Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 13 içerik listeleniyor

 • CANLILAR ARASI ETKİLEŞİM VE EKOLOJİK NİŞ

  CANLILAR ARASI ETKİLEŞİM VE EKOLOJİK NİŞ

  Her tür kendi tarzı yaşamını sürdürebilmek için doğa ve diğer canlılarla mücadele etmek zorundadır.

  https://www.biyologlar.com/canlilar-arasi-etkilesim-ve-ekolojik-nis
 • BİTKİ ANATOMİSİ ÇALIŞMA NOTLARI

  1-Çimlenmekte olan bitkinin besin gereksinimi kotiledonlarda yada özel dokularda depolanan besinlerden sağlanır. 2-Kök ve gövdenin büyümesi büyüme noktalarındaki meristamatik dokuların yeni hücrelerin oluşması ve büyüme ve farklılaşması ile olur. 3-Yapraksız ve köksüz yapraksı yapıya tallus denir.Bu tür bitkilere detallafita gurubu denir. 4-Tohumlu bir bitki dallanmış eksen içeren bir yapı gösterirse yaprak kök ve gövdeden oluşan yapıya kormus denir.Bu tür...

  https://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-calisma-notlari
 • Ksilem ve floemin çalışma mekanizması nasıldır? Kotiledon nedir ve nerede olur ?

  Kotiledon nedir ve nerede olur, 1-Bir bitkide embriyonun çenek yaprağıdır. 2-Çim yapraklarıdır. 3-Olgunlaşmış bir tohum embriyo, endosperm ve testa olmak üzere üç esas kısımdan oluşur. Embriyo ve testa her tohumda bulunmasına karşın endosperm her tohumda bulunmayabilir. Bu durumda tohumun çimlenmesi için gerekli olan besin maddesi kotiledonlarda depo edilir. Örneğin bitkilerin tohumunda görülür. Ksilem ve floemin çalışma mekanizması nasıldır? Floem: Bitkilerde...

  https://www.biyologlar.com/ksilem-ve-floemin-calisma-mekanizmasi-nasildir-kotiledon-nedir-ve-nerede-olur-
 • KOLLENKİMA (PEK DOKU)

  KOLLENKİMA (PEK DOKU)

  Bitki ve bitki organlarına desteklik edip direnç kazandıran dokular “mekaniksel sis­temi” oluşturur. Böyle bir sistemde “kollenkima” ve “sklerenkima” denilen iki tip doku ayırt edilir ve her iki doku birden “sterom” olarak isimlendirilir. Kollenkima, colla=zamk ve enchyma=dökülmüş kelimelerinden türevlenmistir, dokuları sanki birbirine yapıştırır. Kollenkima çeperin kalın ve parlak oluşunu belirtir. Genel­likle büyümekte olan organlarda ve ancak otsu...

  https://www.biyologlar.com/kollenkima-pek-doku-1
 • BİTKİ LİFLERİ

  Lifler uzun, sivri uçlu, bazan ligninleşmiş sekonder çeperlidir. Kalınlaşmış çeper­ler arasındaki geçitler küçük ve azdır, hücreler ölü olduğundan etkin değildir. Lumenler küçük ve lifin merkezinde uzanan kanallar halindedir. Bitkideki Yeri Lifler bitki yapısının çeşitli organlarında yaygın olarak bulunur, genellikle gövde ve yapraklarda çevresel, kökte ise merkezde yer alırlar, idyoblastlar halinde tek olarak Cycas yapraklarında bulunur, daha çok şerit,...

  https://www.biyologlar.com/bitki-lifleri
 • BİTKİLERDE İLETİM DOKUSU

  BİTKİLERDE İLETİM DOKUSU

  İletim dokusu; topraktan alınan su ve suda erimiş tuzları bitkinin toprak üstü organlarına, sentez ve fotosentez sonucu oluşan ürünleri bitkinin diğer kısımlarına taşıyan dokudur. Bitkilerde iletim işini yapan bu doku ham besin suyunu taşıyan ksilem (odun dokusu), fotosentez ve sentez ürünlerini taşıyan floemden (soymuk dokusu) oluşur.

