Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 5 içerik listeleniyor

 • ASPİRE EDİLMİŞ KEMİK İLİĞİ

  Bazen, sadece kemik iliği kesitlerinin araştırılması (incelenmesi) myelofibrosis, aplastik anemi veya sekonder karsinoma gibi hastalıkların teşhisini doğrulayacaktır. Aspire edilmiş örnek¬ler fiksatife aktarılana kadar sıvı olarak muhafaza edilmeli ve son¬ra aşağıdaki gibi işleme konulmalıdır. Teknik 1-2 cc’lik ilik bilinen yolla hızlı aspirasyonla alınır ve direkt olarak temiz bir lama alınarak ezilerek yayılır. Geriye kalan kemik iliği 6 damla Wintrobe’in...

  https://www.biyologlar.com/aspire-edilmis-kemik-iligi
 • KEMİK DOKUSU VE DEKALSİFİKASYON

  Kemiğin mineral içeriği nedeni ile yumuşak dokular için kullanılan yöntemlerin modifikasyonlarının uygulanması gereklidir. En uygun teknik, parçanın ebatı ve yapısı, amaç, zaman ve elde mevcut olan aletlere göre değişebilmektedir. Kemik ve patolojik olarak kalsifiye olmuş yumuşak dokuların genellikle kesit almadan önce kalsiyum tuzlarının uzaklaştırılması gerekirken dekalsifiye edilmemiş kemiklerin ve dişlerin preperasyonunun özel yöntem ve aletlerle yapılması...

  https://www.biyologlar.com/kemik-dokusu-ve-dekalsifikasyon
 • ASİT DEKALSİFİKASYON SIVILARI

  Ençok kullanılan yöntem, kalsiyum tuzlarını asit çözeltisinde çözmektir. Birçok yöntem olmasına karşın en çok nitrik asit, formik asit ve trikloroasetik asit karışımları kullanılmaktadır. 1-Nitrik Asit: Çok hızlı dekalsifiye eder fakat dokuda harabiyete yol açar ve uygulama uzun olduğunda çekirdek boyamasını inhibe eder. Bu nedenle küçük parçaların hızlı dekalsifikasyonunda kullanılırlar. Tespit edilmiş küçük kemik parçaları distile su ile taze...

  https://www.biyologlar.com/asit-dekalsifikasyon-sivilari
 • ELEKTROLİTİK DEKALSİFİKASYON

  Hidroklorik asit ve formik asitli çözeltinın kullanıldığı bir banyo, kemiğin dekalsifikasyonu için elektrolitik bir ortam olarak kullanılır. Araştırmacılar sitolojik ayrıntıya ve boyamaya zarar vermeksizin daha hızlı bir dekalsifikasyon olduğunu iddia etmişlerdir. Birçok araştırıcı tarafından yöntemle ortaya çıkan ısının artan dekalsifikasyon hızından büyük ölçüde sorumlu olduğu fakat spesimenin kavrulma riskinin bulunduğu...

  https://www.biyologlar.com/elektrolitik-dekalsifikasyon
 • DEKALSİFİKASYONU TEST ETMEK

  Dekalsifikasyon testi X-ray ile yapılmaktadır. Ancak histoloji laboratuvarlarında olmadığından genellikle X-ray denemesi yapılamaz. Bunun yerine dekalsifiye edilmiş sıvı içinde kalsi¬yum tuzunu arama kimyasal testi yapılabilir. Negatif bir sonuç dekalsifikasyonun iyi gerçekleştiğini gösterir. 5 cc dekalsifikasyon sıvısına turnosol alkali oluncaya kadar damla damla güçlü amonyum eklenir. 0.5 cc doygun amonyum oksalat eklenir. Amonyum eklemesinden sonra eğer çözelti...

  https://www.biyologlar.com/dekalsifikasyonu-test-etmek
3WTURK CMS v8.1