Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 223 içerik listeleniyor

 • Bakterilerde Kirpik Boyama İçin Preparat Hazırlanması

  Kirpikler, mikroskopta direkt preparatta görülmeyecek kadar ince (12-30 nm) olduğu için ancak, özel yöntemlerle görünür hâle getirilir. Bu amaçla hazırlanan yayma, önce tannik asitle muamele edilir; bakteri kirpikleri üzerinde çökelti meydana getirilir, bu şekilde kirpik ve bakteri çeperi gözlenebilir kalınlığa ulaşır. Bu işlemden sonra yapılan boyamada kirpikler net olarak incelenir.Kirpik yapılarının gösterilmesi için leifson boyama yöntemi yaygın olarak...

  https://www.biyologlar.com/bakterilerde-kirpik-boyama-icin-preparat-hazirlanmasi
 • Hayvansal Dokular

  Bu bölümde hayvan dokusuna kısaca değinilecektir. Çok hücrelilerde hücrelerin bir araya gelip özelleştiği ve bunların da, organizmada belli görevleri üstlenen dokuları oluşturdukları görülür Her hücre birliğinin görevi farklıdır. Buna göre EPİTEL, BAĞ, DESTEK (KEMİK ve KIKIRDAK), KAS ve SİNİR Dokuları ayrılır. Dokular organların yapısal maddeleridir. Hayvan vücudu da, bitkilerdeki gibi, dışa doğru bir doku ile sarılır. Bu dokuya örtü dokusu veya...

  https://www.biyologlar.com/hayvansal-dokular-2
 • Kırmızı Algler ve Mantarlar

  Kırmızı algler ya da Rhodophyta, (Yunancada rhodos ve phytos = kırmızı bitki); deniz alglerinin büyük bir kısmını oluşturan bir Protista âlemi şubesidir. Bu alem, yediğimiz şapkalı mantarları ve diğer organizmalarla birlikte yaşayan cıvık mantarları içerir. Bazı mantarlar, alglerle bir araya gelerek “liken” adı verilen toplulukları oluştururlar. Bazı türler de, bitkilerin köklerinde simbiyont olarak yaşarlar. Bitkilerin %90′ı, köklerinde simbiyont mantar...

  https://www.biyologlar.com/kirmizi-algler-ve-mantarlar
 • ÇİPURA (Sparus aurata Lin., 1758) BALIĞININBİYOLOJİSİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

  Şahin SAKA-Kürşat FIRAT Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik BölümüYetiştiricilik Anabilim Dalı İskele-Urla, 35440 İZMİR GİRİŞ Günümüzde Akdeniz Bölgesi’nde oldukça iyi bir pazara sahip olan çipura balığına ait çalışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. Yetiştiricilik çalışmalarında elde edilen bilgiler ise daha birçok konunun çalışılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır (Tandler ve Helps, 1985, Conides, 1992). ...

  https://www.biyologlar.com/cipura-sparus-aurata-lin-1758-baligininbiyolojisi-ve-yetistirme-teknikleri
 • İSTİRİDYE BİYOLOJİSİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

  Aynur LÖK - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü Bornova-izmir Mollusca bireylerinin tüketimi insanoğlunun tarihi ile yakından ilgilidir. Bugün arkeolojik verilerden de anlaşılacağı gibi, deniz kıyısında yerleşim alanları oluşturmuş insanların balık avlamadan önce bu sabit canlıları tükettikleri bilinmektedir. Mağaralarda çok miktarda yenmiş midye ve istridye kabukları bulunmuş; ve bunların bir kısmından kolye yapılmışlardır....

  https://www.biyologlar.com/istiridye-biyolojisi-ve-yetistirme-teknikleri
 • PALİNOLOJI NEDİR VE TATBİKATI

  Henüz genç bir ilim olan Palinoloji dünyada günden güne ehemmiyet kazanmaktadır* Fakat Türkiye'de ancak birkaç palinolog tarafından  tanınmaktadır. Biz burada, Palinolojiyi, jeolojik ve bilhassa stratigrafik ehemmiyetini belirterek, Türk jeologlarına da tanıtmak istedik,  — La Palynologie est une jeune science qui prend d'importance de jour en jour dans le monde entier« Mais elle nfest connue en Turquie que par quelques palynologues« Nous avons voulu, ici la faire...

  https://www.biyologlar.com/palinoloji-nedir-ve-tatbikati
 • KARACİĞERİN HİSTOLOJİK YAPISI

