Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 16 içerik listeleniyor

 • Bilimin Önünü Açmak İçin Biyologlara Kulak Verin

  Bilimin Önünü Açmak İçin Biyologlara Kulak Verin

  Dünyada önde gelen meslek gruplarından olan biyologlar, ülkemizde özlük hakları açısından yaşadıkları mağduriyetleri Sağlık Dergisi’ne ileterek çözüm önerisinde bulundular. Türkiye Biyologlar Derneği Üyesi Yalçın Dedeoğlu, “Özellikle gelişmiş ülkelerde bilimsel problemleri çözenlerin başında biyologlar geliyor. Türkiye’de ise biyologlara önem verilmiyor” dedi. Bütün canlı varlıkları, birbirleri ve çevreleri ile olan etkileşimlerini, bilimsel...

  https://www.biyologlar.com/bilimin-onunu-acmak-icin-biyologlara-kulak-verin
 • Ernest Haeckel'in yineleme teorisi

  19. yüzyılda Ernest Haeckel'in yineleme (recapitulation) kuramı ve biyogenetik kanunu genel kabul görmüştü. Bu teori genelde "ontogeni filogeniyi yineler" olarak ifade edilir, yani bir organizmanın gelişimi o türün evrimsel gelişimini aynen yansıtır. Haeckel'in hipotezinin ilk versiyonu, embriyonun yetişkin evrimsel atalar şeklinde olduğu, artık yanlış kabul edilmektedir. Hipotezin yeni ifadesi, embriyonun gelişiminin evrimsel ataların embriyolarınkini yansıttığıdır....

  https://www.biyologlar.com/ernest-haeckelin-yineleme-teorisi
 • Moleküler Biyolog Aranıyor

  Moleküler Biyolog Aranıyor

  •Üniversitelerin Biyoloji, Moleküler Biyolog ve Genetik, Gıda Mühendisliği Bölümlerinden mezun, •Gıda laboratuvarında mikrobiyolojik analizler ve GDO analizleri yapmış, benzer pozisyonlarda•En az 1 yıl iş tecrübesi olan,•İyi derecede ingilizce bilgisine sahip,•Konusu ile ilgili raporlama ve yorumlama becerisine sahip,•İnsan ilişkileri güçlü, iletişim becerileri yüksek,•Takım çalışmasına uyumlu analitik düşünebilen, dikkatli, kendini geliştirmeye ve...

  https://www.biyologlar.com/molekuler-biyolog-araniyor
 • Köprülü kanyon flora ve faunası

  Antalya - Köprülü Kanyon Milli Parkı Ülkemizdeki Milli Parklar Yeri:Antalya İli Ulaşım: Akdeniz Bölgesinde, Antalya ili,Manavgat ilçesi sınırları dahilinde yer alan Milli Parka Antalya'nın 49. km ayrılan bir yol ile gidilir.Bu yol Akdeniz sahillerinden ayrılıp Taşağıl'dan geçip Beşkonak'a ulaşır. Özelliği: Milli Parkın rekreasyonel dokusunu Köprü ırmağı teşkil eder. Bu ırmağın değişken karakteri rafting sporu için ideal alanı yaratır.Ağaçlarla...

  https://www.biyologlar.com/koprulu-kanyon-flora-ve-faunasi
 • Hayvanların Organizma Alemindeki Yeri

  Organizma alemi içinde hayvanların morfolojik ve ekolojik olarak ayrı bir yeri vardır. Hayvanlar diğer canlılardan kendilerine özgü karakterleri, yaşam biçimleri ile sıyrılırlar.

  https://www.biyologlar.com/hayvanlarin-organizma-alemindeki-yeri
 • Filogenetik Nedir

  Biyolojide filogenetik çeşitli organizma grupları (örneğin türler veya topluluklar) arasındaki evrimsel ilişkinin araştırmasıdır. Bu ilişkiler filogeni olarak adlandırılır. Filogenetik terimi Yunanca kökenlidir, "kabile, ırk" anlamına gelen file veya filon (φυλή/φῦλον) ve doğumla ilişkili anlamındaki genetikos (γενετικός) ("doğum" anlamında olan genesis (γένεσις) kökünden gelir) terimlerinden türetilmiştir. Organzimaların...

  https://www.biyologlar.com/filogenetik-nedir
 • POLİASETİLENLER = POLİKETİDLER ve YAĞ ASİTLERİ

  Asetik asit canlılarda serbest olarak bulunmaz, reaktifliği çok yüksek olup biyosentez metabolizmalarının anahtar bileşiklerinden olan CH3 – C = O – CoA tiyoesteri halinde bulunur. Özellikle de yağ asitleri sentezinde ve dolayısı ile bu madde grubundan sentezlenen birçok maddenin oluşumunda çok önemli yer tutar. Terpenler ve steroidler, şikimik asitten sentezlenen flavonoidler, alkaloidler gibi birçok ikincil metabolitlerin kaynağıdır. Örneğin yağ asitlerinin...

  https://www.biyologlar.com/poliasetilenler-poliketidler-ve-yag-asitleri
 • HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER

  Doğal bileşiklerdeki bu stabl, düz zincire dönüşmesi pek kolay olmayan, en az benzen halkası kadar sağlam ve halka yapısında C yanında N, O veya S atomları da bulunan madde grubuna hetreosiklik bileşikler adı verilir. Heterosiklik poliketidler arasında purin ve pirimidinden tiyofen – vitamin B12, gibi maddeler yanında , klorofil a yapısındaki pirol, triptofan ve pirolinin yapısındaki pirolidin, vitamin B1 ve penisilinlerin yapısındaki tiazol, triptofan ve IAA...

  https://www.biyologlar.com/heterosiklik-bilesikler
 • Biyologların Suçu Ne ?

