Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 1063 içerik listeleniyor

 • Huzursuz bacak sendromu (Restless Leg) sendromu nedir?

  Huzursuz bacak (Restless Leg) sendromu nedir? Huzursuz bacak sendromu otururken ve yatınca bacaklarda olağandışı bir rahatsızlık hissi ile kendini gösteren genellikle hastalar tarafından tam olarak ifade edilemeyen ancak uyluk, bacak ve ayaklarda, hatta bazı hastalarda kollarda ürperme, kaşınma, ağrıma, ezilme, yanma, karıncalanma olarak ifade edilebilen bazı hastalar ise kas krampı veya uyuşma ile karıştırabilen bir hastalıktır. Bacaklardaki huzursuzluk hissi dinlenme...

  https://www.biyologlar.com/huzursuz-bacak-sendromu-restless-leg-sendromu-nedir
 • Hidrofobik interaksiyon (etkileşim) nedir?

  Sulu bir ortamda polar olmayan moleküllerin ya da kısımlarının birleşmesini sağlayan, özellikle fosfolipit çift tabakasının korunmasını sağlayan etkileşim kuvveti. Hidrofobik R grubununa sahip amino asitler apolardır ve bu tür amino asitler polipeptidin su ile temas etmediği iç kısımlarda bulunurlar. Hidrofobik grupların polipeptidin su ile temas eden yüzeyinden uzaklaşma eğilimi hidrofobik interaksiyon (etkileşim) olarak bilinmektedir.

  https://www.biyologlar.com/hidrofobik-interaksiyon-etkilesim-nedir
 • 11. SINIF BİYOLOJİ SORULARI

  1. Meristem dokuya ait hücrelerin özellikleri nelerdir? 2. Dermatojenden gelişen yapılar nelerdir? 3. Epidermis dokusundan oluşan yapılar nelerdir? 4. Makrofaj hücrelerinin vücudumuzdaki görevi nedir? 5. Bitkilerde yaprak dökümü nasıl gerçekleşir? 6. Sinir hücreleri neden kendini yenileyemezler? 7. Bitkilerde yaş halkaları nasıl oluşur? 8. Sinir hücresi görevlerini göre kaça ayrılır görevleri nelerdir? 9. Ya hep ya hiç yasasını açıklayınız. 10. Orta beyinin...

  https://www.biyologlar.com/11-sinif-biyoloji-sorulari
 • Hidrojen bağı nedir? Nasıl oluşur?

  Elektronegatif bir atom ile ikinci bir elektronegatif atoma kovalent bağlarla bağlanmış olan hidrojen arasındaki zayıf interaksiyon(etkileşim)dur.

  https://www.biyologlar.com/hidrojen-bagi-nedir-nasil-olusur
 • 12. SINIF BİYOLOJİ SORULARI

  1. ATP nin yapısını açıklayınız. 2. Canlılarda gerçekleşen endergonik tepkimeler nelerdir? 3. Canlılar hangi olayları gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar? 4. Glikoliz nedir? 5. Etil alkol fermantasyonunun gerçekleşme basamakları nelerdir? 6. Laktik asit fermantasyonun gerçekleşme basamakları nelerdir? 7. Işık fotosentezi nasıl etkiler? 8. Fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörler nelerdir? 9. Fotosentezde ışık tepkimeleri sonucunda hangi...

  https://www.biyologlar.com/12-sinif-biyoloji-sorulari
 • Ötrofikasyon <b class='text-danger'>nedir?</b> Ötrofikasyon nasıl oluşur?

  Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?

  Fosfor, nitrojen ve diğer besin maddeleri yaşlı su ekosistemlerinde yavaş yavaş artar. Bir sistemdeki besin maddesine dönüştürülebilen organik malzemenin artması, sistemin üretkenlik düzeyini yükseltir.

  https://www.biyologlar.com/otrofikasyon-nedir-otrofikasyon-nasil-olusur
 • BİYOLOJİ SORULARI

  A.Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. ( her soru 2 puandır) 1.Kan şekerini düzenleyen hormona…………….…... denir. 2.Vitamin eksikliği biyolojiye yeterli önem verilmedi.inde ortaya çıkan ……….. sorunlarındandır. 3.Su ……………0C sıcaklıkta en yüksek özgül ağırlığa sahiptir. 4. ……………. Ğyonu, kemik erimesini ( osteoporozu ) engeller. 5. Biyoteknolojinin temel amacı canlı türleri arasında belirli bir amaca...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-sorulari
 • Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Nedir?

