Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 200 içerik listeleniyor

 • CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI

  Doğadaki canlıların özelliklerine,yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine ğöre gruplandırılmasına sınıflandırma denir.Sınıflandırmanın amacı;canlıları belirli bir sisteme oturtmak ve doğayı daha kolay öğrenilebilir hale getirmektir. Bu şekilde canlıların dış ğörünüşlerine ve yaşadığı yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya yapay(ampirik) sınıflandırma denir.Bilimsel değildir. Tabi sınıflandırma(filogenetik) canlıların yapısal...

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-cesitliligi-ve-siniflandirilmasi
 • Türkiye'nin Floristik (Bitkisel) Zenginliği

  Türkiye, bitkileri açısından,dünyada en zengin ülkelerin başında gelir.Bugünkü bilgilerimize göre,Türkiye'nin coğrafi sınırları içinde 3022'si endemik olmak üzere, 8897 çiçekli bitki ve eğrelti türü doğal olarak yetişmektedir.Bu sayı alttür,varyete ve hibritlerle birlikte 10.765'e ulaşır. Türkiye’de doğal olarak yetişen 10.765 çiçekli bitki ve eğreltinin yaklaşık üçte biri endemiktir.Bir ülkenin floristik zenginliği ve çeşitliliği, içerdiği nadir...

  https://www.biyologlar.com/turkiyenin-floristik-bitkisel-zenginligi-1
 • HERBARYUM VE HARBARYUM TEKNİKLERİ

  1.1. Herbaryum Yapmanin Amaci Herbaryum yapmanin amaci çalisan kisiye göre degismekle birlikte genel olarak su sekilde siralanabilir; a) Bitkiyi tanimak, b) Bitkinin varligini kanitlamak (bitkinin nerede ve ne zaman yetistigini ögrenmek), c) Daha sonraki bitkilerle ilgili konularda çalismak, d) Bitkiye ulasilmasinin mümkün olmadigi zamanlarda elde hazir materyal bulunmasini saglamak, e) Hastalik ve zararlilara konukçuluk yapan bitkileri toplamak, daha sonra teshiste kullanmak. ...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-ve-harbaryum-teknikleri
 • HERBARYUM VE HARBARYUM TEKNİKLERİ

  1.1. Herbaryum Yapmanin Amaci Herbaryum yapmanin amaci çalisan kisiye göre degismekle birlikte genel olarak su sekilde siralanabilir; a) Bitkiyi tanimak, b) Bitkinin varligini kanitlamak (bitkinin nerede ve ne zaman yetistigini ögrenmek), c) Daha sonraki bitkilerle ilgili konularda çalismak, d) Bitkiye ulasilmasinin mümkün olmadigi zamanlarda elde hazir materyal bulunmasini saglamak, e) Hastalik ve zararlilara konukçuluk yapan bitkileri toplamak, daha sonra teshiste kullanmak. ...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-ve-harbaryum-teknikleri
 • HERBARYUM TEKNİKLERİ

  Herbaryum en kısa ve açık tanımı ile, sıkıştırılarak kurutulmuş bitki ömekleri kolleksiyonudur. Ancak bu ömeklerin, kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha değişik bir çok konularda çalışacaklara bir...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-teknikleri-1
 • HERBARYUM TEKNİKLERİ

  Herbaryum en kısa ve açık tanımı ile, sıkıştırılarak kurutulmuş bitki ömekleri kolleksiyonudur. Ancak bu ömeklerin, kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha değişik bir çok konularda çalışacaklara bir...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-teknikleri-1
 • TRANSGENİK BİTKİLER (GDO) 'İN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

