Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 818 içerik listeleniyor

 • Digitigrat

  Yalnız parmakları toprağa değen köpek ve kediler için kullanılan parmaklar üzerinde yürüme hareketi.

  https://www.biyologlar.com/digitigrat
 • POLİMERLERİN VİSKOZİMETRE CİHAZI İLE MOLEKÜL AĞIRLIĞI TAYİNİ

  Polimerizasyon reaksiyonlarında; monomerler rastlantısal olarak tepkime vererek polimer zincirlerine katılırlar. Polimer zincirlerinin sonlanması da tamamen rastlantısal olarak gerçekleşir. Bu nedenle oluşan ürün çeşitli molekül ağırlıklarındaki polimer moleküllerinin karışımıdır ve polimerler için ortalama molekül ağırlığından ya da moleküler ağırlık dağılımından söz etmek gerekir. Molekül ağırlığını tayin ederken uygulanabilen 4 farklı yöntem...

  https://www.biyologlar.com/polimerlerin-viskozimetre-cihazi-ile-molekul-agirligi-tayini
 • Proteinlerin Sınıflandırılması

  A - Proteinler içeriklerine göre iki sınıfa ayrılır. 1 - Homoproteinler (Basit Proteinler) : Hidroliz ile (5.6 N HCl’de, 105-110oC’de 24 saat) sadece amino asitleri veren proteinlerdir. Albumin ve bazı globulinler, glutelin, prolamin, histon, protamin, kollagen, elastin ve keratin bu gruba örnek oluştururlar. 2 - Heteroproteinler (Konjuge Proteinler) : Hidroliz ile amino asitlerden başka organik ve inorganik ürünler (prostetik grup) de verirler. Heteroproteinler prostetik...

  https://www.biyologlar.com/proteinlerin-siniflandirilmasi
 • MONERA ALEMİ

  Canlı organizmaların en küçükleri ve yapısal organizasyon bakımından en basit olanları bu alemde yer alır. Virüsler, bu alemde incelenen ve hücresel yapıda olmayan organizmalardır. Bakteriler ve mavi-yeşil algler ise en küçük hücreler olup, prokaryot (basit çekirdekli) özellikte olmalarından dolayı bu aleme konulmuştur. 1. Bakteriler Çekirdekleri ve zarla çevrili organelleri bulunmadığı için “prokaryot” hücre yapısındadırlar. Klorofil ve oksijenli solunum...

  https://www.biyologlar.com/monera-alemi
 • ELEKTROFOREZ PROTOKOLÜ

  Jel elektroforezi nedir? DNA moleküllerinin analizinde çok çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte tüm laboratuarlarda rutin olarak yararlanılan en basit yöntemlerden birisi jel elektroforezidir. DNA’nın elektroforetik analizinin temeli, bu molekülün elektriksel bir alanda, jel üzerinde hareketine dayanmaktadır. Bu hareketin hızı molekülün büyüklüğüne, yapısına, jelde kullanılan maddenin konsantrasyonuna, iyonik kuvvete ve uygulanan akıma bağlı olarak...

  https://www.biyologlar.com/elektroforez-protokolu
 • HAYVANLARDA ve İNSANLARDA ÜREME

  A. OMURGASIZ HAYVANLARDA ÜREME Süngerlerde özel bir üreme organı yoktur. Vücudun birçok yerindeki hücreler (mezenşim tabakasındaki amipsi hücreler) bölünerek gametleri meydana getirebilir. Sölenterlerden Hidra hermafrodittir. Tomurcuklanmayla eşeysiz ürediği gibi, yabancı döllenme yaparak eşeyli de üreyebilir. Parazit yassı kurtlar (Tenyalar) kendi kendilerini dölleyerek çok hızlı üreyebilmektedirler. Toprak solucanları hermafrodit oldukları halde kendi kendilerini...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlarda-ve-insanlarda-ureme-1
 • BİTKİNİN YAPISI VE BİTKİSEL DOKULAR

  I. BİTKİSEL DOKULAR Yüksek yapılı bitkilerdeki dokular; sürgen (meristem) doku ve değişmez doku olmak üzere iki grupta incelenir. A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR Meristem dokunun kökeni embriyodur. Özellikleri : Devamlı bölünme yeteneğine sahip hücrelerden oluşur. Gelişme ve farklılaşmayı sağlarlar. Bitkide enine kalınlaşma ve boyuna uzamayı sağlarlar. Hücreleri; canlı, küçük, ince çeperli, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli ve çok küçük kofulludur....