  SMA Nedir? Spinal Müsküler Atrofi (SMA) nedir ? Spinal muskuler atrofi (SMA), bir grup kalıtsal nöromüsküler (sinir-kası tutan) hastalığa verilen addır. Vücutta istemli kasların kuvvetsizliğine ve erimesine yol açarlar. Bu hastalığın tüm tiplerinde ön boynuz denilen bir bölgedeki hücreler etkilenir. Vücudumuzdaki istemli kaslar, ancak omurilikteki ön boynuz hücrelerinden bir sinir yolu ile mesajı aldıklarında kasılabilir. Spinal muskuler atrofide, ön boynuz...

  https://www.biyologlar.com/spinal-muskuler-atrofi-sma-nedir
 • Şaperon grubu proteinler nelerdir? İşlevleri nedir?

  Sitoplazmadaki serbest ribozomlar tarafından üretilen proteinler gerekli organele giderler(sahip oldukları sinyal dizileri ile) ve TRANSLOKATÖR adı verilen taşıyıcı proteinler ile organel içine alınırlar. Organel içine alınan protein katlanmamış haldedir. Bu katlanmamış haldeki proteini katlayan ve üç boyutlu yapan proteine Şaperon Proteini adı verilir. Endoplazmik Retikulum içine alıncak proteinler (Sitozolde önceden üretilmiş) şaperon proteinler tarafından...

  https://www.biyologlar.com/saperon-grubu-proteinler-nelerdir-islevleri-nedir
 • Organik moleküllerin canlı yaşamındaki rolü nedir?

  Organik moleküller, hayatın yapı taşlarını oluştururlar; hücrenin (canlının) mimari (stüktür) yapısını oluştururlar, yaşamsal olayları düzenlerler, molekül taşıyıcıları olarak görev yaparlar, bilgiyi saklar ve iletirler, enerji oluştururlar ve iletirler, biyolojik çeşitliliği belirlerller, moleküler habercileri ve köprüleri meydana getirirler.

  https://www.biyologlar.com/organik-molekullerin-canli-yasamindaki-rolu-nedir
 • Tarımda kullanılan hormonların zararları nedir?

  Sebzelerde Hormon Kullanımı ve Hormon Kullanımının İnsan Sağlığına Etkileri Zamanında ve gerektiği kadar kullanıldığında insan sağlığı için bir risk oluşturmayan hormonlar, pek çok üreticimiz tarafından dünya standartları gözetilmeden ve teknik elemanlara danışılmadan bilinçsizce ve yüksek dozda kullanılmaktadır. Günümüzde büyümeyi düzenleyiciler; kısaca hormonlar da dediğimiz bileşikler bitkilerdeki büyüme ve gelişme olaylarını yönlendiren,...

  https://www.biyologlar.com/tarimda-kullanilan-hormonlarin-zararlari-nedir
 • Atp nedir?

  Klorofil tarafından emilen ışık enerjisi, o haliyle bitkilere yararlı değildir. Yararlı bir hücre enerjisine, bir kimyasal enerji biçimine dönüşmesi gereklidir. Bitki olsun hayvan olsun bütün canlı hücrelerin enerji sağlayıcısı daha çok ATP olarak bilinen adenosin trifosfattır. ATP, hemen hemen DNA zincirinin tek bir nükleotid halkası büyüklüğünde ve karmaşıklığında bir moleküldür. Aslında, fazladan iki fosfat eklenmiş bir nükleotiddir (adenosin...

  https://www.biyologlar.com/atp-nedir
 • Glikoz <b class='text-danger'>nedir?</b>

  Glikoz nedir?

