Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 2294 içerik listeleniyor

 • Bitkilerde Fenotip ve Genotip

  İncelenen bir karakter yada karekterler içinde bir organizmanın görünüşü onun fenotipini oluşturur. Fenotip genel olarak açıklayıcı bir kelime veya ifade ile belirtilir. Öte yandan bir bireyin genetik içeriği ise onun genotipidir ve genel olarak herhangi bir alfabe harfleri yada uygun sembollerle gösterilir. Bu örnekde derin kıvrımlı yaprak kenarı ve düz kıvrımsız yaprak kenarı fenotip, DD, dd, D ve d sembolleri ise sırasıyla somatik ve gametik genotipdir. Bir...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-fenotip-ve-genotip
 • Populasyon Dinamiği Çalışma...

  Bir populasyonun gen havuzu incelenen karakterle ilgili alel frekanslarına göre tanımlanır Populasyon, aynı türe ait bireylerin oluşturduğu gruptur. Bir populasyondaki (bireylerinin arasında) üreyebilme yeteneğindeki bir grup tarafından oluşturulur. Bir populasyonda bireyler birbirinden izole olabilir. bu genetik materyal değişimi, ya da bir bölgede farklı alel yoğunluğu nadirde olsa görülebilir Herhangi bir anda bir nüfus genlerin toplam toplam nüfus gen havuzu denir....

  https://www.biyologlar.com/populasyon-dinamigi-calisma-
 • Rasgele Genetik Sürüklenme Nedir

  Evrimin iki önemli mekanizması doğal seçilim ve genetik sürüklenmedir. Çoğu insan doğal seçilimi makul bir şekilde anlayabiliyor; buna rağmen, genetik sürüklenmenin öneminin farkında değiller. Özellikle evrim karşıtları, evrim teorisinde çok daha fazlası olduğunu fark etmeden, saldırılarını doğal seçilim üzerinde yoğunlaştırıyorlar. Darwin, genetik sürüklenmeyi bilmiyordu; bu, modern biyologların artık neden “Darwinci” olmadıklarını gösteren...

  https://www.biyologlar.com/rasgele-genetik-suruklenme-nedir
 • GEN HARİTALAMA STRATEJİLERİ

  Genetik haritalama temelde, William Bateson ve Reginald Punnett tarafından yürütülmüş genetik bağlantı çalışmalarına dayanmaktadır. 1911’de Thomas Hunt Morgan’ın Drosophila ile yaptığı bağlantı çalışmalarında, bağlantılı genler arasında krossingover oranının farklı olduğunun gözlemi, krossingover sıklığının kromozom üzerindeki genleri arasındaki uzaklığı belirttiği fikrini meydana getirmiştir. İlk genetik haritalama, Morgan’ın öğrencisi...

  https://www.biyologlar.com/gen-haritalama-stratejileri
 • DNA ve Özellikleri Hakkında Kapsamlı Bilgi

  Deoksiribonükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. Protein ve RNA gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı DNA; bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. Bu genetik bilgileri içeren DNA parçaları gen olarak...

  https://www.biyologlar.com/dna-ve-ozellikleri-hakkinda-kapsamli-bilgi
 • Çeşitlilik, Varyasyon, Morfoloji

  Bir tür içinde pek çok karakterleri bakımından önemli ölçüde faklılıklar bulunmaktadır. Yani tür içinde aynı gen havuzunu paylaşan bireyler arasında farklılıklar mevcuttur. Başka bir deyişle, aynı türün değişik alanlarda yaşayan populasyonları (populasyonlar arası) ve aynı yöredeki bir populasyonun bireyleri arasında (populasyonlar içi) pek çok özellikleri bakımından bir çeşitlilik vardır. Populasyon içinde her bir karakter, ya da karakter kümeleri...

  https://www.biyologlar.com/cesitlilik-varyasyon-morfoloji-2
 • Homolog rekombinasyon

  Homolog rekombinasyon (genel rekombinasyon olarak da bilinir), benzer veya aynı dizilere sahip DNA iplikleri arasında nükleotit dizilerinin birbiriyle yer değiştirdiği bir genetik rekombinasyon tipidir. Bu süreç sırasında DNA birkaç kere kesilir, sonra da birleştirilir. Homolog rekombinasyon, DNA'daki çift iplikli kırıkların hatasız tamirinde kullanılmanın yanı sıra, mayoz sırasında krosover yoluyla yeni DNA dizi bileşimlerinin (kombinezonlarının) oluşumunu da...

  https://www.biyologlar.com/homolog-rekombinasyon-1
 • Geri çaprazlama nedir ?

