Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 33 içerik listeleniyor

 • Sucul Bitkiler

  SU BİTKİLERİ Sucul bitkiler karada yaşayanlar ile karşılaştırıldığında çeşitli stolojik, morfolojik ve anatomik farklılıklar göstermektedir.Ayrıca bu bitkilerin üreme şekilleri ve tiplerinin de değiştiği görülmektedir. Çeşitli su bitkileri türleri ile yaşadıkları susul ortam arasında doğrudan ilişki vardır.Örneğin Myriophyllaceae familyası üyeleri suya tamamen gömülmüş halde yaşadıkları halde su mercimekleri (lemna türleri )suyun üzerinde...

  https://www.biyologlar.com/sucul-bitkiler
 • Nymphaea alba - Beyaz <b class='text-danger'>Nilüfer</b>, Suzambağı
 • TOHUMLU BİTKİLER SINAV SORULARI

  1.Temel ilgi alanı taksonomi olan botanik dalı…………………………………..dir. 2.Bitki taksonomisibitkilerin………………..,………………………içeren bir bilim dalıdır 3.Bir kategoriye girecek şekilde diğerlerinden ayrılmış olan gruplar ………………..olarak tanımlanır. 4.Populasyon....................................................................................................................

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler-sinav-sorulari
 • Su Ekosistemleri

  Denizlerin (tuzlu suların) ve tatlı suların oluşturduğu ekosistemlerdir. Göller, sulak alanlar (bataklık, gölet, sazlık), yeraltı suları ve akarsular tatlı su ekosistemini, denizler ise tuzlu su ekosistemini oluşturur. 1- Tatlı Su Ekosistemleri : • Nehir Ekosistemleri : Suyun akış hızı, su derinliği, bulunduğu yer burada yaşayan canlı çeşitliliğini belirler. • Göl Ekosistemleri : Göl ekosistemlerinde mikroskobik canlılar, kurbağalar, sazlıklar, sinekler,...

  https://www.biyologlar.com/su-ekosistemleri
 • GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI

  GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI

  İli : EDİRNE Adı : GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI Kuruluşu : 2005 Alanı : 6.090 ha. Konumu : Marmara bölgesinde, Edirne ili, Enez ve İpsala ilçesi sınırları içerisindedir. Ulaşım : Milli park Edirne İli, Enez ve İpsala ilçeleri sınırları içerisinde yer almakta olup Enez’e 10 km, İpsala’ya 22 km mesafededir. Kaynak Değerleri :           Marmara bölgesinde, Edirne İli, Enez ve İpsala ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır. Meriç deltasının önemli...

  https://www.biyologlar.com/gala-golu-milli-parki
 • Sultan Sazlığı Kayseri

  Dağı'nın güneybatısındaki Develi Ovasının en alçak kesimlerinde yer almaktadır. Develi-Yahyalı -Yeşilhisar üçgeni içerisindedir. Kayseri'ye 70 km uzaklıkta bulunan Sultan Sazlığı, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Develi Ovası'nın alçak kesimlerinde Yay, Camız, Söbe ve çöl gölleri yer almaktadır Geniş anlamda bu göllerin tümüne, dar anlamda ise Develi'yi Niğde - Kayseri karayoluna bağlayan yolun güneyinde kalan, Yay Gölü...

  https://www.biyologlar.com/sultan-sazligi-kayseri
 • Dogal Çevreyi Etkileyen Sorunlar

  1. Hava Kirliligi 2. Su Kirliligi 3. Gürültü Kirliligi 4. Görüntü Kirliligi 5. Toprak Kirliligi 6. Hızlı Nüfus Artışı “Tanrı affeder, bazen insanlar da, fakat doga hiçbir şeyi affetmez.” William JAMES 1.Hava Kirliligi: Atmosferdeki toz, gaz, duman, is ve kokunun canlılara zarar verecek boyuta ulaşmasına hava kirliligi denir. Atmosfer; yerden rüzgârla kalkan tozlar, yanan kömür petrol ve odundan çıkan duman, araba egzozlarından çıkan kurşun ve karbon monoksit...

  https://www.biyologlar.com/dogal-cevreyi-etkileyen-sorunlar
 • Kist Hidatik (Kistik Ekinokokkoz)