  https://www.biyologlar.com/bitkinin-yapisi-ve-bitkisel-dokular
 • Agaroz Jel Elektroforezi

  Agar ve agarozun (agaropektini olmayan agar) kullanımı nişasta jellere göre kolaydır. Agaroz daha düşük elektroozmotik etkiye sahip olduğundan daha çok tercih edilir. Agarın elektroozmotik etkisi, agaropektinin asit sülfat ve karboksilik asit gruplarından kaynaklanır. Agaroz Jel Elektroforezi Agaroz jelin avantajları proteinlere daha düşük afinitesi, mükemmel yoğunluk ölçmeye olanak sağlayan kurutma sonrası doğal saydamlığıdır. Genellikle 0.5-1.0g. agaroz/dl’lik...

  https://www.biyologlar.com/agaroz-jel-elektroforezi
 • HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM TEORİLERİ

  1. Abiyogenez (Kendiliğinden Oluşum) : Canlı cansız maddelerden kendiliğinden oluşmuştur fikrini savunur.Bu görüşü Aristo ileri sürmüştür. * Canlı , cansızdan birden bire oluşur. * Oluşan canlı , basit veya evrimleşmiş olabilir. * Canlının , cansızdan oluşması süreklidir. 2. Biyogenez (Moleküler Yaradılış) :Bir canlının yalnız kendine benzer başka bir canlıdan oluşabileceği görüşüdür. Biyogenez 1862 de Louis Pasteur ’un yaptığı deneylerle kabul...

  https://www.biyologlar.com/hayatin-baslangici-ve-evrim-teorileri
 • BİTKİLERİN YAPISI VE FİZYOLOJİSİ

  Genellikle yeşil bitki yapraklarının her iki yüzeyinde de gözenek bulunur. Böyle bir saksı bitkisinin tüm yapraklarının alt yüzeyi balmumu ile kaplanırsa, bitkide ne gibi bir değişiklik olması beklenir? A ) Yapraklarının renk değiştirmesi B ) Canlılığını yitirmesi C ) Su ihtiyacının artmasıD ) Üreme gücünü yitirmesi E ) Gelişmenin yavaşlamasıYaprağın her iki yüzünde de stoma varsa ve bir yüzünü balmumu ile kapatırsak; 1. Su kaybetmesi azalır, bunun...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerin-yapisi-ve-fizyolojisi-1
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar dünyada en sık rastlanan enfeksiyon hastalıklarındandır. Batı ülkelerinde bu hastalıklar 1950'lerden 1970'lere doğru giderek artmış, 1980'lerde sabit bir düzeye ulaşmıştır. Ne var ki 1980'lerin sonundan itibaren pekçok ülkede, özellikle sifiliz ve gonore yeniden artmaya başlamıştır. Dünyada her yıl 250 milyonu aşkın kişi gonoreye (bel soğukluğu) yakalanır. Sifiliz vakalarının sayısı 50 milyon civarındadır. Trikomoniyaz ve...

  https://www.biyologlar.com/cinsel-yolla-bulasan-hastaliklar
 • Glikoproteinler ve Biyomedikal Önemi

  Glikoproteinlerin saptanma, saflaştırma ve yapısal analizi için kullanılan yöntemler Proteinler ve enzimleri saflaştırmak için kullanılan klasik yöntemler glikoproteinler için de kullanılabilir. Glikoproteinlerin izolasyonu ve karakterizasyonu için bir çok kromatografik/elektroforetik yöntem geliştirilmiştir. Afinite kromatografisi tek basamaklı yöntem olarak veya genel kromatografik/elektroforetik yöntemler ile birleştirilerek kullanılabilir. Bu şekilde a1-asit...

  https://www.biyologlar.com/glikoproteinler-ve-biyomedikal-onemi
 • Huzursuz bacak sendromu (Restless Leg) sendromu nedir?

