Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 1063 içerik listeleniyor

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi BİYOKİMYA LAB. 2013 FİNAL SORULARI

  1. 1LT de ki eq değeri nedir? cevap: normalite 2.biüret turuncu benedict mavi lugol lacivert ise bu karışımda hangisi pozitifi verir? cevap: polisakkarit(nişasta) 3. 1. biüret ısıtılarak pozitif sonuç verir. 2. benedict ısıtılarak pozitif sonuç verir. 3. benedict Cu+2 ile sonuç verir. 4. benedict cuso4 ile sonuç verir. 5. lugol glikozun ayracıdır bunlara göre hangileri doğrudur? cevap:2 ve 3 4.NH3 COO cevap:izoelektrik 5.pka2 nin değeri nedir? cevap:9-10 ...

  https://www.biyologlar.com/ondokuz-mayis-universitesi-biyokimya-lab-2013-final-sorulari
 • Viroloji 2013 final soruları

  1-Antijenik sift antijenik dirift nedir? 2-Aşı nedir? Amacı? 3-Genel virüs ve zarflı virüs yapısını çizin 4-Hayvan virüslerinin penetrasyonu 5-Virüslerin orjini hakkındaki görüşler

  https://www.biyologlar.com/viroloji-2013-final-sorulari
 • EVRİM FİNAL SORULARI

  1.Doğal seçilim nedir? çeşitleri nelerdir? 2.Mutasyon nedir?evrim açısından önemini bi örnekle açıklayın 3.Sincap ve tilki hikayesi:D 4.Yeni genler nasıl oluşur? (gen duplikasyonları,nokta mutasyonlar vs...) 5.Hardly weinberg prensibi neye dayanır ve gerekli koşulları nelerdir? 6.Genotip frekansı fenotip frekansı hesaplama 7.Polimorfik lokus ve ortalama heterozigot hesaplama ile ilgili sayısal soru 8.Moleküler saat,klin,konvergent evrim, gibi...

  https://www.biyologlar.com/evrim-final-sorulari
 • HAYVAN FİZYOLOJİSİ 2013 FİNAL SORULARI

  1.Vasıtalı taşıma nedir ? tiplerini yaz? vasıtalı taşımanın ortak özelliklerini yaz. 2.Motor sinir aksonu boyunca iş potansiyeli nasıl iletilir açıklayınız 3.Geri beslenmeyi açıkla şekille 4.Kasılmanın summasyonu ve tetanus açıkla 5.Kemoreseptör nedir? reseptör pot ve iş pt arasındaki farkların 10 tanesini yaz 6.Endokohlear pot nedir? nasıl işitiriz? sesin şiddeti ve yönü nasıl tespit edilir? 1.rod ve koni tipi reseptörlerin fonksiyonel farklılıkları,...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyolojisi-2013-final-sorulari
 • GENETİK 2012 VİZE SORULARI

  1. Özdeş gen,test çaprazı,allel gen, vb tanımlar 2. 100 kişilik bi sınıfta homozigot kahve gözlü bireylerin sayısı 81 ise heterozigot kahverengi ve homozigot siyah gözlü bireyler kaç kişilerdir? 3. Basit ibik X basit ibik = F1 basit ibik gül ibik X gül ibik = F1 gül ibik basit ibik X gül ibik = F1 gül ibik F2 ' de 3 gül ibik 1 basit ibik ... gen etkilerşimini hang yasaya uyar? 4. Fenotipik eşey tayinini örnekler vererk anlatın 5. 3 noktalı gen haritalama nedir? nasıl...

  https://www.biyologlar.com/genetik-2012-vize-sorulari
 • Botanik Vize Soruları

  1)c3 c4 yolunu izleyen bitkilerde fotosentezin karanlık devresi hangiyonlerden farklıdır 2-)2n=6 kromozomlu hücrenin mayoz bolunmesının leptoten pakitenzigoten safhalarını ciz,mayoz mitoz arası farkları yaz 3-)kenarlı yarı kenarlı gecıt arasındakı farkı yaz 4-)orta lamelin olusumu nasıldır 5-)meristemin temel özelliklerını yaz 6-)bitkide sekonder yapıyı tanımla,bunu gercekleştiren dokunun adınıyaz,4 yasındaki bitkıde yas halkalarının kambiyumun ıc kısmında...

  https://www.biyologlar.com/botanik-vize-sorulari
 • TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2007 FİNAL SORULARI

