Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 663 içerik listeleniyor

 • Eşik - threshold

  - Bir uyartının, duyum meydana getiren ya da algılanabilen alt sınır değeri. - Uyarılabilir hücreler için (örneğin; bir nöron ya da kas hücresi), dinlenme halindeki membran potansiyelindeki minimum deği  şim  miktarının sebep olduğu aksiyon potansiyeli.

  https://www.biyologlar.com/esik
 • Kansere sebep olan prokaryotik mikroorganizmalar ve etki mekanızmaları

  KANSERE YOL AÇAN VİRUS VE BAKTERİLER www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=bakte...TRec3k843kYjMGnuFgEw infeksiyon.dergisi.org/pdf/pdf_INF_208.pdf HİSTOLOJİK OLARAK MİDE KANSERİ İLE HELİCOBACTER PYLORİ ARASINDAKİ İLİŞKİ www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/gene...rahi/dr_aziz_ari.pdf MİDE KANSERİ VE HELİCOBACTER PYLORİ (HP) Mide kanseri dünyada ikinci önemli ölüm nedenidir. 1980 yıllarda 750 000 hasta da mide kanseri tanısı konmuş bunların 600 000 ni...

  https://www.biyologlar.com/kansere-sebep-olan-prokaryotik-mikroorganizmalar-ve-etki-mekanizmalari
 • Endosimbiyoz Kuramı

  “Endo” iç, içteki, içindeki; “simbiyoz” birlikte yaşam; "Endosimbiyoz" da birbirinin içinde beraber yaşama anlamında kullanılmaktadır.Bu kuram kloroplast ve mitokondrinin kendi genetik materyallerine sahip oluşlarının bulunması ile önerilmiştir. “Hücrenin içerisindeki her olay hücrenin kendisi tarafından yönetiliyorsa, bu organellerde bağımsız genetik materyal olmasının nedeni ne olabilir?” sorusundan yola çıkılarak ortaya atılan bu kurama göre; ilkel...

  https://www.biyologlar.com/endosimbiyoz-kurami-1
 • Lipidlerin Tanımı ve Temel Biyolojik Görevleri

  Genel olarak suda erimeyen; eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde eriyebilen organik biyomoleküllerdir . Lipidlerin fizyolojik olarak önemli dört ana işlevi vardır: 1. Biyolojik membranların yapısal bileşeni olarak hizmet verir. 2. Triaçilgliserol şeklinde ağırlıklı olarak, enerji rezervi sağlar. 3. İki lipid ve lipid türevi vitaminler ve hormonlar gibi hizmet verir. 4. Lipofilik safra asitleri lipidlerin çözünür hale gelmesine yardım eder. ...

  https://www.biyologlar.com/lipidlerin-tanimi-ve-temel-biyolojik-gorevleri
 • Membranların görevi

  •Membranların görevi; Biyolojik sistemlerde kompartmanlaşma yoluyla biyolojik olayların düzenlenmesi yönündedir. –Canlının temel birimi olan hücre özel olarak plazma membranı tarafından kılıf şeklinde sarılmasıyla tanımlanır. Bununla birlikte, ökaryotlarda çekirdek, mitokondri, kloroplast, ER ve Golgi aygıtı gibi bazı subselüler organeller membran ile sınırlandırılmıştır. • Biyolojik membranlar lipid,protein ve daha düşük miktarda olmak üzere...

  https://www.biyologlar.com/membranlarin-gorevi
 • Parazit Eklembacaklıların (Arhropoda) taşıyıcılığını yaptığı hastalık etkenlerini yazınız.

  SITMA Sıtma, anofel ya da sıtma sivrisineği olarak bilinen Anopheles cinsi sivrisi­neklerinin taşıdığı bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıkta yinelenen nöbetler görülür. Düzenli aralıklarla başlayan ve genellik­le titreme-ateş-terleme evrelerinden ge­çen nöbetler hastalığın tipik özelliğidir. Sıtma ulusal ve uluslararası sağlık örgüt­leri için hâlâ önemli bir sorundur. NEDENLERİ Sıtmanın etkeni protozoonlar olarak bili­nen tekhücreliler grubundan...

  https://www.biyologlar.com/parazit-eklembacaklilarin-arhropoda-tasiyiciligini-yaptigi-hastalik-etkenlerini-yaziniz-
 • Augmentin