  Kistik ekinokkozis, ülkemizde, özellikle hayvanlarda çok yaygın olması nedeniyle, önemli halk sağlığı sorunlarına neden olan ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan zoonotik karakterli bir hastalıktır. Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen bu hastalığın etkeni, Echinococcus granulosus adı verilen bir parazittir. Bu parazitin esas kaynağı köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ancak, sıklıkla köpeklerdir. Parazit köpeklerin ince barsaklarında yaşar....

  https://www.biyologlar.com/kist-hidatik-kistik-ekinokokkoz
 • BİTKİLERİN GENEL YAPISI

  Bitkiler şüphesiz ki doğanın en önemli canlılarıdır. Sahip oldukları fotosentez yapabilme yetenekleriyle tüm canlılara doğrudan ya da dolaylı olarak hayat verirler. Fotosentez sonucunda oluşturulan oksijen birçok canlı için gereklidir. Üretilen besin ise bütün canlıların beslenmesi için gereklidir. Bitkiler aktif hareket edemeyen canlılardır. Genelde kökleriyle bir yere tutunarak yaşarlar. Şimdi gelin bitkilerin bazı organlaını yakından tanıyalım. 1-KÖK:...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerin-genel-yapisi
 • Bitkiler ve Latince İsimleri

  A Abaka - Musa textilis. (Bitki türü) Abanoz - Diospyros ebenum. (Bitki türleri) Acı bakla - Lupinus. (Bitki cinsi) Acı yonca - Menyanthes trifoliata. (Bitki türü) Acur - Cucumis flexuosus. (Bitki türü) Açelya - Pentanthera - Tsutsusi. (Bitki türleri) Açık tohumlular - Gymnospermae. (Bitki grubu) Ada çayı - Salvia. (Bitki cinsi) Adam otu - Mandragora. (Bitki cinsi) Ada soğanı - Scilla maritima. (Bitki türü) Adi kızılağaç - Alnus glutinosa. (Bitki türü) Afrika bamyası...

  https://www.biyologlar.com/bitkiler-ve-latince-isimleri
 • Akarsulardaki Kirlilik

  a. Sakarya Nehri Toplam boyu 820 km ve drenaj havzası 58.200 km2 olan Sakarya Nehrini kirleten önemli kaynaklar arasında Porsuk Çayı, Ankara Çayı, Sapanca Gölünün fazla sularının Sakarya Nehrine ulaştıran ve Adapazarı'nın kullanılmış sularını alan Çark Suyu ve Adapazarı civarındaki diğer sanayi kuruluşları sayılabilir. Nehir üzerinde 6 istasyonda yapılan ölçümler farklılıkar göstermektedir. Porsuk Çay'ının Sakarya Nehrine karıştığı yerde, Kavuncu...

  https://www.biyologlar.com/akarsulardaki-kirlilik
 • Komünite Ekolojisi

  Anadolu’ya özgü alageyik 12 yıl ömürlü olup hızlı hareket eden hayvan yazın beyaz lekeli kışın grimsi lekeli olup küçük sürüler halinde yaşar. Komünite: Belirli bir alanda sürekli etkileşim içerisinde bulunan canlıların oluşturduğu topluluktur. Aynı yaşam ortamını paylaşan farklı türler topluluğu incelenerek kolaylık olsun diye Bitki, Hayvan, Bakteri, mantar komüniteleri ayrı ayrı olduğu gibi aynıda olabilir. Komünite’erin tipi ve büyüklüğü...

  https://www.biyologlar.com/komunite-ekolojisi
 • Bitkilerin Hayat Formları (Raunkiaer Yöntemi)

  Danimarkalı botanikçi olan Raunkiaer (1937), bir kısmı bu kitabın içeriğini oluşturan odunsu ve otsu bitkileri, vejetasyon devresi içinde bitkiyi yenileyecek olan tomurcukların elverişsiz mevsimde (kış ya da yaz kuraklığı) bitki üzerinde, toprak ya da su içinde bulunuşlarına göre 5 ana grupta incelemiştir. Phanerophytes (Ph): Fanerofit bitkilerde tomurcuklar toprak yüzeyinden en az 30cm ve daha fazla yükseklikte bulunurlar (0,3–112 m). Ağaç ve çalı (odunsu) olan...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerin-hayat-formlari-raunkiaer-yontemi
 • Türkiye’deki Başlıca Ekosistemler