  - Aşağıdaki sorularda uygun cevabı yazınız(72p) 1. Mantarlarda hiflerin arasında yada ucunda oluşan, kalın çeperli dinlenen sporlara ne ad verilir? 2. Marchantia'da erkek üreme yapılarını taşıyan daka ne ad verilir? 3. Bazı Askokarplarda bulunan kapak şeklinde, özel açıklığa ne denir? 4. Mayalar olarak bilinen mantar gurubu hangi divizyo içinde sınıflandırılır? 5. Bitkiler dünysında gerçek köklere ilk hangi cinste rastlanır? 6. Olpidium brassica türünün...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-sistematigi-2007-final-sorulari
 • TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2007 VİZE SORULARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  A. AŞAGIDAKİ SORULAR İÇİN UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.(3Y= -1D)5P 1. Aşağıdakilerden hangisi toksin üretir? a. haptophyta b. rhodophyta c. dinoflagellata d. chrysophyta 2. Aşağıdaki alg guruplarının hangisinde konjugasyon görülür? a. Cyanobacteria b. Euglonida c. Zygnematales d. Clebsormidiales 3. Alginiz asit ve laminarin aşağıdaki canlılardan hangisinde bulunur? a. Haptophyta b. Chrysophyta c. phaeophyta d. rhodophyta 4. Hangisi fakültatif heteretrof olup...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-sistematigi-2007-vize-sorulari-erciyes-universitesi
 • GENEL BİYOLOJİ SORU VE CEVAPLARI

  1.Hücre zarının görevi nedir? - Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır. 2.Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi nedir? - Üzerine ribozom taşıyan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınması, depolanması ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir. 3.Sentrozomun görevi nedir? - Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iğ ipliklerini...

  https://www.biyologlar.com/genel-biyoloji-soru-ve-cevaplari
 • OMURGASIZ VİZE SORULARI

  uygulamada preparatın adı , sınıfı, şubesi, birkaçındada altşubesini ve takımını istedi.7 preparat vardı. 1. Vorticella sp. 2. Scypha ( boyuna kesiti ) 3. Aurelia (strobila evresi) 4. Obelia ( polip formu ) 5. Fasicola hepatica (redia evresi) 6. Radiolaria 7. Moniezia expansa (genç proglottis) Klasik sorular 1. Paramecium caudatum 2. Dicrocoelium dendriticum şekli verilip kısımları istendi. ADI,ŞUBESİ,SINIFI,TAKIMI VARSA ALT SINIFI 1.amoeba proteus 2.radiolaria...

  https://www.biyologlar.com/omurgasiz-vize-sorulari
 • Mikrobiyoloji Vize Sınav Soruları Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü

  1)Organik maddelere ihtiyaç göstermeyen mikroorganizmalara ne ad verilir? a)kemoototrof b )heterotrof c)ototrof d)kemoheterotrof e)fotoototrof 2)Isıyı seven ve yüksek derecede ısıda üreyebilen bakteriler aşağıdaki,lerden hangisidir? a)mezofil bakteriler b )p s i krofil bakteriler c)fakültatif bakteriler d)aerofil bakteriler e) termofil bakreiler 3)Hangisi buyyona agar eklemekle elde edilen basit besiyeridir? a)lugol b )jeloz c)nükleus d) primer e)kolitsin 4)Aşağıdakilerden...

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyoloji-vize-sinav-sorulari-ankara-universitesi-biyoloji-bolumu
 • Biyokimya Final Soruları Ankara Üniversitersi

  1) 2000ppm 250 ml glukoz çözeltisi nasıl hazırlanır? ( glukozun MA:150) 2) 0.1N 1 lt H2 so4 çözeltisi hazırlayınız.( d: 1.84, %98 H:1 O:16 S:32) 3)%3 lük 200ml K2SO+ çözeltisi nasıl hazırlanır ( K:39, S:32, O:16) 4) Bir çözeltinin hidrojen iyonu konsantrasyonuna ....pH... denir ve biri ....elektrometrik... diğeri .... klorimetrik... olmak üzere iki şekilde ölçülür. 5) Optik bakımdan aktiflik gösteren maddelerin spesifik çevirme derecelerini ölçen alete.......

  https://www.biyologlar.com/biyokimya-final-sorulari-ankara-universitersi
 • Tohumlu Bitkiler Final Sınav Soruları

  S.1)İlkel vasküler bitkileri tanımlatınız. C.1)Algler,mantarlar,ciğerotları ve karayosunlarında gerçek iletim demeti yoktur.Gerçek iletim demetlerine sahip bitkiler ilkel vasküler bitkiler olarak tanımlanır.Bu bitkilerin sporofitleri topraktan alınan su ve mineral maddeleri ,sentezlenen besinleri taşıyan bir iletim sistemine sahiptir. S.2)Vasküler bitkiler kaç divisiodan meydana gelir? C.2)Vasküler bitkiler 7 divisioda incelenir.Bunlardan...