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-iletim-dokusu
 • Floem Nedir

  Ksilemle birlikte bitkinin vasküler sistemini oluşturur. Ksilem gibi birleşik bir dokudur. Yapısını kalburlu borular, kalburlu hücreler, arkadaş hücreleri, çeşitli tipte parankima hücreleri, lifler ve sklereidler oluşturur. Besin ileten elemanların en önemlilerinden olan kalburlu borular genellikle izodiyametrik şekillidirler ve çok sayıda kalburlu plak içerirler. Kalburlu boruların etrafında az sayıda küçük, çoğunlukla düzensiz şekilli, nükleuslu ve bol...

  https://www.biyologlar.com/floem-nedir
 • İletim Doku Demeti Çeşitleri

  Ksilem ve floem dokusunun bitkinin kökünden gövde ucuna kadar oluşturduğu bütüne iletim demeti (vasküler demet) denir. Ksilem ve floemin sıralanışına göre çeşitli demet tipleri ortaya çıkar. Bunlar başlıca -4′e ayrılır. Floemle ksilemin yan yana bulunduğu demet tipine koilateral demet denir. Bu demet tipinde floemle ksilem arasında kambiyum dokusu yoksa kapalı kollateral (tek çenekli bitkilerde böyledir), kambiyum dokusu varsa açık kollateral demet adını alır...

  https://www.biyologlar.com/iletim-doku-demeti-cesitleri
 • Bitki Anatomisi Sınavında Çıkabilecek Muhtemel Sorular

  1-Çimlenmekte olan bitkinin besin gereksinimi kotiledonlarda ya da özel dokularda depolanan besinlerden sağlanır. 2-Kök ve gövdenin büyümesi büyüme noktalarındaki meristamatik dokuların yeni hücrelerin oluşması ve büyüme ve farklılaşması ile olur. 3-Yapraksız ve köksüz yapraksı yapıya tallus denir.Bu tür bitkilere detallafita grubu denir. 4-Tohumlu bir bitki dallanmış eksen içeren bir yapı gösterirse yaprak kök ve gövdeden oluşan yapıya kormus denir.Bu tür...

  https://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-sinavinda-cikabilecek-muhtemel-sorular
 • hormonların sınıflandırılması

  Hormonların sınıflandırılması zordur. Çünkü ne teşekkülleri muayyen bir organa aittir ve nede hormon kavramı henüz yeter bir kesinlikle endojen etken maddelerden ayrıla bilmiştir Hormonlar , en çok kullanılan sınıflandırma prensiplerine uyacak şekilde aşağıdaki tarzda sınıflandırılırlar. 1- Hypothalamus'un (releasing hormone, liberine, release inhibiting hormone) ve Neurohypophyse'in neurosekretorik hormonları : Hypothalamusta veya neuroypophysede...

  https://www.biyologlar.com/hormonlarin-siniflandirilmasi
 • BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ SORULARI

  D-Y bölümü ()Floemin kalburlu hücreleri ksilemin trakelerine karşılıktır. ()Aerenkima daha çok kurak ortam bitkilerinde bulunur. ()Meristematik hücrelerin çekirdeği hücre hacmine göre çok büyüktür. ()Rizom bir gövde metamorfozudur ()Kök kaliptra hücrelerinde çok miktarda diktiyozom bulunur. ()Angiosperm odununda yalnız trakeler bulunur. ()Kurak ortam bitkilerinin yapraklarında daha fazla sayıda stoma bulunur. ()Kollenkima hücreleri homojen çeper...

  https://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-ve-morfolojisi-sorulari
 • Çiçekler Ne Zaman Açacaklarını Nasıl Biliyorlar?

  Çiçekler Ne Zaman Açacaklarını Nasıl Biliyorlar?

  Doğanın kendi zaman çizelgesi var Araştırmacılar, bitkilerdeki çiçek açma sürecini tetikleyen kilit bir proteinin tam olarak nerede oluştuğunu ortaya çıkardılar.

  https://www.biyologlar.com/cicekler-ne-zaman-acacaklarini-nasil-biliyorlar
 • koleteral

  Ksilem ve floemin üstüste bulunması.

  https://www.biyologlar.com/koleteral
3WTURK CMS v8.1