Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 16 içerik listeleniyor

 • HANGİ HORMON NEREDEN SALGILANIR

  HORMON                               SALGILANDIĞI YER                              FİZYOLOJİK ETKİLERİ Tiroksin Tiroit bezi Bazal metabolizmayı artırır Triiyodotironin Tiroit bezi Bazal metabolizmayı artırır. Parathormon Paratiroit bezi Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler Kalsitonin Tiroit’in C hücrelerinden Kalsiyum ve fosforu düzenler (parathormonun...

  https://www.biyologlar.com/hangi-hormon-nereden-salgilanir
 • Ovulation

  Ovulation

    Ovulation is the part of the menstrual cycle where the ovary releases an egg to be fertilized during conception, or sloughed off during a woman's period. This 3D medical animation depicts in exquisite detail: follicle development within the ovary, the movement of the fimbriae over the ovulation site before ovulation, the bursting of the egg from the ovary in a rush of fluid, delicate quality of the ciliated fimbriae and its movement to pick up the egg after ovulation, peristalsis of the...

  https://www.biyologlar.com/ovulation
 • Doğurganlık - Fertilite Nedir

  Kadında Doğurganlık Kadınlarda doğurganlık, gebe kalabilme ve bebek sahibi olabilmektir. Bir kadında doğurganlık13 yaş civarında adetlerin başlamasıyla başlar ve genellikle bu 45 yaş civarında sonlanır. Fakat potansiyel olarak doğurganlık yaklaşık 51 yaş civarına dek yani menapoza kadar sürer. Kız çocuğunun anne karnında 5 aylıkken sahip olduğu yumurta sayısı yaklaşık 6-7 milyondur, bu sayı doğumda 1-2 milyona düşer, çocukluk çağında yavaş yavaş...

  https://www.biyologlar.com/dogurganlik-fertilite-nedir
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite

  İlk Randevu Sağlıklı çiftlerin her ay gebe kalabilme şansı %20�dir. Çiftlerin yarısından çoğu 6 ay içinde gebelik elde eder. Eğer herhangi bir doğum kontrol yöntemi uygulamadan 12 aydır düzenli cinsel ilişkide bulunmanıza rağmen gebelik elde edemiyorsanız doktora başvurmanız gerekir. İnfertiliteye neden olan problem kadın eşte, erkek eşte veya her iki eşte birden olabileceği için doktora mutlaka çiftlerin beraber başvurmaları gerekir. Eğer çiftler...

  https://www.biyologlar.com/ureme-sagligi-ve-infertilite
 • İDRAR VE ÜREME SİSTEMİ

  Embriyolojik ve fonksiyonel ortaklık (özellikle erkek idrar ve üreme organlarında) nedeniyle iki grup sistemi bu konu (İdrar ve üreme sistemi-Systema ürogenitale) içinde inceleyeceğiz. Systema ürogenitale’deki fonksiyonlardan biri idrarın yapılması ile iletilip dışarı atılmasıdır ki bu işi yapan organlara organa urinaria (İdrar organları-üriner organlar) denir. Üriner organlar birçok anatomist tarafından idrar sistemi (Systema renale) başlığı altında ele...

  https://www.biyologlar.com/idrar-ve-ureme-sistemi
 • KADIN ÜREME SİSTEMİ

  İnsan neslinin sürekliliği üreme fonksiyonu ile sağlanır. Bu fonksiyonu ger­çekleştirmek amacı ile şekillenmiş olan üreme organları, üreme işinde erkek ve dişinin işlevlerine paralel olarak şekil, konum ve yapı bakımından her iki cinste çok farklıdır. Kadının üremedeki rolü erkekten çok daha komplekstir. Neslin devamının sağlanmasında, erkeğin rolü aktif olmakla beraber bu olaya gövdece katkısı çok kısa sürer ve sadece koitus (Penisin vagina’ya...

  https://www.biyologlar.com/kadin-ureme-sistemi
 • UTERUS (Metra,Hystera, Ana rahimi)

  Uterus, pelvis boşluğunda, rektum ile mesane arasında yer alan, kalın duvarlı, içi boş, muskuler bir organdır. Önden arkaya basık, ters duran bir armut (veya bal ka­bağı şeklinde) ‘a benzeyen uterus’un üst bölümünün (Fundus) iki yanına tuba uterina’lar açılır; âlt bölümü (Cervix) ise vagina ile devam eder. Zigotla başlayan insan yaşamının ontogenetik evriminin geçtiği yer olan uterus, insan yavrusunun bu gelişim ve değişimi esnasındaki beslenmesi...

  https://www.biyologlar.com/uterus-metrahystera-ana-rahimi
 • UTERUS (Metra,Hystera, Ana rahimi)