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler-final-sinav-sorulari-1
 • Zooloji 2012 vize soruları

  1)Mikrotubul , miyofilamentler nelerdir? 2)Karyotip nedir? acıklayınız? örnek veriniz. 3)Kemik dokusu hakkında bilgi verinizi. 4)Sinir dokunu ve hormonal sistem nerdeyse tamamen 5)Bıngıldak çeşitleri nelerdir) 6)Mayoz ne mitoz un fakları hakkında bilgi veriniz. 7)Dokulardan ile ilgili test soruları

  https://www.biyologlar.com/zooloji-2012-vize-sorulari
 • Moleküler Biyoloji final soruları

  1-)Bitkilerde ..........olmadığından DAN saflaştırlıması için ..................... kullanılmaz. Bunun yerine........................ ve .....................dan yararlanılır. 2-)Ekspresyon vektöründe .................................., ..............................ve ...........................genleri bulunur. 3-)PCR da ................................... , ..............................ve .................................uygulamaları gerçekleştirilir. 4-)Nourthern...

  https://www.biyologlar.com/molekuler-biyoloji-final-sorulari
 • Genetik Final Soruları

  1-)Pre-mRNA nın işlenmesi 2-)Lac-Operonunu açıklayınız. 3-)Ekivalentlik nedir bir örnekle açıklayınız 4-)Melez,epistasi,rekombinasyon,genin penetransı nedir? heterozigot,kodominantlık,genotip,kozaki sırası 5-)2-3 karakterin mendel kuralına göre dölden döle geçmesinin şartları... 6-)Bakterilerde alıcı bakteden geçen DNA parçasının alıcı bakteri genomuna girişini ve dölde rekombinant bakt. meydana gelişini şekille açıklayın 7-)a)Bakterilerde protein sentezi...

  https://www.biyologlar.com/genetik-final-sorulari
 • Genel Biyoloji Vize Soruları

  1-Canlının özellikleri nelerdir? 2-Streoid nedir? örneklerle açıklayınız. 3-Lipitlerin görevleri nelerdir ? 4-Proteinlerin hücre membranındaki görevleri nelerdir? açıklayınız. 5-Sekonder yapıyı örneklerle açıklayınız?

  https://www.biyologlar.com/genel-biyoloji-vize-sorulari-1
 • Hayvan fizyolojisi laboratuvarı Final soruları

  1-EMG ve EKG de vücudün ölçüm için farklı yerlerine takılmasının nedeni ne olabilir ? 2-EKG şekli verilmiş kısımlarını gösteriniz.( sırayla P,Q,R,T,S,U) 3-5 adet tanım sordu atrofi,serfin,sinus venasus,derivasyon ve insütü nedir ? 4-Kas yorğunluğunun nedeni nedir? açıklayınız.. 5-Laktik asitli bi tepkime vardı karşılıklı kısımları yaz diyordu Boşluk doldurma ve çoktan seçmeli sorular...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyolojisi-laboratuvari-final-sorulari
 • Genetik Vize Soruları

  1.dATP ve UTP'nin yapısını çiziniz?(10p.) 2.DNA'nın denaturasyon ve renatürayondan pratikte yaralanılmasını açıklayınız? (10p.) 3.Bakterilerdeki DNA polimeraz enzimlerini yazınız ve kısaca açıklayınız? 4.Primozom, helikaz, saç tokası, rho faktörü ve promotor terimlerini açıklayınız? 5.Dna molekülünde gen bölgelerinin belirmesini açıklayınız? 6.Replikasyon moleküler mekanizması anlatınız ve replikasyon çatalını çiziniz? 7.Okaryotik RNA polimerazlar...

  https://www.biyologlar.com/genetik-vize-sorulari
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı Final Soruları

  1-)Antibiyogram uygulaması nasıl yapılır? Antogonistik etki ve sinerjik etki nedir ? 2-)İdrar ve boğaz salgısı kültürü besiyerlerinin ve oluşan kolonilerin özellikleri nelerdir ? 3-)Hemaglütünasyon nedir? Açıklayınız. 4-)Lam aglütünasyonu nedir? Açıklayınız.

