Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 812 içerik listeleniyor

 • Aileden çocuklara geçen genetik özellikler (mavi veya yeşil göz, beyaz ten, kalıtsal rahatsızlıklar) evrime kanıt olabilir mi?

  İster insan için, ister başka bir canlı türü için söylenmiş olsun, sahip olunan genetik çeşitliliğin evrim ile nasıl ilişkisi olduğunu tanımlayabilmek için “belirli bir coğrafyada yaşayan bir türün çeşitli popülasyonları ve bu popülasyon içinde yaşayan bireyleri arasında daima farklı kalıtsal veya genetik özellikler bulunduğu” göz önünde bulundurulmalıdır. Bu farklı genetik özellikler de o populasyona genetik çeşitlilik ve zenginlik sağlar. Yalnız...

  https://www.biyologlar.com/aileden-cocuklara-gecen-genetik-ozellikler-mavi-veya-yesil-goz-beyaz-ten-kalitsal-rahatsizliklar-evrime-kanit-olabilir-mi
 • Ampulex compressa paraziti hakkında bilgi

  Kingdom: Animalia Phylum : Arthropoda Class : Insecta Order : Hymenoptera Suborder: Apocrita Superfamily: Apoidea Family : Ampulicidae Genus : Ampulex Species: Ampulex compressa (Fabricius, 1781) Erişkin bir ampulex compressa, her gün gördüğünüz yaban arılarından ayırt edilecek bir böcek değildir. Yalnız, dişisinin yumurtlama dönemi geldiğinde işler biraz tuhaflaşıyor. Dişi, yumurtalarını içine bırakacak zavallı bir hamamböceği buluyor ve hamamböceğine iki kusursuz...

  https://www.biyologlar.com/ampulex-compressa-paraziti-hakkinda-bilgi
 • Silurus triostegus (mezopotamya yayın balığı) hakkında bilgi

  Alem: Animalia (Hayvanlar) Şube: Chordata (Kordalılar) Sınıf: Actinopterygii (Işınsal yüzgeçliler) Takım: Siluriformes Familya: Siluridae Cuvier, 1816 Cins: Silurus Tür: S. glanis Tür: Silurus triostegus FAMİLYA : SILURIDAE Vücut uzun, baş kuvvetli ve geniş. Ağız açıklığı oldukça büyüktür ve etrafında 3 çift uzun bıyık bulunur. Üst çene kenatları sadece intermaxiller kemiklerden meydana gelmiştir.Pektoral yüzgeçlerde kuvvetli bir diken radius bukunur. Anal...

  https://www.biyologlar.com/silurus-triostegus-mezopotamya-yayin-baligi-hakkinda-bilgi
 • MEMELİLERDE GÖÇ

  Küresel ısınmanın etkisiyle tropikal bölgelerdeki çok sayıda bitki ve hayvan türü, hayatta kalabilmek için daha yüksek irtifalara göç etmek zorunda kalacak. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, tropikal iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde 1975'ten bu yana ortalama sıcaklık 0,75 santigrat derece arttı ve yapılan tahminler de gelecek yüzyılın sonunda Orta ve Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında sıcaklığın 3 santigrat derece daha artmasını öngörüyor. ...

  https://www.biyologlar.com/memelilerde-goc
 • Bitkisel hormon ya da kimyasal gübrelerin bilinçsiz kullanımı

  Hayvanlarda ve insanda vücudun çalışması, sinir sistemi ve hormonal sistemin ortak etkinlikleri ile gerçekleşir. Bitkilerde sinir sistemi yoktur ancak büyümeyi, gelişmeyi düzenleyen ve yaraların iyileşmesini sağlayan hormonlar vardır. Bunlar bitki hücreleri tarafından üretilen organik moleküllerdir. Herhangi bir bitkisel hormon, diğer hormonlarla birlikte düzenleme yapabilir. Bitkisel hormonlar; oksin, giberalin, sitokinin, absisik asit ve etilen olmak üzere başlıca beş...