  Monosakkaritler denilen basit şekerlerin en yaygını. Kapalı formülü C6H12O6 olup, karbonhidratların monosakkaritler sınıfından bir aldoheksozdurglikoz

  https://www.biyologlar.com/glikoz-nedir
 • Genel Biyoloji Soruları

  SORU.1:Bitkisel dokulardan birincil bölünür dokuyu açıklayınız? (bulunduğu yere, görevine ve yapısına göre) SORU.2:Bataklık ve sulu bir ortamda yaşayan bir bitkinin sizce hangi parankima dokusu iyi gelişir? Kısaca nedeni ile birlikte yazınız. SORU.3:Bitkilerde iletim demetleri kaça ayrılır? Adlarını yazınız. İletim demetlerinin farklarını maddeler halinde yazınız SORU.4:Karma bez nedir? Örnek vererek açıklayınız. SORU.5:Kemik dokunun görevlerini...

  https://www.biyologlar.com/genel-biyoloji-sorulari
 • Hastane enfeksiyonu nedir? Hastane enfeksiyonu özellikleri ve bu enfeksiyonlardan korunma yöntemleri hakkında bilgi

  Son birkaç yıldır Türkiye'de hastane mikrobundan ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu tür ölümler Türkiye'nin büyük hastanelerinde bile sıradan hale geliyor! Üstelik salgın gibi; birkaç gün içinde onlarca insan bu mikrop yüzünden hayatını kaybediyor. Dokunma, sadece gözle, mikrop bulaşmasın! Son birkaç yıldır Türkiye’de hastane mikrobundan ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu tür ölümler Türkiye’nin büyük hastanelerinde bile...

  https://www.biyologlar.com/hastane-enfeksiyonu-nedir-hastane-enfeksiyonu-ozellikleri-ve-bu-enfeksiyonlardan-korunma-yontemleri-hakkinda-bilgi
 • Guatr

  Boyun ön kısımda bulunan tiroid (kalkan) bezinin iltihap ve kanser dışındaki bir sebeble büyümesine guatr denir. Tiroid bezinin görevi nedir? Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında yerleşik, iki parçalı, küçük bir içsalgı bezidir. Salgıladığı hormon ile vücudumuzun çalışma hızını belirler. Ürettiği hormon azalırsa vücudumuzun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa vücudumuzun çalışma hızı artar. Hastalığın belirtileri nelerdir? Yukarıda...

  https://www.biyologlar.com/guatr
 • MOLEKÜLER BİYOLOJİ VİZE SORULARI

  1.DNA polimeraz ve RNA polimeraz arasındaki farklar ve benzerlikleri yazınız. 2.Genetik damgalama nedir? 3.Bir sıra baz dizilimi verilmiş.örn: AUG AAT TTA UCC AGG gibi...karşılığını yazın demiş. 4.Cot analizi nedir? insanda ve e.coli deki grafiği çiziniz. 5.Sigma 70 promotoru ile ilgili bir soru vardı. 6.Ağır azor hafif azot ile ilgili yorum sorusu vardı. 7.RNA polimerazlar kaç çeşittir*görevleri nelerdir? 8.Homolog rekombinasyonla ilgili bir...

  https://www.biyologlar.com/molekuler-biyoloji-vize-sorulari
 • Sitoloji Final Soruları

  1-Kemootorof nedir? 2-DNA nerelerde bulunur? 3-Kloroplast oluşum şekilleri 4-Kreps devrini çizerek açıklayınız. 5-Prokaryot,ökaryot ve mitokondriyi karşılaştırınız. 6-Mitoz ve mayoz bölünmede metafaz safhasını karşılaştırnız.

  https://www.biyologlar.com/sitoloji-final-sorulari
 • Oksijensiz Solunum (fermantasyon) Nedir?

  Anaerobik solunum veya Oksijensiz solunum oksijen yokluğunda, enerji üretmek için moleküllerin oksidasyonu (indirgenme) yoluyla enerji (ATP) üretilmesidir. Aerobik solunum (Oksijenli solunum) ile temel farkı, oksijen kullanılmamasıdır. Fermantasyon ile karıştırılmamalıdır. Anaerobik solunum yapan mikroorganizmalarda elektron taşıma zincirinin sonunda elektron alıcısı olarak oksijen yerine sülfat (SO4), nitrat (NO3) veya kükürt (S) kullanılır. Hücrelerde oluşan özel...

  https://www.biyologlar.com/oksijensiz-solunum-fermantasyon-nedir
 • Parazit Eklembacaklıların (Arhropoda) taşıyıcılığını yaptığı hastalık etkenlerini yazınız.

