Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 281 içerik listeleniyor

 • Beynin Özellikleri ve Yapısı

  Merkezi sinir sisteminin en önemli kısmı olan beyin, kafatası kemikleri içinde, ağırlığı ortalama olarak erkeklerde 1200-1350 gr, kadınlarda ise 1000-1250 gr ağırlığında, yüzeyi ise ortalama olarak 2000-2100 cm2 olan bir organımızdır. Bilinen en büyük beyinli insanlar; yazarlardan Trungenjew 2012 gr, politikacılardan Bismark 1807 gr'dır. Şimdiye kadar rastlanan en küçük beyin 369 gr, en büyük beyin 2850 gramdır. Her iki ağırlıktaki beyine sahip insanların...

  https://www.biyologlar.com/beynin-ozellikleri-ve-yapisi
 • PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

  Sinir sistemi ayrılmaz bir bütün olmasına karşın, öğretim kolaylığı ve topografik ayırım ilkeleri çerçevesinde merkez sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olarak iki bölüme ayrılır. MSS’ni oluşturan beyin ve omurilik dışında kalan sinir sistemi bölümü, periferik sinir sistemi (Systema nervosum peripheri cum.PSS.PNS) olarak ele alımır. Periferik sinir sistemi içinde incelenen sinirler. merkez sinir sistemi ile periferide bulunan vücut bölümleri ve organlar...

  https://www.biyologlar.com/periferik-sinir-sistemi-1
 • Sinir Sistemi

  Sinir Sistemi

  Sinir sistemi, bir hayvanın içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen, vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların, kasların aktivitelerini düzenleyen bir organ sistemidir. Beyine sahip olmayan hayvanlarda, sinir sistemi düşünce ve duygu üretmez veya iletmez. Süngerler dışında tüm çok hücreleri hayvanlarda bulunur. Sinir sistemi uyaranların ve...

  https://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-3
 • T hücresi

  T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır. Sitotoksik T hücreleri (CD8+) enfekte hücreleri yok eder. Bu hücreler 'öldürücü' veya sitotoksik hücrelerdir, zira tanıdıkları antijenler gösteren belirli hücreleri hedef alır, yok ederler. Yardımcı T hücreleri (CD4+) bağışıklık yanıtında 'aracı'...

  https://www.biyologlar.com/t-hucresi
 • Lipitlerin Sınıflandırılması

  Lipitlerin Sınıflandırılması

  Lipidler değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Yapılarına bakılarak lipidler Basit Lipidler, Bileşik Lipidler, Türev Lipidler gibi sınıflandırılabilir. Burada lipidlerin %50'lik alkolde hazırlanan KOH çözeltisiyle hidroliz olup olmamalarına yani sabunlaşıp sabunlaşmadıklarına göre 2 sınıfa ayrılması esasına dayanan sistem kullanılmıştır. Bunların da alt sınıfları vardır. ...

  https://www.biyologlar.com/lipitlerin-siniflandirilmasi
 • Bitkisel ve Hayvansal Dokuların Yapısı ve Özellikleri

  Belirli görevleri yapmak üzere bir araya gelen hücre topluluğuna doku denir. Örneğin sinir hücreleri sinir dokuyu meydana getirir. Dokuyu meydana getiren hücrelerin görevleri, şekilleri, yapısı, DNA miktarı, aktif gen çeşitleri, enzim çeşitleri, embriyonik kökenleri aynı olmasına rağmen büyüklükleri ve sitoplazma miktarları farklıdır. Dokuları inceleyen bilim dalına histoloji denir. Dokular; hücreler ve hücreler arası maddeden meydana gelmiştir. Ara madde...