  Transgenik bitkiler ya da diğer bir ifadeyle Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)'ın insan sağlığı üzerine olası etkilerini allerjik, antibiyotik dayanıklılık, yabancı DNA'nın yenmesi, karnabahar mozaik virüsü ve gıda kalitesi açısından incelemek mümkündür. Transgenik Bitkilerin Olası Allerji Etkileri. Belirli gıdalara karşı allerjisi bulunan bireyler, herhangi bir ürünü satın aldıklarında bunun içeriğini inceleyerek allerjik reaksiyona sebep olan...

  https://www.biyologlar.com/transgenik-bitkiler-gdo-in-insan-sagligina-etkileri
 • TRANSGENİK BİTKİLERDEKİ RİSKLER VE ENDİŞELER

  Dünya’da en yaygın olarak ticari üretime geçmiş olan bazı transgenik bitkilere ( mısır, pamuk soya ve kanola) Bacillus thuringiensis bakterisinden izole edilen Bt endotoksin geni ve Streptomyceses hygroscopicus bakterisinden izole edilen bar geni transfer edilmiştir. Bt geni bitkilere aktarıldığında bazı böceklere toksik olan bir protein üreterek bitkileri böceklere dayanıklı hale getirmektedir. Bar geni ise aktarıldığı bitkiyi bazı herbisitlere (ot öldürücülere)...

  https://www.biyologlar.com/transgenik-bitkilerdeki-riskler-ve-endiseler
 • Grönland tükeniyor, biz teh<b class='text-danger'>liken</b>in farkındayız!

  Grönland tükeniyor, biz tehlikenin farkındayız!

  Grönland’ın yüzey tabakasının %97’sinin 4 günde erimesi üzerine, Türkiye’den 12 farklı kuruluş, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekti ve iklim felaketi önlenemez noktaya gelmeden harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

  https://www.biyologlar.com/gronland-tukeniyor-biz-tehlikenin-farkindayiz
 • ALGLER

  Algler genellikle sucul ve yarı sucul habitatlarda (okyanus, nehirler, tatlı su gölleri, çaylar, dereler, kutup gölleri, su birikintileri vb.) yaşayan selülöz çeperi bulunan, ototrof, basit yapılı, fotosentez yapabilen ökaryotik canlılardır. Ancak hemen belirtelim ki alglerin bazıları fotosentez yapamazlar. Algler mikroskobik formlardan birkaç metre boyunda bitkilere kadar olabilirler. Alglerin bir kısmı ise karalarda, nemli topraklarda, likenlerde ya da kara bitkilerinin...

  https://www.biyologlar.com/algler-1
 • Dünyanın En Tehlikeli Kuşu CASSOWARY

  Dünyanın En Tehlikeli Kuşu CASSOWARY

  Dünyanın en tehlikeli kuşu olarak bilinir. Düşünüldüğünde akıllara ilk olarak Kartal yada Akbaba gibi yırtıcı kuşlar gelse de onlar Cassowary kadar kaçınılması gereken bir kuş çeşidi değildir. Cassowary, Avustralya ve Yeni Gine’de bulunan Tropik ormanlarda görülür. Oldukça iri ve çok ama çok tehlikeli bir kuş türüdür. Vücut özelliklerine bakıldığında Deve kuşu cinsinden oldukları çok rahat anlaşılabilir.Cassowaryler çok dirençli hayvanlardır....

  https://www.biyologlar.com/dunyanin-en-tehlikeli-kusu-cassowary
 • Peygamberdeveleri nasıl canlılardır

  Peygamberdeveleri nasıl canlılardır

  Peygamberdevesi, Mantodea alttakımında yer alan ve hamam böcekleriyle birlikte Dictoptera takımını oluşturan yaklaşık 1.800 böcek türünün ortak adıdır. Tropik ve sıcak bölgelerde yaşayan, başka böcekler üzerinden beslenen böcek türlerinden oluşan bir familyadır. Bazı uzmanlar Dictyoptera’nın bu iki alttakımını takım düzeyinde sınıflandırırlar. Bu türlerin çoğu tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşar.Peygamber develeri yavaş hareket eden ve...

