Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 822 içerik listeleniyor

 • Ekolojik Niş

  Bir organizmanın, bir kommünite ya da ekosistem içinde yapısal adaptasyonuna, fizyolojik tepkisine ve davranışına bağlı durumu.

  https://www.biyologlar.com/ekolojik-nis
 • Çevre Kirliliğine Neden Olan Etmenler ve Kirlenme Tipleri

  Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kirlenmesi olarak tanımlayabiliriz. Artık hepimizin bildiği gibi çevreden, içindeki varlıklara göre en çok yararlanan bizleriz. Çevreyi en çok kirleten yine bizleriz. Bu nedenle "Çevreyi kirletmek kendi varlığımızı yok etmeye çalışmaktır" denilebilir. Bilinçsiz kullanılan her şey gibi temiz ve sağlıklı tutulmayan çevre de bizlere zarar...

  https://www.biyologlar.com/cevre-kirliligine-neden-olan-etmenler-ve-kirlenme-tipleri
 • Ekosistem

  - Canlı ve cansız kısımlar arasındaki madde alışverişinde bir devir izleyen ve kararlı bir sistem oluşturmada birbirini etkileyen canlı ve cansız kısımların doğal bir birimi. - Organizmaların kendi aralarındaki karşılıklı ilişkileri ve ortam faktörlerinin etkisi sonucu oluşan ekolojik ortamın oluşturduğu kompleks. Bir ekosistem başlıca iki elemandan oluşmuş olup, bunlardan biri organik olan biosönoz, diğer, inorganik veya organik olan...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem
 • EKOLOJİ VE BESİN ZİNCİRİ

  EKOLOJİ:Canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojiyi anlamak için madde ve canlı organizasyonunun bilinmesi gerekir. Madde organizasyonu: Atom – Molekül – Organel – Sitoplazma – Hücreler – Dokular – Organlar - Sistemler –Organizmalar - Populasyonlar – Komüniteler – Ekosistemler – Biyosfer- Dünya – Gezegenler – Solar sistemler – Galaksiler – Evren şeklindedir. Ekoloji ile ilgili önemli terimler:...

  https://www.biyologlar.com/ekoloji-ve-besin-zinciri-2
 • BİYOSFERDEKİ YAŞAMA BİRLİKLERİ

  Dünyada bütün canlıların içinde yaşadığı tabakaya biyosfer denir. Biyosferin kalınlığı 16-20 km olup bunun 8-10 km’si atmosfere doğru, 8-10 km’si de deniz ve okyanusların dibine doğru uzanır. Habitat : Biyosferde bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği yerdir. Fauna: Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tamamına denir. Flora: Belli bir bölgede yaşayan bitkilerin tamamına denir. Süksesyon: Zamanla bir baskın türün yerini başka bir baskın...

  https://www.biyologlar.com/biyosferdeki-yasama-birlikleri-3
 • 10. SINIF BİYOLOJİ SORULARI

  1. Nitel gözlem nedir?Örnek veriniz. 2. Nicel gözlem nedir ?Örnek veriniz. 3. İyi bir hipotezde olması gereken özellikler nelerdir? 4. Kontrollü deney nedir? 5. Hipotez ,teori,kanun arasındaki fark nedir? 6. Çevreyi oluşturan cansız (abiyotik) etmenler nelerdir? 7. Ekosistemde ayrıştırıcıların rolü nedir? 8. Kommensalizmin mutualizmden farklı yönleri nelerdir? 9. Nitrifikasyon nedir? 10. Populasyonun büyüklüğündeki gelişmeler hesaplanırken hangi bilgilerden...

  https://www.biyologlar.com/10-sinif-biyoloji-sorulari
 • Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?

  Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?