  İntravenöz enjeksiyon veya infüzyonda mutod doz: Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda doz 8 saatte bir 1,2g'dır. Çok ağır enfeksiyonlarda 6 saatlik aralarla tekrarlanarak doz artırılır. 3 ay-12 yaş arası çocuklarda doz 8 saatte bir 30 mg/kg’dır. Çok ağır enfeksiyonlarda 6 saatlik aralarla tekrarlanarak doz artırılabilir. 0-3 ay arası çocuklar prematüre bebeklerde ve perinatal süre içinde bulunan bebeklerde her 12 saatte bir 30 (25+5) mg/kg’dır, daha...

  https://www.biyologlar.com/augmentin
 • Dünyaca ünlü biyologlar kimlerdir?

  İlk Çağlarda İlk insanlar, hayatın başlangıcı, doğa, doğal olaylar (yağmur, kar, dolu, şimşek, yıldırım, gök gürültüsü, zelzele, su taşkınları, vs.), ay, dünya, yıldızlar, güneş, bulaşıcı hastalıklar ve ölüm gibi kavramlar üzerinde fazlaca durmuşlar, içinde bulunduğu veya yakın ilişkide oldukları toplumların törelerine göre bazı izahlar ve yorumlar yapmışlar ve bunlara inanmışlardır. Çözümleyemedikleri konularda, bunları, insan veya doğa...

  https://www.biyologlar.com/dunyaca-unlu-biyologlar-kimlerdir
 • KAS DOKUSUNUN BİYOKİMYASI

  Son derece önemli bir doku olan ve potansiyel enerjiyi, kinetik enerjiye (mekanik enerji)dönüştüren kas dokusu, biyokimyasal bir motor görevini gerçekleştirmektedir. Vücut dokuları arsında en yüksek oranda bulunan kas dokusu toplam vücut ağırlığının doğum sonrasında  %25, gençlerde %40 ve yetişkinlerde %30 kadarını oluşturmaktadır.    Bu kimyasal- mekanik dönüştürücünün, omurgalı kasında bulunan ATP ve kreatin fosfat gibi sürekli bir kimyasal enerji...

  https://www.biyologlar.com/kas-dokusunun-biyokimyasi
 • LİPİTLER HAKKINDA BİLGİ

  Tanım ve lipidlerin fonksiyonlarıLipidler, ya gerçekten ya da potansiyel olarak yağ asitleri ile ilişkileri olan heterojen bir grup bileşiktir: Lipidlerin, insan organizmasında, depo ve yapısal fonksiyonu önemlidir. Trigliseridler, enerji yedeğini oluşturmak üzere depolanırlar ve depo lipidler olarak bilinirler. Membranların ve steroid hormonların, vitamin D gibi bazı önemli maddelerin yapısını oluşturan fosfolipidler, glikolipidler ve kolesterol, yapısal lipidler olarak...

  https://www.biyologlar.com/lipitler-hakkinda-bilgi
 • KARACİĞER VE YAĞ DOKUDA METABOLİK OLAYLAR

  KARACİĞER VE YAĞ DOKUDA METABOLİK OLAYLAR

  Karaciğer Karaciğer insanda en büyük organdır, 1400-1600 g ağırlığındadır. Karaciğerin fonksiyonel ünitesi lobüldür. Bir lobül, horizontal kesitte altı köşeli görülür; merkezde bir santral ven vardır:

  https://www.biyologlar.com/karaciger-ve-yag-dokuda-metabolik-olaylar
 • Kanser hücrelerinin glikokalis yapısı

  Glikokaliks Glikokaliks, Hücre zarının yüzeyinde, özellikle şekerlerce zengin özel bir yapıdır. Hücre zarı ile ilgisine göre, iki tip glikokaliks vardır: Hücre zarına bağlı olan glikokaliks, hücre zarının bütün uzantıları, çöküntüleri, kavisleri, oyuntuları gibi, onun bütün hareketlerine ve değişikliklerine tamamen uyar ve hücre zarıyla birlikte görülür. Bu tür glikokaliks omurgalıların alyuvar duvarlarında, safra kesesi ve sindirim borusundaki ince...