  https://www.biyologlar.com/peygamberdeveleri-nasil-canlilardir
 • Simbiyoz beslenme

  Simbiyoz beslenme, ortak beslenme olarak da bilinir, iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları. Simbiyoz, iki bitki arasında olacağı gibi, bir bitki ile bir hayvan arasında da olur. Örneğin liken bir mantarla bir alglerin ortak yaşamasından oluşmuş bir organizmadır. Mantar klorofil taşımaz, haustoriumlarıyla yaşadığı ortamdan su ve madensel tuzları alır ve alg'e verir. Buna karşılık alg klorofili olduğundan fotosentez...

  https://www.biyologlar.com/simbiyoz-beslenme
 • KİNONLARIN KARŞILAŞTIRMALI BİYOKİMYASI

  Doğal kinonlar en yaygın olarak fungus ve yüksek bitkilerde bulunan pigmentler olup, algler, bakteriler ve hayvanlarda da bulunur. Kinonlar grubundaki maddelerin çoğunun yayılımı dardır ve ancak birkaç kinon tipi bütün bu canlı gruplarında birden bulunur. Bu nedenle de kemotaksonomik karakter özelliği taşıyanlar vardır. Difenollerin yükseltgenmiş türevleri yapısında, doymamış halkalı ve aromatik özellikleri olmayan diketonlardır. Nükleofilik tepkime ile çift...

  https://www.biyologlar.com/kinonlarin-karsilastirmali-biyokimyasi
 • BİTKİLERDE BESİN ALIMI

  Su içinde serbest yaşayan bitkilerin besinlerini doğal olarak suda çözünmüş halde bulunan gaz ve katı maddeler oluşturur ve difüzyon, osmoz yolları ile alınır. Yüksek su bitkileri ise buna ek olarak zemine tutunmalarını sağlayan sualtı gövdeleriyle topraktan da beslenirler. Gaz halinde bulunan besinler tüm bitkiler tarafından yayınım - difüzyonla alınır. Canlılık için sürekli kullanılması gereken temel besinler olduklarından, bu gazlardan yararlanma yeteneği...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-besin-alimi-3
 • Yeşil algler veya Chlorophyta

  Yeşil algler ya da Chlorophyta tek hücreli ya da koloni oluşturan ya da çok hücreli türleri kapsayan bitkiler alemi şubesidir. Klorofil a, b ve çeşitli karotenoidleri (karotin, lutein, ksantofil, pirenoidler) bulundururlar. Fotosentez ürünü karbonhidratları nişasta ve yağlar şeklinde depolarlar. Hücre duvarı bazı formlarda selüloz içeren polisakkaritlerden oluşur. Genellikle iki kamçı taşırlar. Bazen kısmi farklılaşmalar göstererek "tallus" oluştururlar. Çok...

  https://www.biyologlar.com/yesil-algler-veya-chlorophyta
 • Dünyaca ünlü biyologlar kimlerdir?

  İlk Çağlarda İlk insanlar, hayatın başlangıcı, doğa, doğal olaylar (yağmur, kar, dolu, şimşek, yıldırım, gök gürültüsü, zelzele, su taşkınları, vs.), ay, dünya, yıldızlar, güneş, bulaşıcı hastalıklar ve ölüm gibi kavramlar üzerinde fazlaca durmuşlar, içinde bulunduğu veya yakın ilişkide oldukları toplumların törelerine göre bazı izahlar ve yorumlar yapmışlar ve bunlara inanmışlardır. Çözümleyemedikleri konularda, bunları, insan veya doğa...

  https://www.biyologlar.com/dunyaca-unlu-biyologlar-kimlerdir
 • Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Yorumu ile Reçete yazılır

