Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 5 içerik listeleniyor

 • Malonat testi

  Bu test, mikroorganizmaların besi yerlerine konan malonat'tan karbon kaynağı olarak yararlanabilme yeteneğini ölçmede kullanılır. Mikroorganizma cinslerini (Arizona (+), Salmonella (-), Klebsiella ve Enterobacter (+), E. coli (+) ayırmada işe yarar.Materyal1) Sodyum malonat buyyonu (açık yeşil renkte, pH 6.7, tüpte 5 ml)2) Mikroganizmaların saf ve taze kültürleri3) Kontrol pozitif (K. aerogenes) ve negatif (E. coli) suşlarının kültürleri4) Yeterince ekilmemiş besi...

  https://www.biyologlar.com/malonat-testi-1
 • Malonat testi

  Bu test, mikroorganizmaların besi yerlerine konan malonat'tan karbon kaynağı olarak yararlanabilme yeteneğini ölçmede kullanılır. Mikroorganizma cinslerini (Arizona (+), Salmonella (-), Klebsiella ve Enterobacter (+), E. coli (+) ayırmada işe yarar. Materyal 1) Sodyum malonat buyyonu (açık yeşil renkte, pH 6.7, tüpte 5 ml) 2) Mikroganizmaların saf ve taze kültürleri 3) Kontrol pozitif (K. aerogenes) ve negatif (E. coli) suşlarının kültürleri 4) Yeterince ekilmemiş...

  https://www.biyologlar.com/malonat-testi
 • POLİASETİLENLER = POLİKETİDLER ve YAĞ ASİTLERİ

  Asetik asit canlılarda serbest olarak bulunmaz, reaktifliği çok yüksek olup biyosentez metabolizmalarının anahtar bileşiklerinden olan CH3 – C = O – CoA tiyoesteri halinde bulunur. Özellikle de yağ asitleri sentezinde ve dolayısı ile bu madde grubundan sentezlenen birçok maddenin oluşumunda çok önemli yer tutar. Terpenler ve steroidler, şikimik asitten sentezlenen flavonoidler, alkaloidler gibi birçok ikincil metabolitlerin kaynağıdır. Örneğin yağ asitlerinin...

  https://www.biyologlar.com/poliasetilenler-poliketidler-ve-yag-asitleri
 • HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER

  Doğal bileşiklerdeki bu stabl, düz zincire dönüşmesi pek kolay olmayan, en az benzen halkası kadar sağlam ve halka yapısında C yanında N, O veya S atomları da bulunan madde grubuna hetreosiklik bileşikler adı verilir. Heterosiklik poliketidler arasında purin ve pirimidinden tiyofen – vitamin B12, gibi maddeler yanında , klorofil a yapısındaki pirol, triptofan ve pirolinin yapısındaki pirolidin, vitamin B1 ve penisilinlerin yapısındaki tiazol, triptofan ve IAA...

  https://www.biyologlar.com/heterosiklik-bilesikler
 • KİNONLARIN KARŞILAŞTIRMALI BİYOKİMYASI

  Doğal kinonlar en yaygın olarak fungus ve yüksek bitkilerde bulunan pigmentler olup, algler, bakteriler ve hayvanlarda da bulunur. Kinonlar grubundaki maddelerin çoğunun yayılımı dardır ve ancak birkaç kinon tipi bütün bu canlı gruplarında birden bulunur. Bu nedenle de kemotaksonomik karakter özelliği taşıyanlar vardır. Difenollerin yükseltgenmiş türevleri yapısında, doymamış halkalı ve aromatik özellikleri olmayan diketonlardır. Nükleofilik tepkime ile çift...

  https://www.biyologlar.com/kinonlarin-karsilastirmali-biyokimyasi
3WTURK CMS v8.1