  Bir melezin (veya genotipi bilinmeyen bir bireyin ) ana veya babasıyla (veya onlarla aynı genotipteki bir bireyle) çaprazlanmasına denir. Eğer melez birey söz konusu karateri bakımından bir resesif homozigotla çaprazlanıyorsa, buna Test (kontrol) Çaprazlaması denir.

  https://www.biyologlar.com/geri-caprazlama-nedir-
 • Monohibrit çaprazlama nedir ?

  Monohibrit çaprazlama, bir türün tek bir karakterini taşıyan gen lokusları bakımından iki gametin çaprazlanmasıdır. Bu şekilde yalnızca bir özellik dikkate alınarak yapılan çaprazlamalara "monohibrit çaprazlama", bu olayın kalıtımına da "monohibrit kalıtım" denir. Eğer bir canlıda iki gen birbirine tamamen benziyorsa, (SS ya da ss gibi) bunlara "homozigot" ya da "saf kan" denir. Saf kan (homozigot) bireyler elde etmek için kendileşme yapılır yani döllenme...

  https://www.biyologlar.com/monohibrit-caprazlama-nedir-
 • Mendel genetiği nedir ?

  Mendel’in 1. yasası: Alellerin ayrışım prensibi = Bağımsız ayrışım prensibi P: SS (anne) X ss (baba) kromozom sayısı:2n Bu karakterler çaprazlanır Muhtemel aleller: G: S (anneden) ve s (babadan) kromozom sayısı: n F1: Ss Çaprazlama sonucu oluşan karakter sarı renk tohumdur. Birbirlerinden belli bir karakterin farklı iki çeşidiyle ayırt edilen (iki allel) iki saf soyun aralarında çaprazlanması sonucu F1 dölünde, ana ve babadan yalnız birine benzeyen homojen...

  https://www.biyologlar.com/mendel-genetigi-nedir-
 • Farmakogenetik nedir ?

  Kişilerdeki genetik farklılıklarından dolayı alınan ilacın farmakokinetiği ve farmakodinamiği değişmektedir. Farmakokinetik değiştiğinde ilacın vücuttaki seyri yani yazgısı değişir. Özellikle ilacın eliminasyon ve/veya metabolizmasında rol oynayan enzimlerdeki bu genetik farklılık önemlidir. Yani bu enzimler fazla olduğunda ilaç çok çabuk metabolize olacak ve eğer ilacımız ön-madde (prodrug)değilse etki süresi veya etkisi azalacaktır. Bu şekilde aynı...

  https://www.biyologlar.com/farmakogenetik-nedir--1
 • XYY sendromu

  XYY sendromu

  XYY sendromu; erkek bireyin iki Y kromozomu taşımasına neden olan bir eşey kromozomlarında meydana gelen anöplodi durumudur.Genelikle uzun boyluluk dışında herhangi bir morfolojik değişim görülmez. Boy ortalamaları, normalin yaklaşık 7 cm'in üzerindedir. Gelişme geriliği ve davranış sorunları vardır. Normal doğurganlıkta ve testesteron seviyesindedirler. Bu karyotipe ilişkin bazı çelişkiler yaşanmıştır. İlk kez hapishane hastanesinde zeka olarak normal-altı...

  https://www.biyologlar.com/xyy-sendromu
 • XYY sendromu

  XYY sendromu

  XYY sendromu; erkek bireyin iki Y kromozomu taşımasına neden olan bir eşey kromozomlarında meydana gelen anöplodi durumudur.Genelikle uzun boyluluk dışında herhangi bir morfolojik değişim görülmez. Boy ortalamaları, normalin yaklaşık 7 cm'in üzerindedir. Gelişme geriliği ve davranış sorunları vardır. Normal doğurganlıkta ve testesteron seviyesindedirler. Bu karyotipe ilişkin bazı çelişkiler yaşanmıştır. İlk kez hapishane hastanesinde zeka olarak normal-altı...

