Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 1226 içerik listeleniyor

 • Herbaryum Nedir?

  Kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yerdir.Doğadan toplanan bitki örnekleri preslenerek kurutulur. Özel kartonlar üzerine yapıştırılır. Karton üzerinde bitki örneğinin familya ve tür ismi ile örneğin toplandığı yer, toplandığı yükseklik ve tarih, örneği toplayanın adı, örneği adlandıran kişinin adı ve diğer bilgiler (habitat, habitus özellikleri) yer alır. Örnekler tür, cins, familya olarak gruplandırılır. Özel...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-nedir
 • Herbaryum Nedir?

  Kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yerdir.Doğadan toplanan bitki örnekleri preslenerek kurutulur. Özel kartonlar üzerine yapıştırılır. Karton üzerinde bitki örneğinin familya ve tür ismi ile örneğin toplandığı yer, toplandığı yükseklik ve tarih, örneği toplayanın adı, örneği adlandıran kişinin adı ve diğer bilgiler (habitat, habitus özellikleri) yer alır. Örnekler tür, cins, familya olarak gruplandırılır. Özel...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-nedir
 • HERBARYUM VE HARBARYUM TEKNİKLERİ

  1.1. Herbaryum Yapmanin Amaci Herbaryum yapmanin amaci çalisan kisiye göre degismekle birlikte genel olarak su sekilde siralanabilir; a) Bitkiyi tanimak, b) Bitkinin varligini kanitlamak (bitkinin nerede ve ne zaman yetistigini ögrenmek), c) Daha sonraki bitkilerle ilgili konularda çalismak, d) Bitkiye ulasilmasinin mümkün olmadigi zamanlarda elde hazir materyal bulunmasini saglamak, e) Hastalik ve zararlilara konukçuluk yapan bitkileri toplamak, daha sonra teshiste kullanmak. ...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-ve-harbaryum-teknikleri
 • HERBARYUM VE HARBARYUM TEKNİKLERİ

  1.1. Herbaryum Yapmanin Amaci Herbaryum yapmanin amaci çalisan kisiye göre degismekle birlikte genel olarak su sekilde siralanabilir; a) Bitkiyi tanimak, b) Bitkinin varligini kanitlamak (bitkinin nerede ve ne zaman yetistigini ögrenmek), c) Daha sonraki bitkilerle ilgili konularda çalismak, d) Bitkiye ulasilmasinin mümkün olmadigi zamanlarda elde hazir materyal bulunmasini saglamak, e) Hastalik ve zararlilara konukçuluk yapan bitkileri toplamak, daha sonra teshiste kullanmak. ...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-ve-harbaryum-teknikleri
 • HERBARYUM TEKNİKLERİ

  Herbaryum en kısa ve açık tanımı ile, sıkıştırılarak kurutulmuş bitki ömekleri kolleksiyonudur. Ancak bu ömeklerin, kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha değişik bir çok konularda çalışacaklara bir...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-teknikleri-1
 • HERBARYUM TEKNİKLERİ

  Herbaryum en kısa ve açık tanımı ile, sıkıştırılarak kurutulmuş bitki ömekleri kolleksiyonudur. Ancak bu ömeklerin, kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha değişik bir çok konularda çalışacaklara bir...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-teknikleri-1
 • CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

  Canlıları, benzerlik ve akrabalık derecelerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. 2 tiptir.a) Suni b) Doğal 1)Suni (Ampirik) Sınıflandırma Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadığı ortama bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Aristo tarafından yapılmıştır. Canlılar Þ Bitkiler Þ a) Otlar b) Çalılar c) Ağaçlar Þ Hayvanlar Þ a) Havada b) Karada c) Suda Yaşayanlar Yaşayanlar Yaşayanlar Dış görünüş dikkate alındığından nitel gözlemlere...

