Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 811 içerik listeleniyor

 • Mikroskobun Büyütme Gücü

  Objektif, kendi odak uzaklığının altında bulunan bir cismin görüntüsünü okülere hakiki, ters ve büyük olarak aktarır. Bu görüntü okülerde daha da büyütülerek göze iletilir. Büyütme ( B )= Objektif Büyütmesi x Oküler Büyütmesi formülü ile bulunur. Objektif büyütmesi ise; Objektif Büyütmesi = Tüp Uzunluğu ‘dır Objektif Odak Uzaklığı Örnek: Tüp uzunluğu 160 mm ve objektif odak uzaklığı 16 mm olan bir mikroskopta, 15x büyütmeli oküler...

  https://www.biyologlar.com/mikroskobun-buyutme-gucu
 • Mikroskopla Çalışma Teknikleri ve Bu Konuda Dikkat Edilecek

  Ø Mikroskop, kullanılmadığı durumlarda özel kılıfı ve kutusu içinde tozsuz bir ortamda muhafaza edilmelidir. Ø Mikroskop, bir yerden diğer bir yere taşınırken çarpma ve darbelerden korunmalı ve mikroskop iki elle destek vererek taşınmalıdır. Ø Mikroskop kısımları hiçbir zaman ıslak bırakılmamalıdır. Ø Her kullanımdan sonra mutlaka temizlenmelidir.

  https://www.biyologlar.com/mikroskopla-calisma-teknikleri-ve-bu-konuda-dikkat-edilecek
 • Mikroskobun Temizliği ve Bakımı

  Bir mikroskoptan iyi görüntü elde edilmesi; Ø Mikroskobun bakımına Ø Optik kısımların temizliğine Ø Lamın, kaliteli ve temiz olmasına Ø Preparatın düzgün hazırlanmasına Ø Işık kaynağının iyi olması ve iyi ayarlanmasına Ø Uygun ayna, oküler objektif kullanılmasına Ø Kondansörün ve diyaframın iyi ayarlanmasına bağlıdır. Bir mikroskoptan iyi bir görüntü elde edilmesi büyük oranda mikroskobun bakımı, temizliği ve ayarlanması ile ilgilidir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/mikroskobun-temizligi-ve-bakimi
 • Mikroskop Kullanımı - Mikroskop Nasıl Kullanılır

  Ø Mikroskopla çalışılmadan önce kutusundan çıkarılarak masaya yerleştirilir. Ø Mikroskobun parçalarının tam olup olmadığı ve hareket edip etmediği kontrol edilir. Ø Mercek sistemleri usulüne uygun şekilde temizlenir. Ø Işık kaynağı devreye sokulur.Lamba portatif ise yeri ve yüksekliği kontrol edilir, ayarlanır ve çalıştırılır. Ø Kondansörün en üst konumda, diyaframın tamamen açık, aynanın düz kısmının yukarıda olup olmadığı kontrol edilir....

  https://www.biyologlar.com/mikroskop-kullanimi-mikroskop-nasil-kullanilir
 • Endoservikal hücre nedir?

  Kadınlarda üreme sistemi bir çok farklı tür hücreden meydana gelmektedir. Dolayısı ile bu sistemin değişik bölgelerinde faklı yapı ve türde hücreler bulunmaktadır. Bu faklı hücre gruplarının yine değişik görev ve işlevleri mevcuttur. Bu sistem içinde bulunan bazı hücreler salgı üretmekle görevli iken, diğer hücre grupları altında yatan dokuyu dış etkenlere karşı koruma ile görevlidir.

  https://www.biyologlar.com/endoservikal-hucre-nedir
 • Alyuvarların Özellikleri

  Alyuvarların Özellikleri

  İnsan kanında mikroskopla görülebilen, çapı 7 mikronu geçmeyen disk şeklindeki hücrelere alyuvar veya eritrosit adı verilir.

  https://www.biyologlar.com/alyuvarlarin-ozellikleri
 • Endospor

  Bazı bakteri hücreleri (Clostridium, Bacillus, Desulfotomaculum, Sporosarcina cinsleri) içinde "endospor" meydana gelir. Bunlar bakterilerin canlı fakat uyuşuk (dormant) formlarıdır. Endosporlar bakterilerin vejetatif şekillerine (bakterilerin beslenen ve çoğalan şekli) göre fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı daha dayamklıdırlar. Konserve gıdalarda problem teşkil ederler. Endosporları öldürmek için otoklavda 120 °C 'de 10-15 dakika bekletmek gerekir. Endosporların çok...

  https://www.biyologlar.com/endospor
 • Rigor mortis nedir? Ölü katılığı nasıl oluşur?

