Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 277 içerik listeleniyor

 • BASKILAYICI (SÜPRESÖR ) MUTASYONLAR

  Bir gende ilk oluşan mutasyondan ayrı bir yerde ortaya çıkan ve ilk mutasyonun etkisini tersine çeviren ikinci mutasyona denir. Gen mutasyonlarının değişikliğe uğramış protein ürünleri, normal işlev gören tRNA moleküllerinin varlığında oluşur. Öte yandan, prokaryot ve alt ökaryot organizmalarda, anormal işlev gören tRNA molekülleri keşfedilmiş olup bunlar da mutasyonlar sonucu meydana gelmiştir. Bu anormal tRNA moleküllerinden bazıları, daha uzakta yer alan...

  https://www.biyologlar.com/baskilayici-supresor-mutasyonlar
 • İnsanlarda gen akışı

  Gen akışı, insanlarda da gözlemlenmiştir. Örneğin, ABD’de gen akışı, yakın geçmişte bir araya getirilen beyaz Avrupa popülasyonu ile siyah Batı Afrika popülasyonu arasında gözlemlenmiştir. Sıtmanınyaygın olduğu Batı Afrika’da, Duffy antijeni (İng: duffy antigen) hastalığa karşı direnç sağlar ve bu alel, bu nedenle tüm Batı Afrika nüfusunda mevcut bulunur. Bunun aksine Avrupalılar, sıtma buralarda hemen hemen görülmediği için, Fya ya da Fyb...

  https://www.biyologlar.com/insanlarda-gen-akisi
 • Yağ Asitleri

  Yağlar, çift karbon sayılı (4-24) doymuş ve doymamış yağ asitlerinin gliserin triesterleridir. Saf yağın bileşiminde C, H, ve O elementleri bulunur. Bu bileşikler suda çözünmediği halde pek çok organik çözücüde çözünürler. Sudan daha düşük yoğunluğa sahip... DEvamı için lingi tıklayıp indirin http://www.iyiodev.com/indir.asp?SetID=100&FileID=31839 http://jotaf.nku.edu.tr/dergi/2005-2(1)/makale11.pdf YAG ASÎTLERÎ Yağ asitleri, zincirlerinde 4-24 karbon...

  https://www.biyologlar.com/yag-asitleri
 • Proteİn Sentezİ

  BİYOLOJİK ŞİFRE: Biyolojik şifre DNA’ da depolanmıştır. Genetik dil dört harflidir, yani DNA üzerinde dört çeşit nükleotid bulunur. Bunlar A,T,G,C ‘dir. Yeryüzünde 20 çeşit aminoasit vardır. DNA’ daki 1 nükleotid 1 aminoasit şifresi olsa 41 = 4 çeşit aminoasit şifresi 2 nükleotid 1 aminoasit şifresi olsa 42 = 16 çeşit aminoasit şifresi sentezlenirdi. 4 aminoasit açıkta kalır. Bunun için 3 nükleotid 1 aminoasit şifresi verse 43 = 64 çeşit şifre...

  https://www.biyologlar.com/protein-sentezi-2
 • PERİFERİK YAYMA NASIL YAPILIR

  PERİFERİK YAYMA NASIL YAPILIR

  Yukarda belirttiğimiz gibi; elektronik sayıcıların çok sayıda yararına karşın, Ç.K. yaymalarının incelenmesi kan hastalıklarının ayırıcı tanısında “can alıcı” önemini korumaktadır. Yeter ki, bunlar iyi temizlenmiş lamlara uygun şekilde yayılmış, Romanowsky boyaları ile güzel boyanmış ve kuramsal bilgilerle donanmış, deneyimli kişilerce incelenmiş olsun. Eskilerin bir özdeyişini unutmayalım: “Kem alat ile kemalat olmaz.” Kötü, eksik aletlerle...

  https://www.biyologlar.com/periferik-yayma-nasil-yapilir
 • Populasyon Dinamiği Çalışma...

