Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 777 içerik listeleniyor

 • Sinaps Nedir

  Sinaps, nöronların (sinir hücrelerinin) diğer nöronlara ya da kas veya salgı bezleri gibi nöron olmayan hücrelere mesaj iletmesine olanak tanıyan özelleşmiş bağlantı noktaları. Bir motor nöron ile kas hücresi arasındaki kimyasal sinaps, aynı zamanda neuromuscular junction nöromusküler bağlantı olarak adlandırılır. Kimyasal sinapslar sayesinde merkezi sinir sistemindeki nöronlar birbirleriyle nöral devreleri içeren bir sinir ağı oluşturabilirler. Bundan dolayı,...

  https://www.biyologlar.com/sinaps-nedir
 • Dendrit Nedir

  Dentrit, nöronda diğer nörondan alınan elektrokimyasal uyartının somaya ( hücre gövdesine) iletilmesini sağlayan, dal benzeri yapılardır. Elektriksel uyartı dendrite art arda dizili nöronlar ve aralarındaki sinapslardan geçerek ulaşır. Dendritler uyartının sinapsdan alınması ve nöronunda oluşacak aksiyon potansiyelinin büyüklüğünü belirlemede etkin bir rolü vardır. Son araştırmalarda, dendritlerde de aksiyon potansiyeli görülebileceği ve dendritlerin...

  https://www.biyologlar.com/dendrit-nedir
 • Elektroforez

  Elektroforez, bir çözeltide asılı taneciklerin, elektrik alanı etkisiyle ayrılması.Bu asılı küçük parçacıklar bakteri hücreleri,virüsler,protein molekülleri veya sentetik parçacıklar olabilir.Doğal olarak bu parçacıkların çoğu elektrik yükü taşır. Arne Tiselius tarafından geliştirilmiş olan elektroforezden, özellikle tıpta ve biyokimyada, kandaki çeşitli protein ve lipitlerin ayrılması, tanınması ve miktarının ölçülmesinde yararlanılır. Ayrıca...

  https://www.biyologlar.com/elektroforez
 • ELEKTROFOREZ PROTOKOLÜ

  Jel elektroforezi nedir? DNA moleküllerinin analizinde çok çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte tüm laboratuarlarda rutin olarak yararlanılan en basit yöntemlerden birisi jel elektroforezidir. DNA’nın elektroforetik analizinin temeli, bu molekülün elektriksel bir alanda, jel üzerinde hareketine dayanmaktadır. Bu hareketin hızı molekülün büyüklüğüne, yapısına, jelde kullanılan maddenin konsantrasyonuna, iyonik kuvvete ve uygulanan akıma bağlı olarak...

  https://www.biyologlar.com/elektroforez-protokolu
 • Elektrolit

  Çözeltide yüklü partiküllere yani iyonlara ayrılan ve çözeltiden elektrik akımının geçmesini sağlayan madde.

  https://www.biyologlar.com/elektrolit
 • Agaroz Jel Elektroforezi

  Agar ve agarozun (agaropektini olmayan agar) kullanımı nişasta jellere göre kolaydır. Agaroz daha düşük elektroozmotik etkiye sahip olduğundan daha çok tercih edilir. Agarın elektroozmotik etkisi, agaropektinin asit sülfat ve karboksilik asit gruplarından kaynaklanır. Agaroz Jel Elektroforezi Agaroz jelin avantajları proteinlere daha düşük afinitesi, mükemmel yoğunluk ölçmeye olanak sağlayan kurutma sonrası doğal saydamlığıdır. Genellikle 0.5-1.0g. agaroz/dl’lik...

  https://www.biyologlar.com/agaroz-jel-elektroforezi
 • Lipidlerin Tanımı ve Temel Biyolojik Görevleri

  Genel olarak suda erimeyen; eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde eriyebilen organik biyomoleküllerdir . Lipidlerin fizyolojik olarak önemli dört ana işlevi vardır: 1. Biyolojik membranların yapısal bileşeni olarak hizmet verir. 2. Triaçilgliserol şeklinde ağırlıklı olarak, enerji rezervi sağlar. 3. İki lipid ve lipid türevi vitaminler ve hormonlar gibi hizmet verir. 4. Lipofilik safra asitleri lipidlerin çözünür hale gelmesine yardım eder. ...