  https://www.biyologlar.com/xyy-sendromu
 • Genetik Terminoloji

  Alel: Bir genin alternatif formlarından biridir. Diploit: Hücre çekirdeğinde herbir kromozom tipinin iki kopyasının bulunmasıdır. Böyle kromozom takımına diploit ya da 2N denir. Sirke sinekleri diploittir ve 4 çift kromozom taşırlar. Dominant/resesif: Diploid organizmalarda bir alel fenotipik olarak hem homozigot hem de heterozigot durumlarda ifade edilebiliyorsa dominanttır (baskın). Alel sadece homozigot durumlarda fenotipik özelliğini ortaya koyabiliyorsa resesif...

  https://www.biyologlar.com/genetik-terminoloji
 • Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Yaban Hayvanlarına Yardım Elini Uzatıyor

  Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Yaban Hayvanlarına Yardım Elini Uzatıyor

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Türkiye genelinde çeşitli sebeplerle yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek, tabii yaşam alanlarına yeniden kazandırıyor.Doğaya uyum sağlayamayacak durumda olan bireyler ise uygun hayvanat bahçelerine ve doğal yaşam parklarına yerleştiriliyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yaklaşık 2 bin yaban hayvanı tedavi edilerek yeniden tabiata...

  https://www.biyologlar.com/orman-ve-su-isleri-bakanligi-yaban-hayvanlarina-yardim-elini-uzatiyor
 • 2014 Yılında 1 Milyon 844 Bin Kuş Tek Tek Sayıldı

  2014 Yılında 1 Milyon 844 Bin Kuş Tek Tek Sayıldı

  2014 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonuna alınan Kış Ortası Su Kuşu Sayımlarında (KOSK) 2014 verilerine göre doğrudan Bakanlıkça belirlenen 51 alanda Üniversiteler, STK’lar ve gönüllülerin katılımıyla toplam 99 kuş türünden 1 milyon 844 bin 415 birey sayıldı.       Kış Ortası Su Kuşu Sayımları her yılın Ocak–Şubat aylarında, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin...

  https://www.biyologlar.com/2014-yilinda-1-milyon-844-bin-kus-tek-tek-sayildi
 • Beslenme türleri, canlılarda beslenme çeşitleri nelerdir?

  A)Ototroflar: İhtiyacı olan organik gıdaları kendileri sentezleyebilen canlılardır. Gıda sentezlerken kullandıkları enerjinin şekline nazaran iki tip ototrof canlı vardır: a) Fotoototroflar: Klorofilleri yardımıyla ışık enerjisi kullanarak organik gıda sentezleyenler. Klorofilli bakteriler,Mavi-yeşil algler, Kloroplast taşıyan protistalar ve bitkiler bu gruptan canlılardır. b) Kemoototroflar: Güçlü oksidasyon enzimleri yardımıyla oksitledikleri inorganik maddelerden...

  https://www.biyologlar.com/beslenme-turleri-canlilarda-beslenme-cesitleri-nelerdir
 • Gen Oranının Değişmesi

  Bir populasyondaki genlerin frekansını etkileyen kuvvetler yoksa populasyon dengededir, gen frekansları ve birey oranları sabittir. Populasyonlardaki denge uzun süre kalamaz. Gen frekanslarını etkileyen faktörler her zaman bulunabilir.

  https://www.biyologlar.com/gen-oraninin-degismesi
 • Hayatın Başlangıcı, Evrim Teorileri

  Hayatın Başlangıcı ve Evrim Teorileri Bilim adamları uzun yıllardır hayatın nasıl başladığını bulmaya çalışmışlar ve bunun üzerine bir çok hipotez, görüş ve teoriler (Doğal Seleksiyon, Evrimle ile ilgili Görüşleri(Lamarck’ın Görüşleri, Darwin’in Görüşleri), Abiyogenez Hipotezi, Biyogenez Hipotezi, Heterotrof Hipotezi, Ototrof Hipotezi,Panspermia Hipotezi) kurulmuştur. 1. Abiyogenez (Kendiliğinden Oluş) Hipotezi Eski Yunan filozofu Aristo canlıların...

  https://www.biyologlar.com/hayatin-baslangici-evrim-teorileri
 • Bilinen En Eski İnterseks <b class='text-danger'>Birey</b> Bulundu