  SITMA Sıtma, anofel ya da sıtma sivrisineği olarak bilinen Anopheles cinsi sivrisi­neklerinin taşıdığı bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıkta yinelenen nöbetler görülür. Düzenli aralıklarla başlayan ve genellik­le titreme-ateş-terleme evrelerinden ge­çen nöbetler hastalığın tipik özelliğidir. Sıtma ulusal ve uluslararası sağlık örgüt­leri için hâlâ önemli bir sorundur. NEDENLERİ Sıtmanın etkeni protozoonlar olarak bili­nen tekhücreliler grubundan...

  https://www.biyologlar.com/parazit-eklembacaklilarin-arhropoda-tasiyiciligini-yaptigi-hastalik-etkenlerini-yaziniz-
 • Diyabet - Şeker Hastalığı

  Diyabet nedir? Nasıl meydana gelir? Diyabet, başta karbonhidratlar olmak üzere protein ve yağ metabolizmasını ilgilendiren bir metabolizma hastalığıdır ve kendisini kan şekerinin sürekli yüksek olması ile gösterir. Diyabet hastalarındaki temel metabolik bozukluk, kan yoluyla taşınan glükozun (şekerin) hücrelerin içine girememesidir. Normal koşullarda besinlerden elde edilen veya karaciğerdeki depolardan kana salınan glükoz pankreas tarafından salgılanan İNSÜLİN...

  https://www.biyologlar.com/diyabet-seker-hastaligi
 • 9 SINIF BİYOLOJİ DERSİ SORULARI

  1. Biyolojinin önemini arttıran çevre sorunları nelerdir? 2. Biyoloji bilmenin faydaları nelerdir? 3. Kök hücre nedir?Gelecekte ne gibi faydası olacaktır? 4. Tek hücre proteini hangi canlılardan elde edilir? 5. Tek hücre proteini nerelerde kullanılır? 6. Biyolojik ıslah nedir? 7. Biyolojik ıslah yönteminin önemini açıklayınız. 8. Biyolojik savaş nedir? 9. Biyolojiye yeterli önem verilmemesi sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir? 10. Biyoteknoloji...

  https://www.biyologlar.com/9-sinif-biyoloji-dersi-sorulari
 • Canlılarda destek ve hareket sistemleri nedir?

  I . CANLILARDA DESTEKLEYİCİ YAPILAR İskelet ve kas sistemi , canlıların kendilerine ait şekillerini koruyan ve hareketlerini sağlayan sistemlerdir.Bu iki sistemin bulunduğu canlılar özellikle omurgalılardır.İskelet sadece hareketi sağlamakla kalmaz ,ayrıca vücudun dayanıklılığını da artırır . Kaslar ise canlıların aktif yer değiştirmelerine yardımcı olur. Bir hücreli canlılarda , insanlarda ve hayvanlarda bulunan gelişmiş yapılı hareket organları ...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-destek-ve-hareket-sistemleri-nedir
 • Bir Bilim Olarak Biyoloji

  Bilim nedir? Bilim gözlem deneylerle elde edilen düzenli bilgi birikimidir Bilim insanının özellikeri 1. Alanı ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır. 2. Meraklı ve iyi bir gözlemci olmalıdır. 3. Sabırlı ve özverili olmalıdır. 4. Eleştiriye açık olmalıdır. 5. Ön yargısız olmalı. 6. Otoriteye karşı çıkabilmelidir. Bilimsel metod 1. Gözlem ve deneyler sonucu problemin ortaya konuşu. 2. Problemle ilgili yeterli veri ve bilgilerin toplanması 3. Veri...

  https://www.biyologlar.com/bir-bilim-olarak-biyoloji
 • Nanoteknoloji ve Nano Tıp

  Nanoteknoloji ve Nano Tıp

  Nanoteknoloji Nedir : Atomları ve molekülleri tek tek işleme ve yeniden düzenleme yoluyla kullanışlı,materyal,araç ve sitem yaratma sanatı ve bilimi.

  https://www.biyologlar.com/nanoteknoloji-ve-nano-tip
 • Kalıtımda ve Kalıtımda kullanılan iki önemli olasılık yasası

