Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 818 içerik listeleniyor

 • Mikrobiyolojik tanıda kullanılan boyama ve mikroskopik inceleme yöntemleri

  BOYALAR Boyalar doğal ve sentetik olmak üzere iki gruba ayrılır: a. Doğal boyalar: Doğal boyalar bitkisel ve hayvansal orijinli olabilirler. Bunlardan bitkisel orijinli olanlara hematoksilen ve orcein, hayvansal orijinli olanlara ise carmen örnek gösterilebilir.Doğal boyalar daha ziyade histolojide kullanılmaktadır. b. Sentetik boyalar: Bunların sayıları oldukca çoktur. Eosin, asit fuksin, asit pikrik, oranj gelb, eritrosin, kongo kırmızısı, light green, metilen mavisi,...

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyolojik-tanida-kullanilan-boyama-ve-mikroskopik-inceleme-yontemleri
 • Böceklerde davranış fizyolojisi

  Böceklerde göç davranışı ve Özellikleri KONU BAŞLIKLARI-Böcek göçleri-Göç Tipleri-Göçmen Böceklerde Görülen Değişimler-Böcek Göçlerin Üreme ile İlişkisi-Böceklerin göç sırasındaki uçuş hareketi-Böcek göçlerinin diğer özellikleri Hazırlayan: Yeşim BEKYÜREK Avni UĞUR AŞAĞIDAKİ Linge tıklayarak konuyu inceleyebilirsiniz. documents/boceklerde-davranis-fizyolojisi.pdf

  https://www.biyologlar.com/boceklerde-davranis-fizyolojisi
 • ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ ÖĞRENCİ FİNAL SINAVI SORULARI

  1- Hava mikroorganizmalarının sayım yöntemleri nelerdir? Birini açıklayınız.  Katı düşüş aygıtları ve sıvı düşüş aygıtları Katı düşüş aygıtları: Bir metal plakadaki dar yarık ve delikler aracılığıyla hava akıntısı hızlı bir şekilde çekilir. Havayla taşınan mikroorganizmalar delik aracılığıyla yüksek hızda geçerken metal plağın altında lokalize olmuş agar ortamının yüzeyine düşer ve yapışır. Agar ortamı inkübe edildiğinde...

  https://www.biyologlar.com/cevre-mikrobiyolojisi-ogrenci-final-sinavi-sorulari
 • Sürüngenlerde embriyonik dönemler ve embriyolojik gelişim

  Classis: Reptilia (Sürüngenler)  Bu sınıfa yılanlar, kertenkeleler, kaplumbağalar, timsahlar ve sadece Sphenodon denen tek bir türü olan “Kalak Başlılar” grubu (Ordo: Rhynchocephalia) dahildir (L. Repere: sürünmek). Bu 5 tip hayvan bugün yaşayan 4 sürüngen takımını temsil etmektedir. Fosil grupları da dikkate alınırsa 16 sürüngen takımından söz etmek gerekir. Sürüngenlerin çoğu fosil formlardır ve en bol oldukları zaman Mesozoik'tir (Örneğin Pterosaurus,...

  https://www.biyologlar.com/surungenlerde-embriyonik-donemler-ve-embriyolojik-gelisim
 • Enerji dönüşümlümüdür yoksa döngüselmidir.

  Enerjinin Dönüşümü Hareket halinde bulunan bir otomobilin, hareket etmek için benzine ya da benzer bir yakıta ihtiyaç duyduğunu hepimiz biliriz. Bu yakıt ya benzindir, ya mazottur ya da otogazdır… Ancak ne olursa olsun aracın hareketi için bir tüketimin yapılması gerekmektedir. Netice itibari ile de şu kanun aklımıza gelmektedir:”Madde vardan yok, yoktan var olmaz.” Hakeza, enerjinin korunumu yasası da burada devamı mahiyetinde ifade edilmektedir:”Enerji vardan yok,...

  https://www.biyologlar.com/enerji-donusumlumudur-yoksa-donguselmidir-
 • ENDOKRİN SİSTEM VE HORMONLAR

