Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 808 içerik listeleniyor

 • WRIGHT BOYASI (KAN HÜCRELERİ İÇİN )

  1 gr toz Wright boyası 1 cc gliserin 395 cc Metil alkol Toz boya, eğer partiküllü ise havanda dövülerek ezilir. Daha sonra 1cc gliserin ilave edilerek iyice karıştırılır. 395 cc metil alkol yavaş yavaş ilave edilerek karıştırılır. 1-2 saat rotatorda döndürülerek iyice karışması sağlanır. Uygulama: Steril şartlarda parmak ucu veya kulak memesinden alınan kandan 1 damla yayma yapılır. Oda ısısında kurutulur. Damlalık kullanarak, lamın üzerini kaplayacak...

  https://www.biyologlar.com/wright-boyasi-kan-hucreleri-icin-
 • KALITIMIN ESASI

  Ilk defa 1840 yilinda botanikçi Hofmeister tarafindan Tradescamia bitkisinin polen ana hücrelerinde görülmüs ve 1888 yilinda Vvaldeyer tarafindan da "Kromozom" ismi verilmistir. Hiçbir zaman yeniden yapilmazlar ya eskiden varolan kromozomun bölünme-sinden ya da tamamlama sentezleri ile yapilirlar. Yasamin sürekliligi kromozomlarin devamliligina dayanir. h-ler canlida kromozomlann sekli farkli olmasina karsin, ayni türde ayni kromozomlarin sekilleri birbirine benzerdir. Örnegin, 3....

  https://www.biyologlar.com/kalitimin-esasi
 • MİKROBİYOLOJİ VE MİKROORGANİZMALAR

  Mikrobiyoloji mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikro; çok küçük (gözle görülemeyecek kadar küçük), biyo; canlı ve loji; bilim anlamına gelir. Mikrobiyoloji; mikroorganizmaların çeflitliliği ve evrimi, toprak, su, insan vücudu, hayvan vücudu ve bitkilerde bulunan mikroorganizma faaliyetleri gibi çeflitli sorularla ilgilenir.Mikroorganizma tek hücreli ve mikroskobik canlıdır. Makroorganizma (makro;büyük) hücreleri doğada tek bafllarına yaflayamazlar ve...

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyoloji-ve-mikroorganizmalar
 • MİKROORGANİZMALARDA BÜYÜKLÜK KAVRAMI

  MİKROORGANİZMALARDA BÜYÜKLÜK KAVRAMI

  Ortalama bir bakterinin hacmi 1 μm3 yani insan hücresinin 1/1000’i kadardır. Bazı bakteriler bu ortalamadan daha büyük ya da daha küçük olabilirler.

  https://www.biyologlar.com/mikroorganizmalarda-buyukluk-kavrami
 • Alg Kültür tekniği

  Kültür tekniği • Laboratuar koşulları altında üretimi yapılmak istenen fitoplanter türleri çeşitli yollardan temin edilebilmektedir. • 1. deniz suyu örneklerinin mikroskopta incelenmesi yapılarak hedef türün mikropipet yardımı ile ayrımı yapılır ve agar üzerine ekimi yapılır. • 2. izolasyonu yapılmış saf kültür ticari olarak elde edilir ve yoğun üretime kısa sürede ulaşılır. Bu suşlar çeşitli zamanlarda kullanılmak üzere kültür dolaplarında...

  https://www.biyologlar.com/alg-kultur-teknigi
 • DNA’nın yapısı

  J.Monod Temel biyolojik değişmez DNA’dır. İşte bunun için Mendel’in kalıtsıl çizgilerin değişmez taşıyıcısı olarak geni tanımlaması, Avery’nin bunu kimyasal olarak saptaması (Hershey’in de doğrulaması), Watson ile Crick’in de onun eşlenici değişmezliğinin yapısal temellerini açığa çıkarmaları, kuşkusuz, biyolojide yapılmış olan en büyük buluşlardır. Bunlara, bütün anlamını ve geçerliliğini bu yeni buluşlar yoluyla kazanmış olan...

  https://www.biyologlar.com/dnanin-yapisi-1
 • Fitoplankton kültüründe sayım metodları

  Fitoplankton kültüründe sayım metodları

  Tek hücreli alglerin mikroskopik hücre sayımında en çok Palmer-Maloney sayıcısının yanısıra Fuchs-Rosenthal veya geliştirilmiş Neubauer tipi haemacytometerlar (kan hücresi sayıcıları) kullanılmaktadır.

  https://www.biyologlar.com/fitoplankton-kulturunde-sayim-metodlari
 • Mikrobiyoloji’nin Tarihçesi

  Mikrobiyoloji’nin Tarihçesi

  Mikrobiyolojinin konusunu oluşturan canlıların bitkiler ve hayvanlar ortaya çıkmadan milyarlarca yıl önce yeryüzünde olduğunun kanıtı fosil mikroorganizmalardır.