  https://www.biyologlar.com/lipidlerin-tanimi-ve-temel-biyolojik-gorevleri
 • Hücre Zarında Madde Alış-Verişi

  Madde Alış-Verişi Hücrelerin Bulundukları Ortamla Yaptıkları Madde Alış Verişi Hücrelerin yaşamlarının devamı bulundukları ortamdan ihtiyaç duydukları maddeleri alması ve bu ortama metabolik artıklarını vermesine bağlıdır. Maddelerin sitoplazmik ortam ile dış ortam arasında alış verişinde hücre zarı engelini aşmak gerekir . Hücre zarları seçici geçirgendirler . (Organel zarları da ( E.R. , Golgi , Lizozom , Mitekondri , Kloroplast vb.) seçici...

  https://www.biyologlar.com/hucre-zarinda-madde-alis-verisi
 • Solunum

  Enerji Dönüşümleri Metabolizma:hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. A-Anabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.Protein,RNA,Fotosentez,Kemosentez vb. B-Katabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit...

  https://www.biyologlar.com/solunum
 • Nanoteknoloji ve Nano Tıp

  Nanoteknoloji ve Nano Tıp

  Nanoteknoloji Nedir : Atomları ve molekülleri tek tek işleme ve yeniden düzenleme yoluyla kullanışlı,materyal,araç ve sitem yaratma sanatı ve bilimi.

  https://www.biyologlar.com/nanoteknoloji-ve-nano-tip
 • Sinir Sistemi

  1- Nöronlar Uyarılma , uyarıyı değerlendirme , uyarıyı taşıma (iletme) ve diğer hücreleri uyarma Yeteneği vardır. Sinir sisteminin esas hücreleridir. Uyarıyı alma : Kimyasal veya fiziksel etkilerle dendrıt , hücre gövdesi ve ranvier boğumlarından olur. Uyarıyı İletme (taşıma) : Elektriksel etkiyle gerçekleşir. Uyarma : Kimyasal olarak gerçekleşir. Morfolojilerine göre üçe ayrılır. 1-Uni polar (tek kutuplu) : Daha çok omurgasızlarda , omurgalılarda...

  https://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-4
 • ENZİMLERİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

  Enzimler, Proteinlerden yapılmışlardır ve doğal olarak yalnız canlılar tarafından sentezlenirler. Hücre içerisinde meydana gelen binlerce tepkimenin hızını ve özgüllüğünü düzenlerler. Çok defa hücre dışında da etkinliklerini korurlar. Solunumun, büyümenin, kas kasılmasının, sinirdeki iletimin, fotosentezin, azot bağlanmasının, deaminasiyonun, sindirim vs.'nin temelini oluştururlar.Canlı hücrelerde tepkimeler kural olarak 0-50°C; çoğunlukla da 20-42°C...

  https://www.biyologlar.com/enzimlerin-yapisi-ve-isleyisi-1
 • Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği

  Klasik biyolojik yöntemlerle elde edilen ürünler Alkollü içeceklerSüt ürünleriEkmek, sirke, limon tuzu, alkol vb. maya ürünleriAşı, serum, interferonLeke çıkarıcı enzimler içeren deterjanlarKirli suların arıtımıPenisilin ve türevleri vb. dir.Hayvan ve bitki ıslah çalışmalarıBiyo-Teknolojik yöntemlerin uygulandığı alanlarDNA parmak iziBitki ve hayvan klonlamaRekombinant canlılar elde etmeBakteriler insan hormon ve enzimleri üretmeKalıtsal hastalıkların...

  https://www.biyologlar.com/biyoteknoloji-ve-genetik-muhendisligi
 • Amino asitler