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyoloji-laboratuvari-final-sorulari
 • Bitki fizyolojisi Laboratuvarı Final Soruları

  1-)Klorofil miktarı nasıl tespit edilir? deneyle açıklayınız. 2-)Fermantasyon nasıl gerçekleşir?fermantasyon deneyinde neden saccoromyce cenevisia kullandık?bitkilerde hangi tip fermantasyon görülür? nedeniyle birlikte açıklayınız. 3-)Polen nedir? polenin özellikleri nelerdir? bir polen şekli çizerek kısımlarını gösteriniz.Polen çimlenmesinde şekerin önemini açıklayınız. 4-) a-)sıcaklığın çimlenmedeki etkisini deneyle açıklayınız. b-)kromotografi...

  https://www.biyologlar.com/bitki-fizyolojisi-laboratuvari-final-sorulari-1
 • Bitki fizyolojisi Final soruları

  1-)Allelopati nedir?sekonder metaboliklerin allelopatik etkisini açıklayınız. böyle bitkiler nasıl salgılama yapar? 2-)Bitkilerde kırmızı ışığın etkisi aşağıdaki şekilde kısa ve uzun gün bitkileri üzerinde nasıl etki yapmıştır?ilgili kısımları doldurarak belirtiniz.(bu şekilde grafik üzerinde 6 tane tüpe benzer yapı var ve bu yapıların üstünde çiçeklenmiş,çimlenmiş ve olgunlaşmış bitkiler var. 3-)Stres nedir? stres tipleri nelerdir?tuz ve su...

  https://www.biyologlar.com/bitki-fizyolojisi-final-sorulari-1
 • BİYOKİMYA Vize Soruları

  1-) Streptomizin hakkında bilgi veriniz. 2-) NDPs ve NTPs nelerdir?Görevleri nelerdir? 3-) Spesifik çevirme derecesi nedir? 4-) Koenzim A nedir? İçeriği ve görevleri nelerdir? 5-) Mannan , D-glukozamin , D-glukolikasit ve mutarotasyon nedir?

  https://www.biyologlar.com/biyokimya-vize-sorulari-1
 • Bitkisel Doku Soruları

  1-Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri ile kök emici tüylerini oluşturan epidermis hangi doku içerisinde incelenir? a-Destek doku b-Koruyucu doku c-Bağ doku d-Parankima doku e-Epitel doku 2-Aşağıdakilerden hangisi, parankima dokusunun fonksiyonlarından biri değildir? a-İletim büFotosentez c-Desteklik d-Solunum e-Depo ve salgı 3-Aşağıdakilerden hangisi, değişmez dokuların özelliklerinden değildir? a-Birincil ve...

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-doku-sorulari
 • BOTANİK VİZE-FİNAL-BÜTÜNLEME SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULARI

  VİZE-FİNAL-BÜTÜNLEME SINAVLARINDA ÇIKMIŞ BOTANİK SORULARI 1.Bitkinin türü ve yaşadığı ortama göre farklı olan hücreler arası boşluklatın anatomik farklılıkları nerden kaynaklanır?Örnek veriniz. 2.Sera ve ev çiçeklerinde parazitler en zayıf çiçeğe saldırır.Niçin? 3.Vasküler çiçekli bitki dünyasında türlerin tamamı karakteristik yapılarını tohumdan tohuma uzanan metabolik süreçte kazandıkları biliniyor.Buna göre; a)Bu dönem boyunca bitki...

  https://www.biyologlar.com/botanik-vize-final-butunleme-sinavlarinda-cikmis-sorulari
 • OMURGALI HAYVANLAR VİZE-FİNAL SORULARI

  1- Kıkırdaklı balıkların Cyclostomatadan daha gelişmiş özellikleri? 2- Kemikli balıklarda vücut yüzeyini örten pulların kökeni nedir? Hangi tip pullar görülür? 3- Kemikli balıkları kıkırdaklı balıklardan ayıran en önemli özellik nedir? 4- Amphibiaların dolaşım hakkında bilgi veriniz? 5- Kıkırdaklı balıklarda osmoregülasyonu açıklayınız? 6- Kojidae?(Koliidae?) fam. karakteristik öz. ve 1 örnek yazınız? 7- a) Hava keselerinin görevleri? b) Hava...