  Ölümden hemen sonra izlenen primer muskuler gevşemeyi volanter ve involanter kaslarda bir sertleşme izlemekte ve bu katılık kokuşmanın başlamasına kadar sürmektedir. Ölü katılığı küçük kas gruplarında daha önce gelişmekte, daha sonra tüm vücudu tutmaktadır. Ölü katılığı geliştiğinde büyük eklemler hafif fleksiyon halini almakta, el parmaklarında ise kuvvetli bir fleksiyon gözlenmektedir. Bu fikse olan eklemler ancak önemli miktarda bir kuvvet uygulanarak...

  https://www.biyologlar.com/rigor-mortis-nedir-olu-katiligi-nasil-olusur
 • Azot Tutan Bitkiler

  Deneyin Adı : Azot tutan bitkiler Deneyin Amacı : Baklagillerin kök modüllerini incelemek Kullanılan Araç ve Gereçler : Mikroskop, Diseksiyon mikroskobu, Damlalık, Toluidin mavisi, Köklü bir baklagil Deneyin Yapılışı: 1. Baklagilin kökündeki nodülleri inceleyiniz. Nodülün köke nasıl bağlandığına dikkat ederek bir nodülü kökten ayırınız. Bisturi ile nodülü keserek açınız ve diseksiyon mikroskobunda gözleyiniz. 1 damla toluidin mavisi ekleyiniz. 2. Baklagil...

  https://www.biyologlar.com/azot-tutan-bitkiler
 • Bakteri Hücrelerinin Boyanması

  Mercekler üzerinde çalışan Hollandalı Antony Van LEEUWENHOOEK ( Antoni Van Lövenhuk ), 1676 yılında karabiber tanelerini suda bırakarak 1 – 2 hafta sonra bu sudan aldığı bir damlayı basit mikroskobu ile incelemiş ve bakterileri keşfetmiş. Bu çalışmada , biberi su içerisinde çoğalan bakterileri daha iyi görebilmek ve incelemek üzere boyama tekniğini öğreneceksiniz. Kullanılan Araç ve Gereçler : taneli karabiber – su karışımı İmmersiyon objektifli mikroskop...

  https://www.biyologlar.com/bakteri-hucrelerinin-boyanmasi
 • Hayvansal Hücrelerin İncelenmesi

  DENEY ADI: HAYVANSAL HÜCRE DENEY AMACI: DİL EPİTEL HÜCRELERİNİ TANIMAK ARAÇ VE GEREÇ: MİKROSKOP,LAM,LAMEL,YANAK İÇİ EPİTALİ DENEYİN YAPILIŞI: 1) Yıkanmış ve kurulanmış lam üzerine küçük bir damla su koyunuz. Temiz kürdanla yanağınızın içinden aldığınız numuneyi lam üzerindeki suya karıştırınız. Üzerine bir damla metilen mavisi ya da çözelti ilave ediniz. Lamelle kapatıp küçük objektifte inceleyiniz. 2) Bu hücrelerden bazıları parçalanmış...

  https://www.biyologlar.com/hayvansal-hucrelerin-incelenmesi
 • Canlıların Sınıflandırılması Deneyi

  Deneyin Adı : Canlıların sınıflandırılması Deneyin Amacı : Çeşitli canlılarda sınıflandırma Kullanılan Araç ve Gereçler : Mikroskop Ekmek DamlalıkEkşimiş süt veya yoğurt LamHavuz suyu LamelMantar ve diğer bazı bitkiler NeşterSolucan ve böcekler Petri kabı Etiket Kavanoz Etanol çözeltisi Deneyin Yapılışı : 1. Beş aleme ait canlıların karakteristik özelliklerini liste halinde belirleyiniz. Bu özelliklere göre elinizdeki organizmaların hangi aleme ait...