  Bir populasyonun gen havuzu incelenen karakterle ilgili alel frekanslarına göre tanımlanır Populasyon, aynı türe ait bireylerin oluşturduğu gruptur. Bir populasyondaki (bireylerinin arasında) üreyebilme yeteneğindeki bir grup tarafından oluşturulur. Bir populasyonda bireyler birbirinden izole olabilir. bu genetik materyal değişimi, ya da bir bölgede farklı alel yoğunluğu nadirde olsa görülebilir Herhangi bir anda bir nüfus genlerin toplam toplam nüfus gen havuzu denir....

  https://www.biyologlar.com/populasyon-dinamigi-calisma-
 • Vitaminler

  Koruyucu hekimlik alanında aşamalar katedilmesi, vitaminlerin de giderek daha çok kullanılmasına neden oluyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde vitamin kullanımı bir çılgınlık halini aldı. Bu moda giderek tüm dünyayı, bu arada ülkemizi de sarıyor. Vitamin sözcüğündeki, Vita hecesi hayat anlamına gelmektedir. Gerçekten de yaşayabilmek için bazı vitaminlerin bulunması şart, ayrıca bazılarının da yüksek dozlarının yararlar...

  https://www.biyologlar.com/vitaminler-1
 • Leyleklere yeni yuvalar

  Leyleklere yeni yuvalar

  2014 yılında yapılan incelemeler sonucu; IV. Bölge Müdürlüğümüz genelinde 942 adet leylek yuvası bulunduğu ve bu yuvalardan 848 adedinin (Manisa-161, İzmir-156, Aydın-401, Muğla-130) aktif olarak kullanıldığı tespit edildi.Bu yuvalardan 720 tanesi elektrik direklerinde, geri kalan 222 adedi baca, çatı, ağaç, cami ve benzeri yerlerde bulunmaktadır.Leyleklerin hayatlarının riske atılmaması, enerji kayıplarının önüne geçilmesi ve leylek yuvası kaynaklı muhtemel...

  https://www.biyologlar.com/leyleklere-yeni-yuvalar
 • Van Kertenkelesi Koruma Altına Alınıyor

  Van Kertenkelesi Koruma Altına Alınıyor

  Bakanlığımızın 2023 yılı hedeflerinden bir tanesi de 100 adet Tür Eylem Planının hazırlanmasıdır. Bu hedef doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılında Ülkemizde endemik olup, nesli tehlike altında olan türlere öncelik verilerek Tür Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda; 14. Bölge Müdürlüğümüzce nesli tehlike altında olan Van Kertenkelesi (Darevskia sapphirina) türünün Van İli sınırlarında...

  https://www.biyologlar.com/van-kertenkelesi-koruma-altina-aliniyor
 • İnsersiyon nedir ?

  İnsersiyon veya ensersiyon genetikte bir DNA dizisine bir veya daha çok baz çiftinin eklenmesidir. İnsersiyon mutasyonu olarak da adlandırılır. DNA polimerazın kayma yapması sonucu insersiyonlar sık olarak mikrosatelit bölgelerinde olabilir. İnsersiyonlar, büyüklük olarak tek bir baz çiftinden tüm bir kromozoma kadar olabilir. Kromozom seviyesinde insersiyon terimi , kromozomun içine uzun bir dizinin girmesi anlamında kullanılır. Mayoz bölünme sırasında dengesiz...

  https://www.biyologlar.com/insersiyon-nedir-
 • Kök Hücre

  Farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere "kök hücre" deniyor. Vücudumuzdaki kas, cilt, karaciğer hücreleri gibi hücrelerin belli bir hedefi var ve bölündüklerinde yine kendileri gibi bir hücre oluşturuyorlar. Yani karaciğer hücresi bölününce yeni bir karaciğer hücresi oluşuyor. Bundan Farklı olarak, kök hücrelerin bu şekilde belirlenmiş bir görevleri yoktur. Aldıkları sinyale göre farklı hücre...

  https://www.biyologlar.com/kok-hucre
 • Evrimsel biyoloji nedir

  Evrimsel biyoloji, biyoloji konularını, canlıların evrimini göz önüne alarak inceleyen bilim dalıdır. Taksonomi biliminin temelinde evrimsel biyoloji yer almaktadır. Canlıları sistematik bir şekilde ayırmada, canlıların evrimsel akrabalıkları ve farklılıkları göz önüne alınır. Ayrıca birçok ekolojik ilişkinin açıklanmasında evrimsel biyoloji kullanılır. Moleküler biyolojide DNA ve RNA dizilerinin baz dizilişleri göz önüne alınarak canlıların hatta...