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyolojinin-tarihcesi
 • Alg Kültür tekniği

  • Kuluçkahanelerde bulunan canlı yem kültür odalarında bulunması gerekli malzemeler – Deniz suyunun sterilizasyonu için UV ve kartuş filtreler(1mikron), – 26-27℃ su sıcaklığı için ısıtıcılar – Kompresörlü hava dağıtıcı – Kültür oda sıcaklığının sabitlenmesi için klima (23℃ ) – Floresan lambalar 24 saat aydınlık için – Buharla temizleme aleti – Otoklav – Kültür tüpleri, bunların yerleştirileceği raflar – Lavabo – Buzdolabı,...

  https://www.biyologlar.com/alg-kultur-teknigi-1
 • Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji

  Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı olarak bitki hastalıkları bilimi olarak ifade edilir. Bitki Koruma; Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve cansız faktörleri, hastalıkların oluşumunu, hastalık etmenleriyle hasta bitkiler arasındaki ilişkileri, bitkileri hastalık etmenlerinden koruma yolları ile bitki hastalıklarının tedavi yöntemlerini araştıran bilim dalıdır. Fitopatoloji, bitki hastalıklarını 5 ana...

  https://www.biyologlar.com/bitki-hastaliklari-fitopatoloji-1
 • NÜKLEİK ASİTLER VE NÜKLEOPROTEİNLER

  Nükleoproteinler, nükleik asitlerin ve bazik proteinin kombinasyonlarıdır. DNA esas nükleer bileşendir diğeri ise RNA' dır ve hem çekirdekte hem de sitoplazmada bulunur. RNA kromozomlarda çok az bulunur. Nükleolusda ve ribozomda bulunur. Boyama yapılmış kesitlerde, ışık mikroskubunda RNA bazofilik granüller şeklinde görülebilir. Hücrelerin çoğunun sitoplazması kuvvetli asidofiliktir fakat plazma hücreleri çok fazla RNA içeriklerinden amphofilik (hem bazofilik, hem...

  https://www.biyologlar.com/nukleik-asitler-ve-nukleoproteinler
 • Mikroorganizma hakkında bilgi

  Mikroorganizma hakkında bilgi

  Bir mikroorganizma (Yunanca mikrós; "küçük" ve ὀργανισμός, organismós; canlı "organizma"'dan gelmektedir.) veya mikrop (genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük anlamında) mikroskobik bir organizmadır.

  https://www.biyologlar.com/mikroorganizma-hakkinda-bilgi
 • Histoloji Pdf Ders Notları

  Deri ve Ekleri (2005-2006)Doç.Dr. Belgin Can Doku Takibi" Dersi Notları (2002-2003) Prof.Dr. Esra Erdemli Örtü Epiteli" konulu pratik uygulama Endotel Yapısı ve İşlevleri (2003-2004) Prof.Dr. Esra Erdemli Kas Dokusu (2003-2004) Prof.Dr. Alp Can ER-Golgi-Lizozom Aksında Vezikül Trafiği (2008-2009) Prof.Dr. Alp Can Hücre Bölünmesi Mekaniği ve Sitokinez (2008-2009) Prof.Dr. Alp Can Nörogliya ve Myelinizasyon(2005-2006)Doç.Dr. Belgin Can Bağ Dokusu(2006-2007) Prof.Dr....

  https://www.biyologlar.com/histoloji-pdf-ders-notlari
 • Luxol fast blue/cresyl violet Kluver and Barrera, 1954.