  Bilinen En Eski İnterseks Birey Bulundu

  İngiltere’deki bir Antik Roma şehrinde, erkek ve kadın DNA’larını birlikte taşıyan, bilinen en eski interseks birey bulundu. Bu araştırmanın sonuçları bilinen bir gerçek olmasına rağmen kabulünde sıkıntılar olan sadece iki cinsiyetten ibaret olmadığımız fikrine antik dönemden kanıtlar sunuyor.Güney Londra’daki Southwark’da bir mezardan bulunan genç bir bireye ait iskelet, şu ana kadar bilinen en erken interseks birey olarak kayda geçti. İskeletin 1979...

  https://www.biyologlar.com/bilinen-en-eski-interseks-birey-bulundu
 • Cinsiyetin Belirlenmesi

  Cinsiyetin Belirlenmesi

  1. Eşeyin Modifikasyonla Belirlenmesi ◾ Bonellia isimli hortumlu hayvan, denizlerde yaşamakta ve döllenmiş yumurtalarını suya bırakmaktadır. Bu yumurtaların bazıları suda serbest olarak gelişirken, bazıları ana canlının hortumuna yapışarak gelişmesini tamamlar. Serbest gelişenlerin hepsi dişi, hortuma yapışarak gelişenlerin hepsi ise erkek olmaktadır. Buna göre, cinsiyeti hortumdan alınan bazı maddeler belirlemektedir. ◾ Bir halkalı solucan türünde,...

  https://www.biyologlar.com/cinsiyetin-belirlenmesi-1
 • 7,000 Yıllık İskelette Bilinen En Eski Lösemi Vakası Bulunmuş Olabilir

  7,000 Yıllık İskelette Bilinen En Eski Lösemi Vakası Bulunmuş Olabilir

  7,000 Yıllık İskelette Bilinen En Eski Lösemi Vakası Bulunmuş OlabilirAlmanya’da 7,000 yılllık bir iskelette dünyanın ilk lösemi vakası keşfedilmiş olabilir. 30-40 yaşlarında bir kadına ait olan iskelet, 1982 yılında Stuttgart-Mühlhausen yakınlarında bir erken Neolitik dönem kazısında ortaya çıkarıldı. Güneybatı Almanya’da bulunan kazı alanında 72 gömüt daha keşfedilmişti.İskeletin yanında yuvarlak dipli bir çömlek de bulundu. İskeletlerin...

  https://www.biyologlar.com/7000-yillik-iskelette-bilinen-en-eski-losemi-vakasi-bulunmus-olabilir
 • Eşeyin Modifikasyonla Belirlenmesi Nedir

  Eşeyin Modifikasyonla Belirlenmesi ◾ Bonellia isimli hortumlu hayvan, denizlerde yaşamakta ve döllenmiş yumurtalarını suya bırakmaktadır. Bu yumurtaların bazıları suda serbest olarak gelişirken, bazıları ana canlının hortumuna yapışarak gelişmesini tamamlar. Serbest gelişenlerin hepsi dişi, hortuma yapışarak gelişenlerin hepsi ise erkek olmaktadır. Buna göre, cinsiyeti hortumdan alınan bazı maddeler belirlemektedir. ◾ Bir halkalı solucan türünde, bireyler...

  https://www.biyologlar.com/eseyin-modifikasyonla-belirlenmesi-nedir
 • Seleksiyon Nedir

  Gen frekansının değişmesinde diğer bir etken de seleksiyondur. Seleksiyon çevreye uygun varyasyonlara sahip bireylerin seçilip, diğerlerinin elenmesidir. Bazı genlerin frekansı artar bazısının azalır. Örneğin hemofili hastalarının, toplumda yaşama ve çocuk sahibi olma ihtimalleri azdır. O halde hemofili geni populasyonda seleksiyona uğramaktadır. Ancak hemofili alellerinin frekansı hiç bir zaman sıfır olmaz. Çünkü, mutasyonun etkisiyle normal aleller hemofili...

  https://www.biyologlar.com/seleksiyon-nedir
 • Medyayının gündeminden düşmeyen Gergedan böceği nasıl bir canlıdır.

  Medyayının gündeminden düşmeyen Gergedan böceği nasıl bir canlıdır.