  https://www.biyologlar.com/evrimsel-biyoloji-nedir-1
 • Kalp Yetersizliği 2012

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehdi Zoghi, Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin Kalp Yetersizliği 2012 Kılavuzuna genel bakışını  ve kendi görüşlerini Medical Tribune’e değerlendirdi. Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin (ESC) 2008’deki KY kılavuzundan bu yana 19 büyük araştırmanın sonuçlandığını belirten Prof. Dr. Mehdi Zoghi, yeni kılavuzda öne çıkan ve geride kalan konularla ilgili şu bilgileri verdi: “Yeni...

  https://www.biyologlar.com/kalp-yetersizligi-2012
 • KUŞ GRİBİ , TAVUK VEBASI

  Ülkemizde önce geçtiğimiz yılın (2005) Ekim ayında Manyas-Kızıksa’da çıkan ve söndürülen Tavuk Vebası Aralık ayının sonunda yeniden çıkmış ve çok sayıda mihrak belirlenmiştir. Mikrak sayısının fazla olması nedeniyle, özellikle itlaf işlemleri başta olmak üzere yoğun çalışmalar yapılmakta ve hastalık izlenmektedir. Hastalıktan şüpheli evcil ve yaban hayatındaki kanatlılar teşhis için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Enstitülere...

  https://www.biyologlar.com/kus-gribi-tavuk-vebasi
 • Nokta mutasyon

  Nokta mutasyon

  DNA baz diziliminde nükleotidlerde oluşan değişiklikler nokta mutasyonlarını oluşturur. Üreme hücrelerinde oluşan nokta mutasyonları döllere aktarılır. Örneğin, orak hücre anemisinde hemoglobinin bir polipeptid zincirini sentezleyen geninde bir nokta mutasyonu oluşmuştur. Bu, anormal bir proteinin üretilmesine neden olur. DNA'da bir timin yerine adenin girmesi, mRNA’da adenin yerine urasilin gelmesine ve bu da translasyonda valin adlı amino asitin yanlışlıkla proteinin...

  https://www.biyologlar.com/nokta-mutasyon
 • Proteinlerin Sınıflandırılması

  A - Proteinler içeriklerine göre iki sınıfa ayrılır. 1 - Homoproteinler (Basit Proteinler) : Hidroliz ile (5.6 N HCl’de, 105-110oC’de 24 saat) sadece amino asitleri veren proteinlerdir. Albumin ve bazı globulinler, glutelin, prolamin, histon, protamin, kollagen, elastin ve keratin bu gruba örnek oluştururlar. 2 - Heteroproteinler (Konjuge Proteinler) : Hidroliz ile amino asitlerden başka organik ve inorganik ürünler (prostetik grup) de verirler. Heteroproteinler prostetik...

  https://www.biyologlar.com/proteinlerin-siniflandirilmasi
 • HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM TEORİLERİ

  1. Abiyogenez (Kendiliğinden Oluşum) : Canlı cansız maddelerden kendiliğinden oluşmuştur fikrini savunur.Bu görüşü Aristo ileri sürmüştür. * Canlı , cansızdan birden bire oluşur. * Oluşan canlı , basit veya evrimleşmiş olabilir. * Canlının , cansızdan oluşması süreklidir. 2. Biyogenez (Moleküler Yaradılış) :Bir canlının yalnız kendine benzer başka bir canlıdan oluşabileceği görüşüdür. Biyogenez 1862 de Louis Pasteur ’un yaptığı deneylerle kabul...

  https://www.biyologlar.com/hayatin-baslangici-ve-evrim-teorileri
 • Genel Biyoloji Soruları

  SORU.1:Bitkisel dokulardan birincil bölünür dokuyu açıklayınız? (bulunduğu yere, görevine ve yapısına göre) SORU.2:Bataklık ve sulu bir ortamda yaşayan bir bitkinin sizce hangi parankima dokusu iyi gelişir? Kısaca nedeni ile birlikte yazınız. SORU.3:Bitkilerde iletim demetleri kaça ayrılır? Adlarını yazınız. İletim demetlerinin farklarını maddeler halinde yazınız SORU.4:Karma bez nedir? Örnek vererek açıklayınız. SORU.5:Kemik dokunun görevlerini...