  In vitro antibiyotik duyarlılık testleri, bir bakteriyel patojenin bir antibiyotiğin tedavi sırasında ulaşılan in vivo düzeylerine duyarlı olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Rutin duyarlılık testleri, doğru antibiyotik seçiminde yardımcı olmasına karşın, yüksek düzeyde dirence yol açmayan, sessiz direnç mekanizmalarını gözden kaçırabilmektedir. Bu durumda, bazı özel testlerin de katkısıyla antibiyotik duyarlılık test...

  https://www.biyologlar.com/antibiyotik-duyarlilik-testlerinin-yorumu-ile-recete-yazilir
 • Preadaptasyon nedir

  Nötral ya da önce dezavantajlı gen veya gen kombinasyonları da, çevre değişiminde veya yeni bir yaşama alanına girerken avantajlı etki yapabilir. Burada yalancı bir uyum, yani yeni çevre koşullarına uyum olanağı söz konusudur. Değiştirici yaşama koşulları bakımından bir türün bireylerinin genetik eşitliğinin tam oluşu, o türün devamı için sadece dezavantajlı olacaktır. Karın sürekli olarak yerden kalkmadığı bölgelerde beyaz mutantların avantajı...

  https://www.biyologlar.com/preadaptasyon-nedir
 • EKOLOJİ "DÜNYA ORTAMI ve CANLILAR"

  Yaşam alanlarının tamamı ve içinde yaşayan canlıların oluşturduğu yapıya Biyosfer ya da Ekosfer denir. Bir bireyin veya türün doğal olarak yaşayıp, üreyerek, gelişebildiği yere habitat denir. Kısaca ”canlının adresi” denebilir.Biyosferi oluşturan birimlerin sırası; “birey, populasyon, kommunite, ekosistem” şeklindedir.Kommünite: Bir habitata yerleşmiş populasyonlar topluluğuna kommünite adı verilir. Kommünitede çok sayıda tür bulunur.Ekosistem:...

  https://www.biyologlar.com/ekoloji-dunya-ortami-ve-canlilar
 • TOHUMSUZ 2012 FİNAL SORULARI

  1 Likenlerin anatomik yapısı ve ekolojik önemi 2 Mayoz böl kaç yerde meydana gelir diplont organizma örnekle açıkla 3 Diyatomelerde eski büyüklüğüne dönme kaç türü olur pennat diyatomelerde avksozigot oluşumu çizerek anlat 4 Voucheria da üreme ve döllenmeyi ciz anlat 5 Cutleria da üreme şekli çiz 6 Mycota divisiolarını yaz zygamycota nın üremesini şekille anlat 7 Ascomycota da askus çeper yapısını açıkla askokarp tiplerini yaz 8 Puccinia graninis (karapas...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-2012-final-sorulari
 • Tohumsuz 2011-2012 final sorulari

  1-Mayoz bölünme nerelerde olur, diplont bireye örnek verin. 2-Zygnomycotada eseyli üreme 3-Vaucherida eseyli üreme 4-Cutleriada eseyli üreme 5-Diyatomelerde ata büyüklügüne ulaşmak icin izlenen yollar avksozigot olysumunu cizin 6-Karayosunlarını talluslu bitklerden ayran özellikler 7-Likenlerin anatomik yapsi ve ekolojik özellikleri 8-Mantarların divisiolari 9-Askomycotanin çeper yapısı 10-Puccina praminis hayat devri spor çeşitleri   1-Mayoz bölünmenin meydana...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-2011-2012-final-sorulari
 • TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2007 FİNAL SORULARI

  - Aşağıdaki sorularda uygun cevabı yazınız(72p) 1. Mantarlarda hiflerin arasında yada ucunda oluşan, kalın çeperli dinlenen sporlara ne ad verilir? 2. Marchantia'da erkek üreme yapılarını taşıyan daka ne ad verilir? 3. Bazı Askokarplarda bulunan kapak şeklinde, özel açıklığa ne denir? 4. Mayalar olarak bilinen mantar gurubu hangi divizyo içinde sınıflandırılır? 5. Bitkiler dünysında gerçek köklere ilk hangi cinste rastlanır? 6. Olpidium brassica türünün...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-sistematigi-2007-final-sorulari
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOHUMSUZ BİTKİLER SINAV SORULARI