  Amino asitler

  Amino asitler Standart amino asitler,aynı karbon atomuna bağlanmış bir amino grubu ve bir karboksil grubu içerirler. Fizyolojik pH’da, amino grubu proton taşır ve pozitif yüklüdür; karboksil grubundan ise proton ayrılmıştır ve negatif yüklüdür: Standart amino asitlerde amino ve karboksil gruplarının bağlı olduğu karbon atomu a-karbon atomu diye anılır. R grubu bir zincirde ek karbonlar içeriyorsa bu karbonlar b, g, d, e gibi harflerle belirtilirler. Standart amino...

  https://www.biyologlar.com/amino-asitler
 • Ünlü Türk Biyologlar

  Turhan Baytop Prof. Turhan Baytop, (d. 20 Haziran 1920, İstanbul - ö. 25 Haziran 2002, İstanbul), eczacı, öğretim üyesi, botanikçi, bilim adamı. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Okulu'nu bitiren Prof. Baytop, 1948 yılında mezun olduğu okulun Farmakognozi Enstitüsü'nde asistan olarak göreve başladı. Hazırladığı bir tez ile 1949 yılında Dr. pharm. ünvanı kazanan Turhan Baytop, 1951 yılında gittiği Paris Eczacılık Fakültesi Farmakognozi...

  https://www.biyologlar.com/unlu-turk-biyologlar
 • Ünlü Türk Biyologlar

  Turhan Baytop Prof. Turhan Baytop, (d. 20 Haziran 1920, İstanbul - ö. 25 Haziran 2002, İstanbul), eczacı, öğretim üyesi, botanikçi, bilim adamı. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Okulu'nu bitiren Prof. Baytop, 1948 yılında mezun olduğu okulun Farmakognozi Enstitüsü'nde asistan olarak göreve başladı. Hazırladığı bir tez ile 1949 yılında Dr. pharm. ünvanı kazanan Turhan Baytop, 1951 yılında gittiği Paris Eczacılık Fakültesi Farmakognozi...

  https://www.biyologlar.com/unlu-turk-biyologlar
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri

  Canlılarda Enerji Dönüşümleri

  Metabolizma :hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. A-Anabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir. Örnek:Protein,RNA,Fotosentez,Kemosentez vb. B-Katabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit moleküllere...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-enerji-donusumleri
 • Metabolizma nedir

  Metabolizma nedir :hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. A-Anabolizma nedir dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.Protein,RNA,Fotosentez,Kemosentez vb. B-Katabolizma nedir dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit...

  https://www.biyologlar.com/metabolizma-nedir
 • DNA İzolasyonu

  DNA İzolasyonu

  DNA’nın izolasyonunda çeşitli yöntemlerden yararlanılır. Genelde izole edilen kromozal veya plazmid DNA moleküllerinin saflığının kontrolü ve miktarının tayini spektral yöntemlerle yapılmaktadır. SPEKTRAL YÖNTEMLER Nükleotidlerin heterosiklik halkaları 260 nm. Dalga boyundaki ışığı max. emme özelliği taşıdığından, bu dalga boyundaki emme derecesi nükleik asitlerin miktarının bir ölçüsüdür. Buna göre DNA’nın miktar ve saflığı,spektrofotometrede...

  https://www.biyologlar.com/dna-izolasyonu
 • Bakterilerin Üremelerine Etkili Faktörler

  01. Genel Bilgiler 02. Fiziksel Faktörler 02.01. Isının Etkisi 02.02. Radyasyonun Etkisi 02.02.01. İyonizan Olmayan Radyasyonlar 02.02.02. Güneş Işınları 02.02.03. İnfrared Işınlar 02.02.04. Ultrasonik Vibrasyonlar 02.02.05. İyonizan Radiyasyonlar 02.02.06. Elektromagnetik İyonizan Radyasyonlar 02.02.07. Partiküler Radyasyonlar 02.03. Yüzey Geriliminin Etkisi 02.04. Osmotik Basıncın Etkisi 02.05. Hidrostatik Basıncın Etkisi 02.06. Rutubetin ve Kurumanın Etkisi 02.07....

  https://www.biyologlar.com/bakterilerin-uremelerine-etkili-faktorler-2
 • Böcek kapan bitkilerin mekanizması nedir