  ...Denetleyici ve düzenleyici sistemlerden biri olan endokrin(iç salgı) sistem ,endokrin bezler denilen ve hormon üreten yapılardan meydana gelir. ...Hayvanlarda görevli olan hormonlar hedef dokularına kan yoluyla taşınırlar. ...Kanla her tarafa götürülseler de sadece hedef dokularını etkilerler. ...Hormonlar kanda çok az miktarda bile olsalar mutlaka etki gösterirler. ...Normalden az yada çok salınmaları durumunda çeşitli metabolik bozukluk ve hastalıkların oluşumuna...

  https://www.biyologlar.com/endokrin-sistem-ve-hormonlar-1
 • Siklozis

  Tipik olarak bitkilerin yaprak hücrelerinde görülen sitoplazmanın dairesel hareketi.

  https://www.biyologlar.com/siklozis
 • Solunum

  Bitki ve hayvan hücrelerinin oksijen kullanıp, karbondioksit vermesi ve besin maddelerinin moleküllerindeki enerjinin ATP gibi biyolojik olarak kullanışlı formda depolandığı bir olay. Soluma işlevi ya da hareketi.

  https://www.biyologlar.com/solunum-1
 • Proteoglikan ve Hatalıklar

  Proteoglikanlar, çokça glikozillenmiş olan özel bir glikoprotein sınıfını temsil eder. Bir veya daha fazla kovalent bağla eklenmiş glikozaminoglikan (GAG) zincirli bir çekirdek (core) proteinden oluşur. Bu glikozaminoglikan zincirleri, sülfat ve üronik asit gruplarının ortamda bulunmasıyla ilişkili fizyolojik koşullar altında negatif yüklü olan uzun, doğrusal/çizgisel karbonhidrat polimerleridir. Bu proteoglikanlar insan bağ dokusundaki zemin maddesinde bulunabilirler....

  https://www.biyologlar.com/proteoglikan-ve-hataliklar
 • Proteoglikan ve Hatalıklar

  Proteoglikanlar, çokça glikozillenmiş olan özel bir glikoprotein sınıfını temsil eder. Bir veya daha fazla kovalent bağla eklenmiş glikozaminoglikan (GAG) zincirli bir çekirdek (core) proteinden oluşur. Bu glikozaminoglikan zincirleri, sülfat ve üronik asit gruplarının ortamda bulunmasıyla ilişkili fizyolojik koşullar altında negatif yüklü olan uzun, doğrusal/çizgisel karbonhidrat polimerleridir. Bu proteoglikanlar insan bağ dokusundaki zemin maddesinde bulunabilirler....

  https://www.biyologlar.com/proteoglikan-ve-hataliklar-1
 • KASILMANIN KİMYASAL AÇIKLAMASI

  Çizgili kaslar miyelinli sinir lifleri ile uyarılır. Sinir uçları kas hücreleri üzerinde bir çok kollara ayrılarak sonlanır. Bu noktalara motor plak denir. Sinir ve kas hücrelerinin bir araya geldiği bölgede sinir hücreleri tarafından bir tür sinir hormonu (nörotransmiter) olan asetilkolin salgılanır. Asetilkolin hormonunun görevi kas hücrelerinin endoplazmik retikulumlarında depo edilmiş bulunan Ca++ iyonlarını aktin ve miyozin proteinlerini arasına yaymak ve kasılma...

  https://www.biyologlar.com/kasilmanin-kimyasal-aciklamasi
 • Yanlış alarm: Dış gebelik

  Yanlış alarm: Dış gebelik

  Adet gecikmesi, düzensiz lekelenme tarzı vajinal kanama ve karın ağrısı gibi belirtiler veren dış gebelik, bazen de çok sinsi seyrederek hiç belirti vermeyebiliyor. Dış gebelik hakkında bilgi veren Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı; tanısı geç konulan dış gebeliğin tehlikelerine karşı uyarıyor. Dış gebelik nedir?Gebelik ürününün normal yerleşim yeri olan rahim içi yerine başka bir yerde, sıklıkla fallop...