  https://www.biyologlar.com/kanser-hucrelerinin-glikokalis-yapisi
 • Gen Tadavi

  Gen tedavisi, çeşitli pek çok klinik durumun gelecekteki tedavisi için ümit vermeye devam etmektedir. Alışılmamış, biçim verilmiş gen transfer vektörlerinin gelişimi, tedaviye yönelik gen ifadelerinin verimini ve stabilitesini arttıracaktır. Doku ve organ nakli konusunda ise gen tedavisinden nakledilmiş dokunun akut ve kronik reddedilmesini engellemek amacı ile ya reddetmeyi engellemede önemli yeni genler (örneğin: yardımcı uyarıcı blokaj molekülleri yada...

  https://www.biyologlar.com/gen-tadavi
 • Bakterilerin Üremelerine Etkili Faktörler

  01. Genel Bilgiler 02. Fiziksel Faktörler 02.01. Isının Etkisi 02.02. Radyasyonun Etkisi 02.02.01. İyonizan Olmayan Radyasyonlar 02.02.02. Güneş Işınları 02.02.03. İnfrared Işınlar 02.02.04. Ultrasonik Vibrasyonlar 02.02.05. İyonizan Radiyasyonlar 02.02.06. Elektromagnetik İyonizan Radyasyonlar 02.02.07. Partiküler Radyasyonlar 02.03. Yüzey Geriliminin Etkisi 02.04. Osmotik Basıncın Etkisi 02.05. Hidrostatik Basıncın Etkisi 02.06. Rutubetin ve Kurumanın Etkisi 02.07....

  https://www.biyologlar.com/bakterilerin-uremelerine-etkili-faktorler-2
 • Faz Kontrast Mikroskobu ve Görüntüleme Sistemleri

  Bu tür mikroskoplarla canlı mikrop, hücre, v.s. içindeki çeşitli organizasyonları, oluşturdukları ayrı kontraslarından yararlanarak tanımlamak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle de faz-kontrast mikroskoplar genel biyolojik amaçlar için çok fazla kullanılmaktadır. Normal ışık mikroskopları da bazı değişikliklerle faz-kontrast haline getirilebilir. Bunun için: 1- Özel kondansatör: Bu kondansatörde halka şeklinde diyafram dizileri ihtiva eden dönen metal disk...

  https://www.biyologlar.com/faz-kontrast-mikroskobu-ve-goruntuleme-sistemleri
 • Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Yorumu ile Reçete yazılır

  In vitro antibiyotik duyarlılık testleri, bir bakteriyel patojenin bir antibiyotiğin tedavi sırasında ulaşılan in vivo düzeylerine duyarlı olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Rutin duyarlılık testleri, doğru antibiyotik seçiminde yardımcı olmasına karşın, yüksek düzeyde dirence yol açmayan, sessiz direnç mekanizmalarını gözden kaçırabilmektedir. Bu durumda, bazı özel testlerin de katkısıyla antibiyotik duyarlılık test...

  https://www.biyologlar.com/antibiyotik-duyarlilik-testlerinin-yorumu-ile-recete-yazilir
 • Bakteriler osmotik basıncı nasıl kullanır ve bir örnek veriniz?

  Bir ortamın osmotik basıncı, içinde eriyen maddelerin konsantrasyonu ile ilişkilidir. Mikroorganizmalar, içinde üredikleri sıvı besi yerinin osmotik basıncı ile kendi hücre içindeki osmotik basınç arasında bir denge kurmuşlardır. Bu denge yarı geçirici olan hücre membranları yardımı ile regule edilir ve devam ettirilir. Mikropların en iyi üreyebildikleri ortamın osmotik basıncı, bakteri içindeki ile aynı veya çok az farklıdır (isotonik, isoosmotik). Böyle...

  https://www.biyologlar.com/bakteriler-osmotik-basinci-nasil-kullanir-ve-bir-ornek-veriniz
 • Alg kültür ortamının zenginleştirilmesi, kullanılan besin ortamları

  A. Makro elementler: • Azot(N): Hücrede aminoasitlerin dolayısıyla proteinlerin yapımında rol oynar. Bu bakımdan önemli bir maddedir. • Fosfor(P): Fitoplankton hücrelerinde ATP, nükleik asit, fosfolipidlerin yapısında yer aldığından önemli ve gereklidir. • Karbon(C): Karbon taşıyan organik maddelerin kuru ağırlığının%50’si karbondur ve bu nedenle fitoplankton hücreleri fotosentez sırasında çok miktarda karbon tüketirler. Bu karbonda CO2’den sağlanır. ...

  https://www.biyologlar.com/alg-kultur-ortaminin-zenginlestirilmesi-kullanilan-besin-ortamlari
 • Yaşlanmayı önleyen enzim