  Fosfor, nitrojen ve diğer besin maddeleri yaşlı su ekosistemlerinde yavaş yavaş artar. Bir sistemdeki besin maddesine dönüştürülebilen organik malzemenin artması, sistemin üretkenlik düzeyini yükseltir.

  https://www.biyologlar.com/otrofikasyon-nedir-otrofikasyon-nasil-olusur
 • Nesli Tükenen Bitki ve Hayvanlar

  Nesli Tükenen Bitki ve Hayvanlar

  Bilim çevrelerinin en iyimser tahminlerine göre, 20-30 yıl içinde dünyadaki canlı türlerinin beşte biri, soylarının tükenme tehlikesi altında bulunuyor.

  https://www.biyologlar.com/nesli-tukenen-bitki-ve-hayvanlar
 • Deniz hıyarları

  •Alem: Animalia - Hayvanlar •Familya: Echinodermata - Derisidikenliler •Sınıf: Holothurıidea - Deniz hıyarları Deniz hıyarları adının çağrıştırdığı gibi bir bitki değil, derisidikenlilerden omurgasız bir denizhayvanıdır. Ama silindir biçimindeki yumuşak ve tombul gövdesi öbür derisidikenlilerde, örneğin denizkestanesinde olduğu gibi dikenlerle değil, siğili andıran küçük pürtüklerle kaplıdır. Yeryüzündeki bütün deniz ve okyanuslara dağılmış...

  https://www.biyologlar.com/deniz-hiyarlari
 • Biyolojinin İlkeleri Nelerdir

  Biyoloji, bilgiye ulaşmak için bilimsel metodu kullanır. Bilimsel teoriler, bilimsel gözlemlere dayanır ve bu teoriler, yeni araştırmalarla bazen geliştirilirler. Bilimsel teoriler aynı zamanda, daha gözlenmemiş bir fenomenin tahmin edilebilmesi için de kullanılabilirler. Biyolojik sistemler, bazen sistematik olarak modellenirler; ancak yine de - diğer bilim dallarında da olduğu gibi - teoriler sadece matematik kullanarak açıklanmazlar. Biyolojik bilimler, birkaç temel...

  https://www.biyologlar.com/biyolojinin-ilkeleri-nelerdir-1
 • BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

  Biyoçeşitlilik, her düzeyde, çeşitli etkenlerin tehdidi altında bulunmaktadır. Canlı türlerinin yaşadığı habitatların bozulması, yabancı türlerin getirilmesi, aşırı tüketim, toprak su ve hava kirlenmesi, küresel düzeyde iklimsel değişmeler, endüstriyel tarım ve endüstriyel ormancılık bu etkenlerden bazılarıdır. Biyoçeşitliliğin korunmasında iki temel yöntem vardır[2].1.İn Situ (yerinde, doğal habitatı içinde) KorumaBir türün ve onun taşıdığı...

  https://www.biyologlar.com/biyocesitliligin-korunmasi
 • Biyoçeşitliliğin yayarları ve önemi

  Biyoçeşitlilik için bir tanım: 1992'de Rio de Janeiro (Brezilya) kentinde toplanan Dünya Zirvesi'nde, çok sayıdaki ülke tarafından imzalanan 'Biyolojik Çeşitlilik Hakkındaki Sözleşme' (Ref: Internet; 'Convention on Biological Diversity') kapsamında aşağıda verilen bir tanım yer almaktadır: "Biyolojik Çeşitlilik" :- Karasal, denizel ve diğer su ekosistemlerini içeren tüm kaynaklardaki ve parçası oldukları ekolojik ağ dahilindeki canlı organizmalarda gözlenen bir...

  https://www.biyologlar.com/biyocesitliligin-yayarlari-ve-onemi
 • EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ NEDİR

  EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ NEDİR

  Belli bir alanda yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan canlılarla bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütüne ekosistem denir.

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-cesitliligi-nedir
 • CANLILARIN DOĞA İLE ETKİLEŞİMİ

  A. CANLILARDA BESLENME ŞEKİLLERİ Hücredeki besinlerin metabolizmada kullanılmasına beslenme denir. Bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Beslenme sırasında kullanılan su ve mineralleri bütün canlılar dışarıdan hazır olarak alırlar. Organik yapıda olan protein, yağ, vitamin ve şekerlerin karşılanması canlılarda farklı şekillerde gerçekleşmektedir. 1. Üretici Beslenme (Ototrofluk) Organik besin ihtiyacını fotosentez yaparak karşılamadır....

  https://www.biyologlar.com/canlilarin-doga-ile-etkilesimi
 • EKOLOJİ "DÜNYA ORTAMI ve CANLILAR"

