Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 1213 içerik listeleniyor

 • KİNONLARIN KARŞILAŞTIRMALI BİYOKİMYASI

  Doğal kinonlar en yaygın olarak fungus ve yüksek bitkilerde bulunan pigmentler olup, algler, bakteriler ve hayvanlarda da bulunur. Kinonlar grubundaki maddelerin çoğunun yayılımı dardır ve ancak birkaç kinon tipi bütün bu canlı gruplarında birden bulunur. Bu nedenle de kemotaksonomik karakter özelliği taşıyanlar vardır. Difenollerin yükseltgenmiş türevleri yapısında, doymamış halkalı ve aromatik özellikleri olmayan diketonlardır. Nükleofilik tepkime ile çift...

  https://www.biyologlar.com/kinonlarin-karsilastirmali-biyokimyasi
 • BESLENME FİZYOLOJİSİ

  Bilindiği gibi canlıların ortamdan sağladığı, olduğu gibi tüketerek kullandıkları besin maddeleri büyük canlı gruplarında farklılıklar gösterir. Bitkiler aleminde de özellikle su bitkilerinin sudan, kara bitkilerinin topraktan sağladığı inorganiklerin çeşitleri ve özellikle oranlarında farklılıklar görülür. Tipik bitki besini olarak kullanılan elementlerin hepsi inorganik formdadır. Ancak bitki köklerinin organik maddelerden de yararlandığı...

  https://www.biyologlar.com/beslenme-fizyolojisi-2
 • Bitkilerde Su İletimi

  Temel mekanizmalar ile topraktan su ve mineral madde alarak gene bu mekanizmalarla kabuk parankiması hücrelerine iletirler. Kabuk parankimasında da benzeri mekanizmalarla hücreden hücreye iletilen su ve mineral maddeler merkez silindirdeki cansız ksilem elementlerine, trake veya trakeidlere girerek kılcallık ve özellikle yaprakların stomalarındaki terlemenin sağladığı negatif basınçla, emişle yerüstü organlarına iletilir. Ancak uyku dönemi sonunda çok yıllık bitkilerde...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-su-iletimi-2
 • Euglenida veya Euglenonoidina

  Euglenida ya da Euglenonoidina; Kamçılılar sınıfının bir takımıdır. Tekhücreli, klorofil a ve b taşıyan fotosentetik canlıları kapsar. Vücutları genellikle yeşil ya da renksiz plastidli, uzun yapılıdır. Ökaryot yapılıdır. Genellikle biri büyük, diğeri küçük iki kamçı bulundururlar. Kamçıların çıktığı yerde gözbeneği (stigma) denilen bir yapı bulunur. Genellikle tatlı su canlılarıdır. Öglenalar ışığın olduğu alanda fotosentez yapabilirken,...

  https://www.biyologlar.com/euglenida-veya-euglenonoidina
 • Biyoloji Nedir ?

  Biyoloji veya Canlı bilimi, canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Biyologlar,tüm canlıları - tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar - onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte incelerler.Birçok süreci bünyesinde barındıran hayati süreçlerden bazıları; enerji ve maddenin işlenmesi, vücudu oluşturan maddelerin sentezlenmesi, yaraların iyileşmesi ve tüm organizmanın çoğalmasıdır. Hayatın...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-nedir-
 • KUŞ GRİBİ , TAVUK VEBASI

  Ülkemizde önce geçtiğimiz yılın (2005) Ekim ayında Manyas-Kızıksa’da çıkan ve söndürülen Tavuk Vebası Aralık ayının sonunda yeniden çıkmış ve çok sayıda mihrak belirlenmiştir. Mikrak sayısının fazla olması nedeniyle, özellikle itlaf işlemleri başta olmak üzere yoğun çalışmalar yapılmakta ve hastalık izlenmektedir. Hastalıktan şüpheli evcil ve yaban hayatındaki kanatlılar teşhis için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Enstitülere...

  https://www.biyologlar.com/kus-gribi-tavuk-vebasi
 • Biyolojinin Çalışma Alanları

  Biyoloji o kadar büyük bir araştırma sahası haline gelmiştir ki, genellikle bir dal olarak değil de, birbirine geçmiş birçok alt dal olarak görülür. Bu madde, dört ana grubu incelemektedir. İlk grup; hücre, gen, vb. temel yapı taşlarını inceleyen dallardan oluşmaktadır. İkincisi; doku, organ ve vücut düzeyindeki yapıları inceleyen dallardan oluşmaktadır. Üçüncüsü, organizmalar ve onların geçmişlerini incelerken, sonuncusu da onların etkileşimlerini...