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-siniflandirilmasi
 • BİTKİLERDE MEYVA OLUŞUMU VE GELİŞİMİ

  Tohumlu bitkiler aleminde eşeyli üremenin çiçek oluşumundan sonraki ikinci aşaması meyva ve tohumun oluşmasıdır. Yumurtanın döllenmesinin ardından embriyo gelişimi ve tohum oluşumu başlarken, bunu meyva oluşumu takip eder. Meyva, çiçekten veya çiçek kısımlarından oluşan ve genelde tohum taşıyan (şart değil) organdır. Yani tohum oluşturan bitkiler meyva meydana getirirler. Açık tohumlulardan olan Ginkgo biloba ’da döllenmenin ardından erik ya da badem...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-meyva-olusumu-ve-gelisimi
 • BİTKİLERDE KRİSTALLER ve GÖREVLERİ

  Kristaller: Pek çok bitki, metamölizma sonucu oluşan ve tekrar kullanılmayan klorür, fosfat, karbonat, silikan anhidritleri ve sülfatlar gibi birçok mineral asit tuzlarını (anorganik tuzlar) hücrelerinde depo ederler. Örneğin, metabolizma sonucu oluşan oksalik asit bitki için zararlıdır. Bu asit bitkinin köklerinden gelen kalsiyum ile birleşerek kalsiyum oksalat kristaline dönüşür ve hücreler için zararsız hale gelir. Sırasıyla koful (vakuol), sitoplazma. Hücre...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-kristaller-ve-gorevleri
 • Yavrularıma dokunma

  Yavrularıma dokunma

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, av sezonunun kapandığı Şubat ayının sonu itibariyle Ülkemizin önemli zenginliği olan yaban hayatının sürdürülebilir kullanımı ve av sezonu dışında da yaban hayatının desteklenmesi maksadıyla koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Çünkü av sezonu dışında kalan Mart - Temmuz dönemi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Zoocoğrafik bölgelerden Batı Palearktik...

  https://www.biyologlar.com/yavrularima-dokunma
 • STOMALAR ve GÖREVLERİ

  Bitkilerin epidermis dokusunda bulunan, gaz alış verişinde rol oynayan, yaprak ayasından su buharının geçişini hızlandıran, klorofil içeren, genellikle böbrek şeklinde iki hücrenin karşılıklı gelen yüzleri arasında açıklık bırakarak oluşturdukları yapıya stoma denir. Stomalar yeşil bitkilerin toprak üstü organlarında; özellikle yaprak epidermasında, çiçek kısımlarında ve otsu gövdelerde bulunurlar. Genellikle kökte stoma bulunmaz. Bitkilere göre...

  https://www.biyologlar.com/stomalar-ve-gorevleri
 • Komşu hücrelerine göre stomalar

  Komşu hücrelerine göre stomalar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 1.Anomositik Stoma (Düzensiz Komşu Hücreli Tip): Bu tip stomaların özelleşmiş komşu hücreleri bulunmaz. Stomaları normal epidermis hücreleri kuşatır. Bu stomalara Ranunculaceae (Düğünçiçeğigiller) tipi stoma da denir. Tumagagasıgiller (Geraniaceae), kabakgiller (Cucurbitaceae), ebegümecigiller (Malvaceae) ve haşhaşgiller (Papaveraceae) familyaları bitkilerinde de görülür. 2.Anizositik...

  https://www.biyologlar.com/komsu-hucrelerine-gore-stomalar
 • BİTKİLEDE DESTEK DOKULAR

  Kollenkima (Pek Doku) Bitkilerin büyümekte olan organlarında, çiçek ve yaprakların saplarında ve yaprakların orta damarlarında bulunan ligninleşmemiş, oldukça kalın primer plastik çeperli, canlı bir dokudur. Epidermanın hemen altında bulunduğu gibi epiderma ile parankima dokusu arasında da bulunabilir. Bu doku ya kesintisiz devam eder ya da demetler halindedir. Bitki organlarına desteklik edip direnç kazandıran bu dokunun hücreleri gerilebilme, kıvrılma ve esneme...

  https://www.biyologlar.com/bitkilede-destek-dokular
 • Sklerenkima (Sert Doku)

  Sklerenkima, bitki organlarına desteklik eden ve onlara direnç kazandıran, ligninleşmiş ve kalın sekonder çeperli hücrelerden oluşmuş ölü bir dokudur. Bu dokunun hücreleri zamanla büyüme yeteneğini kaybeder. Dolayısıyla sklerenkima dokusu daha çok olgun organlarda yer alır. Genellikle ölü hücrelerden oluşması, elastik sekonder çeperlerin tek düze (homojen) kalınlaşması ve çeperlerinin az su içermesiyle kollenkimadan ayrılır. Sklerenkima dokusunun hücreleri...

  https://www.biyologlar.com/sklerenkima-sert-doku
 • CANLILIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI

  Dünya üzerinde canlılığın oluşumundan önce, yapısı bugünkü atmosferden oldukça farklı olan bir ilkin atmosfer bulunuyordu. Serbest oksijen gazını içermeyen bu ilkin atmosferin başlıca bileşenleri amonyak (NH3), metan (CH4), su (H2O), azot (N2), fosfor (P) ve kükürtlü bileşiklerdi. Yanardağ faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan su buharı ve sürekli yağmurlar sonucu atmosferde meydana gelen yıldırımlar, bu basit bileşiklerin belirli bir kimyasal düzen içerisinde...

  https://www.biyologlar.com/canliligin-ortaya-cikisi
 • Domateste ‘böceksavar’ gen bulundu

  Domateste ‘böceksavar’ gen bulundu Yapılan en son araştırmada, tarımsal olarak yetiştirilen domateslerin, böceklerden korunabilmek için yabani kuzenlerinden öğrenebileceği beceriler olduğu ortaya çıktı. Michigan Eyalet Üniversitesi’nde (MSU) yapılan son araştırmada, bilim insanları, domateslerin böceklere karşı savunmasında rol oynayan geni keşfederek, daha sağlıklı bitkilerin yetiştirilmesinde önemli bir adım attı. Tarımsal olarak uzun sürede...

  https://www.biyologlar.com/domateste-boceksavar-gen-bulundu
 • Sella turcica

  Sella turcica (tekil) sellae turcicae (çoğul) (Latince harfiyen «Türk eyeri»), insanların yanı sıra şempanze, orangutan ve gorillerin dahil olduğu insangiller familyasının (Hominidae) kafataslarındaki sfenoit kemikte bulunan eyer şeklindeki çukur. Çukurun yuvası, hipofiz bezini barındıran hipofizeal çukur veya hipofizer çukur olarak bilinir. Sfenoit kemiğin üst yüzeyinde bulunur. Önünde tuberculum sella (Lat.: Eyer yumrusu); arkasında, aşağıya doğru klivus ile...

  https://www.biyologlar.com/sella-turcica
 • CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ ve SINIFLANDIRILMASI

  Canlıların Sınıflandırılması: Dünyamızda yaşamakta olan canlılar incelenirse özelliklerinin çok farklı olduğu gözlenir.Bu farklara rağmen bu canlıları derece derece ve birbirlerine benzeyenleri bir araya toplayarak gruplandırmak mümkündür. Hayvanlar ve bitkiler belirli bir düzen içerisinde sınıflandırılır. Canlıların belirli Özellikleri göz önüne alınarak yapılan gruplandırmaya sınıflandırma veya biyosistematik denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim...

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-cesitliligi-ve-siniflandirilmasi-1
 • Kistik Fibrozis

  Kistik Fibrozis, CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) genindeki mutasyonlara bağlı olarak gelişen, otozomal resesif geçişli genetik bir hastalıktır. Hastalık salgı sistemini bozarak birçok farklı sistemde patolojilere yol açmaktadır (Şekil-1).1 İnsidans Kistik fibrozis, 1960’lı yıllardan bu yana genetik hastalıklar içinde en popüler olanıdır. Beyaz ırkta 1:2500-3000 oranında görülme ve 1:25 taşıyıcı sıklığı ile en sık rastlanan ve...

  https://www.biyologlar.com/kistik-fibrozis
 • Akbez Geyik Böceği (Lucanus akbesianus cervus)

  Akbez Geyik Böceği (Lucanus akbesianus cervus)

  Alem: Hayvanlar (Animalia) Şube: Arthropoda (Arthropods) Üst sınıf: Hexapoda (Hexapods) Sınıf: Insecta (Insects) Alt sınıf: Pterygota Cins: Coleoptera Alt cins: Polyphaga Üst familya: Scarabaeoidea Familya: Lucanidae Alt familya: Lucaninae Takım: Lucanus Tür: Lucanus cervus, Linnaeus, 1758 Alt tür: Lucanus cervus akbesianus Dünyada sadece Amanos Dağları'nda bulunan 6 antenli “Geyik Böceği” Geyik böceğinin integumenti kahverengi, siyah ve açık koyumsudur. Erkekler de...

  https://www.biyologlar.com/akbez-geyik-bocegi-lucanus-akbesianus-cervus
 • İpek böceği (Bombyx mori)

  İpek böceği (Bombyx mori)

  Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class: Insecta Order: Lepidoptera Family: Bombycidae Genus: Bombyx Species: B. mori Binomial name Bombyx mori (Linnaeus, 1758) Yerel Adı   Hatay Sarısı. Voltinizm (Bir Yılda Verdiği Nesil Sayısı)  Univoltin (Yılda bir nesil veren). Moultinizm (Larva Dönemindeki Uyku Sayısı)    4 YUMURTA ÖZELLİKLERİ Yumurta şekli  eliptiktir. Yumurta rengi  gridir. Yumurta verimi, adet  303 - 545 Diğer Özellikleri Yumurtlamadan hemen sonra...

  https://www.biyologlar.com/ipek-bocegi-bombyx-mori
 • Tek gen mutasyonları ya da Mendel tipi kalıtımla geçenler (monogenik kalıtım)

  Tek gen mutasyonları ya da Mendel tipi kalıtımla geçenler (monogenik kalıtım)

  Mutant gen: Değişikliğe uğramış gendir. Kromozomların bir tanesinde mutant bir geni, ötekinde ise sağlam alleli taşıyan kişiler mutant gen yönünden heterozigottur.

  https://www.biyologlar.com/tek-gen-mutasyonlari-ya-da-mendel-tipi-kalitimla-gecenler-monogenik-kalitim
 • RETROVİRÜSLER

  Konukçu kromozomu içinde ekleme Alanı 4 ~ 6 bp oluşturmak için ise bir virüs, konak hücre kromozomu, LTR U5'in U3 ve 3 'uçları arasında 5'LTR sol ucunda bir retrovirüs DNA sağ, 2 bp kayıp sırası tekrar edilmesi. Ev sahibi kromozom odağı entegre retroviral genomik DNA rastgele. Her enfekte hücreleri genellikle proviral kopya 1 ile 10 parça var. Viral RNA retroviral DNA kopyası entegrasyonu gerekli bir aşamadır. Retroviral genom DNA sırasında hücre bölünmesi enfekte...

  https://www.biyologlar.com/retrovirusler
 • Alkalin Fosfataz Testi ( Fosfatase )

  Bu test, bazı mikroorganizmalarca (özellikle, Pseudomonas spp.) sentezlenen alkalin fosfatase enzim aktivitesini ortaya koymada uygulanır. Fosfatase enzimi, bir fosfomonoesterase olup fosfomonoester substratı üzerine etkilidir. Fosfat esterin hidrolizasyonu sonu inorganik fosfat ve alkol (R-OH) meydana gelir. Bu reaksiyonda oksijen ile fosfor arasındaki bağ hidrolizasyon sırasında koparak fosfatmonoesterden inorganik fosfat serbest kalır. Alkalin fosfatase enzimi, alkali pH...

  https://www.biyologlar.com/alkalin-fosfataz-testi-fosfatase-
 • Karbonhidrat Fermentasyon Testi

  Karbonhidrat Fermentasyon Testi Bu test, mikroorganizmaların çeşitli spesifik karbonhidratları ayrıştırma yeteneklerini (sakkarolitik aktivite) belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Mikroorganizmalar karbonhidratları, kendileri tarafından sentezlenen hidrolase (karbohidrase) enzimleri yardımı ile ayrıştırırlar. Ancak bu yetenek mikroplar arasında oldukça fazla değişiklik gösterdiği gibi, bir türe ait mikroorganizmalar arasında da ayrı fermentasyon özelliği gösteren...

  https://www.biyologlar.com/karbonhidrat-fermentasyon-testi
 • Nitrat Redüksiyon Testi

  Bu test, mikroorganizmaların nitratları redükte edebilme yeteneğini belirlemede kullanılır. Bazı bakteriler nitratları (NO3) redükte ederek nitritlere (NO2) ve hatta daha ileri basamaklara (amonyak (NH3) ve gaz nitrojen (N2) kadar ayrıştırabilmektedir (denitrifikasyon). Olay genellikle anaerobik koşullarda ve redüktase enzimlerinin katalitik etkisiyle sürdürülür. Test, mikropların türlerini ayırt etmede büyük yardımcı olur. Enterobacteriaceae familyası genellikle...

  https://www.biyologlar.com/nitrat-reduksiyon-testi
 • Akkarınlı Ebabil

  Akkarınlı Ebabil

  Akkarınlı Ebabil (Apus melba), kuşlar (Aves) sınıfının Ebabiller (Apodiformes) takımında yer alan Ebabilgiller ya da Sağangiller (Apodidae) familyasına ait bir  kuş türüdür. Ebabillerin kanatları ince ve uzun, bacakları çok kısa, tırnakları sivri ve uzundur. Kırlangıçlara kısmen benzerlik gösterirler ve bu nedenle de halk arasında Kırlangıç türü olarak da bilinirler. Çok hızlı uçabilen Ebabiller, ani manevra yapabilme özelliğine sahiptir (Arn 1960, Bize vd...