  https://www.biyologlar.com/omurgali-hayvanlar-vize-final-sorulari
 • Mikrobiyoloji Lab, Soruları - Klasik sorular

  1-Lam üzerine yayılan örneğin tesbitinde neler kullanılır? 2-Tesbit işlemindeki amaç nedir? 3-Bakteri hücresi boyayı nasıl alır? 4-Boyalar pH'larına göre kaça ayrılırlar? 5-Birleşik boyamanın özelliği nedir? 6-Gram olumlu ve olumsuz bakteriler hangi renkte görülür? 7-Gram olumsuz bakteriler neden mor renkte boyanmazlar? 8-Gram boyamada dekolorizasyon (renk giderme) hangi madde ile yapılır? 9-ARB yöntemi ile boyanan bakterilere örnekler veriniz. 10-Tüberküloz basili...

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyoloji-lab-sorulari-klasik-sorular
 • Ekosistem genel özellikleri ve işlevi

  Ekosistem nedir? Ekosistem, belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir. Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına da atıfta bulunabilir. Örneğin eğer söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelişiyorsa buna...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-genel-ozellikleri-ve-islevi
 • Kurbağa Derisine Renk Veren Pigment Hücresi: KROMATOPHOR

  Bir kurbağa, parlak yeşil renkli yapraktan çamurlu kahverengi bir gölete atladığında, derisinin renginde hızlı bir değişim göze çarpar... * Kromatofor, kurbağalar için neden hayati önem taşıyan bir pigment hücresidir? * Bu pigment hücresi, kaç tabakadan oluşur ve bu tabakaların görevi nedir? * Söz konusu pigment hücresindeki hormonlar, pigmentlere nasıl etki eder? Bir kurbağa, parlak yeşil renkli yapraktan çamurlu kahverengi bir gölete atladığında,...

  https://www.biyologlar.com/kurbaga-derisine-renk-veren-pigment-hucresi-kromatophor
 • Fırsatçı enfeksiyon tanımını yapınız ve sık görülen fırsatçı fungal enfeksiyon etkenleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

  Fırsatçı enfeksiyon nedir? özellikle fırsatçı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Genellikle sağlıklı bir konak, sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile bu hastalıklardan korunmaktadır ancak yetersiz bağışıklık sistemi durumlarında bakteriyel, viral, mantarlara bağlı ya da protozoal enfeksiyonlar bu durmundan yararlanarak enfeksiyon oluştururlar. Bağışıklık sistemi yetersizliği bu patojenlere hastalık oluşturmak için bir "fırsat"...

  https://www.biyologlar.com/firsatci-enfeksiyon-tanimini-yapiniz-ve-sik-gorulen-firsatci-fungal-enfeksiyon-etkenleri-hakkinda-kisaca-bilgi-veriniz-
 • Lavanta Hakkında herşey

  Alem:Plantae (Bitkiler) Bölüm:Magnoliophyta(Kapalı tohumlular) Sınıf:Magnoliopsida(İki çenekliler) Takım:Lamiales Familya:Lamiaceae(Ballıbabagiller) Cins:Lavandula TÜR ADLARI İngiliz lavantası (Lavandula angustifolia) Lavandula antineae Lavandula aristibracteata Lavandula atriplicifolia Lavandula bipinnata Lavandula bramwellii Lavandula buchii Lavandula canariensis Lavandula citriodora Lavandula coronopifolia Fransız lavantası (Lavandula dentata) Lavandula dhofarensis Lavandula...

  https://www.biyologlar.com/lavanta-hakkinda-hersey
 • Sinir Sistemi Beyin, Beyincik, Omurilik Soğanı ve Sinirler Mesajları

  Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir.Bir saat veya bir gün içerisinde gerçekleşen olay sayısını ise tahmin etmek çok zordur. Duyuları algılamak, düşünmek, yürümek, konuşmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşir. Ancak bu kadar çok ve karmaşık olan bu olaylar birbirinden bağımsız ve kontrolsüz değildir. Bütün bu olaylar sistemlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle...

  https://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-beyin-beyincik-omurilik-sogani-ve-sinirler-mesajlari
 • Kromatografi nedir

