engellemede önemli yeni genler (örneğin: yardımcı uyarıcı blokaj molekülleri yada...

  https://www.biyologlar.com/gen-tadavi
 • Bakterilerin Üremelerine Etkili Faktörler

  01. Genel Bilgiler 02. Fiziksel Faktörler 02.01. Isının Etkisi 02.02. Radyasyonun Etkisi 02.02.01. İyonizan Olmayan Radyasyonlar 02.02.02. Güneş Işınları 02.02.03. İnfrared Işınlar 02.02.04. Ultrasonik Vibrasyonlar 02.02.05. İyonizan Radiyasyonlar 02.02.06. Elektromagnetik İyonizan Radyasyonlar 02.02.07. Partiküler Radyasyonlar 02.03. Yüzey Geriliminin Etkisi 02.04. Osmotik Basıncın Etkisi 02.05. Hidrostatik Basıncın Etkisi 02.06. Rutubetin ve Kurumanın Etkisi 02.07....

  https://www.biyologlar.com/bakterilerin-uremelerine-etkili-faktorler-2
 • Yaşlanmayı önleyen enzim

  Uzun yaşamın sırrının, hücrelerin yaşlanmasını önleyen bir enzimin hiperaktif versiyonunda saklı olduğu görüşü ortaya atıldı. ABD'deki Albert Einstein College of Medicine'de görevli bilim adamları, 86 yaşındaki insanlarda ve çocuklarında DNA'yı koruyan telomerazın yüksek seviyelerde bulunduğunu belirttiler ve Aşkenaz Yahudilerinin uzun yaşamasını bu mutant gene sahip olmalarına bağladılar. Bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 86 ve...

  https://www.biyologlar.com/yaslanmayi-onleyen-enzim
 • EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ ÇIKABİLECEK SORULAR

  …Biyoçeşitlilik,. bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.  Yeryüzündeki canlıların büyük bir bölümü toprak yüzeyinden …10m.. derinlik ile yine toprak yüzeyinden …120m.. yükseklik arasında kalan bir tabaka içinde yaşamaktadır. Yerküresini çepeçevre kuşatan bu tabakaya ……biyosfer.. adı verilir. Geçmiş çağlardaki coğrafya olaylarını açıklamaya...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-ve-madde-dongusu-cikabilecek-sorular
 • Botanik Vize Soruları

  1)c3 c4 yolunu izleyen bitkilerde fotosentezin karanlık devresi hangiyonlerden farklıdır 2-)2n=6 kromozomlu hücrenin mayoz bolunmesının leptoten pakitenzigoten safhalarını ciz,mayoz mitoz arası farkları yaz 3-)kenarlı yarı kenarlı gecıt arasındakı farkı yaz 4-)orta lamelin olusumu nasıldır 5-)meristemin temel özelliklerını yaz 6-)bitkide sekonder yapıyı tanımla,bunu gercekleştiren dokunun adınıyaz,4 yasındaki bitkıde yas halkalarının kambiyumun ıc kısmında...

  https://www.biyologlar.com/botanik-vize-sorulari
 • GENEL BİYOLOJİ SORU VE CEVAPLARI

  1.Hücre zarının görevi nedir? - Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır. 2.Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi nedir? - Üzerine ribozom taşıyan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınması, depolanması ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir. 3.Sentrozomun görevi nedir? - Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iğ ipliklerini...

  https://www.biyologlar.com/genel-biyoloji-soru-ve-cevaplari
 • Biyokimya Vize Soruları Ankara Üniversitersi 2012

  1) B-oksidasyonda ön koşul nedir ? açıklayınız. 2) Lipitlerin görevleri nelerdir? Zar lipitlerini formülleriyle çizerek anlatınız ve iki örnek veriniz. 3) Oleik asidin B-oksidasyonunu tüm enzim ve basamakları ile yazınız.(sitozolden başlatırsanız ekstra puan alırsınız) 4) 1-palmitoil-2linoloil-3-araşidonoil gliserolün açık formülünü yazınız. 5) Keton cisimleri nelerdir? Ne zaman kullanılırlar ? özelliklerini yazınız. 6) omega oksidasyonu nerede gerçekleşir...