  https://www.biyologlar.com/akkarinli-ebabil
 • Mazı Arıları

  Mazı Arıları

  Mazı arılarının varlıkları, bu küçük ve şirin canlıların kendilerini görmekten ziyade bitkilerde yarattıkları renkli ve kendine özgü şişlikleri görünce anlaşılır.Yaygın Adı: Mazı ArılarıFamilya: CynipidaeBölüm: ParasiticaAlt takım: ApocrılaTakım: Hymenoptora Tür Sayısı: 2 binden fazla (A.B.D.’de 200′den fazla)Boyutları: 2-8 mm arasıFiziksel Özellikleri: Vücutları siyah veya koyu kahverengi, parlak ve kambur bir profil, dişilerin abdomeni iki...

  https://www.biyologlar.com/mazi-arilari
 • Morfo Kelebekleri

  Morfo Kelebekleri

  Bu küçük familyanın üyeleri genelde Amerika tropikalleri’nin en ünlülerinden olan “Nymphalidae’y’e” dahil edilir. Güneşte parıldayan büyük mavi Morfo’yu yağmur ormanlarına doğru kanat açarken bir anlığına görmek, unutulmaz bir deneyimdir.Yaygın Adı: MorfolarFamilya: MophidaeTakım: LepidopteraTür Sayıları: Yaklaşık 50 (ABD de yok).Kanat Açıklığı: Yaklaşık 7.5-15 cm arasındaFiziksel Özellikleri: Yetişkinleri çok geniş; alt yüzleri genelde...

  https://www.biyologlar.com/morfo-kelebekleri
 • Baykuş Kelebekleri

  Baykuş Kelebekleri

  Brassolidae, genelde Nymphalidae’ye dahil edilen küçük bir familyadır. Bazı üyeleri, dünyanın en devasa kelebekleri’dir. Yaygın adı olan baykuş kelebeği, Caligo kelebeklerinde arka kanatların alt kısmındaki baykuş benzeri geniş göz beneklerinden gelir. Diğer cinslerin de göz benekleri vardır fakat onlar daha küçük ve daha az baykuşa benzer. Caligo’daki göz beneklerin işleviyle ilgili bazı spekülasyonlar vardır. Avcıların kafadan uzak durmaları için...

  https://www.biyologlar.com/baykus-kelebekleri
 • Solungaç-İplik Kanatlı Kelebekler

  Solungaç-İplik Kanatlı Kelebekler

  Lycaenidler genelde küçük, parlak renkli, sıklıkla metalik görünümlü, ani ve seri uçan kelebeklerdir. Çok yakın akraba oldukları ve bazen Lycaenidae’nin bir alt familyası olarak da değerlendirilen metalik noktalılarla (Riodinidae) karıştınlabilirler.Yaygın Adı: Solungaç-İplik Kanatlı Kelebekler (maviler, bakırlar ve çizgitüyler)Familya: LycaendaeTakım: LepidopteraTür Sayısı: 5.000-6.000 (142′si ABD’de)Kanat Açıklığı: 10 mm-7 cm arasında.Fiziksel...

  https://www.biyologlar.com/solungac-iplik-kanatli-kelebekler
 • Panda Ant (Panda Karınca)

  Panda Ant (Panda Karınca)

  Mutillidae, kanatsiz disileri buyuk killi karincalara benzeyen, 3000′i askin yabanarisi turunu iceren familyadir. Genel isimlari olan kadife karinca cogu zaman parlak kizil veya turuncu olan, ancak siyah, beyaz, altin ya da gumus renkli de olabilien yogun killiari sebebiyledir. Siyah ve beyaz numuneler buyuk Cin pandasina benzerlikleri sebebiyle bazen panda karincasi olarak da bilinir. Parlak renkleri dusmanlarini caydirici ozelliktedir. Cok izdirapli sokmalari ile bilinirler ki inek olduren...

  https://www.biyologlar.com/panda-ant-panda-karinca
 • Dünyanın en büyük örümceği

  Dünyanın en büyük örümceği

  En küçük bir örümceğin bile büyük korkulara sebep olabildiği dünyamızda, Theraphosa blondi'yi görenler hayretler içerisinde kalabilir.

  https://www.biyologlar.com/dunyanin-en-buyuk-orumcegi-1
 • Ay Ay Hayvanı Nedir?