  Kromatografi, bir karışımın bileşenlerini, bunlara seçimsel ilgi gösteren iki ya da daha çok evreden sistemler arasında farklı göçlerine bakarak tanımak, gerektiğinde niceliklerini belirlemek amacıyla yapılan ve ayırma işlemine dayanan analitik yöntemdir. Kromatografi terimi başlangıçta, örneğin bitkisel pigmentlerde olduğu gibi cisimleri renklerine göre ayırma oluşmuş işleminden kaynaklandı, ama zamanla uygulama alanı oldukça genişledi.Kromatografi...

  https://www.biyologlar.com/kromatografi-nedir
 • Metilasyon, asetilasyon, siRNA hakkında döküman

  Kimyada metilasyon veya metillenme, bir kimyasal bileşiğe bir metil grubunun bağlanması veya ornatılmasıdır. Bu terim kimyada, biyokimyada, toprak bilimlerinde ve hayat bilimlerinde yaygınca kullanılır. Biyokimyada metilasyon daha spesifik olarak bir hidrojen atomunun bir metil grubuyla yer değiştirmesi anlamında kullanılır. Biyolojik sistemlerde metilasyon enzimler tarafından katalizlenir; bu reaksiyon, ağır metallerin modifikasyonunda, gen ifadesinin denetlenmesinde,...

  https://www.biyologlar.com/metilasyon-asetilasyon-sirna-hakkinda-dokuman
 • Trypanosoma,Leismania ve Plasmodium'un yaptığı hastalıklar,hayat döngüleri,vektörler ve tedavileri hakkında bilgi

  Trypanosoma Alem:Protista Şube:Euglenozoa Sınıf:Kinetoplastea Takım:Trypanosomatida Familya:Trypanosomatidae Cins:Trypanosoma Tür:T. brucei Alttürler T. b. brucei T. b. gambiense T. b. rhodesiense Protozoa altalemine ait olan bu parazit, vızırvızık sineğinin sokmasıyla bulaşarak, "uyku hastalığına" yol açmaz. Kana yerleşir, ateş, eklem ağrısı ve baş ağrısı yapar. Sinir sistemine zarar verirse, ölümcül "uyku dönemi" başlar. İlaçla tedavi edilmez ancak,...

  https://www.biyologlar.com/trypanosomaleismania-ve-plasmodiumun-yaptigi-hastaliklarhayat-dongulerivektorler-ve-tedavileri-hakkinda-bilgi
 • Sera etkisi nedir?

    - Başta karbon dioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır bir etkiye sahiptir; ışığı geçirir ama ısıyı içerde tutar ve ısı artışına yol açar. Atmosfer ile yer arasındaki ısı dengesi, sanayileşmedeki ve fosil yakıtların yanmasındaki artıştan kaynaklanan atmosferik karbon dioksit artışlarından etkilenir; bu ise atmosferdeki ortalama ısıyı yükseltir. Bu gelişmenin, buzulların erimesi ve okyanusun yükselmesi gibi geniş...

  https://www.biyologlar.com/sera-etkisi-nedir-1
 • Zooloji bütünleme soruları

  1-Karbonhidratların 5 görevi 2-Fosfolipit oluşumunu çiz 3-Aminoasitlerin görevi 4-Proteinler kompozisyon konformasyon ve biyolojik işlevlerine göre kaça ayrılır 5-Nükleik asit nedir 6-Kodon ve genetik şifre nedir? canlıların aktif gen bölgesine göre farklılaşması olayı nasıl olur?kodon ile yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bulgular? 7-Kofaktör nedir? 8-Spermatogenez nedir? şeklini çiz 9- döllenme nedir?önemi? 10-glikoliz ve krebs nedir?krebsin amacı ne...

  https://www.biyologlar.com/zooloji-butunleme-sorulari
 • Bitki Ekolojisi 2009 vize soruları

  1)Bitkilerde kseromorf yapı nasıl oluşur? kseromorf yapı adı altında toplanan özellikler nelerdir? 2)allelopati nedir?kaça ayrılır?örnek veriniz. 3)Habitat ekolojik niş ekolojik faktör ekolojik hoşgörülük nedir. 4)Azot fiksasyonu nedir ne şekillerde oluşur tepkimeleriyle anlatınız. 5)Ekosistem nedir ? ekosistemin yapısı ekosistemin işlevlerini yazınız. 6)Ekosistemin ekolojik dengesi bozuldu denince ne anlıyorsunuz. 7)Ekosistemde enerji akışı ve kimyasal madde...

