Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 63 içerik listeleniyor

 • Gaitada Parazit

  Dışkı örneği ile çalışan laboratuvarlarda potansiyel olarak bulunan tehlikeler şunlardır. Parazit yumurtası veya kistleri (cysts) yutmak, enfektif larvaların deriden geçişi yada dışkıdaki veya diğer biyolojik sıvılardaki paraziter olmayan enfeksiyöz ajanlarca enfekte olmak. Bu riskin oranı genel laboratuvar temizlik ve çalışma şartları uygulanarak azaltılabilir. Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken genel kuralları şu şekilde sıralayabiliriz....

  https://www.biyologlar.com/gaitada-parazit
 • Gaitada Parazit

  Dışkı örneği ile çalışan laboratuvarlarda potansiyel olarak bulunan tehlikeler şunlardır. Parazit yumurtası veya kistleri (cysts) yutmak, enfektif larvaların deriden geçişi yada dışkıdaki veya diğer biyolojik sıvılardaki paraziter olmayan enfeksiyöz ajanlarca enfekte olmak. Bu riskin oranı genel laboratuvar temizlik ve çalışma şartları uygulanarak azaltılabilir. Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken genel kuralları şu şekilde...

  https://www.biyologlar.com/gaitada-parazit-1
 • HİSTOLOJİDE KULLANILAN BOYALARIN SINIFLANDIRMASI VE STANDARDİZASYONU

  Histolojide kullanılan boyaların büyük bölümü 3 temel chromoforik gruptan (quino-noid halka, azo-grup veya nitro grup) tan birine dahildir. Quinonoid boyalar çok geniş ve önemli bir gruptur ve quinonoid yapının özel tiplerine bakılarak alt gruplara ayrılırlar.Histolojide boyalar ya boyaların uygulama tarzlarına bakılarak direkt veya mordant boya; ya da genel kimyasal özelliğine bakılarak asit veya bazik boya olarak sınıflarıdırılırlar. Bazı boyalar light green...

  https://www.biyologlar.com/histolojide-kullanilan-boyalarin-siniflandirmasi-ve-standardizasyonu-1
 • TESPİT EDİLMİŞ DOKULARI BOYAMADAKİ GENEL FAKTÖRLER

  1-Fiksasyonun Boyama Üzerine Etkileri: Fiksasyon, dokularla boyaların etkileşimine yardım eder. Formaldehit ve civa klorür, bazik boyaları tercih ederken, trikloroasetik asit, pikrik asit ve krom bileşikleri asidik boyaların hareketini kolaylaştırır. Etil alkol veya asetik asitle fiksasyondan sonra hem asidik hem de bazik boyalar dokular tarafından kolaylıkla alınır.Çekirdek boyası olan carmalum, civa klorür fiksasyonundan sonra daha çok, formalinden sonra ise daha az boyar....

  https://www.biyologlar.com/tespit-edilmis-dokulari-boyamadaki-genel-faktorler-2
 • ASİDİK - BAZİK VE NÖTRAL BOYALAR

  Asidik ve bazik boyalar, solusyon hazırlandığında iyonize olurlar.Tipik bir bazik boya, katyonik veya pozitif yüklü boya iyonları ve negatif yüklü, renksiz klorid iyonları oluştururlar. Halbuki asidik bir boya anyonik veya negatif yüklü renkli boya iyonları ve pozitif yüklü renksiz sodyum iyonları oluştururlar. Boyalara uygulanan bu ''asidik'' ve ''bazik'' terimleri pH ile ilgili değildir ve bazik boya için katyonik boya; asidik boya içinse anyonik boya terimlerini...

  https://www.biyologlar.com/asidik-bazik-ve-notral-boyalar-1
 • HİSTOLOJİ PREPARATLARI BOYAMA TEKNİKLERİ VE BOYALAR

  Belki de alınmamaktadır. Negatif boyamada yapıların şekilleri boyanın penetre olrnasından değil boya ile çevrelendiğinden gösterilmektedir. Bazen boyalar yenir. Daha kusursuz olarak, boya reaktifleri organizmanın fizyolojik aktivitelerine bağlı olan değişik yollarla canlı hücre içine alınabilir. Bu ise vital boyama ve supra-vital boyama olarak adlandırılır.Daha da genellersek, boya alınımı, boya-doku veya reaktif-doku affiniteleri nedeniyledir. Bazı doku...

  https://www.biyologlar.com/histoloji-preparatlari-boyama-teknikleri-ve-boyalar
 • HİSTOLOJİ LABORATUVARI TEMEL BOYAMA YÖNTEMLERİ