  Ay Ay Hayvanı Nedir?

  Bu hayvanın dünyaca bilinen adı Aye-Aye’dır. Kendi dilimizde de Ay-ay olarak nitelendirilir. Uzun parmaklıgiller familyasının üyeleri arasında yer alır. Daha doğrusu bu familyanın yaşayan tek üyesidir. Büyük Ay-ay olarak adlandırılan Daubentonia robusta’nın soyu ne yazık ki tükenmiştir.Ay-ay Madagaskar’da yaşayan bir makimsi maymun türüdür. Islak burunlu maymunlar yada eski sınıflandırmalarda ön maymunlar takımı arasında yer alır. Genellikle gece ortaya...

  https://www.biyologlar.com/ay-ay-hayvani-nedir
 • Doğal öldürücü hücre nedir ?

  Doğal öldürücü hücre veya doğal kātil hücre diye adlandırılan bir çeşit lenfosit hücresi. Doğal öldürücü hücreler kemik iliğinde yapılırlar, kan, kemik iliği ve dalakta bulunurlar. Doğal bağışıklığın bir parçasını oluşturan doğal öldürücü hücrelerin uyarılmaya ihtiyaçları yoktur. Mikropları direkt saldırarak imhā etmezler, bunun yerine virüsler tarafından enfekte edilmiş vücut hücrelerine ve kanser hücrelerine saldırırlar. Doğal kātil...

  https://www.biyologlar.com/dogal-oldurucu-hucre-nedir-
 • Pembe Sütlü Su Aygırları

  Pembe Sütlü Su Aygırları

  Su aygırı (Hippopotamus amphibius), Nil aygırı olarak da bilinmektedir. Su aygırıgiller (Hippopotamidae) familyasındandır. Büyük bir cüsseye sahip olan su aygırları, Afrika’’nın en büyük cüsseli hayvanları arasında yerini almaktadır. Otobur olarak yaşamlarını sürdürürler ve beslenmeleri özellikle geceleri su kenarlarında olan bitkileri otlamak şeklinde gerçekleşir. Bilimsel ismi olan Hippopotamus, hippos – At ve potamos – nehir kelimelerinin birleşiminden...

  https://www.biyologlar.com/pembe-sutlu-su-aygirlari
 • Dev İpek Böceği Güveleri

  Dev İpek Böceği Güveleri

  Saturniidae familyası, dünyadaki en büyük ye en gösterişli güvelerden bazılarını barındırır. Ayrıca uzun arka kanat kuyruklarıyla donatılmış, en güzel renkli güvelerdendir.Yaygın Adı: Dev İpekböceği Güveleri (kral güvesi, imparator güvesi)Familya: Saturniidae Takım: LepidopteraTür Sayısı: Yaklaşık 1,100 (69′u A.B.D.’de) Kanat Açıklığı: Yaklaşık 3-36 cm arası. Fiziksel Özellikleri: Renkleri değişken, genelde parlak ve etkileyici; ön kanatları...

  https://www.biyologlar.com/dev-ipek-bocegi-guveleri
 • Peygamberdeveleri nasıl canlılardır

  Peygamberdeveleri nasıl canlılardır

  Peygamberdevesi, Mantodea alttakımında yer alan ve hamam böcekleriyle birlikte Dictoptera takımını oluşturan yaklaşık 1.800 böcek türünün ortak adıdır. Tropik ve sıcak bölgelerde yaşayan, başka böcekler üzerinden beslenen böcek türlerinden oluşan bir familyadır. Bazı uzmanlar Dictyoptera’nın bu iki alttakımını takım düzeyinde sınıflandırırlar. Bu türlerin çoğu tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşar.Peygamber develeri yavaş hareket eden ve...

  https://www.biyologlar.com/peygamberdeveleri-nasil-canlilardir
 • Dünyanın En Zehirli Yılanları

  Dünyanın En Zehirli Yılanları

  Zehirsiz yılanlardan daha evrilmiş olan zehirli yılan türleri, tüm yılanların dörtte birini oluşturur ve yaklaşık 600 türün zehirli olduğu bilinir. Yılan zehri, içinde pek çok etkili madde barındırır. Bunlar şöyle özetlenebilir:Kalp üzerinde etkili olan “Kardiotok-sin”,Sinir sisteminde etkili “Nörotoksin”,Kan hücrelerini eriten “Hemolizin”,Proteinleri eriten “Proteolitik enzimler” ve “Kolinesteraz”, “Nüldeöti-daz Hiya’üronidaz”Bu zehirler...