  https://www.biyologlar.com/biyokimya-vize-sorulari-ankara-universitersi-2012
 • Biyokimya Vize Soruları

  1)Oleik asitin beta oksidasyonu(formülleri ve enerji kazancı ile tüm tepkimeyi ve sitrik asit dongüsündeki kazancı da dahil) 2)Palmitoil,linoeoil,arasıdonoıl trıacılglıserol yapısı 3)Silomikron,karnıtın,propiyonat,keton cısımcıklerı, eıkanasoıtler, lipoproteinlipaz, peroksızom, lızozom,glıoksızom,omega,asetıl koa karboksılaz tanımı 4)Yağlara ihtiyaç olmadığı zaman nelur(yağ asiti düzenlenmesi) 5)Lipit çeşitliliği?(zar lipitleri depo lipitleri enzim ko...

  https://www.biyologlar.com/biyokimya-vize-sorulari
 • ENZİMLERLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK SORULAR

  Aşağıda verilen sorulardaki boş bırakılan noktalı yerlere uygun olanı yerleştiriniz. 1 Kimyasal reaksiyonlarıhızlandıran biyolojik katalizörlere………….denir. A) Hormon B ) Vitamin C) Enzim D) Koenzim E) Hiçbiri 2 Enzimlerin protein kısmına ………denir. A) Apoenzim B ) Koenzim C) Haloenzim D) Kofaktör E) Substrat 3 Enzimlerin etki ettiği maddelere ………….. denir. A)Haloenzim B )Substrat C)Oksidazlar D)Koenzim E)Hiçbiri 4 Oksidasyon redüksiyon...

  https://www.biyologlar.com/enzimlerle-ilgili-cikabilecek-sorular
 • Hayvanlardaki endokrin (içsalgı bezleri) bezlerin hormonları ve bu hormonların fonksiyonlarını ayrıntılı olarak açıklayınız.

  SALGI BEZLERİ (ENDOKRİN BEZLER) Hormonlar hipotalamus, hipofiz, tiroid, pineal bez, pankreas, sürrenal (böbreküstü) bezi, yumurtalık ve testislerde yapılır ve salgılanır. Bundan başka beyinde, bağırsaklarda da hormon üretimi olmaktadır. Hormon üretildiği hücreden etki edeceği dokuya (hedef dokuya) taşınması gerekir. Hormonların adlandırılması genellikle ilk bulundukları dokuya veya major etkilerine göre yapılmıştır. Ancak, günümüzde aynı hormonun farklı...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlardaki-endokrin-icsalgi-bezleri-bezlerin-hormonlari-ve-bu-hormonlarin-fonksiyonlarini-ayrintili-olarak-aciklayiniz-
 • Sitrik Asit Döngüsüne Ait Reaksiyon Basamakları

  Biyokimya, adından da anlaşılacağı gibi canlı organizmalar ve bu organizmaları meydana getiren hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyetleri inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda biyokimya, moleküler biyoloji ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Biyokimya konusunda esas olarak canlı hücrelerinde cereyan eden kimyasal tepkime basamaklarını, bu basamaklara etki eden katalizör görevindeki enzimleri, fotosentezi ve solunum konusunu ele almaya çalışacağız. Bu konular...

  https://www.biyologlar.com/sitrik-asit-dongusune-ait-reaksiyon-basamaklari
 • Başlıca Su Arıtma Yöntemleri Şunlardır.