  https://www.biyologlar.com/yanlis-alarm-dis-gebelik
 • Taksis

  Göçüm hareketleri. Bir uyartıya tepki niteliğinde ve uyartının yönüne bağlı uyum hareketi. Hayvanlarda, bazı ilkel bitkilerde ve kara yosunları ya da eğreltilerin erkek eşey hücrelerinde görülür.

  https://www.biyologlar.com/taksis
 • Orta beyin hakkında bilgi veriniz

  -Ön ve arka beyin arsında pons un önünde bulunur.-Görme ile ilgili refleks merkezlerini taşır.(Işık karşısında göz bebeklerinin hareketi.)-İşitme ile ilgili refleks merkezlerini taşır.(Kulakların sesin geldiği yöne dönmesi.)

  https://www.biyologlar.com/orta-beyin-hakkinda-bilgi-veriniz
 • Tigmotropizma

  Bir organizmanın dokunma uyartısına tepki olarak durum değiştirme hareketi.

  https://www.biyologlar.com/tigmotropizma
 • Translokasyon

  - Floem içinde organik maddelerin taşınması. - Bir kromozom parçasının homolog olmayan farklı bir kromozoma taşınması. - Botanikte, özellikle floem aracılığı ile olmak üzere, bitkinin içinde organik maddelerin bir yerden başka bir yere hareketi. Kalıtımda, homolog olmayan kromozomlar arasında parça değişimi. - Hücrelerden, moleküler kayıp olmaksızın yeni bir kromozomal yerleşim için DNA‘nın pozisyon değiştirebilen kısmıdır. Vasküler bitkilerde ...

  https://www.biyologlar.com/translokasyon
 • Tropizma

  - Yönelim hareketi. Yer değiştirmeyen bir organizmada bir dış uyartıya karşı meydana gelen bir büyüme tepkisi. - Yer değiştirmeyen bir organizmada bir dış uyartıya karşı meydana gelen bir büyüme tepkisi. - Bitkilerde farklı büyüme sonucu bir uyarıya karşı oluşan bir dönme tepkisi. Yönelim hareketi.

  https://www.biyologlar.com/tropizma
 • Unguligrad

  Bazı hayvanların her ayağının bir ya da iki tırnağı ucundan destek alarak koşması hareketi.

  https://www.biyologlar.com/unguligrad
 • GSK çalışanları Soma’da yaşayan kadınlar için pedal çevirdi.

  GSK çalışanları Soma’da yaşayan kadınlar için pedal çevirdi.

  Her 2 kilometre için 1 dikiş makinesi hediye edildi. Dünyanın lider araştırmacı aşı ve ilaç firmalarından GlaxoSmithKline (GSK), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle Soma’da yaşanan maden kazası sonrasında bölge halkına moral vermek ve farkındalık yaratmak için kolları sıvadı. Gönüllü GSK çalışanları, GSK Turuncu Hareket Sosyal Sorumluluk Kulübü ile birlikte Soma için hayata geçirdikleri Turuncu Pedal Hareketi projesi kapsamında, Türkiye...

  https://www.biyologlar.com/gsk-calisanlari-somada-yasayan-kadinlar-icin-pedal-cevirdi-
 • Yalancı ayak

  - Akyuvarlar ile amipler gibi bazı birhücrelilerin, özellikle protozoanın kök-ayaklılar sınıfındaki birhücrelilerin hareketini sağlayan sitoplazma çıkıntılarıdır. - Özellikle amip benzeri bir hücreli hayvanlarda ve fagositoz yapan hücrelerde sitoplazma uzantıları. Psödopod.

  https://www.biyologlar.com/yalanci-ayak
 • Dünyanın kalbi, Kuzey Kutbu’yla atıyor

  Dünyanın kalbi, Kuzey Kutbu’yla atıyor

  Bugün, Eski Galata Köprüsü'nde 200 kişi toplandı. İnternet üzerinden ve yakın çevresinden haber alarak köprüye gelen Greenpeace eylemcileri, Kuzey Kutbu’nu koruma hareketini tarihi geçide taşıdı.