  Bir vatandaşın gergedan böceği bulması ve ardından yazılı ve görsel basında “90 bin dolarlık böcek” haberinin çıkması üzerine insanlarımız bu böceğin peşine düştü. Üniversitelerimizin Biyoloji bölüm başkanları tarafından yapılan açıklamalara  ve yaptığımız literatür taramalarına göre bu böceğin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Gergedan Böceği Türkiye’nin birçok yerinde görülebilen Scarabaeidae familyasın ait bir böcek...

  https://www.biyologlar.com/medyayinin-gundeminden-dusmeyen-gergedan-bocegi-nasil-bir-canlidir-
 • Koloniler, Koloni Nedir

  Bölünme sonucu oluşan tek hücreli organizmaların müsilaj madde içinde bir arada kalmaları ile oluşur Protistalarda daha çok kamçılılarda görülür Tek ve çok hücreliler arasında geçiş formu oluşturur En basiti Gonium en gelişmişi Volvox’tur Gonium kolonisi 4-6 hücreli koloniledir Hücreler arası iş bölümü yok Hücre koloniden ayrılıp bağımsız yaşayabilir Pandorina Kolonisi 8, 16 veya 32 li hücre kolonileri şeklinde olabilir Her hücre bireysel...

  https://www.biyologlar.com/koloniler-koloni-nedir
 • Turnalar Göç İçin Kanat Çırpmaya Başladı…

  Turnalar Göç İçin Kanat Çırpmaya Başladı…

  Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı temmuz ayında gerçekleştirilen turna izleme çalışmasında önemli bir gelişme yaşanıyor. TURNALAR GÖÇ İÇİN KANAT ÇIRPMAYA BAŞLADI Türkiye, turnanın kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı yeryüzündeki nadir ülkelerden biri. Sayıları giderek azalan turnaların Türkiye’deki nüfusunun ve yaşam alanlarının korunması için yönetim...

  https://www.biyologlar.com/turnalar-goc-icin-kanat-cirpmaya-basladi
 • Genler ve Aleler

  Genler ve Aleler

  Kalıtım olayı doğrudan kromozomların mitoz ve mayoz bölünmeler ve döllenmedeki davranışlarına bağlıdır. Her bir kromozomda sayısız kalıtım birimleri, genler bulunur ve bunların her biri birbirinden farklı olup ayrı ayrı bir veya birkaç karakteri birden kontrol ederler. Genler kromozomlarda yer alırlar ve bir hücrede her bir kromozomdan iki tane bulunduğundan her bir hücrede genler bir çift olarak bulunur. Mayoz bölünmede kromozomlar birbirlerinden ayrılıp...

  https://www.biyologlar.com/genler-ve-aleler
 • Alel Nedir - Alelmorf Nedir

  Alel veya alelmorf, belirli bir özelliği belirleyen bir genin değişik (alternatif) hallerinden her biri. Gen ve alel sözcüklerinin her ikisi de, belirli bir özelliğin kalıtsal faktörünü ifade eder. Alel sözcüğü, özellikle bir kromozomun bir lokusundaki iki ya da daha fazla seçenekli gen çeşidini anlatmak için kullanılır. Örneğin bir bezelyenin yuvarlak veya kırışık taneli olmasını belirleyen gen, yuvarlaklık aleli ve kırışıklık alelinden meydana gelir. ...

  https://www.biyologlar.com/alel-nedir-alelmorf-nedir
 • Kel Aynaklar Çoğalıyor ...

  Kel Aynaklar Çoğalıyor ...

  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü nesli tehlike altında olan kelaynakların sayılarını artırmak için çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Yürütülen faaliyetlerden elde edilen başarılı neticeler sayesinde 2001 yılında ülkemizde 42 olan kelaynak sayısı 209 a çıkarıldı .Bu Yıl Doğan Bütün Yavrular Kayıt Altına AlındıKelaynakların yok olma sürecinin önüne geçmeye çalışan Orman ve Su...

  https://www.biyologlar.com/kel-aynaklar-cogaliyor-
 • KEMOTAKSONOMİ – KARŞILAŞTIRMALI FİTOKİMYA ve BİYOKİMYA

  Bitki kimyası, biyokimyası ve taksonomi ve sistematiği konularındaki araştırmalar geçen asır başlarında olgunlaşmaya başlamış ise de kemotaksonomi ancak asrın ikinci yarısında gerekli teknik düzeye erişerek yeterli veri elde etmeye başlamış ve altmışlı yılların başlarından itibaren önemli sonuçlar verir hale gelmiştir. Bu bilim dalının organik kimya ve biyokimya, fizyoloji ile ökoloji, bitki coğrafyası ve sistematik botanik, moleküler biyoloji, hücre...