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-hormon-ya-da-kimyasal-gubrelerin-bilincsiz-kullanimi
 • Sitrik Asit Döngüsüne Ait Reaksiyon Basamakları

  Biyokimya, adından da anlaşılacağı gibi canlı organizmalar ve bu organizmaları meydana getiren hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyetleri inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda biyokimya, moleküler biyoloji ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Biyokimya konusunda esas olarak canlı hücrelerinde cereyan eden kimyasal tepkime basamaklarını, bu basamaklara etki eden katalizör görevindeki enzimleri, fotosentezi ve solunum konusunu ele almaya çalışacağız. Bu konular...

  https://www.biyologlar.com/sitrik-asit-dongusune-ait-reaksiyon-basamaklari
 • Çevresel kanserojen maddeler ve insan sağlığına etkileri

  Çeşitli çevresel faktörler insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturabilir. Belli çevresel ve mesleksel kirleticilere maruz kalınmasının kansere yakalanma riskini arttıdığını gösteren çok sayıda kanıt vardır. Bunlara örnek olarak (ki bunlarla sınırlı değildir) aşağıdakileri sıralayabiliriz: İçme suyu’nun kirlenmesi Su yaşamı sürdürebilmek için gereklidir. Düşük su kalitesi insan sağlığı için büyük tehdit oluşturur. 2004 yılı verilerine...

  https://www.biyologlar.com/cevresel-kanserojen-maddeler-ve-insan-sagligina-etkileri
 • KANSER VE KANSEROJEN MADDELER

  Hücre muazzam bir matematiksel programla dizayn edilmiş biyolojik bir enformasyon fabrikasıdır. Nitekim kazaen bir parmağımız ya da vücudumuzun herhangi bir yeri kanadığında o bölgede hızla bölünüp çoğalabilen hücreler arızalı olan kısmı tamir edebiliyor. Ne zaman ki iyileşme sağlanır, o zaman görevlerinin bittiğine dair talimat gelmesiyle birlikte çoğalmaları durdurulur. Böylece yeni hücreler ile aralarında denge sağlanmış olur. Fakat hücre âleminde...

  https://www.biyologlar.com/kanser-ve-kanserojen-maddeler
 • Hücre ölümü ve vitamin D ilişkisi

  VİTAMİN D'NİN AZLIĞI YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜRÜR, ÇÜNKÜ… Bilim ve özellikle tıp bilimleri mantıktan uzaklaşıp rütinleşmeye[1], bürokratikleşmeye başladığında, yaptığınız ve yapacağınız işlemler, araştırmalar konusunda yeni düşüncelere ve yeni fikirlere ihtiyaç duymuyorsanız artık bilimle gerçek anlamda işiniz kalmamıştır. Bilim nedenler (sebep) ve sonuçlar arasında ilişki kurmaya çalışır. Sonuçları gördüğü zaman, nedenleri sürekli...

  https://www.biyologlar.com/hucre-olumu-ve-vitamin-d-iliskisi
 • Diatomun endüstriyel kullanım alanları

  Diatomlar genellikle suda yaşayan, tek hücreli, fotosentez yapabilen ama karada da yaşayabilen alglerdir. Dünya oksijeninin büyük bölümünden sorumlu bu küçük canlıların en büyükleri 1mm genişliğindedir. 1cm3 deniz suyunda 10000 tane diatom canlısı bulunur. Birçok deniz canlısı diatomlarla beslenir. Hepsinin kendine özgü şekilleri olması dikkat çeken özelliklerindendir. Dış kısmı bir kabuktan oluşuyor, bu kabuksu yapıda silika adında biyolojik bir yapıdan...

  https://www.biyologlar.com/diatomun-endustriyel-kullanim-alanlari
 • Zeytin sineği ( Bactrocera oleae )

  Regnum; Animalia Phylum; Arthropoda Classis; İnsecta Subclassis; Pterygota Ordo; Diptera Familya; Trypetidae Subfamilya; Dacinae Tribe; Dacini Genus; Bactrocera Species; oleae Bactrocera oleae ( Zeytin Sineği ) Tanımı ve YaşayışıErgin 4-6 mm boyunda, parlak kahve ve bal renklidir. Zeytin sineği, çoğunlukla kışı toprağın 2-5 cm derinliğinde pupa halinde veya zeytinlik ve fundalıklarda ergin halinde geçirir. Zeytin sineği, çoğunlukla kışı toprağın 2-5 cm derinliğinde...

  https://www.biyologlar.com/zeytin-sinegi-bactrocera-oleae-
 • Foklar neden yok oluyor

  Akdenizin en önemli kültür mirası nedir diye sorsalar, aklınıza “Akdeniz foku demek” gelir mi? Oysa foklar Akdeniz besin ağının en tepesinde olmaları nedeniyle sağlıklı bir Akdeniz ekosisteminin simgeleri durumundalar. Bu nedenle onların korunması gerçekten çok önemli. Foklar son 100 yıla kadar İtalyadan Cezayire tüm Akdeniz kıyılarında yaşarken günümüzde yalnızca ülkemiz, Yunanistan kıyıları ve Afrikanın kuzeybatı sahillerine sıkışmış vaziyetteler ve...

  https://www.biyologlar.com/foklar-neden-yok-oluyor
 • Gözün evrimi, gözün evrim aşamaları