  Afrikanın balta girmemiş tropik ormanlarında biraz gezintiye çıkarsanız, başınızın derde gireceği ilk canlılar böcek ve yırtıcı hayvanlardan çok sarılıcı ve dikenli bitkiler olurdu.Bazı bitkiler vardır ki insan derisi ile temas ettiği vakit çok acı verir.Örnegin ısırgan otu gibi.Veya kuvvetlice su püskürten bitkilerede rastlamışsınızdır. Tabii tüm bu bitkiler insanlar için hayati bir tehlike arz etmesede, böcek ve sinekler için tam bir kabus gibidir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/bocek-kapan-bitkilerin-mekanizmasi-nedir
 • Canlıların Temel Bileşenleri Nelerdir

  Tüm diğer maddeler gibi canlılarda temelde kimyasal sistemlerdir. Bu kimyasal sistemler diğerlerin farklı olarak özel bir organizasyona sahiptir. Canlılar kimyasal kompozisyonları farklı da olsa, tüm canlılarda ortak olarak bulunan kimyasal maddeler mevcuttur. İnorganik Besinler 1. Su: Su dünyada bilinen tüm yaşamın sürekliliğinde büyük rol oynayan renksiz, tatsız ve kokusuz bir maddedir. Suyun kimyasal özellikleri dünya üzerindeki canlı yaşamının sürekliliğinde...

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-temel-bilesenleri-nelerdir
 • Prof. Dr. Semahat Geldiay

  Prof. Dr. Semahat Geldiay

  TÜBA Şeref Üyeliği ve TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi, Böcek Endokrinolojisi alanında uluslararası bilim çevrelerinde saygın yeri olan, değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Semahat Geldiay'ı, 27 Şubat 2002'de sonsuzluğa uğurladık. Şükran duygularıyla, saygıyla ve rahmetle andığımız hocamız, Zooloji Profesörü Remzi Geldiay'ın eşidir. Özenle yetiştirdiği çocukları Beril ile Vedat'ın anneleridir. 1923'te İzmir'de doğan Prof. Dr. Semahat Geldiay, ilk ve orta...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-semahat-geldiay
 • Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Hakkında Bilgi

  Bu bölüm modern tıbbın gereksinimlerinden doğmuş olup amacı tedavi edici hekimin yeterince uğraşamadığı tibbın temel konularında geniş teorik bilgiye sahip ve uygulamaya yatkın araştırmacı niteliğinde eleman yetiştirmektir. Programın Amacı: Tıbbi biyolojik bilimler programı modern tıbbın gereksinimlerinden doğmuş olup amacı tedavi edici hekimin yeterince uğraşamadığı tıbbın temel konularında geniş teorik bilgiye sahip ve uygulamaya yatkın...

  https://www.biyologlar.com/tibbi-biyolojik-bilimler-bolumu-hakkinda-bilgi
 • Prof.Dr. Fahire BATTALGAZİ

  1930'lu yıllar... Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde ne elektrik, ne doğru dürüst yol, ne de akademik çekişmeler varken; bir yandan da eskilerin deyimiyle "II. Cihan Harbi başlamıştı. Onlar, bütün imkansızlıklara rağmen; katır sırtında Anadolu ve Trakya'yı karış karış gezip, veri topluyor, çalışma yapıyordu. Fahriye Hanım gibi pek çoğunun hakkında günlerce arama yaptığım halde, uzun yıllardır sahip olduğum makaleleri dışında fazla bir şeye...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-fahire-battalgazi
 • DNA BANKALARI

  DNA/ Hücre Bankası DNA bankaları hücreleri veya hücrelerden izole edilmiş genetik bilgiyi içeren biyolojik örneklerin (DNA, cDNA) uzun süreli depolandığı ve kayıt sistemlerinin oluşturulduğu birimlerdir. Dünyada yaygın olarak DNA bankaları, üniversite ve benzeri araştırma merkezlerine, Adli Tıp Kurumları' na veya Silahlı Kuvvetler' e bağlı olarak etkinliklerini sürdürebildikleri gibi aynı zamanda ticari amaçlı servis birimleri de olabilmektedir. TÜBİTAK...