  Boyanmamış preperatlarda çoğu doku elemanları renksizdirler. Değişik kırma indeksine sahip olmaları nedeniyle ışık mikroskobu ile hücresel detayı görmek güçtür. Farklı morfolojik kısımların, farklı boyalarla boyanması gereklidir. Bu durumda çekirdek sitoplazmadan, kas bağ dokusundan farklı boyanarak, morfolojik inceleme kolaylaşır. Boyalar histokimyasal işlemlerle, dokuların kimyasal reaksiyonlarını ortaya koyar.Histolojik Boyamanın Kimyasal Temeli:Genel olarak...

  https://www.biyologlar.com/histoloji-laboratuvari-temel-boyama-yontemleri
 • Mikrobiyolojide kullanılan boyalar ve boyama yöntemleri

  BOYALAR Boyalar doğal ve sentetik olmak üzere iki gruba ayrılır: a. Doğal boyalar: Doğal boyalar bitkisel ve hayvansal orijinli olabilirler. Bunlardan bitkisel orijinli olanlara  hematoksilen ve orcein, hayvansal orijinli olanlara ise carmen örnek gösterilebilir.Doğal boyalar daha ziyade histolojide kullanılmaktadır. b. Sentetik boyalar: Bunların sayıları oldukca çoktur.  Eosin, asit fuksin, asit pikrik, oranj gelb, eritrosin,  kongo kırmızısı, light green,  metilen...

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyolojide-kullanilan-boyalar-ve-boyama-yontemleri
 • LİFLER ve LİFLERİN ÖZELLİKLERİ

  Protein polimerleridir. Dokularda farklı oranlarda bulunur. 3 tip lif vardır. Kollajen liflerin yapısında kollajen proteini; elastik lifler, elastin proteini ve retiküler lifler, kollajen proteini bulunur. Kollajen Lifler *İnsan vücudunun kuru ağırlığının %30’unu oluşturur. *Yaklaşık olarak 15 tipi vardır. Kollajen tip I: En bol, en yaygın tiptir. Kemik , dentin, organ kapsülleri, dermis, fibröz kıkırdakta yaygındır. Demetleşme gösterir. Kollajen tip II : Hiyalin...

  https://www.biyologlar.com/lifler-ve-liflerin-ozellikleri
 • Gram Boyama

  Gram Boyama

  Ilk olarak Hans Christian Joachim Gram tarafindan bu boyama yöntemini uygulamis ve bakterilerin büyük çogunlugunun gram olumlu ve gram olumsuzluk boyanma özelligi gösterilmistir.

  https://www.biyologlar.com/gram-boyama
 • EHRLICH - ZIEHL-NEELSEN BOYAMA YÖNTEMI

  Mycobacterium'ların hücre çeperinde bol miktarda uzun zincirli yağ asitleri vardır. Bunlar geleneksel boyama yöntemleri ile boyanmazlar. Boyayı alabilmeleri için alttan ısı tatbiki gerekir. Boya içeri girdikten ve preparat soğuduktan sonra yapılan dekolarizasyonda porlar daraldığı için boyayı bırakmaz. Dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Preparatın üzeri tamamen boya ile dolu olmalıdır. Isıtma sırasında kaynatmamaya özen gösterilmelidir. İşlem bittikten sonra...

  https://www.biyologlar.com/ehrlich-ziehl-neelsen-boyama-yontemi
 • Auramin - Rhodamin ile Boyama Yöntemi

  Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve yayma preparatın hazırlanması aflamaları hem karbol fuksin boyama hem florokrom boyama yöntemlerinde aynıdır. Rutinde tanı amaçlı en sık karbol fuksinli (Erlich Ziehl Neelsen- EZN , Kinyon) boyama kullanılmakla birlikte, daha duyarlı ve hazırlanan preparatın daha hızlı taranmasını sağlayan florokrom boyalar da kullanılabilir. Bu boyama yöntemlerinde, daha küçük bir büyütme ile daha genifl bir...

  https://www.biyologlar.com/auramin-rhodamin-ile-boyama-yontemi
 • Riketsiya ve Klamidi’yaların Boyanması

  Castenada Boyası: Bu boyama yönteminde preparat hazırlandıktan sonra Weiss Mordan eriyiğinden preparat üzerine konulur ve 10 dk tesbit edilir. Suyla yıkanır, Formol mavisi eriyiği ile preparat 10 dk boyanır, suyla yıkanır. Sonra kontrast olan safranin ile boyanır. İmmersiyon objektifinde incelendiğinde hücre stoplazması kırmızı ya da pembe, stoplazma içindeki elementer cisimcikler koyu mavi boyanır. Macchiavello Boyası: Preparat hazırlanır; kuruduktan sonra alevde...