  15 µm lik kesitler kullanınız. • Parafini ksilolle uzaklaştırınız. • % 100’luk alkole alınız. • 95% alkole alınız. • Luxol fast blue çözeltisinde 2 saat 60oC* de veya tercihen 37oC de 1 gece boyayınız (Plastik kapaklı kavanoz kullanın). • 95% alkolde yıkayın. • Distile suda çalkalayın. • Differansiyasyona 0.005% lithium karbonat ile 10 saniye olarak başlayın. Bu çözelti differansiyasyon yeteneğini birkaç kullanımdan sonra yitirdiğinden taze...

  https://www.biyologlar.com/luxol-fast-bluecresyl-violet-kluver-and-barrera-1954-
 • GÜMÜŞ ÇÖKTÜRME YÖNTEMLERİ

  Altın ve gümüş tuzlarının kullanıldığı yüzlerce teknik vardır. Bu teknikleri ilk kez Ramon y Cajal kullanmıştır. Camillo Golgi (1843-1926) ve Santiago Ramon y Cajal (1852-1934) ın geliştirdikleri teknikler önem taşır. Bu araştırıcılar sinir doku gösterimi üzerine çalışmalarından dolayı 1906 Nobel ödülünü paylaşmışlardır. Bu yöntemler özellikle glial elementlerin gösterimi için uygundur. Her iki araştırıcı da sinir sistemi çalışmaları için...

  https://www.biyologlar.com/gumus-cokturme-yontemleri
 • Ezme Preparat Nasıl Hazırlanır?

  Merhaba. Pazartesi günü labaratuvar dersinde Allium Cepa(soğan) kökünde hücre bölünmesini gözlemleyeceğiz. Tabi gitmeden labaratuvar föyünde bir kaç soru sormuşlar. Bir sorunun cevabını bulamadım. Acaba ezme preparat nasıl hazırlanır? Cevabını yazabilirseniz sevinirim. Labaratuvar botanikle ilgili olduğu için konuyu bu bölüme açmalıyım diye düşündüm. KONU: Mitoz Bölünme AMAÇ: Mitozun Safhalarının Gözlemlenmesi MATERYAL: Soğan, aseto-orcein, kibrit...

  https://www.biyologlar.com/ezme-preparat-nasil-hazirlanir
 • MSS‘DE MİYELİNİN GÖSTERİMİ

  Miyelin Kılıf İçin Histokimyasal Boyalar Normal miyelin aşağıdaki yöntemlerle gösterilir. • Osmiyum tetroksit: Miyelini siyaha boyar. • Hematoksilen Weigert'in miyelin boyası • Kulchizsky'nin Weigert’ in modifikasyonu • Loyez’ in miyelin için hematoksilen yöntemi • Woelcke (Heidenhein) nin miyelin yöntemi • Bakır pitocyanin ve diğer boyalar: Luxol fast blue MBS ve methasol fast blue 2G • Yağda çözünür boyalar ( sudan III, IV, sudan black B ) •...

  https://www.biyologlar.com/mssde-miyelinin-gosterimi
 • MARKSCHE’DEN BOYASI (Spielmayer, Benda)

  Parçalar formolda tespit edilmelidir. Suya indirilen kesitlere aşağıdaki işlemler uygulanır. 1-%2,5 Demir alumda 24 saat 2-Distile suda bol yıkama 3-%70 alkol 10 dakika 4-%1 ‘lik tic. Hoema dan 1cc +99 cc distile suda 12-24 saat 5-Distile suda yıkama 6-% 2,5 Demir alum differensiasyon (teker teker mikroskop altında) 7-Distile suda yıkama 8-Alkol serisi 9-Kapama Sonuç: Miyelinli sinir lifleri mor renge boyanır.

  https://www.biyologlar.com/markscheden-boyasi-spielmayer-benda
 • MİKROSKOP YAPISININ TANITILMASI

  -Mikroskop ne işe yarar? Araştırınız. 2-Mikroskop çeşitleri nelerdir? Nerelerde kullanılır? Mikroskop genel anlamda gövde kolu ve alt kaide olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bütün diğer parçalar bu iki parça üzerine yerleştirilir. Mikroskopların hareketli bir nesne tablası vardır. Bu nesne tablası kaba ve ince ayar kontrol düğmeleri ile aşağı ve yukarı hareket ettirilebilir.Lam ve lamel( preparat ) iki nesne klipsinin altına gelecek şekilde nesne...

  https://www.biyologlar.com/mikroskop-yapisinin-tanitilmasi
 • KEMİK DOKUSU VE DEKALSİFİKASYON