  Huzursuz bacak (Restless Leg) sendromu nedir? Huzursuz bacak sendromu otururken ve yatınca bacaklarda olağandışı bir rahatsızlık hissi ile kendini gösteren genellikle hastalar tarafından tam olarak ifade edilemeyen ancak uyluk, bacak ve ayaklarda, hatta bazı hastalarda kollarda ürperme, kaşınma, ağrıma, ezilme, yanma, karıncalanma olarak ifade edilebilen bazı hastalar ise kas krampı veya uyuşma ile karıştırabilen bir hastalıktır. Bacaklardaki huzursuzluk hissi dinlenme...

  https://www.biyologlar.com/huzursuz-bacak-sendromu-restless-leg-sendromu-nedir
 • PROTİSTA ALEMİ

  1-) Protozoalar (Kamçılılar, Kök Ayaklılar, Sporlular, Kirpikliler) 2-) Algler 3-) Cıvık Mantarlar Genel olarak bakıldığında protista aleminde yukardaki canlılar bulunur. Protista alemi, monera alemindeki canlılardan çekirdek zarının ve zarlı organellerinin bulunmasıyla ayrılır. Bu alemde incelenen canlılar da monera alemindekiler gibi tek hücrelidir. Beslenmeleri fotosentez, absorbsiyon ya da fagositoz ile, çoğalmaları ise eşeyli ya da eşeysiz üreme ile...

  https://www.biyologlar.com/protista-alemi-1
 • İnsanda parazit yaşayan ve ülkemizde görülen Nematodların biyolojileri

  Ascaris lumbricoides Alem: Animalia Şube: Nematoda Sınıf: Secernentea Takım: Ascaridida Familya: Ascarididae Cins: Ascaris Tür: A. lumbricoides Tüm dünyada yaygındır. Günde 200.000 yumurta bırakır. Yumurta­ların hastalık oluşturabilmesi için toprak veya dışkıda 30 gün kadar kalması gerekli­dir. Sadece insanlarda parazit özelliği var­dır (parazitlik yapar). Daha çok uygun ko­şullarda hazırlanmamış dışkı bulaşı olan gı­dalardan ve sulardan...

  https://www.biyologlar.com/insanda-parazit-yasayan-ve-ulkemizde-gorulen-nematodlarin-biyolojileri
 • Kuduz

  Memeli hayvanlar ve insanlarda görülen, akut seyirli, şuur kaybı, huzursuzluk ve felçlerle karakterize, ölümle sonuçlanan viral bir hastalıktır. Bu hastalıkta bulaşma mutlak surette ısırılma veya virüs taşıyan salya vs sıvıların açık bir yara ile teması sonucu olmaktadır. Bulaşmadaki en önemli etkenler kokarcalar yarasalar ,kemiriciler,vahşi etoburlar ve başıboş kedi ve köpekler olarak sıralanabilir. Hastalık üçe ayrılır : 1-Klasik Kuduz (Urban Kuduzu)...

  https://www.biyologlar.com/kuduz
 • İskelet Kas sistemi nedir,10.Sınıf fen bilgisi

  İSKELET SİSTEMİ Organizmaların vücuduna desteklik yaparak kendilerine özgü şekillerinin oluşmasını sağlayan yapılara destekleyici yapılar denir. A. İSKELET ÇEŞİTLERİ Hayvanların çoğunda, vücuda destek olan, koruyan ve kaslara bağlanarak hareketi sağlayan iskelet sistemi bulunur. Hayvanlarda görülen iskelet dış ve iç iskelet olmak üzere iki tiptir. 1. Dış İskelet Dış iskelet özel hücreler tarafından dışarıya salgılanan organik ve inorganik...

  https://www.biyologlar.com/iskelet-kas-sistemi-nedir10-sinif-fen-bilgisi
 • Canlılarda destek ve hareket sistemleri nedir?

  I . CANLILARDA DESTEKLEYİCİ YAPILAR İskelet ve kas sistemi , canlıların kendilerine ait şekillerini koruyan ve hareketlerini sağlayan sistemlerdir.Bu iki sistemin bulunduğu canlılar özellikle omurgalılardır.İskelet sadece hareketi sağlamakla kalmaz ,ayrıca vücudun dayanıklılığını da artırır . Kaslar ise canlıların aktif yer değiştirmelerine yardımcı olur. Bir hücreli canlılarda , insanlarda ve hayvanlarda bulunan gelişmiş yapılı hareket organları ...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-destek-ve-hareket-sistemleri-nedir
 • KAS DOKUSUNUN BİYOKİMYASI