  Yaşam alanlarının tamamı ve içinde yaşayan canlıların oluşturduğu yapıya Biyosfer ya da Ekosfer denir. Bir bireyin veya türün doğal olarak yaşayıp, üreyerek, gelişebildiği yere habitat denir. Kısaca ”canlının adresi” denebilir.Biyosferi oluşturan birimlerin sırası; “birey, populasyon, kommunite, ekosistem” şeklindedir.Kommünite: Bir habitata yerleşmiş populasyonlar topluluğuna kommünite adı verilir. Kommünitede çok sayıda tür bulunur.Ekosistem:...

  https://www.biyologlar.com/ekoloji-dunya-ortami-ve-canlilar
 • Kültür-balıkçılığında Biyoçeşitliliğin Yönetilmesi

  'Kültür-balıkçılığı'; balık ve diğer su-organizmalarının, besin veya diğer amaçlar için yetiştirilmesidir. Günümüzde, Dünya'daki balık ve diğer su ürünlerinin %13'ü kültür-balıkçılığından sağlanmakta iken, bu oran büyük (yıllık %6-7) hızla artış göstermektedir. Bu ise kültür-balıkçılığının; halihazırda Dünya'daki en hızlı büyüyen bir gıda sektörü olduğu anlamına gelmektedir. Kültür-balıkçılığındaki verimlilik; besinlerin ve...

  https://www.biyologlar.com/kultur-balikciliginda-biyocesitliligin-yonetilmesi
 • Biyoçeşitlilik Yönetimi

  Biyoçeşitliliğin Yönetimi kolay bir görev değildir. Özellikle de, ilgili grupların kolay etki altına alınamaması bu süreçte geçerli olmaktadır. Buna örnek olarak uluslararası anlaşmalar ve yönetmelikler gösterilebilir. Çoğu zaman bu anlaşma maddelerinin uygulanması ve tatbik edilmesi için sınırlı miktarda kaynak ayrılmaktadır. Bu kapsamdaki ilgili gruplar içinde idari birimler, Sivil Toplum Örgütleri ve konuyla ilgili yerel halk yer almaktadır. İklim...

  https://www.biyologlar.com/biyocesitlilik-yonetimi
 • EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ SORULARI

  Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız 1. Ekolojik denge nedir? Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmesi için gerekli olan koşulların bütünüdür. 2. Ekolojik döngü nedir? Ekolojik Döngü: Doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bunun sonsuz devamıdır. 3.Karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir? Karbon döngüsü; litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer arasında gerçekleşir. ...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-ve-madde-dongusu-sorulari
 • EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ ÇIKABİLECEK SORULAR

  …Biyoçeşitlilik,. bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.  Yeryüzündeki canlıların büyük bir bölümü toprak yüzeyinden …10m.. derinlik ile yine toprak yüzeyinden …120m.. yükseklik arasında kalan bir tabaka içinde yaşamaktadır. Yerküresini çepeçevre kuşatan bu tabakaya ……biyosfer.. adı verilir. Geçmiş çağlardaki coğrafya olaylarını açıklamaya...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-ve-madde-dongusu-cikabilecek-sorular
 • Biyoçeşitliliğin Azalması (Türlerin Kaybı)

  Pek çok kıyı bölgesinde, nüfus artışı ve ekonomik faaliyetlerdeki değişimler; mercan kayalıklarının, deniz tabanının, plaj kenarlarının ve sahilin de değişmesine yol açmaktadır. Kentsel alanın genişlemesi; özellikle sulak alanlar gibi kıyısal habitatların bozulması ile sonuçlanabilmektedir. Her bir türün yeni koşullara uyumu farklı olabileceğinden; ekosistemlerin yapısı ile coğrafik durumu değişebilecektir. Biyolojik çeşitlilik ise, türlerin yerel...

  https://www.biyologlar.com/biyocesitliligin-azalmasi-turlerin-kaybi
 • KÜRESEL ISINMANIN BALIKÇILIĞIMIZA YANSIMALARI

  Küresel ısınmanın; ülkemizi üç taraftan çeviren ve birbirinden farklı ekolojik ve hidrolojik yapıya sahip denizlerimiz üzerindeki etkisini ve bu etkinin yarattığı değişimlerin balıkçılığımıza ve dolayısıyla ekonomimize yansımalarını irdelerken; öncelikle söz konusu denizlerin okyanuslarla olan bağlantılarını üç temel yaklaşımdan hareket ederek değerlendirmemiz mümkün olacaktır. 1- Akdeniz –Kızıldeniz -Hint okyanusu bağlantısını oluşturan...