  TÜM HAYVANLARIN kendi dünyalarıyla ve dünyalarının içindeki nesnelerle baş etmeleri gerekir. Söz konusu bu nesnelerin üzerinde yürürler, altında sürünürler, onlara çarpmaktan kaçınırlar; bu nesneleri alırlar, yerler, onlarla çiftleşirler ve onlardan kaçarlar. Evrimin genç olduğu yerbilimsel şafakta, hayvanların, nesnelerin orada olduklarını anlamadan önce, onlarla fiziksel temas kurmaları gerekiyordu. Uzaktan algılama teknolojisini geliştirecek ilk hayvanı ne...

  https://www.biyologlar.com/gozun-evrimi-gozun-evrim-asamalari
 • Periferik Kandan DNA İzolasyonu

  FENOL-KLOROFORM KULLANARAK DNA İZOLASYONU  1. Az Miktarda Kan Örneğinden;• EDTA içeren tüplere alınmış olan kan örneklerinin 500 uL’si 1-5 mL’lik ependorf tüpüne konulur.• Kan örneklerinin üzerine son hacim 1 mL olacak şekilde TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA) tamponu ilave edilir ve daha sonra tüpler 13.000 rpm’de 1 dakika santrifüj edilir.• Üstte kalan sıvı kısım atılır ve üzerine yeniden 1 mL olacak şekilde TE tampon ilave edilir ve yeniden santrifüj edilir....

  https://www.biyologlar.com/periferik-kandan-dna-izolasyonu
 • A B O KAN GRUP FAKTÖR GENETİĞİ

  Bilindiği üzere insan kanında farklı kan grup faktörlerinin varlığını tespit etmek 1900 yılında Avusturyalı Dr.Karl Landsteiner’e nasip olmuştur. Tabiî bu keşif sıradan bir buluş sayılmazdı. Bilakis en az keşfi kadar etkisi de bir o kadar yankı buldu diyebiliriz. Dolayısıyla kan nakillerinin önündeki barikatların neler olduğunu anlayabilmek için ilk evvela antijen ve antikor ilişkisini iyi bilmek gerekirdi. Nitekim bu durumu çok iyi irdelemeyi başaran...

  https://www.biyologlar.com/a-b-o-kan-grup-faktor-genetigi
 • BİTKİSEL HORMONLAR

  Hayvanlarda ve insanda vücudun çalışması, sinir sistemi ve hormonal sistemin ortak etkinlikleri ile gerçekleşir. Bitkilerde sinir sistemi yoktur ancak büyümeyi, gelişmeyi düzenleyen ve yaraların iyileşmesini sağlayan hormonlar vardır. Bunlar bitki hücreleri tarafından üretilen organik moleküllerdir. Herhangi bir bitkisel hormon, diğer hormonlarla birlikte düzenleme yapabilir. Bitkisel hormonlar; oksin, giberalin, sitokinin, absisik asit ve etilen olmak üzere başlıca beş...

  https://www.biyologlar.com/bitkisel-hormonlar-2
 • Kimyasal gübreler ve toprak

  Dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla tarım alanlarından birim alandan daha fazla verim elde etmek için, daha fazla girdi kullanılmasını gerektirmektedir. Tarımın bütün kollarında kaliteli tohumluk, mekanizasyon, bitki ıslahı bir etkili koruma tedbirlerinin yanında sulama ve yağışa bağlı olarak bilgili ve gübreleme yapmak gerekmektedir. Gübre uygulamasıyla artırılan bitkisel ürünler, hayvan-cılık ve tarıma dayalı endüstrinin de temelini...

  https://www.biyologlar.com/kimyasal-gubreler-ve-toprak
 • Hipertansiyon ve Yaşam Tarzı Değişikliği

  Hipertansiyon ve Yaşam Tarzı Değişikliği

  Sanayileşmiş ülkelerde en sık ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. Kardiyovasküler risk faktörleri iyi bilindiğinde, bu ölümlerin çoğu önlenebilmektedir. Obezitekardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörü olmasının yanı sıra hipertansiyon gibi kardiyovasküler risk oluşturacak hastalıklara da yol açabilmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar obezite ile kardiyovasküler risk faktörleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu...

  https://www.biyologlar.com/hipertansiyon-ve-yasam-tarzi-degisikligi
 • Hayvanlarda gelişim olayları hakkında bilgi veriniz

