Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 198 içerik listeleniyor

 • AROMATİK VE TIBBİ BİTKİLER

  Doğaya dönüşümün bir slogan haline geldiği günümüz dünyasında tıbbi ve aromatik bitkiler Türkiye'de de önemli bir yere gelmiştir. Türkiye pek çok bitkinin gen merkezi olmasının yanında, bazı endemik türlerin de bulunduğu coğrafik bölgeleri içermektedir. İnsanlar yüzyıllardan beri hastalıklara karşı elde ettikleri bitkiler ile çare bulmaya çalışmışlardır. Hastalıkları, bitkiler ile tedavi etme yöntemleri oldukça başarılı sonuçlar vermiştir....

  https://www.biyologlar.com/aromatik-ve-tibbi-bitkiler
 • BİYOLOJİK HARP MADDELERİNDEKİ GELİŞMELERi (Bölüm 1)

  BİYOLOJİK HARP MADDELERİNDEKİ GELİŞMELER VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ (AŞILAMA) Dr. EROL DEMİR Biyolojik Harp Tarihine Kısa Bir Bakış Biyolojik Harp Maddelerinin (BHM) en ilkel primitif kullanımı MÖ. 7nci yüzyıla kadar dayanır. Asurlular bu yüzyılda düşmanın su kaynaklarını zehirlemek için Rye ergot (çavdar mahmuzu) kullanmışlardır. MÖ. 6. Yüzyılda ise müshil bitkisini ve zehirli hayvanların biyolojik harp amacıyla kullanıldığını görmekteyiz. 1346...

  https://www.biyologlar.com/biyolojik-harp-maddelerindeki-gelismeleri-bolum-1
 • EŞEYSİZ ÜREME

  İlkel yapılı canlılarda görülür. Tek bir ata canlının faaliyetiyle gerçekleşir. Üremenin temelinde mitoz bölünme bulunur. Oluşan yavru canlılar tamamen ana canlıya benzer canlılar arasında çeşitlilik bulunmaz. 1. Bölünerek Çoğalma Bir hücreli canlılarda görülen en hızlı çoğalma biçimidir. Bakteriler, amip, öglena, paramesyum bu şekilde çoğalır. 2. Tomurcuklanarak Çoğalma Ana canlıdan oluşan çıkıntıların zamanla gelişmesiyle yavru canlılar...

  https://www.biyologlar.com/eseysiz-ureme
 • OMURGASIZ HAYVANLAR

  • Çoğunluğu sularda ve nemli bölgelerde yaşarlar. • Hayvanların en basit bireylerini içerirler. Karada yaşayanları deri ve trake solunumu yaparken sularda yaşayanları yüzey ve solungaç solunumu yaparlar. Altı gruba ayrılarak incelenirler. 1. Süngerler • En ilkel hayvan grubudur. • Sularda bir yere tutunarak yaşarlar. • Vücutlarında doku ve organ farklılaşması yoktur. • Sudaki besin parçacıklarıyla beslenirler. • Yumurta oluşumu ve tomurcuklanma ile...

  https://www.biyologlar.com/omurgasiz-hayvanlar
 • Türkiyenin Doğal Hayvan Toplulukları

  Ülkemiz fauna bakımından son derece farklı hayvan topluluklarını barındırması ile dikkat çeker. Anadolu yarımadasının kıtalar arasındaki konumu buna başlıca etkendir. Ülkemizin Kuzey ve Güneyinde yer alan bazı hayvan türleri dördüncü zamanda meydana gelen iklim değişikliklerine bağlı olarak Anadolu yarımadası üzerinde kalmış ve böylece tür zenginliği ortaya çıkmıştır. Buna göre ülkemizde mevcut doğal faunayı memeliler, kuşlar, sürüngenler ve...

  https://www.biyologlar.com/turkiyenin-dogal-hayvan-topluluklari
 • Süngerler Hakkında Bilgiler

  Süngerler Hakkında Bilgiler

  Süngerler çokgözeli hayvanlardan Parazoa bölümünün bir filumu. En eski taşılları günümüzden 600 milyon yıl öncesine ait ilkel hayvanlardır. Denizlerde, göllerde ve akarsularda yaşamakta olan 2.500 sünger türünün çoğu ancak sünger uzmanlarınca tanınabilir.12 mm. boyundaki küçük süngerlerden , genişlik ve yükseklikleri 2 metreyi bulanlarına dek çeşitli büyüklükte olanları vardır.Çok çeşitli renklerde olabilirler. Biçimleri, bir kayanın üzerine boya...