  1. Bir canlının zigottan itibaren ergin bir fert oluncaya kadar geçirdiği gelişme olayına ............................. denir. 2. Biyolojik türün tanımını yapınız. 3. Endosporlardan olan izosporları isim olarak yazınız. 4. Bakterilerde kötü şartlara dayanıklı yapı ........................., Alglerde ise ........................ olarak adlandırılır. 5. Süt şekerini laktik aside çevirerek sevilen bir gıda (Yoğurt) oluşturan bakteri...

  https://www.biyologlar.com/erciyes-universitesi-tohumsuz-bitkiler-sinav-sorulari
 • Likenler

  Alg ve mantarlardan oluşan simbiyotik bitki topluluğu.

  https://www.biyologlar.com/likenler-3
 • Tohumsuz Bitkiler Final Soruları

  1.mayoz bölünmenin meydana geldiği yere göre organizmaları sınıflandırarak ve birer örnek vererek açıklayınız 2.euglenophyta, xantohphyta ve chrysophyta divisiolarını hücre çeperi, klorofil ürünleri ve üremeleri bakımından karşılaştırınız 3.pennat diyatomelerde eski büyüklüğüne dönem olayı ne şekilde olur şekille açıklayınız 4.laminaria da görülen döl almaşını şekil çizerek anlatınız 5.chlorophytanın clasislerini yazarak chlorophyceae nin...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-final-sorulari
 • Likenlerin orman sağlığı üzerine etkileri

  Konu mesaj yolu ile geldiği için buraya taşıdım. Siz biyolog arkadaşlarında katkıları bekliyorum. Likenler hakkında bazı notları ekleyerek size yardımcı olmaya çalışalım Epifitik ototroflar olarak likenler ağaçlar üzerinde zararlı etkiler meydana getirebilirler. Rizinleri geniş biçimde kabuk, korteks, iç kabuk ve kambiyum tabakasına kadar girebilir. Liken hifleri lentiselleri tıkayabilir, kabuk tabakalarını yatay olarak yarabilir ve kabuktaki gaz değişimini...

  https://www.biyologlar.com/likenlerin-orman-sagligi-uzerine-etkileri
 • Rizoidler

  Karayosunları, eğrelti otları, bazı mantar ve likenlerin gövde dibinden çıkan ve kök ödevi gören, renksiz, tüysü emici uzantılar.

  https://www.biyologlar.com/rizoidler
 • ENDOKRİN SİSTEM VE HORMONLAR

  ...Denetleyici ve düzenleyici sistemlerden biri olan endokrin(iç salgı) sistem ,endokrin bezler denilen ve hormon üreten yapılardan meydana gelir. ...Hayvanlarda görevli olan hormonlar hedef dokularına kan yoluyla taşınırlar. ...Kanla her tarafa götürülseler de sadece hedef dokularını etkilerler. ...Hormonlar kanda çok az miktarda bile olsalar mutlaka etki gösterirler. ...Normalden az yada çok salınmaları durumunda çeşitli metabolik bozukluk ve hastalıkların oluşumuna...

  https://www.biyologlar.com/endokrin-sistem-ve-hormonlar-1
 • CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ SORULAR

  A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( ) 1-Sınıflandırma basamaklarında ‘’tür’’ den ‘’alem’’e doğru basamaklarda bulunan birey sayısında ve çeşidinde azalma olur. ( )2-İki canlı karşılaştırıldığında homolog yapı benzerliği çoksa bu iki canlı birbiriyle uzak akrabadır. ( ) 3-Mantarlar sınıflandırmada bitkiler ile aynı alem içerisinde yer almaz. ( ) 4-Tek hücreli canlıların tamamı aynı alem...

