Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 660 içerik listeleniyor

 • BİYOTEKNOLOJİNİN TARİHÇESİ

  Milattan Önce (M Ö) 1750 Sümerler birayı mayaladı 500 Çinliler küflenmiş soya fasulyesini antibiyotik olarak yanıkların tedavi etmek için kullandı 250 Yunanlılar hasat döngüsünü deneyerek ürün verimliliğini arttırdı 100 Çinliler toz haline getirilmiş krizantemi böcek ilacı olarak kullanmaya başladı Milattan Sonra 20. Yüzyıldan Önce 1590 Mikroskobun Janssen tarafından bulunması 1663 Hücrelerin Hooke tarafından ilk kez tanımlanması 1675 Leeuwenhoek`un...

  https://www.biyologlar.com/biyoteknolojinin-tarihcesi
 • Biyoinformatik ve dna dizi analizi

  Biyoinformatik, biyolojik bilgilerin yaratılması ve saklanması için veritabanlarının oluşturulmasıdır.Bu konudaki çalışmaların çoğu biyolojik verilerin analizi ile ilgilidir. Artan sayıdaki projelerde biyolojik bilgilerin organizasyonu gerekmektedir. Bu alanda oluşturulan veritabanlarının büyük bir kısmını nükleik asitler oluşturmaktadır. Milyonlarca nükleotidin depolanması ve organizasyonu için veritabanlarının oluşturulması, araştırıcıların bu...

  https://www.biyologlar.com/biyoinformatik-ve-dna-dizi-analizi-1
 • Genetik hastalık

  Bilinen tüm genetik hastalıklar üç tipten birine sınıflandırılabilir: tek gen bozuklukları, kromozom anormalileri ve poligenik hastalıklar. Tek gen bozuklukları bir otozom, bir seks kromozomu ve mitokondriyel DNA’daki tek bir gendeki mutasyon sebebi ile açığa çıkarlar. Mutasyonlar, dominant veya resesif ne olursa olsun, belirgin ve karakteristik pedigree paternleri gösterirler. Herhangi bir belirli tek gen bozukluğu tüm populasyonda nadir olabilir ama toplu halde...

  https://www.biyologlar.com/genetik-hastalik
 • Tek gen bozukluklarının tespiti

  Mutasyonlar iki tip olabilir: nükleotid substitüsyonları ve nükleotidlerin daha geniş parçalarını içeren mutasyonlar, yani insersiyonlar ve delesyonların sebep olduğu nokta mutasyonları. Bunların örnekleri tablo 4.1’de gösterilmiştir. Delesyonların bazılarının bitişik genlere uzandığı ve kesinlikle bunların sebep olduğu hastalıkların tek gen bozukluğu olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bir gendeki tek nükleotid değişikliklerinin tümü fenotipik...

  https://www.biyologlar.com/tek-gen-bozukluklarinin-tespiti
 • Tek gen bozukluklarının tedavisi

  Bugün, monogenik bozuklukların tedavisi genellikle defektif proteinin değiştirilmesine, fonksiyonunu iyileştirmeye veya eksikliğinin sonuçlarını minimize etmeye dayanmaktadır. Ne yazık ki, bozuklukların %80’ninden fazlasının tam etkin terapisi mümkün değildir. Bu tatmin edici olmayan durumun birkaç sebebi vardır. İlki, araştırmalar göstermiştir ki, eğer temel biyokimyasal defekt biliniyorsa ve patogenezi tam olarak anlaşılmışsa, tedavinin başarıya ulaşma...

  https://www.biyologlar.com/tek-gen-bozukluklarinin-tedavisi
 • Aday gen yaklaşımı

  Pozisyonel klonlamanın aksine, aday gen yaklaşımı yeni genlerin izolasyonunu gerektirmez ancak fonksiyon ile ilişkili bilgilerin elde edilebilirliği ve önceden izole edilmiş genlerden harita pozisyonuna gerek duyar. Bu yaklaşımın bir örneği kalıtsal göz hastalığı olan retinitis pigmentosanın (RP) ilk ayrıntılı analizidir. RP’ye sebep olan defektler birkaç farklı kromozomal lokasyona haritalanır fakat her vakadaki fenotip fotoreseptör dejenerasyonudur. Geniş bir...

  https://www.biyologlar.com/aday-gen-yaklasimi
 • Fare genom sekansı ve bunun insan hastalıkları ile ilişkisi