  https://www.biyologlar.com/dna-bankalari
 • Biyoçeşitliliğin yayarları ve önemi

  Biyoçeşitlilik için bir tanım: 1992'de Rio de Janeiro (Brezilya) kentinde toplanan Dünya Zirvesi'nde, çok sayıdaki ülke tarafından imzalanan 'Biyolojik Çeşitlilik Hakkındaki Sözleşme' (Ref: Internet; 'Convention on Biological Diversity') kapsamında aşağıda verilen bir tanım yer almaktadır: "Biyolojik Çeşitlilik" :- Karasal, denizel ve diğer su ekosistemlerini içeren tüm kaynaklardaki ve parçası oldukları ekolojik ağ dahilindeki canlı organizmalarda gözlenen bir...

  https://www.biyologlar.com/biyocesitliligin-yayarlari-ve-onemi
 • EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ SORULARI

  Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız 1. Ekolojik denge nedir? Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmesi için gerekli olan koşulların bütünüdür. 2. Ekolojik döngü nedir? Ekolojik Döngü: Doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bunun sonsuz devamıdır. 3.Karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir? Karbon döngüsü; litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer arasında gerçekleşir. ...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-ve-madde-dongusu-sorulari
 • EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ ÇIKABİLECEK SORULAR

  …Biyoçeşitlilik,. bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.  Yeryüzündeki canlıların büyük bir bölümü toprak yüzeyinden …10m.. derinlik ile yine toprak yüzeyinden …120m.. yükseklik arasında kalan bir tabaka içinde yaşamaktadır. Yerküresini çepeçevre kuşatan bu tabakaya ……biyosfer.. adı verilir. Geçmiş çağlardaki coğrafya olaylarını açıklamaya...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-ve-madde-dongusu-cikabilecek-sorular
 • Enzim Saflaştırılması ve nitelendirilmesi

  Enzim, biyolojik katalizördür. Biyokimyasal reaksiyonları katalizleme görevini yerine getirir. Enzimin saflaştırılması ve nitelendirilmesi diğer çalışmalar için bir ön basamak niteliği taşımaktadır. Tabii ki bu işlemler için de bir planlamanın olması gerekiyor. Belirli kriterlere göre saflaştırma stratejisi belirlenmelidir. Temel kriter en düşük maliyetle, en yüksek saflık ve enzim aktivitesi elde etmektir. Bunlara göre de diğer basamaklar düzenlenir. ENZİM...

  https://www.biyologlar.com/enzim-saflastirilmasi-ve-nitelendirilmesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi BİYOKİMYA LAB. 2013 FİNAL SORULARI

  1. 1LT de ki eq değeri nedir? cevap: normalite 2.biüret turuncu benedict mavi lugol lacivert ise bu karışımda hangisi pozitifi verir? cevap: polisakkarit(nişasta) 3. 1. biüret ısıtılarak pozitif sonuç verir. 2. benedict ısıtılarak pozitif sonuç verir. 3. benedict Cu+2 ile sonuç verir. 4. benedict cuso4 ile sonuç verir. 5. lugol glikozun ayracıdır bunlara göre hangileri doğrudur? cevap:2 ve 3 4.NH3 COO cevap:izoelektrik 5.pka2 nin değeri nedir? cevap:9-10 ...

  https://www.biyologlar.com/ondokuz-mayis-universitesi-biyokimya-lab-2013-final-sorulari
 • İyon

  - Pozitif (katyon) ya da negatif (anyon) elektrik yükü taşıyan bir atom ya da atom grubu. - Elektriksel olarak yüklü atom. Pozitif veya negatif elektrikle yüklenmiş atomlara iyon adı verilir. Pozitif elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif yüklü iyonlara anyon denir.