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-siniflandirilmasi-deneyi
 • Soğan Kökünde Mitoz Bölünme Deneyi

  Bu çalışmada hücre bölünmesinin çeşitli safhalarını gözlemeye çalışacaksınız. Kullanılan Araç ve Gereçler : Köklendirilmiş kuru soğan Asetokarmen veya aseto – orsein boyaları Bu boyalar çekirdek ve kromozomları boyamada kullanılır. Şayet boya hazır değilse, öğretmeniniz boyaları hazırlayacaktır. Asetokarmen şöyle hazırlanır. Asetik asit ( glasiyal ) ..............................................................................................45 ml Saf...

  https://www.biyologlar.com/sogan-kokunde-mitoz-bolunme-deneyi
 • Mikroorganizmaların İncelenmesi

  LABORATUAR ORTAMINDA MİKROSKOBİK ORGANİZMALAR Bu çalışmada, hazırladığınız küçük su kültüründe, çeşitli mikroskobik organizmaların sayılarındaki değişiklikleri gözleyeceksiniz. Gözlediğiniz bu organizmaların sayısı ve çeşitleri üzerinde etkili olan faktörler besin, ısı ışık ve nemdir. Yapacağınız gözlemlerle aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışınız: a) Laboratuar kültüründe en önemli çevre faktörleri nelerdir? b) Hazırladığınız...

  https://www.biyologlar.com/mikroorganizmalarin-incelenmesi
 • KALITIM KROMOZOM TEORİSİ

  Hücre bilimi olan sitoloji mendelin çağında henüz emekleme dönemindeydi.Daha iyi mikroskoplar yapıldığında bile henüz uygun deneysel araştırmalar geliştirilemediği için kromozomlar keşfedilememişti.Çekirdek içerisinde özel birtakım şeylerin varlığına ilişkin ilk kımıldanmalar mendelin çalışmalarını yapılmasından üç yıl kadar sonra,1869’da Friedrich Miescher isimli genç bir isviçreli öğrenci hücre çekirdeğinde nüklein adını verdiği bazı...

  https://www.biyologlar.com/kalitim-kromozom-teorisi
 • Sitoplazmada Hareket Yönü

  Deneyin Adı : Sitoplazma hareketi Deneyin Amacı : Elodea bitkisinde sitoplazma hareketinden rotasyonu incelemek. Kullanılan Araç ve Gereçler : Elodea bitkisi Lam Lamel Mikroskop Damlalık Su Deneyin Yapılışı : Genç elodea yaprağı alınır. Temiz bir lam üzerine konur. Üzerine bir damla su ilave edilir. Temiz bir lamelle hava kabarcığı kalmayacak şekildi 450’lik açı ile kapatılır. Önce 4, sonra 10 ve en sonunda 40’lık objektifle bakılır. 40’lık objektifle en...

  https://www.biyologlar.com/sitoplazmada-hareket-yonu
 • Populasyon Sayımı Deneyi

  Deneyin Adı : Maya kültürü sayımı deneyi Deneyin Yapılışı : Cetveli mikroskoptaki tablanın üzerine koyarak ölçeriz. ( 4 mm geldi ) R = 4 , r = 2 Buradan görüş alanımızın alanını hesaplarız. A = ?r2 = 3.22 = 3.4 = 12 mm2 12 mm2deki maya kültürü sayılır. Bu işlem görüş alanının bir bölümü sayılır. Daha sonra orantılayarak diğer bölümlerde sayılır. Sayıma göre 8900 tane maya kültürü ortaya çıktı. 12 mm2deki maya kültürünü saydıktan sonra...

  https://www.biyologlar.com/populasyon-sayimi-deneyi
 • Plazmoliz-Deplazmoliz Deneyi

  PLAZMOLİZ VE DEPLAZMOLİZ DENEYİN AMACI Soğan zarı hücresinde plazmoliz ve deplazmoliz olaylarını gözlemek. ARAÇ VE GEREÇLER > > Mikroskop > Lam > Lamel > Soğan > Tuzlu su > Saf su > Damlalık DENEYİN YAPILIŞI 1-) Bir soğanın katından çıkarılan zarı lam üzerine düz bir şekilde koyar ve üzerine de lameli kapatırız Hazırladığınız bu düzeneği mikros- kopla inceledikten sonra soğan zarınınüzerine damlalık yardımı ile bir miktar tuzlu...

  https://www.biyologlar.com/plazmoliz-deplazmoliz-deneyi
 • KALITIMIN KROMOZOMAL ESASI

  Bitkilerde ve hayvanlarda her tür kendine özgü sabit sayida kromozom içerir. Kromozomlarin sayisi mitoz bölünmedeki düzenli ve kesin olaylarla sabit tutulur. Birçok hayvan ve bitkide kromozom sayisi esittir. Fakat kromozomlardaki kalitim faktörleri farklidir. KROMOZOMLARIN YAPISI Ilk defa 1840 yilinda botanikçi Hofmeister tarafindan Tradescamia bitkisinin polen ana hücrelerinde görülmüs ve 1888 yilinda Vvaldeyer tarafindan da "Kromozom" ismi verilmistir. Hiçbir zaman yeniden...