  Çok genel hatları ile Türkiye’de bulunan başlıca ekosistemler; ormanlar, otlaklar (çayır ve meralar), sulakalanlar, kıyılar ve denizler, dağlar olarak beş başlık altında incelenebilir. Ancak hemen fark edileceği gibi bu ana başlıklar birkaç tane alt başlık içermektedir. Örneğin otlak ekosistemleri, kıyı bölgelerindeki nemli çayırlardan başlayarak, yayla olarak bildiğimiz yüksek dağ çayırlarına (alpin kuşak çayırları) varıncaya kadar her yükseltideki...

  https://www.biyologlar.com/turkiyedeki-baslica-ekosistemler
 • SKLEREİDLER

  SKLEREİDLER

  Genellikle kısa olan sklerenkima hücreleridir, bazan uzamış olanlar da vardır. Hüc­reler ligninleşmiş, kalın sekonder çeperlidir ve çok sayıda basit geçit içerir. Bitkideki Yeri Sklereidler bitki yapısında çok fazla yayılmışlardır. Epidermiste, temel dokuda ve vaskular sistemlerde yer alırlar. Gövdelerde sklereidler sürekli bir silindir şeklinde vaskular bölge etrafında ya da grup halinde özde Hoya camosa (Mum çiçeği)} bulunur. Bazı gövdelerde dallanmış...

  https://www.biyologlar.com/sklereidler
 • Stomaların Büyüklüğü ve Dağılışı

  Stoma açıklığının büyüklüğü bitki türüne göre değişiklik gösterdiği gibi aynı bitkide bulunduğu organa göre ve bir de stoma hücrelerinin turgor durumuna göre değişir. Stoma açıklığı küçük yapılıdır ( genişliği 3-12 mikron kadar olup, normal bitki hücrelerinin büyüklüğü bunun on katı kadardır). Bitki türüne ve bitkinin yaşadığı çevreye de bağlı olmak kaydı ile cm2 de stoma sayısı 1000 ile 60.000 kadardır. Fotosentetik alglerde stoma...

  https://www.biyologlar.com/stomalarin-buyuklugu-ve-dagilisi
 • STOMALAR ve GÖREVLERİ

  Bitkilerin epidermis dokusunda bulunan, gaz alış verişinde rol oynayan, yaprak ayasından su buharının geçişini hızlandıran, klorofil içeren, genellikle böbrek şeklinde iki hücrenin karşılıklı gelen yüzleri arasında açıklık bırakarak oluşturdukları yapıya stoma denir. Stomalar yeşil bitkilerin toprak üstü organlarında; özellikle yaprak epidermasında, çiçek kısımlarında ve otsu gövdelerde bulunurlar. Genellikle kökte stoma bulunmaz. Bitkilere göre...

  https://www.biyologlar.com/stomalar-ve-gorevleri
 • TEMEL (PARANKİMA, DOLGU DOKU, ÖZEK DOKU) DOKU

  Bitkinin bütün organlarında bulunan, çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal etkinliklere katılan canlı ve ince çeperli hücrelerden oluşmuş dokudur. Bitkilerin kök ve gövdelerindeki korteks, öz bölgesi, öz ışınları ve öz kolları, yaprakların fotosentetik dokusu olan mezofıl, çiçek kısımları, meyvelerin etli kısımları ile tohumların besin dokusu (endosperm) temel dokuca zengin bitki kısımlarıdır. Bu doku bitkilerde değişik görevler yaptığından, hücreleri...

  https://www.biyologlar.com/temel-parankima-dolgu-doku-ozek-doku-doku
 • Bitkisel ve Hayvansal Dokuların Yapısı ve Özellikleri

  Belirli görevleri yapmak üzere bir araya gelen hücre topluluğuna doku denir. Örneğin sinir hücreleri sinir dokuyu meydana getirir. Dokuyu meydana getiren hücrelerin görevleri, şekilleri, yapısı, DNA miktarı, aktif gen çeşitleri, enzim çeşitleri, embriyonik kökenleri aynı olmasına rağmen büyüklükleri ve sitoplazma miktarları farklıdır. Dokuları inceleyen bilim dalına histoloji denir. Dokular; hücreler ve hücreler arası maddeden meydana gelmiştir. Ara madde...