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-cesitliligi-ve-siniflandirilmasi-ile-ilgili-sorular
 • Algler Hakkında Ayrıntılı Bilgi

  Algler genellikle sucul ve yarı sucul habitatlarda (okyanus, nehirler, tatlı su gölleri, çaylar, dereler, kutup gölleri, su birikintileri vb.) yaşayan selülöz çeperi bulunan, ototrof, basit yapılı, fotosentez yapabilen ökaryotik canlılardır. Ancak hemen belirtelim ki alglerin bazıları fotosentez yapamazlar. Algler mikroskobik formlardan birkaç metre boyunda bitkilere kadar olabilirler. Alglerin bir kısmı ise karalarda, nemli topraklarda, likenlerde ya da kara bitkilerinin...

  https://www.biyologlar.com/algler-hakkinda-ayrintili-bilgi
 • Çiçeksiz Bitkiler Nelerdir

  Çiçeği olmayan bitkilere “çiçeksiz bitkiler” denir. Çiçeksiz bitkilerde kök, gövde ve yaprak gibi organlar iyi gelişmemiştir.Genellikle suda yaşarlar. Karada yaşayanlar da nemli bölgeleri severler. Damarlı ve damarsız olanları vardır. Çiçekli bitkilere su yosunları, kara yosunları,eğrelti otları, likenler, mantarlar, kibrit otları ve at kuyrukları örnek olarak verilebilir. Su yosunları (Algler) : Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar. Kök, gövde ve yaprak gibi...

  https://www.biyologlar.com/ciceksiz-bitkiler-nelerdir
 • Biyolojik Elementler Nelerdir. Biyolojik Silahlar ve Biyosensörler

  Biyolojik Elementler Nelerdir. Biyolojik Silahlar ve Biyosensörler

  BAKTERİLERİN bir kısmı görünmeyen dostlarımızdır; bazıları sindirim sistemimize yardım ederken, bazıları vücudumuzdaki zehirleri yok ederler.

  https://www.biyologlar.com/biyolojik-elementler-nelerdir-biyolojik-silahlar-ve-biyosensorler
 • Caretta Caretta’lardan güzel haber: Deniz Kaplumbağalarının sayısı artıyor

  Caretta Caretta’lardan güzel haber: Deniz Kaplumbağalarının sayısı artıyor

  Caretta caretta’ları koruma çabaları sonuç vermeye başladı. Dünyada iri başlı deniz kaplumbağalarının sayısı artıyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Deniz Kaplumbağaları Uzmanlar Grubu, iri başlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta) için küresel ölçekte yaptığı değerlendirme sonuçlarını açıkladı.1996 yılında IUCN Kırmızı Listesi’nde “Tehlikede (EN)” statüsünde yer alan Caretta caretta türü deniz kaplumbağasının yeni statüsü,...

  https://www.biyologlar.com/caretta-carettalardan-guzel-haber-deniz-kaplumbagalarinin-sayisi-artiyor
 • Baraj Alanlarındaki Bitki Türlerinin Tespiti

  Baraj Alanlarındaki Bitki Türlerinin Tespiti

  DSİ Genel Müdürlüğü’nce yatırım programında yer alan (baraj) alanlarında, ekonomik (tıbbi-aromatik, süs bitkisi vd.) değeri olan endemik, nadir endemik ve nesli tehlikede olan bitki türlerinin tespit edilmesi, uygun yetiştirme ortamlarına nakledilerek biyoçeşitliliğin ve doğal mirasın korunması, bazı bitkilerin ekonomiye kazandırılması ve nesillerinin devamlılığının sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,  Çölleşme ve...

  https://www.biyologlar.com/baraj-alanlarindaki-bitki-turlerinin-tespiti
 • Mozambik Filleri Tehlike Altında