  Başlıca Su Arıtma Yöntemleri Şunlardır. Reverse Osmosis Ultraviole Aktif Karbon Su Yumuşatma Kum Filtreli Su Arıtma Sistemi Demineralizasyon ve saf su sistemleri Ozmoz, binlerce yıldır bilinen doğal bir prosestir ve RO’nun temelini oluşturur. Yaşayan hücre duvarları doğal yarı geçirgen membranlardır. Hücre zarı dışında bulunan örneğin; yüksek miktarda su; hücra zarından süzülerek geçer ve zarın iki tarafındaki yoğunluğu ve basıncı eşitlemeye...

  https://www.biyologlar.com/baslica-su-aritma-yontemleri-sunlardir-
 • NAD

  Nikotinamdi adenin dinukleotit. Bir nukleotid koenzim; İndirgenmiş formu NADH

  https://www.biyologlar.com/nad
 • NADP

  Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotid fosfat'ın kısaltılmış şeklidir. (TPN de denir)

  https://www.biyologlar.com/nadp
 • Oksidasyon

  - Elektronlara bir atom ya da molekülden ayrılma işlemi. - Elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime. Yükseltgenme.

  https://www.biyologlar.com/oksidasyon
 • Mitokondrinin matriksinde bulunan enzimler nelerdir?

  Mitokondri;Mavi-Yeşil Algler,bakteriler (Prokaryotlar) ve memelilerdeki alyuvarlar hariç tüm ökaryotik bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.Mitokondri oksijenli solunum yapan hücrelerde stoplazmada serbest halde bulunduğu gibi, 5 yada 6 tanesi yanyana dizilerek zincir şeklinde bulunabilir.Bu mitokondri zincirleri ve stoplazmada tekil olarak bulunan mitokondriler stolazmada stabilde halde durmaz ve stoplazma içinde yerdeğiştirirler. Mitochondrium kelime anlamına...

  https://www.biyologlar.com/mitokondrinin-matriksinde-bulunan-enzimler-nelerdir
 • ASİDİK - BAZİK VE NÖTRAL BOYALAR

  Asidik ve bazik boyalar, solusyon hazırlandığında iyonize olurlar.Tipik bir bazik boya, katyonik veya pozitif yüklü boya iyonları ve negatif yüklü, renksiz klorid iyonları oluştururlar. Halbuki asidik bir boya anyonik veya negatif yüklü renkli boya iyonları ve pozitif yüklü renksiz sodyum iyonları oluştururlar. Boyalara uygulanan bu ''asidik'' ve ''bazik'' terimleri pH ile ilgili değildir ve bazik boya için katyonik boya; asidik boya içinse anyonik boya terimlerini...

  https://www.biyologlar.com/asidik-bazik-ve-notral-boyalar
 • Redüksiyon

  Bir molekül ya da atoma elektronların eklenmesi, oksidasyonun tersi. İndirgenme.

  https://www.biyologlar.com/reduksiyon
 • Sitokromlar

  Elektron taşıyıcı sistemin demir içeren hem proteinleri, biyolojik oksidasyonda arka arkaya okside ve redükte olurlar.

  https://www.biyologlar.com/sitokromlar
 • KASILMANIN KİMYASAL AÇIKLAMASI

  Çizgili kaslar miyelinli sinir lifleri ile uyarılır. Sinir uçları kas hücreleri üzerinde bir çok kollara ayrılarak sonlanır. Bu noktalara motor plak denir. Sinir ve kas hücrelerinin bir araya geldiği bölgede sinir hücreleri tarafından bir tür sinir hormonu (nörotransmiter) olan asetilkolin salgılanır. Asetilkolin hormonunun görevi kas hücrelerinin endoplazmik retikulumlarında depo edilmiş bulunan Ca++ iyonlarını aktin ve miyozin proteinlerini arasına yaymak ve kasılma...

  https://www.biyologlar.com/kasilmanin-kimyasal-aciklamasi
 • Oksijensiz dünya ve onun becerikli mikropları

  Oksijensiz dünya ve onun becerikli mikropları

  Dünya'mız, şu anda bulunduğumuz jeolojik zaman diliminde çok büyük bir canlı çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Aslında, bu canlı çeşitliliğinin ve özellikle de Homo sapiens’in varlığını sürdürebilmesi, pamuk ipliğine bağlı durumda. Çünkü gezegenimiz çok hassas bir kimyasal dengede bulunuyor. Gezegenimizde canlılığın oluşmasına önayak olan atmosfer ve yerkürenin arasında kurulu bu hassas denge, hiç de sandığımız kadar kolay oluşmadı! Eğer...