  https://www.biyologlar.com/dunyanin-en-zehirli-yilanlari
 • Balıkçılgiller Hakkında Bilgi

  Balıkçılgiller Hakkında Bilgi

  Balıkçılgiller sulak yerlerde yaşayan kuş türleridir. Yapı olarak bacakları ve gagaları uzun olan bu kuş türlerinin, pelikanlar gurubuna ait olan kuşlar olduğu bilinmektedir. Balıkçılgiller, kurbağa, balık ve suda yaşayan diğer küçük canlılarla beslenirler.Fiziki açıdan sulak ortamlara son derece uyum sağlamış olan bu kuş türleri, leylekgiller ve turnagiller familyasına da çok benzemektedir. Balıkçılgilleri bu kuşlardan ayıran özellikleri, uçarken boyun...

  https://www.biyologlar.com/balikcilgiller-hakkinda-bilgi
 • Manisa’nın Yaban Hayatında Bir İlk

  Manisa’nın Yaban Hayatında Bir İlk

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yaban hayatının tespiti için ülkenin değişik yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Manisa’da yapılan gözlemlerde daha önce hep varlığı yönünde duyum alınan ancak görüntülenemeyen Yaban Kedisi objektiflere takıldı.Ev Kedilerinin Atası Olarak Kabul EdiliyorManisa’nın Soma ilçesinde Sarıkaya Mahallesi civarında ilk kez tespit edilerek...

  https://www.biyologlar.com/manisanin-yaban-hayatinda-bir-ilk
 • 7 Milyon Yıllık Fosiller Zürafaların Uzun Boynunun Evrimini Gösteriyor

  7 Milyon Yıllık Fosiller Zürafaların Uzun Boynunun Evrimini Gösteriyor

  Kısa boyunlu bir zürafa türünün 7 milyon yıllık fosil kalıntıları, zürafaların bu belirgin özelliklerinin hangi aşamalardan geçerek evrimleştiğini ve boyunlarının zaman içinde nasıl uzadığını gösteriyor.Fotoğraf: Stephan RaatsBugüne dek, zürafaların bu kadar uzun boyunlu şekilde evrimleşmesini açıklayan çok az sayıda fosil kanıtlara ulaşılabilmişti.Araştırmacılar, tarihten günümüze uzanan bu fosil kalıntılarının tam anlamıyla “geçiş”...

  https://www.biyologlar.com/7-milyon-yillik-fosiller-zurafalarin-uzun-boynunun-evrimini-gosteriyor
 • Alageyik Nasıl Bir Hayvandır ?

  Alageyik Nasıl Bir Hayvandır ?

  Geyikgiller familyasının göçmen olamayan ve sürü halinde yaşayan, kürek tip boynuzlu ve benekli bir türüdür. Diğer bir adı Yağmurca olan Alageyikler, Dünya’da en fazla ve saf kan haliyle Antalya civarında yaşamaktadırlar. Yörede yaşayanlar tarafından Benekli Geyik olarak tanınırlar. İnsanlar tarafından Avrupa ve Asya kıtasının değişik yerlerine götürülerek saf kan olmayan, yeni yaşam kolonileri oluşturulmuştur. Evcil ya da yarı evcil olarak, Avrupa’daki...

  https://www.biyologlar.com/alageyik-nasil-bir-hayvandir-
 • Bağırtlak <b class='text-danger'>Familya</b>sı Kuşları Nasıl Canlılardır?

  Bağırtlak Familyası Kuşları Nasıl Canlılardır?

  Bağırtlaklar, olağanüstü kuşlar familyasıdır. Her bağırtlak, net olarak tanınabilen özellikleri paylaşmasına rağmen, familyanın sınıflama planı, uzun süren bir tartışma konusu olmuştur. Sorun,  kuşlarının morfolojik bakımdan muhtelif diğer kuşların Özelliklerini ödünç almalarından kaynaklanmaktadır: tüylü ayaklarını keklik familyasından (dolayısıyla ismini); kısa gagalarını, boyun ve bacaklarını güvercin familyasından; sivri uçlu kanatlarını...

  https://www.biyologlar.com/bagirtlak-familyasi-kuslari-nasil-canlilardir
 • Medyayının gündeminden düşmeyen Gergedan böceği nasıl bir canlıdır.