  Kemiğin mineral içeriği nedeni ile yumuşak dokular için kullanılan yöntemlerin modifikasyonlarının uygulanması gereklidir. En uygun teknik, parçanın ebatı ve yapısı, amaç, zaman ve elde mevcut olan aletlere göre değişebilmektedir. Kemik ve patolojik olarak kalsifiye olmuş yumuşak dokuların genellikle kesit almadan önce kalsiyum tuzlarının uzaklaştırılması gerekirken dekalsifiye edilmemiş kemiklerin ve dişlerin preperasyonunun özel yöntem ve aletlerle yapılması...

  https://www.biyologlar.com/kemik-dokusu-ve-dekalsifikasyon
 • Mikroskop Çeşitleri

  BİNOKÜLER Okülerler: 10x- 16x Açısal Ayarlı döner başlık Objektifler: Ach.4x, 10x, 40x ve 100x Toplam büyütme: 1600x Koaksiyel kaba-ince netlik ayar sistemi. Hareketli ve iris diyaframlı Abbe kondansör-filitreli C tipi gömme tip. Kayar yataklarda hareketli şaryo. Tabla kilitlenme sistemi ve hassa ayarlı sistem. Elektronik dimmer devreli 6V/20Watt Halojen aydınlatma 2 yıl garantili,Yedek ayna, maşa, toz örtüsü, 2 adet ampül ve sigorta TRİNOKULER Okülerler: 10x- 16x...

  https://www.biyologlar.com/mikroskop-cesitleri
 • Histopatoloji nedir ?

  Histopatoloji ya da patolojik histoloji, hastalıklı dokunun histolojik incelenmesinde uzmanlaşan patoloji dalıdır. Anatomik patoloji açısından önemli bir araç olan histopatoloji, aynı zamanda kanser ve diğer hastalıkların doğru ve kesin teşhisi için kullanılır ve bu açıdan da büyük bir önem arz etmektedir. Histoloji yunancada zar ya da doku anlamına gelen histos ve bilim anlamına gelen logos kelimelerinin birleşmesi ile dilimize doku bilimi olarak çevrilir....

  https://www.biyologlar.com/histopatoloji-nedir-
 • Dünyanın en büyük örümceği

  En küçük bir örümceğin bile büyük korkulara sebep olabildiği dünyamızda, Theraphosa blondi'yi görenler hayretler içerisinde kalabilir.

  https://www.biyologlar.com/dunyanin-en-buyuk-orumcegi
 • DEKALSİFİYE EDİLMEMİŞ KESİTLERİN HAZIRLANIŞI

  Dekalsifiye edilmemiş kemik kesitlerine 2 temel amaç için gereksinim vardır. 1-Normal kemik yapısını ve kemik mineralinin dağılımını çalışmak için 2-Osteomalazi ve rickets gibi osteoid dokuda bir artışla sonuçlanan normal kalsifikasyon sürecinin bozulduğu metabolik kemik hastalıklarının teşhisi için Rutin olarak dekalsifiye edilmiş, parafine gömülmüş kemik kesitlerindeki osteoidin differansiyel boyaması yeterli derecede güvenilir değildir veya teşhis için...

  https://www.biyologlar.com/dekalsifiye-edilmemis-kesitlerin-hazirlanisi
 • Biotop Tipleri

  Eğer denize dökülen büyük bir akarsuyun (Örneğin, Büyük Menderes gibi) kenarında durarak, çamurla karışık ve adeta sapsarı görünümdeki suyun, yavaş yavaş denize akışına bakıp, bu suyun yüksek dağ ve ormanlardan veya bunların yaylalarındaki çayırlardan doğarak, yer yer köpüren, coşan ve çağlayan şelaleler meydana getiren billur gibi şeffaf ve tertemiz birçok suların birleşiminden türediğini düşünebilmek gerçekten zordur, işte, bu iki kutup...

  https://www.biyologlar.com/biotop-tipleri
 • Kalbin Atma ( Çalışma ) Mekanizması

  Kalbin Atma ( Çalışma ) Mekanizması

  Kalbin oldukça sistemli bir mekanizması vardır. Bu mekanizmada meydana gelen tek bir aksaklık o insanın hayatını sona erdirebilir. Kalbin sahip olduğu mekanizmalardan en önemlisi sağ ve sol tarafında bulunan pompalardır.