  Fare genomunun sekansı Aralık 2002’de yayınlanmıştır ve insan hastalık genlerinin araştırılmasını ve bunların biyokimyasal analizlerini kolaylaştırmalıdır. Bunun böyle olmasının bir kaç nedeni vardır. İlki ve en önemli olanı, fare genomu insan genomuna bezer sayıda gene sahiptir, bu genlerin %99’unun özdeş olduğu ve %96’sının sintenik (aynı gen sırasındadır) olduğu saptanmıştır. Bu, fare genomunda tanımlanan hastalık genlerinin insan gen...

  https://www.biyologlar.com/fare-genom-sekansi-ve-bunun-insan-hastaliklari-ile-iliskisi
 • Rett sendromu

  Rett sendromu

  Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğudur. Ancak bunun yanlış bir sınıflandırma olduğunu ve benzer şekilde otistik belirtiler gösteren frajil X sendromu, tüberoz skleroz ya da Down sendromunun yaygın gelişimsel bozukluklar olarak sınıflandırılabileceğini önesüren görüşler bulunmaktadır. Bu sendromun belirtileri kolaylıkla otizm ve Angelman sendromunun belirtileriyle karışır. Klinik belirtiler...

  https://www.biyologlar.com/rett-sendromu
 • Wiliams Sendromu Nedir?

  Wiliams Sendromu Nedir?

  Williams sendromu 7. kromozomun uzun kolundaki bir parçasındaki talimatların silinmesiyle ortaya çıkan, elf (perimsi) görünümlü yüz tipi, düşük burun kemeri, birbirine yakın ve çekik gözler, yüksek üst damak, güler yüzlü bir tutum, yabancı insanlara kolay güvenme, onların yanında rahat davranışlar sergileme, beyin gelişim bozukluğu, geçici hiperkalsemi, geç gelişen dil becerileri, kalp damar anomalileri gibi sorunlarla yol açan nörogelişimsel bir bozukluk ve...

  https://www.biyologlar.com/wiliams-sendromu-nedir
 • BİYOÇİPLER

  Hayvan ve bitki hücreleri de biyosensörlerde tanıyıcı olarak kullanılır. Bu konu için karaciğer hücreleri ideal hücrelerdir çünkü fonksiyonları birçok biyokimyasalı başka türlere çevirmektir. İlk uygulama bu hücrelerle, karaciğer dokusu arjinin tanısında kullanılmıştır. Sensör yüzeyine konulan karaciğer hücreleri arjinini önce ornitin ve üreye çevirip, üre üreaz ile amonyağa dönüştürür, bu da amonyak elektrodu ile ölçülür. Biyoçip teknolojisi...

  https://www.biyologlar.com/biyocipler
 • HÜCRE SİKLUSU VE KANSER

  Hülya CABADAK Marmara Ün. Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, İSTANBUL, TÜRKİYE Anahtar Kelimeler: Hücre siklusu, siklinler, siklin bağımlı kinazlar, tümör baskılayıcı gen, kanser Organizma/organ/doku gelişimi, hücrelerin büyüme ve çoğalmalarını içerdiği gibi hücre ölümlerini de sağlar. Hasarlı dokuların onarımı somatik hücrelerin ve destek dokunun çoğalması ile gerçekleşmektedir1. Hücre büyümesi, farklılaşması ve çoğalmasında rolü olan...

  https://www.biyologlar.com/hucre-siklusu-ve-kanser
 • Tüm Ulusun Genetik Kodunu Çıkardılar!

  Tüm Ulusun Genetik Kodunu Çıkardılar!

  Söz konusu çalışmada İzlanda halkının soyağaçları ile DNA verileri birleştirildi. Ekip şimdi ‘bir düğmeye dokunarak’ örneğin meme kanseri riski yüksek her kadını bulmanın mümkün olacağını söylüyor.Nature Genetics dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, veriler erkeklerin son ortak atasına dair tahminler de dahil, bir dizi keşifte kullanılmış. DNA nesilden nesile geçen bir veri. Eğer bir çocuğun ve büyükanne ile büyükbabasının DNA’sı hakkında...

  https://www.biyologlar.com/tum-ulusun-genetik-kodunu-cikardilar
 • DNA Replikasyonunda Rol Alan Enzimler