  https://www.biyologlar.com/riketsiya-ve-klamidiyalarin-boyanmasi
 • KİMYASALLARIN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE ETKİLERİ

  Dezenfeksiyon ve antisepsi daha çok kimyasal maddelerle yapılır. Kimyasal maddelerin mikroorganizmalar üzerine öldürücü veya üremeyi durdurucu özelliklerini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar aşağıdaki başlıklarda toplanabilir. ■Dezenfektan maddenin konsantrasyonu: Dezenfektan maddenin etkisi konsantrasyonla doğru orantılı olarak artmaktadır. Genelde yüksek konsantrasyonda bakterisidal etkilidirler. ■Etki süresi: Dezenfektan veya kimyasal maddenin...

  https://www.biyologlar.com/kimyasallarin-mikroorganizmalar-uzerine-etkileri
 • HİSTOLOJİ PREPARAT BOYAMA (Staining) TEKNİKLERİ

  Boyanmamış preperatlarda çoğu doku elemanları renksizdirler. Değişik kırma indeksine sahip olmaları nedeniyle ışık mikroskobu ile hücresel detayı görmek güçtür. Farklı morfolojik kısımların, farklı boyalarla boyanması gereklidir. Bu durumda çekirdek sitoplazmadan, kas bağ dokusundan farklı boyanarak, morfolojik inceleme kolaylaşır. Boyalar histokimyasal işlemlerle, dokuların kimyasal reaksiyonlarını ortaya koyar. Histolojik Boyamanın Kimyasal Temeli: Genel...

  https://www.biyologlar.com/histoloji-preparat-boyama-staining-teknikleri
 • PREPARAT BOYAMA TEKNİKLERİ VE BOYALAR

  Belki de alınmamaktadır. Negatif boyamada yapıların şekilleri boyanın penetre olrnasından değil boya ile çevrelendiğinden gösterilmektedir. Bazen boyalar yenir. Daha kusursuz olarak, boya reaktifleri organizmanın fizyolojik aktivitelerine bağlı olan değişik yollarla canlı hücre içine alınabilir. Bu ise vital boyama ve supra-vital boyama olarak adlandırılır.Daha da genellersek, boya alınımı, boya-doku veya reaktif-doku affiniteleri nedeniyledir. Bazı doku...

  https://www.biyologlar.com/preparat-boyama-teknikleri-ve-boyalar
 • ASİDİK- BAZİK VE NÖTRAL BOYALAR NELERDİR

  Asidik ve bazik boyalar, solusyon hazırlandığında iyonize olurlar.Tipik bir bazik boya, katyonik veya pozitif yüklü boya iyonları ve negatif yüklü, renksiz klorid iyonları oluştururlar. Halbuki asidik bir boya anyonik veya negatif yüklü renkli boya iyonları ve pozitif yüklü renksiz sodyum iyonları oluştururlar. Boyalara uygulanan bu ''asidik'' ve ''bazik'' terimleri pH ile ilgili değildir ve bazik boya için katyonik boya; asidik boya içinse anyonik boya terimlerini...

  https://www.biyologlar.com/asidik-bazik-ve-notral-boyalar-nelerdir
 • TESPİT EDİLMİŞ DOKULARI BOYAMADAKİ GENEL FAKTÖRLER

  1-Fiksasyonun Boyama Üzerine Etkileri: Fiksasyon, dokularla boyaların etkileşimine yardım eder. Formaldehit ve civa klorür, bazik boyaları tercih ederken, trikloroasetik asit, pikrik asit ve krom bileşikleri asidik boyaların hareketini kolaylaştırır. Etil alkol veya asetik asitle fiksasyondan sonra hem asidik hem de bazik boyalar dokular tarafından kolaylıkla alınır. Çekirdek boyası olan carmalum, civa klorür fiksasyonundan sonra daha çok, formalinden sonra ise daha az...

  https://www.biyologlar.com/tespit-edilmis-dokulari-boyamadaki-genel-faktorler
 • HİSTOLOJİDE KULLANILAN BOYALARIN SINIFLANDIRMASI VE STANDARDİZASYONU

  Histolojide kullanılan boyaların büyük bölümü 3 temel chromoforik gruptan (quino-noid halka, azo-grup veya nitro grup) tan birine dahildir. Quinonoid boyalar çok geniş ve önemli bir gruptur ve quinonoid yapının özel tiplerine bakılarak alt gruplara ayrılırlar. Histolojide boyalar ya boyaların uygulama tarzlarına bakılarak direkt veya mordant boya; ya da genel kimyasal özelliğine bakılarak asit veya bazik boya olarak sınıflarıdırılırlar. Bazı boyalar light green...