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-ve-hayvansal-dokularin-yapisi-ve-ozellikleri
 • Kolesterol Analizi Yöntemi

  Karaciğer, bağırsak, adrenal korteks ve yumurtalıklar, testisler ve plasentayı kapsayan üreme dokuları vücudun kolesterol havuzuna en büyük katkıyı yapmasına rağmen, kolesterol insanlarda hemen hemen tüm dokular tarafından sentezlenir. Kolesterol insanlardaki en yaygın steroldür ve vücutta belli sayıda bir grup işleve sahiptir. Örneğin kolesterol bütün hücre zarlarının bir bileşenidir ve safra tuzları, steroid hormonları ve D vitaminin öncül maddesidir. ...

  https://www.biyologlar.com/kolesterol-analizi-yontemi
 • Steroid Hormonların Metabolizmaları

  Kandaki normal fizyolojik düzeyleri 10-10 ile 10-8 M arasında bulunan bu hormonlar iyi karakterize edilmiş plazmadaki proteinlerle taşınmaktadırlar. Plazma albuminleri spesifik olmayan bir şekilde ve sınırsız oranda steroid hormonları bağlar ve taşır. Ancak bunun sadece mineralokortikoidler (aldosteron) için önemi vardır. Diğer hormonlar affinitesi ve seçiciliği yüksek proteinlere (globulinlere) bağlanarak taşınırlar. Bu proteinler hormonları vaktinden önce...

  https://www.biyologlar.com/steroid-hormonlarin-metabolizmalari
 • LENFOSİTLER

  Lenfositler, dolaşımdaki lökositlerin % 20-25’ini oluşturur. 8-10 m çaplarıyla eritrositlerden biraz büyük hücrelerdir. İri, heterokromatik çekirdekleri bulunur. Küçük lenfositlerde çekirdek hücrenin % 90’ ını kaplar. Periferinde kalan dar sitoplazma, açık mavi boyanır ve az sayıda azürofilik granül, mitokondri, ribozomlar ve GER ve küçük bir Golgi kompleksleri içerir. Boyutlarına göre küçük, orta boy (12-15 m ) ve büyük (15-18 m) tipleri vardır....

  https://www.biyologlar.com/lenfositler
 • T hücresi nedir ?

  T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır. Sitotoksik T hücreleri (CD8+) enfekte hücreleri yok eder. Bu hücreler 'öldürücü' veya sitotoksik hücrelerdir, zira tanıdıkları antijenler gösteren belirli hücreleri hedef alır, yok ederler. Yardımcı T hücreleri (CD4+) bağışıklık yanıtında...

  https://www.biyologlar.com/t-hucresi-nedir-
 • İDRAR SEDİMENTİ ( MİKROSKOP ile İDRAR İNCELEMESİ )

  İDRAR SEDİMENTİ ( MİKROSKOP ile İDRAR İNCELEMESİ )

  İdrar sedimentinin incelenmesi, ucuz, noninvaziv ve kolaylıkla uygulanabilmesi açısından aile hekimliği pratiğinde sık başvurulan bir tanı yöntemidir. Aile hekimlerinin idrar sedimentini değerlendirme yeteneğine sahip olması bir çok kolaylık sağlar. Bu yöntemle böbrek biyopsisi yapmadan hastalığın nedeni, aktivitesi ve şiddeti hakkında bilgi edinilebilir, birçok hastalık tanınabilir.

  https://www.biyologlar.com/idrar-sedimenti-mikroskop-ile-idrar-incelemesi-
 • Bitkilerde Su İletimi

  Temel mekanizmalar ile topraktan su ve mineral madde alarak gene bu mekanizmalarla kabuk parankiması hücrelerine iletirler. Kabuk parankimasında da benzeri mekanizmalarla hücreden hücreye iletilen su ve mineral maddeler merkez silindirdeki cansız ksilem elementlerine, trake veya trakeidlere girerek kılcallık ve özellikle yaprakların stomalarındaki terlemenin sağladığı negatif basınçla, emişle yerüstü organlarına iletilir. Ancak uyku dönemi sonunda çok yıllık bitkilerde...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-su-iletimi-2
 • Gelişim Biyolojisi

  Gelişim biyolojisi, canlıların büyüme ve gelişimlerini inceleyen bilim dalı. Modern gelişim biyolojisi, dokular, organlar ve sistemlerin oluşumunda rol alan hücrelerin gelişimini, değişimini, farklılaşımını ve şekil almasını (morfojenez) inceler. Embriyoloji, gelişim biyolojisinin bir alt birimidir ve tek hücrenin (genelde zigotun) oluşumundan embriyonik gelişim aşamasının sonuna kadarki gelişimi inceler ki serbest yaşam bazen embriyonik gelişimin...