  Yumuşak kıvamlı olan karaciğer vücutta bulunan en ağır bezdir. Ağırlığı 1,5 kg veya daha fazla olabilen karaciğer üst abdomende, diaframın altında yerleşmiştir. Taze iken koyu kırmızı veya kırmızımsı kahverengidir; bu renkten başlıca karaciğere olan zengin kan akımı sorumludur. Karaciğer kanını çölyak (celiac) arterden köken alan arterlerden ve portal ven yolu ile intestinal yollardan alır. Venöz boşaltım inferior vena kavaya olduğundan karaciğer...

  https://www.biyologlar.com/karacigerin-histolojik-yapisi
 • ATIKLAR ve ATIK MADDELER

  Atık Tanımı: Standart dışı ürünler, sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (kontamine olmuş maddeler), aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (temizleme işlemi atıkları, ambalaj atıkları), kullanılmayan kısımlar (atık piller ve katalizörler), yararlı performans gösteremeyen maddeler (kontamine olmuş asitler), endüstriyel proses kalıntıları (destilasyon...

  https://www.biyologlar.com/atiklar-ve-atik-maddeler
 • Mikroorganizmaların İncelenmesi Deneyi

  Bu çalışmada, hazırladığınız küçük su kültüründe, çeşitli mikroskobik organizmaların sayılarındaki değişiklikleri gözleyeceksiniz. Gözlediğiniz bu organizmaların sayısı ve çeşitleri üzerinde etkili olan faktörler besin, ısı ışık ve nemdir. Yapacağınız gözlemlerle aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışınız: a) Laboratuar kültüründe en önemli çevre faktörleri nelerdir? b) Hazırladığınız kültürlerde en çok rastlanan organizma...

  https://www.biyologlar.com/mikroorganizmalarin-incelenmesi-deneyi
 • Bitkiler ve Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler

  Olumlu ve olumsuz etkileşimler sadece mikroplar arasında olmazlar aynı zamanda bitkiler ve mikroplar arasında da gerçekleşirler. Rizosfer, bitkiler ve mikroplar arasındaki kommensal ve mutualistik etkileşimlerin görüldüğü bölgeye verilen addır. Ekto ve endomikorizal mantarlar bitkilerin mineral madde ve suyun fotosentez ile geri dönüşümünü sağlarlar. Çok ekstrem koşullar altında bitkinin hayatını devam ettirmesi için temel olan mutualistik birleşmeler yapmasıdır....

  https://www.biyologlar.com/bitkiler-ve-mikroorganizmalar-arasindaki-iliskiler
 • OMURGASIZ HAYVANLAR SİSTEMATİĞİ

  Canlılarla ilgili problemler ele alındığında organizmalar sınıflandırmak ve onları gruplara ayırmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Yeryüzünde milyonlarca canlı varlık vardır ve bunun yanı sıra geniş ölçüde bir çeşitlilik de görülür. Sınıflandırmanın Tarihçesi İnsanlar yaradılışlarından itibaren çevrelerinde bulunan bitki ve hayvanları öğrenmeye çalıştılar. İlk insanlar, bitki ve hayvanları kendileriyle olan ilişkisine göre...

  https://www.biyologlar.com/omurgasiz-hayvanlar-sistematigi
 • Mikroorganizmalarin Kapsül, Kirpik ve Spor boyama yöntemleri

  Bakteri emini ve bakteriyi boyayip,kapsülü koyu zeminde bir bosluk biçiminde göstermek, bir kisim boylar ile de dogrudan kapsülü boyamak temeline dayanir. ÇINI Mürekkebi yöntemleri(Yas ve Kuru yöntem vardir). 1.Yas yöntem: A. Kültür den alinan bakteri çini mürekkebi ile karistirilir ve lamel kapatilarak Fas kontrast mikroskopta incelenir. Kapsüller parlak boslular seklinde bakteri çevresinde görülür. 2. Kuru yöntem: A.Lam üzerine çini mürekkebi ile mikroorganizma ince...

  https://www.biyologlar.com/mikroorganizmalarin-kapsul-kirpik-ve-spor-boyama-yontemleri
 • EPİFİZ (KORPUS PİNEALİS)

  Korpus pinealis, diğer adıyla epifizis serebri 5-8 mm boyunda, 5mm çapında ve 100-200mg ağırlığında küçük, koni şekilli bir cisimcik olup bir sap ile 3. ventrikül tavanına bağlanmıştır. Bağlantı yeri dışında bez pia mater ile sarılmıştır. Pia mater’den oluşan kapsül bol damarlıdır. İnce bir kapsül şeklini almış olan pia materden ayrılan septumlar organ içerisine girer ve organı tam olmayan lobüllere ayırır. Lobüller Pinealosit (ya da epiteloid...