  https://www.biyologlar.com/oksijensiz-dunya-ve-onun-becerikli-mikroplari
 • Riboflavin

  Riboflavin deyimi vitamin yapısında bulunan "riboz" ve flavin" gruplarından gelmektedir. B2 vitamini olarak da bilinir. Bitkiler bu vitamini sentez edebilir. Genç bitkilerde yaşlılara oranla daha çok riboflavin bulunur. Bitkilerin dışında maya ve küflerin birçoğu da riboflavin sentezleyebilir. Hayvanlar tarafından üretilemeyen bu vitamin hayvanların bağırsaklarındaki bakteriler tarafından oluşturulabilir.   Vücutta daha çok oksidasyon-redüksiyon tepkimelerinde görev...

  https://www.biyologlar.com/riboflavin
 • Canlılarda beslenme şekilleri

  A)Ototroflar: İhtiyacı olan organik besinleri kendileri sentezleyebilen canlılardır. Besin sentezlerken kullandıkları enerjinin şekline göre iki tip ototrof canlı vardır: a) Fotoototroflar: Klorofilleri sayesinde ışık enerjisi kullanarak organik besin sentezleyenler. Klorofilli bakteriler,Mavi-yeşil algler, Kloroplast taşıyan protistalar ve bitkiler bu gruptan canlılardır. b) Kemoototroflar: Kuvvetli oksidasyon enzimleri sayesinde oksitledikleri inorganik maddelerden...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-beslenme-sekilleri-1
 • KARBONHİDRATLAR

  İnsan ve hayvan vücudunda glikojen, bitkilerin yapısında nişasta ve sellüloz olarak yer alan karbonhidratlar (CHO); karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelmiş organik bileşiklerdir.Karbonhidratlar yapıları gereği üç grupta toplanır. A-MONOSAKKARİTLER (Basit Şekerler)1- Glikoz (üzüm şekeri)2- Fruktoz (meyve şekeri)3- Galaktoz (6 karbonlu monosakkarit) B-DİSAKKARİTLER1- Sakkaröz (çay şekeri)2- Laktoz (süt şekeri)3- Maltoz (malt...

  https://www.biyologlar.com/karbonhidratlar-2
 • Yaşamın Kökeninde Metaller mi Var?

  Yaşamın Kökeninde Metaller mi Var?

  Canlılık denince ilk aklımıza gelen yumuşak, süngerimsi ve ıslak şeyler oluyor. Bazen de sonu “om”la biten çeşitli adları çağrıştırıyor:

  https://www.biyologlar.com/yasamin-kokeninde-metaller-mi-var
 • Likopen Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

  Likopen Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

  Yemek yaparken salça üzerinde görmüş olduğum ‘’Likopen İçerir’’ ibaresi bu konuyu araştırmamdaki tek sebep oldu.

  https://www.biyologlar.com/likopen-nedir-faydalari-ve-zararlari-nelerdir
 • Nükleer Çöplerin Geri Dönüşümünde Önemli Bir Adım Atıldı

  Nükleer Çöplerin Geri Dönüşümünde Önemli Bir Adım Atıldı

  University of Manchester’dan bilim insanları, gelecekte nükleer atıkların geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesinde yardımı olabilecek, uranyum nitrür bileşikleri ailesinin elektronik yapısının niceliksel modellemesini

  https://www.biyologlar.com/nukleer-coplerin-geri-donusumunde-onemli-bir-adim-atildi
 • Agregalar ve Bakteriler

  Agregalar ve Bakteriler

  Agregalara bitişik yapışık bakteriler muadillerine göre daha fazla ekstraselüler enzim üretirler bu durumda agregaların parçalanması ve dağılması ile sonuçlanır.

  https://www.biyologlar.com/agregalar-ve-bakteriler
 • Viruslarda Mutasyon ve Genetik Değişimler

  Viruslarda Mutasyon ve Genetik Değişimler

  Genetik metaryal, yani viral nükleik asit tarafından kodlanan bilgilerden meydana gelen değişikliklere mutasyon adı verilir.

  https://www.biyologlar.com/viruslarda-mutasyon-ve-genetik-degisimler
 • Serbest Radikal Nedir?