  https://www.biyologlar.com/gelisim-biyolojisi
 • İDRAR OLUŞUMU

  Kılcal damarlardaki sıvıların dışarıya çıkması, damarın içinde bulunan basınca (hidrostatik basınç)i dışarıdaki sıvıların damarlara girmesi ise, kan sıvısı içerisinde bulunan bileşiklerin (başta proteinli) meydana getirdiği ozmotik basınca göre olur. Arteriyollerde kan basıncı dolayısıyla hidrostatik basınç fazladır. Bu nedenle kapiller sistemin arteriyoller kısmında hidrostatik basınç ozmotik basınçtan fazla olduğu için sıvılar dokulara, venüller...

  https://www.biyologlar.com/idrar-olusumu
 • SU VE TUZ DENGESİ

  Omurgalılardaki nefronlar aşağı yukarı yapısal ve işlevsel olarak aynıdır. Bazı ilkel omurgalılarda nefronlar, glomeruluslarla bağlantılı olmalarının yanı sıra, nefrostomları aracılığıyla bir taraftan da sölom boşluğu ile ilişkidedirler ve artık maddeleri sölom sıvısı içerisinden doğrudan alabilirler. Bu, toprak solucanlarındaki nefridyumlara analogtur. Malpigi cisimciklerinin büyüklüğü ve nefronların diğer ayrıntıları, hayvanın yaşadığı ortama...

  https://www.biyologlar.com/su-ve-tuz-dengesi
 • Sinestezi Hastalığı Nedir?

  Sinestezi birleşik duyu anlamına gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür.Sinestezi tanım olarak da bir duyunun başka bir duyuyu algılaması şeklinde açıklanabilir.Sinestezik hastalarda beyin duyduğu sesleri zihinde görsele çeviriyor,gördüğü şeyleri ise seslere dönüştürerek algılanmasını sağlıyor.Kısaca seslerin koklandığı,şekillerin tadıldığı ve renklerin duyulduğu bir mekanizmadan söz edebiliriz. Sinestezi hastalığı sonradan kazanılan sinestezi ve...

  https://www.biyologlar.com/sinestezi-hastaligi-nedir
 • Bitki Anatomisi Sınavında Çıkabilecek Muhtemel Sorular

  1-Çimlenmekte olan bitkinin besin gereksinimi kotiledonlarda ya da özel dokularda depolanan besinlerden sağlanır. 2-Kök ve gövdenin büyümesi büyüme noktalarındaki meristamatik dokuların yeni hücrelerin oluşması ve büyüme ve farklılaşması ile olur. 3-Yapraksız ve köksüz yapraksı yapıya tallus denir.Bu tür bitkilere detallafita grubu denir. 4-Tohumlu bir bitki dallanmış eksen içeren bir yapı gösterirse yaprak kök ve gövdeden oluşan yapıya kormus denir.Bu tür...

  https://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-sinavinda-cikabilecek-muhtemel-sorular
 • TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ VİZE SORULARI

  DOĞRU YANLIŞ SORULARI ( )Cyanobacteria ve Bacillariophyta kamçılı değildir. ( )Bacillariophyta da çok hücreli algler bulunur. ( )Rhodophyta da bütün algler çok hücrelidir. ( )Tüm Phaeophyta makroskobik algleri içerir. ( )Tetrasporlar Rhodophyta nın gametofitleri tarafından mayoz sonucu üretilir. ( )Cyanobacteria su içerisinde yüzerek hareket eden organizmalardır. ( )Akinetler ve heterosistler azot fikse etmek amacıyla başkalaşmış hücrelerdir. ( )Bütün Chlorophyceae...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-sistematigi-vize-sorulari
 • Lipit metabolizması ve oksidasyonu

  Lipitlerde oksidasyon Lipitler lezzet, tokluk ve beslenme katkısı olarak gıda maddeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Lipit oksidasyonu gıda endüstrisinin pek çok sektöründe önemli bir sorundur. Lipit oksidasyonu terimi aktif oksijen türleriyle lipitlerde doymamış yağ açil grupları arasındaki kimyasal interaksiyonların kompleks zincirini tanımlamak için kullanılır (NAWAR, 1996; McCLEMENTS ve DECKER, 2000; MİN ve BOFF, 2002). Arzu edilen besinsel ve fiziksel...