  Kalıtımda kullanılan iki önemli olasılık yasası şunlardır. 1-Şansa bağlı olan iki ayrı olayın sonuçları birbirinden bağımsızdır. 2-Şansa bağlı iki olayın aynı anda olma olasılığı bu olayların ayrı ayrı olmaolasılıklarının çarpımına bağlıdır. Açıklama :Havaya atılan paranın yazı gelme ihtimali ½ , Tura gelme ihtimali ½ dir. Aynı para on kez havaya atılsa dahi her seferinde tura gelmeihtimali ½ dir. On kez havaya atılan paranın on kere tura...

  https://www.biyologlar.com/kalitimda-ve-kalitimda-kullanilan-iki-onemli-olasilik-yasasi
 • Genetik Bilgi Taşıyan Moleküller

  DNA:  Nucleik asitlerin hücre hayatı için önemi A-Oswgld Avery’nin yaptığı çalışmalar ve sonuçları Kapsülsüz pneumococlar farelerde hastalık oluşturmaz. Kapsüllü pneumococlar farelerde hasalık oluşturur. Kapsüllü pneumococlar ısıtılıp öldürülürse hastalık oluşturmaz. Isıtılıp öldürülmüş kapsüllü pneumococlarla canlı kapsülsüz pneumococlar birlikte farelerde hastalık oluşturur. Ölmüş kapsüllü pneumococların özütü ile canlı kapsülsüz...

  https://www.biyologlar.com/genetik-bilgi-tasiyan-molekuller-1
 • Türleşme mekanizmaları hakkında bilgi

  Türleşme - 1: Tür Nedir? Tür Tanımları Üzerine... Bu yazı dizimizde, sizlere doğadaki türlerin nasıl tanımlandığından, türleşmenin nasıl gerçekleşebileceğinden ve doğada gözlenen bazı türleşme örneklerinden bahsedeceğiz. Bu yazı, tahminimizce sizler için çok önemli bir kaynak olacaktır. Bu notu hem kendi planlarımız dahilinde böyle bir açıklama yapmak var olduğu için, hem de bazı arkadaşlarımız sayfada bize buna yönelik sorular...

  https://www.biyologlar.com/turlesme-mekanizmalari-hakkinda-bilgi
 • 9. Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları

  1) Canlılar için suyun önemini belirtiniz. 2) Canlıların yapısını oluşturan organik besin maddelerini Besinlerden en çok enerji verme sırasına göre yazınız. 3) Tuzlar nasıl oluşur? 4) I. Hücre zarının yapısına katılır II. Yapılarında C, H, O bulunur III. Yağ asidinin ester bağları ile bağlanması sonucu oluşur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri karbonhidratlar ile ilgili doğru bir ifadedir?(5 puan) A) Yalnız I B ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E)...

  https://www.biyologlar.com/9-sinif-biyoloji-yazili-sorulari
 • Genetik

  Yer yüzünde binlerce farklı tür canlı yaşamaktadır. Bu organizmalar bazı özellikleri bakımından birbirlerine benzerlik gösterirken bir çok özellikleri yönünden birbirlerinden farklıdırlar. Aynı türe ait çeşitli bireyler arasında ve aynı ana babanın yavruları arasında bile görülen bu farklılıklara varyasyon adı verilmektedir. Örneğin; kendi aile bireylerimiz arasında gözlenen boy, zeka düzeyi, göz rengi ve saç şekli gibi özellikler bu tür...

  https://www.biyologlar.com/genetik-2
 • Gen Tadavi

  Gen tedavisi, çeşitli pek çok klinik durumun gelecekteki tedavisi için ümit vermeye devam etmektedir. Alışılmamış, biçim verilmiş gen transfer vektörlerinin gelişimi, tedaviye yönelik gen ifadelerinin verimini ve stabilitesini arttıracaktır. Doku ve organ nakli konusunda ise gen tedavisinden nakledilmiş dokunun akut ve kronik reddedilmesini engellemek amacı ile ya reddetmeyi engellemede önemli yeni genler (örneğin: yardımcı uyarıcı blokaj molekülleri yada...