  https://www.biyologlar.com/histolojide-kullanilan-boyalarin-siniflandirmasi-ve-standardizasyonu
 • Bakteri Hareketlilik Testi

  Bazı bakteriler, flagella adı verilen hücre organelleri sayesinde aktif hareket yeteneğine sahiptirler. Bakterilerde hareket daha çok flagella varlığının belirlenmesi değil, hareketin gösterilmesi şeklinde ortaya konmaktadır. Makroskobik ve mikroskobik olarak yapılabilen hareketlilik testinde, uygun koşullarda geliştirilmiş 18 - 24 saatlik genç kültürlere ihtiyaç vardır. Özellikle mikroskobik hareket testinde flagellaların bakteriden kopup ayrılmamasına dikkat...

  https://www.biyologlar.com/bakteri-hareketlilik-testi
 • Mikrobiyoloji Laboratuvar Soruları

  Çoktan Seçmeli Sorular: Aşağıdaki şıklardan doğru olanı işaretleyiniz. 1. Gram boyama yönteminde ikinci sırada hangi boya kullanılır? A) Kristal viyolet B )Lugol C) Sulu fuksin D) Metilen mavisi 2. Gram boyamadaki en önemli aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) İlk boyama B )Dekolorizasyon C) İkinci boyama D) Yıkama 3. Gram boyama sonucunda mikroskopta gram negatif bakteriler hangi renkte görünür? A) Pembe–kırmızı B )Mor-pembe C) Mavi–siyah D) Pembe-mavi 4....

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyoloji-laboratuvar-sorulari
 • Solunum Sistemi

  Solunum sisteminin esas fonksiyonu, solunan havadan oksijeni almak ve vücut metabolizması sonucunda oluşan toksik bir ürün olan karbondioksiti atmaktır. Oksijen kuşkusuz hücre metabolizması için gereklidir ve akciğerlerden hücrelere dolaşım sistemi yolu ile taşınır, karbondioksit de tersine bir yol izleyerek hücrelerden akciğerlere taşınır. Solunum sistemi akciğerler ve dış ortam ile bağlantılı solunum yollarından oluşmuştur. Solunum sistemi iki bölüme sahiptir....

  https://www.biyologlar.com/solunum-sistemi-1
 • Gram Boyamada Kullanılan Solüsyonların Hazırlanması

  Kristal Viyole- A Çözeltisi  Kristal viyole 2 g  %95‟lik Etil alkol (etanol) 20ml (cc)  Kristal viyole etil alkol içinde karıştırılarak eritilir. - B Çözeltisi  Amonyum oksalat (0,8) 80ml  Distile su  Amonyum oksalat distile suda karıştırılarak eritilir. - Kullanılması: A ve B solüsyonu karıştırılarak 24 saat bekletilir ve kullanılmadan önce süzülür.Gram İyot Çözeltisi (Lugol)  İyod 1 g  Potasyum iyodür 2 g  Distile su 300...

  https://www.biyologlar.com/gram-boyamada-kullanilan-solusyonlarin-hazirlanmasi
 • Hiss serum su karbonhidrat besiyeri ve Karbonhidrat fermentasyon testi

  Karbonhidrat besiyerinin hazırlanması C. diphtheriae için karbonhidrat setine glikoz, maltoz, sukroz ve nişasta konur. Genel Corynebacterium spp test setine ise glikoz, maltoz, galaktoz, dekstrin, sukroz ve laktoz konur. Laboratuvar bu setlerden hangisini kullanacağını göz önüne alarak şeker ve nişasta içeren karbonhidrat besiyerlerini hazırlamalıdır. Andrade indikatörü20 mL distile suda 100 mg asit fuksin karıştırılır. 3.2 mL 1N NaOH damlatarak ilave edilir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/hiss-serum-su-karbonhidrat-besiyeri-ve-karbonhidrat-fermentasyon-testi
 • Jukstaglomerular Apparatus

  Afferent arteriol glomerulusa ulaştığında tunika mediasındaki düz kas hücreleri “epiteloid” karakter kazanırlar. Çekirdekleri yuvarlaklaşır ve sitoplazmalarında granüller oluşur. Granüller sıradan hematoksilen-eozin preperasyonlarında gösterilemezler, fakat PAS, metilen mavisi ve bazik fuksin boyamalarından sonra görülebilirler. Jukstaglomerular (JG) hücreler adını alan bu hücrelerde iyi gelişmiş granüler endoplazmik retikülüm, belirgin bir Golgi apparatus ve...