  Serbest Radikal Nedir?

  Vücudumuz daimi bir oksidatif stres altındadır. Oksijen vücutta, çiftlenmiş elektronu olmayan iki ayrı atoma ayrılır. Görsel Telif: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

  https://www.biyologlar.com/serbest-radikal-nedir
 • Fungusların yararlı ve zararlı faaliyetleri nelerdir?

  Funguslar (funguslar); eukaryotik, tipik olarak filamentli (ipliksi) yapıda olan canlılardır. Bitkiler gibi hücre duvarına sahiptirler ve hemen hemen tümü hareketsizdir. Fotosentetik pigment içermezler, bu nedenle besinlerini diğer canlıların hazırladığı organik maddelerden genellikle absorbsiyonla alırlar. Aerobik olarak gelişirler ve enerjiyi organik maddelerin oksidasyonundan temin ederler. Şekil, davranış ve hayat devri bakımından birbirine uymayan çok sayıda...

  https://www.biyologlar.com/funguslarin-yararli-ve-zararli-faaliyetleri-nelerdir-1
 • Kan Şelalesi

  Kan Şelalesi

  Antarktika'da bulunan bu kan kırmızısı şelale, 1911 yılında Avustralyalı jeolog Griffith Taylor tarafından keşfedildi.

  https://www.biyologlar.com/kan-selalesi
 • Bitkilerde Bulunan Doğal Renk Maddeleri

  Bitkilerde Bulunan Doğal Renk Maddeleri

  Meyve ve sebzelerin renkleri farklınitelikteki renk maddelerinden meydana gelir. Bu renk maddeleri 3 grupta incelenir.

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-bulunan-dogal-renk-maddeleri
 • Bitkilerde Bulunan Doğal Renk Maddeleri

  Bitkilerde Bulunan Doğal Renk Maddeleri

  Meyve ve sebzelerin renkleri farklınitelikteki renk maddelerinden meydana gelir. Bu renk maddeleri 3 grupta incelenir.

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-bulunan-dogal-renk-maddeleri
 • Bitkisel Hormonları Nelerdir? Auxinler - Oksin Bitki Büyüme Hormonlarının Görevleri Nelerdir?

  Bitkisel Hormonları Nelerdir? Auxinler - Oksin Bitki Büyüme Hormonlarının Görevleri Nelerdir?

  Bitki gelişmesi için güneş ışığına, havanın CO2 ’ine, toprağın ise su, mineral ve diğer besin maddelerine ihtiyaç duyar. Vejetasyon ilerledikçe bitki büyür, gelişir ve bir kısım hücre, doku ve organlar oluşarak, kendine has şekil alır. Bu oluşumların meydana gelmesi konusundaki çoğu detaylar bilinmemektedir. Ancak, normal büyüme ve gelişmenin meydana gelebilmesi için bir takım iç ve dış faktörlerin birlikte rol oynadığı aşikardır. (Kumlay, A. M &...

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-hormonlari-nelerdir-auxinler-oksin-bitki-buyume-hormonlarinin-gorevleri-nelerdir
 • Bitkisel Hormonlar Nelerdir?

  Bitkisel Hormonlar Nelerdir?