  https://www.biyologlar.com/dunyanin-kalbi-kuzey-kutbuyla-atiyor
 • “Milli Park Adım Adım Yok Ediliyor”

  “Milli Park Adım Adım Yok Ediliyor”

  Toparlanıyoruz Hareketi, Karpaz Milli Parkı’nda bulunan Altın Sahil’de yer alan kaçak yapılaşmaların, özel şahıslara Orman Dairesi tarafından arazi kiralanması ve Çevre Dairesi’nin ÇED raporları düzenlenmesi yoluyla yapıldığını, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınması gereken izinlerin ise alınmadığını kaydetti.Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan açıklamada, “Milli Park kural tanımayan kurum yöneticileri eliyle adım adım yok ediliyor”...

  https://www.biyologlar.com/milli-park-adim-adim-yok-ediliyor
 • Tıpta çığır açacak yeni bir yöntem; ilk biyobot başarıyla denendi

  Tıpta çığır açacak yeni bir yöntem; ilk biyobot başarıyla denendi

  Nature Communications’da yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, tıpta devrim yaratacak yeni bir teknolojik araç olan ilk ‘biyobot’ başarıyla üretilerek denendi. ABD’deki Ilinois Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taher Saif başkanlığındaki bir bilim ekibi yüzebilen biyobot üretmeyi başardı. Biyobotlar, biyolojik ve mekanik yapıların bir araya getirilmesinden oluşuyor. Yeni üretilen ‘biyobot’un vücudun hidrodinamik yapısına uyumlu olduğunu belirten...

  https://www.biyologlar.com/tipta-cigir-acacak-yeni-bir-yontem-ilk-biyobot-basariyla-denendi
 • Montana dağlarında iz peşinde: Milyar yıllık mikrofosiller, Belt topluluğu ve astrobiyoloji üzerine

  Montana dağlarında iz peşinde: Milyar yıllık mikrofosiller, Belt topluluğu ve astrobiyoloji üzerine

  Betül KacarAraştırmacı, Harvard Üniversitesi Organizma ve Evrim Bilimleri Bölümü Bilim Koordinatörü, EON, Tokyo Teknoloji EnstitüsüDaha önce baktığım hiç bir yere benzemiyor karşımdaki manzara. Birbiri ardına dizilmiş kocaman, heybetli dağlar, erimiş buzulların kendilerine sabırla yer açtığı göller; bu göllerde, bu dağlarda çoluk çocuk rahatça dolaşan, sayıları eskiye göre epey azalmış iri kıyım vahşi geyikler, boz ayıları, bizonlar, hemen...

  https://www.biyologlar.com/montana-daglarinda-iz-pesinde-milyar-yillik-mikrofosiller-belt-toplulugu-ve-astrobiyoloji-uzerine
 • Biyoloji Bölümü Seçmeyi Düşünenlerin Dikkatine

  Biyoloji, canlıların özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Bu özelliklerden bazılarını, canlıların yapısı, işlevi gelişmesi, hareketi, metabolizması, çoğalması, diğer canlılarla ve inorganik ortamla ilişkisi şeklinde sıralayabiliriz. Biyolojiyle ilgilenen bilim adamları bu özelliklerden faydalanarak insanlığı çeşitli tehlikelerden korunma, canlıların besin ve iş gücünden faydalanılmasını amaçlamışlardır. Ayrıca, çeşitli canlıların bulundukları...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-bolumu-secmeyi-dusunenlerin-dikkatine
 • Sitotaksi

  Hücrenin bir uyartıya doğru ya da uyartıdan uzağa doğru hareketi

  https://www.biyologlar.com/sitotaksi
 • Halı Köpek Balıkları

  Halı Köpek Balıkları

  Familya Parascyllidae: 2 cins, 7 türdür. Parascllium 4 türdür. Kolyeli halı köpek balığı (P. vasriolatum) dahil, 91,5 cm boyu ile ailenin en büyüğüdür. Güney ve batı Avustralya denizleriyle sınırlıdırlar. Cirrosyllium 3 türdür. Dokunaç boğazlı halı köpek balığı bunlara dahildir.Familyanın Tüm üyeleri dip balıklarıdır ve uzun ince gövdeleri vardır.Familya Brachaeluridae: 2 cins, 2 türdür. Barchaelurus 1 türdür. Kör köpek balığı veya kahverengi kedi...