  https://www.biyologlar.com/kuresel-isinmanin-balikciligimiza-yansimalari
 • İklim Değişikliği ve Denizler Raporu

  Türkiye üç tarafı farklı özellikteki denizlerle çevrili bir ülke. Hem karası, hem de denizleri küresel ısınmadan nasıl etkileneceği üzerine bir öngörü ise mevcut değil. Bilim dünyası okyanus ve denizlerin küresel ısınmadan ne kadar etkileneceği, hangi türlerin yaşam bölgelerini değiştireceği hangi türlerin yok olacağını, biyoçeşitliliğin nasıl bir hal alacağını irdelemesine karşın, doğanın çok bileşenli bir sistemden oluşması nedeniyle tam bir...

  https://www.biyologlar.com/iklim-degisikligi-ve-denizler-raporu
 • Lesepsiyen göçü

  Görünüşe göre Lesepsiyen göç, Akdeniz’in canlı yapısını yavaş yavaş tropik denizlerinkine benzetiyor. Bugün kıyı kesiminde yapılan herhangi bir dalışta bir zamanlar Kızıldeniz’de yaşayan türlerle karşılaşmak çok olağan. Sokar balıkları, trompet balıkları, balon balığı, deniztavşanları bunlardan bazıları. Göç nedeniyle Akdeniz, özellikle Doğu Akdeniz, dinamik bir ekosistem yapısına bürünmüş durumda. Ekosisteme yeni giren Lesepsiyen türlerin...

  https://www.biyologlar.com/lesepsiyen-gocu
 • Türkiye Denizlerinde Bulunan Lesepsiyen Göçmen Balık Türleri ve Ekonomik Önemi

  Süveyş Kanalı’nın açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz’e doğru bir göç başlamış ve birçok İndo-Pasifik orijinli tür Akdeniz’e geçiş yapmıştır. Sözü edilen göç nedeniyle Akdeniz’de çeşitli değişimler meydana gelmiş ve bu değişimler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Ekonomik önemleri nedeniyle söz konusu çalışmaların büyük bir kısmı balıklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Doğu Akdeniz genelinde geçiş yapan 63 lesepsiyen...

  https://www.biyologlar.com/turkiye-denizlerinde-bulunan-lesepsiyen-gocmen-balik-turleri-ve-ekonomik-onemi
 • Biyolojik Çeşitliliğin Yok Olma Nedenleri

  Biyolojik çeşitliliğin giderek yok olması, genetik çeşitliliğin de yok olması anlamına gelmekte olup, bu durumda genetik çeşitliliğe sahip olmayan canlı türleri, değişen çevre koşullarına ayak uyduramayıp tükeneceklerdir. Bu olaya "genetik kaynak erozyonu" adı da verilmektedir. Önceleri genetik kaynak erozyonunu tetikleyen iklim koşulları iken, günümüzde insan müdahaleleri bunun yerini almıştır. Genetik kaynak erozyonunun en önemli sebebi aşırı nüfus...

  https://www.biyologlar.com/biyolojik-cesitliligin-yok-olma-nedenleri
 • Deniz Biyolojisi Soruları

  1- Denizlerde doğal sınırlar var mıdır? bu doğal sınırlar nelerdir ve faktörleri nelerdir? Doğal sınır,denizlerde veya okyanuslarda sıcaklık,ışık geçirgenliği,tuzluluk gibi fiziksel etkiler sonucunda meydana gelir.ışığın belli bir derinliğe kadar gelmesi fotosentetik canlıların bu ışığa göre kendi sınırlarını oluşturmasına neden olur aynı durum sıcaklık tuzluluk içinde geçerlidir.doğal sınırlar sonucu sucul ortamlarda tabakalaşmalar olmuştur. 2-...

  https://www.biyologlar.com/deniz-biyolojisi-sorulari
 • Ekoloji Vize Soruları

  1-)Ekosistem sınıflandırması ilk defa ........tarafından 5 temel gruba ayrlımıştır. Bunlar ..................dır. 2-)Megaekosistemler 5 gruba ayrılır.Bunlar.......................dir. 3-)Azot döngüsünün kırılma noktası..............................................dir. 4,5,6 sorular doğru yanlış soruları 7 ve 8 Test soruları.... 9-)Biyoçeşitlilik. Çevre Kanunu ve Erozyon kavramlarının yaşamla ilişkilerini açıklayınız. 10-)Kükürt döngüsünü çiziniz....