  https://www.biyologlar.com/lipit-metabolizmasi-ve-oksidasyonu
 • Sinir Sistemi

  1- Nöronlar Uyarılma , uyarıyı değerlendirme , uyarıyı taşıma (iletme) ve diğer hücreleri uyarma Yeteneği vardır. Sinir sisteminin esas hücreleridir. Uyarıyı alma : Kimyasal veya fiziksel etkilerle dendrıt , hücre gövdesi ve ranvier boğumlarından olur. Uyarıyı İletme (taşıma) : Elektriksel etkiyle gerçekleşir. Uyarma : Kimyasal olarak gerçekleşir. Morfolojilerine göre üçe ayrılır. 1-Uni polar (tek kutuplu) : Daha çok omurgasızlarda , omurgalılarda...

  https://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-4
 • Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

  Hormonal Sistem Çok hücreli komplex organizmalarda iç ve dış ortam uyarılarına uygun tepkinin verilmesi. Hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışmasının kontrolü ve koordinasyonlarının sağlanması. Homeostasinin korunması sinir sistemi ve iç salgı (Endocrin) sistemi ile sağlanır. Bu iki sisteme denetleyici sistemlerde denir. Endocrin sistem denetimini hormon adı verilen özel organik maddelerle yaparlar. Hormonların genel özellikleri: Her canlının kendisi...

  https://www.biyologlar.com/denetleyici-ve-duzenleyici-sistemler
 • HORMONLAR VE ETKİLERİ (ENDOKRIN SISTEM )

  Hormon sözcüğü “uyarmak, harekete geçirmek” anlamına gelmektedir. Hormonlar vücudumuzdaki büyüme, gelişme, üreme, bazı metabolik olayların sağlanması ve vücudun sağlıklı olarak görev yapmasını sağlayan kimyasal habercilerdir. Hormonlar vücudumuzdaki salgı bezlerinden salgılanarak kan yoluyla diğer dokulara taşınır ve etkilerini gösterirler. Miktar olarak çok az salgılanmasına karşın kuvvetli etkileri vardır. Bu nedenle bir tür haberci olarak görev...

  https://www.biyologlar.com/hormonlar-ve-etkileri-endokrin-sistem-
 • BİTKİ ANATOMİSİ ‎2012 Bütünleme Soruları

  1-Kökün görevleri nelerdir? 2-Hipokotil tipleri nelerdir? 3-Gövdenin kökten ayrıldığı noktaları yazınız? 4-Gövdede internodyum uzunluğuna göre kaç tip gövde tipi vardır? 5-Gövdede korteks ve merkezi silindir arasındaki sınır tabakalrı nelerdir? 6-Gövde metamorfozları nelerdir?7-Gövdenin görevleri nelerdir? 8-Gövde ile yaprak arasındaki farklılıklar nelerdir?9-Yaprak tipleri nelerdir? 10-Yaprağın kısımları nelerdir? 11-Bileşik yaprak tipleri nelerdir?...

  https://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-2012-butunleme-sorulari
 • Kök ve gövdeyi mikroskopta nasıl ayırırız

  1.Gövdede epidermis altında köke oranla çok daha ince bir korteks bölgesi yer alır. 2.Gövdede Korteks genelde parenkimatiktir ayrıca sklerankima ve kollenkima gibi destek doku da içerir. 3.Kökte destek doku merkezi bölgelerde, ya da öze yakın kısımlarda bulunurken, gövdede çevreye yakın ve devamlı bir tabaka halindedir. 4.Gövdenin anatomik yapısında kökten farklı bir diğer özellik de endodermis içermemesidir. 5.Gövdede korteksin altındaki vaskular silindir köke...

  https://www.biyologlar.com/kok-ve-govdeyi-mikroskopta-nasil-ayiririz
 • TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2007 VİZE SORULARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  A. AŞAGIDAKİ SORULAR İÇİN UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.(3Y= -1D)5P 1. Aşağıdakilerden hangisi toksin üretir? a. haptophyta b. rhodophyta c. dinoflagellata d. chrysophyta 2. Aşağıdaki alg guruplarının hangisinde konjugasyon görülür? a. Cyanobacteria b. Euglonida c. Zygnematales d. Clebsormidiales 3. Alginiz asit ve laminarin aşağıdaki canlılardan hangisinde bulunur? a. Haptophyta b. Chrysophyta c. phaeophyta d. rhodophyta 4. Hangisi fakültatif heteretrof olup...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-sistematigi-2007-vize-sorulari-erciyes-universitesi
 • Korpus Striyatum