  https://www.biyologlar.com/gen-tadavi
 • Genetik ve İmmünoloji

  Genetik ve İmmünoloji

  Genetik biliminde son yıllarda izlenen gelişmeler sonrasında birçok kalıtsal hastalık gebelik sonrası dönemde, gebelik döneminde veya embriyo aşamasında tanımlanabilmektedir. Bu gelişmeleri dünya ile eş zamanlı olarak uygulamak ve sunmak amacıyla 2004 yılında, Grup Florence Nightingale içerisinde yer alan Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi bünyesinde kurulmuş olan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezini hastanemiz bir ilke daha imza atarak:İmmünoloji...

  https://www.biyologlar.com/genetik-ve-immunoloji
 • Genetik <b class='text-danger'>Nedir?</b>

  Genetik Nedir?

  Genetik veya kalıtım bilimi biyolojinin bir dalı olup, canlı organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliğin bilimidir.

  https://www.biyologlar.com/genetik-nedir
 • Ozmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark nedir?

  • Osmotik Basınç:hücre içindeki maddelerin yoğunluğundan dolayı sıvıların hücreye girerken zara dıştan yaptıkları basınç şeklinde tanımlanır.Osmotik basıncı oluşturan maddeler çeşitli şekerler, organik asitler, organik ve inorganik tuzlardır. Dolayısıyla hücre içinde bu maddelerin yoğunluğuyla hücrenin osmotik basıncı doğru orantılıdır. Örneğin bitkinin köklerindeki emici tüylerde osmotik basınç yüksek olduğundan su topraktan kök hücrelerine...

  https://www.biyologlar.com/ozmotik-basinc-ile-turgor-basinci-arasindaki-fark-nedir
 • RNA Nedir? RNA nın Yapısı

  Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. Her nükleotit bir azotlu baz, bir riboz şeker ve bir fosfattan oluşur. RNA pekçok önemli biyolojik rol oynar, bunların arasında DNA'da taşınan genetik bilginin proteine çevirisi (translasyon) ile ilişkili çeşitli süreçlerde de yer alır. RNA tiplerinden olan mesajcı RNA, DNA'daki bilgiyi protein sentez yeri olan ribozomlara taşır, ribozomal RNA ribozomun en önemli kısımlarını...

  https://www.biyologlar.com/rna-nedir-rna-nin-yapisi
 • Madde Alış Verişi İle İlgili Klasik Yazılı Soruları

  Pasif Taşıma 1)Difüzyon ve ozmosu tanımlayıp örnekle açıklayınız. 2)Difüzyon hızını etkileyen faktörler nelerdir? 3)Difüzyonla zardan geçebilen ve geçemeyen maddelere beşer örnek veriniz. Plazmoliz-Deplazmoliz-Turgor 1)Plazmoliz nedir? Açıklayınız. 2)Deplazmoliz nedir? Açıklayınız. 3)Hücrelerde gerçekleşen ozmos olaylarında plazmoliz, deplazmoliz ve turgor durumlarının hangisinde hücrenin ozmotik basıncı en yüksektir? 4)Plazmoliz ve deplazmolize günlük...

  https://www.biyologlar.com/madde-alis-verisi-ile-ilgili-klasik-yazili-sorulari
 • Sistematiğe Giriş Soruları

  S.1)Sistematiğin tanımını yapınız. C.1)Çeşitli bilim dallarından sağlanan verileri kullanarak organizmalar arasındaki akrabalıkları saptayan,organizmaları tanımlayan,isimlendiren ve sınıflandıran bir bilim dalıdır. S.2)Taksonominin amaçları nelerdir? C.2)  Tanıma ve iletişimin için uygun yöntemini sağlamak.  Tüm canlıları tanımlamak.  Organizmaları doğal akrabalıklarına dayanan bir sınıflamasını yapmak.  Evrimi araştırarak,evrimin...

  https://www.biyologlar.com/sistematige-giris-sorulari
 • POPULASYON GENETİĞİ ve EVRİM

  A. POPULASYON GENETİĞİ*Belirli bir bölgede yaşayan aynı türün fertleri topluluğuna populasyon denir. Burada populasyonlardaki karakterlerin hangi oranlarda görüldüğünü sonraki nesillerde ne gibi değişmeler olduğunu öğrenmeye çalışacağız.*1. Genler ve PopulasyonlarBir populasyonda bir karakterin hangi oranda bulunduğunun veya yeni oluşacak bireylerde o karakterin görülme şansının hesaplanabilmesi için bazı değerlerin önceden bilinmesi gerekir. Bunları...

  https://www.biyologlar.com/populasyon-genetigi-ve-evrim-1
 • DNA Nedir?