  Medyayının gündeminden düşmeyen Gergedan böceği nasıl bir canlıdır.

  Bir vatandaşın gergedan böceği bulması ve ardından yazılı ve görsel basında “90 bin dolarlık böcek” haberinin çıkması üzerine insanlarımız bu böceğin peşine düştü. Üniversitelerimizin Biyoloji bölüm başkanları tarafından yapılan açıklamalara  ve yaptığımız literatür taramalarına göre bu böceğin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Gergedan Böceği Türkiye’nin birçok yerinde görülebilen Scarabaeidae familyasın ait bir böcek...

  https://www.biyologlar.com/medyayinin-gundeminden-dusmeyen-gergedan-bocegi-nasil-bir-canlidir-
 • Türkiye'de yeni bir yılan cinsi bulundu &quot;Muhtarophis barani&quot;

  Türkiye'de yeni bir yılan cinsi bulundu "Muhtarophis barani"

  "Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'nden bir ekip, TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında yeni bir yılan cinsini dünya literatürüne kazandırdı. ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun,  yaklaşık 10 yıldır TÜBİTAK tarafından desteklenen proje çerçevesinde, Hatay'ın Dörtyol ve Yayladağı ilçelerindeki dağlık alanlarda yılanlarla ilgili arazi çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.Bu...

  https://www.biyologlar.com/turkiyede-yeni-bir-yilan-cinsi-bulundu-muhtarophis-barani
 • Dünyanın En Tehlikeli Sürüngenleri Nelerdir?

  Dünyanın En Tehlikeli Sürüngenleri Nelerdir?

  Sürüngen Nedir?Dünyanın en tehlikeli sürüngenlerini anlatmadan önce sürüngen nedir tanımakta fayda vardır. Sürüngenler omurgalı hayvanlar sınıfına girerler. Sürüngenler yumurtlayarak çoğalmaktadır. Bazı sürüngenlerde ise yumurtama dişinin içerisinde gerçekleşmektedir. Birçok sürüngen suda ve karada çok rahatlıkla yaşayabilmektedir. Tüm sürüngenlerin ortak özelliklerden biride sıcak iklimleri sevmeleridir. Sürüngenler tehlikeli hayvanlar sınıfına...

  https://www.biyologlar.com/dunyanin-en-tehlikeli-surungenleri-nelerdir
 • Kobra <b class='text-danger'>Familya</b>sı Nasıl Canlılardan Oluşur?

  Kobra Familyası Nasıl Canlılardan Oluşur?

  Kobragiller familyasındaki kobralar çoğunlukla Güney Yarımküre’de Güney Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve Avustralya’da görülür. Kobragiller, kırbaç yılanlarının soyundan gelmektedir.

  https://www.biyologlar.com/kobra-familyasi-nasil-canlilardan-olusur
 • İRİDOİDLER

  Kimyasal formüllerindeki benzerliğin ilk bakışta az olduğu bu siklik bileşiklerden okubin aglükonu olan okubinojen türevi, Gentiana lutea ve yakın akrabası olan türlerde bulunan ve moleküler yapı benzerliği olan centiopikrinin belirlenmesinden sonra Nepata cataria yağında bulunan nepetalakton izole edilmiştir. Bu madde üzerindeki ayrıntılı araştırmalar maddenin C10H16O3 bileşimindeki bir asidik aldehit olup çözeltisinde aldehitin, aldehit ve ketonlar kadar stabl...

  https://www.biyologlar.com/iridoidler
 • RANUNCULACEAE SİSTEMATİĞİ

  Bu gruptaki amino asitlerin hemen hepsi sisteinden ve S-sübstitüsyonu ile oluşur ve sistein ile benzeri öncilerden sentezlenirler. S-metilsistein ve sülfoksidi bu grubun taksonomik dağılımı iyi incelenmiş maddelerindendir. S-metilsistein Phaseolus vulgaris’ te, g-glutamil türevi ise P.lunatus’ta bulunur, sülfoksiti de Cricifereae’de ve farklı bir taksadan olan Allium türlerinde bulunmuştur. Sentezleri sülfit öncüsü maddelerin enzimatik oksidasyonu ile ve...

  https://www.biyologlar.com/ranunculaceae-sistematigi
3WTURK CMS v8.1