  https://www.biyologlar.com/biyolojinin-calisma-alanlari-1
 • KAROTENOİDLER, TAKSONOMİK DAĞILIM VE BİYOGENETİKLERİ

  FOTOSENTETİK DOKULARDAKİ DAĞILIMLARI Klorofillerle birlikte fotosentetik bakterilerin kromatoforlarında ve yeşil algler ile yüksek bitkilerin kloroplastlarındaki granalarda mutlaka ve fotosentetik olmayan dokularda da bulundukları çok uzun zamandır bilinmektedir. Kloroplast klorofilleri a ve b ile karotenoidlerinin kompozisyonu nitel ve nicel olarak çok az farklılıklar gösterebilir. Tipik olarak sırasıyla b-karoten, lutein, violaksantin ve neoksantindir. a-karoten iz...

  https://www.biyologlar.com/karotenoidler-taksonomik-dagilim-ve-biyogenetikleri
 • Tıbbı laboratuvar hizmetlerinde bakteriyel ve mikotik hastalıklarda kültür sonuçları hangi zaman aralığında veriliyor ?

  Koliform grup bakteriler, Enterobacteriaceae familyası içinde yer alan, fakültatif anaerob, gram negatif, spor oluşturmayan, 35 oC' de 48 saat içinde laktozdan gaz ve asit oluşturan, çubuk şeklindeki bakterilerdir. Bu grupta yer alan ve gıda mikrobiyolojisi açısından önemli olan mikroorganizmalar; Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae 'dir. Koliform grup mikroorganizmalara pek çok gıda hammaddesinde...

  https://www.biyologlar.com/tibbi-laboratuvar-hizmetlerinde-bakteriyel-ve-mikotik-hastaliklarda-kultur-sonuclari-hangi-zaman-araliginda-veriliyor-
 • TÜRKİYEDE BİYOLOJİNİN GELECEĞİ

  Biyolojinin deneysel bir bilim olarak doğuşu, M.Ö. 4. yüzyılda Yunan bilginleriyle başlar. Daha eski uygarlıkların tarım ve hayvancılık konusundaki bilgilerini Eski Yunanlıların yeryüzündeki yaşamın başlangıcına ilişkin görüşleri biyolojinin doğuşunu daha erken tarihlere götürürse de, ilk biyoloji bilgini olarak ARİSTO’ nun adı anılır. Eski Yunanistan’ın en büyük bilgin ve düşünürlerinden biri olan Aristo, birçok hayvanı keserek yapısını...

  https://www.biyologlar.com/turkiyede-biyolojinin-gelecegi
 • İnsanda parazit yaşayan ve ülkemizde görülen Nematodların biyolojileri

  Ascaris lumbricoides Alem: Animalia Şube: Nematoda Sınıf: Secernentea Takım: Ascaridida Familya: Ascarididae Cins: Ascaris Tür: A. lumbricoides Tüm dünyada yaygındır. Günde 200.000 yumurta bırakır. Yumurta­ların hastalık oluşturabilmesi için toprak veya dışkıda 30 gün kadar kalması gerekli­dir. Sadece insanlarda parazit özelliği var­dır (parazitlik yapar). Daha çok uygun ko­şullarda hazırlanmamış dışkı bulaşı olan gı­dalardan ve sulardan...

  https://www.biyologlar.com/insanda-parazit-yasayan-ve-ulkemizde-gorulen-nematodlarin-biyolojileri
 • Piregiller (Pulicidae) Anatomisi,Morfolojisi,Biyoloji​si

  Alem : Animalia (Hayvanlar) Şube : Arthropoda(Eklem bacaklılar) Alt şube: Hexapoda Sınıf : Insecta Alt sınıf: Pterygota İnfra sınıf: Neoptera Üst takım: Endopterygota Takım : Siphonaptera Latreille, 1825 Ctenocephalides, Hoplopsyllus, Pulex ve Xenopsylla PİRE; Familyası: Piregiller (Pulicidae). Yaşadığı yerler: Yetişkinleri insan, kuş ve memeli hayvanların derileri üzerinde. Kurtçukları konak üstünde veya döşeme çatlakları arasında. Özellikleri: Yandan basık...

  https://www.biyologlar.com/piregiller-pulicidae-anatomisimorfolojisibiyolojisi
 • Tohumlu Bitkiler Sistematiği Final Soruları

  1-Pineaceae familyasını örnek vererek tanıtınız (cins ve tür adları ile) 2-Salepgiller familyasını örnekler vererek açıklatınız. 3-En iyi bildiğiniz bir familyayı örnekler vererek açıklayınız.