  https://www.biyologlar.com/kalitimin-kromozomal-esasi-2
 • Nanoteknoloji Ve Kullanım Alanları

  Nanoteknoloji Ve Kullanım Alanları

  "Nano" Yunancadan ve Latinceden alınmış bir sözcüktür ve anlamı cüce demektir. Ayrıca kısaltma olarak milyarda bir olarak da kullanılır.

  https://www.biyologlar.com/nanoteknoloji-ve-kullanim-alanlari
 • Kıkırdak doku

  Kıkırdak veya kartilaj hayvansal bir dokudur. Vücutta yarı taşıyıcı bir görev üstlenir. Kemik dokudan daha yumuşak ve esnek bir matrise sahip olan kıkırdak dokuda damar bulunmaz, kıkırdak hücreleri bu matristen difüzyon yoluyla madde alış verişi yaparlar. Kıkırdak eklemlerde, göğüs kafesinde, kulakta, burunda, boğazda ve omurlararası disklerde bulunur. Üç ana kıkırdak tipi mevcuttur. Bunlar: hiyalin, elastik ve fibröz kıkırdak (fibrokartilaj). Hücreler ...

  https://www.biyologlar.com/kikirdak-doku
 • Midi-Klorian Ne Demektir?

  Midi-klorian,mitokondri demektir. Mitokondri, vücudumuzdaki hücrelerde yaşayan, bakteri benzeri mikroskopik yapılardır. Eskiden mitokondri hücreye enerji sağlayan bir “enerji santrali” olarak değerlendiriliyordu. Ancak son yıllarda Schon ve diğer bilim adamlarının yaptığı araştırmalar, mitokondrinin başka işlevlerini daha ortaya çıkarttı. Star Wars’ta dile getirildiği gibi mitokondrinin gizli güçleri teker teker deşifre ediliyor. Mitokondri, yaşamın kritik...

  https://www.biyologlar.com/midi-klorian-ne-demektir
 • YAĞLARIN İNCELENMESİ

  Hintyağı bitkisinin tohumu yağların tanınmasında da kullanılır. Tohumun sert tohum gömleği kırılıp, iç kısımdan enine kesit alınarak lam üzerindeki 1 damla Sudan III ayıracı içine konur ve Kesit lamel ile kapatılır. Mikroskopta incelemeden önce lameli üzerine hafif hafif vurularak, Yağ damlacıklarının dokuda çıkması sağlanır. Preparat mikroskopta incelendiğinde hücre içindeki alevron tanelerinin Sudan III ile boyanmış yağ damlacıklarının içine...

  https://www.biyologlar.com/yaglarin-incelenmesi
 • Mikroskobun Tanımı ve Kullanılması

  Biyolojik sistemlerin çoğu çıplak göz ile görülemeyecek kadar küçüktür. Bu nedenle biyolojik sistemlerin olduğundan daha büyük görünmesini sağlayan ve bu şekilde incelenmesine imkan veren aletler yapılmıştır. Bu optik aletlere mikroskop denir. Mikroskoplar görüntüyü büyütmeye yarayan tüm optik imkanlara sahiptir. İlk kez 1674 yılında Anton Van Leeuwenhoek tarafından keşfedilen mikroskobun ve mikroskobik yöntemlerin gelişimine paralel olarak gerek hücre,...

  https://www.biyologlar.com/mikroskobun-tanimi-ve-kullanilmasi
 • IŞIK MİKROSKOPLARININ BAŞLICA KISIMLARI

  Mikroskop mekanik ve optik olmak üzere iki ana kısımdan yapılmıştır. I-Mekanik kısımlar a- Mikroskop tüpü: Mikroskop tüpü mikroskobun göz ile baktığımızda görüntünün oluşması için gerekli olan mercek sistemini taşıyan uzatıcı bir tüptür. Tüpün her iki ucunda bulunan iki grup büyütücü mercek sistemi bulunur. Bunlar; incelenen örneğe yakın konumda olan objektif mercekleri ile mikroskobun üst kısmında bulunan göze yakın olan oküler mercekleridir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/isik-mikroskoplarinin-baslica-kisimlari
 • Mikroskobun Kullanılması

