Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 17 içerik listeleniyor

 • FİKSASYONDAN SONRA DOKULARA UYGULANAN İŞLEM

  %10' luk formal-saline%1O'1uk tamponlanmış formalin %70'1ik alkol ileBouinFormal-sublimat %8O-90'lık alkolleSusa %95' lik alkolleCarnoy %95'lik ve %lOO' lük alkolleZenker Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat)Helly Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat)Sanfelice Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat)Flemming Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat)Lewitsky-Baker Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat)Orth Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat)İKİNCİ FİKSASYON%10' luk formal-salin ile tespit...

  https://www.biyologlar.com/fiksasyondan-sonra-dokulara-uygulanan-islem-1
 • Histolojide Kullanılan Yöntemler

  1-Preparasyon Yöntemleri Taze hücre ve dokular: Kan ve lenf gibi sıvısal örnek hücreleri, derialtı bağ dokusu hücreler direkt olarak incelenebilir. Doku kalın veya katı bir organ halindeyse tuz çözeltisi içinde diderek veya ayırarak hücrelerin birbirinden ayrılması sağlanır. Taze preparatlarda hücreler gerçek morfolojilerini yitirmeden incelenir. Ancak kontrast azlığından dolayı vital boyama uygulanmalı ya da faz-kontrast mikroskop kullanarak incelenmelidir.Canlı ve...

  https://www.biyologlar.com/histolojide-kullanilan-yontemler-1
 • Histolojide Kullanılan Yöntemler

  1-Preparasyon Yöntemleri Taze hücre ve dokular: Kan ve lenf gibi sıvısal örnek hücreleri, derialtı bağ dokusu hücreler direkt olarak incelenebilir. Doku kalın veya katı bir organ halindeyse tuz çözeltisi içinde diderek veya ayırarak hücrelerin birbirinden ayrılması sağlanır. Taze preparatlarda hücreler gerçek morfolojilerini yitirmeden incelenir. Ancak kontrast azlığından dolayı vital boyama uygulanmalı ya da faz-kontrast mikroskop kullanarak incelenmelidir.Canlı...

  https://www.biyologlar.com/histolojide-kullanilan-yontemler
 • FİKSASYONDAN SONRA DOKULARA UYGULANAN İŞLEM

  %10' luk formal-saline %1O'1uk tamponlanmış formalin %70'1ik alkol ile Bouin Formal-sublimat %8O-90'lık alkolle Susa %95' lik alkolle Carnoy %95'lik ve %lOO' lük alkolle Zenker Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat) Helly Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat) Sanfelice Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat) Flemming Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat) Lewitsky-Baker Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat) Orth Çeşme suyu ile yıkama (l2-24 saat) İKİNCİ FİKSASYON %10' luk...

  https://www.biyologlar.com/fiksasyondan-sonra-dokulara-uygulanan-islem
 • HİSTOLOJİ PREPARATLARININ LAM ÜZERİNE YAPIŞTIRILMASI

  Her mikroskobik materyal lam üzerine yerleştirilip lamelle kapatılır. Parafin kesitlerinin lam üzerine yerleştirilmesi için  önce lamların çok iyi temizlenmiş olması gereklidir. Aksi halde ileriki işlemler esnasında lama yapışmayıp düşerler. Lam üzerine herhangi bir tür yağın bulunmaması lazımdır. Bu nedenle lam yüzeyine parmakla dokunmamalıdır. Yeni ve hiç kullanılmamış lamlar sabunlu su ile yıkanarak temizlenir.Kullanılmış lamlar ise lam temizleme...

  https://www.biyologlar.com/histoloji-preparatlarinin-lam-uzerine-yapistirilmasi
 • silindirik hücreler nelerdir

  Hücrelerin boyları enlerinden uzundur. Serbest yüzeyleri silli veya silsiz olabilir, insan vücudunda, mide mukozası, incebağırsak duvarı, dişi yumurtalık kanalları, erkek genital boşaltım yolları ve safra kesesinde bulunur. Mideden ya da tuba uterina'dan alınan epitel dokusu kesitlerinin hematoxylin eosin'le boyanmasıyla görülebilen epitel doku türüdür. hücreleri stereosilya, kinosilya gibi yüzey farklılaşmaları içerebilir

  https://www.biyologlar.com/silindirik-hucreler-nelerdir
 • Mine (Enamel)