  https://www.biyologlar.com/bitki-ekolojisi-2009-vize-sorulari
 • ZOOLOJİ BÜTÜNLEME SORULARI

  1-karbonhidratların 5 görevi 2-fosfolipit oluşumunu çiz 3-aminoasitlerin görevi 4-proteinler kompozisyon konformasyon ve biyolojik işlevlerine göre kaça ayrılır 5-nükleik asit nedr 6-kodon ve genetik şifre nedir? canlıların aktif gen bölgesine göre farklılaşması olayı nasıl olur?kodon ile yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bulgular? 7-kofaktör nedir? 8-spermatogenez nedir? şeklini çiz 9- döllenme nedir?önemi? 10-glikoliz ve krebs nedir?krebsin amacı ne ...

  https://www.biyologlar.com/zooloji-butunleme-sorulari-1
 • Hayvan Fizyolojisi Soruları

  Kolaylaştırılmş difizyn nedir ? aktif taşıma ile ortak özellkleri? Hücre zarının özellikleri? biyoloçeştlk açsından nelere bağlıdır? İstirahat pot nedir ? değeri nelere bağlıdır ? formülü? İş potasnyli nedir? fizikokmyasal esasları nelerdir? Nöotransmiter nedir ? günümüzde nörotransmter hakkında bilinenler? ya hep ya hiç kuralı? fizyolojik önemi? Mutlak refraktör periyot? Kimyasal snapslardaki iletim basamakları? Önleyici kimyasal snapslar? ...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyolojisi-sorulari-2
 • Hayvan fizyolojisi final soruları

  1)reseptör potansiyeli ile iş potansiyeli arasındaki 6 farkı,farklı hücrelerdeki iş potansiyelini değiştiren faktörlerin 4özzelliğini yaz 2)motor sinir impuls byunca iş potansiyeli nasıl iletilir?iş potansiyeli oluşumundaki emniyet faktörünü yaz 3)osmoz ile zardan gecemiyen iyonların konsantrasyon,valans ve moleküler ağırlığı arasındaki ilişkiyi yaz 4) zar pot nedir tanımlayarak, hücredeki zar pot değiştiren2 özelliği yaz 5)eşik değeri nedir? eşik...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyolojisi-final-sorulari
 • Moleküler Biyoloji vize Soruları

  1) Genetik materyalin özellikleri 2) Nükleotit nedir? sf 17 deki şekil 3) Watson crick dna modeliyle ilgili bi soru 4) E.coli de dna replikasyonu şekil çiz 5) Dna polimeraz- rna polimeraz karşılaştır 6) Linear dna'da ökaryot ve prokaryot primerlerinin yerleri nasıll doldurulur ( soru tam böylemiydi emin değilim) 7) Prokaryot ve ökaryot organizasyonu farkı 8) Dna replikasyon ve transkripsyn arasındaki fark ?

  https://www.biyologlar.com/molekuler-biyoloji-vize-sorulari-1
 • Bitki sosyolojisi final SORULARI 2012

  1. Sintaksonların sınıflandırılmasında kullanılan sintaksonomik kategorileri son ekleriyle birlikte sırasıyla yazınız? 2.Bitki sosyolojisinde sadakat ve karakter tür kavramını açıklayınız. Braun Blanquet'in belirlemiş olduğu sadakat sınıflarını tablo halinde yazınız? 3.Vejetasyonda Braun-Blanquet ekolüne göre araştırılmasında örnek parsel kavramının anlamı ve fonksiyonu nedir? 4.Bitki fonksiyonel tip nedir? Vejetasyon sınıflandırılmasında nasıl...

  https://www.biyologlar.com/bitki-sosyolojisi-final-sorulari-2012
 • Limnoloji Soruları

  1-Göllerin ekolojik sınıflandırılmasının şeklini çizip, limnetik bölgeyi açıklayınız? 2-Sülfür bakterilerini denklemlerle açıklayınız? 3-Bentik bölgeyi açıklayınız? 4-Sucul canlıların yaşam tarzlarına göre sınıflandırılmasını yapınız? 5-Plankton nedir. planktonları yaşam şekillerine göre sınıflandırınız? 6-Bentos, perifiton, nöston, psammon nedir açıkla? 7-Gölün evrimi nedir? 8-Göllerdeki ekolojik etmenler nelerdir? 9-Göllerin...