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler-sistematigi-final-sorulari
 • Parazit Eklembacaklıların (Arhropoda) taşıyıcılığını yaptığı hastalık etkenlerini yazınız.

  SITMA Sıtma, anofel ya da sıtma sivrisineği olarak bilinen Anopheles cinsi sivrisi­neklerinin taşıdığı bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıkta yinelenen nöbetler görülür. Düzenli aralıklarla başlayan ve genellik­le titreme-ateş-terleme evrelerinden ge­çen nöbetler hastalığın tipik özelliğidir. Sıtma ulusal ve uluslararası sağlık örgüt­leri için hâlâ önemli bir sorundur. NEDENLERİ Sıtmanın etkeni protozoonlar olarak bili­nen tekhücreliler grubundan...

  https://www.biyologlar.com/parazit-eklembacaklilarin-arhropoda-tasiyiciligini-yaptigi-hastalik-etkenlerini-yaziniz-
 • Myriapodlarla ilgili (clasislerinin-ordolarının-familyalarının özelliklerini açıklayan)

  Kırkayaklar (Myriapoda) Üst alem: Eukaryota - Ökaryotlar Alem: Animalia - Hayvanlar Alt alem: Eumetazoa - Gerçek dokulular (Grup) Bilateria - Bilateral simetrililer Şube: Arthropoda -Eklem bacaklılar Alt şube: Myriapoda 1. Küme : PROGONEATA 1. Takım : Symphyla – Yumuşak Kırkayaklar 2. Takım : Pauropoda – Çatal antenli kırkayaklar 3. Takım : Diplopoda : Binayaklar 2. Küme : OPISTHOGONEATA = CHILOPODA 4. Takım : Chilopoda – Çiyanlar 1. Alttakım : Geophilomorpha ...

  https://www.biyologlar.com/myriapodlarla-ilgili-clasislerinin-ordolarinin-familyalarinin-ozelliklerini-aciklayan
 • Fukoksantin

  - Diatome, esmer alg ve dinoflagellat'larda bulunan kahverenkli pigment. - Phaeophceace familyasından suyosunlarına esmer renk vermeye yarayan boya maddesi; bu madde, kırmızı ışığın girmediği derinlikteki sulara girebilen, dalga boyu orta uzunluktaki ışıklardan fotosentez için faydalanma imkanı verir.

  https://www.biyologlar.com/fukoksantin
 • Ayla Kalkandelen

  Ayla Kalkandelen (ICZN yazar gösteriminde Kalkandelen; d. 14 Mart 1939 Gaziantep - ö. 28 Nisan 2002). Türk entomolog. Uzmanlık alanı Homoptera'nın Auchenorrhyncha alt takımıdır. Şimdiye kadar 10 takson tanımlamış ve 5 taksona da adı verilmiştir. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bağ ve Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde göreve başlamıştır. 1964...

  https://www.biyologlar.com/ayla-kalkandelen
 • Feyzi Önder

  İlk öğrenimini Ödemiş Cumhuriyet İlkokulunda, orta öğrenimini İzmir Tilkilik Ortaokulu ve İzmir Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. 1961yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine girerek 1965 yılında aynı fakültenin Bitki Sağlığı Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl asistanlık sınavını kazanarak bu fakültenin Entomoloji ve Zirai Zooloji Kürsüsüne asistan olarak girmiştir. 1970 yılında "İzmir ili ve çevresinde bitki zararlısı Mirinae...

  https://www.biyologlar.com/feyzi-onder
 • Ünlü Türk Biyologlar

  Turhan Baytop Prof. Turhan Baytop, (d. 20 Haziran 1920, İstanbul - ö. 25 Haziran 2002, İstanbul), eczacı, öğretim üyesi, botanikçi, bilim adamı. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Okulu'nu bitiren Prof. Baytop, 1948 yılında mezun olduğu okulun Farmakognozi Enstitüsü'nde asistan olarak göreve başladı. Hazırladığı bir tez ile 1949 yılında Dr. pharm. ünvanı kazanan Turhan Baytop, 1951 yılında gittiği Paris Eczacılık Fakültesi Farmakognozi...