  https://www.biyologlar.com/genel-biyoloji-sorulari
 • FIRSATÇI ENFEKSİYONLAR

  Fırsatçı bir enfeksiyon enfeksiyon patojen haline gelmiştir normalde benign mikroorganizma neden olmaktadır. Fırsatçı enfeksiyonlar gibi organizmaların devralmaya ve yaygın bir enfeksiyona neden izin başkaları bağışıklık sistemi olan kişilerde görülür. Bağışıklık sistemini defne onları tutmak çünkü sağlıklı bir bağışıklık sistemi olan bireylerin, bu organizmaların enfeksiyon neden noktasına yaymak için, izin vermem. insanların bir dizi fırsatçı...

  https://www.biyologlar.com/firsatci-enfeksiyonlar
 • İskelet Kas sistemi nedir,10.Sınıf fen bilgisi

  İSKELET SİSTEMİ Organizmaların vücuduna desteklik yaparak kendilerine özgü şekillerinin oluşmasını sağlayan yapılara destekleyici yapılar denir. A. İSKELET ÇEŞİTLERİ Hayvanların çoğunda, vücuda destek olan, koruyan ve kaslara bağlanarak hareketi sağlayan iskelet sistemi bulunur. Hayvanlarda görülen iskelet dış ve iç iskelet olmak üzere iki tiptir. 1. Dış İskelet Dış iskelet özel hücreler tarafından dışarıya salgılanan organik ve inorganik...

  https://www.biyologlar.com/iskelet-kas-sistemi-nedir10-sinif-fen-bilgisi
 • Canlılarda destek ve hareket sistemleri nedir?

  I . CANLILARDA DESTEKLEYİCİ YAPILAR İskelet ve kas sistemi , canlıların kendilerine ait şekillerini koruyan ve hareketlerini sağlayan sistemlerdir.Bu iki sistemin bulunduğu canlılar özellikle omurgalılardır.İskelet sadece hareketi sağlamakla kalmaz ,ayrıca vücudun dayanıklılığını da artırır . Kaslar ise canlıların aktif yer değiştirmelerine yardımcı olur. Bir hücreli canlılarda , insanlarda ve hayvanlarda bulunan gelişmiş yapılı hareket organları ...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-destek-ve-hareket-sistemleri-nedir
 • KAS DOKUSUNUN BİYOKİMYASI

  Son derece önemli bir doku olan ve potansiyel enerjiyi, kinetik enerjiye (mekanik enerji)dönüştüren kas dokusu, biyokimyasal bir motor görevini gerçekleştirmektedir. Vücut dokuları arsında en yüksek oranda bulunan kas dokusu toplam vücut ağırlığının doğum sonrasında  %25, gençlerde %40 ve yetişkinlerde %30 kadarını oluşturmaktadır.    Bu kimyasal- mekanik dönüştürücünün, omurgalı kasında bulunan ATP ve kreatin fosfat gibi sürekli bir kimyasal enerji...

  https://www.biyologlar.com/kas-dokusunun-biyokimyasi
 • Mutasyon Nedir ? Tarihçesi

  Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır.Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Doku hücreleri içinde gerçekleşen bir mutasyon, kalıtsal olamayacağı için kuşaktan kuşağa aktarılmaz. Bedensel (somatik) mutasyonlar bu anlamda kalıtsal değildir. Eşey (üreme) hücresi...

  https://www.biyologlar.com/mutasyon-nedir-tarihcesi
 • Transpozonlar ve Hareket Mekanizmaları

  Transpozonlar bİr hücrenin genomunda farklı yerlere, transpozisyon olarak adlandırılan bir süreçle hareket edebilen DNA dizileridir. Bu süreç ile mutasyonlara ve genomdaki DNA miktarının değişmesine neden olurlar. Çeşitli hareketli genetik elemanlar mevcuttur, bunlar transpozisyon mekanizmalarına göre sınıflandırılırlar. Retrotranspozonlar (veya Sınıf I transpozonlar) bir RNA ara ürün aracılığıyla kendilerini kopyalayarak hareket ederler. DNA transpozonları (veya...

  https://www.biyologlar.com/transpozonlar-ve-hareket-mekanizmalari
 • Nokta mutasyon nedir ? Nokta mutasyon çeşitleri nelerdir ?