  Biyoloji Bölümünden her yıl yaklaşık 6 bin kişi mezun olmasına rağmen mezunlara kadro verilmiyor... Türkiye’de Fen /Fen-Edebiyat Fakültelerinde Biyoloji Bölümlerinde halen, ortalama 25.000 öğrenci okuyor ve her yıl ortalama 6.000 öğrenci Biyoloji bölümlerinden mezun oluyor. Kamuda meslek ünvanımızı 1933 yılında almış bir meslek grubu olarak: Dünyada gelişmiş tüm ülkelerde ve Avrupa Birliği ülkelerinde Çevre, Tarım ve Sağlık sektörleri başta olmak...

  https://www.biyologlar.com/biyologlarin-sucu-ne-
 • KAROTENOİDLER, TAKSONOMİK DAĞILIM VE BİYOGENETİKLERİ

  FOTOSENTETİK DOKULARDAKİ DAĞILIMLARI Klorofillerle birlikte fotosentetik bakterilerin kromatoforlarında ve yeşil algler ile yüksek bitkilerin kloroplastlarındaki granalarda mutlaka ve fotosentetik olmayan dokularda da bulundukları çok uzun zamandır bilinmektedir. Kloroplast klorofilleri a ve b ile karotenoidlerinin kompozisyonu nitel ve nicel olarak çok az farklılıklar gösterebilir. Tipik olarak sırasıyla b-karoten, lutein, violaksantin ve neoksantindir. a-karoten iz...

  https://www.biyologlar.com/karotenoidler-taksonomik-dagilim-ve-biyogenetikleri
 • Biyogenez nedir

  Biyogenez nedir

  Eski Yunan filozofu Aristo (M.Ö. 384-322), 2000 yıldan daha fazla bir zaman önce, canlının ilk meydana gelişi üzerinde düşünmeye başlamıştır. Aristo canlının kendiliğinden var olabileceğine, yani cansız maddelerden kendiliğinden oluştuğuna inanıyordu. Bu, canlının oluşumu üzerine ileri sürülen abiyogenez (spontan jenerasyon, kendiliğinden oluşum) hipotezidir. Abiyogenez hipotezi, cansız maddenin kendi kendine canlı olabileceğini ileri sürer.Aristo’nun...

  https://www.biyologlar.com/biyogenez-nedir
 • Filogenetik nedir ?

  Biyolojide filogenetik çeşitli organizma grupları (örneğin türler veya topluluklar) arasındaki evrimsel ilişkinin araştırmasıdır.

  https://www.biyologlar.com/filogenetik-nedir-
 • Haeckel biyogenetik kuralı

  Ernst Haeckel tarafından 1874 yılında öne sürülen bu kural ontogeni ile filogeni arasındaki ilişkiyi açıklar. Buna göre ontogeni filogeniyi tekrarlar. Yani bir canlının embriyolok dönemdeki gelişimi, atalarının evrimsel geçmişindeki değişimlerini tekrarlar. Bu kural bazı disiplinlerce kabul görmüş veya genişletilmiştir. Biyoloji, antropoloji ve gelişim psikoloji bu disiplinlerden bazılarıdır.

  https://www.biyologlar.com/haeckel-biyogenetik-kurali
 • Biyogenez nedir ?

  Biyogenez nedir ?

  Eski Yunan filozofu Aristo (M.Ö. 384-322), 2000 yıldan daha fazla bir zaman önce, canlının ilk meydana gelişi üzerinde düşünmeye başlamıştır.

  https://www.biyologlar.com/biyogenez-nedir-
 • Kuşadası'nda Keşfedilen Mantara "TÜRKİYE" Adı Verildi

  Kuşadası'nda Keşfedilen Mantara "TÜRKİYE" Adı Verildi

  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan KAYGUSUZ, Türkiye'den (Kuşadası) yeni bir mantar türü keşfederek bilim dünyasına tanıttı.

  https://www.biyologlar.com/kusadasinda-kesfedilen-mantara-turkiye-adi-verildi
 • Biyogenetik rezervler

  Soyu tükenmekte ya da genetik çeşitliliği çok azalmakta olan tür ve tür topluluklarını korumaya yönelik uluslar arası düzeyde bir koruma alanı çeşidi.

  https://www.biyologlar.com/biyogenetik-rezervler
3WTURK CMS v8.1