  https://www.biyologlar.com/epifiz-korpus-pinealis
 • BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER, SUPRARENAL BEZLER)

  Her bir böbreğin üst kutbuna birer adet olarak yerleşen, yağ doku içine gömülmüş suprarenal ya da adrenal bezler kabaca piramit şekilli yassılaşmış organlardır. Her biri 5 cm. uzunluğunda, 3 cm. genişliğinde ve 1 cm’den daha az kalınlıkta ve 7-10 gr. ağırlıktadır. Adrenal bezler steroid hormonları ve kateşolaminleri salgılarlar. Organın arterior yüzeyinde içeri doğru çöküntü şeklinde hilum görülür. Taze bir organın enine kesitinde iki bölge ayırt...

  https://www.biyologlar.com/bobrek-ustu-bezleri-adrenal-bezler-suprarenal-bezler
 • RUTİN HİSTOLOJİK TAKİP

  1-Parça alma 2-Tespit 3-Sudan kurtarma 4-Şeffaflandırma 5-Gömme 6-Kesit alma 7-Boyama 8-Kapatma 1-PARÇA ALMA: Parçalar ölümden, biyopsiden ve cerrahi işlemden hemen sonra veya en kısa zamanda alınmalıdır. Büyük parçalar, dokunun ezilmesini önlemek için çok keskin bistüri veya jiletle daha küçük parçalara ayrılmalıdır. Parçaların kalınlığı 2-4 mm’yi (1 mm3) geçmemelidir. 2-TESPİT: Canlı öldüğünde içerdiği katabolik enzimler nedeniyle otoliz olmaya...

  https://www.biyologlar.com/rutin-histolojik-takip
 • Arthropoda (eklembacaklılar)

  Bugün; dünyada bilinen hayvan türlerinin yaklaşık 2/3'ni Arthropoda (eklembacaklılar) şubesi oluşturmaktadır. Artropodlar, dünyada yaşayan hayvanlar içinde tür bakımından olduğu gibi, birey sayısı bakımından da en zengin grubu oluşturur. Ayrıca, hayvanlar aleminde en fazla tür çeşitliliğine sahip böcekler (Classis: Insecta) de bu grupta yer almaktadır. Eklembacaklılar şubesinde yer alan Arachnida sınıfı, geniş bir spektruma sahip olup Örümcek (Araneae),...

  https://www.biyologlar.com/arthropoda-eklembacaklilar
 • YAPRAKTAKİ STOMA HÜCRELERİNİN İNCELENMESİ

  DENEYİN AMACI:Bir yaprağın alt yüzeyinden alınan ince bir kesiti mikroskopta inceleyerek stoma (gözenek) hücrelerini görmek. HAZIRLIK SORULARI: 1-Stoma hücreleri bitkinin neresinde bulunur? Araştırınız. 2-Stoma hücrelerinin görevleri nelerdir? KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER: 1.yaprak 3.lamel 5.su 2.lam 4.mikroskop 6.bistüri veya jilet DENEY DÜZENEĞİ: DENEYİN YAPILIŞI: 1-Yaprağın alt yüzeyinden bistüri yardımıyla ince bir kesit alınız. 2-Lam üzerine bir damla su...

  https://www.biyologlar.com/yapraktaki-stoma-hucrelerinin-incelenmesi
 • DEV KROMOZOM PREPARATLARI

  Bu teknikte absolü metil alkol sadece tespit ve lamel kapatma sırasında çözücü olarak kullanılır. Ringer çözeltisine alınan ganglion veya tükrük bezi temiz bir lam üzerine alınır. Üzerine 1 damla % 45’lik asetik asit eklenerek 3-4 dakika tespit edilir. Fazla tutulursa parçalanır. Lamel kapatılır. Fiksatifin fazlası emdirilir. Kullanılan lam daha önceden albümin veya başka bir yapıştırıcı sürülmüş ve kurutulmuş olmalıdır. Lam ve lamel içinde alkol...

  https://www.biyologlar.com/dev-kromozom-preparatlari
 • Bitkilerde Beslenme ve Nutrient Elementler

  Bitkiler hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilmeleri için metabolizmalarına almaları gereken temel elementler vardır.Bitki metabolizmasında olmazsa olmaz olan bu elementlerin eksikliğinde bitkilerde potansiyel gelişim bozukluklarına davetiye çıkar ve ilerleyen süreçlerde bitki ölümüyle sonuçlanabilir.Bitkilerdeki bu temel elementlere 'Nutrient Elementler' denir. Nutrient elemenler...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-beslenme-ve-nutrient-elementler
 • KIKIRDAK DOKU PREPARATLARININ HAZIRLANMASI