  https://www.biyologlar.com/unlu-turk-biyologlar
 • Ünlü Türk Biyologlar

  Turhan Baytop Prof. Turhan Baytop, (d. 20 Haziran 1920, İstanbul - ö. 25 Haziran 2002, İstanbul), eczacı, öğretim üyesi, botanikçi, bilim adamı. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Okulu'nu bitiren Prof. Baytop, 1948 yılında mezun olduğu okulun Farmakognozi Enstitüsü'nde asistan olarak göreve başladı. Hazırladığı bir tez ile 1949 yılında Dr. pharm. ünvanı kazanan Turhan Baytop, 1951 yılında gittiği Paris Eczacılık Fakültesi Farmakognozi...

  https://www.biyologlar.com/unlu-turk-biyologlar
 • DENİZ KABUĞU KOLEKSİYONU VE DENİZ KABUKLARININ TEMİZLENMESİ

  Deniz Kabuklarının temizlenmesi iki ana başlıkta ele alınabilir: canlı toplanan kabukların temizliği ve ölü bulunan kabukların temizliği. Canlı Toplanan Kabukların Temizliği Öncelikle, etik kuralları göz ardı etmeden toplanacak kabukların hayvanlarından kurtulmak gerekir. Bunu aşağıdaki yöntemlerden biri ile yapabilirsiniz: 1- Gömmek- Eğer bahçeli bir evde oturuyorsanız ve bahçede de bu iş için ayıracağınız bir yer varsa, kabukların hayvanlarını,...

  https://www.biyologlar.com/deniz-kabugu-koleksiyonu-ve-deniz-kabuklarinin-temizlenmesi
 • Gen Tadavi

  Gen tedavisi, çeşitli pek çok klinik durumun gelecekteki tedavisi için ümit vermeye devam etmektedir. Alışılmamış, biçim verilmiş gen transfer vektörlerinin gelişimi, tedaviye yönelik gen ifadelerinin verimini ve stabilitesini arttıracaktır. Doku ve organ nakli konusunda ise gen tedavisinden nakledilmiş dokunun akut ve kronik reddedilmesini engellemek amacı ile ya reddetmeyi engellemede önemli yeni genler (örneğin: yardımcı uyarıcı blokaj molekülleri yada...

  https://www.biyologlar.com/gen-tadavi
 • Sistematiğe Giriş Soruları

  S.1)Sistematiğin tanımını yapınız. C.1)Çeşitli bilim dallarından sağlanan verileri kullanarak organizmalar arasındaki akrabalıkları saptayan,organizmaları tanımlayan,isimlendiren ve sınıflandıran bir bilim dalıdır. S.2)Taksonominin amaçları nelerdir? C.2)  Tanıma ve iletişimin için uygun yöntemini sağlamak.  Tüm canlıları tanımlamak.  Organizmaları doğal akrabalıklarına dayanan bir sınıflamasını yapmak.  Evrimi araştırarak,evrimin...

  https://www.biyologlar.com/sistematige-giris-sorulari
 • Deniz hıyarları

  •Alem: Animalia - Hayvanlar •Familya: Echinodermata - Derisidikenliler •Sınıf: Holothurıidea - Deniz hıyarları Deniz hıyarları adının çağrıştırdığı gibi bir bitki değil, derisidikenlilerden omurgasız bir denizhayvanıdır. Ama silindir biçimindeki yumuşak ve tombul gövdesi öbür derisidikenlilerde, örneğin denizkestanesinde olduğu gibi dikenlerle değil, siğili andıran küçük pürtüklerle kaplıdır. Yeryüzündeki bütün deniz ve okyanuslara dağılmış...

  https://www.biyologlar.com/deniz-hiyarlari
 • RNA polimeraz nedir

  RNA polimerazlar (kısaca RNAP veya RNApol), bir DNA veya RNA molekülündeki bilgiyi RNA molekülü olarak kopyalayan bir enzimler ailesidir. Bir gende yer alan bilginin RNA molekülü olarak kopyalanma işlemi transkripsiyon olarak adlandırılır. Hücrelerde RNAP genlerin RNA zincirleri halinde okunmasını sağlar. RNA polimeraz enzimleri, tüm canlılarda ve çoğu virüste bulunur. Kimyasal bir deyişle, RNAP, bir nükleotidil transferaz enzimidir, bir RNA molekülünün 3' ucunda...