  https://www.biyologlar.com/jukstaglomerular-apparatus
 • Ehrlich – Ziehl – Neelson Boyamada Kullanılan Solüsyonlarının Hazırlanışı

  Karbol fuksin hazırlanışı (stok)  Bazik Fuksin 1 g  Fenol kristalize 5 g  Saf alkol 10 ml  Saf su 100 ml içinde eritilir. Boyamada kullanılan karbol- fuksinin hazırlanışı  Bazik fuksin (stok) 10 cc  Distile su (% 5 fenollu ) 100 cc  Bazik Fuksin havanda alkolle ezildikten ve fenollu su ilave edilip karıştırıldıktan sonra bir şişeye aktarılır. Geriye kalan su tekrar havana konup iyice yıkandıktan sonra şişeye alınır. 24 saat bekletildikten sonra...

  https://www.biyologlar.com/ehrlich-ziehl-neelson-boyamada-kullanilan-solusyonlarinin-hazirlanisi
 • Schaffer Fulton Yöntemi ile Spor Boyama

  Sporların hücre çeperi çok kalın olduğu için alttan ısıtmak suretiyle spor boyayı alır. Spor boyama için genel olarak malaşit yeşili boyası kullanılır.Schaffer fulton yöntemiyle boyamada sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır.  Preparat üzerine malaşit yeşili boyası konur ve alttan ısıtılarak boyanın, spor içine girmesi sağlanır.  Preparat soğutulup yıkanır.  Bunun sonucunda, sporlar yeşil renkli boyanır, sporangium ise renksizkalır.  Sporun...

  https://www.biyologlar.com/schaffer-fulton-yontemi-ile-spor-boyama
 • Spor Boyama Solüsyonlarının Hazırlanması

  Malaşit yeşili boya solüsyonu  MalaĢit yeşili 1g  Distile su 100 cc  Malaşit yeşili havana konur, distile su azar azar ilave edilir. Sonra suyun bir kısmı tekrar havana ilave edilerek havan yıkanır ve tekrar şişeye alınır. Bir gün bekletildikten sonra süzülür ve şişelerde saklanır. Sulu fuksin solüsyonu  Bazik fuksin (stok solüsyonu) 10 cc  Distile su 100 cc  Fuksin, distile suda iyice karıştırılır, filtre kâğıdında süzülür ve şişeye...

  https://www.biyologlar.com/spor-boyama-solusyonlarinin-hazirlanmasi
 • KARACİĞERİN HİSTOLOJİK YAPISI

  Yumuşak kıvamlı olan karaciğer vücutta bulunan en ağır bezdir. Ağırlığı 1,5 kg veya daha fazla olabilen karaciğer üst abdomende, diaframın altında yerleşmiştir. Taze iken koyu kırmızı veya kırmızımsı kahverengidir; bu renkten başlıca karaciğere olan zengin kan akımı sorumludur. Karaciğer kanını çölyak (celiac) arterden köken alan arterlerden ve portal ven yolu ile intestinal yollardan alır. Venöz boşaltım inferior vena kavaya olduğundan karaciğer...

  https://www.biyologlar.com/karacigerin-histolojik-yapisi
 • İnterstisyum

  Lobuli testis içerisinde interstisyel doku seminiferöz tübüller arasında yer alır. İnterstisyel dokuda kollajen lifler, kan ve lenf damarları, sinir lifleri ve pek çok tip hücreler bulunur. Hücreler başlıca fibroblast, makrofaj, mast hücreleri, undifferansiye mezenşimal hücreler ve testise özgü Leydig hücreleridir. Kan damarları ve sinirler organa mediastinumdan girer ve gene buradan organı terk eder. Leydig hücreleri genellikle tübüller arasındaki üçgen şeklindeki...

  https://www.biyologlar.com/interstisyum
 • Kromofil Hücreler

  A- Asidofiller (Alfa hücreleri): Toplam hücrelerin %40’ını oluşturur. İyi şekilde boyanabilen asidofiller normal preparatlarda kolaylıkla tanınırlar. Kromofoblardan daha büyük olup (14-20 mikron) hücre sınırları belirgindir. Sitoplazmalarında oldukça fazla bulunan küçük özel granülleri pek çok asidik boyalarla (eozin, asit fuksin, orange G ve azokarmin gibi) ile boyanabilirler. Seçici boyama metodları ve immunositokimya ile iki tip asidofil ayırt edilir. 1-...

  https://www.biyologlar.com/kromofil-hucreler
 • BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER, SUPRARENAL BEZLER)