  Bitkinin farklı organlarında sentezlenen-taşınan ve bitkide birçok fizyolojik olayları yöneten kimyasal bileşiklere “phytohormonlar“ denir. Bitkilerin hepsinde bulunurlar. Bir bileşiğin phytohormon olarak nitelenebilmesi için;

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-hormonlar-nelerdir
 • Bakterilerin Metabolizması

  Bakteriler organik maddeleri yıkarak enerji sağlarlar.Klamidya ve virüsler enerji sağlayacak metabolizmaları yoktur. Klamidyalar enerjiyi konakçı hücreden edinirler. Protozoonlar dışardaki maddeyi vakuollerine alarak sindirirler. Organik maddeler ekzoenzimlerle parçalanır. Pasif difüzyon veya aktif transport ile içeri alınırlar. Oksidasyon endoenzimlerle sürdürülür.Oluşan enerji yüksek enerji fosfat bağları ile ayrıca asetil CoA şeklinde depolanır. Bu enerji...

  https://www.biyologlar.com/bakterilerin-metabolizmasi
 • A Vitamini

  A vitamini veya retinol, A vaitamini biyolojik aktivitesine sahip hayvansal kaynaklı bileşiklerin tümüne verilen bir isimdir. Ana işlevlerini, retinol ile onun iki türevi olan retinal ve retinoik asit gerçekleştirir. Bitkisel kaynaklardaki bazı karotenoidler ise ince bağırsak mukozaları ve karaciğerde retinole dönüşerek A vitamini aktivitesi gösterir(en güçlüsü beta-karoten). A vitamini sıcağa ve alkaliye dayanıklı, aside, oksidasyona ve ultraviyole ışınlara...

  https://www.biyologlar.com/a-vitamini-1
 • Zencefil ve Kanser

  Zencefil ve Kanser

  Zingiber officinale Roscoe, Zingiberaceae ailesinden olup yaygın olarak zencefil olarak bilinmektedir (1).Zencefil yiyeceklerde ve içeceklerde kullanılan bir baharattır (2).

  https://www.biyologlar.com/zencefil-ve-kanser
 • Koenzim A

  Koenzim A (CoA, CoASH veya HSCoA) bir çeşit koenzimdir. Özellikle yağ asidi metabolizmasında yağ asitlerinin sentez ve oksidasyonunda ve sitrik asit döngüsündeki piruvat oksidasyonundaki rolüyle bilinir. Tüm genomlar Koenzim A'yı substrat olarak kullanan enzimleri kodlayabilirler ve hücresel enzimlerin yaklaşık %4'ü Koenzim A yı (veya asetil-CoA gibi bir tioester türevini) substrat olarak kullanırlar. Yapısı sistamin, pantotenat ve adenozin trifosfat'dan...

  https://www.biyologlar.com/koenzim-a
 • Neisseria gonorrhoeae Enfeksiyonu

  Gonore, erkekte genellikle üretrit, prostatit, epididimit, üretral darlık gibi genitoüriner enfeksiyonlara yol açan, kadında çoğunlukla asemptomatik olsa da endoservisit, salpenjit, endometrit, tubo-ovaryan apse, dış gebelik, PIH gibi ciddi sorunlara yol açan, cinsel temasla bulaşan bir hastalıktır. Etkeni sadece insanlarda patojen olan Neisseria gonorrhoeae‟dir. Ayrıca cinsel davranışlara bağlı olarak farenjit, proktit ile de karşımıza çıkabilir. Gebelikte spontan...

  https://www.biyologlar.com/neisseria-gonorrhoeae-enfeksiyonu
 • Pseudomonas Cinsine ait Türler

    Pseudomonadaceae familyasına bağlı Pseudomonas cinsi bakteriler Gram negatif çomaklardır. Bu grupta bulunan P. mallei insan ve hayvanlarda Ruam adı ile bilinen Malleus’un etkenidir. Son derece önemli olan bu cinsin türlerinin bazıları oksidaz pozitif, bazıları oksidaz negatiftir. Bazı türleri insan, hayvan ve bitki patojenidir. Pseudomanas'ları gıdalar için önemli kılan pek çok özelliğe sahiptirler. Bazı türleri proteolitik ve lipolitik aktivite göstermektedir....

  https://www.biyologlar.com/pseudomonas-cinsine-ait-turler
3WTURK CMS v8.1