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-ve-hayvansal-dokularin-yapisi-ve-ozellikleri
 • Gıda alanında kullanılan algler nelerdir yardım edin ?

  Fonksiyonel gıdalar besleyici ve enerji verici olmaları yanında antihipertensif, antioksidan ya da antienflamatuar etkiler gibi fizyolojik yararlar sağlamakta ve söz konusu bu gıdalara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde fonksiyonel gıdalar; “sağlığın iyileştirilmesi ya da bazı hastalıklara maruz kalma riskinde azalmalar yaratması gibi bir ya da daha fazla fizyolojik fonksiyonları meydana getirerek yararlı etki sağlayan gıdalar” olarak tanımlanmaktadır....

  https://www.biyologlar.com/gida-alaninda-kullanilan-algler-nelerdir-yardim-edin-
 • Su geçirmeyen yüzeyler - nanoteknoloji

  Konya'da Selçuk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karaman, nanoteknolojiyle su emici özelliği bulunan peçeteyi kimyasal buhar biriktirme yöntemiyle kaplayarak, su geçirmezlik özelliği kazandırdı.Konya'daki Selçuk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karaman, nanoteknolojiyle 'su geçirmezlik' projesini başarıyla tamamladı. Yrd. Doç. Dr.Karaman, "Özellikle para,Bono, tahvil gibi...

  https://www.biyologlar.com/su-gecirmeyen-yuzeyler-nanoteknoloji
 • Dev Yeşil Kaplumbağa’nın Tedavisi Sürüyor

  Dev Yeşil Kaplumbağa’nın Tedavisi Sürüyor

  Girne kıyısında hayvanseverler tarafından bulunarak Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hayvan Hastanesi’ne getirilen dev yeşil kaplumbağa’nın tedavisi sürüyor.YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, YDÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, ağa takılarak bir yüzgecini kaybeden ve hastaneye getirildiğinde durumu kritik olan yeşil kaplumbağanın durumunun halen kritikliğini koruduğunu söyledi.“HASTANEMİZİN BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER”Yrd. Doç. Dr....

  https://www.biyologlar.com/dev-yesil-kaplumbaganin-tedavisi-suruyor
 • Okul Bahçem, Doğa Bahçem Olsun

  Okul Bahçem, Doğa Bahçem Olsun

  Okul Bahçelerinin, MEB’in “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında “Doğa Bahçeleri”ne dönüşebilmesi için örnek uygulama protokolü imzalandı. “Doğa Bahçeleri” örnek uygulaması ile çocuklar sınıflarından çıkarak betondan yeşile dönüştürülen okul bahçesinde oyunlar oyun oynayacak, doğayı doğada öğrenecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultangazi Belediyesi ve TEMA Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullar Hayat Olsun...

  https://www.biyologlar.com/okul-bahcem-doga-bahcem-olsun
 • Lotus Bitkisi ve İnanılmaz Özellikleri

  Lotus Bitkisi ve İnanılmaz Özellikleri

  Lotus bitkisi, ” gerçek nazik çiçekler” olarak bilinmektedir. Lotus bitkisi çamurlu ve kirli ortamlarda yaşamaktadır.Lotus bitkisinin muhteşem özelliği ise bu kadar kirli ve çamurlu bir ortamda yetişmesine rağmen yapraklarının tertemiz olmasıdır. Bu olayın gerçekleşme şeklini inceleyecek olursak;Lotus bitkisi üzerine en ufak toz parçası geldiğinde hemen yapraklarını sallar ve tozu belli bölgeye doğru iter. Ve yağmur yağmaya başladığında ise yağmur...

  https://www.biyologlar.com/lotus-bitkisi-ve-inanilmaz-ozellikleri
 • Bitkilerin Genel Yapısı