  Kurbağanın ön ve arka ekstremitelerinin eklem yerlerindeki kıkırdaklar kullanılır. Aneztezi uygulandıktan sonra ekstrimitelerden biri eklem yerinden kesilir. Kasları kemikten ayrılır. Temizlenmiş kemik % 0.8’lik NaCl içine konur. Keskin bir jiletle uzun kemiklerin uçlarındaki mavimsi renkli kıkırdaktan ince kesitler alınıp fizyolojik suda lamel altında incelenir. Boyamak için kesit, 1-2 damla asetokarmin içinde 1-2 dakika bekletilir ve lamel kapatılır. Bu arada...

  https://www.biyologlar.com/kikirdak-doku-preparatlarinin-hazirlanmasi
 • KEMİK DOKU PREPARATLARININ

  Preparasyon 2 teknikle yapılabilir. 1-Yumuşatma tekniği : Gerekli maddeler varsa daha kolay ve uygun bir tekniktir. 2-İnceltme tekniği :Daha çok el becerisine dayanır. a-Kemiğin yumuşatılarak preparat hazırlanması: Uzun kemik parçasının üzerindeki yağ ve kas kısımları bistüri ile temizlenir. Kemiği dekalsifiye etmek için % 5 veya % 7.5’luk nitrik asit (100 cc % 65’lik HNO3 +1200 cc distile su) içine konur. 24-48 saat bırakılır. Sık sık çalkalanır. Beş saatte...

  https://www.biyologlar.com/kemik-doku-preparatlarinin
 • ÇİZGİLİ KAS PREPARATI (Çekirgeden)

  1-Çekirgenin abdomeni açılır. 2 kas demeti görülür. Steromikroskop altında kas çıkarılır. % 0.6’lık sodyum klorürle hazırlanmış fizyolojik sıvıya konur. 2-Üç hacim % 95’lik etil alkol+1 hacim glasiyal asetik asit içinde tespit edilir. 3-Kaslar iğne yardımıyla didilir. 1 kas lifi lama alınır. 4-Üzerine 1-2 damla asetokarmin damlatatarak, 1-2 dakika beklenir. 5-Üzerine lamel kapatılır ve hafifçe bastırılır. Sonra lamelin bir tarafından filtre kağıdı ile...

  https://www.biyologlar.com/cizgili-kas-preparati-cekirgeden
 • DÜZ KAS DOKUSU PREPARATI (Kurbağa Mesanesinden)

  1-Bouin Çözeltisi: 9 gram pikrik asit 75 cc distile suda çözünür. 25 cc formaldehit ve 5 cc glasiyal asetik asit eklenir. Taze hazırlanıp kullanılmalıdır. 2-Kurbağa bayıltılır, mesanesi çıkarılır. Parafinde kaynatılmış ortası delik mantarın delik kısmı üstüne iğne ile gerilir. 3-Bouin çözeltisine aktarılır. Mesane alt yüzeyde olmalı ve Bouin ile temas etmelidir. 1-2 saat sonra mesane sarı renk alır ve sertleşir. 4-% 70’lik alkole atılır, rengi gidene...

  https://www.biyologlar.com/duz-kas-dokusu-preparati-kurbaga-mesanesinden
 • MAYOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ PREPARATI

  1-Çekirge testisleri çıkarılır. 2-Üç hacim absolü alkol+1 hacim glasiyal asetik asit içinde 24 saat buzdolabında tespit edilir. 3-Saklamak için % 70’lik alkol kullanılır. 4-100 cc % 50’lik asetik asit içine 1 gram orcein konur. Boya içinde 30 dakika boyanır. 5-Dokudan alınan parça üzerine 1 damla % 45’lik asetik asit damlatılır. Ezilir. 6-Üzerine lamel kapatılır. Gazlı bez yardımıyla üstten hafifçe bastırılarak yayılır ve mikroskopta...

  https://www.biyologlar.com/mayoz-hucre-bolunmesi-preparati
 • KAN PREPARATI HAZIRLANMASI

  : Canlı ve cansız olarak kan hücreleri incelenebilir. a-Canlı inceleme: Doğrudan doğruya parmaktan lama alınan kan incelenir veya % 0.9’luk fizyolojik sıvı içersine kan damlatılıp incelenir. Eritrositler birbirinden ayrıldığı için iyi izlenir. Ayrıca 300 mg nötral red 100 cc distile suda eritilir. Bir damla nötral red lam üzerine konur ve yayma yapılır ve kurutulur. Sonra bir damla kan konur ve lamel kapatılır. Bir süre sonra kan hücrelerinin bu boyayı aldıkları...