  Dişin sadece taç kısmını çevreleyen mine, bağ dokusundan gelişen kemikten farklı olarak, oral kavitenin ektodermal kökenli yapılarının, mineralize olmasıyla meydana gelen vücudun en sert materyalidir. %96-98’i başlıca kalsiyum fosfat hidroksiapatit olmak üzere inorganik maddelerdir. Mine %1 oranında organik materyal içerir. Organik matriks kollajen içermez, enamelin olarak adlandırılan bir protein içerir. Enamelin, aspartik asit, serin, glisin, protein ve glutamik asit...

  https://www.biyologlar.com/mine-enamel
 • Çevre Ölçüm ve Analizleri (Emisyon Ölçümü) | TÜRKAK

  Emisyon (Baca Gazı) Ölçümü Ağır Metal ölçüm ve analizleri (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Ag, Tl, Zn) HCl (klor) ölçüm ve analizi HF (flor) ölçüm ve analizi Bacagazı (emisyon) ölçümü (CO, CO₂, O₂, SO₂, NOx, NO, NO₂) Bacada partikül madde (toz) ölçümü Uçucu organik bileşikler (VOC) ve buhar tayini Amonyak Ölçüm ve Analizi (NH₃) Formaldehit Ölçüm ve Analizi (CH₂O) Sülfürik Asit Ölçüm ve Analizi (H₂SO₄) Siyanür Ölçüm ve...

  https://www.biyologlar.com/cevre-olcum-ve-analizleri-emisyon-olcumu-turkak
 • LİPİDLERİN GÖSTERİMİ

  Basit tekniklerle gösterilebilen lipid miktarı genellikle kimya¬sal analizle gösterilen miktardan çok daha azdır. Adipoz dokunun depo hücrelerindeki yağ ve sinir fibrillerindeki miyelin kolaylıkla boyanır. Fakat karaciğer, böbrek ve kalp gibi organların kesitlerinde bulunan lipidler gösterilemiyebilir. Var olan fakat basit tekniklerle gösterilemeyen böylesi lipidler maskelenmiş veya bağlı lipidler olarak bilin¬mektedir. Bu lipid, özellikle protein gibi diğer doku...

  https://www.biyologlar.com/lipidlerin-gosterimi
 • KEMİK İLİĞİ KESİTLERİNİN BOYANMASI

  Boyanmış kemik iliği kesitleri, boyanmış smearlerle birlikte ideal olarak incelenirler. Hücresel ayrıntı, Romanovsky yöntemi ile boyanmış smearlerde çalışılmalıdır. Kesitler hücresellikte ve yapıda değişiklik¬ler göstermektedir ve iyi differensiye olmuş H-E boyaması yorumlanmala¬rı için yeterlidir. Leishman Boyası İnce parafin kesitler suya indirilir. pH 6.8 de tamponlanmış su¬da 30 dakika bırakılır. Bir hacim Leishman boyası, 2 hacim tamponlanmış pH 6.8...

  https://www.biyologlar.com/kemik-iligi-kesitlerinin-boyanmasi
 • ASPİRE EDİLMİŞ KEMİK İLİĞİ

  Bazen, sadece kemik iliği kesitlerinin araştırılması (incelenmesi) myelofibrosis, aplastik anemi veya sekonder karsinoma gibi hastalıkların teşhisini doğrulayacaktır. Aspire edilmiş örnek¬ler fiksatife aktarılana kadar sıvı olarak muhafaza edilmeli ve son¬ra aşağıdaki gibi işleme konulmalıdır. Teknik 1-2 cc’lik ilik bilinen yolla hızlı aspirasyonla alınır ve direkt olarak temiz bir lama alınarak ezilerek yayılır. Geriye kalan kemik iliği 6 damla Wintrobe’in...