  https://www.biyologlar.com/ekoloji-vize-sorulari
 • Hayvan Ekolojisi Vize Soruları

  1) Ekolojik valans nedir ? Açıkla. kaç çeşittir ? 2) Sıcaklığın hayvan morfolojisine etkisi, kuralları yaz Bergman Kuralını açıkla 3) Minimum kanunu açıklayınız. Boşluk doldurma soruları Canlıların yaşayabildiği sıcaklık aralığı , reaksiyon , ekosistemi oluşturan başlıca etmenler , açık döngü kapalı döngü , euryaerobioz , ekolojik ırk , fizyolojik ırk , mikroklima , ekolojik bakımdan önemli ışınlar , simioterm hayvan , helioterm hayvan , sikloterm...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-ekolojisi-vize-sorulari
 • Lepus europaeus (yaban tavşanı) hakkında bilgiye ihtiyacım var

  Türkiye Yaban Tavşanının Bugünkü Durumu Türkiye zoocoğrafik konumundan dolayı palearktik bölgenin biyoçeşitlilik açısından en zengin ülkelerinden biridir. Türkiye’de böcekçiller (Insectivora), yarasalar (Chiroptera), tavşanlar (Lagomorpha), kemiriciler (Rodentia), deniz memelileri (Cetacea), yırtıcılar (Carnivora), tek toynaklılar (Perissodactyla) ve çift toynaklılar (Artiodactyla) takımına mensup 161 memeli türünün yaşadığı kaydedilmiştir [3,8]....

  https://www.biyologlar.com/lepus-europaeus-yaban-tavsani-hakkinda-bilgiye-ihtiyacim-var
 • Ekosistem genel özellikleri ve işlevi

  Ekosistem nedir? Ekosistem, belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir. Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına da atıfta bulunabilir. Örneğin eğer söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelişiyorsa buna...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-genel-ozellikleri-ve-islevi
 • Midye, kalp midyesi, deniz salyangozunun özellikleri

  Deniz salyangozu ( Rapana venosa ) Asya sularından Japon Denizi, Sarı Seniz ve Çin Denizinin yerli türüdür. Karadeniz’de ilk kez 1947’de Novorosisk körfezinde rapor edilmiştir. Sonradan tüm Karadeniz ve Azak Denizine, Ege ve Akdeniz’e yayılmıştır. Doğu Akdeniz’den veya Karadeniz’den larva evresinde iken ticari gemilerin balast suları ile taşındığı tahmin edilen bu tür, Kuzey ve Güney Atlantik sularında, son olarak ise Kuzey denizinde rapor edilmiştir (ICES,...

  https://www.biyologlar.com/midye-kalp-midyesi-deniz-salyangozunun-ozellikleri
 • AKTİNOMİSETLERİN ÖZELLİKLERİ, EKOLOJİLERİ VE BİYOTEKNOLOJİK ÖNEMLERİNİ AÇIKLAYINIZ

  Bakteri ile mantarlar arasında bir geçit formudur. Pek çok mantar ve bakteriden daha yavaş gelişirler. Aktinomisetlere, ışınsal mantarlar veya ipliksi bakteriler adı da verilir. Tek hücreli olmaları ve enlemesine kesitlerin aynı büyüklükte bulunmaları bakımından bakterilere benzerler. Gerçek dallanma gösteren tek hücreli miseller meydana getirmeleri bakımından mantarlara benzerler (Ergene, 1987) . Aktinomisetler çoğunlukla saprofit olarak yaşar. Bazı türleri ise...

  https://www.biyologlar.com/aktinomisetlerin-ozellikleri-ekolojileri-ve-biyoteknolojik-onemlerini-aciklayiniz
 • Bitki Ekolojisi 2009 vize soruları