  Son derece önemli bir doku olan ve potansiyel enerjiyi, kinetik enerjiye (mekanik enerji)dönüştüren kas dokusu, biyokimyasal bir motor görevini gerçekleştirmektedir. Vücut dokuları arsında en yüksek oranda bulunan kas dokusu toplam vücut ağırlığının doğum sonrasında  %25, gençlerde %40 ve yetişkinlerde %30 kadarını oluşturmaktadır.    Bu kimyasal- mekanik dönüştürücünün, omurgalı kasında bulunan ATP ve kreatin fosfat gibi sürekli bir kimyasal enerji...

  https://www.biyologlar.com/kas-dokusunun-biyokimyasi
 • İngilterede Biyoloji Bilimlerinin Gelişimi

  1. Giriş Tarih boyunca okullar, toplumla her zaman çok yakın bir ilişki ve etkileşim içerisinde olmuşlardır. Okullar, eğitim-öğretim süreci ile toplumun devamını sağlamak için toplumun beklentileri, talepleri, ilgileri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan programa uygun olarak gerekli bilgi, beceri, değer ve sosyal ilişkileri yeni kuşaklara kazandırmaya çalışırlar. Bu nedenle, okullar sosyal ve kültürel devamlılığın merkezleri olarak...

  https://www.biyologlar.com/ingilterede-biyoloji-bilimlerinin-gelisimi
 • Hücre Hakkında Bilgi Verebilirmisiniz.

  Bütün canlılar hücresel yapıdadır. Ancak virüsler hücresel yapıda olmayan canlılar olarak kabul edilir. Canlılar, ancak solunum, boşaltım, üreme, vs. gibi belirli özelliklere sahip olmakla cansızlardan ayırt edilebilir. Bu özelliklere, canlıların ortak özellikleri denir. Bir zarla çevrili çekirdek taşıyan hücrelere ökaryot, belirgin bir çekirdeği ve zarlı organelleri bulunmayan hücrelere de prokaryot hücre denir. Ökaryot hücreler zar, sitoplazma ve çekirdek...

  https://www.biyologlar.com/hucre-hakkinda-bilgi-verebilirmisiniz-
 • Sinir Sistemi

  1- Nöronlar Uyarılma , uyarıyı değerlendirme , uyarıyı taşıma (iletme) ve diğer hücreleri uyarma Yeteneği vardır. Sinir sisteminin esas hücreleridir. Uyarıyı alma : Kimyasal veya fiziksel etkilerle dendrıt , hücre gövdesi ve ranvier boğumlarından olur. Uyarıyı İletme (taşıma) : Elektriksel etkiyle gerçekleşir. Uyarma : Kimyasal olarak gerçekleşir. Morfolojilerine göre üçe ayrılır. 1-Uni polar (tek kutuplu) : Daha çok omurgasızlarda , omurgalılarda...

  https://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-4
 • Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

  Hormonal Sistem Çok hücreli komplex organizmalarda iç ve dış ortam uyarılarına uygun tepkinin verilmesi. Hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışmasının kontrolü ve koordinasyonlarının sağlanması. Homeostasinin korunması sinir sistemi ve iç salgı (Endocrin) sistemi ile sağlanır. Bu iki sisteme denetleyici sistemlerde denir. Endocrin sistem denetimini hormon adı verilen özel organik maddelerle yaparlar. Hormonların genel özellikleri: Her canlının kendisi...

  https://www.biyologlar.com/denetleyici-ve-duzenleyici-sistemler
 • Genetik

  Yer yüzünde binlerce farklı tür canlı yaşamaktadır. Bu organizmalar bazı özellikleri bakımından birbirlerine benzerlik gösterirken bir çok özellikleri yönünden birbirlerinden farklıdırlar. Aynı türe ait çeşitli bireyler arasında ve aynı ana babanın yavruları arasında bile görülen bu farklılıklara varyasyon adı verilmektedir. Örneğin; kendi aile bireylerimiz arasında gözlenen boy, zeka düzeyi, göz rengi ve saç şekli gibi özellikler bu tür...

  https://www.biyologlar.com/genetik-2
 • TURGOR BASINCI

  Hücre içerisindeki suyun hücre zarına (yada çepere) yaptığı basınçtır. Kofullar tarafından ayarlanır. Turgor çok artarsa su girişi durur. Turgor, otsu bitki ve yaprakların dik durmasını sağlar. Turgor, stomaların açılıp kapanmasını sağlar. Turgor, bazı nasti(ırganım) hareketlerini sağlar. Suyun hareketi daima O.B' ın fazla olduğu yere doğrudur.

  https://www.biyologlar.com/turgor-basinci-1
 • Ozmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark nedir?