  Her beyin yarı küresi nin tabanında bulunan nöron ve sinir liflerinden oluşan korteksin altındaki büyük küme.

  https://www.biyologlar.com/korpus-striyatum
 • Korteks

  - Bir organın dış tabakası. Bitkilerde epidermisin altındaki doku. - Beyin ve adrenal bez gibi organların dış tabakası. - Epidermisin altında çoğunlukla çok tabakalı olan ve iletim doku demetleri bulunmayan dokular. - Kabuk.

  https://www.biyologlar.com/korteks
 • Enflamasyon Nedir ?

  Enflamasyon, inflamasyon, yangı veya iltihaplanma, canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği sellüler (hücresel), humoral (sıvısal) ve vasküler (damarsal) bir seri vital yanıttır. Yangı normalde patolojik bir durum olmasına karşın, yangısal reaksiyon fizyolojik olarak vücudun gösterdiği bir tepkidir. Halk arasında iltihap tabiri yangı için kullanılmasına rağmen sık sık apseler için de iltihap denmesinden...

  https://www.biyologlar.com/enflamasyon-nedir-
 • Hayvanlardaki endokrin (içsalgı bezleri) bezlerin hormonları ve bu hormonların fonksiyonlarını ayrıntılı olarak açıklayınız.

  SALGI BEZLERİ (ENDOKRİN BEZLER) Hormonlar hipotalamus, hipofiz, tiroid, pineal bez, pankreas, sürrenal (böbreküstü) bezi, yumurtalık ve testislerde yapılır ve salgılanır. Bundan başka beyinde, bağırsaklarda da hormon üretimi olmaktadır. Hormon üretildiği hücreden etki edeceği dokuya (hedef dokuya) taşınması gerekir. Hormonların adlandırılması genellikle ilk bulundukları dokuya veya major etkilerine göre yapılmıştır. Ancak, günümüzde aynı hormonun farklı...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlardaki-endokrin-icsalgi-bezleri-bezlerin-hormonlari-ve-bu-hormonlarin-fonksiyonlarini-ayrintili-olarak-aciklayiniz-
 • BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ SORULARI

  D-Y bölümü ()Floemin kalburlu hücreleri ksilemin trakelerine karşılıktır. ()Aerenkima daha çok kurak ortam bitkilerinde bulunur. ()Meristematik hücrelerin çekirdeği hücre hacmine göre çok büyüktür. ()Rizom bir gövde metamorfozudur ()Kök kaliptra hücrelerinde çok miktarda diktiyozom bulunur. ()Angiosperm odununda yalnız trakeler bulunur. ()Kurak ortam bitkilerinin yapraklarında daha fazla sayıda stoma bulunur. ()Kollenkima hücreleri homojen çeper...

  https://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-ve-morfolojisi-sorulari
 • Hayvan Histolojisinde Çıkabilecek Muhtemel Sorular

  Pankreas salgısı iki hormon sekretin ve koksitokinin tarafından kontrol edilir. Pankreas sindirim enzimi ve hormon üretir ve salgılar. Liberkülin bezi ince barsak ta bulunur. Paneth hücreleri ince barsak ta bulunur ve lizozim salgılar. Kalp kası interkalar diskleriyle birbirine tutunur. Sindirim kanalına bağlı bezler tükrük bezi , mide , karaciğer , ve pankreas olmak üzere 4 kısımdan oluşur. H çizgisi A bandının ortasında bulunur. H bandı M çizgisi ile ikiye...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-histolojisinde-cikabilecek-muhtemel-sorular
 • Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Bütünleme Soruları