  https://www.biyologlar.com/kalbin-atma-calisma-mekanizmasi
 • PARENKİMA (ÖZEKDOKU )

  Parenkima bitkilerde çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal etkinlikle ilgili, canlı hücrelerden oluşmuş bir dokudur. Para=etrafı ve enchyma=dökülmüş sözcüklerinden türevlenmiş, yarı sıvı bir madde katı bir ortamda bulunan diğer dokuların etrafına dökülmüş anlamım içermektedir. Daha çok bitkilerde bir “dolgu doku” olarak rol oynar. Filogenetik olarak, çok hücreli ilkel bitki yapısı yalnız parenkimadan oluştuğundan bu doku ilkel olarak göz önüne alınır....

  https://www.biyologlar.com/parenkima-ozekdoku-
 • Mayoz Bölünme

  Eseyli olarak üreyen canlilarin kromozom sayilarinin sabit kalmasi mitozdan farkli bir hücre bölünmesi ile olur. Bu bölünmede kromozom sayisi yariya iner. Bölünme sonrasinda her biri n sayida kromozom içeren gametler meydana gelir. Bu bölünme genel olarak esem hücrelerinde görülür. Mayoz bölünmede hücre kromozom sayisini bir defa arttirdiktan sonra iki defa bölünme geçirir. Bunlar mayoz I ve mayoz II olarak adlandirilir simdi bunlari ayri ayri görelim. Mayoz I Mitotik...

  https://www.biyologlar.com/mayoz-bolunme
 • Preparat Hazırlama Tekniği

  Preparat Hazırlama Tekniği

  Preparat TekniğiMikroskopta gözlem yapabilmek için objelerin mikroskopta incelenebilecek hale getirilmesi gerekir. İncelenecek objenin kesit (enine, boyuna, kazıttı vb.) alınması lam yerleştirilmesi gerekiyorsa boyanması işlemlerine preparasyon denir. Preparasyon objenin mikroskopta incelenebilecek hale getirilmesi işlemlerini kapsar Preparasyon kesit alma işlemleri eski tip jiletlerle yapılır. Jilet 2 parçaya ayrılarak kullanılır. Bütün haldeki jilet kullanıcıya zarar...

  https://www.biyologlar.com/preparat-hazirlama-teknigi
 • Zoolojinin Alt Bilim Dalları Nelerdir

  Akaroloji; Yunanca akari (akarlar) ve -oloji ("çalışma"); Acari şubesine ait, akarlar, keneler gibi hayvanları inceleyen bir zooloji alt dalı. Özellikle akarları vb. hayvanları inceleyen zoologlara akarolist denir. Araknoloji; örümcekleri, yalancıakrepleri ve akrepleri inceleyen bir zooloji alt dalı. Arachnida şubesine ait hayvanları toplayan, inceleyen zoologlara araknolog denir. Bazen küçük örümceğimsileri (örn. akarları) inceleyenlere de araknokolog denilse de, daha...

  https://www.biyologlar.com/zoolojinin-alt-bilim-dallari-nelerdir
 • KSİLEMDE SU TAŞINIMI

  Bitkilerin çoğunda, ksilem su taşınım yolunun en uzun kısmını oluşturur. 1 m uzunluktaki bir bitkide su taşınım yolunun %99.5’den fazlası ksilem de bulunur. Uzun boylu ağaçlarda ksilem, yolun en büyük bölümünü oluşturur. Kökün bir ucundan diğer ucuna karmaşık olan yol ile karşılaştırılınca, ksilem, direnci düşük olan basit bir yoldur. Bundan sonraki kısımlarda, köklerden yapraklara suyun taşıımı için ksilemde suyun hareketinin nasıl...

  https://www.biyologlar.com/ksilemde-su-tasinimi
 • Biyolojide Çizim Teknilleri

  Çizim yapmakÇizim yapmak biyolojide tüm uygulamalarında önemli bir yer tutar. Bir biyolog için çizim yapmak, çizim yapmayı tekniğine ve yöntemlerine uygun hale getirmek çok önemlidir. Unutmayın tüm eğitim hayatınızda çizimle her zaman karşınıza çıkacaktır. Şimdi dikkat edilmesi gereken hususlara bir bakalım: Şekil 1. Çizim planı Çizim yapılacak obje makro yada mikroskop görüntüsü olması genel kuralları değiştirmez.Tüm şekiller basit kurallarla...