  1-Segmentasyon: Döllenmeden sonra zigotun geçirdiği hızlı bölünme olaylarıdırİlk iki bölünme meridiyonal ikinci bölünme ekvatoraldır Zigotun bölünmeleri ile oluşan hücrelere blastomer denirİlk bölünmelerde embriyonun hücre sayısı artar ancak büyüme gerçekleşmez,Ağırlık artışı olmaz Hücre yığını (Üzüm salkımı) haline gelmiş evreye marula evresi denir. Marula evresinden sonra bölünmeler devam ederken içte bulunan hücreler dışa göçerler.Ortası...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlarda-gelisim-olaylari-hakkinda-bilgi-veriniz
 • Tüp bebek için alternatif yöntem

  Tüp bebek için alternatif yöntem

  Tekrarlayan tedavi yöntemleri, tüp bebek denemeleri, düşük gibi nedenlerle çocuk sahibi olamayanlar için genetik tanı yöntemi olan CGH (Komparatif Genomik Hibridizasyon) yöntemi, Türkiye'de de uygulanmaya başlandı

  https://www.biyologlar.com/tup-bebek-icin-alternatif-yontem
 • Proteaz İnhibitörleri Hepatit C tedavisinde çığır açıyor

  Proteaz İnhibitörleri Hepatit C tedavisinde çığır açıyor

  Hepatit C alanında birçok klinik araştırmaya liderlik eden Queen Marys Üniversitesi Hepatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Graham Foster, Janssen'in davetlisi olarak İstanbul'daydı. Hepatit C Akademi İstanbul Toplantısına katılan Prof. Dr. Foster Medical Tribune Yayın Koordinatörü Zuhal Demirarslan’ın sorularını yanıtladı.MT: Genel olarak hepatit C görülme sıklığı dünyada nedir?Bütün dünyada Hepatit C' nin sık görülen bir hastalık olduğunu biliyoruz.Hepatit C...

  https://www.biyologlar.com/proteaz-inhibitorleri-hepatit-c-tedavisinde-cigir-aciyor
 • Yeryüzünde en son 'mikroplar k<b class='text-danger'>alaca</b>k'

  Yeryüzünde en son 'mikroplar kalacak'

  Bilim insanları, dünyada hayatta kalacak en son canlıların yer altında yaşayan küçük organizmalar olacağını tahmin ediyor.Gezegenin milyarlarca yıl sonraki halini tahmin etmek için bilgisayar modeli kullanan araştırmacılara göre, Güneş giderek daha sıcak ve parlak hale geleceği için Güneş'teki bu değişikliklerin doğuracağı aşırı koşullarla sadece mikroplar baş edebilecek.Araştırma, Ulusal Astronomi Toplantısı'na sunulacak.İskoçya'daki St. Andrews...

  https://www.biyologlar.com/yeryuzunde-en-son-mikroplar-kalacak
 • Lilly Meksika’ya Türk Yönetici

  Lilly Meksika’ya Türk Yönetici

  Lilly İlaç Finans ve İş Geliştirme Direktörü Okan Çömelek, Lilly Meksika’ya Finans Direktörü olarak atandı.30 Eylül 2014, İstanbul - 2011 yılından bu yana Lilly İlaç’ta Finans ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmakta olan Çömelek, Lilly’ye 2002 yılında Finansal Analist olarak katıldı ve o tarihten bu yana finans organizasyonu içerisinde farklı liderlik görevlerinde bulundu. 2010 – 2011 yılları arasında Etik ve Uyum Direktörü pozisyonunu da...

  https://www.biyologlar.com/lilly-meksikaya-turk-yonetici
 • Paris İklim Zirvesi ve BM müzakereleri ile ilgili bilmeniz gereken herşey

  Paris İklim Zirvesi ve BM müzakereleri ile ilgili bilmeniz gereken herşey

  Parçası olduğumuz İklim Yayıncıları Ağı (Climate Publishers Network) kapsamında ve The Guardian Keep it in the Ground kampanyası dahilinde Fiona  Harvey tarafından The Guardian‘da yayınlanan yazıyı VoxEurop‘dan Şehnaz Tahir‘in çevirisiyle suınuyoruz.Bonn’da yürütülen BM iklim müzakelerinin ardından 30 Kasım’da başlamış olan, 11 Aralık’a  kadar Paris’te gerçekleşecek iklim konferansının önemine göz atıyoruz.Fotoğraf: EcoWatchBu Aralıkta...

  https://www.biyologlar.com/paris-iklim-zirvesi-ve-bm-muzakereleri-ile-ilgili-bilmeniz-gereken-hersey
 • Paris İklim Zirvesine bir bakış!

  Paris İklim Zirvesine bir bakış!