  https://www.biyologlar.com/kemotaksonomi-karsilastirmali-fitokimya-ve-biyokimya
 • Bu Karınca Türü Hiç Yaşlanmıyor

  Bu Karınca Türü Hiç Yaşlanmıyor

  Bilim insanları bazı karınca türlerinin yaşlanmadığını buldu .  Yaşlanmak hiç de eğlenceli olmasa gerek, vücudumuz iflas etmeye başlar, giderek küçülmeye başlarız ve hayatımızın son baharına gireriz. Yaşlanmak kaçınılmaz olsa da yıllar süren araştırmalar sonucundan yaşlanmak çok az geriletebildi.Fakat bir karınca türü için zaman fiziksel kabiliyetin azalması anlamına gelmiyor. Boston Üniversitesi’nden Prof.  James Traniello bir Amerikan karıncası...

  https://www.biyologlar.com/bu-karinca-turu-hic-yaslanmiyor
 • Genetik Yapımız ve Davranışlarımız Arasındaki İlişki

  Daha doğum anından itibaren bebeğin annesine mi yoksa babasına mı benzediğini merak ederiz. Yeni doğan bebeği görenler, öncelikle bu benzerlik konusundaki kanaatlerini açıklama gereği hissederler ya da gerçekten ortada öylesine bir benzerlik vardır ki, kendilerini bu konuda bir şey söylemekten alıkoyamazlar. Çoğu zaman “Hıh, deyip birisinin burnundan düşmüş”üzdür Kime benzediğimiz, fiziksel özelliklerimizi, bazı huylarımızı kimden aldığımız...

  https://www.biyologlar.com/genetik-yapimiz-ve-davranislarimiz-arasindaki-iliski-1
 • TERPENLERİN BİTKİLER EVRENİNDE DAĞILIMI

  Bu grup jeogenetik yönden ilginç bir bulgu nedeniyle ayrı bir yere sahiptir, 1 milyar yaşındaki prekambriyen fosil sayılabilecek olan jeolojik bir formasyondaki yağda bulunan ve fitan denen tetrametilheksadekan ve pristan, yani 2, 6, 10, 14 - tetrametilpentadekan bulunmuştur. Gaz kromatografisi ile bulunup, kütle spektrometresinde tanımlanan bu maddeler klorofildeki terpenoidin parçası olduğundan fotosentezin geçmişi konusunda bilgi verdiği gibi bugünki terpen yayılımının...

  https://www.biyologlar.com/terpenlerin-bitkiler-evreninde-dagilimi
 • Karından bacaklılar (Gastropoda)

  Karından bacaklılar (Gastropoda), hayvanlar (Animalia) alemine ait yumuşakçalar (Mollusca) şubesinin en kalabalık sınıfını oluşturan canlılardır. Gastropoda deyince salyangozlar akla gelir. Çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşar. Vücutları helezoni bir kabukla örtülü veya çıplaktır. Kaslı düz ayaklarıyla zemine sürünerek yürürler. Başlarında iki çift anten (dokunaç) bulunur. Uzun çiftlerin üzerinde bir çift göz...

  https://www.biyologlar.com/karindan-bacaklilar-gastropoda
 • İnsan vücudu için suyun önemi

  Su, insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir. Su hayattır, yaşamak için insan vücudunun ihtiyacı olduğu en önemli kaynaktır. İnsan yemek yemeden haftalarca canlılığını sürdürebilirken susuz ancak birkaç gün yaşayabilir. İşte suyun insan vücudu için önemi... Kanın %92’si, kemiklerin %22’si, beynin ve kasların %75’i sudur. Hücrelerin yaşamsal faaliyetleri, vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi vücudun su dengesinin korunması ile...

  https://www.biyologlar.com/insan-vucudu-icin-suyun-onemi
 • Tek hücrelilerde üreme

  Eşeysiz Üreme Genellikle vücudun ikiye bölünmesiyle gerçekleşir. Bölünme zamanı hayvanın belirli bir büyüklüğe ulaşmasıyla saptanır. Bölünme mitozla gerçekleşrise yavrulara verilen kalıtsal gereç yaklaşık olarak eşit, eğer amitozla gerçekleşmişse yavrulara verilen kalıtsal gerecin miktarı ve özelliği farklı olabilir. Bölünme çekirdeğin ikiye bölünmesiyle başlar ve diğer organeller de kendilerini eşleyerek yavrulara birer tanelerini verirler....

  https://www.biyologlar.com/tek-hucrelilerde-ureme
 • Erasmus Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır?