  Mikroskop, mikroskop kolu kendimize doğru olmak üzere konarak yerinden oynatılmamasına özen gösterilir. Döner tabla (revolver) çevrilerek en küçük objektif mikroskop tablası deliğinin üzerine getirilir. Eğer aynalı mikroskop kulanılıyor ise; okülerden bakarak aynanın çukur tarafı ışığa doğru olacak şekilde düzenlenir ve görüş sahasının her tarafı aydınlık hale getirilir. Doğrudan mikroskoba monte edilmiş ışık kaynağı kullanılıyor ise; ışık...

  https://www.biyologlar.com/mikroskobun-kullanilmasi
 • Atardamar

  Atardamar veya diğer adıyla arter, kalpten vücüda kan taşıyan damarlardandır. Pulmoner arter ve umblikal arterler dışında oksijenlenmiş kanı taşırlar. Dolaşım sistemi hayatın devam etmesi için son derece önemli bir sistemdir. Tam olarak hücrelere oksijen ve besin taşınması fonksyonun yanı sıra, karbondioksit ve atık ürünlerin taşınması, pH düzeyinin düzenlenmesi ve plazma, protein ve immün sistem akışkanlınğının sağlanması gibi fonksyonlar da vardır....

  https://www.biyologlar.com/atardamar
 • Mikroskobun bakımı

  Okülerde, objektiflerde veya ışık kaynağında görüntünün netliği çevreden gelen tozlarla, obje objektif temaslarından ve mikroskop kullanımı sırasında göz ve kirpiklerden gelen yağlar ile bozulabilir. Bu nedenle çalışmaya başlamadan önce mutlaka mikroskobun mercekleri yumuşak bir bez ile temizlenir. En ideal temizleyici lens paper veya ksilola batırılmış gazlı bezdir. -Büyütme: Objektif ve oküler üzerindeki büyütme “X” şeklinde belirtilmiştir....

  https://www.biyologlar.com/mikroskobun-bakimi
 • Mikroskop Kullanırken Kesinlikle Uyulması Gereken Kurallar

  1. Mikroskop her zaman iki elle tutulmalıdır. 2. Kullanılacağı zaman dikkatlice kutusundan çıkarılarak dengeli durup durmadığı kontrol edilmelidir. 3. Mercekler hiçbir zaman ellenmemelidir. 4. Mercekler, kullanılmadan önce ve sonra temiz ve yumuşak bir bezle temizlenmelidir. 5. Mesafe doğru algılanamayacağı için preparat ve objektif arasındaki mesafeyi ayarlarken hiçbir zaman mikroskobun üzerinden bakılmamalıdır. Yandan bakarak ayar yapılması, mercekler ve...

  https://www.biyologlar.com/mikroskop-kullanirken-kesinlikle-uyulmasi-gereken-kurallar
 • Mikroskop kullanımından sonra dikkat edilmesi gereken hususlar

  1. Mikroskop sadece gövde kolu üzerinden tutulmalı ve taşınmalıdır. 2. Objektifi tüpteki oküler ile birlikte en düşük büyütme seviyesine getirip bırakınız. 3. Aydınlatma sistemini kapatmayı unutmayınız. 4. Toz, mikroskop ve optik aksamın en kötü düşmanıdır. Bu nedenle mikroskobun hassas iç bölümlerine tozun girmesini engellemek için herhangi bir objektifi veya oküleri kesinlikle mikroskop üzerinden çıkartmayınız. 5. Eğer mikroskobun gövdesi ve tablası...

  https://www.biyologlar.com/mikroskop-kullanimindan-sonra-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar
 • Harf Deneyi

  Mikroskoptaki görüntünün, hem sağ-sol hem de alt-üst olarak ters oluştuğunu göstermek amacıyla asimetrik harflerin mikroskopta incelenmesi. Mikroskobunuzun tablasına lam-lamel arasında yerleştirilmiş bir “e” harfi koyduğunuzda onunla bir çok gözlem yapabilirsiniz. Mikroskobunuzun objektifini 10X e ayarlayıp harfe baktığınızda ne görüyorsunuz. Normal olarak beklediğinizden farklı bir “e” harfi görüyorsunuz. Şimdi yukarıya doğru çıkmak için mikroskop...

  https://www.biyologlar.com/harf-deneyi
 • İp Deneyi

  Farklı düzlemlerde yer alan objelerin mikroskoptaki görüntülerinin farklı olduğunu göstermek amacıyla, açık ve koyu renkli iki iplik parçasının üst üste konarak mikroskopta incelenmesi. Farklı düzlemlerdeki görüntülerin farklı mikroskop görüntüsüne sahip olduğunu anlamak için önce mikroskop tablasında bulunan ve üst üste bindirilmiş olan siyah ve beyaz ipliklerden sadece üsttekini netleştirin. Bu takdirde altta kalan ipliğin netleşmediğini göreceksiniz....