  DNA molekülünün replikasyonunda, DNA zincirinin uzatılmasını DNA polimerazlar katalizlemekle birlikte, replikasyonda rol alan başka enzimler de bulunmaktadır. Bu enzimler ve özellikleri ise: i. DNA Primaz: Replikasyon sırasında, DNA polimerazın DNA zinciri sentezini başlatabilmesi için kullandığı RNA primerleri, DNA primaz adı verilen özel RNA polimerazlar tarafından sentezlenir (bkz. kısım 4.3). Bu enzim çoğunlukla DNA’ya bağlanır, fakat kalıp olmaksızın da...

  https://www.biyologlar.com/dna-replikasyonunda-rol-alan-enzimler
 • PRENATAL BOZUKLUKLAR

  İnsan, somatik hücrelerinde 46 kromozom içeren diploid bir organizmadır. İnsan genomunu oluşturan çift sarmal biçimindeki DNA, yaklaşık 6 milyar baz çifti içerir. İnsan genomundaki işlevsel proteinleri kodlayan gen sayısı yaklaşık 50-100 bindir. İnsandaki değişik karakterler, enzimler ve proteinler bu eş kromozomlar üzerinde aynı lokusta bulunan çift gen ile belirlenir. Birlikte etkili olan bu genlere allel denir. X ve Y kromozomu üzerindeki genler dışında,...

  https://www.biyologlar.com/prenatal-bozukluklar
 • Mutasyon Nedir? Çeşitleri ve Sebepleri Nelerdir?

  Mutasyon Nedir? Çeşitleri ve Sebepleri Nelerdir?

  Mutasyon, bireyde canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan DNA molekülünün; radyasyon, X ışını,ultraviyole, ani sıcaklık değişimleri ve kimyasallar sonucunda  bozulmaya uğramasıdır.Mutasyonlar, genetik bilgiyi taşıyan DNA molekülünde, kopmalara, yer değiştirmelere sebep olur ve bu çoğu zaman yüksek tahribatlarla sonuçlanır. Bu durumda canlının protein veya enzim yapısı ve beraberinde metabolizması...

  https://www.biyologlar.com/mutasyon-nedir-cesitleri-ve-sebepleri-nelerdir-1
 • Tek gen <b class='text-danger'>mutasyonlar</b>ı ya da Mendel tipi kalıtımla geçenler (monogenik kalıtım)

  Tek gen mutasyonları ya da Mendel tipi kalıtımla geçenler (monogenik kalıtım)

  Mutant gen: Değişikliğe uğramış gendir. Kromozomların bir tanesinde mutant bir geni, ötekinde ise sağlam alleli taşıyan kişiler mutant gen yönünden heterozigottur.

  https://www.biyologlar.com/tek-gen-mutasyonlari-ya-da-mendel-tipi-kalitimla-gecenler-monogenik-kalitim
 • Genler ve hastalıklar

  Genler ve hastalıklar

  Birçok hastalığın ortaya çıkması veya ilerlemesinde genetik faktörler önemli rol oynamaktadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda genetik sebeplerden kaynaklanan 7000 civarında hastalık tespit edildi ve her geçen gün bunlara yenileri eklenmekte. Sadece son birkaç yıl içinde genomumuzun 12000 değişik noktasında 982 hastalığa ait noktasal mutasyonlar keşfedildi. Genetik rahatsızlıkların sınıflandırılmasıGenetik sebeplerden kaynaklanan rahatsızlıklar üç ana...

  https://www.biyologlar.com/genler-ve-hastaliklar
 • RETROVİRÜSLER

  Konukçu kromozomu içinde ekleme Alanı 4 ~ 6 bp oluşturmak için ise bir virüs, konak hücre kromozomu, LTR U5'in U3 ve 3 'uçları arasında 5'LTR sol ucunda bir retrovirüs DNA sağ, 2 bp kayıp sırası tekrar edilmesi. Ev sahibi kromozom odağı entegre retroviral genomik DNA rastgele. Her enfekte hücreleri genellikle proviral kopya 1 ile 10 parça var. Viral RNA retroviral DNA kopyası entegrasyonu gerekli bir aşamadır. Retroviral genom DNA sırasında hücre bölünmesi enfekte...

  https://www.biyologlar.com/retrovirusler
 • HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ

  HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ

  Dört aşamada hücre döngüsü kontrol noktaları bulunur:

  https://www.biyologlar.com/hucre-dongusunun-kontrolu
 • Sigara ve tütün ürünleri DNA hasarına yol açıyor.

  Sigara ve tütün ürünleri DNA hasarına yol açıyor.