  1)Bitkilerde kseromorf yapı nasıl oluşur? kseromorf yapı adı altında toplanan özellikler nelerdir? 2)allelopati nedir?kaça ayrılır?örnek veriniz. 3)Habitat ekolojik niş ekolojik faktör ekolojik hoşgörülük nedir. 4)Azot fiksasyonu nedir ne şekillerde oluşur tepkimeleriyle anlatınız. 5)Ekosistem nedir ? ekosistemin yapısı ekosistemin işlevlerini yazınız. 6)Ekosistemin ekolojik dengesi bozuldu denince ne anlıyorsunuz. 7)Ekosistemde enerji akışı ve kimyasal madde...

  https://www.biyologlar.com/bitki-ekolojisi-2009-vize-sorulari
 • Deniz biyolojisi soru ve cevapları

  1- Denizlerde doğal sınırlar var mıdır? bu doğal sınırlar nelerdir ve faktörleri nelerdir? doğal sınır,denizlerde veya okyanuslarda sıcaklık,ışık geçirgenliği,tuzluluk gibi fiziksel etkiler sonucunda meydana gelir.ışığın belli bir derinliğe kadar gelmesi fotosentetik canlıların bu ışığa göre kendi sınırlarını oluşturmasına neden olur aynı durum sıcaklık tuzluluk içinde geçerlidir.doğal sınırlar sonucu sucul ortamlarda tabakalaşmalar olmuştur. ...

  https://www.biyologlar.com/deniz-biyolojisi-soru-ve-cevaplari
 • MİDYELERİN EKONOMİK ÖNEMİ

  Mollusca türleri ekosistemdeki görevleri ve ekonomik önemleri nedeniyle sucul ekosistemin önemli elemanlarındandır. Dünya denizlerinde Mollusca filumu yaklaşık 32.000 türle temsil edilmektedir. Mollusca filumunun Bivalvia klasisi içinde yer alan Mytilidae ailesı geniş bir yayılım alanına sahiptir. Bu ailenın en önemli türleri ise Mytilus galloprovincialis (kara midye veya Akdeniz midyesi) Mytilus edulis (mavi midye veya Avrupa midyesi) Modiolus barbatus (at midyesi)...

  https://www.biyologlar.com/midyelerin-ekonomik-onemi
 • Kuzeydoğu Akdeniz Fok (Monachus monachus) Populasyonu

  Akdeniz ve Karadeniz’de yasayan tek fok türüdür ve sayıları çok azalmıştır. Akdeniz’de en fazla rağbet ettikleri ülke Türkiye’dir. Kariyi, pardon karayı severler. Dinlenmek ve uyumak için karaya çıkarlar, karada ağa-nişi yaparlar ve karada doğururlar. Arada sırada da ayıp olmasın diye denize girerler. Denizde olduklarında genellikle sarp ve ulaşılması zor mağara ve kayalıkların yöresini tercih ederler. Her çeşit balık ve ahtapot yerler. Ağlara zarar...

  https://www.biyologlar.com/kuzeydogu-akdeniz-fok-monachus-monachus-populasyonu
 • Akdeniz Fokları

  Akdeniz foku (Monachus monachus), fokgiller (Phocidae) familyasından yeryüzünde sadece doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika'nın bir tek sahilinde yaşayan fok türü. Yeryüzündeki toplam 34 yüzgeçayaklı fok türünden Karayip Keşiş foku, en son 1952yılında görülmek kaydı ile yeryüzünden yok olmuştur. Dolayısıyla dünyada şu anda 33 yüzgeçayak türü vardır. Üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı ya da insan etkinliklerinden uzak kalmış,...

  https://www.biyologlar.com/akdeniz-foklari
 • Foklar neden yok oluyor

  Akdenizin en önemli kültür mirası nedir diye sorsalar, aklınıza “Akdeniz foku demek” gelir mi? Oysa foklar Akdeniz besin ağının en tepesinde olmaları nedeniyle sağlıklı bir Akdeniz ekosisteminin simgeleri durumundalar. Bu nedenle onların korunması gerçekten çok önemli. Foklar son 100 yıla kadar İtalyadan Cezayire tüm Akdeniz kıyılarında yaşarken günümüzde yalnızca ülkemiz, Yunanistan kıyıları ve Afrikanın kuzeybatı sahillerine sıkışmış vaziyetteler ve...

  https://www.biyologlar.com/foklar-neden-yok-oluyor
 • DENİZ BİYOLOJİSİ VİZE SORULARI