  Deoksiribonükleik asit (DNA), tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. Protein ve RNA gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı DNA bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. Bu genetik bilgileri içeren DNA parçaları gen olarak adlandırılır, ama...

  https://www.biyologlar.com/dna-nedir-1
 • Hidrobiyoloji Final Soruları

  1. Denizlerdeki canlıları ekolojik sınıflandırmasını örneklerle açıklayınız? 2. Organik maddelerin mevsimsel ve bölgesel değişimi açıklayınız? 3. Denizdeki ortamı etkileyen kimyasal,fiziksel,biyolojik faktörler nelerdir?Işığın canlı üzerindeki etkisi nedir? 4. Denizleri okyanuslardan ayıran başlıca özellikleri nelerdir? Hidrografik,topografik dağılışa göre denizleri sınıflandırınız. 5. Denizdeki besin döngüsünü...

  https://www.biyologlar.com/hidrobiyoloji-final-sorulari-1
 • Hayvan Fizyolojisi Soruları

  1. Aşağıdaki kan gruplarının hangisinde alfa-aglutinin bulunur? a)A Rh (+) b)A Rh (-) c)AB Rh(+) d)AB Rh(-) e)0 Rh(+) 2. Aşağıdakilerden kişilerin hangisinde eritrosit üretiminin artması beklenmez? a) Yüksek yerlerde yaşayanlarda b) Eritrosit hemolizinde c) Kanama olanlarda d) Testesteron tedavisi alanlarda e) Ostrojen Tedavisi alanlarda 3. Hemotokrit tanımını aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar? a) Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yüzdesi b) Kan plazmasının...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyolojisi-sorulari-1
 • Botanik Soruları

  *1)Bitkilerde asimilasyon sonucu oluşan glikozu nişastaya çevirerek depo edilmesi sağlama görevini kim yapar?Çevrilen bu nişasta nerelerde depolanır?Sadece adlarını yazınız. *2)Bitkilerdeki Klorozis olayına yol açan faktörler farklı olsa bile,sonuçta etkiledikleri metabolik ve fizyolojik olaylar aynıdır.Sararmaya yol açan faktörlerin bitkilere verdikleri ortak zarar nedir?kısaca belirtiniz. *3)Hangi bitkilerde “ETİYOLE” olayı pek görülmez?Niçin? *4)Herhangi bir...

  https://www.biyologlar.com/botanik-sorulari-1
 • Fosil nedir? fosil cesitleri ve bitkisel fosiller (genel biyoloji - botanik odevi)

  Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji, fosil toplayıp bunlar üzerinde çalışma yapan kişilere de paleontollog denir. Fosiller bir polen tanesi küçüklüğünde ya da dev bir dinazorun kemiği büyüklüğünde olabilir. Bir hayvan ya da bitkinin fosilleşmesi için milyonlarca yıl devam eden bir süreç gerekmektedir. Genellikle hayvan ya da bitkilerin sert kısımları bu uzun süreç boyunca dayanıklılık gösterebilir. Jeolojik zamanlarda yaşamış olan canlıların...

  https://www.biyologlar.com/fosil-nedir-fosil-cesitleri-ve-bitkisel-fosiller-genel-biyoloji-botanik-odevi
 • Kalıtım ve İnsan

  Kalıtım, canlıların sahip olduğu özellikleri, bu özellikleri oluşturan molekülleri ve bu özelliklerin nasıl nesilden nesile aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır. İnsanın kalıtsal özelliklerinin bilinmesi, onu tanımada çok önemli ip uçları verecektir. Genetik bilimi, biyolojinin kalıtım ve varyasyonlarla ilgilenen dalıdır. Bu disiplin, hücreleri, bireyleri, onların vücuda getirdikleri nesli ve populasyonları içeren çalışmaları kapsar. Bu konuyu izah...

  https://www.biyologlar.com/kalitim-ve-insan
 • Moleküler Biyoloji Nedir?