  https://www.biyologlar.com/ip-deneyi
 • Kültür Suyu İncelenmesi

  Kültür Suyu Hazırlanması: Gerekli olan maddeler: Havuz suyu, kavanoz, kurumuş yaprak parçacıkları, bitki tohumları, vitamin hapları. Ön Hazırlık: Silindir biçiminde bir cam kavanozu, iç tabanından itibaren 1/3 yüksekliğe kadar kuru ot, saman veya bahçede topladığımız kuru ağaç yaprakları ile doldurun. Bunları bastırmak için üzerine temiz bir taş koyun. Önceden havuz, çeşme yalağı, dere kenarı, su birikintisi kenarlarından küçük şişelere...

  https://www.biyologlar.com/kultur-suyu-incelenmesi
 • Hücre İncelemesi

  Hücrenin Keşfi Ve Hücre Teorisi Bütün canlılar hücre adı verilen birimlerden meydana gelmiştir. Hücre ilk defa 1665 yılında Robert Hooke tarafından keşfedilmiştir. Robert Hooke şişe mantarından aldığı kesiti mikroskopta incelemiş ve gördüğü yapılara hücre adını vermiştir. Hooke’tan 30 yıl sonra Leeuwenhoek geliştirdiği mikroskop ile bakterileri, kan ve kas hücrelerini incelemiştir. 19. yüzyılda Schleiden ve Schwann bütün canlıların hücrelerden...

  https://www.biyologlar.com/hucre-incelemesi
 • Moleküler Sitogenetik

  Moleküler sitogenetik; moleküler biyoloji ve sitogenetik tekniklerin birlikte kullanımı ile rutin kromozom analizlerinin kapsamını genişleten ve tanı değerini yükselten bir disiplindir. Konvansiyonel sitogenetik yöntemlerle teşhis edilemeyen anomalilerin renkli DNA probları kullanılarak tanımlanmasını sağlayan efektif ve hızlı yöntemleri içermektedir. Moleküler sitogenetik departmanımızda standart FISH ve SKY teknikleri rutin olarak kullanılmaktadır. FISH...

  https://www.biyologlar.com/molekuler-sitogenetik
 • BİLİMSEL SINIFLANDIRMANIN DAYANDIGI TEMELLER

  Günümüzde geçerli olan sınıflandırma filogenetik sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre bütün canlıların ortak bir atası vardır.Bu sınıflandırmanın açıklanabilmesi için akrabalık derecelerinin açıklanması gerekir.Akrabalık derecelerinin belirlenmesinde bazı temel kurallar göz önüne alınır. 1) Homolog Organlar: Yapıları ve gelişimleri birbirlerine benzeyen fakat farklı görevleri olan organlara homolog organlar denir.Örneğin fok balığının ön...

  https://www.biyologlar.com/bilimsel-siniflandirmanin-dayandigi-temeller
 • Anatomi

  Anatomi Alm. Anatomie (f), Fr. Anatomie, İng. Anatomy. Canlı varlıkların şekil ve yapılarını inceleyen, bir temel tıp bilimi dalı. Bu bilim, tıbbın temeli kabul edilen ana bilimlerden olup, aynı zamanda tıp eiğitiminin önemli derslerinden biridir. Canlılar, hücre adı verilen en küçük yapısal birimlerin, çok karmaşık fonksiyonları yerine getirebilecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşmuşlardır. Hücre, gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve çevresi yarı...

  https://www.biyologlar.com/anatomi-1
 • İNCE YAYMA KAN PREPARATININ GİEMSA BOYASI İLE BOYANMASI

  1.Preparat kan yayılan tarafı üste gelecek şekilde kurutulur. 2.Önce metil alkol ile fikse edilir.Damlalıklı şişe içinde bulunan metil alkol preparatın kan yayılan yüzünü tamamen kaplayacak şekilde dökülür. 2-3 dk’lık süre sonunda metil alkolün preparatın üstünden küvet içine dökülerek havada kurutulması gerekir. 3.Metil alkol ile fikse edilmiş ve boya köprüsü üzerine konulmuş preparat boyanmaya hazır hale gelmiştir. Bu sırada dikkat edilecek en...

  https://www.biyologlar.com/ince-yayma-kan-preparatinin-giemsa-boyasi-ile-boyanmasi
 • İNCE YAYMA KAN PREPARATI (FROTİ) YAPMA TEKNİĞİ