  1-Kökün görevleri nelerdir? 2-Hipokotil tipleri nelerdir? 3-Gövdenin kökten ayrıldığı noktaları yazınız? 4-Gövdede internodyum uzunluğuna göre kaç tip gövde tipi vardır? 5-Gövdede korteks ve merkezi silindir arasındaki sınır tabakalrı nelerdir? 6-Gövde metamorfozları nelerdir?7-Gövdenin görevleri nelerdir? 8-Gövde ile yaprak arasındaki farklılıklar nelerdir?9-Yaprak tipleri nelerdir? 10-Yaprağın kısımları nelerdir? 11-Bileşik yaprak tipleri nelerdir?...

  https://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-ve-morfolojisi-butunleme-sorulari
 • Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir

  Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir

  İnsanlarda boşaltım sistemi; böbrekler, idrar (sidik) borusu (kanalı) (üreter) ve idrar (sidik) torbası (kesesi) ve üretradan oluşur.

  https://www.biyologlar.com/bosaltim-sistemi-organlari-ve-gorevleri-nelerdir
 • OTONOM SİNİR SİSTEMİ VE HİPOTALAMUS

  Korktuğumunda kalp hızımız ve solunumumuz hızlanır ve yüzeyelleşir, ağzımız kurur, kaslarımız gerginleşir, avuç içlerimiz terler, ve belki koşmak isteyebiliriz. Bu vücutsal değişikliklere otonom sinir sistemi aracılık eder. Otonom sinir sistemi kalp kası, düz kas ve dış salgı bezlerini kontrol eder. Hipotalamus, iç ortamın sürdürülmesi olan hemostasizi sağlayacak vücutsal yanıtları düzenler. Hipotalamus, otonom sinir sistemi, endokrin sistem ve motivasyonla...

  https://www.biyologlar.com/otonom-sinir-sistemi-ve-hipotalamus
 • Merkezi sinir sistemi hücre çeşitleri

  Sinir dokuyu oluşturan en küçük yapıya sinir hücresi nöron denir. Sinir hücreleri görevlerine göre üç bölümde incelenir. 1.Duyu Sinirleri (Getirici sinirler): Duyu reseptörlerinden aldığı uyartıları beyin, omurilik gibi merkezi sinir sistemi organlarına ileten sinirlerdir. 2.Motor Sinirler (Götürücü sinirler):Merkezi sinir sisteminden aldığı emirleri kaslara veya bezlere ileten sinirlerdir. 3.Ara sinirler (Bağlayıcı sinirler):Merkezi sinir sisteminde bulunur.Motor...

  https://www.biyologlar.com/merkezi-sinir-sistemi-hucre-cesitleri
 • Likenlerin orman sağlığı üzerine etkileri

  Konu mesaj yolu ile geldiği için buraya taşıdım. Siz biyolog arkadaşlarında katkıları bekliyorum. Likenler hakkında bazı notları ekleyerek size yardımcı olmaya çalışalım Epifitik ototroflar olarak likenler ağaçlar üzerinde zararlı etkiler meydana getirebilirler. Rizinleri geniş biçimde kabuk, korteks, iç kabuk ve kambiyum tabakasına kadar girebilir. Liken hifleri lentiselleri tıkayabilir, kabuk tabakalarını yatay olarak yarabilir ve kabuktaki gaz değişimini...

  https://www.biyologlar.com/likenlerin-orman-sagligi-uzerine-etkileri
 • Extra sellüler- İntra sellüler sıvılar

  İntrasellüler sıvı (intracellular fluid) hücreler içerisinde bulunan sıvı anlamına gelmektedir. Total vücut sıvısı başlıca iki kompartımanda bulunur . İntrasellüler (hücre içi) sıvıEkstrasellüler (hücre dışı) sıvı a) İntersellüler (hücreler arası) sıvı - İnterstisyel (dokular arası) sıvıb) İntravasküler sıvı (kan plazması) Fizyolojistler tarafından kullanılan homeostaz teriminin anlamı, internal çevrenin sabit veya statik (dengede duran)...

  https://www.biyologlar.com/extra-selluler-intra-selluler-sivilar
 • ENDOKRİN SİSTEM VE HORMONLAR