  https://www.biyologlar.com/kan-preparati-hazirlanmasi
 • Mikrobiyolojinin Tarihçesi ve tarihi gelişimi

  Ilk Çaglarda Ilk insanlar, hayatin baslangici, doga, dogal olaylar (yagmur, kar, dolu, simsek, yildirim, gök gürültüsü, zelzele, su taskinlari, vs.), ay, dünya, yildizlar, günes, bulasici hastaliklar ve ölüm gibi kavramlar üzerinde fazlaca durmuslar, içinde bulundugu veya yakin iliskide olduklari toplumlarin törelerine göre bazi izahlar ve yorumlar yapmislar ve bunlara inanmislardir. Çözümleyemedikleri konularda, bunlari, insan veya doga üstü kuvvetlere, ilâhlara, cinlere ve...

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyolojinin-tarihcesi-ve-tarihi-gelisimi
 • KEMİK VE KEMİK İLİĞİNİN BOYANMASI

  Erlich Hematoksilen, kıkırdağın heteropolisakkarit içeriğini ve kemiğin sement çizgilerini, nukleusları boyamaktadır. Eozin zıt boyası ile birlikte kemik histolojisinde rutin yöntemdir. Ancak, Erlich hematoksileni Paget hastalığında sement çizgilerinin karekteristik ya¬pısını göstermede özel bir değeri varsa da, kıkırdak-şekillenen tümörlerdeki bazofil materyelin kuvvetli boyanması bazen nüklear ayrıntıyı baskılıyabilir. Böyle vakalarda Gole, Mayer veya...

  https://www.biyologlar.com/kemik-ve-kemik-iliginin-boyanmasi
 • Fitoplankton kültüründe sayım metodları

  Fitoplankton kültüründe sayım metodları

  Tek hücreli alglerin mikroskopik hücre sayımında en çok Palmer-Maloney sayıcısının yanısıra Fuchs-Rosenthal veya geliştirilmiş Neubauer tipi haemacytometerlar (kan hücresi sayıcıları) kullanılmaktadır.

  https://www.biyologlar.com/fitoplankton-kulturunde-sayim-metodlari
 • Gözün yapısı göz anatomisi

  Gözün yapısı göz anatomisi

  Fotoğraf makinasının yapısı, insan gözüne benzetilmiştir. Gözde ışığın içeri girmesine imkan veren ve karanlıkta genişleyip aydınlıkta daralan göz bebegi (iris), gelen ışınların odaklanmasını sağlayan mercek (Iens) ve arkada çok duyarlı film gibi görev yapan sinir tabakası (retina) vardır. Göz merceği ile odaklaştırılan görüntü sinir tabakasını uyarır.Bu görüntü göz siniri yoluyla beynimizin arka kısımlarındaki görme merkezine ulaştırılır....

  https://www.biyologlar.com/gozun-yapisi-goz-anatomisi
 • KORNEA NEDİR

  a. Önden bakıldığında vertikal olarak 10.6 mm., horizontal olarak 11.7 mm. uzunluğundadır. Santral kalınlığı 0.52 mm,. perifer kalınlığı 1 mm. dir. b. 5 tabakadan oluşur : Dıştan içe epitelyum (çok katlı yassı), Bowman tabakası, stroma (% 90), Descemet membranı ve endotelyum (tek katlı). c. Stroma uniform çaplı, düzenli dizilimli kollajen lameller, keratositler ve esas maddeden oluşur. d. Hasara uğradığında epitel rejenere olurken, Bowman tabakası ve endotel...

  https://www.biyologlar.com/kornea-nedir
 • BİELSCHOWSKY TEKNİĞİ

  Lam, lamel çok temiz olmalıdır. Yumurta akı hazırlanarak lamlara sürülür ve etüvde 1 gün kurutulur. Alınan parafin kesitleri ksilol ve alkollerden geçirilerek distile suya indirilir. Kesitler 3 dakika KmnO4 un % 0.75 çözeltisinde bırakılır. Distile suda yıkanır. Oksalik asitin %1 'lik çözeltisinde 5 dakika Distile suda 1-2 saat (5-6 defa değiştirilecek ) yıkanır. Gümüş nitratın % 2' lik çözeltisi 24-48 saat renkli şişede Distile suda birkaç saniye çalkalama....

  https://www.biyologlar.com/bielschowsky-teknigi
 • Ezme Preparat Nasıl Hazırlanır?