  İyi bir preparat yapabilmek için lamların iyi kalitede, temiz ve yüzeylerinin düzgün olması gerekmektedir. 1. Lam sol elin baş ve işaret parmakları arasında kan damlası işaret parmağının bulunduğu tarafta olmak üzere düz bir şekilde tutulur. Kan ile bulaş olabileceğinden mutlaka eldiven giyilerek bu işlemin yapılması gereklidir. Lam düz bir zemin üzerine de konulabilir. Şekil 5 Parmaktan lanset ile kan alınması 2. Bu lamın kenarından 1 cm kadar...

  https://www.biyologlar.com/ince-yayma-kan-preparati-froti-yapma-teknigi
 • Preparat Tekniği

  Mikroskopta gözlem yapabilmek için objelerin mikroskopta incelenebilecek hale getirilmesi gerekir. İncelenecek objenin kesit (enine, boyuna, kazıttı vb.) alınması lam yerleştirilmesi gerekiyorsa boyanması işlemlerine preparasyon denir. Preparasyon objenin mikroskopta incelenebilecek hale getirilmesi işlemlerini kapsar. Preparasyon kesit alma işlemleri eski tip jiletlerle yapılır. Jilet 2 parçaya ayrılarak kullanılır. Bütün haldeki jilet kullanıcıya zarar verebilir....

  https://www.biyologlar.com/preparat-teknigi
 • Human Papilloma Virus

  HPV, genital bölge ve mukoza enfeksiyonları yapan, "condyloma acuminatum" adı verilen siğil şeklinde lezyonların oluşumuna neden olan ve servikal kanserle ilişkili olduğu kesin olarak saptanmış bir virüstür. Yaklaşık 100 farklı genotipi bulunan bu virüs vücuda girdiğinde hücre içine yerleşmekte ve immün sistemin zayıfladığı dönemlerde ortaya çıkmaktadır. HPV Moleküler Genetiği Papovavirüs ailesinden olan HPV, 72 kapsomerli, 45-50 nm boyutlarında, ikosahedral...

  https://www.biyologlar.com/human-papilloma-virus
 • İkili Sarmal ve Kromozomlar

  Genetik materyalin ikileşmesinin, kendini üretmesinin mekanizması uzun süre gizemli kaldı. DNA iplikçiklernin her bir parçası nasıl böylesi özdeşini,gerçekten özdeşini oluşturacak şekilde kendini eşleyebiliyordu? Oysa, bilmecenin anahtarı DNA iplikçiğinin yapısındadır. . DNA,gerçekten de,bir çeşit uzun ve burgulanmış merdiven halinde birbirinin çevresinde dolanan iki ayrı zincir biçiminde görünür. Merdivenin her bir basamağı neredeyse birbirinin eşi...

  https://www.biyologlar.com/ikili-sarmal-ve-kromozomlar
 • Hücre Fizyolojisi

  Hücreler yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel birimleridir. Hücreler küçük fakat kompleks yapılardır. Yaşamın bu temel birimi hakkında ayrıntılı bilgiler ilk kez 17. Yüzyılda ışık mikroskobunun geliştirilmesi ile edinildi. Bir müze müdürü olan İngiliz Robert Hooke 1663 yılında mantar ve diğer bitki örneklerini bir jiletle keserek mikroskop altında 30 kat büyüterek inceledi. Bu incelemeler sonucunda bitkilerin "hücre" adını verdiği küçük...

  https://www.biyologlar.com/hucre-fizyolojisi-1
 • Bitkilere Gen Aktarım Teknikleri

  1. Agrobacterium aracılığıyla gen transferi Günümüzde en fazla uygulanan tekniktir. Günümüzde, bitkilere gen aktarımında en yaygın olarak kullanılan araç Agrobacterium tumefaciens bakterisidir. Bu bakteri sayesinde hemen hemen tüm kültür bitki türlerinde transgenik bitkiler elde edilebilmiştir. 2. Doğrudan gen aktarım teknikleri Agrobacteriuma dayalı gen aktarım sisteminin etkin bir biçimde kullanılamadığı bitki türlerine gen aktarım için çoğunlukla...

  https://www.biyologlar.com/bitkilere-gen-aktarim-teknikleri
 • Eritrosit (Alyuvar) nedir?