  Nokta ya da gen mutasyonları, DNA nükleotit dizisinde oluşan ve gelecek nesile aktarılabilen değişiklikler olarak adlandırılırlar.Nokta mutasyonlar, genellikle bir veya birkaç nükleottitte meydana gelen mutasyonlardır. DNA'da baz çifti yer değiştirmeleri sonucunda ya da bir baz çiftinin girmesi ve çıkması (mikroinsersiyon-mikrodelesyon) sonucunda oluşurlar. Tüm mutasyon durumlarında olduğu gibi nokta mutasyonlar sonucu meydana gelen fenotipik değişimler de, nokta...

  https://www.biyologlar.com/nokta-mutasyon-nedir-nokta-mutasyon-cesitleri-nelerdir-
 • Enzimlerin aktif bölge mutaasyonları

  Mutasyon, canlının genetik yapılarında meydana gelen değişmelerdir. Bireyin kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasının sağlayan genetik şifre herhangi bir nedenden dolayı (X ışını, radyasyon, ultraviyole, bazı ilaç ve kimyasal maddeler, ani sıcaklık değişimleri ) bozulabilir. Bu durumda DNA’nın sentezlediği protein veya enzim bozulur. Böylece canlının, proteinden dolayı yapısı, enzimlerinden dolayı metabolizması değişebilir. Mutasyonlar spontan ya da...

  https://www.biyologlar.com/enzimlerin-aktif-bolge-mutaasyonlari
 • Aileden çocuklara geçen genetik özellikler (mavi veya yeşil göz, beyaz ten, kalıtsal rahatsızlıklar) evrime kanıt olabilir mi?

  İster insan için, ister başka bir canlı türü için söylenmiş olsun, sahip olunan genetik çeşitliliğin evrim ile nasıl ilişkisi olduğunu tanımlayabilmek için “belirli bir coğrafyada yaşayan bir türün çeşitli popülasyonları ve bu popülasyon içinde yaşayan bireyleri arasında daima farklı kalıtsal veya genetik özellikler bulunduğu” göz önünde bulundurulmalıdır. Bu farklı genetik özellikler de o populasyona genetik çeşitlilik ve zenginlik sağlar. Yalnız...

  https://www.biyologlar.com/aileden-cocuklara-gecen-genetik-ozellikler-mavi-veya-yesil-goz-beyaz-ten-kalitsal-rahatsizliklar-evrime-kanit-olabilir-mi
 • HAYVAN FİZYOLOJİSİ 2013 FİNAL SORULARI

  1.Vasıtalı taşıma nedir ? tiplerini yaz? vasıtalı taşımanın ortak özelliklerini yaz. 2.Motor sinir aksonu boyunca iş potansiyeli nasıl iletilir açıklayınız 3.Geri beslenmeyi açıkla şekille 4.Kasılmanın summasyonu ve tetanus açıkla 5.Kemoreseptör nedir? reseptör pot ve iş pt arasındaki farkların 10 tanesini yaz 6.Endokohlear pot nedir? nasıl işitiriz? sesin şiddeti ve yönü nasıl tespit edilir? 1.rod ve koni tipi reseptörlerin fonksiyonel farklılıkları,...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyolojisi-2013-final-sorulari
 • Botanik Vize Soruları

  1)c3 c4 yolunu izleyen bitkilerde fotosentezin karanlık devresi hangiyonlerden farklıdır 2-)2n=6 kromozomlu hücrenin mayoz bolunmesının leptoten pakitenzigoten safhalarını ciz,mayoz mitoz arası farkları yaz 3-)kenarlı yarı kenarlı gecıt arasındakı farkı yaz 4-)orta lamelin olusumu nasıldır 5-)meristemin temel özelliklerını yaz 6-)bitkide sekonder yapıyı tanımla,bunu gercekleştiren dokunun adınıyaz,4 yasındaki bitkıde yas halkalarının kambiyumun ıc kısmında...

  https://www.biyologlar.com/botanik-vize-sorulari
 • Fırsatçı enfeksiyon tanımını yapınız ve sık görülen fırsatçı fungal enfeksiyon etkenleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

  Fırsatçı enfeksiyon nedir? özellikle fırsatçı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Genellikle sağlıklı bir konak, sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile bu hastalıklardan korunmaktadır ancak yetersiz bağışıklık sistemi durumlarında bakteriyel, viral, mantarlara bağlı ya da protozoal enfeksiyonlar bu durmundan yararlanarak enfeksiyon oluştururlar. Bağışıklık sistemi yetersizliği bu patojenlere hastalık oluşturmak için bir "fırsat"...