  https://www.biyologlar.com/hali-kopek-baliklari
 • Uskumru Köpek Balıkları

  Uskumru Köpek Balıkları

  İlk bakışta, büyük cam göz köpek balığı ile büyük beyaz arasında çok fazla benzerlik yokmuş gibi görünebilir. Büyük camgöz, okyanusların gerçek centilmenlerinden biridir.Dalgıçlar, beslenen bir grup büyük camgöz köpek balığının yanında korkmadan yüzebilirler;  ancak kuyruklarının bir hareketi bile kötü yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Oldukça devasa ağızları ve bir o kadar da iştahları olmasına rağmen büyük camgöz köpek balıkları,...

  https://www.biyologlar.com/uskumru-kopek-baliklari
 • Akdeniz’de Avlanan Balık Türleri

  Akdeniz’de Avlanan Balık Türleri

  Akdeniz, biyocoğrafik bölgelerden sıcak-ılıman bölgenin “Atlanto- mediterranean” bölümüne dahildir. Aslında dünyanın en büyük iç denizidir. Ortalama derinliği 1500 metre olan Akdeniz’de, yüzeyden aşağıya doğru akıntıların da etkisiyle dip sularının oksijen miktarı, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne göre daha fazladır.Buna karşın önemli sayılabilecek bir gel-git hareketi yoktur. Doğu Akdeniz suları, denizlerimiz arasında besleyici elementler bakımından...

  https://www.biyologlar.com/akdenizde-avlanan-balik-turleri
 • Deniz Laleleri (CRİNOİD) Hakkında Ayrıntılı Bilgi

  Deniz Laleleri (CRİNOİD) Hakkında Ayrıntılı Bilgi

  Crinoids, ekinodermlerin sınıfı Crinoidea'yı oluşturan deniz canlılarıdır (Phylum; Echinodermata). (Fotoğraf: Jung Hsuan/Shutterstock)

  https://www.biyologlar.com/deniz-laleleri-crinoid-hakkinda-ayrintili-bilgi
 • Permakültür nedir?

  Permakültür nedir?

  Etik temelli bir tasarım bilimi ve sosyal dönüşüm hareketi olan Permakültür, yeryüzüne ve insana saygı duyan, bunu yaşamlarına yansıtmak isteyen pekçok kişinin seçtiği alternatif bir yaklaşımdır. Temelinde doğaya karşı mücadele vermek yerine doğayla birlikte çalışmak, düşüncesiz eylemler yerine uzun ve özenli gözlemler yaparak doğadan öğrenmek olan permakültür yaklaşımı 1970’lerde Bill Mollison tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, doğada...

  https://www.biyologlar.com/permakultur-nedir-1
 • Eskişehir TEMA Evi, Toprak Dede Hayrettin Karaca’nın Katıldığı Törenle Açıldı

  Eskişehir TEMA Evi, Toprak Dede Hayrettin Karaca’nın Katıldığı Törenle Açıldı

  TEMA Vakfı Eskişehir İl Temsilciliği TEMA Evi, 8 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Eskişehir TEMA Evi’nin açılış törenine CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, İl Garnizon Komutanı Hv. Korg. Abidin Ünal, İl Jandarma Komutanı Jnd. Alb. Feyzullah Günal, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Ekşi, Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca,...

  https://www.biyologlar.com/eskisehir-tema-evi-toprak-dede-hayrettin-karacanin-katildigi-torenle-acildi
 • Yeşil Politika Neyle İlgilenir?

  Yeşil Politika Neyle İlgilenir?