  Mozambik Filleri Tehlike Altında

  Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; Mozambik fil nüfusu sıkı bir şekilde anti-kaçakçılık önlemleri alınmadığı takdirde on yıl içerisinde ortadan kaybolma riskiyle karşı karşıyadır.Kaçak avcılık sonucu azalan fil nüfusunun vahim durumu 2011 yılında ülkenin kuzeyinde yapılan hava anketi ile daha belirgin bir şekilde ortaya konmuştur. Küresel Yaban Hayatı Koruma Derneği (WCS) Danışmanı Carlos Lopez Peredir yaptığı açıklamada; Sekiz yıl...

  https://www.biyologlar.com/mozambik-filleri-tehlike-altinda
 • Mantarlar

  Mantarlar

  Mantarlar (Fungi), çok hücreli[1] ve tek hücreli[2] olabilen ökaryotik[3] canlıları kapsayan bir canlılar alemi ve şapkalı mantarların tümüne halk arasında verilen genel addır. Halk arasında küf, pas, rastık, maya, mildiyö, şapkalı mantar, kav mantarı, puf mantarı gibi çeşitli isimlerle anılan bütün mantarlar, mantarlar (Fungi) alemi içersinde incelenirler. Latince Fungi mantarlar, Fungus ise mantar anlamındadır. Dünyanın heryerinde bulunurlar. Fazla nemli...

  https://www.biyologlar.com/mantarlar-2
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

  Öncelikle herkese merhaba. Bu yazımda sizlere Biyologlar'ında katılabileceği bir meslekten bahsedeceğim. Artık gelişen küresel ihtiyaç doğrultusunda tehlikeli madde kavramı genişledi.Yani şöyle söylemek lazım Bir maddeyi bir yerden bir yere taşıyacaksanız belirli kuralları belirli koşulları taşımak zorundasınız.Bunlara uymak artık YASAL ZORUNLULUK.Firmalar bu yasal zorunluluktan dolayı artık bir TMGD Çalıştırmak zorunda.Bir biyolog bu eğitimleri aldığında...

  https://www.biyologlar.com/tehlikeli-madde-guvenlik-danismanligi
 • Çiçeksiz Bitkiler

  AÇIK TOHUMLULAR (Çiçeksiz Bitkiler-Gymnospermae)Kapalı tohumlular gerçek çiçek üretirler ve sayıları 250 milyona yakın türden oluşan bir bitkiler alemidirler... Meşe, kayın, gürgen, karağaç gibi yapraklı ağaçlar bu gruba dahildir... Açık tohumlular ise çiçeksiz bitkiler olarak anılırlar ve bu bitkilerde geniş bir canlılar topluluğudur. Çam, Göknar, Sedir, Ladin gibi kozalaklı ağaçlar, Sikaslar, Ginko gibi türler bu gruba dahildir... Çiçeksiz bitkilere...

  https://www.biyologlar.com/ciceksiz-bitkiler
 • Bitkilerde Üreme Şekilleri ( çeşitleri)

  Bitkilerde Üreme Şekilleri ( çeşitleri)

  Hepsi ototrof canlılar olup, kloroplast taşırlar. Bu sayede fotosentez yaparlar. Çiçeksiz ve çiçekli bitkiler olarak iki filum’a (şubeye) ayrılırlar. Hücreleri genellikle çeper taşır.

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-ureme-sekilleri-cesitleri
 • YOSUNLAR (Algler)

  Alm. Algen (pl.), Fr. Algues (pl.), İng. Algae. Tatlı veya tuzlu sularda yaşayan tek veya çok hücreli organizmalar. Su yosunları; mavi-yeşil su yosunları (Cyanophyceae) ve gerçek su yosunları Algler= Phycophyta) olarak ikiye ayrılır. Mavi-yeşil su yosunları: Tek hücreli ilkel organizmalardır. Ototrofturlar. Klorofil, karatinoitler ve fikoeritin maddesini taşırlar. Bu iki maddenin oranına göre hücreler mavimsi veya kırmızımsı görünürler. Hücrelerinin gerçek...