  Parçası olduğumuz İklim Yayıncıları Ağı (Climate Publishers Network) kapsamında ve The Guardian Keep it in the Ground kampanyası dahilinde Adam Vaughan tarafından The Guardian‘da yayınlanan yazıyı VoxEurop‘dan Şehnaz Tahir‘in çevirisiyle suınuyoruz.Fotoğraf: Ian Langsdon/EPA Zirvenin konusu ne?2020 sonrasında karbon salımlarının azaltılması ile ilgili yeni bir küresel anlaşmaya varılması ve yoksul ülkelerin iklim değişikliğiyle başa çıkmasına...

  https://www.biyologlar.com/paris-iklim-zirvesine-bir-bakis
 • Küre Dağları Milli Parkı Sempozyumu Tamamlandı.

  Küre Dağları Milli Parkı Sempozyumu Tamamlandı.

  Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ankara’da gerçekleştirilen ''Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Orman Eko Sistemlerin Önemi: Küre Dağları Milli Parkı Sempozyumu''na iştirak etti.Prof. Dr. Veysel Eroğlu burada yaptığı konuşmada, ormanların küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli unsurlar olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin ormanların çoğaltılması ve korunmasını çok önemsediğini dile getirdi. Türkiye'de odun servetinin geçen...

  https://www.biyologlar.com/kure-daglari-milli-parki-sempozyumu-tamamlandi-
 • Bundan böyle balkonlarda çanak anten yasak

  Bundan böyle balkonlarda çanak anten yasak

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), balkon ve dış cephelerde çanak antenlerin oluşturuğu görüntü kirliliğini engellemek için çalışma başlattı.

  https://www.biyologlar.com/bundan-boyle-balkonlarda-canak-anten-yasak
 • Çevre ve Doğa Koruma Protokolü

  Çevre ve Doğa Koruma Protokolü

  Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü ile Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı arasında protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, Yalovalı çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla İl Milli Etiğitim Müdürü Ahmet Yurtman ile Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdürü Yücel Yılmaz karşılıklı protokol imzaladı. Protokolün imzalanmasından sonra konuşan Yılmaz, "Tür sayısı olarak...

  https://www.biyologlar.com/cevre-ve-doga-koruma-protokolu
 • Biyolojik Dizel Üreten Makine

  Biyolojik Dizel Üreten Makine

  100 doların altına ineceğine kimsenin sıcak bakmadığı petrol, her geçen gün çığ gibi büyüyen enerji talebi, küresel iklimlerde ki değişiklik derken,yine de geleceğimiz geç kalmış değiliz. Her geçen gün enerji kaynaklarımız daha maliyetli olmaya ve tükenmeye başlasa da, fosil yakıtlar enerjimizi karşılayabilecek tek kaynak değil. Geçmişten bugüne yapılan araştırmalardan sonra Alternatif Enerji Kaynakları denilen kaynaklar ortaya çıktı.Ve kaynaklar hem...

  https://www.biyologlar.com/biyolojik-dizel-ureten-makine
 • Arılar Peteklerini Neden Altıgen Yaparlar?

  Arılar Peteklerini Neden Altıgen Yaparlar?

  Doğanın doğal mimarlarıdır arılar… Hepimiz petek bal deyince altıgen şekilli olduğunu biliriz fakat neden altıgendir bunu çoğumuz bilmeyiz.Kovanlarda dik şekilde konumlanan çıtalara altıgen olarak döşedikleri ballar sabit bir açı ile konumlanmıştır. İlginç bir şekle sahip olan peteklerden kesit alındığında bir ara duvar ile karşılaşılır. Bal mumundan yapılan bu ara duvar ortak bir zemin özelliği gösterir. Balın akmamasını sağlayan çukurlar ise eğim...

  https://www.biyologlar.com/arilar-peteklerini-neden-altigen-yaparlar
 • “Milli Park Adım Adım Yok Ediliyor”

  “Milli Park Adım Adım Yok Ediliyor”

  Toparlanıyoruz Hareketi, Karpaz Milli Parkı’nda bulunan Altın Sahil’de yer alan kaçak yapılaşmaların, özel şahıslara Orman Dairesi tarafından arazi kiralanması ve Çevre Dairesi’nin ÇED raporları düzenlenmesi yoluyla yapıldığını, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınması gereken izinlerin ise alınmadığını kaydetti.Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan açıklamada, “Milli Park kural tanımayan kurum yöneticileri eliyle adım adım yok ediliyor”...

  https://www.biyologlar.com/milli-park-adim-adim-yok-ediliyor
 • Arı Sokmasıyla Meydana Gelen Alerjik Reaksiyonlar