  Merhaba. Pazartesi günü labaratuvar dersinde Allium Cepa(soğan) kökünde hücre bölünmesini gözlemleyeceğiz. Tabi gitmeden labaratuvar föyünde bir kaç soru sormuşlar. Bir sorunun cevabını bulamadım. Acaba ezme preparat nasıl hazırlanır? Cevabını yazabilirseniz sevinirim. Labaratuvar botanikle ilgili olduğu için konuyu bu bölüme açmalıyım diye düşündüm. KONU: Mitoz Bölünme AMAÇ: Mitozun Safhalarının Gözlemlenmesi MATERYAL: Soğan, aseto-orcein, kibrit...

  https://www.biyologlar.com/ezme-preparat-nasil-hazirlanir
 • MİKROSKOP YAPISININ TANITILMASI

  -Mikroskop ne işe yarar? Araştırınız. 2-Mikroskop çeşitleri nelerdir? Nerelerde kullanılır? Mikroskop genel anlamda gövde kolu ve alt kaide olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bütün diğer parçalar bu iki parça üzerine yerleştirilir. Mikroskopların hareketli bir nesne tablası vardır. Bu nesne tablası kaba ve ince ayar kontrol düğmeleri ile aşağı ve yukarı hareket ettirilebilir.Lam ve lamel( preparat ) iki nesne klipsinin altına gelecek şekilde nesne...

  https://www.biyologlar.com/mikroskop-yapisinin-tanitilmasi
 • CANLILARDA DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ

  I . CANLILARDA DESTEKLEYİCİ YAPILAR İskelet ve kas sistemi , canlıların kendilerine ait şekillerini koruyan ve hareketlerini sağlayan sistemlerdir.Bu iki sistemin bulunduğu canlılar özellikle omurgalılardır.İskelet sadece hareketi sağlamakla kalmaz ,ayrıca vücudun dayanıklılığını da artırır . Kaslar ise canlıların aktif yer değiştirmelerine yardımcı olur. Bir hücreli canlılarda , insanlarda ve hayvanlarda bulunan gelişmiş yapılı hareket organları...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-destek-ve-hareket-sistemleri
 • İNSANDA İSKELET SİSTEMİ

  Omurgalıların çoğunda ve insanda iskelet vücudun çatısını oluşturur. İskelet aynı zamanda kaslara bağlanma yüzeyi sağlayarak hareket sistemine de yardımcı olur. İskeleti meydana getiren kemikler organizmaların ihtiyacı olan bazı temel mineralleri depo eder. Diğer taraftan, kemikler bir kısım kan hücrelerinin kırmızı kemik iliğine sahiptir. Vücuttaki kemiğin bir kısmı bağ dokusundan, bir kısmı da kıkırdak dokusundan gelişir. Organizmanın hayatı boyunca...

  https://www.biyologlar.com/insanda-iskelet-sistemi
 • İSKELET ve KAS SİSTEMLERİ

  İSKELET SİSTEMLERİ Organizmaların vücuduna desteklik yaparak kendilerine özgü şekillerinin oluşmasını sağlayan yapılara destekleyici yapılar denir. * A. İSKELET ÇEŞİTLERİ Hayvanların çoğunda, vücuda destek olan, koruyan ve kaslara bağlanarak hareketi sağlayan iskelet sistemi bulunur. Hayvanlarda görülen iskelet dış ve iç iskelet olmak üzere iki tiptir. * 1. Dış İskelet Dış iskelet özel hücreler tarafından dışarıya salgılanan organik ve inorganik...

  https://www.biyologlar.com/iskelet-ve-kas-sistemleri
 • Kollenkima Tipleri

  Kollenkima Tipleri

  Hücre çeperi yapısı kollenkima hücrelerinin en önemli özelliklerindendir. Çeper ka­lınlaşması şekline göre üç tip kollenkima ayırt edilmektedir. 1-Plak Kollenkiması (Lamellar Kollenkima). Bu tipte kalınlaşmalar hücre­lerin teğetsel çeperlerinde meydana gelir. sambucus nigra’ mn (Mürver) gövde korteksinde ve Cochleria armoracia’mn petiyolünde bulunur. 2-Köşe Kollenkiması (Angular Kollenkima) . Bu tipte çeper maddesinin esas depo olunduğu kısım hücre...

  https://www.biyologlar.com/kollenkima-tipleri
 • BİTKİ LİFLERİ

  Lifler uzun, sivri uçlu, bazan ligninleşmiş sekonder çeperlidir. Kalınlaşmış çeper­ler arasındaki geçitler küçük ve azdır, hücreler ölü olduğundan etkin değildir. Lumenler küçük ve lifin merkezinde uzanan kanallar halindedir. Bitkideki Yeri Lifler bitki yapısının çeşitli organlarında yaygın olarak bulunur, genellikle gövde ve yapraklarda çevresel, kökte ise merkezde yer alırlar, idyoblastlar halinde tek olarak Cycas yapraklarında bulunur, daha çok şerit,...