  https://www.biyologlar.com/sungerler-hakkinda-bilgiler
 • Ruscus hypoglossum - Tavşanmemesi, At dili, Yalova <b class='text-danger'>Mercan</b>ı, Gelinküpesi, Derekirazı
 • Hyacinthus orientalis - Sümbül, Kaya Sümbülü
 • Omurgasız Hayvanlara Örnekler

  Omurgasız hayvanların bir bölümü karada bir bölümü suda yaşar. Karada yaşayanhayvanlar trake solunumu yada deri solunumu yaparlar. Suda yaşayan omurgasız hayvanlar ise solungaçlarıyla solunum yapar. omurgasız hayvanların akciğerleri yoktur. Omurgasız Hayvan Kelebek Omurgasız hayvanlar yumurta ile çoğalır. Çekirge , örümcek , kelebek , hamam böceği , sivrisinek çevremizde gördüğümüz omurgasız hayvanlardır. Ahtapot , yengeç , istakoz , midye , deniz...

  https://www.biyologlar.com/omurgasiz-hayvanlara-ornekler
 • Canlıların Çeşitliliği

  Doğal ortamlarında çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılara tür denir. Türü oluşturan bireylerin kalıtsal ve anatomik yapıları çok benzerdir. İnsan türü hamsi türü limon türü gibi. Yeryüzünde yaklaşık olarak 2 milyon civarında canlı türü bulunmaktadır.Bu canlı türlerini benzerlik ve farklılıklarına göre gruplara ayırmaya ise sınıflandırma denir. Sınıflandırma türlerin daha kolay hızlı ve ayrıntılı incelenmesine olanak sağlar....

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-cesitliligi
 • Omurgasız Hayvanlar ve Omurgasız Hayvanların Özellikleri

  Omurgasız Hayvanlar : Vücutlarında kemikten veya kıkırdaktan yapılmış iskelet sistemine sahip olmayan hayvanlara omurgasız hayvanlar denir. Omurgasız hayvanlar kendi aralarında; tek ve çok hücreli omurgasız hayvanlar olarak iki gruba ayrılırlar. İsim: omurgasız.jpg Görüntüleme: 31966 Büyüklük: 19,8 KB (Kilobyte) Bütün omurgasız hayvanlarda; • İskelet sistemi bulunmaz. Vücudun dik durmasını sağlayan başka yapılar bulunur. • Dolaşım sisteminde açık...

  https://www.biyologlar.com/omurgasiz-hayvanlar-ve-omurgasiz-hayvanlarin-ozellikleri
 • Planktonlar ve Plankton Üretimi

  Planktonlar ve Plankton Üretimi

  Fitoplanktonlar okyanuslarda yaşayan mikroskobik alglerdir. Fitoplankton denizlerde besin zincirinin en alt seviyesidir ve bazı balina türlerinin

  https://www.biyologlar.com/planktonlar-ve-plankton-uretimi
 • ÜLKEMİZDEKİ DENİZ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

  Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bunlar; Akdeniz, Ege ve Karadeniz’dir. Marmara Denizi ise, ülkemizin iç bölgesinde bulunduğu için bu denizlerin arasında sayılmaz. Akdeniz: Akdeniz, ülkemizin güneyindedir. Akdeniz’in Biyoçeşitliliği çok zengin olduğu için burada yaklaşık 285 canlı türünün yaşadığı tespit edilmiştir. Akya, ay balığı, bakalyaro, berber balığı, berlam, camgöz köpekbalığı, fangri mercan, trakonya, bir deniz kaplumbağası...

  https://www.biyologlar.com/ulkemizdeki-deniz-biyocesitliligi
 • SİNİR SİSTEMİ

  Çevredeki etkilerin alınması bu etkilere karşı tepki oluşturulması,özelleşmiş hücre doku yada organlar tarafından gerçekleştirilir.Denetleyici ve düzenleyici sistemleri , sinir sistemi , duyu organları ve endokrin sistem oluşturur.Sinir sistemi ve duyu organları ile değişen çevre koşullarına kısa südre tepki gösterilirken hormonlarla oluşan tepkiler uzun sürede gerçekleşir.Hormonal kontrol bitki ve hayvanlarda , sinirsel kontrol yalnız hayvanlarda vardır....