  • Osmotik Basınç:hücre içindeki maddelerin yoğunluğundan dolayı sıvıların hücreye girerken zara dıştan yaptıkları basınç şeklinde tanımlanır.Osmotik basıncı oluşturan maddeler çeşitli şekerler, organik asitler, organik ve inorganik tuzlardır. Dolayısıyla hücre içinde bu maddelerin yoğunluğuyla hücrenin osmotik basıncı doğru orantılıdır. Örneğin bitkinin köklerindeki emici tüylerde osmotik basınç yüksek olduğundan su topraktan kök hücrelerine...

  https://www.biyologlar.com/ozmotik-basinc-ile-turgor-basinci-arasindaki-fark-nedir
 • Deniz hıyarları

  •Alem: Animalia - Hayvanlar •Familya: Echinodermata - Derisidikenliler •Sınıf: Holothurıidea - Deniz hıyarları Deniz hıyarları adının çağrıştırdığı gibi bir bitki değil, derisidikenlilerden omurgasız bir denizhayvanıdır. Ama silindir biçimindeki yumuşak ve tombul gövdesi öbür derisidikenlilerde, örneğin denizkestanesinde olduğu gibi dikenlerle değil, siğili andıran küçük pürtüklerle kaplıdır. Yeryüzündeki bütün deniz ve okyanuslara dağılmış...

  https://www.biyologlar.com/deniz-hiyarlari
 • Transpozonlar ve Hareket Mekanizmaları

  Transpozonlar bİr hücrenin genomunda farklı yerlere, transpozisyon olarak adlandırılan bir süreçle hareket edebilen DNA dizileridir. Bu süreç ile mutasyonlara ve genomdaki DNA miktarının değişmesine neden olurlar. Çeşitli hareketli genetik elemanlar mevcuttur, bunlar transpozisyon mekanizmalarına göre sınıflandırılırlar. Retrotranspozonlar (veya Sınıf I transpozonlar) bir RNA ara ürün aracılığıyla kendilerini kopyalayarak hareket ederler. DNA transpozonları (veya...

  https://www.biyologlar.com/transpozonlar-ve-hareket-mekanizmalari
 • EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ ÇIKABİLECEK SORULAR

  …Biyoçeşitlilik,. bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.  Yeryüzündeki canlıların büyük bir bölümü toprak yüzeyinden …10m.. derinlik ile yine toprak yüzeyinden …120m.. yükseklik arasında kalan bir tabaka içinde yaşamaktadır. Yerküresini çepeçevre kuşatan bu tabakaya ……biyosfer.. adı verilir. Geçmiş çağlardaki coğrafya olaylarını açıklamaya...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-ve-madde-dongusu-cikabilecek-sorular
 • Kalıtsal çeşitlilik etkenleri nelerdir.

  Genetik Çeşitlilik ve Evrim Evrimsel değişikliği sağlayan birçok mekanizma vardır. (Doğal Seçilim,Yapay Seçilim,Akraba Seçilimi,Cinsel Seçilim...) Ancak evrimsel değişikliğin sağlanmasında ''Genetik Çeşitlilik'' bu kısımda olmazsa olmazıdır. Genetik Çeşitlilik Nedir? Genetik çeşitlilik, bir bireyin sahip olduğu genler tarafından belirlenen genetik bilgilerin toplamıdır. Genetik çeşitlilik, popülasyonların değişen çevrelerine uyum sağlamalarına...

  https://www.biyologlar.com/kalitsal-cesitlilik-etkenleri-nelerdir-
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Omurgalı Final soruları 2013

  1.Envayi çeşit doğru yanlış soruları =) 2.Envayi çeşit boşluk doldurma soruları -petroda en uzun larvanın adı -sivastaki endemik tür -biyolojik mücadeledeki türler -otolitin utricullus sacrulus ve lagendaki adları -hava kesesinin görevleri 4 tane -acustico lateralis -farinks dişleri olan türler -semenderlerde görülen döllenme tipleri -retia miriblia -hava kesesi ve yutak arasındaki bağlatıya verilen ad -neotoni -paedomorphzs -necturus en uzun larva -kordalılarda...