  Uzun yaşamın sırrının, hücrelerin yaşlanmasını önleyen bir enzimin hiperaktif versiyonunda saklı olduğu görüşü ortaya atıldı. ABD'deki Albert Einstein College of Medicine'de görevli bilim adamları, 86 yaşındaki insanlarda ve çocuklarında DNA'yı koruyan telomerazın yüksek seviyelerde bulunduğunu belirttiler ve Aşkenaz Yahudilerinin uzun yaşamasını bu mutant gene sahip olmalarına bağladılar. Bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 86 ve...

  https://www.biyologlar.com/yaslanmayi-onleyen-enzim
 • Genel Biyoloji Vize Soruları

  1-Canlının özellikleri nelerdir? 2-Streoid nedir? örneklerle açıklayınız. 3-Lipitlerin görevleri nelerdir ? 4-Proteinlerin hücre membranındaki görevleri nelerdir? açıklayınız. 5-Sekonder yapıyı örneklerle açıklayınız?

  https://www.biyologlar.com/genel-biyoloji-vize-sorulari-1
 • Koryon

  - Bazı  memelilerde  plesentanın  bir  parçası  olan  dış embriyonik membran - Sürüngen, kuş ve memeli hayvanlarda embriyoyu saran örtü. Memelilerde plasentanın yapısına girer. - Yumurtayı örten kabuk.

  https://www.biyologlar.com/koryon
 • Transformasyon deneyinde neden kalsiyum klorür ve sıcaklık şoku uyguluyoruz.

  Yapay yetkinlik için gerekli proteinler hücrenin genleri tarafında kodlanmaz. Laboratuvar işlemleri ile, yani doğada normalde rastlanmayan şartlar altında, hücre zarı'nın DNA'ya geçirgen olması sağlanır.[2] Hücrelerin Ca2+ gibi ikideğerlikli (bivalent) katyonlar varlığında soğutulmasıyla, hücre zarının plazmid DNA'sı için geçirgen olması sağlanabilir. Hücrelerin buz üstünde bekletildikten sonra kısa bir süre için ısı şokuna (örneğin 30–120 saniye...

  https://www.biyologlar.com/transformasyon-deneyinde-neden-kalsiyum-klorur-ve-sicaklik-soku-uyguluyoruz-
 • Enflamasyon Nedir ?

  Enflamasyon, inflamasyon, yangı veya iltihaplanma, canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği sellüler (hücresel), humoral (sıvısal) ve vasküler (damarsal) bir seri vital yanıttır. Yangı normalde patolojik bir durum olmasına karşın, yangısal reaksiyon fizyolojik olarak vücudun gösterdiği bir tepkidir. Halk arasında iltihap tabiri yangı için kullanılmasına rağmen sık sık apseler için de iltihap denmesinden...

  https://www.biyologlar.com/enflamasyon-nedir-
 • Sitrik Asit Döngüsüne Ait Reaksiyon Basamakları

  Biyokimya, adından da anlaşılacağı gibi canlı organizmalar ve bu organizmaları meydana getiren hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyetleri inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda biyokimya, moleküler biyoloji ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Biyokimya konusunda esas olarak canlı hücrelerinde cereyan eden kimyasal tepkime basamaklarını, bu basamaklara etki eden katalizör görevindeki enzimleri, fotosentezi ve solunum konusunu ele almaya çalışacağız. Bu konular...

  https://www.biyologlar.com/sitrik-asit-dongusune-ait-reaksiyon-basamaklari
 • Trypanosoma,Leismania ve Plasmodium'un yaptığı hastalıklar,hayat döngüleri,vektörler ve tedavileri hakkında bilgi

  Trypanosoma Alem:Protista Şube:Euglenozoa Sınıf:Kinetoplastea Takım:Trypanosomatida Familya:Trypanosomatidae Cins:Trypanosoma Tür:T. brucei Alttürler T. b. brucei T. b. gambiense T. b. rhodesiense Protozoa altalemine ait olan bu parazit, vızırvızık sineğinin sokmasıyla bulaşarak, "uyku hastalığına" yol açmaz. Kana yerleşir, ateş, eklem ağrısı ve baş ağrısı yapar. Sinir sistemine zarar verirse, ölümcül "uyku dönemi" başlar. İlaçla tedavi edilmez ancak,...

  https://www.biyologlar.com/trypanosomaleismania-ve-plasmodiumun-yaptigi-hastaliklarhayat-dongulerivektorler-ve-tedavileri-hakkinda-bilgi
 • Başlıca Su Arıtma Yöntemleri Şunlardır.