  https://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-1
 • Türkiye Balıkları (Pisces)

  Türkiye Türler Listesi/Kemikli Balıklar (Osteichthyes) Sazanımsılar (Cypriniformes) Sazangiller (Cyprinidae) * Abramis brama (Linnaeus, 1758) (Çıplak Balığı) * Acanthalburnus microlepis Filippi, 1863 (İnci Balığı) * Acanthobrama marmid Heckel, 1843 (Tahta Balığı) * Acanthobrama mirabillis Ladiges, 1960 (Tahta Balığı) * Pseudophoxinus maeandricus (Ladiges, 1960) * Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782 (Noktalı İnci Balığı) * Alburnus albidus Costa, 1838 (İnci...

  https://www.biyologlar.com/turkiye-baliklari-pisces
 • Peru’daki İklim Zirvesinde İlk Somut Adım

  Peru’daki İklim Zirvesinde İlk Somut Adım

  Eskiden kadınlar her evde bulunan iki-üç malzemeyle bütün evin temizliğinin altından kalkardı. Derken hepsi farklı amaçlara hizmet eden deterjanlar çıktı, mertlik bozuldu. Şimdi tuvalet için ayrı, mutfak tezgahı için ayrı, yerler için ayrı, camlar için ayrı, makinalar için ayrı ürünler alarak birkaç dakikada, bütün sevimsiz temizlik işlerinin üstesinden gelebileceğimizi bilmek rahatlatıcı. Ama bu rahatlık için ağır bir bedel ödüyoruz. Kullandığımız...

  https://www.biyologlar.com/perudaki-iklim-zirvesinde-ilk-somut-adim
 • Başkalaşım Geçiren Canlılar

  Kurbağalar : • Larva döneminde suda solungaç solunumu ergin dönemde karada deri ve akciğer solunumu yaparlar. • Yumurta ile çoğalırlar. • Yavru bakımı görülmez. • Dış döllenme görülür. • Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirirler. • Yavrularını sütle beslemezler. • Kalpleri üç odacıklıdır. • Kirli kan akciğerlerde temizlenir. • Kalplerinde temiz ve kirli kan taşırlar. (Vücutlarında kirli ve temiz kan dolaşır). • Nemli bölgelerde...

  https://www.biyologlar.com/baskalasim-geciren-canlilar
 • Canlıların Ortak Özellikleri

  Bir varlığın canlı olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu özellikleri on bir başlık altında toplayabiliriz ve şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Hücresel Yapı Tüm canlılar yapısal ve işlevsel bakımdan en küçük birim olan hücre veya hücrelerden meydana gelir. Canlılar hücre sayılarına ve yapılarına göre gruplandırılabilir. Bakteri, amip ve paremesyum gibi canlılar tek hücrelidir. Şapkalı mantar, ayçiçeği ve insan gibi canlılar ise...

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-ortak-ozellikleri
 • Çevre gündeminde bu hafta (19-25 Ocak 2013)
 • Bir Cennet İki Atol

  Bir Cennet İki Atol

  Madagaskar ile Afrika'nın güneyi arasında sıkışmış iki küçük Fransız adasından biri yeşil deniz kaplumbağalarına çiftleşme alanı sağlıyor. Diğeriyse Galapagos Köpekbalıklarına ev sahipliği yapıyor.Dans eden iki kaya getirin gözünüzün önüne... Yeşil deniz kaplumbağası cinselliği işte buna benzer bir şey: Sumo güreşçisi boyutunda iki dev yaratık, birbirlerinin kabuğuna kilitlenmiş, mercan resifinin berrak sularında yüzgeçleriyle ağır ağır...

  https://www.biyologlar.com/bir-cennet-iki-atol
 • Halkalı Solucanlar Nasıl Canlılardır?

  Halkalı Solucanlar Nasıl Canlılardır?