  https://www.biyologlar.com/ondokuz-mayis-universitesi-omurgali-final-sorulari-2013
 • Kinestesis

  Biz, vücudumuzun çeşitli kısımlarının hareketi ve durumu hakkında haberdar eden duygu.

  https://www.biyologlar.com/kinestesis
 • Kirpik

  Hücrelerin serbest yüzeyi üzerinde kirpiksi sitoplazmik çıkıntı. Düzenli titreşerek hücrenin hareketini sağlar.

  https://www.biyologlar.com/kirpik
 • Histoloji Vize Soruları

  1) Epifiz diyafiz arasındaki belirgin farkları yazın. 2) RES açıklayın. 3) Hiyalin kıkırdak ile elastik kıkırdaği karşılaştırın. 4) Dış salgı bezleri yaptıkları salgıyı dışarı verme yönüne göre kaça ayrılır ? açıklayıp birer örnek veriniz. 5) Retiküler bağ doku anlatın. Terimler Açıklama Soruları mezotelyum , endotelyum , metakron hareketi , myoepitel , corpus glandula , omentum , lacuna ossium , osteon , glandula sudarifera , ödem , lipofuscin ,...

  https://www.biyologlar.com/histoloji-vize-sorulari
 • Davranış Biyolojisi Soruları

  1-Aşağıdakilerden hangisi canlıların dav-ranış şekillerini inceleyen bilim dalıdır? A) Entomoloji B ) Histoloji C) Ornitoloji D) Hemotoloji E) Etoloji 2- Aşağıda verilen davranış şekillerinden hangisinde davranış, uyartının yönüne bağlı olarak değişmez? A) Sismonasti B ) Fototaksi C) Jeotropizm D) Kemotropizm E) Hidrotaksi 3- I. Besin bulma II. Korunma III. Yer değiştirme IV. Yuva yapma İfadelerinden hangileri hayvanlarla toplumsal davranışı sağlamaya...

  https://www.biyologlar.com/davranis-biyolojisi-sorulari
 • Bitkisel Doku Soruları

  1-Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri ile kök emici tüylerini oluşturan epidermis hangi doku içerisinde incelenir? a-Destek doku b-Koruyucu doku c-Bağ doku d-Parankima doku e-Epitel doku 2-Aşağıdakilerden hangisi, parankima dokusunun fonksiyonlarından biri değildir? a-İletim büFotosentez c-Desteklik d-Solunum e-Depo ve salgı 3-Aşağıdakilerden hangisi, değişmez dokuların özelliklerinden değildir? a-Birincil ve...

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-doku-sorulari
 • Kordiseps mantarlarının parazit yaşadıkları organizmalar üzerindeki etkileri nelerdir

  Cordyseps (Kordiseps) cinsi mantarlar, keseli mantarlar grubundandır. Bu cinse ait 400 kadar tür tespit edilmiştir. Bu türlerin tamamı iç parazitik mantarlardır ve genellikle böcekler ve diğer eklembacaklılar içerisinde yaşarlar. Bir kısmı da başka mantarlar üzerinde parazit yaşarlar. Bir Cordyseps mantarı, konağa saldırdığında, mantarların yapısını oluşturan miselyum tabakası konağın vücudunu işgal etmeye başlar ve kısa sürede bütün dokuların yerini...

  https://www.biyologlar.com/kordiseps-mantarlarinin-parazit-yasadiklari-organizmalar-uzerindeki-etkileri-nelerdir
 • Edinilmiş bağışıklık sistemi

  Edinilmiş bağışıklık sistemi ya da Edinilmiş bağışıklık yüksek oranda özelleşmiş bütün sisteme etki edebilen hücreler ve patojenik mücadeleleri ortaya çıkaran süreçlerle düzenlenen bağışıklık sistemi çeşididir. İlk olarak Gnathostomata'da ulaşılan edinilmiş ya da spesifik bağışıklık sisteminin, non spesifik ve evrimsel olarak daha eski olan (neredeyse bütün yaratıklarda yaşayan patojenlere karşı ev sahibinin kendini savunmasında temel sistem...

  https://www.biyologlar.com/edinilmis-bagisiklik-sistemi
 • Sinir Sistemi Beyin, Beyincik, Omurilik Soğanı ve Sinirler Mesajları

  Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir.Bir saat veya bir gün içerisinde gerçekleşen olay sayısını ise tahmin etmek çok zordur. Duyuları algılamak, düşünmek, yürümek, konuşmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşir. Ancak bu kadar çok ve karmaşık olan bu olaylar birbirinden bağımsız ve kontrolsüz değildir. Bütün bu olaylar sistemlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle...

  https://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-beyin-beyincik-omurilik-sogani-ve-sinirler-mesajlari
 • Yumurtanın döllenmeden doğuma kadar geçirdiği süre

  perm ve yumurtanın sıvı bir ortamda birleşerek, tek çekirdekli bir hücreyi oluşturmalarıdır. Bu diploit hücreye zigot denir. Spermalar yumurta üzerine ya da ortama bırakılırsa buna dış döllenme denir. Genellikle spermalar kendi cinsine özgü yumurtaları, yumurtaların çıkardığı özel kimyasal maddelerle bulurlar. İç döllenmede spermalar özel çiftleşme organlarıyla dişi eşey organının içine bırakılır. Hayvanların büyük bölümünde dış döllenme...

  https://www.biyologlar.com/yumurtanin-dollenmeden-doguma-kadar-gecirdigi-sure
 • Kromatografi nedir

  Kromatografi, bir karışımın bileşenlerini, bunlara seçimsel ilgi gösteren iki ya da daha çok evreden sistemler arasında farklı göçlerine bakarak tanımak, gerektiğinde niceliklerini belirlemek amacıyla yapılan ve ayırma işlemine dayanan analitik yöntemdir. Kromatografi terimi başlangıçta, örneğin bitkisel pigmentlerde olduğu gibi cisimleri renklerine göre ayırma oluşmuş işleminden kaynaklandı, ama zamanla uygulama alanı oldukça genişledi.Kromatografi...

  https://www.biyologlar.com/kromatografi-nedir
 • Hayvanlarda larva evresinin avantajları nelerdir? Önemli hayvan gruplarındaki larva çeşitlerine örnek (en az 4 örnek) veriniz.

  Böceklerde yumurtadan çikan yavru (larva) kanatsiz ve küçük yapilidir. Şeklide çogunluk ergine benzemez. Ergin hale gelinceye kadar çesitli larva dönemlerinin geçilmesi ve bu arada büyümesi gerekir. Böcek vücudunun disini kaplayan deri bu büyümeye ayak uydurabilecek yapida degildir. Belirli bir büyümeden sonra deri degistirilmesi zorunlu olur. Iki deri degistirme arasinda geçen zamana = l inci larva dönemi, 2 inci, 3 üncü vs. olarak adlandirilir. Deri degistirme, dolayisi...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlarda-larva-evresinin-avantajlari-nelerdir-onemli-hayvan-gruplarindaki-larva-cesitlerine-ornek-en-az-4-ornek-veriniz-
 • YUSUFCUKLARLA YANI ODANAT TAKIMININ KANATLARI HAKKINDA GENEL BILGI

  YUSUFCUKLARLA YANI ODANAT TAKIMININ KANATLARI HAKKINDA GENEL BILGI

  Alem: Animalia (Hayvanlar) Şube: Arthropoda(Eklem bacaklılar) Alt şube: Hexapoda Sınıf: Insecta Üst takım: Epiprocta Takım: Odonata Alt takım: Anisoptera BAZI TÜRLERİ Anax imperator Orthetrum coerulescens Orthetrum cancellatum Libellula lydia Aeshna mixta Aeshna caerulea Aeshna cyanea Aeshna isosceles Aeshna juncea Sympetrum fonscolombii Sympetrum striolatum Sympetrum vulgatum Sympetrum flaveolum Libellula depressa Libellula quadrimaculata Libellula fulva Anax junius Cordulia aenea...

  https://www.biyologlar.com/yusufcuklarla-yani-odanat-takiminin-kanatlari-hakkinda-genel-bilgi
 • OMURGASIZ FİNAL 1. DÖNEM

  1-hücre zarı oluşumlarını yazın ve örnek verin 2-cnidosporidanın alt sınıflarını yazın 3-gregarinidada spor oluşumunu şekille anlatın. 4-küçük karaciğer kelebeğinin gelişimini,1.konak adını şekille anlatın. 5-sil ve kamçı hareketi ve protoplazma hareketi dışındaki hareket şekillerini yazın. 6-spor oluşumunu şekille anlatın. 7-heliozoa ve ciliatada görülen mayoz tipini şekille anlatın .8-ctenophorayı cnidarıadan ayıran özellikler ...