  Arı Sokmasıyla Meydana Gelen Alerjik Reaksiyonlar

  Hymenoptera allerjilerinin tanısında hastanın vereceği bilgiler çok önemlidir. Hastanın sokan arıyı tanımlaması ve yol gösterici olmasına sorgulama aşamasında büyük önem taşır.Ancak hastaların birçoğu arı türlerini tam olarak tarif edemez, bu sebepten ötürü böceğin soktuğu mekan, zaman ve yuvanın yeri ve biçiminin uygun yöntemlerle belirlenmesi, sokan böceğin tespit edilmesi durumunda daha net ve kesin bilgiler sunmaktadır. Sokulma yeri, klinik belirti ve...

  https://www.biyologlar.com/ari-sokmasiyla-meydana-gelen-alerjik-reaksiyonlar
 • Down sendromu kromozomu ‘devre dışı’ bırakıldı

  Down sendromu kromozomu ‘devre dışı’ bırakıldı

  Bilim adamları, Down sendromu gibi genetik bozuklukların tedavisi yolunda önemli bir ilerleme sağladıklarını açıkladılar. Yapılan araştırmalar ve deneyler sonucunda Down sendromuna neden olan ek kromozom laboratuvar ortamında ‘devre dışı’ bırakıldı. İnsanların hücrelerinde, anne ve babadan gelen 23 çift kromozom bulunuyor. Ancak gen bozukluğuna sahip kişilerde, 21’inci kromozom kendisini eşleyerek ilave bir kromozom ortaya çıkarıyor. Böylece, bu genetik...

  https://www.biyologlar.com/down-sendromu-kromozomu-devre-disi-birakildi
 • Biyomühendislik ve İnovasyon

  Biyomühendislik ve İnovasyon

  İnovasyon nedir? İngilizce “innovation” kelimesinin türkçe söyleniş şekli inovasyondur. tr.Wikipedia.org’da ki tanımı şöyledir:“İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”Bundan sonra hemen ar-ge tanımının verilmesi gerekmektedir, yine Wikipedia ar-ge için...

  https://www.biyologlar.com/biyomuhendislik-ve-inovasyon
 • Biyoloji Bölümü Seçmeyi Düşünenlerin Dikkatine

  Biyoloji, canlıların özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Bu özelliklerden bazılarını, canlıların yapısı, işlevi gelişmesi, hareketi, metabolizması, çoğalması, diğer canlılarla ve inorganik ortamla ilişkisi şeklinde sıralayabiliriz. Biyolojiyle ilgilenen bilim adamları bu özelliklerden faydalanarak insanlığı çeşitli tehlikelerden korunma, canlıların besin ve iş gücünden faydalanılmasını amaçlamışlardır. Ayrıca, çeşitli canlıların bulundukları...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-bolumu-secmeyi-dusunenlerin-dikkatine
 • Sağlık Bakanlığı bu yıl sonuna kadar 11 bin sağlık personeli <b class='text-danger'>alaca</b>k, Kesinleşti!

  Sağlık Bakanlığı bu yıl sonuna kadar 11 bin sağlık personeli alacak, Kesinleşti!

  Uzun süredir detayları merakla beklenen sağlık personeli alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ,

  https://www.biyologlar.com/saglik-bakanligi-bu-yil-sonuna-kadar-11-bin-saglik-personeli-alacak-kesinlesti
 • Hangi Sertifikaları Ve Belgeleri Alabilirim?

  Hangi Sertifikaları Ve Belgeleri Alabilirim?

  1. Çevre Görevlisi Belgesi: Çevre görevlisi belgesini almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılan eğitime katılmak ve ÖSYM tarafından yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. Çevre görevlisi eğitimleri Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından düzenlenmektedir. www.tucev.org adresinden eğitim duyurularını takip edebilirsiniz. Ayrıca bu adresten başlatılacak eğitime başvurabilirsiniz. Çevre görevlisi eğitimi bir hafta...

  https://www.biyologlar.com/hangi-sertifikalari-ve-belgeleri-alabilirim
 • Türk biyoloğa Obama ödülü

  Türk biyoloğa Obama ödülü

  Ödülü Obama’dan alacak Altan için Beyaz Saray, “Hücre alanında inanılmaz başarılı bir bilim insanı” diye açıklama yaptı.ABD’nin Rutgers Üniversitesi’nde Biyolojik Bilimler Departmanı’nda hücre biyolojisi üzerinde çalışmalar yapan Dr. Nihal Altan-Bonnet, ABD başkanı tarafından genç araştırmacılara verilen en büyük ödüle layık görüldü. Amerika’da yaptıkları çalışmalarla öne çıkan bilim insanlarına verilen Genç Bilim İnsanları ve...

  https://www.biyologlar.com/turk-biyologa-obama-odulu
 • Larnaka’ya İçinde Bin Adet Timsahın Bulunacağı Park