  https://www.biyologlar.com/rna-polimeraz-nedir
 • Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU

  Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU

  Türkiye’nin ilk Herpetoloğu olan Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU 1913’de Ödemiş (İzmir)’de doğmuştur. 1932’de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii Bilimler Bölümüne kaydını yaptırmış ve 1936’da mezun olmuştur. Askerlik hizmetini yerine getirdikten sonra aynı bölümde 1941 yılında asistan olarak göreve başlamıştır. Burada “Sur le métabolisme de la corde nerveuse du ver de tere” adlı tezi ile BAŞOĞLU Zooloji Doktoru ünvanını almıştır. 1946...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-muhtar-basoglu-1
 • Hominid

  Familyasına ait olan. Yaşayan ya da soyu tükenmiş insan veya insan benzeri tip.

  https://www.biyologlar.com/hominid
 • Biyoçeşitliliğin Korunması

  Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülmesine verilen değeri, objektif bir biçimde belirlemek güçtür. Çünkü bu değerlendirme, değerlendirmeyi yapan kişinin bakış açısına fazlasıyla bağlıdır. Ancak yine de, tanımlanmış olan genel nitelikteki 3 neden; biyoçeşitliliğin yeterince korunması için destek sağlamaktadır; Yararlılık açısından, biyoçeşitliliğin (elemanlarının) biyolojik kaynak olarak kullanımı; en büyük ilgiyi çekmektedir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/biyocesitliligin-korunmasi-1
 • KÜRESEL ISINMANIN BALIKÇILIĞIMIZA YANSIMALARI

  Küresel ısınmanın; ülkemizi üç taraftan çeviren ve birbirinden farklı ekolojik ve hidrolojik yapıya sahip denizlerimiz üzerindeki etkisini ve bu etkinin yarattığı değişimlerin balıkçılığımıza ve dolayısıyla ekonomimize yansımalarını irdelerken; öncelikle söz konusu denizlerin okyanuslarla olan bağlantılarını üç temel yaklaşımdan hareket ederek değerlendirmemiz mümkün olacaktır. 1- Akdeniz –Kızıldeniz -Hint okyanusu bağlantısını oluşturan...

  https://www.biyologlar.com/kuresel-isinmanin-balikciligimiza-yansimalari
 • Türkiye Denizlerinde Bulunan Lesepsiyen Göçmen Balık Türleri ve Ekonomik Önemi

  Süveyş Kanalı’nın açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz’e doğru bir göç başlamış ve birçok İndo-Pasifik orijinli tür Akdeniz’e geçiş yapmıştır. Sözü edilen göç nedeniyle Akdeniz’de çeşitli değişimler meydana gelmiş ve bu değişimler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Ekonomik önemleri nedeniyle söz konusu çalışmaların büyük bir kısmı balıklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Doğu Akdeniz genelinde geçiş yapan 63 lesepsiyen...

  https://www.biyologlar.com/turkiye-denizlerinde-bulunan-lesepsiyen-gocmen-balik-turleri-ve-ekonomik-onemi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Omurgalı Soruları

  Fizostom balık ve fizoklist balık Otolit ve 3 otolit ismi Kemikli balıklarda üreme Alabalığın sistematiği Yılan balığının üreme siydi sanırım Amphibia da deri ve amniyotik yumurtayı açıkla Büyük küçük amphibia kıdırdaklı ve kemikli balık Acusticolateralis sormuş Miyotomlar ile ilgili de bir soru varmış Allantoic tanımı Jacobson organı Timpanal boşluk Paedogenez ile paedomorphosis tanımları Farinks dişleri nerde vardır familya olarak Larva dönemi en uzun...

  https://www.biyologlar.com/ondokuz-mayis-universitesi-omurgali-sorulari
 • TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2007 FİNAL SORULARI

  - Aşağıdaki sorularda uygun cevabı yazınız(72p) 1. Mantarlarda hiflerin arasında yada ucunda oluşan, kalın çeperli dinlenen sporlara ne ad verilir? 2. Marchantia'da erkek üreme yapılarını taşıyan daka ne ad verilir? 3. Bazı Askokarplarda bulunan kapak şeklinde, özel açıklığa ne denir? 4. Mayalar olarak bilinen mantar gurubu hangi divizyo içinde sınıflandırılır? 5. Bitkiler dünysında gerçek köklere ilk hangi cinste rastlanır? 6. Olpidium brassica türünün...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-sistematigi-2007-final-sorulari
 • GENEL BİYOLOJİ SORU VE CEVAPLARI