  Alyuvar, kırmızı kan hücresi veya eritrosit, kanda en çok sayıda bulunan hücre türüdür ve omurgalı hayvanlarda akciğer veya solungaçlardan vücut dokularına oksijen taşınmasında başlıca araçtır. Alyuvarın tıbbi ismi olan eritrosit sözcüğü Yunanca erythros (kırmızı) ve kytos (oyuk) sözcüklerinden türemiştir. Alyuvarları olan çoğu canlıda oksijen taşımakta kullanılan molekül hemoglobin iken yumuşakçalar gibi bazı canlılarda bakır içeren hemosiyanin...

  https://www.biyologlar.com/eritrosit-alyuvar-nedir
 • Mikroskobun Kullanılısı

  Mikroskop incelemeye uygun bir sekilde yerlestirilir. Hareket ettirilmeden ısık ayarı yapılır. En küçük objektif eksen üzerinde çevrilerek okülerden bakılıp görüs alanı en aydınlık olacak sekilde ayarlanır. Preparat tabla üzerine yerlestirilir. Preparattaki obje, mikroskop deliğine gelecek sekilde ayarlanır. Makrometrik vida ile objektif preparata yaklastırılır. Okülerden bakarken makrometrik vida geri çevrilerek mikroskop tüpü yavasça yukarıya kaldırılır....

  https://www.biyologlar.com/mikroskobun-kullanilisi
 • Preparat Hazırlama

  Temiz bir lam üzerine bir damla reaktif konur. Sonra alınmıs olan kesitler bu damla içerisine yerlestirilir. Toz drog ile çalısılıyorsa, temiz bir pens veya toplu iğne yardımıyla toz droğun ince kısımlarından uygun miktarda alınıp damla içerisine dağıtılır. Drog çok az veya çok fazla olmamalıdır. Sonra lamelin bir kenarı damlaya temas ettirilerek lamel, lam üzerine yaklastırılır ve 45°’lik açı kaldığı zaman birden bırakılır. Lam ile lamel arası tamamen...

  https://www.biyologlar.com/preparat-hazirlama
 • Hayatı Keşfeden Biyologlar ( HARVARD’DA BİYOLOG AYSU UYGUR )

  Hayatı Keşfeden Biyologlar ( HARVARD’DA BİYOLOG AYSU UYGUR )

  Harvard Üniversite Genetik departmanında Dr. Cliff Tabin’in laboratuvarında doktorasını yapan Biyolog Aysu Uygur,  Gelişim biyolojisi ve evrim biyolojisi alanındaki çalışmaları,  ve bir doktora öğrencisi olarak araştırma yapmanın değişik yönleri hakkında bilgi verdi.Amerika’da gelişim biyolojisi önemli bir alan, çünkü hem kök hücreden organ yapma ve doku mühendisliği konularıyla direkt bağlantısı var, hem de genetik hastalıkların anne karnındaki...

  https://www.biyologlar.com/hayati-kesfeden-biyologlar-harvardda-biyolog-aysu-uygur-
 • Geleceğin Biyoteknoloji Gelişmeleri

  Bilim adamları son yıllarda organik bilgisayarlarla ve nano-teknoloji denilen, mikroskop ile görülebilen, motor ve makinelerle ilgilenmektedirler. Bir nanometre (10-9 m) bir metrenin milyarda biridir. Bu derece küçük ölçeğe inildiğinde organik moleküllerden oluşan kristal yapılar gerçekleştirmek ve bunları bilgisayarların temel yapı taşı olarak kullanmak mümkün olmaktadır. Android varlıkların hüküm süreceği döneme henüz yaklaşmış değiliz, yakın gelecekte...

  https://www.biyologlar.com/gelecegin-biyoteknoloji-gelismeleri
 • Yeni Hücre Atlası: Bilinmeyen Organeller

  Yeni Hücre Atlası: Bilinmeyen Organeller

  Mitokondri, çekirdek, endoplazmik retikulum ve kloroplast… Bunları zaten biliyorsunuz. Peki diğerlerini? Hücreler, lise biyoloji derslerinde duyduklarınızdan çok fazlasını içeriyor. Hatta çok sıradışı olanlarını. Bu yazıda, daha önce duymadığınız, çoğu yeni keşfedilen organellere göz atacağız. Elbette, bu yazıda yer alan yapılar, içinizdeki mikro-evrenin sadece küçük bir alanını içeriyor.Her Gün Yeni Bir Hücre Yapısı Keşfediliyor! 2008 yılında...

  https://www.biyologlar.com/yeni-hucre-atlasi-bilinmeyen-organeller
3WTURK CMS v8.1