  Her bir böbreğin üst kutbuna birer adet olarak yerleşen, yağ doku içine gömülmüş suprarenal ya da adrenal bezler kabaca piramit şekilli yassılaşmış organlardır. Her biri 5 cm. uzunluğunda, 3 cm. genişliğinde ve 1 cm’den daha az kalınlıkta ve 7-10 gr. ağırlıktadır. Adrenal bezler steroid hormonları ve kateşolaminleri salgılarlar. Organın arterior yüzeyinde içeri doğru çöküntü şeklinde hilum görülür. Taze bir organın enine kesitinde iki bölge ayırt...

  https://www.biyologlar.com/bobrek-ustu-bezleri-adrenal-bezler-suprarenal-bezler
 • Histokimyasal-Sitokimyasal Yöntemler

  A. İyonların Gösterimi: • Fe+3 iyonları: Perls reaksiyonu ve Prusya mavisi reaksiyonu ile gösterilir. Fe+3 + potasyum ferrosiyanid ---> ferrik ferrosiyanid (koyu mavi) • PO4 İyonlarının gösterimi: AgNO3 ile gösterilir. • PO4 + AgNO3 ---> Ag PO4 • Ag PO4, gümüş indirgeyici hidrokinon ile muamele edilir ve siyah renkte metalik gümüş izlenir. B. Enzimlerin Gösterimi: • Asit fosfatazın gösterimi (Gomori): Lizozomlarda bu enzim çoktur. Doku +Sodyum...

  https://www.biyologlar.com/histokimyasal-sitokimyasal-yontemler
 • HİSTOLOJİK DOKULARIN BOYANMASI

  HİSTOLOJİK DOKULARIN BOYANMASI

  Bekli de alınmamaktadır. Negatif boyamada yapıların şekilleri boyanın işlemesinden değil boya ile çevrelendiğinden gösterilmektedir.

  https://www.biyologlar.com/histolojik-dokularin-boyanmasi
 • Elastik Fibriller ve Mast Hücreleri İçin Luna Boyama Yöntemi

  Bu yöntem, formalinle tespit edilip parafine gömülmüş dokularda elastik fibriller ve mast hücrelerinin gösterimi için kullanılır. Frozen kesitler için de kullanılabilir. Fiksasyon: % 10 formalin Kesit: 5 µm’lik parafin kesitler Çözeltiler ve Reaktifler: Aldehit Fuksin Çözeltisi: • Basic fuchsin 1 g • 70% Ethyl alcohol 200 ml • Hydrochloric acid, concentrated ----2 ml • Paraldehyde 2 ml 2-3 gün bekletip kullanmadan hemen önce filtre ediniz. 4 C de birkaç...

  https://www.biyologlar.com/elastik-fibriller-ve-mast-hucreleri-icin-luna-boyama-yontemi
 • Metil Orange Çözeltisi

  Methyl orange (Sigma)0.25 g Alkol (95%)100 ml İyice karıştırın ve kullanmadan önce süzün. İşlem: • Kesitleri parafinden kurtarıp % 95 lik alkole indirin. • Aldehit fuksinle 30 dakika boyayın. • % 95 lik alkolde 3 kez differansiyasyon için çalkalayın. • Weigert’in demirli hematoksileni ile 10 dakika boyayın. • Çeşme suyunda 10 dakika yıkayın. • % 95 lik alkolde çalkalayın. • Metil orange ile 5 dakika zıt boyama yapın. • % 95 ve %100’lik (2 kez) etil...

  https://www.biyologlar.com/metil-orange-cozeltisi
 • TESPİT EDİLMİŞ DOKULARI BOYAMADAKİ GENEL FAKTÖRLER

  1-Fiksasyonun Boyama Üzerine Etkisi: Fiksasyon, dokularla boyaların etkileşimine yardım eder. Formaldehit ve civa klorür bazik boyaların; trikloroasetik asit, pikrik asit ve krom bileşikleri asit boyaların hareketini kolaylaştırır. Etil alkol veya asedik asitle fiksasyondan sonra asidik ve bazik boyalar dokular tarafından kolaylıkla alınır. Bazen tespit edici ajan doku-boya arasında mordant olarak hareket edebilir. Bu duruma, hematoksilenle miyelin gösteriminde dokunun potasyum...

  https://www.biyologlar.com/tespit-edilmis-dokulari-boyamadaki-genel-faktorler-1
 • LABORATUVARLARDA KULLANILAN BOYALARIN SINIFLANDIRILMASI