  https://www.biyologlar.com/omurgasiz-final-1-donem
 • Omurgalı I Final Soruları 2013

  1.Envayi çeşit doğru yanlış soruları =) 2.Envayi çeşit boşluk doldurma soruları -petroda en uzun larvanın adı -sivastaki endemik tür -biyolojik mücadeledeki türler -otolitin utricullus sacrulus ve lagendaki adları -hava kesesinin görevleri 4 tane -acustico lateralis -farinks dişleri olan türler -semenderlerde görülen döllenme tipleri -retia miriblia -hava kesesi ve yutak arasındaki bağlatıya verilen ad -neotoni -paedomorphzs -necturus en uzun larva ...

  https://www.biyologlar.com/omurgali-i-final-sorulari-2013
 • Bitki Fizyolojisi Final 2013

  Doğru-Yanlış-Boşluk Doldurma H2O girişi CO2 girişine göre daha azdır Fotosentezde aktif olan pigmentlerin tümü stoma’da bulunur. Reaksiyon merkezleri, anten pigment-protein kompleksleri ve elektron taşıyıcı enzimlerin integral zar proteinleridir. Bitki öz suyunun bitkinin en üst kısmına ulaşmasında, adhezyon, kohezyon, sürücü güç olmak üzere üç faktör etkilidir. Floem su borularına hava girişine absisyon denir ve bu su sütununu kesintiye uğratır. C4...

  https://www.biyologlar.com/bitki-fizyolojisi-final-2013
 • Mitokondrinin matriksinde bulunan enzimler nelerdir?

  Mitokondri;Mavi-Yeşil Algler,bakteriler (Prokaryotlar) ve memelilerdeki alyuvarlar hariç tüm ökaryotik bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.Mitokondri oksijenli solunum yapan hücrelerde stoplazmada serbest halde bulunduğu gibi, 5 yada 6 tanesi yanyana dizilerek zincir şeklinde bulunabilir.Bu mitokondri zincirleri ve stoplazmada tekil olarak bulunan mitokondriler stolazmada stabilde halde durmaz ve stoplazma içinde yerdeğiştirirler. Mitochondrium kelime anlamına...

  https://www.biyologlar.com/mitokondrinin-matriksinde-bulunan-enzimler-nelerdir
 • OTONOM SİNİR SİSTEMİ VE HİPOTALAMUS

  Korktuğumunda kalp hızımız ve solunumumuz hızlanır ve yüzeyelleşir, ağzımız kurur, kaslarımız gerginleşir, avuç içlerimiz terler, ve belki koşmak isteyebiliriz. Bu vücutsal değişikliklere otonom sinir sistemi aracılık eder. Otonom sinir sistemi kalp kası, düz kas ve dış salgı bezlerini kontrol eder. Hipotalamus, iç ortamın sürdürülmesi olan hemostasizi sağlayacak vücutsal yanıtları düzenler. Hipotalamus, otonom sinir sistemi, endokrin sistem ve motivasyonla...

  https://www.biyologlar.com/otonom-sinir-sistemi-ve-hipotalamus
 • Primitif Oluk

  Mezodermin şekillenmesi ve hücrelerin hareketinin bir sonucu olarak balık, sürüngen, kuş ve memeli yumurtalarındaki disk üzerinde gelişen uzunlamasına bir oluk. Bu yapı blastoporun kenarlarına homolog olup embriyonun sonradan oluşacak uzun eksenini simgeler.

  https://www.biyologlar.com/primitif-oluk
 • Gözün evrimi, gözün evrim aşamaları

  TÜM HAYVANLARIN kendi dünyalarıyla ve dünyalarının içindeki nesnelerle baş etmeleri gerekir. Söz konusu bu nesnelerin üzerinde yürürler, altında sürünürler, onlara çarpmaktan kaçınırlar; bu nesneleri alırlar, yerler, onlarla çiftleşirler ve onlardan kaçarlar. Evrimin genç olduğu yerbilimsel şafakta, hayvanların, nesnelerin orada olduklarını anlamadan önce, onlarla fiziksel temas kurmaları gerekiyordu. Uzaktan algılama teknolojisini geliştirecek ilk hayvanı ne...

  https://www.biyologlar.com/gozun-evrimi-gozun-evrim-asamalari
3WTURK CMS v8.1