  Yeni İnsan Yayınevi'nin Yeşil Politika Serisinden, Derek Wall'un Yeşil Politika isimli kitabı İlknur Urkun Kelso'nun çevirisiyle yayımlandı.Kitabın tanıtım yazısı ise şöyle: Yeşil politika sadece çevre meseleleriyle mi ilgilenir?Yola bu soruyla koyulan Derek Wall, dünya tarihi için yeni sayılabilecek yeşil politikayı, derinlemesine bir analize tabii tutuyor. Tarihsel bir perspektif ile yeşil hareketi inceleyen DerekWall, vakalar ve örnekler ile zenginleştirdiği...

  https://www.biyologlar.com/yesil-politika-neyle-ilgilenir
 • 18. Dünya Organik Kongresi Deklarasyonu

  18. Dünya Organik Kongresi Deklarasyonu

  Organik ve doğa dostu tarım yöntemlerinin dünya nüfusunu doyurabileceğini artık biliyoruz. Organik tarım alternatif geçim kaynakları yaratarak insanları yoksulluktan kurtarıyor; bozulmamış, topraklarda yetişen besin değeri yüksek gıdalar, sağlıklı bir ekosistem yaratıyor.Gerçek gıda, sürdürülebilir tarım ve sağlıklı beslenme konularında dünyanın önde gelen isimlerinin biraraya geldiği IFOAM 18. Dünya Organik Kongresi, 13-15 Ekim 2014 tarihlerinde, Buğday...

  https://www.biyologlar.com/18-dunya-organik-kongresi-deklarasyonu
 • Sürdürülebilir Tarım Mümkün mü?

  Tarım, ülkemizde pek çok tartışmalarla sürekli gündemde. Liberal ve sol görüşler öteden beri “nasıl  bir tarım istiyoruz” odağında tartışılıp duruyor.Elinizdeki kitap bu anlamda bir ilk. Çünkü tarım meselesine “yeşil politika” perspektifinden bakıyor. Yeşillerin karakteristik özelliği, eleştirinin ötesine geçip, uygulanabilir çözüm önerileri sunmaları hatta bu uygulamaların dünya üzerindeki başarılı örneklerini göstermeleridir.Süleyman...

  https://www.biyologlar.com/surdurulebilir-tarim-mumkun-mu
 • Ağaçlarda Su Nasıl Olur Da Metrelerce Yükseğe Taşınır?

  Ağaçlarda Su Nasıl Olur Da Metrelerce Yükseğe Taşınır?

  Etrafımıza baktığımızda yol kenarlarında, ormanlarda bin bir çeşit mahlukat ile karşılaşırız. Ve bunların en görkemli ve en düşündürücülerinden birisi ise şüphesiz ağaçlardır. Farklı farklı özelliklere sahip olan, gezegenimizin heybetli sakinlerinden birisidir ağaçlar. Nasıl olur da böyle farklı farklı renklerde olurlar? Ya da nasıl olur da bu kadar uzayabilirler? Bunlar hep merak ettiğimiz konular olmuştur ve bunun gibi birçoğunu da merak ederiz ve bir...

  https://www.biyologlar.com/agaclarda-su-nasil-olur-da-metrelerce-yuksege-tasinir
 • Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği Tehlike Altında!!!

  Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği Tehlike Altında!!!

  Dünya’nın milyarlarca yılda oluşan biyoçeşitliliği tehdit altında olup büyük bir hızla yok olmaktadır. Her yıl canlı türlerin binde 6’sı tükenmektedir.

  https://www.biyologlar.com/turkiyenin-biyolojik-cesitliligi-tehlike-altinda
 • Karınca Sürüsü Optimasyonu

  Karınca Sürüsü Optimasyonu

  Bir karınca için yuvadan ayrılmak devler ülkesine girmek demektir ama yiyecek bulmanın da başka hiçbir yolu yoktur. Doğal olarak, karınca bu tehlikeli devler ülkesinde en kısa sürede yiyeceği bulmak ve hemen yuvaya dönmek ister ve bunun için iyi bir yol bulma stratejisine ihtiyaç duyar. Benzer bir sorunla karşılaşan insansı topluluklar, bu sorunu evrim süreçleri içinde karmaşık bir sinir sistemi geliştirerek çözdüler. Bu da bazı bilim adamlarına göre modern...

  https://www.biyologlar.com/karinca-surusu-optimasyonu
 • İstanbul Feneryolu'nda Kuş Göçü Gözlendi