  2015 Nobel Kimya Ödülleri hücrelerin nasıl çalıştığına ışık tutan ve yeni kanser tedavilerine çığır açacak çalışmalara verildi.  Hücrenin beyni olan DNA’nın nasıl hasar gördüğü ve doğal tamir mekanizması üç bilim adamının yaşam boyu çalıştıkları konuydu. Dün açıklanan 2015 Nobel Kimya Ödülleri’ne, Tomas Lindahl, Paul Modrich ve Aziz Sancar’ın DNA hasarının tamiri çalışmaları ile ödüle layık görüldüğünü ifade eden Sağlık...

  https://www.biyologlar.com/sigara-ve-tutun-urunleri-dna-hasarina-yol-aciyor-
 • Gen Haritalaması Haritalar Nasıl Oluşturuluyor, Neler İçeriyor, Nasıl Yorumlanıyor?

  Gen haritalaması, genlerin kromozomlar üzerinde bulunduğu yerlerin (lokus) gösterilmesidir. Böylece insan genomunun anatomisi ortaya çıkarılır. Pekçok genin ve diğer genetik marker`larin birbirlerine göre bir kromozom boyunca diziliş sırasının haritalanmasıyla bir kromozomun haritasını veya tüm genom haritasını çıkarmak mümkündür. Bu haritalama, insan vücudu fonksiyonlarının bilinmesi için gereklidir. Böylece insan genetik hastalıklarının heterojenite ve...

  https://www.biyologlar.com/gen-haritalamasi-haritalar-nasil-olusturuluyor-neler-iceriyor-nasil-yorumlaniyor
 • Genetiğin Dünya da ve Türkiye de Tarihsel Gelişimi

  Dünyada hayatın başladığı kabul edilen 4.6 milyar yıl önce, DNA(deoksiribonükleikasit) yaşamın hücresel metabolik aktivasyonlarını ortaya koyan genetik yapı olarak hizmet etmiştir. "Gen" terimi 1900. yıllara kadar kullanılmamasına rağmen genin fonksiyonu ile olan araştırma 1800 lü yıllarda başlamıştır. Gregor Mendel, Avusturyalı din adamı, manastırının bahçesinde yıllarca çalıştı, farklı bezelye varyetelerini melezlemiştir. Dikkatli kayıtlar tutarak,...

  https://www.biyologlar.com/genetigin-dunya-da-ve-turkiye-de-tarihsel-gelisimi
 • DNA’nın FONKSİYONLARI

  Hücre içinde meydana gelen bütün biyolojik olayların tek yöneticisi DNA’dır. DNA bu temel görevleri, kendisinde kodlanan ve türe özgü spesifik genetik (Bilgiler) yardımıyla gerçekleştirir. Diğer bir ifadeyle esas fonksiyonlarını tam ve eksiksiz olarak yürütebilmesi, birçok özel yardımcı moleküller ve proteinlerin(enzim) aracılığıyla olur. Özellikle, olayların gelişmesi, hızlanması ve doğru yönde ilerlemesi için enzimlerin rolleri oldukça önemlidir....

  https://www.biyologlar.com/dnanin-fonksiyonlari-1
 • Türklerin Genetik Haritası

  Türklerin Genetik Haritası

  Türklerin Genetik Haritası, Türk Geni, Türkiye Türkleri ve Türk Devletlerinin gen havuzları, genetik bütünlükleri ve toplumsal dokusu üzerine araştırma notları.Türklerin Genetik kökenleri ve gen bütünlüğü meselesi son 50 yıldır süregelen tartışma konusu olmuş, bu hususta ortaya atılan bilimsel bulgular kimi zaman politik, kimi zaman yanlı kimi zaman ise doğru ve rasyonel yorumlanamadığı için bazı tereddütleri beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda...

  https://www.biyologlar.com/turklerin-genetik-haritasi
 • Somatik hipermutasyon

  Somatik hipermutasyon veya SHM, edinilmiş bağışıklık sisteminin bir parçası olarak, sistemin yabancı cisimlere (örn. mikroplara) karşı durmasında görev alan hücre içi bir mekanizmadır. İlginlik olgunlaşmasının ana bileşenlerinden biridir. SHM, bağışıklık sisteminin, yabancı yapıları (antijenleri) tanımakta kullandığı almaç gruplarını çeşitlendirir ve bağışıklık sisteminin canlının yaşamı süresince karşılaştığı yeni tehtidlere karşı uyum...