  https://www.biyologlar.com/biyolojide-cizim-teknilleri
 • Mutasyonların Sınıflandırılması

  A) Genişliğine göre mutasyonlar: 1. Kromozom mutasyonları: Kromozomların yapılarında meydana gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkarlar ve mikroskopta gözlenebilirler. Dört grup altında incelenirler: a. Translokasyon: Bir kromozom parçasının veya tamamının başka bir kromozoma eklenmesidir. b. İnversiyon: Bir kromozomun bir bölgesinden kopan parçasının 180 derece dönmesi ve yine koptuğu yere yerleşmesidir. Böylece genlerin sırası değişir. c. Delasyon: Bir...

  https://www.biyologlar.com/mutasyonlarin-siniflandirilmasi
 • TOHUM

  Tohum, tohumlu bitkilerin çoğalması ve yayılmasında rol oynayan organdır. Döllenmenin ardından, tohum taslaklarının değişimi sonucu meydana gelir. Bilindiği gibi, yumurtalıkta bir veya çok sayıda tohum taslakları (ovulum) bulunmaktadır. Bir tohum taslağı genellikle aşağıdaki kısımları içerir. Funikulus (göbek kordonu, göbek bağı): Tohum taslağını (ovulum) ovarvuma bağlayan ve ovaryumla tohum taslağı arasındaki irtibatı sağlayan uzantıdır. Funikulusun...

  https://www.biyologlar.com/tohum
 • DROSOPHILA BİYOLOJİSİ

  Drosophila melanogaster gelişimleri tam metamorfozlu olan holometabol böcekler grubuna girer. Drosophila sineklerinin döllenme ve zigot oluşumunun ardından embriyonik gelişim ve diğer hayat devreleri süre bakımından ortam sıcaklığına bağımlılık gösterir. Optimum büyüme sıcaklığında (25°C) ortalama 10-15 günde ergin duruma geçerler. Embriyonik gelişim 1 gün Birinci larval instar (L1) 1 gün İkinci larval instar (L2) 1 gün Üçüncü larval instar (L3) 2 gün...

  https://www.biyologlar.com/drosophila-biyolojisi
 • BİTKİ HÜCRE ÇEPERİ

  BİTKİ HÜCRE ÇEPERİ

  Bütün organizmalar belirli şekillerini korumak için mekaniksel bir dayanağa gereksin­me duyarlar. Hayvanlarda bu destek iskelettir; bitkilerde ise bütün hücreler “hücre çe­peri” denilen sert bir yapı ile çevrilmiştir. Böylece protoplasmik olmayan çeper varlığı bitki hücrelerini hayvanlardan ayıran önemli bir özelliktir. Çok az bitki hücrelerinde çeper yoktur, az sayıda aşağı organizasyonlu hayvan hücreleri bitki hücrelerinin çeperi ile...

  https://www.biyologlar.com/bitki-hucre-ceperi
 • BİTKİLERDE HÜCRE ARASI BOŞLUKLARIN OLUŞMASI

  Özellikle meristem hücreleri sık dizilişlidir, doku farklılaşması sürecinde hücre-arası boşlukların (interselular alan) gelişmesi ile bu düzen ortadan kalkmaktadır. Hücre çeper­lerinin birbirinden ayrılması ile oluşan hücre-arası boşluklara “şizogen hücrearası boş­lukları” adı verilir. Şizogen boşlukların gelişmesi şekil de görüldüğü gibidir. İki kardeş protoplast arasında yeni primer çeperler gelişince bu çeperlerin arasındaki orta la­mel...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-hucre-arasi-bosluklarin-olusmasi
 • CANLILARCA DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ

  Canlılarda kas ve iskelet sistemi desteklik görevinin yanı sıra hareketi de sağlar.Canlıların hareketini sinir sistemi ve endokrin sistemi düzenler ve denetler. I.Bir Hücrelilerde Destek ve Hareket Bazı bir hücrelilerde pelikula denen hücre zarını örten bir yapı vardır.Bazen pelikula yapısına kalsiyum ve silisyum minerallerinin girmesi ile bir kabuk oluşur.Bir hücreliler iki şekilde hareket ederler. a.Pasif hareket:Bazı bir hücreliler içinde bulunduğu ortamın hareketi...

  https://www.biyologlar.com/canlilarca-destek-ve-hareket-sistemleri
 • PREPARAT HAZIRLAMA TEKNİKLERİ ( BİTKİ ANATOMİSİ )