  İstanbul Feneryolu'nda Kuş Göçü Gözlendi

  26-31 Mart 2014 Tarihlerinde Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında kuş göçünü gözlemleme etkinliğine katılan İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu-İKGT, Türkiye’nin Anonim Kuşları-TRAKUŞ ve Sarıyerli doğaseverler I.  Bölge Müdür Yardımcısı Osman DEMİREL Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Ömer FURTUN ve İstanbul Şube Müdürü vekili Dr. Merih USLU tarafından ziyaret edildi.Afrika’dan yola çıkarak İstanbul semalarını göç yolu olarak kullanan,...

  https://www.biyologlar.com/istanbul-feneryolunda-kus-gocu-gozlendi
 • İnsan Gözü Kaç Megapikseldir?

  İnsan Gözü Kaç Megapikseldir?

  Öncelikle şunu belirtmekle başlamak istiyorum, insan gözü analog bir yapıdır ve dijital bir terim olan piksel boyutuyla ölçülmesi tam olarak mümkün değildir. Beyindeki görme merkezi gözlerden gelen ışık bilgisini aynen bir film perdesi gibi algılayamaz. Beyin gelen ışık bilgisini yorumlayarak görüntü oluşturur. Bu görüntü gözden beyne giden sinir hücrelerinin yani nöronların hızına bağlı olarak sürekli yenilenir. Örneğin bunu FPS(frame per second)...

  https://www.biyologlar.com/insan-gozu-kac-megapikseldir
 • Hücrenin Yapısı

  Hücre teorisi 1)Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. 2)Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler. 3)Hücreler bölünerek çoğalırlar. Bilinen en büyük hücre deve kuşu yumurtasıdır.Bilinen en uzun hücre ise sinir hücresidir. Hücreler ökaryot ve prokaryot olmak üzere iki kısımda incelenir. Prokaryot hücre: Kalıtım maddesi etrafında çekirdek zarı bulunmayan ve ribozom hariç hücre organellerine sahip olmayan ilkel hücre...

  https://www.biyologlar.com/hucrenin-yapisi
 • Ökaryotlar arasındaki farklılıklar

  Ökaryotlar arasındaki farklılıklar

  ÖkaryotÖkaryotlar (Latince Eukaryota), hücrelerinin yapısından dolayı beraber gruplandırılmış bir canlılar grubudur. Bilimsel sınıflandırmada Ökaryotlar, Bakteriler ve Arkeler, tüm canlıları kapsayan üç ana gruptur. Ökaryotların tanımlayıcı özelliği genetik malzemelerinin zarla çevrili bir (veya birkaç) çekirdek içinde yer almasıdır. Bu nedenle kelime, Eski Yunanca eu, gerçek ve karyon, çekirdek sözcüklerinden türetilmiştir. Sıfat hali ökaryotiktir....

  https://www.biyologlar.com/okaryotlar-arasindaki-farkliliklar
 • Dolaşım Sistemi

  Dolaşım Sistemi

  Canlılık olayları için gerekli besinleri ve oksijeni hücreler kandan alır. Hücrelerde oluşan atık maddelerden karbondioksidi hücreler kana verir. Karbon dioksit kan yolu ile akciğere gider. Hücrelerde karbon dioksitten başka zararlı maddelerde oluşur. Hücreler bu zararlı maddeleri de kana verir. Bu zararlı maddeler dışarı atılmak üzere kan yolu ile böbreklere gider. Bir hücreli canlılarda, ortamdan oksijenin ve besinlerin alınması ile, karbondioksit ve...

  https://www.biyologlar.com/dolasim-sistemi
 • Canlıaların ortak özellikleri

  Canlı ve cansızların aynı kimyasal ve fiziksel yasalara bağlı olduğuna inanan felsefeye Materyalizm ya da mekanik görüş, buna karşılık canlıların farklı yasalar altında hareket ettiğini ve canlılığın mistik bir güç ile meydana geldiğini benimseyen görüşe de Vitalizm ya da kadercilik denir. Her iki görüşün de temelinde belirli kimyasal ve fiziksel ilkelerin yattığı bir gerçektir. Canlılk ile cansızlığı virüslerde birbirinden ayırmak oldukça zordur...