  1.Hücre zarının görevi nedir? - Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır. 2.Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi nedir? - Üzerine ribozom taşıyan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınması, depolanması ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir. 3.Sentrozomun görevi nedir? - Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iğ ipliklerini...

  https://www.biyologlar.com/genel-biyoloji-soru-ve-cevaplari
 • Tohumlu Bitkiler Final Sınav Soruları

  1- Taksonomi ........ ve .......... olmak üzere yunanca iki kelimeden oluşur. (takson ve nonos) 2- Taksonomi basamaklarından herhangi birinde bulunana ........... denir. (Takson) 3- Cucurbitacea familyasındaki plasentasyon tipi .............. plasentasyondur. (Periatal) 4- Sınıfın eki ............dır. (opsida) 5- Yediğimiz muzun meyvesi .......... tipi meyvedir. (bakka) 6- Ejder ağacının latincesi ...................... dır, bundan elde edilem reçineye de ....................

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler-final-sinav-sorulari
 • Tohumlu Bitkiler Final Sınav Soruları

  S.1)İlkel vasküler bitkileri tanımlatınız. C.1)Algler,mantarlar,ciğerotları ve karayosunlarında gerçek iletim demeti yoktur.Gerçek iletim demetlerine sahip bitkiler ilkel vasküler bitkiler olarak tanımlanır.Bu bitkilerin sporofitleri topraktan alınan su ve mineral maddeleri ,sentezlenen besinleri taşıyan bir iletim sistemine sahiptir. S.2)Vasküler bitkiler kaç divisiodan meydana gelir? C.2)Vasküler bitkiler 7 divisioda incelenir.Bunlardan...

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler-final-sinav-sorulari-1
 • Tohumlu Bitkiler Vize Soruları

  1) Köknar ile ladin arasındaki farklar nelerdir ? 2) 2 ibreli çamlardan 3 tane yazıp karşılaştırın. 3) Rasemus spadiks açıklayınız. 4) Abies subfamilyasına 2 şer örnek verip yayılış alanlarını yazın. 5) Cedrus çeşitlerine 2 şer örnel verip yayılış alanlarınız yazın. 6) monoik , bakka , açıkla bu soruyu tam hatırlayamadım.

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler-vize-sorulari
 • Silurus triostegus (mezopotamya yayın balığı) hakkında bilgi

  Alem: Animalia (Hayvanlar) Şube: Chordata (Kordalılar) Sınıf: Actinopterygii (Işınsal yüzgeçliler) Takım: Siluriformes Familya: Siluridae Cuvier, 1816 Cins: Silurus Tür: S. glanis Tür: Silurus triostegus FAMİLYA : SILURIDAE Vücut uzun, baş kuvvetli ve geniş. Ağız açıklığı oldukça büyüktür ve etrafında 3 çift uzun bıyık bulunur. Üst çene kenatları sadece intermaxiller kemiklerden meydana gelmiştir.Pektoral yüzgeçlerde kuvvetli bir diken radius bukunur. Anal...

  https://www.biyologlar.com/silurus-triostegus-mezopotamya-yayin-baligi-hakkinda-bilgi
 • Etnobotanik ve orkide türleri üzerine bilgili olan arkadaşlar

  Doğadaki tüm hayvanlar, bitkiler ve insanlar bir dengenin ürünüdürler. Mitolojide bitkiler tanrıların insana verdiği en değerli armağan olarak ele alınmıştır. Tüm bitkiler insanın hizmetindedir 1 ve insanın varoluşundan itibaren bitkilerle olan ilişkisi başlamıştır. İlk çağlardan kalan arkeolojik bulgulara göre insanlar, besin elde etmek ve sağlık sorunlarını gidermek için öncelikle bitkilerden faydalanmışlardır. Deneme yanılma yoluyla elde edilen bu...

  https://www.biyologlar.com/etnobotanik-ve-orkide-turleri-uzerine-bilgili-olan-arkadaslar
 • Türkiye’de orkidelerin yayılma alanları