  https://www.biyologlar.com/firsatci-enfeksiyon-tanimini-yapiniz-ve-sik-gorulen-firsatci-fungal-enfeksiyon-etkenleri-hakkinda-kisaca-bilgi-veriniz-
 • Hayvan fizyolojisi final soruları

  1)reseptör potansiyeli ile iş potansiyeli arasındaki 6 farkı,farklı hücrelerdeki iş potansiyelini değiştiren faktörlerin 4özzelliğini yaz 2)motor sinir impuls byunca iş potansiyeli nasıl iletilir?iş potansiyeli oluşumundaki emniyet faktörünü yaz 3)osmoz ile zardan gecemiyen iyonların konsantrasyon,valans ve moleküler ağırlığı arasındaki ilişkiyi yaz 4) zar pot nedir tanımlayarak, hücredeki zar pot değiştiren2 özelliği yaz 5)eşik değeri nedir? eşik...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyolojisi-final-sorulari
 • Hayvan fizyoloji final soruları -2013

  1.vasıtalı taşıma nedir ? tiplerini yaz? vasıtalı taşımanın ortak özelliklerini yaz. 2.motor sinir aksonu boyunca iş potansiyeli nasıl iletilir açıklayınız 3.geri beslenmeyi açıkla şekille 4.kasılmanın summasyonu ve tetanus açıkla 5.kemoreseptör nedir? reseptör pot ve iş pt arasındaki farkların 10 tanesini yaz 6.endokohlear pot nedir? nasıl işitiriz? sesin şiddeti ve yönü nasıl tespit edilir? 7.rod ve koni tipi reseptörlerin fonksiyonel farklılıkları,...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyoloji-final-sorulari-2013
 • Proteinlerin Görevleri Nelerdir ?

  ereyağı, süt, kaymak, peynir, et ve balık yağları proteinlere örnek verebiliriz Mısır, pamuk, ayçiçeği, zeytinyağı ve margarin de bitkisel yağlara örnektir. Organizmamız için esas olan; yağların doymuş olup olmadığıdır Et, şarküteri ve süt ürünleri doymuş yağlardandır Balık, ördek ve zeytinyağı ise doymamış yağlara örnektir - Hücrelerimizin sağlıklı ve kaliteli olmasını temin ederler - Bazı hayatî hormonlarımızın yapı taşıdırlar -...

  https://www.biyologlar.com/proteinlerin-gorevleri-nelerdir-
 • Plastik kapak deyip geçmeyin lütfen !

  Plastik kapak deyip geçmeyin lütfen !

  Uzun süredir dikkatimi çeken şey sizin de dikkatinizi çekmiştir umarım. Özellikle çarşı, pazar yerlerinde, sokak başlarında göz önüne iliştirilmiş 5 litrelik pet şişelerden bahsediyorum. İçlerinde küçük pet şişe kapakları birikmeye başlamış; bazısı büyük bazısı küçük, bazısında bir avuç, birçoğunda yarılanmış durumda.Şu haber başlıkları da gözünüze ilişmiştir:"İçtiğiniz suların şişelerindeki mavi kapakları atmayın!","Pet kapak...

  https://www.biyologlar.com/plastik-kapak-deyip-gecmeyin-lutfen-
 • Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İlkbahar 2013 gönüllülerini bekliyor

  Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İlkbahar 2013 gönüllülerini bekliyor

  KuzeyDoğa Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkbahar ve sonbahar aylarında Kars ve Iğdır illerinde yapmış olduğumuz kuş halkalama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aras istasyonda halkalama çalışmalarımız bu ilkbahar 15 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında olacaktır. Bu 2,5 aylık sürede kuş halkalama istasyonlarımızda gönüllü olarak çalışmak isteyenleri Kars’a ve Iğdır’a bekliyoruz. Minimum katılma süresi 15 gündür. Gönüllülerin...

  https://www.biyologlar.com/aras-kus-arastirma-ve-egitim-merkezi-ilkbahar-2013-gonullulerini-bekliyor
 • Biyokaçakçılıkla Etkin Mücadele!!!

  Biyokaçakçılıkla Etkin Mücadele!!!