  Şube: Deniz halkalı solucanlarSınıf Archiannelida: Yaklaşık 50 küçük tür, ilkel, yüzeysel basit deniz halkalı solucanlar.Sınıf Polychaeta: Çoğu derisi dikenli deniz solucan! sıra solucanlar, kulplu solucanlar olan yaklaşık 11 bin tür.Halkalı solucanlar şubesi, halkalılar ve bölünmüş solucanlar diye de bilinir. Toprak solucanları, sıra solucanlar, kulplu solucanlar ve sülüklerden oluşan yaklaşık 15 bin bilinen türden oluşur. Kum taneciklerinin arasında...

  https://www.biyologlar.com/halkali-solucanlar-nasil-canlilardir
 • Kobra Familyası Nasıl Canlılardan Oluşur?

  Kobra Familyası Nasıl Canlılardan Oluşur?

  Kobragiller familyasındaki kobralar çoğunlukla Güney Yarımküre’de Güney Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve Avustralya’da görülür. Kobragiller, kırbaç yılanlarının soyundan gelmektedir.

  https://www.biyologlar.com/kobra-familyasi-nasil-canlilardan-olusur
 • Biyoloji nedir ? ' in cevabını bir de onlardan okuyalım

  Canlılığın öğretisi olan biyoloji, insan ruhunda şekillenir.İnsanlar evde hayvan besler, bitki yetiştirir.Arka bahçelerine koydukları yuvalara kuşları davet eder, hayvanat bahçelerine ve doğal koruma alanlarını gezmeye giderler. İnsanlar her çeşit hayat formuna karşı yakınlık duyma ve merak etme eğilimindedirler.Biyoloji, bu insani eğilimin bilimsel uzantısı ve serüven düşkünü zihinlerin bilimidir..Bu bilim bizi bizzat ya da bir başkasının yerine ormanlara,...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-nedir-in-cevabini-bir-de-onlardan-okuyalim
 • HAYVANLAR ALEMİ (ANİMALİ)

  Omurgalı ve omurgasız olmak üzere ikiye ayrılır. Çok hücreli, heterotrof ve yer değiştirebilen canlılardır. 1) Omurgasızlar I) Süngerler : Basit yapılıdırlar. İskeletleri inorganik maddelerden yapılmıştır. Tatlı su ve denizde yaşayabilirler. Mezenşim adı verilen sıvının etrafında hücre tabakasının sarmasıyla oluşmuşlardır. Herhangi bir sisteme sahip değillerdir. II) Sölenterler : Sindirim boşlukları vardır. Boşluk hem ağız hem anüs görevini yapar....

  https://www.biyologlar.com/hayvanlar-alemi-animali
 • DENİZ KABUĞU KOLEKSİYONU ETİK KURALLARI

  Deniz kabuklarını toplama sürecinde uyulması gerekli bazı etik kurallardünyadaki çeşitli kuruluşlar tarafından kabul edilmiş olan aşağıdaki maddeler halinde saptanmıştır: *Deniz kabuklarının yaşam ortamı son derece hassastır. Bunun bilincinde olarak kabukları toplarken yaşam ortamlarını zedelememeğe dikkat etmek; *Yerinden oynatılan taş, kaya, mercan gibi doğal örtüyü eski haline getirmek; *Canlı yumurta kapsüllerine ve bu kapsülleri taşıyan kabuklara,...

  https://www.biyologlar.com/deniz-kabugu-koleksiyonu-etik-kurallari
 • Deniz hıyarları

  •Alem: Animalia - Hayvanlar •Familya: Echinodermata - Derisidikenliler •Sınıf: Holothurıidea - Deniz hıyarları Deniz hıyarları adının çağrıştırdığı gibi bir bitki değil, derisidikenlilerden omurgasız bir denizhayvanıdır. Ama silindir biçimindeki yumuşak ve tombul gövdesi öbür derisidikenlilerde, örneğin denizkestanesinde olduğu gibi dikenlerle değil, siğili andıran küçük pürtüklerle kaplıdır. Yeryüzündeki bütün deniz ve okyanuslara dağılmış...

  https://www.biyologlar.com/deniz-hiyarlari
 • Fosil nedir? fosil cesitleri ve bitkisel fosiller (genel biyoloji - botanik odevi)

  Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji, fosil toplayıp bunlar üzerinde çalışma yapan kişilere de paleontollog denir. Fosiller bir polen tanesi küçüklüğünde ya da dev bir dinazorun kemiği büyüklüğünde olabilir. Bir hayvan ya da bitkinin fosilleşmesi için milyonlarca yıl devam eden bir süreç gerekmektedir. Genellikle hayvan ya da bitkilerin sert kısımları bu uzun süreç boyunca dayanıklılık gösterebilir. Jeolojik zamanlarda yaşamış olan canlıların...