  1- Denizlerde doğal sınırlar var mıdır? bu doğal sınırlar nelerdir ve faktörleri nelerdir? Doğal sınır,denizlerde veya okyanuslarda sıcaklık,ışık geçirgenliği,tuzluluk gibi fiziksel etkiler sonucunda meydana gelir.ışığın belli bir derinliğe kadar gelmesi fotosentetik canlıların bu ışığa göre kendi sınırlarını oluşturmasına neden olur aynı durum sıcaklık tuzluluk içinde geçerlidir.doğal sınırlar sonucu sucul ortamlarda tabakalaşmalar olmuştur. 2-...

  https://www.biyologlar.com/deniz-biyolojisi-vize-sorulari
 • 11. Sınıf Biyoloji Dersi Proje ve Performans Ödev Konuları

  Ödev konusunu seçmek öğrenciler için zordur. Aşağıdaki listede yer alan bazı ödev konularını araştırıp görsel öğelerle birlikte mükemmel bir performans ödevi çıkarabilirsiniz. Biyoloji sitemizde ödev konuları ile ilgili dokümanlara arama özelliğini kullanarak erişebilirsiniz. Tüm öğrencilerimize ödevlerinde ve çalışmalarında başarılar dileriz. 1. Bitki üretiminde kullanılan hormonların ve görevlerinin araştırılması.2. Fasulye tohumları üzerinde...

  https://www.biyologlar.com/11-sinif-biyoloji-dersi-proje-ve-performans-odev-konulari
 • ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ ÖĞRENCİ FİNAL SINAVI SORULARI

  1) Çok genel olarak mikroorganizmaların habitatları nelerdir birkaç cümle ile açıklayınız. Litosfer karasal ekosistemdir. Toprak mikroorganizmalar için uygun bir ortamdır. Hidrosfer tatlı su habitatları göl bataklık sıcak su kaynakları nehirleri kapsar. Mikroorganizmaların yaşamına uygun ortam olabilmesi için sıcaklık ph besin koordinasyonu ve O2 uygun seviyede olmalıdır. Atmosfer yüksek ışık yoğunlukları, ekstrem sıcaklık değişiklikleri organik maddelerin...

  https://www.biyologlar.com/cevre-mikrobiyolojisi-ogrenci-final-sinavi-sorulari-1
 • Türkiye’nin Ekolojik Varsıllıkları Nelerdir

  Tarihsel süreç içerisinde doğadan avcılık ve toplayıcılık ile yararlanan insanoğlunun doğayı kullanma eylemi zamanla biçim ve boyut değiştirmiştir. Gereksinme ve isteklerini süreç içerisinde doğadan tam olarak karşılayamayan insanoğlu yine “doğayı kullanarak ya da eşanlamlısı tüketerek” fayda yaratmaya çabalamıştır. Üretim olarak karşımıza çıkan bu süreç içerisinde insanoğlu doğayı ve doğal varlıkları alabildiğince kullanma/tüketme...

  https://www.biyologlar.com/turkiyenin-ekolojik-varsilliklari-nelerdir
 • Ekosistem Açısından Doğa-Çevre ve Orman

  Ekosistem birbirleriyle, yönü ve şiddeti zamana ve ortama göre değişik ilişkiler içinde bulunabilen, sonsuz sayıda alt sistemden oluşmuş, canlı-cansız sistemlerdir. Ekosistem, canlı ve cansız varlıkları birbiriyle etkileşim içinde bulunan, canlı ve cansız varlıkları nitelik ve niceliğine bakmaksızın birbirini etkileyebilen doğal sistemlerdir. Doğrudan ve dolaylı etkileri, doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmesi herhangi bir mülkiyet biçimi ve sınırıyla...

  https://www.biyologlar.com/ekosistem-acisindan-doga-cevre-ve-orman
 • Canlı bir ekosistem oluşturulabilir mi ?