  Erasmus başvuruları için üniversitenizin Erasmus Koordinatörlüğüne başvuracaksınız. EUC sahibi Türk yükseköğretim kurumları listesi Üniversitelerin ERASMUS Koordinatörlükleri İletişim Bilgileri Öğrenciler ve Öğretim Elemanları İçin Yurtdışı Bireysel Eğitim Destekleri Karşılıklı Öğrenci Değişimi (Student Mobility - SM) Karşılıklı öğrenci değişiminin başlatılabilmesi için öncelikle üniversitenin ilgili bölümlere sahip başka bir ülke...

  https://www.biyologlar.com/erasmus-basvurulari-nasil-yapilmaktadir
 • Dengeli Polimorfizm

  - Bir genin birden fazlaformunu taşıyan bireylerin doğal seçim ya da heterozigot avantajı ile aynı toplumda bir arada ve bribirine yakın sıklıkta bulunması durumu. - Ayrı ve zıt seçme baskısı ile sağlanan heterozigot ve homozigot karışımı.

  https://www.biyologlar.com/dengeli-polimorfizm
 • Biyoloji Nedir ?

  Biyoloji veya Canlı bilimi, canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Biyologlar,tüm canlıları - tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar - onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte incelerler.Birçok süreci bünyesinde barındıran hayati süreçlerden bazıları; enerji ve maddenin işlenmesi, vücudu oluşturan maddelerin sentezlenmesi, yaraların iyileşmesi ve tüm organizmanın çoğalmasıdır. Hayatın...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-nedir-
 • BİYOLOJİNİN GELECEĞİ VE İNSANLIĞA KATKILARI NELERDİR

  Bütün yaşam bilimleri için de tıbbın veya tarımın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülüyordu. Çünkü insan olgunun doğaya donuk ilgisi her şeyden önce yaşamını sürdürmesi sağlayacak şeyler yönetilmişti (yaşam) anlamındaki yunanca bios ve (bilim) anlamındaki logas kelimelerinden üretilen biyoloji terimine ancak 14. yüzyılında bilim dünyasına armağan edildiyse de bu bilim ilgilendiği konular antik çağdan beri gündemdedir. Aristileos in benimsenmiş...

  https://www.biyologlar.com/biyolojinin-gelecegi-ve-insanliga-katkilari-nelerdir
 • Avrupada Biyoloji Bilimlerinin Gelişim Süreci

  1. Giriş Tarih boyunca okullar, toplumla her zaman çok yakın bir ilişki ve etkileşim içerisinde olmuşlardır. Okullar, eğitim-öğretim süreci ile toplumun devamını sağlamak için toplumun beklentileri, talepleri, ilgileri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan programa uygun olarak gerekli bilgi, beceri, değer ve sosyal ilişkileri yeni kuşaklara kazandırmaya çalışırlar. Bu nedenle, okullar sosyal ve kültürel devamlılığın merkezleri olarak...

  https://www.biyologlar.com/avrupada-biyoloji-bilimlerinin-gelisim-sureci
 • Biyolojinin Önemi ve Geleceği

  İnsan biyokültürel ve sosyal bir varlıktır. Bu nedenle insanın başlıca gereksinimi iki grupta toplanabilir. 1. Fizyolojik Gereksinimler: Vücüdun büyümesi ve dokuların onarımı için beslenme, barınma, korunma, üreme ve dinlenme gibi durumlardır. 2. Sosyal ve Psikolojik Gereksinimler: Sevme, sevilme, üstün olma, yaşama güvencesine sahip olma, toplumda bir yer (statü) edinme gibi durumlardır. Fizyolojik gereksinimler, insanın bir canlı olarak sağlıklı...

  https://www.biyologlar.com/biyolojinin-onemi-ve-gelecegi
 • Alzheimer İğnesi Fantezi Boyutunda Bir İddia