  ...Denetleyici ve düzenleyici sistemlerden biri olan endokrin(iç salgı) sistem ,endokrin bezler denilen ve hormon üreten yapılardan meydana gelir. ...Hayvanlarda görevli olan hormonlar hedef dokularına kan yoluyla taşınırlar. ...Kanla her tarafa götürülseler de sadece hedef dokularını etkilerler. ...Hormonlar kanda çok az miktarda bile olsalar mutlaka etki gösterirler. ...Normalden az yada çok salınmaları durumunda çeşitli metabolik bozukluk ve hastalıkların oluşumuna...

  https://www.biyologlar.com/endokrin-sistem-ve-hormonlar-1
 • ENDOKRİN SİSTEM HAKKINDA BİLGİ

  İnsan vücudunda normal büyüme-gelişme, üreme, iç ve dış ortamdaki streslere karşı adaptasyon ile iç ortamdaki sabitliğin (Homeostasis) korunması iki haberleş­me sistemi sayesinde gerçekleşir. Bu haberleşme sistemlerinden biri “telli’olup sinir sistemi tarafından oluşturulur. Diğeri ise “telsiz’olup vücudun değişik yerlerinde bulunan; hormon adı verilen kimyasal maddelerle etkilerini gösteren iç salgılı bezler (Gll.endocrinae) ile sağlanır. İç salgılı...

  https://www.biyologlar.com/endokrin-sistem-hakkinda-bilgi
 • Omurgalılarda Merkezi Sinir Sisteminin Karşılaştırınız

  -Koklama lobu memelilere doğru beyindeki oranı küçülür.-Orta beyin memelilere doğru beyimdeki oranı küçülür.-Ön beyin memelilere doğru büyür.-Arka beyin memelilere doğru büyür.-Beyinin vücuda oranı memelilere doğru büyür.-Ön beyin balıklarda tek diğer omurgalılarda iki parçadır.-Ön beyin girintileri memelilerde görülür.-Nasırlı cisim memelilerde görülür.-Beyincik En gelişkin şeklini memelilerde almıştır.-Beyin üçgeni sürüngen , kuş ve memelilerde...

  https://www.biyologlar.com/omurgalilarda-merkezi-sinir-sisteminin-karsilastiriniz
 • Ön beyin hakkında bilgi veriniz

  I-Uç beyin-Koklama lobu ve beyin yarım kürelerinden oluşur.-Beyin yarım küreleri Rolando yarığı ile önden arkaya doğru ayrılmıştır.-Rolando yarığının önünde duyu arkasında ise motor merkezleri bulunur.-Merkezlerin kapladığı alan kas faaliyeti ve duyusal yoğunlukla ilgilidir. Örn:El, dudak, yüz ile ilgili alanlar fazla, sırt, bel, kol ile ilgili alanlar azdır.-Dış yüzeyine korteks denir ve (memelilerde görülür) Nöron övdelerinden oluşur.-İç kısmı...

  https://www.biyologlar.com/on-beyin-hakkinda-bilgi-veriniz
 • Sempatik ve parasempatik sistemlerin özellikleri- karşılaştırınız.

  1-Sempatik nöronlar omuriliğin göğüs ve bel bölgesinden çıkar, *- parasempatik nöronlar ise beyin(Medulla oblangata) ve sağrı bölgesinden çıkar. 2-Sempatik sistemin ganglionları omuriliğin yanındadır. Preganglionik nöronlar kısa, postganglionik nöronlar ise uzundur. *-Parasempatik nöronların ganglionları hedef organın yanındadır.Preganglionik nöronlar uzun, postganglionik nöronlar ise kısadır. 3-Sempatik sistem organizmada zor duruma karşı korunma tedbirlerini...

  https://www.biyologlar.com/sempatik-ve-parasempatik-sistemlerin-ozellikleri-karsilastiriniz-
 • Bilim İnsanları Farelerde Bilinci Değiştirmeyi Başardılar

  Bilim İnsanları Farelerde Bilinci Değiştirmeyi Başardılar

  Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları  nöron stimülasyonu ile beyin aktivitesini değiştirerek bilinç hallerinin manipule edilebileceğini gösterdi. Bilim insanları sıçanların merkezi talamustaki nöronların ateşleme hızlarını değiştirerek onları uyutmayı ya da uyandırmayı başardı. Yapılan bu araştırma sayesinde beyin yaralanmalarında ve diğer nörolojik bozukluklarda yeni ve etkili metotlar geliştirilebilir.Beynin talamus kısmı kortekse gelen motor...