  Boyalar ve boyaların uygulama şekline bakılarak direkt veya mordant boya; kimyasal yapısına bakılarak asidik, bazik ve nötr boyalar olarak sınıflandırılır. Bazı boyalar light green (açık yeşil) gibi rengi açıklayan isimlerle, bazıları kimyasal yapıyı da açıklayan isimlere (anilin mavisi) sahiptir. Bazı boyalarda ise rakamlar ve harfler bulunur. Bir boyanın adından sonraki R harfi, o boyadan daha kırmızı; 2R daha da kırmızı olduğunu gösterir. B ise genellikle...

  https://www.biyologlar.com/laboratuvarlarda-kullanilan-boyalarin-siniflandirilmasi
 • Lipidleri Boyama Yöntemleri

  1-Yağda Çözünür Boyalar:Bunlar zayıf asidik diazo boyalardır ve suda çözünmeyen ve sadece alkolde ayrılabilen boyalardır. Lipidlerin çoğunda çözünürler ve bu nedenle dokulardaki lipidlerin gösteriminde çok kullanılırlar. Çözünürlükleri ile lipidleri renklendirdiklerinden lizokrom lar olarak adlandırılırlar. Bu boyalar: 1-Sudan III 2-Sudan IV( daha siyah) 3-Sudan Black B (en hassası) 4-Oil red O Ençok kullanılan yöntem ise: Oil red 0-trietil fosfat yöntemidir....

  https://www.biyologlar.com/lipidleri-boyama-yontemleri
 • BAĞ DOKUSU BOYALARI

  Bağ dokusu fibrillerinin differensiyal boyama işlemleri, histolojik tekniklerin önemli bir kısmını oluşturur. Bu yolla dokulardaki patolojik değişimlerin saptanmasında yararları vardır. Fibriller farklı boyaların kombinasyonlarla veya ardarda kullanımları ile gösterilebilir. Metalik çöktürme yöntemleri de retiküler fibriller için uygulanmaktadır. 5-6 µm den daha kalın olan kesitler bağ dokusu fibrilleri için uygun değildir. Herhangibir trikrom boyası için 3-5...

  https://www.biyologlar.com/bag-dokusu-boyalari
 • ALDEHİT FUKSİN

  (Elastik doku, mast hücreleri pankreas b hücreleri için) % 70 Alkol .............................100 cc İodine cristals.........................0,5 gr Sodyum thiosulfate .................0,75 gr % 96 Alkol ..............................10 cc Distile su .............................. 90 cc Bazik fuksin ............................0,5 gr %70 Alkol ...............................100 cc Konsantre HCI .....................1 cc Paraaldehit.............................1 cc Bazik fuksin alkolde...

  https://www.biyologlar.com/aldehit-fuksin
 • CURTIS'IN PICRO-PONCEAU BOYASI

  A çözeltisi: Weigert hematoksileni B çözeltisi : % 70' lik alkol ile hazırlanmış % 1' lik HCl C çözeltisi : Picro-Ponceau karışımının hazırlanışı % 1' lik Ponceau S' in sulu çözeltisi 10 cc Suda doyurulmuş pikrik asit 90 cc Glasial asetik asit 1-2 cc Uygulama 1- Kesitler suya kadar indirilir. 2-Weigert hematoksileni ile 15-20 dakika boyanır. 3- Akarsuda enaz 5 dakika boyanır. 4- Asit-alkol karışımı ile 5-10 saniye ( 100 cc %80'lik etil alkol, 1 cc HCl ) 5-Akarsuda en...

  https://www.biyologlar.com/curtisin-picro-ponceau-boyasi
 • VAN GİESON' UN PlCRO-FUKSİN BOYASI

  % 1' lik sulu asit fuksin 10 cc Suda doyurulmuş pikrik asit ........100 cc Curtis' in yöntemi ile aynıdır. Picro-ponceau yerine 2-5 dakika Van Gieson pikro-fuksini kullanılır. Asit fuksin daha açık pembemsi kırmızı verir. Ponceau S ise kısmen kahverengimsi kırmızı renk verir.

  https://www.biyologlar.com/van-gieson-un-plcro-fuksin-boyasi
 • WEIGERT' İN ELASTİK LİF BOYASI ( HART MODİFİKASYONU)

  Elastik lifleri göstermek için mükemmel bir boyama yöntemidir, ancak yavaştır. Hızlı bir çalışma için Verhoef' in yöntemi veya aldehit fuksin kullanılır. Parafin, selüloz nitrat ve frozen kesitler için uygundur. A: Weigert' in stok çözeltisi Resorcin-fuksin 1.5 gr . % 95' lik alkol 200 cc Konsantre HCl 4 cc Sıcak su banyosunda 20 dakika kaynatılır. Buharlaşmayı azaltmak için uzun boyunlu bir kap seçilmelidir. Soğutulur, birkaç ay saklanabilir. B: % 70' lik alkolle...