  Alzheimer İğnesi Fantezi Boyutunda Bir İddia

  Basında yer alan haberlerde kamuoyuna “mucize tedavi” olarak sunulan ve Alzheimer hastalığını tedavi ettiği öne sürülen iğnenin yankıları sürüyor. Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan, mucize iğne olarak piyasaya sunulan iğneye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ iddianın fantezi boyutunda olduğunu söyledi. Tanrıdağ; “Son derece abartılı, irrasyonel, popüler bir iddia. Yıllardır...

  https://www.biyologlar.com/alzheimer-ignesi-fantezi-boyutunda-bir-iddia
 • Guatr için kan tahlilleri (Tiroid testleri)

  Tiroit hastalıkları nasıl teşhis edilir? Hastanın vereceği öykü tanıda ilk adımdır. Yakınmaların nasıl ve ne zaman başladığı nasıl seyrettiği hekime tam olarak anlatılmalıdır. Ayrıca daha önceden geçirilmiş sorunlar ayrıntıları ile belirtilmeli ve ailede tiroit ile ilgili sorunu olan bireyler hatırlanmalıdır. Bu bilgilerden elde edilenler hekime isteyeceği tetkikler hakkında fikir vereceği gibi gereksiz tetkiklerin de yapılmasını bir ölçüde...

  https://www.biyologlar.com/guatr-icin-kan-tahlilleri-tiroid-testleri
 • Kan uyuşmazlığı ve sarılık

  Gebelik döneminde anne ile karnındaki bebeği arasında söz konusu olabilen normal dışı bir durumdur. Kanımızda oksijen taşımakla görevli kırmızı kan hücrelerinde bulunan proteinler esas alındığında klasik olarak dört ana kan grubu tanımlanır: "A", "B", "AB" ve "O" grubu .. Bir de "Rh" söz konusudur. Birey, "D" proteinine sahipse Rh pozitif (+), değilse Rh negatif (-) olarak ifade edilir. Rh (-) kişilerin vücudunda D proteini hiç yoktur ve bağışıklık sistemi...

  https://www.biyologlar.com/kan-uyusmazligi-ve-sarilik
 • Dış Çaprazlama

  Farklı soylara ait bireyler arasındaki eşleşme.

  https://www.biyologlar.com/dis-caprazlama
 • KUŞ GRİBİ , TAVUK VEBASI

  Ülkemizde önce geçtiğimiz yılın (2005) Ekim ayında Manyas-Kızıksa’da çıkan ve söndürülen Tavuk Vebası Aralık ayının sonunda yeniden çıkmış ve çok sayıda mihrak belirlenmiştir. Mikrak sayısının fazla olması nedeniyle, özellikle itlaf işlemleri başta olmak üzere yoğun çalışmalar yapılmakta ve hastalık izlenmektedir. Hastalıktan şüpheli evcil ve yaban hayatındaki kanatlılar teşhis için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Enstitülere...

  https://www.biyologlar.com/kus-gribi-tavuk-vebasi
 • Biyolojinin Çalışma Alanları

  Biyoloji o kadar büyük bir araştırma sahası haline gelmiştir ki, genellikle bir dal olarak değil de, birbirine geçmiş birçok alt dal olarak görülür. Bu madde, dört ana grubu incelemektedir. İlk grup; hücre, gen, vb. temel yapı taşlarını inceleyen dallardan oluşmaktadır. İkincisi; doku, organ ve vücut düzeyindeki yapıları inceleyen dallardan oluşmaktadır. Üçüncüsü, organizmalar ve onların geçmişlerini incelerken, sonuncusu da onların etkileşimlerini...

  https://www.biyologlar.com/biyolojinin-calisma-alanlari-1
 • Lejyoner Hastalığı Nedir? ( Legionella pneumophila )

  Lejyoner Hastalığı Nedir? Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir tür akciğer enfeksiyonudur (pnömoni) Hastalığın Lejyoner hastalığı olarak adlandırılmasının nedeni nedir? Lejyoner hastalığına neden olan bakteri ilk olarak 1976 yılında Philadelphia'da bir otelde Amerikan Lejyonerlerinin toplantısına katılanlarda ortaya çıkan bir salgın sonucu keşfedilmiştir. Bu nedenle enfeksiyon, salgından etkilenenlerin...

  https://www.biyologlar.com/lejyoner-hastaligi-nedir-legionella-pneumophila-
3WTURK CMS v8.1