  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce yürütülen “Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi” kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Isparta Şube Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi koordinasyonunda;  Isparta İlinin sahip olduğu biyolojik kaynakların izinsiz olarak yurt dışına çıkartılmasının ve çeşitli amaçlarla izinsiz kullanılmasının önlenmesi amacıyla Isparta İli’nde 30 Eylül 2014 tarihinde...

  https://www.biyologlar.com/biyokacakcilikla-etkin-mucadele
 • Dünya Çevre Gününde Çocuklar “Mogan Gölü Kirlenmesin” Dediler…

  Dünya Çevre Gününde Çocuklar “Mogan Gölü Kirlenmesin” Dediler…

  Çevre kirliliği konusunda Ankara halkının bilinçlendirilmesi için COOK Çöp Torbaları, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Mogan Park Yönetiminin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Şahin Sevin İlköğretim Okulu Sağlık ve Temizlik Kulübü öğrencileri, 3 Haziran Pazar günü Mogan Parkına piknik yapmaya gelenlere COOK Çöp Torbaları tarafından yaptırılan çöp torbalarını ve atıklar konusundaki bilgilendirici broşürleri dağıttılar. Etkinlik derneğimiz üyesi...

  https://www.biyologlar.com/dunya-cevre-gununde-cocuklar-mogan-golu-kirlenmesin-dediler
 • Dünyanın En İlginç Hayvanları

  Dünyanın En İlginç Hayvanları

  Suda Yaşayan Görmeye Alışkın Olmadığımız HayvanlarKırmızı Dudaklı Yarasa BalığıBu garip canlılara, sanki ruj sürülmüş dudakları ve yarasaya benzer görünüşleri sebebi ile kırmızı dudaklı yarasa balığı, adı veriliyor. Bu kırmızı dudaklı yarasa balıklarının boyları 40 cm’ye kadar ulaşabiliyor ve bu canlılara Galapagos adalarının civarında denizin 30 metre derinliklerinde rastlanabiliyor. Bu balıklar yüzmekten çok su dibinde yürümeyi tercih...

  https://www.biyologlar.com/dunyanin-en-ilginc-hayvanlari
 • Kuş Adasında Bir İlk Gerçekleşti

  Kuş Adasında Bir İlk Gerçekleşti

  Bilindiği üzere, Caretta caretta cinsi iribaş bir deniz kaplumbağası, Dalyan’dan kuzeyde Türkiye’de ilk kez Kuşadası sahillerine yuva yapmıştı.Caretta caretta yuvaya 81 yumurta bırakmış, suya çok yakın olan yuva riskli görüldüğünden yuvadaki yumurtalar daha güvenli bir alana taşınmıştı. Daha sonra ise yuvanın etrafı koruma bandıyla çevrilerek, bilgilendirme tabelaları dikilmişti.4. Bölge Müdürlüğü - Aydın Şube Müdürlüğü, DEKAMER Müdürü Prof....

  https://www.biyologlar.com/kus-adasinda-bir-ilk-gerceklesti
 • Kuyucuk Gölü’nde Türkiye’nin Doğa Koruma Amaçlı İlk Adasını Yaptık

  Kuyucuk Gölü’nde Türkiye’nin Doğa Koruma Amaçlı İlk Adasını Yaptık

  Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı adayı Kars Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’ni ikiye bölen eski toprak yol, kuşların emniyetle üreyebileceği bir adaya dönüştürülerek, çevre korumada bir Türkiye ilki gerçekleştirildi. Kars Valisi Mehmet Ufuk Erden’in desteğiyle iki ay gibi rekor bir sürede tamamlanan 200 metre uzunluğundaki ada, Türkiye’de doğa koruma amacıyla yaratılan ilk ada olarak tarihe geçti. Denizi bile olmayan Kars’da yapılan ve İstanbul Galatasaray...

  https://www.biyologlar.com/kuyucuk-golunde-turkiyenin-doga-koruma-amacli-ilk-adasini-yaptik
 • Beynimiz bir kavanozda ne kadar yaşayabilir?

  Beynimiz bir kavanozda ne kadar yaşayabilir?

  Bilim adamları kedilerin, köpeklerin ve maymunların beyinlerini ayırdı ve bir şekilde bu beyinleri kısa bir süre canlı tuttu. Ancak, memeli hayvanlarda yapılan en başarılı “tam-beyin deneyi” 1980’li yılların ortasında gerçekleşmiştir. New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi’nde çalışan bir sinirbilimci olan Rodolfo Llinás, bir hint domuzu beynini bir iş günü boyunca sıvıyla doldurulmuş bir kapta canlı tutmanın bir yolunu bulmuştur. Öncelikle,...

  https://www.biyologlar.com/beynimiz-bir-kavanozda-ne-kadar-yasayabilir
 • Protein biyosentezi nedir ?