  Başlıca Su Arıtma Yöntemleri Şunlardır. Reverse Osmosis Ultraviole Aktif Karbon Su Yumuşatma Kum Filtreli Su Arıtma Sistemi Demineralizasyon ve saf su sistemleri Ozmoz, binlerce yıldır bilinen doğal bir prosestir ve RO’nun temelini oluşturur. Yaşayan hücre duvarları doğal yarı geçirgen membranlardır. Hücre zarı dışında bulunan örneğin; yüksek miktarda su; hücra zarından süzülerek geçer ve zarın iki tarafındaki yoğunluğu ve basıncı eşitlemeye...

  https://www.biyologlar.com/baslica-su-aritma-yontemleri-sunlardir-
 • Hayvan Histolojisinde Çıkabilecek Muhtemel Sorular

  Pankreas salgısı iki hormon sekretin ve koksitokinin tarafından kontrol edilir. Pankreas sindirim enzimi ve hormon üretir ve salgılar. Liberkülin bezi ince barsak ta bulunur. Paneth hücreleri ince barsak ta bulunur ve lizozim salgılar. Kalp kası interkalar diskleriyle birbirine tutunur. Sindirim kanalına bağlı bezler tükrük bezi , mide , karaciğer , ve pankreas olmak üzere 4 kısımdan oluşur. H çizgisi A bandının ortasında bulunur. H bandı M çizgisi ile ikiye...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-histolojisinde-cikabilecek-muhtemel-sorular
 • WESTERN BLOTTING YÖNTEMİ

  Western Blot; dokudaki spesifik bir proteini analiz etmemizi sağlayan moleküler biyoloji tekniğidir. Bu teknik sayesinde dokuda bulunan bir proteinın varlığı, büyüklüğü, konsantrasyonu, konsantrasyon değişimleri, farklı gruplar arasındaki konsantrasyonlarının karşılaştırılması vb. araştırılabilir. NOT: Antikor kullanarak dokulardaki proteini tayin etmemizi sağlayan bir diğer teknik, immünohistokimyadır. Blotlama yöntemeleri; Western Blot: Protein tayini...

  https://www.biyologlar.com/western-blotting-yontemi
 • WESTERN JELİNİN (PAGE) HAZIRLANIŞI

  Separation Gel Stacking Gel ddW (İki kere distile edilmiş su) ddW AC/BIS (Acrylamide/Bisacrylamide) AC/BIS GB-1 (Jel Tamponu-1) GB-2 (Jel Tamponu-2) SDS (deterjan) SDS APS APS Katalizör Katalizör TEMED TEMED Akrilamid: Işık görmemesi gerekir, aluminyum folyo kağıdı ile tüp çevrelenir. Karışım, filtre kağıdı ile süzülür. SDS (sodyum dodesil sülfat): Tüm proteinlerin eksi (-) yükle yüklenmesini sağlayan anyonik bir deterjandır. Jel...

  https://www.biyologlar.com/western-jelinin-page-hazirlanisi
 • Endosimbiyoz Kuramı Hakkında Bilgi

  Kelimenin kökenine baktığımızda, “endo” iç, içteki, içindeki anlamına; “simbiyoz” ise birlikte yaşam anlamına gelmektedir. Kelime bütünü olarak da, birbirinin içinde beraber yaşama anlamındadır. Bu hipotezin ortaya çıkışı, kloroplast ve mitokondri organellerinin kendi genetik materyallerine sahip oluşlarının bulunması ile olmuştur. “Hücrenin içerisindeki her olay hücrenin kendisi tarafından yönetiliyorsa, bu organellerde bağımsız genetik materyal...

  https://www.biyologlar.com/endosimbiyoz-kurami-hakkinda-bilgi
 • Organel

  - Hücrede özelleşmiş yapılardan birisi. Örneğin mitokondri, golgi aygıtı. - Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. Çekirdek, mitokondri, kloroplastlar gibi. - Ökaryotik sitoplazmada membranla sarılı oluşumlar; bir ya da daha fazla özel metabolik fonksiyonları yerine getirirler.

  https://www.biyologlar.com/organel
 • Osmoz

  - İki çözelti, çözünen molekülleri geçirmeyip, çözücüyü geçiren seçici geçirgen bir zarla ayrıldığında çözücü moleküllerin az yoğundan daha yoğun alana doğru geçmesidir. - Seçici geçirgen bir membranla ayrılan iki bölge arasında suyun difüzyonu.

  https://www.biyologlar.com/osmoz-1
 • Mitokondrinin matriksinde bulunan enzimler nelerdir?