  Uterus, pelvis boşluğunda, rektum ile mesane arasında yer alan, kalın duvarlı, içi boş, muskuler bir organdır. Önden arkaya basık, ters duran bir armut (veya bal ka­bağı şeklinde) ‘a benzeyen uterus’un üst bölümünün (Fundus) iki yanına tuba uterina’lar açılır; âlt bölümü (Cervix) ise vagina ile devam eder. Zigotla başlayan insan yaşamının ontogenetik evriminin geçtiği yer olan uterus, insan yavrusunun bu gelişim ve değişimi esnasındaki beslenmesi...

  https://www.biyologlar.com/uterus-metrahystera-ana-rahimi-1
 • Steroid Hormonların Metabolizmaları

  Kandaki normal fizyolojik düzeyleri 10-10 ile 10-8 M arasında bulunan bu hormonlar iyi karakterize edilmiş plazmadaki proteinlerle taşınmaktadırlar. Plazma albuminleri spesifik olmayan bir şekilde ve sınırsız oranda steroid hormonları bağlar ve taşır. Ancak bunun sadece mineralokortikoidler (aldosteron) için önemi vardır. Diğer hormonlar affinitesi ve seçiciliği yüksek proteinlere (globulinlere) bağlanarak taşınırlar. Bu proteinler hormonları vaktinden önce...

  https://www.biyologlar.com/steroid-hormonlarin-metabolizmalari
 • Yaşlanmayı önleyen enzim

  Uzun yaşamın sırrının, hücrelerin yaşlanmasını önleyen bir enzimin hiperaktif versiyonunda saklı olduğu görüşü ortaya atıldı. ABD'deki Albert Einstein College of Medicine'de görevli bilim adamları, 86 yaşındaki insanlarda ve çocuklarında DNA'yı koruyan telomerazın yüksek seviyelerde bulunduğunu belirttiler ve Aşkenaz Yahudilerinin uzun yaşamasını bu mutant gene sahip olmalarına bağladılar. Bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 86 ve...

  https://www.biyologlar.com/yaslanmayi-onleyen-enzim
 • Hayvan Embriyoloji final soruları 2011

  1- Östrus siklus nedir proöstrus ve östrusdaki olaylar 2- Yumurta tipleri 3- Kara kurbağası üreme davranışı 4- Vitellus ve allantois kesesi hakkında bilgi veriniz 5- Uterus hakkında bilgi veriniz 6- Menstrual sıklus olayını anlat hamilelik gerçekleşmezse ne olur? 7- Samit nedir yapısını açıklayıniz 8- Mezensim hakkında bilgi veriniz.

  https://www.biyologlar.com/hayvan-embriyoloji-final-sorulari-2011
 • Hayvan embriyolojisi vize-final soruları

  2012 final soruları 1-yumurta tipleri 2-allantois kesesi hakkında bilgi verin 3-uterusun yeri,kısımmları,tabakaları,görevleri 4-spermin olgnlaşma sürecinde geçirdiği değişiklikler 5-mezodermin kısımlarını yazarak buralardan gelişden yapı ve organları yazın 6-embriyoloji nedir,kaça ayrılır,kanatlılardaki gelişimi nedir 7-tek hücrelilerde ve çok hücrelilerdeki eşeyli üreme tüplerini örnek vererek açıklayın 8-monospermi nasıl meydana gelir 2012 vize...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-embriyolojisi-vize-final-sorulari
 • ENDOKRİN SİSTEM VE HORMONLAR

  ...Denetleyici ve düzenleyici sistemlerden biri olan endokrin(iç salgı) sistem ,endokrin bezler denilen ve hormon üreten yapılardan meydana gelir. ...Hayvanlarda görevli olan hormonlar hedef dokularına kan yoluyla taşınırlar. ...Kanla her tarafa götürülseler de sadece hedef dokularını etkilerler. ...Hormonlar kanda çok az miktarda bile olsalar mutlaka etki gösterirler. ...Normalden az yada çok salınmaları durumunda çeşitli metabolik bozukluk ve hastalıkların oluşumuna...

  https://www.biyologlar.com/endokrin-sistem-ve-hormonlar-1
 • Tüm Kadınların <b class='text-danger'>Menstrual</b> Döngüsü Artık Bir Petri Kabında Çoğaltılabilir
 • Tüm Kadınların <b class='text-danger'>Menstrual</b> Döngüsü Artık Bir Petri Kabında Çoğaltılabilir
 • Sirkadiyen Ritim Nedir

  Biyolojik Ritimler Canlıların biyolojik faaliyetlerinin düzenlenmesinde belirli bir ritmin gözlendiği çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Bu biyolojik ritimler, periyot, sıklık, büyüklük ve faz gibi özellikler gösteren, tekrarlayıcı olaylar olarak tanımlanır. Canlılardaki biyolojik ritimler genellikle çevre şartlarından döngüsel özellik gösterenlerle eşzamanlı olarak yürür. Eğer canlı dış ortamla ilişkili ise ve biyolojik ritimlerini dış dünyadan gelen...

  https://www.biyologlar.com/sirkadiyen-ritim-nedir
3WTURK CMS v8.1