  https://www.biyologlar.com/somatik-hipermutasyon
 • Aslında Hepimiz Mutantız

  Aslında Hepimiz Mutantız

  X-Men; hayalî mutantlar olarak; insanüstü güçlerle doğan ve genelde ergenlik döneminde ortaya çıkan özelliklere sahip hayali kahramanlardır. Bu tür insanüstü bilim kurgusal mutantlarla karşılaşamayız belki fakat hepimizin aslında zaten birer mutant olduğunu söylememiz gerekiyor. İşin ilginci ise biz insanoğlunun evriminde başrol oyuncusu olan mutasyonların ebeveynlerimizden geliyor olması. Yani ebeveynler çocuklarına sadece genleri değil mutasyonlarını da miras...

  https://www.biyologlar.com/aslinda-hepimiz-mutantiz
 • Kompleman sistemi nedir

  Kompleman sistemi nedir

  Kompleman sistem , Komplement sistemi veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal bir kaskaddır.

  https://www.biyologlar.com/kompleman-sistemi-nedir
 • Sigara alışkanlığı ve genetik yatkınlık! Sigarayı bırakmak mümkün mü?

  Sigara alışkanlığı ve genetik yatkınlık! Sigarayı bırakmak mümkün mü?

  Bu sorunun cevabı kimine göre mümkün, kimine göre imkansız… Nature Genetics dergisinin Ekim 2009 tarihli sayısında yayınlanan bir araştırma, toplumda yaygın olan görüşün aksine, sigarayı bırakmada iradeden çok genetik mutasyonların önemli olduğunu gösteriyor. Bu araştırmadan çıkan sonuca göre, sigarayı bırakabilmek, yada bırakamamak genlerimizde bulunan noktasal mutasyonların (SNP)*  nerede ve nasıl olduğuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor.Bu konuda...

  https://www.biyologlar.com/sigara-aliskanligi-ve-genetik-yatkinlik-sigarayi-birakmak-mumkun-mu
 • Mavi Gözlü İnsanlar Ortak Bir Atadan Geliyor

  Mavi Gözlü İnsanlar Ortak Bir Atadan Geliyor

  Yeni yapılan bir araştırmaya göre, mavi gözlü insanlar tek bir ortak ataya sahip. University of Copenhagen’dan bir araştırma ekibi 10.000 ila 6.000 yıl önce ortaya çıkmış olan ve bugün yaşamakta olan mavi gözlü insanların göz renginden sorumlu olan bir genetik mutasyonun izini sürdü. Genetik MutasyonAynı üniversitede moleküler ve hücresel tıp profesörü olan Hans Eiberg şöyle açıklıyor : “Orijinalinde hepimiz kahverengi gözlüyüz. OCA2 genini etkileyen...

  https://www.biyologlar.com/mavi-gozlu-insanlar-ortak-bir-atadan-geliyor
 • Mutasyon Nedir? Çeşitleri ve Sebepleri Nelerdir?

  Mutasyon, bireyde canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan DNA molekülünün; radyasyon, X ışını, ultraviyole, ani sıcaklık değişimleri ve kimyasallar sonucunda bozulmaya uğramasıdır.Mutasyonlar, genetik bilgiyi taşıyan DNA molekülünde, kopmalara, yer değiştirmelere sebep olur ve bu çoğu zaman yüksek tahribatlarla sonuçlanır. Bu durumda canlının protein veya enzim yapısı ve beraberinde metabolizması...

  https://www.biyologlar.com/mutasyon-nedir-cesitleri-ve-sebepleri-nelerdir
 • Bağışıklık Sistemimizi Neandertallere ve Denisovalılara Borçluyuz

  Bağışıklık Sistemimizi Neandertallere ve Denisovalılara Borçluyuz

  Neandertallerden ve Denisovalılardan bize miras kalan genler, birçok hastalıkla mücadele etmemize yardım etmiş olabilir. Yapılan yeni araştırmalar, erken insan türlerinin melezlenmesinin, hastalıklarla mücadelede bize önemli bir geni sağlamış olabileceğini gösteriyor.Bilim insanları bir zamanlar atalarımızın kuzenleriyle çiftleştiği düşüncesiyle alay ederken, son 6 yılda yapılan önemli genetik keşifler bunun doğru olduğunu gösteriyor. Üstelik sadece eski...

  https://www.biyologlar.com/bagisiklik-sistemimizi-neandertallere-ve-denisovalilara-borcluyuz
 • CRISPR Genetik Aracı Musküler Distrofili Farelerin İyileştirilmesine Yardımcı Oldu