  Bitkisel organizmaların iç ve dış yapısını inceleyen bilim dalına bitki anatomisi ve morfolojisi bilimi denir. Bitki anatomisi, bitkisel organizmaların içyapısını genellikle organlardan değişik şekillerde kesitler alarak mikroskop altında inceler. Bundan dolayı, bitki anatomisi ve morfolojisi laboratuvar çalışmalarında mikroskop, jilet, çeşitli boyalar, lam ve lamel bu laboratuvar için vazgeçilmez gereçlerdendir. Yani bitkilerin içyapılarını inceleyebilmek için,...

  https://www.biyologlar.com/preparat-hazirlama-teknikleri-bitki-anatomisi-
 • PLASTİTLER HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ

  Plastitler meristem hücrelerindeki proplastitlerden oluşan yapıları, pigment içerikleri ve işlevleri farklı olan protoplazmik organellerdir. Genellikle renkli ve renksiz plastitler şeklinde ikiye ayrılırlar. Renkli olanlardan kloroplastlar fotosentezin oluştuğu organellerdir. Kromoplastlar ise karotinoid grubu pigmentler içermekte olup, çiçeklerin ve meyvelerin rengini verirler. Renksiz olanlar arasında en sık rastlananı amiloplastlardır. Bunlar bitkilerin değişik...

  https://www.biyologlar.com/plastitler-hakkinda-ayrintili-bilgi
 • BİTKİ HÜCRELERİNİN PROTOPLAZMİK OLMAYAN BİLEŞENLERİNDEN ERGASTİK MADDELER

  Ergastik maddeler: Bitki hücrelerinin metabolizma ürünleri olup karbonhidratlar, proteinler, yağlar, kristaller, flavonoidler (antokyanlar ve antosiyaninler), tanenler, alkaloidler, glikozidler, kauçuk, reçine ve balsam gibi maddeler bu gruba girmektedir. Karbonhidratlar: Fotosentez ürünü olan karbonhidratlar, bitki hücrelerinde erimiş veya katı halde bulunan protoplazmik olmayan bileşikler şeklinde bulunurlar. Karbonhidratlardan nişasta ve inülin önemli bir grubu oluşturur....

  https://www.biyologlar.com/bitki-hucrelerinin-protoplazmik-olmayan-bilesenlerinden-ergastik-maddeler
 • BİTKİLERDE KRİSTALLER ve GÖREVLERİ

  Kristaller: Pek çok bitki, metamölizma sonucu oluşan ve tekrar kullanılmayan klorür, fosfat, karbonat, silikan anhidritleri ve sülfatlar gibi birçok mineral asit tuzlarını (anorganik tuzlar) hücrelerinde depo ederler. Örneğin, metabolizma sonucu oluşan oksalik asit bitki için zararlıdır. Bu asit bitkinin köklerinden gelen kalsiyum ile birleşerek kalsiyum oksalat kristaline dönüşür ve hücreler için zararsız hale gelir. Sırasıyla koful (vakuol), sitoplazma. Hücre...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-kristaller-ve-gorevleri
 • BİTKİ HÜCRE ÇEPERİNDE YER ALAN GEÇİTLER

  Sekonder çeperlerde derinlikleri, genişlikleri ve yapıları farklılık gösteren çukurluklara geçit denir. Geçitler kalınlaşmış çeperler arasında madde alış verişini sağlayan difüzyon alanlarıdır. Bitki hücrelerindeki başlıca geçit tipleri aşağıda verilmiştir. 1.Basit Geçitler: Çeper kalınlaşması devam etmeyip, kesintiye uğradığı yerlerde oluşan yalın geçitlerdir. Bu ince kalmış alanlarda orta lamel devam eder. Geçit çukurluğu üzerinde kemer...

  https://www.biyologlar.com/bitki-hucre-ceperinde-yer-alan-gecitler
 • FAGOSİTOZ ve FAGOSİTİK AKTİVİTENİN BELİRLENMESİ