  https://www.biyologlar.com/fosil-nedir-fosil-cesitleri-ve-bitkisel-fosiller-genel-biyoloji-botanik-odevi
 • Preadaptasyon nedir

  Nötral ya da önce dezavantajlı gen veya gen kombinasyonları da, çevre değişiminde veya yeni bir yaşama alanına girerken avantajlı etki yapabilir. Burada yalancı bir uyum, yani yeni çevre koşullarına uyum olanağı söz konusudur. Değiştirici yaşama koşulları bakımından bir türün bireylerinin genetik eşitliğinin tam oluşu, o türün devamı için sadece dezavantajlı olacaktır. Karın sürekli olarak yerden kalkmadığı bölgelerde beyaz mutantların avantajı...

  https://www.biyologlar.com/preadaptasyon-nedir
 • EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ ÇIKABİLECEK SORULAR

  …Biyoçeşitlilik,. bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.  Yeryüzündeki canlıların büyük bir bölümü toprak yüzeyinden …10m.. derinlik ile yine toprak yüzeyinden …120m.. yükseklik arasında kalan bir tabaka içinde yaşamaktadır. Yerküresini çepeçevre kuşatan bu tabakaya ……biyosfer.. adı verilir. Geçmiş çağlardaki coğrafya olaylarını açıklamaya...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-ve-madde-dongusu-cikabilecek-sorular
 • Biyoçeşitliliğin Azalması (Türlerin Kaybı)

  Pek çok kıyı bölgesinde, nüfus artışı ve ekonomik faaliyetlerdeki değişimler; mercan kayalıklarının, deniz tabanının, plaj kenarlarının ve sahilin de değişmesine yol açmaktadır. Kentsel alanın genişlemesi; özellikle sulak alanlar gibi kıyısal habitatların bozulması ile sonuçlanabilmektedir. Her bir türün yeni koşullara uyumu farklı olabileceğinden; ekosistemlerin yapısı ile coğrafik durumu değişebilecektir. Biyolojik çeşitlilik ise, türlerin yerel...

  https://www.biyologlar.com/biyocesitliligin-azalmasi-turlerin-kaybi
 • KÜRESEL ISINMANIN BALIKÇILIĞIMIZA YANSIMALARI

  Küresel ısınmanın; ülkemizi üç taraftan çeviren ve birbirinden farklı ekolojik ve hidrolojik yapıya sahip denizlerimiz üzerindeki etkisini ve bu etkinin yarattığı değişimlerin balıkçılığımıza ve dolayısıyla ekonomimize yansımalarını irdelerken; öncelikle söz konusu denizlerin okyanuslarla olan bağlantılarını üç temel yaklaşımdan hareket ederek değerlendirmemiz mümkün olacaktır. 1- Akdeniz –Kızıldeniz -Hint okyanusu bağlantısını oluşturan...

  https://www.biyologlar.com/kuresel-isinmanin-balikciligimiza-yansimalari
 • İklim Değişikliği ve Denizler Raporu

  Türkiye üç tarafı farklı özellikteki denizlerle çevrili bir ülke. Hem karası, hem de denizleri küresel ısınmadan nasıl etkileneceği üzerine bir öngörü ise mevcut değil. Bilim dünyası okyanus ve denizlerin küresel ısınmadan ne kadar etkileneceği, hangi türlerin yaşam bölgelerini değiştireceği hangi türlerin yok olacağını, biyoçeşitliliğin nasıl bir hal alacağını irdelemesine karşın, doğanın çok bileşenli bir sistemden oluşması nedeniyle tam bir...

  https://www.biyologlar.com/iklim-degisikligi-ve-denizler-raporu
 • Omurgasız hayvan gruplarını yazınız.

  Süngerler En ilkel hayvan grubudur. Sularda bir yere tutunarak yaşarlar. Vücutlarında doku ve organ farklılaşması yoktur.omurgasız hayvanlar Sudaki besin parçacıklarıyla beslenirler. Yumurta oluşumu ve tomurcuklanma ile çoğalırlar. Sölenterler Vücutlarında tam bir doku ve organ farklılaşması görülmez. Basit bir sindirim kanalı ve ağsı sinir yapılarını taşırlar. Sölenterlerin üç çeşidi bulunur. Bunlar deniz adası, mercan ve hidradır. Yumurta üretimi ve...

  https://www.biyologlar.com/omurgasiz-hayvan-gruplarini-yaziniz-
 • Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi 3. Çalışma Toplantısı Yapıldı..

  Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi 3. Çalışma Toplantısı Yapıldı..

  Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 22 Aralık 1996 yılında ülkemizde yürürlüğe girmiştir.   Sözleşmenin amacı, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kullanımını temin etmek için, Sözleşme ekinde yer alan türlerin uluslararası ticaretinin belirli esaslar çerçevesinde...

  https://www.biyologlar.com/turkiyede-cites-uygulamalarinda-kurumsal-kapasitenin-guclendirilmesi-projesi-3-calisma-toplantisi-yapildi-
 • Meksika Süt Yılanı Yumurtadan Çıktı

  Meksika Süt Yılanı Yumurtadan Çıktı

  Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’na yaklaşık 2,5 ay önce 4 ülkeden 19 adet hayvan sevkiyatı yapılmıştı. Bunlardan ikisi de Çek Cumhuriyeti- Ostrava Zoo’dan gelen 1 dişi, 1 erkek Meksika Süt Yılanları idi. Yeni yerlerine uyum sağlayan süt yılanları 3 adet yumurta verdi. 55 gün kuluçkada kalan yumurtalardan sadece birisinden yavru çıktı. Bu yavru da 2 haftalık karantina süresini tamamladıktan sonra anne ve babasının yanında farklı bir...

  https://www.biyologlar.com/meksika-sut-yilani-yumurtadan-cikti
 • Montana dağlarında iz peşinde: Milyar yıllık mikrofosiller, Belt topluluğu ve astrobiyoloji üzerine

  Montana dağlarında iz peşinde: Milyar yıllık mikrofosiller, Belt topluluğu ve astrobiyoloji üzerine

  Betül KacarAraştırmacı, Harvard Üniversitesi Organizma ve Evrim Bilimleri Bölümü Bilim Koordinatörü, EON, Tokyo Teknoloji EnstitüsüDaha önce baktığım hiç bir yere benzemiyor karşımdaki manzara. Birbiri ardına dizilmiş kocaman, heybetli dağlar, erimiş buzulların kendilerine sabırla yer açtığı göller; bu göllerde, bu dağlarda çoluk çocuk rahatça dolaşan, sayıları eskiye göre epey azalmış iri kıyım vahşi geyikler, boz ayıları, bizonlar, hemen...

  https://www.biyologlar.com/montana-daglarinda-iz-pesinde-milyar-yillik-mikrofosiller-belt-toplulugu-ve-astrobiyoloji-uzerine
 • Deniz Laleleri Nasıl Canlılardır?

  Deniz Laleleri Nasıl Canlılardır?

  Yaygın Adı: Deniz lalesiTakım: ActinariaSınıf: AntozoalarŞube: KnıdlılerTür sayısı: Yaklaşık 1,000Fiziksel Özellikleri: Genelde altı kat simetrili yalnız polipler, çoğu kez çok renkli.Alışkanlıkları: Genellikle beli bir noktada sabit, yavaş hareket ederler, sürünebilir; atlayabilir, oyuk açabilir, yüzebilir; yalnız. Yaşam Çizgisi: Minyatür polipe dönüşen ve yerleşen planula larvayla sonuçlanan birleşme Çoğu tür eşeysiz üreyebilir. (çift tarafiı...

  https://www.biyologlar.com/deniz-laleleri-nasil-canlilardir
 • Aslan Balığı Kıbrıs Kıyılarında Görülmeye Başlandı: Ekosistemi Bozabilir

  Aslan Balığı Kıbrıs Kıyılarında Görülmeye Başlandı: Ekosistemi Bozabilir

  Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sualtı Araştırma Merkezi, zehirli bir cins olan “Aslan Balığı”nın Kıbrıs kıyılarında da görülmeye başlandığı ve söz konusu balıkların ekosistemi bozabileceği uyarısında bulundu.GAÜ Akdeniz Sualtı Araştırma Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada söz konusu balıkların hızlı bir biçimde avlanarak ortadan kaldırılması gerektiği kaydedildi.Kıbrıs kıyılarında ilk defa 4 Ağustos’ta görülen Aslan...