  https://www.biyologlar.com/canlialarin-ortak-ozellikleri
 • Sentrozom

  İkel bitkilerde ve hayvan hücrelerinin büyük bir kısmında bulunur, interfazda kural olarak çekirdeğin yanındadır. Üç ile beş milimikron uzunluğunda, birbirine dik, ER ve ribozom taşımayan, ortası saydam; çevresi her biri 9 mikrotubulus tripletinden oluşmuş iki silindir halinde görülür. Sayıları çoğunluk iki tanedir (Dip-losoma); bazı hücrelerde çok sayıda olabilir. Sentriyoluma, etrafındaki sentroplazma ile birlikte "C e n t r o s o m a" denir. Bölünme...

  https://www.biyologlar.com/sentrozom-1
 • Dokular

  A-Epitel Dokusu :1-Hücreler arası madde yok denecek kadar azdır.2-Kan damarı içermez.3-Bölünme yeteneğine sahip hücrelerden oluşur.4-Hücreleri oldukça farklı görevler üstlenmiştir.5-Beslenme ve solunum bağ dokusu aracılığı ile yapılır.6-Hücrelerinde yaptıkları işe göre özelleşmeler görülür. (Sil, Microvillus, Salgı vb. ) Kökeni : Epitel dokusunda ektoderm ,endoderm ve mezoderm orijinli olanların bulunması ile diğer dokulardan ayrılır. 1-Ektoderm...

  https://www.biyologlar.com/dokular-1
 • Kütleçekim

  Kütlesi bulunan maddelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir. Gravitasyon kelimesinin Türkçeleştirilmesi sırasında yanıltıcı bir biçimde "kütleçekim" adının verildiği söylenebilir. Elektromanyetik kuvvet, zayıf ve güçlü nükleer kuvvet ile birlikte doğadaki dört temel kuvveti oluşturur. Gravitasyon, bu 4 kuvvet arasındaki en zayıfıdır. Cisimlerin birbirini "çektiğini" düşünen Newton, "Küleçekim Teorisi"ni ileri sürmüştür. Ancak günümzüde,...

  https://www.biyologlar.com/kutlecekim
 • ÖGLENA (Euglena)

  ÖGLENA (Euglena)

  Alm. Euglena, Fr. Egléne (f), İng. Euglena. Familyası: Öglenagiller (Euglenidae). Yaşadığı yerler: Tatlı sularda. Özellikleri: Tek hücreli hayvanlardan olup, hem bitkisel hem de hayvansal hücre özelliği taşıyan, kamçılı bir mikroorganizmadır. Uzunluğuna bölünerek iki birey meydana gelir. Uygunsuz şartlarda kist meydana getirerek hayatını sürdürür. Çeşitleri: Elli kadar türü vardır. Euglena viridis en çok bilinenidir. Kamçılılar (Flagellata) sınıfının...

  https://www.biyologlar.com/oglena-euglena
 • EUKARYOT (EUKARYOTİK - ÖKARYOTİK) HÜCRE

  EUKARYOT (EUKARYOTİK - ÖKARYOTİK) HÜCRE

  Üst âlem: Eukaryota (Whittaker & Margulis, 1978)Âlemler: Animalia - Hayvanlar Fungi - Mantarlar Plantae - Bitkiler Protista - ProtistlerAlternatif sınıflama: - Unikonta - Opisthokonta - Amoebozoa - Bikonta - Apusozoa - Cabozoa - Rhizaria - Excavata - Corticata - Archaeplastida - Chromalveolata Ökaryotlar (Latince: Eukaryota), hücrelerinin yapısından dolayı beraber gruplandırılmış bir canlılar grubudur. Bilimsel sınıflandırmada Ökaryotlar, Bakteriler ve Arkeler, tüm...

  https://www.biyologlar.com/eukaryot-eukaryotik-okaryotik-hucre
3WTURK CMS v8.1