  Larnaka’ya İçinde Bin Adet Timsahın Bulunacağı Park

  İsrail’den işinsanlarının Kıbrıslırum işinsanlarıyla birlikte, Şeria Nehri (Erden Irmağı/Ürdün Nehri) vadisinde bulunan çiftliğin kapanmasının ardından, Larnaka kazasında, içerisinde bin adet Nil timsahının bulunacağı tematik bir park kurmayı tasarladıkları haber verildi.Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’nın bütün bu yatırıma turizm açısından olumlu baktığını yazan Fileleftheros gazetesi, işinsanlarının, bahse konu parkın Larnaka’ya...

  https://www.biyologlar.com/larnakaya-icinde-bin-adet-timsahin-bulunacagi-park
 • Dünyanın En İlginç Hayvanları

  Dünyanın En İlginç Hayvanları

  Suda Yaşayan Görmeye Alışkın Olmadığımız HayvanlarKırmızı Dudaklı Yarasa BalığıBu garip canlılara, sanki ruj sürülmüş dudakları ve yarasaya benzer görünüşleri sebebi ile kırmızı dudaklı yarasa balığı, adı veriliyor. Bu kırmızı dudaklı yarasa balıklarının boyları 40 cm’ye kadar ulaşabiliyor ve bu canlılara Galapagos adalarının civarında denizin 30 metre derinliklerinde rastlanabiliyor. Bu balıklar yüzmekten çok su dibinde yürümeyi tercih...

  https://www.biyologlar.com/dunyanin-en-ilginc-hayvanlari
 • Okul Bahçem, Doğa Bahçem Olsun

  Okul Bahçem, Doğa Bahçem Olsun

  Okul Bahçelerinin, MEB’in “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında “Doğa Bahçeleri”ne dönüşebilmesi için örnek uygulama protokolü imzalandı. “Doğa Bahçeleri” örnek uygulaması ile çocuklar sınıflarından çıkarak betondan yeşile dönüştürülen okul bahçesinde oyunlar oyun oynayacak, doğayı doğada öğrenecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultangazi Belediyesi ve TEMA Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullar Hayat Olsun...

  https://www.biyologlar.com/okul-bahcem-doga-bahcem-olsun
 • Kâğıt tüketimi hakkında: “Bir Bilinçlenme Çağrısı”

  Kâğıt tüketimi hakkında: “Bir Bilinçlenme Çağrısı”

  Dünya’daki kâğıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa, her yıl 8 milyon hektar orman alanının korunabileceğini, yani Türkiye’nin onda biri yahut Ege Bölgesi (85.000 km2) büyüklüğünde bir ormanlık alanın yok olmaktan kurtarılacağını biliyor muydunuz?Peki, Dünya üzerindeki ofis çalışanlarının tamamı dikkate alındığında, toplam tüketilen kâğıtların %45’inin (Yani yaklaşık yarısının!!!) çöpe atıldığını veya geri dönüştürülmemek suretiyle...

  https://www.biyologlar.com/kgit-tuketimi-hakkinda-bir-bilinclenme-cagrisi
 • Baraj Alanlarındaki Bitki Türlerinin Tespiti

  Baraj Alanlarındaki Bitki Türlerinin Tespiti

  DSİ Genel Müdürlüğü’nce yatırım programında yer alan (baraj) alanlarında, ekonomik (tıbbi-aromatik, süs bitkisi vd.) değeri olan endemik, nadir endemik ve nesli tehlikede olan bitki türlerinin tespit edilmesi, uygun yetiştirme ortamlarına nakledilerek biyoçeşitliliğin ve doğal mirasın korunması, bazı bitkilerin ekonomiye kazandırılması ve nesillerinin devamlılığının sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,  Çölleşme ve...

  https://www.biyologlar.com/baraj-alanlarindaki-bitki-turlerinin-tespiti
 • Çevre gündeminde bu hafta (22-28 Aralık 2012)

  Çevre gündeminde bu hafta (22-28 Aralık 2012)

  Karadeniz yok oluyor Karadeniz'de küresel ısınma ve bilinçsiz avlanma nedeniyle birçok türün yok olma noktasına geldiğini belirten KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş, "Karadeniz'de durum son derece ciddi" dedi. Karadeniz'de küresel ısınma, bilinçsiz avlanma, kirlilik ve hidroelektrik santralları nedeniyle kalkan, çipura, ıstakoz, karides ve kırlangıç gibi birçok türün yok olma noktasına geldiği belirtildi. Karadeniz Teknik...

  https://www.biyologlar.com/cevre-gundeminde-bu-hafta-22-28-aralik-2012
 • Lotus Bitkisi ve İnanılmaz Özellikleri