  Bugün karada yaşayan bitkilerin çoğu çiçekli bitkilerdir. Çiçekli bitkilerin yeryüzünün büyük bölümüne dağılıp uyum sağlayabilmesi,üreme özelliklerinin üstünlüğü ile açıklanabilir. Çiçekli bitkiler başlıca 4 kısımdan oluşur: 1-KÖK:Bitkileri toprağa bağlayan ve topraktan su ve mineral maddelerin alımını sağlayan organıdır. Tohumdan çıkan ilk kök ana kök, ana kökten çıkan ve yanlara uzanan köklere yan kökler denir. Ana ve yan kökün uç...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerin-genel-yapisi-1
 • ‘Türkiye’de hava kirliliği nedeniyle her yıl 32 bin kişi ölüyor’

  ‘Türkiye’de hava kirliliği nedeniyle her yıl 32 bin kişi ölüyor’

  Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından 15 Ekim 2006 tarihinde ...

  https://www.biyologlar.com/turkiyede-hava-kirliligi-nedeniyle-her-yil-32-bin-kisi-oluyor
 • Evrimin Oldukça Tuhaf Ve Eşsiz Canlıları

  Evrimin Oldukça Tuhaf Ve Eşsiz Canlıları

  Evrim, büyük bir çeşitlilik içeren ve büyük bir yelpazede olumsuz yaşam koşullarına ev sahipliği yapan gezegenimizde, her türe, kendi nişine ayrılması konusunda yardımcı olur. Ve bazen evrimleşen özellikler oldukça tuhaf görünür.

  https://www.biyologlar.com/evrimin-oldukca-tuhaf-ve-essiz-canlilari
 • 6.Ulusal Biyoloji Toplulukları Kongresi

  6.Ulusal Biyoloji Toplulukları Kongresi

  Uludağ üniversitesi Biyoloji Topluluğu olarak 28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında bu sene 6.’sini düzenleyeceğimiz kongremize sizleri davet etmekten büyük onur duymaktayız.

  https://www.biyologlar.com/6-ulusal-biyoloji-topluluklari-kongresi
 • Bitki Evrimi 4/5: Çiçeklerin ve Tohumların Öyküsü

  Bitki Evrimi 4/5: Çiçeklerin ve Tohumların Öyküsü

  Yeşil bir gezegende yaşıyoruz. Bize bu gayet sıradan, alışılmış ve dolayısıyla önemsiz geliyor ama bitkiler Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlılar.

  https://www.biyologlar.com/bitki-evrimi-45-ciceklerin-ve-tohumlarin-oykusu
 • Bitki Evrimi 4/5: Çiçeklerin ve Tohumların Öyküsü

  Bitki Evrimi 4/5: Çiçeklerin ve Tohumların Öyküsü

  Yeşil bir gezegende yaşıyoruz. Bize bu gayet sıradan, alışılmış ve dolayısıyla önemsiz geliyor ama bitkiler Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlılar.

  https://www.biyologlar.com/bitki-evrimi-45-ciceklerin-ve-tohumlarin-oykusu
 • Üreyen Kuşların İzinde

  Üreyen Kuşların İzinde

  Bolluk Gölü akdeniz martısı kolonisi. Fotoğraf: Okan Arıhan

  https://www.biyologlar.com/ureyen-kuslarin-izinde
 • Gümüşhane’ye 4 tane daha Kızıl Geyik yerleştirildi

  Gümüşhane’ye 4 tane daha Kızıl Geyik yerleştirildi

  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2013 ve 2017 yılında Gümüşhane’ye bırakılan 27 adet kızıl geyiklerin doğaya uyum sağlamasının ardından 4 tane daha kızıl geyik doğaya yerleştirildi Fotoğraf: İris Ölmez

  https://www.biyologlar.com/gumushaneye-4-tane-daha-kizil-geyik-yerlestirildi
 • Karasal Ve Sucul Biyomların Özellikleri Nelerdir ?

  Biyomlar, geniş coğrafik bölgeleri içine alan büyük ekosistemlerdir. Biyomlar karasal ve sucul olarak iki grupta incelenir.

  https://www.biyologlar.com/karasal-ve-sucul-biyomlarin-ozellikleri-nelerdir-
3WTURK CMS v8.1