  https://www.biyologlar.com/aslan-baligi-kibris-kiyilarinda-gorulmeye-baslandi-ekosistemi-bozabilir
 • <b class='text-danger'>Mercan</b>lar Plastik Yiyorlar

  Mercanlar Plastik Yiyorlar

  Avustralya’dan araştırmacılar resiflerde bulunan mercanların mikro-plastik çöpleri yediklerini keşfettiler.

  https://www.biyologlar.com/mercanlar-plastik-yiyorlar
 • Deniz Laleleri

  Deniz Laleleri

  Yaygın Adı: Deniz lalesiTakım: ActinariaSınıf: AntozoalarŞube: KnıdlılerTür sayısı: Yaklaşık 1,000Fiziksel Özellikleri: Genelde altı kat simetrili yalnız polipler, çoğu kez çok renkli.Alışkanlıkları: Genellikle beli bir noktada sabit, yavaş hareket ederler, sürünebilir; atlayabilir, oyuk açabilir, yüzebilir; yalnız.Yaşam Çizgisi: Minyatür polipe dönüşen ve yerleşen planula larvayla sonuçlanan birleşme Çoğu tür eşeysiz üreyebilir. (çift tarafiı...

  https://www.biyologlar.com/deniz-laleleri
 • Işık Kirliliği

  Işık Kirliliği

  Bir zamanlar ışıltılı şehirler, dünyanın en güzel şehirleri olarak kabul edilmişti. Ama artık, bu düşünce geçerli değil. Küresel ısınma ve enerji israfıyla mücadele öncelik kazandı. Çünkü ışık kirliliği ve yüklü faturalar ortaya çıktı. Bu kirlilik, ekosisteme ve insan sağlığına ne kadar olumsuz etki bırakacağı, henüz bilinmemektedir. Sürekli ışıklar yandığı için, gece karanlığı yaşanmamaktadır. Gece ,hayvanların , bitkilerin ve...

  https://www.biyologlar.com/isik-kirliligi-1
 • Dünya dan Gelen Acı Mesaj!

  Dünya dan Gelen Acı Mesaj!

  Ne mavilerimin engin güzelliği, ne sınırsız yeşillerimin tazeliği, ne de şekilden şekle giren bulutlarımın akça pakça hali anlatamadı beni size. Benim adım dünya! Tüm mutluklarımın da acılarımın da çevresinde usanmadan sabırla dolandım durdum.Kimi zaman maviydim, kimi zaman kirli sislerle griye boyandım durdum.Bir yanım aydınlanırken diğer yanımı karanlığa koydum,Bir yanım ısınırken diğer yanımı buz gibi soğukta buldum.Benim adım dünya!Ahhh içim...

  https://www.biyologlar.com/dunya-dan-gelen-aci-mesaj
 • 52 Ada Suya Gömülebilir

  52 Ada Suya Gömülebilir

  BM Çevre Programı, deniz seviyesindeki yükselmenin hızla devam ettiğini bildirerek, 52 küçük ada devletin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.Deniz seviyesindeki yükselme dünyanın çeşitli bölgelerini tehdit ediyor. BM Çevre Programı, iklim değişimi nedeniyle özellikle 52 küçük ada devletin tehlikede olduğunu bildirdi. Bu küçük ada devletlerin küçük yüzölçümü ve büyük nüfus yoğunluğuna sahip olduğuna dikkat çekildi.BM Çevre Programı direktörü...

  https://www.biyologlar.com/52-ada-suya-gomulebilir
 • Göçmen Kuşlar Türkiye Üzerinden Geçiyor

  Göçmen Kuşlar Türkiye Üzerinden Geçiyor

  Sulak alan tanımı oldukça farklı yaşam alanlarını kapsamaktadır. Bataklıklar, turbalıklar, taşkın düzlükleri, nehirler, göller, tuzlalar, mangrovlar, deniz çayırı yatakları, mercanlar, gelgit anında altı metreden derin olmayan deniz kıyısı alanları gibi kıyı sulak alanlarının yanı sıra, atık su arıtım gölcükleri ve rezervuarlar gibi insan yapısı sulak alanlar da sulak alan tanımına dahildir. Sulak alanlar; Oluştukları yer, Taşıdığı...

  https://www.biyologlar.com/gocmen-kuslar-turkiye-uzerinden-geciyor
 • Halkalı Solucanlar Nasıl Canlılardır