  Lotus Bitkisi ve İnanılmaz Özellikleri

  Lotus bitkisi, ” gerçek nazik çiçekler” olarak bilinmektedir. Lotus bitkisi çamurlu ve kirli ortamlarda yaşamaktadır.Lotus bitkisinin muhteşem özelliği ise bu kadar kirli ve çamurlu bir ortamda yetişmesine rağmen yapraklarının tertemiz olmasıdır. Bu olayın gerçekleşme şeklini inceleyecek olursak;Lotus bitkisi üzerine en ufak toz parçası geldiğinde hemen yapraklarını sallar ve tozu belli bölgeye doğru iter. Ve yağmur yağmaya başladığında ise yağmur...

  https://www.biyologlar.com/lotus-bitkisi-ve-inanilmaz-ozellikleri
 • Dünyanın En Büyük Botanik Bahçesi Suudi Arabistan’da Yapılacak

  Dünyanın En Büyük Botanik Bahçesi Suudi Arabistan’da Yapılacak

  Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın Uluslararası Bahçeleri Riyad’ın dışında ve çölün ortasında açılacak. RBK Ajansının bildirdiğine göre bahçelerin çöl sıcağından korunacak için buranın üstü kapatılacak ve bitkiler iklim kontrolü sistemiyle gerçekleştirilecek. İç içe geçen iki yarım ay şeklinde düşünülen binanın üzerinde Britanyalı Barton Willmore International ve Buro Happold mühendislik ofisi çalışıyor. Bahçelerdeki bitki örtüsüyle Jura...

  https://www.biyologlar.com/dunyanin-en-buyuk-botanik-bahcesi-suudi-arabistanda-yapilacak
 • 700 Yıllık Zeytin Ağacı

  700 Yıllık Zeytin Ağacı

  Larnaka’ya bağlı Anglisides (Aksu) köyünde 700 yıllık bir zeytin ağacı her yıl yüzlerce turist ve birçok öğrenci tarafından ziyaret ediliyor.Fileleftheros gazetesi, UNESCO koruması altında ve Kıbrıs Cumhuriyeti Orman Dairesi’nin gözetiminde bulunan zeytin ağacının hala zeytin verdini yazdı.Habere göre, büyük ilgi toplayan bu zeytin ağacının yanına şimdi de bir de zeytinle ilgili bilgiler ve eşyaların yer alacağı bir müze-sergi alanı...

  https://www.biyologlar.com/700-yillik-zeytin-agaci
 • Kırım Salebi Kurtarılıyor!!!

  Kırım Salebi Kurtarılıyor!!!

  Sorgun Barajı Suları Altında Kalacak Dactylorhiza iberica (Kırım Salebi) Kurtarılıyor Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü, Mersin Şube Müdürlüğü7. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Mersin Şube Müdürlüğü Erdemli İlçesi Sorgun mevkiinde 2014 yılı Şubat ayı içerisinde temeli atılan ve kurulması planlanan Sorgun Barajı göl aynası alanı ile ilgili “Sorgun Barajı Göl Aynası (Göl Alanında) Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti...

  https://www.biyologlar.com/kirim-salebi-kurtariliyor
 • Baraj Göl Aynası Altında K<b class='text-danger'>alaca</b>k Bitkiler Koruma Altına Alındı

  Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Bitkiler Koruma Altına Alındı

  Kahramanmaraş Geben baraj göl aynası altında kalarak yok olma tehlikesi bulunan risk altında olan veya ekonomik değeri olan, endemik, lokal endemik, nadir ve nesli tehlikede olan bitki türleri tespit edildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ile Mücadele Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılan ortak protokol çerçevesinde taşınabilir/ nakledilebilir bitki türlerini öncelikle tespit...

  https://www.biyologlar.com/baraj-gol-aynasi-altinda-kalacak-bitkiler-koruma-altina-alindi
 • Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı

  Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı

  Giderek artan nüfus doğal kaynaklar üzerinde sürekli artan talepler getirmekte ve tatlı su kaynaklarının geleceğini tehlikeye düşürmektedir. Birleşmiş Milletler dünyadaki su rezervlerinin yalnızca %2,5 oranındaki bir kısmının tatlı su kaynağı olduğunu ve 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun üçte ikilik kısmının kuraklık çeken bölgelerde yaşamak zorunda kalacağını tahmin etmektedir [1-3]. Dünya çapında yüzeysel tatlı su kaynaklarının %70’i tarımsal...

  https://www.biyologlar.com/aritilmis-atiksularin-yeniden-kullanimi
3WTURK CMS v8.1