  https://www.biyologlar.com/bilim-insanlari-farelerde-bilinci-degistirmeyi-basardilar
 • Canlılarda Boşaltım Sistemi

  BOŞALTIM SİSTEMLERİ BOŞALTIM SİSTEMLERİCanlıda abolik faaliyetler sonucunda vücud dışına atılması gereken zararlı ve artık maddeler oluşur. Bu zararlı ve artık maddelerin dışarı atılmasına boşaltım boşaltımda görev yapan organ ve yapıların oluşturduğu sisteme de boşaltım sistemi denir. A. BİR HÜCRELİLERDE BOŞALTIMTek hücreli organizmalarda boşaltımı sağlamak amacıyla oluşmuş özel bir yapı veya sistem yoktur.Tek hücreli canlılardan amip öglena...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-bosaltim-sistemi
 • Erkek Beyni Ve Kadın Beyni Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Erkek Beyni Ve Kadın Beyni Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Bir erkek ve bir kadın beyni arasında yapısal ve nöral işleme bakımından farklılıklar vardır. Erkek beyninde daha fazla gri madde varken, kadın beyninde daha fazla beyaz madde vardır. Bu farklılıkları daha ayrıntılı olarak öğrenmek için okumaya devam edin.Biliyor Muydunuz?7190_man-womanÇalışmalar günlük meditasyonun beyin fonksiyonları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve beyinde yaşlanmaya bağlı beyaz ve gri cevherin azalma eğiliminde olduğunu...

  https://www.biyologlar.com/erkek-beyni-ve-kadin-beyni-arasindaki-farklar-nelerdir
 • Bağırsak Bakterilerimiz Beynimize Hükmediyor

  Bağırsak Bakterilerimiz Beynimize Hükmediyor

  “College Cork Üniversitesi’ndeki (UCC – University of College Cork) araştırmacıların yapmış olduğu yeni bir araştırmaya göre bağırsak bakterileri, beyin yapısı ve fonksiyonu üzerinde doğrudan söz sahibi.”

  https://www.biyologlar.com/bagirsak-bakterilerimiz-beynimize-hukmediyor
 • Huntington hastalığı

  İnsanlarda en gecikmiş başlangıçlı ve en değişken yaşlı hastalık. Otozomal baskındır. Serebral korteks (beyin korteksi)'in ön loblarını etkiler. On yıldan uzun süreyle artarak devam eden hücre ölümü gözükür. Hücre ölümünün kötüye gidişi; kontol edilemeyen hareketler, zihinsel kötüleme ve sonunda ölüm gözükür. Genellikle 30-50 yaşları arasında ilk semptomlar gözükür.

  https://www.biyologlar.com/huntington-hastaligi
 • Sürüngenlerin Uyku Evreleri Ortak Ataya İşaret Ediyor

  Sürüngenlerin Uyku Evreleri Ortak Ataya İşaret Ediyor

  Böceklerden insanlara kadar tüm hayvanlar uyur. İnsanlarda uykuya özgü beyin etkinlikleri de tanımlanabilmiştir:

  https://www.biyologlar.com/surungenlerin-uyku-evreleri-ortak-ataya-isaret-ediyor
 • Metilen Mavisi Kısa Süreli Hafızayı Geliştiriyor

  Metilen Mavisi Kısa Süreli Hafızayı Geliştiriyor

  Tek oral dozda metilen mavisi verilen hayvanlarda, yapılan MRI(emar) tabanlı beyin taramalarında kısa süreli hafıza ve dikkat kontrolünün arttığını gösterildi.

  https://www.biyologlar.com/metilen-mavisi-kisa-sureli-hafizayi-gelistiriyor
 • İnsan beyninin yarısıyla yaşayabilir mi?

  İnsan beyninin yarısıyla yaşayabilir mi?

  Beyninin bir kısmı olmadığı halde normal yaşamını sürdüren uç örnekler var. Tom Stafford bunun nasıl mümkün olabildiğini açıklıyor.

  https://www.biyologlar.com/insan-beyninin-yarisiyla-yasayabilir-mi
3WTURK CMS v8.1