  https://www.biyologlar.com/aspire-edilmis-kemik-iligi
 • DEKALSİFİYE EDİLMEMİŞ KESİTLERİN HAZIRLANIŞI

  Dekalsifiye edilmemiş kemik kesitlerine 2 temel amaç için gereksinim vardır. 1-Normal kemik yapısını ve kemik mineralinin dağılımını çalışmak için 2-Osteomalazi ve rickets gibi osteoid dokuda bir artışla sonuçlanan normal kalsifikasyon sürecinin bozulduğu metabolik kemik hastalıklarının teşhisi için Rutin olarak dekalsifiye edilmiş, parafine gömülmüş kemik kesitlerindeki osteoidin differansiyel boyaması yeterli derecede güvenilir değildir veya teşhis için...

  https://www.biyologlar.com/dekalsifiye-edilmemis-kesitlerin-hazirlanisi
 • Eosin - Eozin Boyasının Hazırlanışı

  Eozin: Eosine-Y ve Eosine-B formunda bulunur. Ancak Eosine-Y (Yellowish, Acid Red 87) daha fazla tercih edilir. Kullanıcak kimyasallar: Eosine-Y (Yellowish) %95’lik etil alkol %80’lik etil alkol Glacial acetic acid Distile su 1.0 gram Eosine-Y (Yellowish), 20.0 ml distile su içerisinde iyice homojenize olana kadar eritilir. Karışıma, 80.0 ml %95’lik etil alkol eklenir. Bu Stock Eozin’dir. 1 kısım Stock eozin üzerine 3 kısım %80’lik etil alkol eklenirse Working Eozin...

  https://www.biyologlar.com/eosin-eozin-boyasinin-hazirlanisi
 • 11. Sınıf Biyoloji Dersi Proje ve Performans Ödev Konuları

  Ödev konusunu seçmek öğrenciler için zordur. Aşağıdaki listede yer alan bazı ödev konularını araştırıp görsel öğelerle birlikte mükemmel bir performans ödevi çıkarabilirsiniz. Biyoloji sitemizde ödev konuları ile ilgili dokümanlara arama özelliğini kullanarak erişebilirsiniz. Tüm öğrencilerimize ödevlerinde ve çalışmalarında başarılar dileriz. 1. Bitki üretiminde kullanılan hormonların ve görevlerinin araştırılması.2. Fasulye tohumları üzerinde...

  https://www.biyologlar.com/11-sinif-biyoloji-dersi-proje-ve-performans-odev-konulari
 • Hematoksilin

  Bakkam ağacı (Haematoxylin campechianum) gövdesinden elde edilen ve doku kesitlerinin boyanmasında yaygın bir şekilde kullanılan doğal bir boya

  https://www.biyologlar.com/hematoksilin
 • Hailuogou buzul bölgesinde orman nasıl gelişti?

  Hailuogou buzul bölgesinde orman nasıl gelişti?

  19. yüzyılın ortalarından bu yana, artan sıcaklıklar tüm kıtalardaki dağ buzullarının geri çekilmesine neden oldu. Buzullar geri çekildiğinde ortaya "buzul enkazı" bırakırlar. Bu enkaz, toprak ve ekosistem gelişimi için yeni substrat görevi görür.

  https://www.biyologlar.com/hailuogou-buzul-bolgesinde-orman-nasil-gelisti
 • Parazitlerle Enfekte Olmuş 200 Milyon Yıllık Dışkı Fosili Bulundu

  Parazitlerle Enfekte Olmuş 200 Milyon Yıllık Dışkı Fosili Bulundu

  Tayland’taki dışkı fosilleri, 200 milyon yıl önce suda yaşayan bir yırtıcı hayvana bulaşan eski parazitlere ait kanıtları barındırıyor.

  https://www.biyologlar.com/parazitlerle-enfekte-olmus-200-milyon-yillik-diski-fosili-bulundu
3WTURK CMS v8.1