  https://www.biyologlar.com/iyon
 • Hayvan Fizyolojisi 2011 Final Soruları

  1 suyun osmozu 2 zar potansiyeli emniyet faktörü 3 eşik şiddeti 4 kimyasal snapslarda impulus iletimi 5 nörotarnsmiterlerin miktarını etkileyen faktörler 6 kimyasal snapslar ssb de ortaya çıkan elektriklsel tepkiye göre kaça ayrılır 7 elektrksel snapslar 8 iskelet kas 9 lokal potansiyelle iş potansiyeli arasındaki farklar 10 koku alma ? nasıl işitiriz 11 kohlear mikrofonik nedir 12 kod yada rod ve koni tip fotoreseptörler 13 fotoresterlerin aydıklık ve karanlıktaki tepkisi...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyolojisi-2011-final-sorulari
 • Mikrobiyoloji Vize Sınav Soruları Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü

  1)Organik maddelere ihtiyaç göstermeyen mikroorganizmalara ne ad verilir? a)kemoototrof b )heterotrof c)ototrof d)kemoheterotrof e)fotoototrof 2)Isıyı seven ve yüksek derecede ısıda üreyebilen bakteriler aşağıdaki,lerden hangisidir? a)mezofil bakteriler b )p s i krofil bakteriler c)fakültatif bakteriler d)aerofil bakteriler e) termofil bakreiler 3)Hangisi buyyona agar eklemekle elde edilen basit besiyeridir? a)lugol b )jeloz c)nükleus d) primer e)kolitsin 4)Aşağıdakilerden...

  https://www.biyologlar.com/mikrobiyoloji-vize-sinav-sorulari-ankara-universitesi-biyoloji-bolumu
 • Kuantum

  Işınım enerjisi birimidir. Elektrik yükü yoktur ve çok az kütlesi vardır. Bir kuantum enerjisi, radyasyonun dalga boyunun ters bir fonksiyonudur.

  https://www.biyologlar.com/kuantum
 • Transformasyon deneyinde neden kalsiyum klorür ve sıcaklık şoku uyguluyoruz.

  Yapay yetkinlik için gerekli proteinler hücrenin genleri tarafında kodlanmaz. Laboratuvar işlemleri ile, yani doğada normalde rastlanmayan şartlar altında, hücre zarı'nın DNA'ya geçirgen olması sağlanır.[2] Hücrelerin Ca2+ gibi ikideğerlikli (bivalent) katyonlar varlığında soğutulmasıyla, hücre zarının plazmid DNA'sı için geçirgen olması sağlanabilir. Hücrelerin buz üstünde bekletildikten sonra kısa bir süre için ısı şokuna (örneğin 30–120 saniye...

  https://www.biyologlar.com/transformasyon-deneyinde-neden-kalsiyum-klorur-ve-sicaklik-soku-uyguluyoruz-
 • Enflamasyon Nedir ?

  Enflamasyon, inflamasyon, yangı veya iltihaplanma, canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği sellüler (hücresel), humoral (sıvısal) ve vasküler (damarsal) bir seri vital yanıttır. Yangı normalde patolojik bir durum olmasına karşın, yangısal reaksiyon fizyolojik olarak vücudun gösterdiği bir tepkidir. Halk arasında iltihap tabiri yangı için kullanılmasına rağmen sık sık apseler için de iltihap denmesinden...

  https://www.biyologlar.com/enflamasyon-nedir-
 • Midye, kalp midyesi, deniz salyangozunun özellikleri

  Deniz salyangozu ( Rapana venosa ) Asya sularından Japon Denizi, Sarı Seniz ve Çin Denizinin yerli türüdür. Karadeniz’de ilk kez 1947’de Novorosisk körfezinde rapor edilmiştir. Sonradan tüm Karadeniz ve Azak Denizine, Ege ve Akdeniz’e yayılmıştır. Doğu Akdeniz’den veya Karadeniz’den larva evresinde iken ticari gemilerin balast suları ile taşındığı tahmin edilen bu tür, Kuzey ve Güney Atlantik sularında, son olarak ise Kuzey denizinde rapor edilmiştir (ICES,...

  https://www.biyologlar.com/midye-kalp-midyesi-deniz-salyangozunun-ozellikleri
 • Sinir Sistemi Beyin, Beyincik, Omurilik Soğanı ve Sinirler Mesajları

  Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir.Bir saat veya bir gün içerisinde gerçekleşen olay sayısını ise tahmin etmek çok zordur. Duyuları algılamak, düşünmek, yürümek, konuşmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşir. Ancak bu kadar çok ve karmaşık olan bu olaylar birbirinden bağımsız ve kontrolsüz değildir. Bütün bu olaylar sistemlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle...

  https://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-beyin-beyincik-omurilik-sogani-ve-sinirler-mesajlari
 • Sitrik Asit Döngüsüne Ait Reaksiyon Basamakları

  Biyokimya, adından da anlaşılacağı gibi canlı organizmalar ve bu organizmaları meydana getiren hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyetleri inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda biyokimya, moleküler biyoloji ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Biyokimya konusunda esas olarak canlı hücrelerinde cereyan eden kimyasal tepkime basamaklarını, bu basamaklara etki eden katalizör görevindeki enzimleri, fotosentezi ve solunum konusunu ele almaya çalışacağız. Bu konular...

  https://www.biyologlar.com/sitrik-asit-dongusune-ait-reaksiyon-basamaklari
 • Başlıca Su Arıtma Yöntemleri Şunlardır.

  Başlıca Su Arıtma Yöntemleri Şunlardır. Reverse Osmosis Ultraviole Aktif Karbon Su Yumuşatma Kum Filtreli Su Arıtma Sistemi Demineralizasyon ve saf su sistemleri Ozmoz, binlerce yıldır bilinen doğal bir prosestir ve RO’nun temelini oluşturur. Yaşayan hücre duvarları doğal yarı geçirgen membranlardır. Hücre zarı dışında bulunan örneğin; yüksek miktarda su; hücra zarından süzülerek geçer ve zarın iki tarafındaki yoğunluğu ve basıncı eşitlemeye...

  https://www.biyologlar.com/baslica-su-aritma-yontemleri-sunlardir-
 • Hayvan fizyolojisi final soruları

  1)reseptör potansiyeli ile iş potansiyeli arasındaki 6 farkı,farklı hücrelerdeki iş potansiyelini değiştiren faktörlerin 4özzelliğini yaz 2)motor sinir impuls byunca iş potansiyeli nasıl iletilir?iş potansiyeli oluşumundaki emniyet faktörünü yaz 3)osmoz ile zardan gecemiyen iyonların konsantrasyon,valans ve moleküler ağırlığı arasındaki ilişkiyi yaz 4) zar pot nedir tanımlayarak, hücredeki zar pot değiştiren2 özelliği yaz 5)eşik değeri nedir? eşik...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-fizyolojisi-final-sorulari
 • Nötronlar

  Kütlesi 1 olan hidrojen izotopu hariç bütün elementlerin çekirdeğinde protonlarla beraber bulunan elektrik yüksüz madde parçacıkları.

  https://www.biyologlar.com/notronlar
 • WESTERN JELİNİN (PAGE) HAZIRLANIŞI

  Separation Gel Stacking Gel ddW (İki kere distile edilmiş su) ddW AC/BIS (Acrylamide/Bisacrylamide) AC/BIS GB-1 (Jel Tamponu-1) GB-2 (Jel Tamponu-2) SDS (deterjan) SDS APS APS Katalizör Katalizör TEMED TEMED Akrilamid: Işık görmemesi gerekir, aluminyum folyo kağıdı ile tüp çevrelenir. Karışım, filtre kağıdı ile süzülür. SDS (sodyum dodesil sülfat): Tüm proteinlerin eksi (-) yükle yüklenmesini sağlayan anyonik bir deterjandır. Jel...

  https://www.biyologlar.com/western-jelinin-page-hazirlanisi
 • Alternatif enerji kaynakları nelerdir

  1.Nükleer Enerji (Nükleer enerji nükleer reaktörlerde atom çekirdeğinin parçalanması veya çekirdek kaynaşması esnasında açığa çıkan enerjidir. Nükleer yakıtlar ise uranyum ve toryumdur). 2.Güneş Enerjisi 3.Biyoenerji (Doğal ürünlerden elde edilen enerjidir.Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılır). 4.Rüzgar Enerjisi 5.Jeotermal Enerji (Yerkabuğunun derinliklerindeki ısının fay hatlarından sıcak su veya buhar olarak kendiliğinden ya da sondajlarla...