  CRISPR Genetik Aracı Musküler Distrofili Farelerin İyileştirilmesine Yardımcı Oldu

  CRISPR olarak bilinen yeni genetik düzenleme yöntemi bir ilke daha imza attı: bilim insanları bu yöntemi kullanarak fareler üzerinde ciddi bir kas hastalığını iyileştirmeyi başardılar. Science dergisinde yayınlanan üç farklı makaleye göre, bilim insanları CRISPR yöntemini kullanarak farelerde Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığına neden olan genin hatalı bölümünü kesip çıkarmayı başardılar ve böylece farelerin vazgeçilmez bir kas proteinini üretmesini...

  https://www.biyologlar.com/crispr-genetik-araci-muskuler-distrofili-farelerin-iyilestirilmesine-yardimci-oldu
 • RNA ve protein sentezi posttranslasyonel posttranskripsiyonel modifikasyonu

  Transkripsiyon aynen protein sentezinde oldugu gibi baslangic, uzama ve sonlanma asamalari var. DNAda replikasyon orjini denen yer vardi. Ayni sekilde DNA uzerinde promoter bolgeleri var. RNA polimerazlar bunu taniyorlar ve transkripsiyon buradan basliyor. Promoterlar; pribnow box TATAAT (-10 dize) baslangictan on dize once baslar. -35 dize var. ökaryotlarda -25 dize tata kutusu hognex box filan var. (dikkat edersen A ve Tden zengin, ezberleme bunlari, boyle promoterlar oldugunu bil) Uzama...

  https://www.biyologlar.com/rna-ve-protein-sentezi-posttranslasyonel-posttranskripsiyonel-modifikasyonu
 • SOMATİK MUTASYON

  Genler ya da kromozomlar, ya somatik ya da germinal dokuda mutasyona uğrarlar.Gelişen somatik dokunun bir tek hücresinde eğer (somatik) bir mutasyon olursa bu öncül mutant hücreden bir popülasyon gelişebilir.Bir öncül hücreden eşeysiz olarak türeyen benzer hücreler topluluğu bir klondur.Mutasyon,gelişimin ne kadar erken evresinde olursa,mutant bölge de o kadar büyük olacaktır Diploid hücrelerde,bir nt (başat) mutasyon içeren hücre ya da hücre kolonisinde fenotipin...

  https://www.biyologlar.com/somatik-mutasyon
 • GERMİNAL MUTASYON

  Yumurta,sperm ve bu hücreleri oluşturan öncül hücrelerdeki mutasyonlardır.Bir germinal mutasyon,gelişim sırasında cinsiyet hücrelerinin oluşumuna ayrılan özel (germ line) dokusu içinde oluşan mutasyonlardır.Eğer döllenmeye mutant bir eşey hücresi katılırsa bu mutasyon dölden döle aktarılır.Normal fenotipi ve normal atası olan birisi,farkedilemeyen mutant eşey hücrelerine sahip olabilir.Erkek ya da kadının gametlerindeki otozomal çekinik bir...

  https://www.biyologlar.com/germinal-mutasyon
 • MUTASYONLARIN UYARTIMI ve MUTAJENLER

  Kendiliğinden oluşan mutasyonların oranını arttıran etkenlere mutajenik faktörler (=mutajenler) denilir. Mutajenler fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki grupta toplanabilir.Örneğin etkiledikleri dokuda iyon oluşturma özelliğine göre iyonize ya da iyonize olmayan radyasyonlar fiziksel mutajenlerdir.X ve gama ışınları ıyon oluşturur,fakat ultraviyole (UV) ışınları oluşturamaz.Hergün çevremizde bizi etkileyen pekçok kimyasal madde, çevre kirleticileri (sigara...

  https://www.biyologlar.com/mutasyonlarin-uyartimi-ve-mutajenler
 • MUTASYONLAR NE KADAR YAYGINDIR

  Mutasyon hızları tüm canlılarda oldukça düşüktür.Mutasyonların sıklığı türlere ve aynı organizmada genlere göre değişebilmektedir.Mutasyonların ölçümünde iki tanımlama kullanılır:mutasyon oranı (rate) ve mutasyon sıklığı (frekans).Mutasyon oranı,belirli bir zamanda oluşan mutasyon sayısı olarak ifade edilir.Genellikle kullanılan zaman birimi hücrelerin çoğalması için gereken zaman,bir organizmanın oluşması için gerekli zaman ya da hücre bölünme...