  Karadeniz kıyısındaki meşe ormanlarında Orta Avrupa-Sibirya kökenli pek çok orkide yaşar. Ancak en çok orkide türüne Türkiye’nin güneybatısında, Akdeniz Bölgesi, Ege ve özellikle de Muğla ilinde rastlanır. Bunun dışında dddkuzeydoğu illerindeki fındık bahçeleri, Akseki (Antalya) çev-resindeki çam ormanları çok zengin bir orkide varlığı taşır. Buradaki doğal alanlar ve bununla beraber üzerlerinde yaşayan orkideler; çayırlardaki otlatma, yoğun tarımsal...

  https://www.biyologlar.com/turkiyede-orkidelerin-yayilma-alanlari
 • Lepus europaeus (yaban tavşanı) hakkında bilgiye ihtiyacım var

  Türkiye Yaban Tavşanının Bugünkü Durumu Türkiye zoocoğrafik konumundan dolayı palearktik bölgenin biyoçeşitlilik açısından en zengin ülkelerinden biridir. Türkiye’de böcekçiller (Insectivora), yarasalar (Chiroptera), tavşanlar (Lagomorpha), kemiriciler (Rodentia), deniz memelileri (Cetacea), yırtıcılar (Carnivora), tek toynaklılar (Perissodactyla) ve çift toynaklılar (Artiodactyla) takımına mensup 161 memeli türünün yaşadığı kaydedilmiştir [3,8]....

  https://www.biyologlar.com/lepus-europaeus-yaban-tavsani-hakkinda-bilgiye-ihtiyacim-var
 • Midye, kalp midyesi, deniz salyangozunun özellikleri

  Deniz salyangozu ( Rapana venosa ) Asya sularından Japon Denizi, Sarı Seniz ve Çin Denizinin yerli türüdür. Karadeniz’de ilk kez 1947’de Novorosisk körfezinde rapor edilmiştir. Sonradan tüm Karadeniz ve Azak Denizine, Ege ve Akdeniz’e yayılmıştır. Doğu Akdeniz’den veya Karadeniz’den larva evresinde iken ticari gemilerin balast suları ile taşındığı tahmin edilen bu tür, Kuzey ve Güney Atlantik sularında, son olarak ise Kuzey denizinde rapor edilmiştir (ICES,...

  https://www.biyologlar.com/midye-kalp-midyesi-deniz-salyangozunun-ozellikleri
 • Lavanta Hakkında herşey

  Alem:Plantae (Bitkiler) Bölüm:Magnoliophyta(Kapalı tohumlular) Sınıf:Magnoliopsida(İki çenekliler) Takım:Lamiales Familya:Lamiaceae(Ballıbabagiller) Cins:Lavandula TÜR ADLARI İngiliz lavantası (Lavandula angustifolia) Lavandula antineae Lavandula aristibracteata Lavandula atriplicifolia Lavandula bipinnata Lavandula bramwellii Lavandula buchii Lavandula canariensis Lavandula citriodora Lavandula coronopifolia Fransız lavantası (Lavandula dentata) Lavandula dhofarensis Lavandula...

  https://www.biyologlar.com/lavanta-hakkinda-hersey
 • Hayvanlarda larva evresinin avantajları nelerdir? Önemli hayvan gruplarındaki larva çeşitlerine örnek (en az 4 örnek) veriniz.

  Böceklerde yumurtadan çikan yavru (larva) kanatsiz ve küçük yapilidir. Şeklide çogunluk ergine benzemez. Ergin hale gelinceye kadar çesitli larva dönemlerinin geçilmesi ve bu arada büyümesi gerekir. Böcek vücudunun disini kaplayan deri bu büyümeye ayak uydurabilecek yapida degildir. Belirli bir büyümeden sonra deri degistirilmesi zorunlu olur. Iki deri degistirme arasinda geçen zamana = l inci larva dönemi, 2 inci, 3 üncü vs. olarak adlandirilir. Deri degistirme, dolayisi...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlarda-larva-evresinin-avantajlari-nelerdir-onemli-hayvan-gruplarindaki-larva-cesitlerine-ornek-en-az-4-ornek-veriniz-
 • Trypanosoma,Leismania ve Plasmodium'un yaptığı hastalıklar,hayat döngüleri,vektörler ve tedavileri hakkında bilgi

  Trypanosoma Alem:Protista Şube:Euglenozoa Sınıf:Kinetoplastea Takım:Trypanosomatida Familya:Trypanosomatidae Cins:Trypanosoma Tür:T. brucei Alttürler T. b. brucei T. b. gambiense T. b. rhodesiense Protozoa altalemine ait olan bu parazit, vızırvızık sineğinin sokmasıyla bulaşarak, "uyku hastalığına" yol açmaz. Kana yerleşir, ateş, eklem ağrısı ve baş ağrısı yapar. Sinir sistemine zarar verirse, ölümcül "uyku dönemi" başlar. İlaçla tedavi edilmez ancak,...