  Halkalı Solucanlar Nasıl Canlılardır

  Yaygın Adı: Bölünmüş solucanlarŞube: Deniz halkalı solucanlarSınıf Archiannelida: Yaklaşık 50 küçük tür, ilkel, yüzeysel basit deniz halkalı solucanlar.Sınıf Polychaeta: Çoğu derisi dikenli deniz solucan! sıra solucanlar, kulplu solucanlar olan yaklaşık 11 bin tür.Halkalı solucanlar şubesi, halkalılar ve bölünmüş solucanlar diye de bilinir. Toprak solucanları, sıra solucanlar, kulplu solucanlar ve sülüklerden oluşan yaklaşık 15 bin bilinen türden...

  https://www.biyologlar.com/halkali-solucanlar-nasil-canlilardir-1
 • KEMİKLİ BALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

  ALTSINIF: OSTEICHTHYES (KEMİKLİ BALIKLAR) TAKIM : CHONDROSTEI (ACIPENSERIFORMES) 1. Familya : ACIPENSERIDAE (MERSİN BALIKLARI) Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833 (Rus Mersin Balığı) Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828 (Mersin Balığı) Acipenser stellatus Pallas, 1771 (Mersin Balığı) Acipenser sturio Linnaeus, 1758 (Kolan Balığı) Huso huso (Linnaeus, 1758) (Mersin Morinası)   TAKIM : ISOSPONDYLI (CLUPEIFORMES) (ESAS SARDALYALAR)   2. Familya : CLUPEIDAE...

  https://www.biyologlar.com/kemikli-baliklarin-siniflandirilmasi
 • Volkan Narcı ile Adalar, İstanbul balık stokları ve Kurbağalıdere üzerine

  Volkan Narcı ile Adalar, İstanbul balık stokları ve Kurbağalıdere üzerine

  Beste Bal yeni sezonu vesile etti ve Adalar Kent Konseyi’nden Volkan Narcı ile Adalar’ı, İstanbul’un balık stoklarının akıbetini, Marmara Denizi’nin canlılığını ve daha fazlasını Yeşil Gazete için konuştuYeşil Gazete: Malum yeni av sezonu başladı, av yasaklarının işleyişi hakkındaki fikirlerinizi ve beklentilerinizi paylaşabilir misiniz?Volkan Narcı: Öncelikle yeni av sezonu tüm balıkçılar ile balıkçının yolunu bekleyen ailelerine ve tabii ki deryadan...

  https://www.biyologlar.com/volkan-narci-ile-adalar-istanbul-balik-stoklari-ve-kurbagalidere-uzerine
 • Bitkiler ve hayvanlar arasındaki farklar

  Bitkiler ve hayvanlar arasındaki farkları şu şekilde sıralayabilriz. 1. Genellikle bir bitki bulunduğu yere bağlıdır ve yer değiştirmez. Hayvanlar serbestçe hareket edebilirler. Fakat hayvanlarda, süngerler, mercanlar gibi sabit canlılar, ilkel bitkilerde de su yosunları, bakteriler gibi hareketli organizmalar vardır. 2. Bitkiler ihtiva ettikleri klorofil maddesinin yardımıyle CO2 asimilasyonu (özümleme) yapar ve güneş ışığından da faydalanarak inorganik maddelerden...

  https://www.biyologlar.com/bitkiler-ve-hayvanlar-arasindaki-farklar
 • Işık Yardımıyla Gen Değişimi Yapıldı !

  Işık Yardımıyla Gen Değişimi Yapıldı !

  Bilimciler bir süredir genler üzerinde değişimler yapıyorlar. University of Pittsburgh’dan Alexander Deiters bu işlemi yüksek hassasiyet ile kontrol edebilen bir yol buldu:

  https://www.biyologlar.com/isik-yardimiyla-gen-degisimi-yapildi-
 • Tür Çeşitliliğinin Nötral Teorisi

  Tür Çeşitliliğinin Nötral Teorisi

  Doğadaki niş farklılıkları, ya da her bir türün “kendi hayatını kazanma yolları”, Darwin zamanından beri ekologların dünyadaki çeşitliliği açıklamak için kullandıkları klasik bir tanımlamadır.

  https://www.biyologlar.com/tur-cesitliliginin-notral-teorisi
3WTURK CMS v8.1