  https://www.biyologlar.com/mutasyonlar-ne-kadar-yaygindir
 • Nokta Mutasyonlar

  Klasik örnek, genomdaki 3×109 bazdan bir tanesinde tek baz mutasyonunun neden olduğu orak hücre hastalığı olup bu mutasyon, DNA’daki β-globin geninde T’nin A’ya değişmesine, bu da β-globin geninin 6. kodonuna karşılık gelen mRNA’da A’nın U’ya değişmesine neden olur. Değişen kodon farklı bir amino asiti (glutamik asit yerine valin) belirler ve bu da β-globin molekülünde çatısal bir anormalliğe neden olur. β-globin geninin içi ve çevresindeki diğer bazı...

  https://www.biyologlar.com/nokta-mutasyonlar
 • Fenotipik olarak etkisiz mutasyonlar

  Tek bir baz değişikliğinin etkisiz oluşu, sadece normal hemoglobin moleküllerine sahip çok sayıda insanda hemoglobinin mRNA molekülleri veya çatı genlerine ait nükleotid dizgilerinin belirlenmesi ile gösterilebilir. Öte yandan, hemoglobinin β zincirinin 67. konumdaki valine ait kodunun normal β hemoglobin zincirine sahip bütün kişilerde aynı olmadığı görülmüştür. Hemoglobin Millwaukee 67. konumda bir glutamik asite sahiptir; hemoglobin Bristol 67. konumda bir aspartik...

  https://www.biyologlar.com/fenotipik-olarak-etkisiz-mutasyonlar
 • Transisyon ve transversiyon

  Tek baz değişiklikleri (nokta mutasyonlar) geçişler (transisyon) veya çapraz aktarmalar (transversiyon) şeklinde olabilir. Transisyon modelinde, belli bir pirimidin bir başka primidine veya belli bir pürin bir diğer pürine değişir. Çapraz aktarmalar ise; pürinin iki pirimidinden herhangi birine veya bir pirimidinin iki pürinden herhangi birine değişmesidir. Mutasyona uğramış genin nükleotid dizgisinin bir RNA molekülüne transkripsiyonu yapılırsa; RNA molekülü...

  https://www.biyologlar.com/transisyon-ve-transversiyon
 • SESSİZ MUTASYONLAR (SİLENT MUTASYON)

  DNA baz dizisinde meydana gelen bir başkalaşım mRNA kodonunda değişikliğe neden olur fakat değişen kodon da aynı aminoasiti kodladığından protein dizisinde bir değişiklik meydana gelmez. Örneğin, AGA kodonu AGG olarak değişmesine rağmen her iki kodon da arginin’i kodlamaktadır.

  https://www.biyologlar.com/sessiz-mutasyonlar-silent-mutasyon
 • YANLIŞ ANLAMLI MUTASYONLAR (MİSSENSE MUTASYON)

  A. Kabul Edilebilir Yanlış Anlamlı Mutasyonlar: Hemoglobinin β zincirine ait çatı geninde kabul edilebilir yanlış anlamlı bir mutasyona ait bir örnek, görünürde sağlıklı kişilerin alyuvarlarında elektroforetik olarak değışmiş bir hemoglobin varlığı ile saptanabilir. En az iki Japon ailesinde hemoglobin Hikari bulunmuştur. Bu hemoglobinin β zincirinin 61 konuşunda lizin yerine asparagin gelmiştir. Buna karşılık gelen çapraz aktarma AAA veya AAG’nin AAU veya...

  https://www.biyologlar.com/yanlis-anlamli-mutasyonlar-missense-mutasyon
 • ÇERÇEVE KAYMASI MUTASYONLAR (FRAMESHİFT MUTASYONLAR)

  Bir genin kodlayıcı ipliğinden tek bir nükleotidin kopması mRNA’da değişik bir çerçevenin okunmasında, noktalama işaretlerinin bulunmayışından ötürü bir bazın kaybolduğunu fark etmez. Dolayısıyla polimerize olmuş amino asitlerin dizgisinde büyük bir değişiklik olur. Okuma çerçevesinin değişmesi kopan tek nükleotidin distalinde kalan mRNA’nın bozuk çevirisine neden olur. Bu kopmanın distalinde kalan amino asit dizgisinde bozuklukla da yetinilmez ve iletinin...

  https://www.biyologlar.com/cerceve-kaymasi-mutasyonlar-frameshift-mutasyonlar
 • ANLAMSIZ MUTASYONLAR (NONSENSE MUTASYON)