  Tabi ki oluşturulabilir. Küçük bir akvaryum alıp içine yapay bir kurbağa havuzu ekle etrafına bol miktarda toprak toprağın olduğu olduğu bölgelere küçük bitkiler dikip geri kalan kısımlarına karıncalar bırakabilirsin havuzun içine kurbağa yada küçük bir kaplumbağa bırakabilirsin bitkileri suladıkça kök salıp büyüyecektir. Diğer başka böcek türleride eklemek mümkün toprak içine zamanla karıncalar yuva yapacaktır... İşte size basit ve yapay bir eko...

  https://www.biyologlar.com/canli-bir-ekosistem-olusturulabilir-mi-
 • Enerji dönüşümlümüdür yoksa döngüselmidir.

  Enerjinin Dönüşümü Hareket halinde bulunan bir otomobilin, hareket etmek için benzine ya da benzer bir yakıta ihtiyaç duyduğunu hepimiz biliriz. Bu yakıt ya benzindir, ya mazottur ya da otogazdır… Ancak ne olursa olsun aracın hareketi için bir tüketimin yapılması gerekmektedir. Netice itibari ile de şu kanun aklımıza gelmektedir:”Madde vardan yok, yoktan var olmaz.” Hakeza, enerjinin korunumu yasası da burada devamı mahiyetinde ifade edilmektedir:”Enerji vardan yok,...

  https://www.biyologlar.com/enerji-donusumlumudur-yoksa-donguselmidir-
 • IoT ve Ağ Tabanlı Tıbbi Cihazlarda Kritik Bir Özellik Olarak Güvenlik

  IoT ve Ağ Tabanlı Tıbbi Cihazlarda Kritik Bir Özellik Olarak Güvenlik

  Intel Security, Atlantik Konseyi’nin Sağlığa Yönelik Nesnelerin İnternetinde Zorluklar ve Fırsatlar Raporu Washington -2015 – Intel Security ve Atlantik Konseyi tarafından bugün yayımlanan yeni bir rapora göre, nesnelerin İnternetine (IoT) bağlı ağ tabanlı tıbbi cihazlar, güvenliğin en baştan dahili olarak sağlanması halinde büyük umut vaat ediyor.  Sağlığa Yönelik Nesnelerin İnterneti: Ödüller ve Riskler başlıklı raporda, tıbbi tedavi, ilaç tedavisi ve...

  https://www.biyologlar.com/iot-ve-ag-tabanli-tibbi-cihazlarda-kritik-bir-ozellik-olarak-guvenlik
 • Kuşların genel özellikleri nelerdir

  Kuşların genel özellikleri nelerdir

  Kuşlar (Latince: Aves), tüylü, kanatlı, sıcakkanlı, yumurta ile üreyen, omurgalı hayvanlar.

  https://www.biyologlar.com/kuslarin-genel-ozellikleri-nelerdir
 • Tüketici Organizmalar

  Bir ekosistemin başka bitki ve hayvanları yiyen hayvansal ve bitkisel öğeleri.

  https://www.biyologlar.com/tuketici-organizmalar
 • Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) Kesişen Konular Toplantısı yapıldı

  Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) Kesişen Konular Toplantısı yapıldı

  BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ (BÇS) KESİŞEN KONULAR TOPLANTISI YAPILDI..(18 TEMMUZ 2012 İZMİR, MENEMEN )   Bilindiği üzere ülkemiz Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesini 1992’de imzalamış ve 29 Ağustos 1996 tarih ve 4177 sayılı Kanun ile onaylamıştır. Sözleşme 14 Mayıs 1997 yılında ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme kapsamında taraf ülkelerin yapması gereken yükümlülükler yer almakta olup, sözleşme kapsamında ulusal yükümlülüklerimiz...

  https://www.biyologlar.com/biyolojik-cesitlilik-sozlesmesi-bcs-kesisen-konular-toplantisi-yapildi
 • Pigment nedir?

  Pigment nedir?

  İnsan vücudunda saç, kan ve deriye rengini veren maddedir.Dünyada yer alan her varlığın bir rengi bulunur ve renklerin olmadığı bir dünya hayal dahi edilemez. Renkler, yaşam için olmazsa olmaz kavramlardan bir tanesini ifade etmektedir. Dünya renk kavramı olmadan düşünülemezken nesnelerin rengini veren moleküller bulunur. Bu moleküllerin genel adına ise pigment adı verilir.Düşünüldüğü zaman sadece nesnelere değil hayata renk katma gibi bir fonksiyonu bulunan...

  https://www.biyologlar.com/pigment-nedir
3WTURK CMS v8.1