  https://www.biyologlar.com/alternatif-enerji-kaynaklari-nelerdir
 • OTONOM SİNİR SİSTEMİ VE HİPOTALAMUS

  Korktuğumunda kalp hızımız ve solunumumuz hızlanır ve yüzeyelleşir, ağzımız kurur, kaslarımız gerginleşir, avuç içlerimiz terler, ve belki koşmak isteyebiliriz. Bu vücutsal değişikliklere otonom sinir sistemi aracılık eder. Otonom sinir sistemi kalp kası, düz kas ve dış salgı bezlerini kontrol eder. Hipotalamus, iç ortamın sürdürülmesi olan hemostasizi sağlayacak vücutsal yanıtları düzenler. Hipotalamus, otonom sinir sistemi, endokrin sistem ve motivasyonla...

  https://www.biyologlar.com/otonom-sinir-sistemi-ve-hipotalamus
 • Çevresel kanserojen maddeler ve insan sağlığına etkileri

  Çeşitli çevresel faktörler insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturabilir. Belli çevresel ve mesleksel kirleticilere maruz kalınmasının kansere yakalanma riskini arttıdığını gösteren çok sayıda kanıt vardır. Bunlara örnek olarak (ki bunlarla sınırlı değildir) aşağıdakileri sıralayabiliriz: İçme suyu’nun kirlenmesi Su yaşamı sürdürebilmek için gereklidir. Düşük su kalitesi insan sağlığı için büyük tehdit oluşturur. 2004 yılı verilerine...

  https://www.biyologlar.com/cevresel-kanserojen-maddeler-ve-insan-sagligina-etkileri
 • KANSER VE KANSEROJEN MADDELER

  Hücre muazzam bir matematiksel programla dizayn edilmiş biyolojik bir enformasyon fabrikasıdır. Nitekim kazaen bir parmağımız ya da vücudumuzun herhangi bir yeri kanadığında o bölgede hızla bölünüp çoğalabilen hücreler arızalı olan kısmı tamir edebiliyor. Ne zaman ki iyileşme sağlanır, o zaman görevlerinin bittiğine dair talimat gelmesiyle birlikte çoğalmaları durdurulur. Böylece yeni hücreler ile aralarında denge sağlanmış olur. Fakat hücre âleminde...

  https://www.biyologlar.com/kanser-ve-kanserojen-maddeler
 • Merkezi sinir sistemi hücre çeşitleri

  Sinir dokuyu oluşturan en küçük yapıya sinir hücresi nöron denir. Sinir hücreleri görevlerine göre üç bölümde incelenir. 1.Duyu Sinirleri (Getirici sinirler): Duyu reseptörlerinden aldığı uyartıları beyin, omurilik gibi merkezi sinir sistemi organlarına ileten sinirlerdir. 2.Motor Sinirler (Götürücü sinirler):Merkezi sinir sisteminden aldığı emirleri kaslara veya bezlere ileten sinirlerdir. 3.Ara sinirler (Bağlayıcı sinirler):Merkezi sinir sisteminde bulunur.Motor...

  https://www.biyologlar.com/merkezi-sinir-sistemi-hucre-cesitleri
 • Diatomun endüstriyel kullanım alanları

  Diatomlar genellikle suda yaşayan, tek hücreli, fotosentez yapabilen ama karada da yaşayabilen alglerdir. Dünya oksijeninin büyük bölümünden sorumlu bu küçük canlıların en büyükleri 1mm genişliğindedir. 1cm3 deniz suyunda 10000 tane diatom canlısı bulunur. Birçok deniz canlısı diatomlarla beslenir. Hepsinin kendine özgü şekilleri olması dikkat çeken özelliklerindendir. Dış kısmı bir kabuktan oluşuyor, bu kabuksu yapıda silika adında biyolojik bir yapıdan...

  https://www.biyologlar.com/diatomun-endustriyel-kullanim-alanlari
3WTURK CMS v8.1