  Mitokondri;Mavi-Yeşil Algler,bakteriler (Prokaryotlar) ve memelilerdeki alyuvarlar hariç tüm ökaryotik bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.Mitokondri oksijenli solunum yapan hücrelerde stoplazmada serbest halde bulunduğu gibi, 5 yada 6 tanesi yanyana dizilerek zincir şeklinde bulunabilir.Bu mitokondri zincirleri ve stoplazmada tekil olarak bulunan mitokondriler stolazmada stabilde halde durmaz ve stoplazma içinde yerdeğiştirirler. Mitochondrium kelime anlamına...

  https://www.biyologlar.com/mitokondrinin-matriksinde-bulunan-enzimler-nelerdir
 • Plasenta

  - Kısmen embriyo, kısmen de ananın dokularında (uterus duvarında) oluşan ve embriyoya besin maddesi ile oksijen taşıyan ve artık maddeleri atan bir yapıdır. - Endometriyal doku ve ekstraembriyonik membrandan oluşan organ. İkisi arasındaki kan dolaşımının ayrı olmasını sağlarken, hamile anne ile fetusu arasındaki maddelerin değişimine izin verir.

  https://www.biyologlar.com/plasenta-1
 • KARİDESLERİN EKONOMİK ÖNEMİ

  Tatlısu karidesi genellikle canlı olarak pazarlandığında iyi fiyat getirmektedir. Ancak, dondurulmuş yada buzlanmış olarak da pazarlanabilmektedir. M. rosenbergii ’de et verimi yaklaşık %35 - 45 civarındadır. Uzakdoğu'da genellikle küçük çiftlikler ürünlerini tesislerinin kenarında kurdukları lokantalarda pişirip satarak değerlendirirler. Karidesler çiftlikten uzak lokantalara da havalandırılan tanklarda canlı olarak gönderilebilmektedir. Karidesler istenirse...

  https://www.biyologlar.com/karideslerin-ekonomik-onemi
 • Transformasyon(transformasyon çeşitleri-yöntemleri) ve periferik kandan DNA izolasyonu.

  Moleküler biyolojide transformasyon, bir hücrenin içine yabancı bir DNA'nın girmesi, bu DNA'nın genomunun parçası haline gelmesi ve DNA'daki genlerin ifade olması sonucu, o hücrenin değişime uğramasıdır. Belli tip transformasyonlar için daha özel terimler kullanılır: DNA'nın hücre içine girmesi bir virüs aracılığıyla olursa buna transdüksiyon denir; DNA bakteri hücrelerinin birbiriyle teması sonucu birinden öbürüne aktarılmışsa buna konjugasyon denir; doku...

  https://www.biyologlar.com/transformasyontransformasyon-cesitleri-yontemleri-ve-periferik-kandan-dna-izolasyonu-
 • Temel Mikrobiyoloji Soruları ( Mikrobiyoloji sınavına Hazırlık)

  2. Aşağıdakilerden hangisi somatik antijen için doğru değildir? Polisakkarid yapıdadır Faj için reseptördür Ig G antikorlarının oluşmasına neden olur Gram negatiflerde bulunur Endotoksinle birlikte bulunur 3. Aşağıdakilerden hangisi Gram pozitif bakterilerde bulunmaz ? Teikoik asit Peptidoglikan Dış membran Kapsül Spor 4. Aşağıdakilerden hangisi Gram negatiflerin özelliklerinden değildir? Dış zarları vardır. Teikoik asitleri yoktur Endotoksinleri vardır Lizozime...

  https://www.biyologlar.com/temel-mikrobiyoloji-sorulari-mikrobiyoloji-sinavina-hazirlik
 • Temel Mikrobiyoloji Final Soruları