  Protein sentezini sonlandıran STOP kodonunun kodlanmasına sebep olan ve protein sentezini yarıda bırakan mutasyon türüdür.Yani proteinin yapısal kısmı oluşmadan protein sentezi durdurulur. Glutamini kodlayan CAG kodonunun UAG kodonuna dönüşmesi gibi mutasyonlar buna örnektir. Bir gene bir, iki veya üçün katları olmayan nükleotidlerin eklenmesinin verdiği mRNA, çeviride bozukluk gösteren bir okuma çerçevesine neden olur ve kopmalarda görülenlere benzer aynı etkiler...

  https://www.biyologlar.com/anlamsiz-mutasyonlar-nonsense-mutasyon
 • BASKILAYICI (SÜPRESÖR ) MUTASYONLAR

  Bir gende ilk oluşan mutasyondan ayrı bir yerde ortaya çıkan ve ilk mutasyonun etkisini tersine çeviren ikinci mutasyona denir. Gen mutasyonlarının değişikliğe uğramış protein ürünleri, normal işlev gören tRNA moleküllerinin varlığında oluşur. Öte yandan, prokaryot ve alt ökaryot organizmalarda, anormal işlev gören tRNA molekülleri keşfedilmiş olup bunlar da mutasyonlar sonucu meydana gelmiştir. Bu anormal tRNA moleküllerinden bazıları, daha uzakta yer alan...

  https://www.biyologlar.com/baskilayici-supresor-mutasyonlar
 • DNA Onarımı ve Tamiri Nedir ?

  DNA moleküllerindeki hataları onarım mekanzimalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bir canlıya ait tüm genetik bilgiyi taşıyan DNA molekülü doğal olarak veya çevresel faktörlerin etkisiyle sürekli hasara maruz kalmaktadır. İnsan hücrelerinde metabolik aktiviteler ve çevresel faktörler (UV ışığı gibi) sonucu günde 1 milyon hücrenin zarar görmesi olasıdır. Bu etkenler, DNA'nın yapısını ve dahası diğer nesillere aktarılan genetik bilgiyi...

  https://www.biyologlar.com/dna-onarimi-ve-tamiri-nedir-
 • Haploid Bitki Üretimi

  Somatik hücrelerindeki kromozom sayısı ait oldukları bitki türünün gamet hücrelerinde bulunan kromozom sayısı kadar olan bitkilere haploid bitkiler denir. Haploid bitkilerin homolog kromozomlardan yalnızca bir takımını içermesi çekinik mutasyonların açığa çıkarılmasına olanak tanımaktadır. Haploid bitki üretiminin üstünlükleri Tam bir homozigoti çok kısa sürede elde edilebilir. Dioik türlerde ve kendileme depresyonu gösteren türlerde homozigoti elde...

  https://www.biyologlar.com/haploid-bitki-uretimi
 • Populasyon Dinamiği Çalışma...

  Bir populasyonun gen havuzu incelenen karakterle ilgili alel frekanslarına göre tanımlanır Populasyon, aynı türe ait bireylerin oluşturduğu gruptur. Bir populasyondaki (bireylerinin arasında) üreyebilme yeteneğindeki bir grup tarafından oluşturulur. Bir populasyonda bireyler birbirinden izole olabilir. bu genetik materyal değişimi, ya da bir bölgede farklı alel yoğunluğu nadirde olsa görülebilir Herhangi bir anda bir nüfus genlerin toplam toplam nüfus gen havuzu denir....

  https://www.biyologlar.com/populasyon-dinamigi-calisma-
 • Rasgele Genetik Sürüklenme Nedir

  Evrimin iki önemli mekanizması doğal seçilim ve genetik sürüklenmedir. Çoğu insan doğal seçilimi makul bir şekilde anlayabiliyor; buna rağmen, genetik sürüklenmenin öneminin farkında değiller. Özellikle evrim karşıtları, evrim teorisinde çok daha fazlası olduğunu fark etmeden, saldırılarını doğal seçilim üzerinde yoğunlaştırıyorlar. Darwin, genetik sürüklenmeyi bilmiyordu; bu, modern biyologların artık neden “Darwinci” olmadıklarını gösteren...

  https://www.biyologlar.com/rasgele-genetik-suruklenme-nedir
 • Kompleman sistemi nedir

  Kompleman sistem , Komplement sistemi veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal bir kaskaddır.

  https://www.biyologlar.com/kompleman-sistemi-nedir-1
3WTURK CMS v8.1