  Moleküler biyoloji, biyoloji bilimiyle alakalı bir kavram olmakla birlikte biyoloji biliminin moleküler yapıdaki faaliyetlerinin incelendiği dalıdır. Moleküler biyolojinin en önemli özelliklerinden birisi ise, canlıların temel yapı taşlarını oluşturan bileşenleri mikro seviyede inceleyip ele almasıdır. Bu biyoloji dalı, tarihsel süreç açısından ele alındığında çok yakın bir dönemde karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, temel yapı taşlarının mikro...

  https://www.biyologlar.com/molekuler-biyoloji-nedir
 • HORMONLAR VE ETKİLERİ (ENDOKRIN SISTEM )

  Hormon sözcüğü “uyarmak, harekete geçirmek” anlamına gelmektedir. Hormonlar vücudumuzdaki büyüme, gelişme, üreme, bazı metabolik olayların sağlanması ve vücudun sağlıklı olarak görev yapmasını sağlayan kimyasal habercilerdir. Hormonlar vücudumuzdaki salgı bezlerinden salgılanarak kan yoluyla diğer dokulara taşınır ve etkilerini gösterirler. Miktar olarak çok az salgılanmasına karşın kuvvetli etkileri vardır. Bu nedenle bir tür haberci olarak görev...

  https://www.biyologlar.com/hormonlar-ve-etkileri-endokrin-sistem-
 • Ketozis nedir?

  Biyolojide, Ketozis, yükseltilmiş seviyeleri kan keton cisimlerinin lipoliz ve beta-oxidation işlemler tarafından karakterize organizma devlettir. Keton organları aşırı miktarda yağ sonu aşağı oluşurlar. Bazı acetoacetate ve ß-hidroksibütrat gibi bu keton cisimlerinin enerji için de kullanılabilir. Hücreler glikojen depolarını kullanılamadığında yağ (triacylglycerol) 3 yağ asidi zincirlerinin ve 1 gliserol molekülüne lipoliz adı verilen bir işlem vermek...

  https://www.biyologlar.com/ketozis-nedir
 • EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ SORULARI

  Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız 1. Ekolojik denge nedir? Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmesi için gerekli olan koşulların bütünüdür. 2. Ekolojik döngü nedir? Ekolojik Döngü: Doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bunun sonsuz devamıdır. 3.Karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir? Karbon döngüsü; litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer arasında gerçekleşir. ...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-ve-madde-dongusu-sorulari
 • Kalıtsal çeşitlilik etkenleri nelerdir.

  Genetik Çeşitlilik ve Evrim Evrimsel değişikliği sağlayan birçok mekanizma vardır. (Doğal Seçilim,Yapay Seçilim,Akraba Seçilimi,Cinsel Seçilim...) Ancak evrimsel değişikliğin sağlanmasında ''Genetik Çeşitlilik'' bu kısımda olmazsa olmazıdır. Genetik Çeşitlilik Nedir? Genetik çeşitlilik, bir bireyin sahip olduğu genler tarafından belirlenen genetik bilgilerin toplamıdır. Genetik çeşitlilik, popülasyonların değişen çevrelerine uyum sağlamalarına...

  https://www.biyologlar.com/kalitsal-cesitlilik-etkenleri-nelerdir-
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoloji vize soruları (Omu)

  1.Biyozarların fonksiyonel ve kimyasal olarak ayrılmasındaki etkenleri yazınız ve 5 tane kanal kapısı yazınız? 2.Zar potansiyeli nedir,Zar potansiyeli değeri nelere bağlıdır,istirahat halindeki zar potansiyelinin görevini yazınız? 3.Zardan geçebilen iyonların bir bölgeden diğer bölgeye geçişindeki iki gücü yazınız? 4.İş potansiyeli nedir ve iş potansiyeli oluşumunu anlatınız? 5.Gibbs-donnan potansiyeli neden ileri sürülmüştür? Bir iyonun zar potansiyeline...

  https://www.biyologlar.com/ondokuz-mayis-universitesi-fizyoloji-vize-sorulari-omu
3WTURK CMS v8.1