  1) Antibiyotiklerin etki mekanizmasını yazınız.-Hücre duvarı sentezinin önlenmesi -Stoplazmik membrana etki -Protein enzimleri inhibisyonu-Nükleik asitlerin inhibisyonu -Enzim aktivitesinin inhibisyonu 2)Sıcaklığın etkisine göre mikroorganizmaları kaça ayırırız? 1-Psikrofil : 15-20 derece arasında iyi ürerler. toprak, su ve göllerde yaşarlar. balıklarda ve soğuk kanlı hayvanlarda hastalık oluştururlar. 2-Mezofil : İnsanlarda ve hayvanlarda hastalık oluşuturan bu...

  https://www.biyologlar.com/temel-mikrobiyoloji-final-sorulari
 • Proteoglikan ve Hatalıklar

  Proteoglikanlar, çokça glikozillenmiş olan özel bir glikoprotein sınıfını temsil eder. Bir veya daha fazla kovalent bağla eklenmiş glikozaminoglikan (GAG) zincirli bir çekirdek (core) proteinden oluşur. Bu glikozaminoglikan zincirleri, sülfat ve üronik asit gruplarının ortamda bulunmasıyla ilişkili fizyolojik koşullar altında negatif yüklü olan uzun, doğrusal/çizgisel karbonhidrat polimerleridir. Bu proteoglikanlar insan bağ dokusundaki zemin maddesinde bulunabilirler....

  https://www.biyologlar.com/proteoglikan-ve-hataliklar
 • Proteoglikan ve Hatalıklar

  Proteoglikanlar, çokça glikozillenmiş olan özel bir glikoprotein sınıfını temsil eder. Bir veya daha fazla kovalent bağla eklenmiş glikozaminoglikan (GAG) zincirli bir çekirdek (core) proteinden oluşur. Bu glikozaminoglikan zincirleri, sülfat ve üronik asit gruplarının ortamda bulunmasıyla ilişkili fizyolojik koşullar altında negatif yüklü olan uzun, doğrusal/çizgisel karbonhidrat polimerleridir. Bu proteoglikanlar insan bağ dokusundaki zemin maddesinde bulunabilirler....

  https://www.biyologlar.com/proteoglikan-ve-hataliklar-1
 • Protein ve Amino Asit Metabolizması

  Protein ve Amino Asit Metabolizması

  Proteinler, kompleks organik bileşikler olup hücrelerin esas yapılarını oluştururlar. Proteinlerin bileşiminde, genellikle, karbon (C) %50, oksijen (O) %25 nitrogen (N) %16 ve hidrojen (H) %7 bulunur. Bazı proteinler de %1 kadar sülfür (S) ihtiva ederler. Bir kısmında da ayrıca, fosfor, demir, çinko ve bakır da bulunabilir. Hücrelerde, yapı ve görevleri bakımından çok çeşitli proteinler vardır. Proteinler yüksek moleküllü (5000-bir milyon) olduklarında kolloidal...

  https://www.biyologlar.com/protein-ve-amino-asit-metabolizmasi
 • Dünya’nın İlk ATP ile Çalışan Çipi Yapıldı

  Dünya’nın İlk ATP ile Çalışan Çipi Yapıldı

  Kolombiya Üniversitesi’nden bilim insanlarının çalışması sayesinde biyoloji ile mekaniğin birleşmesine bir adım daha yaklaşıldı. Yeni geliştirilen katı hal CMOS entegre düzenek, biyolojik –kimyasal bir proses sayesinde ATP’den enerjisini kazanıyor.Prof. Ken Shepard liderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde dünyanın ilk kez izole edilen bir biyolojik proses kullanılarak entegre düzeneğe güç sağlandı. Devre cep telefonlar ve bilgisayarlarda kullanılan...

  https://www.biyologlar.com/dunyanin-ilk-atp-ile-calisan-cipi-yapildi
 • Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı

  Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı

  Giderek artan nüfus doğal kaynaklar üzerinde sürekli artan talepler getirmekte ve tatlı su kaynaklarının geleceğini tehlikeye düşürmektedir. Birleşmiş Milletler dünyadaki su rezervlerinin yalnızca %2,5 oranındaki bir kısmının tatlı su kaynağı olduğunu ve 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun üçte ikilik kısmının kuraklık çeken bölgelerde yaşamak zorunda kalacağını tahmin etmektedir [1-3]. Dünya çapında yüzeysel tatlı su kaynaklarının %70’i tarımsal...

  https://www.biyologlar.com/aritilmis-atiksularin-yeniden-kullanimi
 • PROKARYOT (PROKARYOTİK) HÜCRE