  Protein biyosentezi nedir ?

  Protein biyosentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. Bu terim bazen sadece protein translasyonu anlamında kullanılsa da transkripsiyon ile başlayıp translasyonla biten çok aşamalı bir süreçtir. Prokaryotlarda ve ökaryotlarda ribozom yapısı ve yardımcı proteinler bakımından farklılık göstermesine karşın, temel mekanizma korunmuştur.Protein biyosentezi için aminoasil-tRNA'ların hazırlanmasında ya da sentez süresince ATP ve GTP...

  https://www.biyologlar.com/protein-biyosentezi-nedir-
 • Böceklerin Üreme Kontrolünde Erkek Bireyleri Yok Eden Bakteri Kullanılacak

  Böceklerin Üreme Kontrolünde Erkek Bireyleri Yok Eden Bakteri Kullanılacak

  Geçtiğimiz günlerde Current Biology dergisinde yayımlanan bir makalede, sadece erkek böcekleri öldüren bir bakterinin çalışma mekanizmasının anlaşıldığı açıklandı.

  https://www.biyologlar.com/boceklerin-ureme-kontrolunde-erkek-bireyleri-yok-eden-bakteri-kullanilacak
 • 17. Türkiye Kuş Konferansı

  17. Türkiye Kuş Konferansı

  17. Türkiye Kuş Konferansı, 24-26 Haziran 2016 tarihlerinde dört tür akbabanın semalarında süzüldüğü Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Doğa Derneği ve Beypazarı Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

  https://www.biyologlar.com/17-turkiye-kus-konferansi
 • Modern evrimsel sentez nedir ?

  Modern Evrimsel Sentez (Kısaca Modern Sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim kuramının adıdır. 1930'lar ve sonrasında daha önce Gregor Mendel tarafından ortaya konmuş olan kalıtım kuramı, moleküler biyoloji'nin kalıtımın moleküler temellerine ilişkin sağladığı bilgi ve Charles Darwin'in kuramının...

  https://www.biyologlar.com/modern-evrimsel-sentez-nedir-
 • Dactylorhiza urvilleana - Bal<b class='text-danger'>kayma</b>k
 • Evrimin Oldukça Tuhaf Ve Eşsiz Canlıları

  Evrimin Oldukça Tuhaf Ve Eşsiz Canlıları

  Evrim, büyük bir çeşitlilik içeren ve büyük bir yelpazede olumsuz yaşam koşullarına ev sahipliği yapan gezegenimizde, her türe, kendi nişine ayrılması konusunda yardımcı olur. Ve bazen evrimleşen özellikler oldukça tuhaf görünür.

  https://www.biyologlar.com/evrimin-oldukca-tuhaf-ve-essiz-canlilari
 • Bilinç Entropinin Yan Etkisi Olabilir

  Bilinç Entropinin Yan Etkisi Olabilir

  İnsan bilincini anlama çabası yüzyıllardır sürüyor. Bilinç nasıl tanımlanabilir, kaynağı tam olarak nedir ve neden böyle bir işleve sahibiz?

  https://www.biyologlar.com/bilinc-entropinin-yan-etkisi-olabilir
 • Yünlü Mamutların Soyu Susuzluk Yüzünden Tükenmiş

  Yünlü Mamutların Soyu Susuzluk Yüzünden Tükenmiş

  Yünlü mamutların soyunun susuzluk nedeniyle tükenmiş olabileceğine dair bulgulara rastlandı.

  https://www.biyologlar.com/yunlu-mamutlarin-soyu-susuzluk-yuzunden-tukenmis
 • Balıklar Zekâ Problemlerinde Primatları Geride Bırakabiliyor

  Balıklar Zekâ Problemlerinde Primatları Geride Bırakabiliyor

  Bilişsel ekolojiye göre bir canlının zekâsı, günlük yaşamında karşılaştığı hayatta kalma gereklilikleri tarafından şekillenir.

  https://www.biyologlar.com/baliklar-zek-problemlerinde-primatlari-geride-birakabiliyor
3WTURK CMS v8.1