  https://www.biyologlar.com/yosunlar-algler
 • Caprimulgus europaeus - Çobanaldatan Linnaeus, 1758

  Caprimulgus europaeus - Çobanaldatan Linnaeus, 1758

  Caprimulgiformes takımının çobanaldatangiller (Caprimulgidae) familyasına ait Caprimulgus cinsinden bir gece kuşu türüdür. Fotoğraf: Biyolog Eray Şimşek

  https://www.biyologlar.com/caprimulgus-europaeus-cobanaldatan-linnaeus-1758
 • Balıklar Zekâ Problemlerinde Primatları Geride Bırakabiliyor

  Balıklar Zekâ Problemlerinde Primatları Geride Bırakabiliyor

  Bilişsel ekolojiye göre bir canlının zekâsı, günlük yaşamında karşılaştığı hayatta kalma gereklilikleri tarafından şekillenir.

  https://www.biyologlar.com/baliklar-zek-problemlerinde-primatlari-geride-birakabiliyor
 • Küresel Isınma Ren Geyiklerini Küçültüyor

  Küresel Isınma Ren Geyiklerini Küçültüyor

  Noel Baba’nın kızağı için kötü haber; ren geyikleri küçülüyor. 1994’ten bu yana ren geyikleri üzerine araştırma yapan bilim adamları ren geyiklerinin küçülmesinin sebebi olarak küresel ısınmayı öne sürüyor.

  https://www.biyologlar.com/kuresel-isinma-ren-geyiklerini-kucultuyor
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını...

  https://www.biyologlar.com/is-guvenligi-uzmanlarinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelik
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

  29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331...

  https://www.biyologlar.com/is-sagligi-ve-guvenligi-risk-degerlendirmesi-yonetmeligi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Gesmi Gazete:9 Aralık 2003 - 25311 Danıştay 10. Dairesinin 16.05.2006 tarih ve 2004/1942 E. 2006/3007 K. sayılı kararıyla bu Yönetmelik İPTAL EDİLMİŞTİR. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1  Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler. Bu amaçla; a) Mesleki risklerin...

  https://www.biyologlar.com/is-sagligi-ve-guvenligi-yonetmeligi
 • İşbirliğinin ve Fedakarlığın Evrimi – Birinci Bölüm

  İşbirliğinin ve Fedakarlığın Evrimi – Birinci Bölüm

  Öncelikle rekabet ve çatışma olgusuna, sonra karşılıklı fayda sağlanan işbirliği örneklerine ve ardından ise zarar görmesine karşın yardımda bulunan(fedakarlık yapan, özgeci davranan) canlıları inceleyeceğiz.

  https://www.biyologlar.com/isbirliginin-ve-fedakarligin-evrimi-birinci-bolum
 • Darwin ve Doğal Seleksiyon

  Darwin ve Doğal Seleksiyon

  19. yüzyılda Avrupa ve Amerika'da eğitimli birçok insan, Charles Darwin'in yazılarıyla evrim kavramına ilk kez tam olarak karşılaştıklarında, bu ismi telaffuz etmek için bu simgeye tıkladılar. Açıkçası, Darwin bu fikri icat etmedi.

  https://www.biyologlar.com/darwin-ve-dogal-seleksiyon
 • Darwin ve Doğal Seleksiyon

  Darwin ve Doğal Seleksiyon

  19. yüzyılda Avrupa ve Amerika'da eğitimli birçok insan, Charles Darwin'in yazılarıyla evrim kavramına ilk kez tam olarak karşılaştıklarında, bu ismi telaffuz etmek için bu simgeye tıkladılar. Açıkçası, Darwin bu fikri icat etmedi.

  https://www.biyologlar.com/darwin-ve-dogal-seleksiyon
3WTURK CMS v8.1