  https://www.biyologlar.com/trypanosomaleismania-ve-plasmodiumun-yaptigi-hastaliklarhayat-dongulerivektorler-ve-tedavileri-hakkinda-bilgi
 • Sakarmeke hakkında bilgi

  Alem: Animalia (Hayvanlar) Şube: Chordata (Kordalılar) Sınıf: Aves (Kuşlar) Takım: Gruiformes (Turnamsılar) Familya: Rallidae (Yelvegiller) Cins: Fulica Tür: F. atra Fulica atra Linnaeus, 1758 Sakarmeke (Fulica atra), yelvegiller (Rallidae) 36-38 cm boyunda sulak alanlarda yaşayan bir kuş türü. Gövdesi siyah, gagası ve alnı beyaz bir su kuşudur. Sudan havalanırken, uzun süre suyun üzerinde koşar. Çevresi sazlıklarla kaplı sığ göllerde yaygın olarak görülür....

  https://www.biyologlar.com/sakarmeke-hakkinda-bilgi
 • Primulaceae(çuha çiçeği)

  Alem: Plantae (Bitkiler) Bölüm: Magnoliophyta (Kapalı tohumlular) Sınıf: Magnoliopsida (İki çenekliler) Takım: Ericales Familya: Primulaceae (Çuha çiçeğigiller) Cins: Primula Primula cinsini oluşturan bahçe süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan bitki türlerinin ortak adı. Önemli olan başlıca türleri P. vulgaris ve P.veris dir. Önemli türleri Primula agleniana Mavi kubbeli çuha çiçeği (Primula alcalina) Kuş gözlü çuha çiçeği (Primula algida)...

  https://www.biyologlar.com/primulaceaecuha-cicegi
 • Omurgalı Laboratuvarı - II Vize Soruları So2013

  1.Trabzon kertenkelesinin tam sistematiği 2.Kirpik altı, üst dudak gibi beş tane terim 3.Küpeli su yılanı, latince türkçe ismi, familyası 4.Su ve kara kaplumbağası arasındaki iki morfolojik fark ve nerede yaşadıkları 5.Scincide familyasına ait iki tür 6.3 tane kuş resmi, türkçe ve latince isimler 7.Dikenli keler latincesi, familyası 8.Kör kertenkele, familyası, latincesi 9.Sürüngenlerin 3 karakteristik özelliği 10.1500 m. de yaşayan sürüngen termal hava akımını...

  https://www.biyologlar.com/omurgali-laboratuvari-ii-vize-sorulari-so2013
 • Rodentia türleri hakkında bilgi

  Alem: Animalia (Hayvanlar) Şube: Chordata (Kordalılar) Sınıf: Mammalia (Memeliler) Alt sınıf: Eutheria Üst takım: Euarchontoglires Takım: Rodentia ( Bowdich, 1821 ) Alt takımlar Sciuromorpha Castorimorpha Myomorpha Anomaluromorpha Hystricomorpha Alt takım Anomaluromorpha Familya Anomaluridae Familya Pedetidae Alt takım Castorimorpha Üst familya Castoroidea Familya Kunduzgiller (Castoridae) Üst familya Geomyoidea Familya Geomyidae Familya Heteromyidae Alt takım...

  https://www.biyologlar.com/rodentia-turleri-hakkinda-bilgi
 • Türkiye'nin kemiricileri

  Türkiye’de 11 familyaya bağlı, 75 tür kemirici bulunur. Familya: sincapgiller (Sciuridae): Kuyruk uzun ve kıllıdır. Gündüzleri aktiftirler. Familya: kunduzgiller (Castoridae): Kuyrukları geniş ve üstten basıktır. Gözler ve kulaklar küçük, bacaklar kısadır. Uzun süre su altında kalabilirler. Familya: Hamster (hamsterler Cricetidae): Tahılları yuvalarına taşıyarak biriktirirler. Familya: koşar fareler (Gerbillinae): Fare-sıçan benzeri türlerce zengin bir gruptur....

  https://www.biyologlar.com/turkiyenin-kemiricileri
 • Araptavşanı (Allactaga williamsi)
3WTURK CMS v8.1