  https://www.biyologlar.com/weigert-in-elastik-lif-boyasi-hart-modifikasyonu
 • ORCEIN ELASTİK BOYASI

  A:Orcein:100 cc % 75 lik alkole 1 gr orcein katılarak çözülür. 0.7 cc derişik HCl ilave edilir. B: Pikro-fuksin:100 cc sulu doymuş pikrik asidin içerisine 0.1 gr asit fuksin ilave edilerek hazırlanır. Uygulama 1- Kesitler distile suya indirilir. 2- Orcein ile 3 saat 37-40 derecede etüvde boyanır. 3- Distile suda çalkalanır. 4- Pikro-fuksinde 30 saniye tutulur. 5- Distile suda yıkanır. 6- a: % 100' lük alkolde 3 dakika b: % 100' lük alkolde 5 dakika c: % 100’ lük alkolde 5...

  https://www.biyologlar.com/orcein-elastik-boyasi
 • VAN GİESON BOYASI

  Çözeltinin Hazırlanışı A: 1 gr demir alum (ferrik amonium sülfat) 50 cc distile suda çözülür ve 0.8 cc sülfürik asit ilave edilir. B: %90-96' lık alkolden 50 cc alınır ve 500 mg hematoksilen çözülür. A ve B solusyonları karıştırılarak süzülür. C: Pikro-fuksin: Suda doyurulmuş pikrik asitten 100 cc alınıp, 0.1 gr asit fuksin ilave edilir. Uygulama 1- Kesitler suya indirilir ve distile suda 3 dakika tutulur. 2- Hematoksilenli karışımla 3 dakika boyanır. 3-...

  https://www.biyologlar.com/van-gieson-boyasi
 • SİNİR DOKUSU İNCELEME YÖNTEMLERİ

  Sinir dokusu, protein sentezinin yoğun gerçekleştirildiği nöronları içerdiği için bazik boyalarla; uzantılı hücrelerden oluştukları için uzantıları gösterebilmek için ise metalik çöktürme yöntemleri ile (Bielchowsky, Cajal ve Golgi teknikleri) incelenirler. Ayrıca, immünositokimyasal, immünohistokimyasal ve immünofloresans teknikler de uygulanmaktadır. A-MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ:Metalik çöktürme yöntemleri nörohistolojide çok kullanılmaktadır. Rutin...

  https://www.biyologlar.com/sinir-dokusu-inceleme-yontemleri
 • JB-4 KESİTLER İÇİN ASİT FUKSİN-TOLUİDİN BLUE BOYAMA YÖNTEMİ

  1-% 1’ lik sulu asit fuksin 2 dakika 2-Distile su 1 dakika 3-% 0.05’ lik toluidin blue (pH=4.4 olan asetat tamponu ile hazırlanmış 2 dakika 4-Distile su 30 saniye 5-Havada kurutma 6-Entellan ile kapama

  https://www.biyologlar.com/jb-4-kesitler-icin-asit-fuksin-toluidin-blue-boyama-yontemi
 • PERİYODİK ASİT – SCHİFF (PAS) REAKSİYONU

  Gerçek bir histokimyasal yöntemdir ve deoksiribonükleik asit gösterimi için kullanılan Feulgen reaksiyonunun geliştirilmiş şeklidir. Feulgen reaksiyonunda hidroklorik asit ile hidroliz, aldehit gruplarını serbest bırakır ve aldehitler Schiff reaktifini tekrar renklendirirler. Bu yöntemde karbonhitradlardaki komşu 1:2 glikol grupları (CHOH-CHOH) periodik asit ile kırılır ve aldehidlere dönüştürülür (iki CHO grubu). Aldehitler de Schiff reaktifi ile gösterilir....

  https://www.biyologlar.com/periyodik-asit-schiff-pas-reaksiyonu
 • PAS REAKSİYONUNUN UYGULANIŞI

  A. Periyodik asit çözeltisi: Periyodık asit........................................ 1 gr Distile su ...............................................200 cc B.Schiff Reaktifi Üç şekilde hazırlanabilir. I-200 cc kaynamış su içinde 1 gr bazik fuksini çözün. Çözeltiyi 50 dereceye kadar soğutun ve 2 gr potasyum metabisülfit (K2S205) ekleyerek karıştırın. Oda sıcaklığına düştüğünde 2 cc konsantre HCl ekleyin ve karıştırın ve buna 2 gr aktif kömür ekleyin ve...

  https://www.biyologlar.com/pas-reaksiyonunun-uygulanisi
3WTURK CMS v8.1