  https://www.biyologlar.com/bitki-lifleri
 • KASLAR VE ÖZELLİKLERİ

  Kas dokusu, hücrelerinde kasılma dediğimiz canlılık olayının ileri derecede geliştiği bir dokudur. İskelete bağlı kasların kasılması sonucunda vücudun bir bütün olarak duruşunun korunması ve anlamlı hareketleri sağlanır. Kalbin devamlı çalışması, solunum, bağırsakların hareketleri gibi yaşam önemi olan birçok olay da kas hücrelerinin kasılmasıyla sağlanır. Kas hücrelerinde, kimyasal enerjinin mekanik işe dönüştürülerek belli bir yönde kısalma...

  https://www.biyologlar.com/kaslar-ve-ozellikleri
 • DÜZ KAS

  Özellikle içi boş olmak üzere bir çok organda bulunur. Sindirim kanalında yemek borusunun ortasından anüsün iç sfinkterine kadar olan bölümünde, sindirim kanalına açılan bezlerin boşaltma yollarında, solunum yollarında soluk borusundan duktus alveolarise kadarki bölümünde, üriner boşaltma yollarında ve genital organlarda, arter, ven ve lemf damarlarının duvarlarında tabakalar oluşturarak; deride, dalak ve prostatın stromasında gruplar halinde veya tek tek...

  https://www.biyologlar.com/duz-kas
 • Epidermisin Yapısı

  Epidermis gördüğü ayrımlı işlevlerden dolayı oldukça değişik hücre tipleri içerir. Genellikle epidermis hücreleri tek sıralı tabakalar oluşturur ve az derinliğe sahiptir. Epidermis yapısı. Enine (1,2) ve yüzeysel (3,4) kesitlerde capsella (Çoban çantası) perikarpının dış (1,3) ve iç. (2,4) epidermisleri. Sambucus (Mürver) gövdesin­de (5) ve Helleborus (Çöpleme) yaprağında (6) kutikulalı epidermis. Hücre şekli. Daha çok dikdörtgen seklinde olan epidermal...

  https://www.biyologlar.com/epidermisin-yapisi
 • Preparat Hazırlama Tekniği

  Preparat Hazırlama Tekniği

  Preparat TekniğiMikroskopta gözlem yapabilmek için objelerin mikroskopta incelenebilecek hale getirilmesi gerekir. İncelenecek objenin kesit (enine, boyuna, kazıttı vb.) alınması lam yerleştirilmesi gerekiyorsa boyanması işlemlerine preparasyon denir. Preparasyon objenin mikroskopta incelenebilecek hale getirilmesi işlemlerini kapsar Preparasyon kesit alma işlemleri eski tip jiletlerle yapılır. Jilet 2 parçaya ayrılarak kullanılır. Bütün haldeki jilet kullanıcıya zarar...

  https://www.biyologlar.com/preparat-hazirlama-teknigi
 • IŞIK MİKROSKOBUNUN KULLANIMI

  1. Mikroskobun ışığını açın, preparat tablasını aşağı indirin ve en küçük büyüten objektifi devreye sokun. 2. Preparatı lamel üstte olacak şekilde tablaya yerleştirin. 3. Yandan bakarak makrovidayla objektifleri aşağı indirin / preparat tablasını yukarı kaldırın. 4. Okülerden bakarken makrovida ile objektiflerileri kaldırarak görüntüyü netleştirin. 5. Daha büyük büyüten objektife geçerken objektifin yerine oturduğundan emin olun. 6. 40X objektif...

  https://www.biyologlar.com/isik-mikroskobunun-kullanimi
 • KSİLEMDE SU TAŞINIMI

  Bitkilerin çoğunda, ksilem su taşınım yolunun en uzun kısmını oluşturur. 1 m uzunluktaki bir bitkide su taşınım yolunun %99.5’den fazlası ksilem de bulunur. Uzun boylu ağaçlarda ksilem, yolun en büyük bölümünü oluşturur. Kökün bir ucundan diğer ucuna karmaşık olan yol ile karşılaştırılınca, ksilem, direnci düşük olan basit bir yoldur. Bundan sonraki kısımlarda, köklerden yapraklara suyun taşıımı için ksilemde suyun hareketinin nasıl...