  https://www.biyologlar.com/limnoloji-sorulari
 • Herbaryum Final Soruları 2005

  - Herbaryum nedir? önemini açıklayınız. kaç çeşit herbaryum vardır? - zehirleme çeşitlerini yazarak kısaca açıklayınız. - Bir botanikçi için arazi defterinin önemi nedir? - arazi çalışmalarında örnek toplamak için gerekli olan malzemeleri yazınız. - sucul bitkilerin toplanması ve herbaryum tekniğini açıklayınız

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-final-sorulari-2005
 • Genel genetik soruları

  2012 vize soruları 1. özdeş gen,test çaprazı,allel gen, vb tanımlar 2. 100 kişilik bi sınıfta homozigot kahve gözlü bireylerin sayısı 81 ise heterozigot kahverengi ve homozigot siyah gözlü bireyler kaç kişilerdir? 3. basit ibik X basit ibik = F1 basit ibik gül ibik X gül ibik = F1 gül ibik basit ibik X gül ibik = F1 gül ibik F2 ' de 3 gül ibik 1 basit ibik ... gen etkilerşimini hang yasaya uyar? 4. fenotipik eşey tayinini örnekler vererk anlatın 5. 3 noktalı...

  https://www.biyologlar.com/genel-genetik-sorulari
 • Hayvan fizyoloji final soruları -2013

  1.vasıtalı taşıma nedir ? tiplerini yaz? vasıtalı taşımanın ortak özelliklerini yaz. 2.motor sinir aksonu boyunca iş potansiyeli nasıl iletilir açıklayınız 3.geri beslenmeyi açıkla şekille 4.kasılmanın summasyonu ve tetanus açıkla 5.kemoreseptör nedir? reseptör pot ve iş pt arasındaki farkların 10 tanesini yaz 6.endokohlear pot nedir? nasıl işitiriz? sesin şiddeti ve yönü nasıl tespit edilir? 7.rod ve koni tipi reseptörlerin fonksiyonel farklılıkları,...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyoloji-final-sorulari-2013
 • Evrim final soruları

  1.doğal seçilim nedir? çeşitleri nelerdir? 2.mutasyon nedir? evrim açısından önemini bi örnekle açıklayın 3.sincap ve tilki hikayesi:D 4.yeni genler nasıl oluşur? (gen duplikasyonları, nokta mutasyonlar vs...) 5.hardly weinberg prensibi neye dayanır ve gerekli koşulları nelerdir? 6.genotip frekansı fenotip frekansı hesaplama 7.polimorfik lokus ve ortalama heterozigot hesaplama ile ilgili sayısal soru 8.moleküler saat, klin, konvergent evrim, gibi...

  https://www.biyologlar.com/evrim-final-sorulari-1
 • Bitki Fizyolojisi Vize Soruları - 2012

  1.suyun 3 önemi 2.fotosentezde atp nereden kazanılır? 3.fotosentez bitkinin hangi organelinin hangi kısmında yapılır? 4.fotosentezde son alıcı ve son verici molekül? 5.stomaların kapanmasını anatomik ve fiyolojik yönden açıklayın? 6.transprasyonun su taşınmasında önemi 7.floem elemanları nelerdir? 8. esasi elementlerin 3 kuralı 9.bir esasi element yazıp bu elementin yokuluğunda görülecek durumları yaz. 10.1 NADH kaç ATP? 11. Sitokrom...

  https://www.biyologlar.com/bitki-fizyolojisi-vize-sorulari-2012
 • Bitki Fizyolojisi Sınavı Bütünleme Soruları

  1.rubisco nedir? aktifleşmesi için ne gereklidir? 2.esasi elementler nelerdir, hareket etmeyen 2 tanesini yaz. 3.C4 ve CAM bitkilerinin şekillerini çiz. 4. kavitasyon nedir, bitki için önemi? 5. tohumun çimlenmeme nedenleri, bitki için önemi? 6.büyümeyi etkileyen hormonlar? 7.bitkiler fermantasyonu ne zaman yapar, hangi dokuda gerçekleşir, son ürünü nedir? 8.sekonder metabolitler nelerdir, antisiyonun hangi sınıfa girer? 9. devirli-devirsiz fotofosforilasyonu açıkla....

  https://www.biyologlar.com/bitki-fizyolojisi-sinavi-butunleme-sorulari
3WTURK CMS v8.1