  Fagositoz sözlük manasıyla Hücre yemesi demektir. Hayvansal hücrelerin katı besin maddelerini vezikül oluşturacak biçimde sitoplazmalarına almaları. Fagositoz hayvansal hücrelerin kendilerine gerekli maddeleri almalarında en önemli yollardan birisidir. Vücudun tabii müdafaa sisteminin üyeleri olan bazı hücrelerin dışarıdan giren bakteriyi içlerine alıp öldürmeleri. Bu hücrelerin en mühim olanları parçalı çekirdekli akyuvarlar ve monositlerdir. Gerçekte Fagositoz...

  https://www.biyologlar.com/fagositoz-ve-fagositik-aktivitenin-belirlenmesi
 • HÜCRELER ARASI BOŞLUKLAR

  Hücrelerin büyümesi esnasında hücre hacminin devamlı artması, çeper yüzleri sayısının çoğalmasına sebep olur. Öte yandan meristem hücreleri doku farklılaşması sırasında düzensiz bir yapıya dönüşür ve hücreler arasında interselular (hücreler arası boşluklar) alanlar oluşur. Hücreler arası boşluklar aynı zamanda hava boşluklarını ve kanallarını oluştururlar. Hücrelerde çeşitli şekillerde oluşan hücreler arası boşluklar, salgı maddelerinin...

  https://www.biyologlar.com/hucreler-arasi-bosluklar
 • Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar

  Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar

  Omurgalılar yerleştikleri bütün yaşama ortamlarında egemenlik kurmuştur. Ana özellikleri sırtları boyunca uzanan omurgadır. Bunu dışındaki birçok özellikleriyle de diğer hayvanlardan ayrılırlar.

  https://www.biyologlar.com/omurgali-ve-omurgasiz-hayvanlar
 • STOMALAR ve GÖREVLERİ

  Bitkilerin epidermis dokusunda bulunan, gaz alış verişinde rol oynayan, yaprak ayasından su buharının geçişini hızlandıran, klorofil içeren, genellikle böbrek şeklinde iki hücrenin karşılıklı gelen yüzleri arasında açıklık bırakarak oluşturdukları yapıya stoma denir. Stomalar yeşil bitkilerin toprak üstü organlarında; özellikle yaprak epidermasında, çiçek kısımlarında ve otsu gövdelerde bulunurlar. Genellikle kökte stoma bulunmaz. Bitkilere göre...

  https://www.biyologlar.com/stomalar-ve-gorevleri
 • BİTKİLEDE DESTEK DOKULAR

  Kollenkima (Pek Doku) Bitkilerin büyümekte olan organlarında, çiçek ve yaprakların saplarında ve yaprakların orta damarlarında bulunan ligninleşmemiş, oldukça kalın primer plastik çeperli, canlı bir dokudur. Epidermanın hemen altında bulunduğu gibi epiderma ile parankima dokusu arasında da bulunabilir. Bu doku ya kesintisiz devam eder ya da demetler halindedir. Bitki organlarına desteklik edip direnç kazandıran bu dokunun hücreleri gerilebilme, kıvrılma ve esneme...

  https://www.biyologlar.com/bitkilede-destek-dokular
 • Mercekleri Çeşitleri ve Kullanım Alanları

  Mercek, ortak bir eksene sahip iki kırıcı yüzey vasıtasıyla sınırlanmış, cam, kuvars veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden saydam maddelerden yapılan optik alettir. Mercekler içinden geçen ışınların yönünü değiştiren camlardır. Mercek içinden geçen ışınlar birbirine yaklaştığında cismin görüntüsü büyür ( Büyüteç ), ışınlar birbirinde uzaklaştığında ise cismin görüntüsü küçülür. Merceklerin iki yüzü küresel ( dışbükey - convex...

  https://www.biyologlar.com/mercekleri-cesitleri-ve-kullanim-alanlari
 • Preparat Hazırlama Aşamaları

  Preparat hazırlama aşamaları aşağıdaki gibidir: Ø Temiz bir lam alınır. Ø İncelenecek örnek sıvı ise lama damlatılmadan önce iyice çalkalanır. Steril bir pipet yardımıyla bir damla damlatılır. Ø Katı ise lama bir damla saf su konur. Ø Öze yakılıp soğutulur. Ø Örnek alınıp damlanın bir kenarında ezilir. Ø Sonra su damlası ile azar azar karıştırılarak lamın üzerine ince bir tabaka hâlinde yayılır (smear yapma). Ø Öze tekrar yakılıp soğutulur. Ø...

  https://www.biyologlar.com/preparat-hazirlama-asamalari
3WTURK CMS v8.1