Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 12 içerik listeleniyor

 • HIV yapısal kalp hastalığına yol açıyor

  HIV yapısal kalp hastalığına yol açıyor

  Kandaki saptanabilir virüs yükü, kalp hastalığının prevalansını neredeyse iki katına çıkarmaktadır . Ambargo: 11 Aralık 2013, 8:30am CET Paris Time – 9:30 am Local Time İstanbul, Türkiye – 11 Aralık 2013: EuroEcho-Imaging 2013 sırasında Madrid, İspanya'dan Dr. Nieves Montoro tarafından sunulan araştırmaya göre, HIV yapısal kalp hastalığına yol açıyor. Bulgular, kardiyovasküler taramanın, başta pozitif bir kan virüs yüküne sahip olanlar olmak üzere tüm...

  https://www.biyologlar.com/hiv-yapisal-kalp-hastaligina-yol-aciyor
 • ARTERLER

  Arterler, kanı kalpten kapiller yatağa taşıyan efferent damarlardır. 1-Elastik (İletici-Büyük) Arterler: Aort ve büyük dallarını kapsar. Elastinden dolayı taze yapılarda sarı renkte izlenirler. Çapları 7 mm’den fazla ancak çaplarına göre duvarları incedir. Arterlerde en gelişmiş tabaka tunika mediadır. Kanın kalpten uzaklaştırılmasını ve kalp atımı sonucu basınç dalgalanmalarını yumuşatır. Sistolde elastik lamina gerilir ve basınç değişimini...

  https://www.biyologlar.com/arterler
 • ARTERLERDEKİ ÖZELLEŞMİŞ DUYSAL YAPILAR

  Arterlerde 3 tip özelleşmiş duysal yapı bulunur. Bunlar karotid sinuslar, karotid cisimler ve aortik cisimlerdir. Karotid sinusler: A.carotis communis'in çatallanma yerinin hemen distalinde, internal karotid arter duvarında yerleşik bir baroreseptördür. Bu alanda damarın adventisyası biraz kalındır ve glossofarengeal sinirden zengin duysal sinir sonlanmaları alır. Bu bölgedeki media incedir ve kan basıncı artışında gerginleşir; bu gerginlik sinir sonlanmalarını uyarır....

  https://www.biyologlar.com/arterlerdeki-ozellesmis-duysal-yapilar
 • Kan Basıncı ve tansiyon ölçülmesi ve Kan

  Kan Basıncı Tansiyon Kalp döngüsü boyunca atardamarlardaki basınç değişkenlik gösterir. Kalp ventrikülleri kasılarak kanı arter sistemine pompalar ve daha sonra gevşeyerek bir sonraki pompalamada gönderecekleri kan ile dolarlar. Arterlere doğru meydana gelen bu kesintili kan akımı, arter sisteminden kılcal damarlara doğru sürekli bir kan akışı ile dengelenir. Kalp kanı atardamarlara pompaladığında, kalbin bir sonraki kasılmasına kadar yavaşça azalan ani bir...

  https://www.biyologlar.com/kan-basinci-ve-tansiyon-olculmesi-ve-kan
 • Atardamar

  Atardamar veya diğer adıyla arter, kalpten vücüda kan taşıyan damarlardandır. Pulmoner arter ve umblikal arterler dışında oksijenlenmiş kanı taşırlar. Dolaşım sistemi hayatın devam etmesi için son derece önemli bir sistemdir. Tam olarak hücrelere oksijen ve besin taşınması fonksyonun yanı sıra, karbondioksit ve atık ürünlerin taşınması, pH düzeyinin düzenlenmesi ve plazma, protein ve immün sistem akışkanlınğının sağlanması gibi fonksyonlar da vardır....

  https://www.biyologlar.com/atardamar
 • Oskültasyon Deneyi

  Bu bölümde kan basıncını bir stetoskop kullanarak ve Korotkoff seslerini dinleyerek, klasik yöntemle ölçeceksiniz. Stetoskop ve sifgmomanometre kullanımına alışmak amacıyla bu alıştırmadan fayda nallanınız. İşlem basamakları Sfigmomanometre, bir basınç manşonu ve onu şişiren, basınç göstergeli bir pompadan oluşur. Kullanacağınız sistemde ayrıca bir basınç çevireçi (transdücer) da mevcuttur. 1.​ Sfigmomanometrenin manşonunu şekilde gösterildiği...

  https://www.biyologlar.com/oskultasyon-deneyi
 • Kalp Yetersizliği 2012

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehdi Zoghi, Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin Kalp Yetersizliği 2012 Kılavuzuna genel bakışını  ve kendi görüşlerini Medical Tribune’e değerlendirdi. Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin (ESC) 2008’deki KY kılavuzundan bu yana 19 büyük araştırmanın sonuçlandığını belirten Prof. Dr. Mehdi Zoghi, yeni kılavuzda öne çıkan ve geride kalan konularla ilgili şu bilgileri verdi: “Yeni...

  https://www.biyologlar.com/kalp-yetersizligi-2012
 • Hipertansiyon ve Yaşam Tarzı Değişikliği

  Hipertansiyon ve Yaşam Tarzı Değişikliği

  Sanayileşmiş ülkelerde en sık ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. Kardiyovasküler risk faktörleri iyi bilindiğinde, bu ölümlerin çoğu önlenebilmektedir. Obezitekardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörü olmasının yanı sıra hipertansiyon gibi kardiyovasküler risk oluşturacak hastalıklara da yol açabilmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar obezite ile kardiyovasküler risk faktörleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu...

  https://www.biyologlar.com/hipertansiyon-ve-yasam-tarzi-degisikligi
 • Hipertansiyon

  Kronik olarak sistolik ve diyastolik arteriyel kan basınçlarının yüksek seyretmesi durumudur

  https://www.biyologlar.com/hipertansiyon
 • Kalp Atışının Arkasındaki Fizik

  Kalp Atışının Arkasındaki Fizik

  Konu kalp atışı gibi evrensel bir gerçek olduğunda, bilim insanlarının bunun altında yatan bilimi çok iyi anladıklarını düşünebilirsiniz. Fakat yüzyıllar boyunca kalbimizin çalışmasını sağlayan fizik, araştırmacıların meraklı gözlerinden saklanabilmiştir.

  https://www.biyologlar.com/kalp-atisinin-arkasindaki-fizik
 • Kalbin Anatomisi ve Görevleri Nelerdir ?

  Kalbin Anatomisi ve Görevleri Nelerdir ?

  İnsan Kalbinin Dış Anatomisi Encyclopaedia Britannica/UIG/Getty Images

  https://www.biyologlar.com/kalbin-anatomisi-ve-gorevleri-nelerdir-
 • Diyastol nedir?

  - Kalbin gevşemesine de diyastol adı verilir. - Kalbin ve atardamarların dolaşım sırasında genişlemesi.

  https://www.biyologlar.com/diyastol-nedir
3WTURK CMS v8.1