  https://www.biyologlar.com/ksilemde-su-tasinimi
 • Mantarların özellikleri üreme sistemleri ve çeşitleri

  FUNGİ( GERÇEK MANTARLAR) Mantarlar Hakkında Genel Bilgi Mantarların Fizyolojisi Mantarların Metabolizması Mantarların Üremesi Yapılarına Göre Mantarlar Basit Mantarlar Yüksek Mantarlar Mantarlar; ökoryot hücre tipine sahip hücre sayısı fazla ve hücrelerinde gerçek anlamda zar ile çevrili çekirdek ve birçok organeli olan(yanda şekilde görüldüğü gibi)( küf mantarları[ ekmek küfü, peynir küfü], mayalar[ bira mayası], şapkalı mantarlar bu gruba dâhildirler),...

  https://www.biyologlar.com/mantarlarin-ozellikleri-ureme-sistemleri-ve-cesitleri
 • DUYU ORGANLARI

  İnsanlar daima değişen bir çevre içinde yaşarlar.çevredeki değişen her durum ,içinvücudun bütün sistemleri kendini ayarlamak zorunda kalır.yani vücut dışardan gelen bilgilerizamanında değerlendirerek bunlara anlamlı ve uyumlu cevaplar çıkarır .Bu açıdan baktığımızda insanı çevresiyle devamlı bilgi aliş verişi içinde görürüz.Dış ortamdan gelen bilgiler duyu organları yoluyla sinir sistemine taşınır.Duyu organları içide özelleşmiş hücre grupları...

  https://www.biyologlar.com/duyu-organlari-1
 • FENOLİK BİLEŞİKLER

  Bitkiler, yapısında fenol grubu (aromatik halkasında işlevsel bir hidroksil grup içeren kimyasallar) taşıyan çok çeşitli sekonder ürünler üretirler. Bu kimyasallar fenolik bileşikler olarak sınıflandırılır­lar. Bitkisel fenolik’ler yaklaşık 10.000 çeşit bileşiğin yer aldığı kimyasal olarak heterojen bir gruptur. Bazı­ları sadece organik çözücülerde çözünürken, diğerleri karboksilik asit ve glikozitleri sayesinde suda çözü­nürler. Son grup ise...

  https://www.biyologlar.com/fenolik-bilesikler
 • DERİ (Cutis)

  Deri, insan vücudunun en büyük organı olup, yaklaşık alanı 1,5 – 2 m2, ortalama kalınlığı 1-2 mm (Göz kapaklarının derisi 0,5 mm, sırtın üst bölüm derisi 5 mm kalınlığında) ‘dir. Vücudu, mekanik, osmotik, kimyasal, ışık ve termal zararlı etkenlere karşı koruyan deri, vücut ısısının düzenlenmesinde (Termoregülasyon) de rol oynar. Ultraviyole ışığının etkisi ile D vitamininin oluşumu deri sayesinde gerçekleşir. Deri, sahip olduğu ter ve yağ...

  https://www.biyologlar.com/deri-cutis
 • BİTKİ HÜCRE ÇEPERİ

  BİTKİ HÜCRE ÇEPERİ

  Bütün organizmalar belirli şekillerini korumak için mekaniksel bir dayanağa gereksin­me duyarlar. Hayvanlarda bu destek iskelettir; bitkilerde ise bütün hücreler “hücre çe­peri” denilen sert bir yapı ile çevrilmiştir. Böylece protoplasmik olmayan çeper varlığı bitki hücrelerini hayvanlardan ayıran önemli bir özelliktir. Çok az bitki hücrelerinde çeper yoktur, az sayıda aşağı organizasyonlu hayvan hücreleri bitki hücrelerinin çeperi ile...

  https://www.biyologlar.com/bitki-hucre-ceperi
 • Balıklarda Vücut yapısı ve yüzgeç tipleri

  Balıklarda Vücut yapısı ve yüzgeç tipleri

  VÜCUT : Balıklarda vücut, esas itibariyle üç farklı bölgeden meydana gelmiştir. Baş : Burun ucundan solungaç kapaklarının (operkulum) arka kenarına kadar olan vücûdun ön (anteriör) kısmına verilen isimdir. Gövde : Solungaç kapaklarının arka kenarı ile anal açıklık (anüs) arasında kalan ve içerisinde vücut boşluğunun bulunduğu vücudun orta bölgesine verilen addır. Kuyruk : Anal açıklıktan vücudun sonuna kadar uzanan arka (posteriör) bölgeye verilen...

  https://www.biyologlar.com/baliklarda-vucut-yapisi-ve-yuzgec-tipleri
3WTURK CMS v8.1