  PROKARYOT (PROKARYOTİK) HÜCRE

  Üst alem: ProkaryotaAlem: Monera Zarla çevrili gerçek bir çekirdeği, endoplazmik retikulumu, plastları ve mitokondrileri bulunmayan, ancak histonlara bağlanmamış bir veya birkaç DNA molekülü içeren hücredir. Bakteriler, mavi-yeşil su yosunları bu canlılara örnektir. Elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle birlikte, biyologlar hücre içi yapıları inceleme fırsatı buldular. Bu araştırmalar sonunda canlılar aleminde iki temel hücre tipi olduğu ortaya çıktı;...

  https://www.biyologlar.com/prokaryot-prokaryotik-hucre
 • Bitki ve Hayvan Hücresi Karşılaştırması

  Bitki ve Hayvan Hücresi Karşılaştırması

  Işık mikroskobunda yapılan gözlemlerde bile bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar izlenebilir.Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi bitki hücresinin çeperinde selüloz vardır. Hayvan hücresi ise selüloz çeper içermez. Selüloz bitki hücresine belli bir dayanıklılık ve şekil verir. Hücre çeperi vakuolleşen protoplastların yüksek osmotik basıncına karşı koyar. Turgor ve hücre zarı arasındaki dengeyi sağlar ve hücrenin patlamasını önler. Hayvan...

  https://www.biyologlar.com/bitki-ve-hayvan-hucresi-karsilastirmasi
 • Hücre zarı nedir ? Görevleri Nelerdir ?

  Hücre zarı ya da hücre membranı, hücrenin dış kısmında bulunan, molekülleri özelliklerine göre hücre içine alan veya dışarı bırakan seçici geçirgen katmandır.Hücre zarını ayırarak doğrudan analizlerden önce hücre zarının moleküler yapısı hakkındaki kuramlar, dolaylı kanıtlara dayanır. Yağda eriyen maddeler hücre zarından kolayca geçebildiği için, Overton (1902), hücre zarının ince bir lipit tabakasından yapıldığını ileri sürmüştür. Gorter...

  https://www.biyologlar.com/hucre-zari-nedir-gorevleri-nelerdir-
 • Laboratuvarda ilk kez ses teli üretildi

  Laboratuvarda ilk kez ses teli üretildi

  Bilim adamları ilk kez laboratuar ortamında ses telleri üretmeyi başardı.  Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan çalışmanın tıp tarihine geçecek önemde olduğu belirtiliyor. Yapılan testler sonucunda; üretilen dokunun sesi iletebildiği ve fonksiyonel olduğu kanıtlandı. Bu başarı klinik denemelere kadar uzun bir yoldan geçecek olsa da, sonuçlar oldukça umut vadedici  ve gelecek çalışmalar için temel teşkil ediyor.Ses teli problemleri sadece ABD’de...

  https://www.biyologlar.com/laboratuvarda-ilk-kez-ses-teli-uretildi
 • Araştırmacılar Sperm Hareketini Arttıran Molekülü Tanımladı

  Araştırmacılar Sperm Hareketini Arttıran Molekülü Tanımladı

  Erkek üreme yolunun içindeki olgun spermlerin kısıtlı hareket kabiliyeti vardır. Bu hareket kabiliyetine rağmen, spermler dişi üreme yoluna girdiklerinde yeterli itiş gücüne sahip değillerdir.

  https://www.biyologlar.com/arastirmacilar-sperm-hareketini-arttiran-molekulu-tanimladi
 • Epitel Doku Çeşitleri Nelerdir

  Epitel Doku Çeşitleri Nelerdir

  Epitel Doku Nedir? Epitel dokunun görevleri, yapısı, epitel doku çeşitleri nelerdir?

  https://www.biyologlar.com/epitel-doku-cesitleri-nelerdir
 • Abiyogenez - 14: Miller-Urey Deneyi Nedir, Ne Değildir?

  Abiyogenez - 14: Miller-Urey Deneyi Nedir, Ne Değildir?

  20. yüzyılın dahileri arasında görülen, canlılığın cansızlıktan nasıl evrimleşmiş olabileceğine dair ilk somut deneyleri yapan ve fikirleri ileri süren Alexander Ivanovich Oparin (Rusya) ve John Burdon Sanderson Haldane (İngiltere).

  https://www.biyologlar.com/abiyogenez-14-miller-urey-deneyi-nedir-ne-degildir
3WTURK CMS v8.1