Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 18 içerik listeleniyor

 • Besiyeri Hazırlanmasında Kullanılan Maddeler

  Besiyeri bileşimine giren maddeler gelişme açısından; a) Gelişme için gerekli olanlar, b) inhibitörler olarak 2 gruba ayrılabilir. Gelişme için gerekli olan maddeler doğrudan mikroorganizmaların beslenme şekilleri ile ilgilidir ve bu maddeler besiyeri içinde bir anlamda zorunlu olarak bulunurlar. İnhibitörler ise gelişmesi istenmeyen mikroorganizmalar için gerektiğinde selektif besiyerlerine ilave edilirler. Besiyerlerine giren kimyasal maddeler hakkında aşağıda kısaca...

  https://www.biyologlar.com/besiyeri-hazirlanmasinda-kullanilan-maddeler
 • Katalase Testi

  Bu test, bazı mikroorganizmalarca sentezlenen katalase enzimini (hidrojenperosid oksidoredüktase) saptamak amacıyla yapılır ve identifikasyonda kullanılır. Bu enzim ekseri sitokrom ihtiva eden aerobik bakterilerde ve bazı fakültatiflerde bulunur. Katalase bir hemeprotein olup prostetik grubunda, her molekülde, 4 atomlu ve 3 değerli demir (Fe+++) bulunur. Enzim, hidrojen peroksid'i (H2O2) su (H2O) ve oksijene (O2) ayrıştırır. Hidrojen peroksidin ayrışmasında, bir molekülü...

  https://www.biyologlar.com/katalase-testi-1
 • Hippurat Hidrolizasyon Testi

  Bu test, bazı bakterilerce sentezlenen hippurat hidrolase (hippurilase) enzimi yardımıyla sodyum hippurat'ı (hippurik asit) hidrolize ederek benzoik asit ve glisin'e ayrıştırma yeteneğini belirlemede kullanılır. Streptokokların tiplendirilmesinde yararlanılan bu test sadece ß-hemolitik olanlarda denenmelidir. Hippurat hidrolase enzimi intrasellüler, emolabil, antjenik olup optimal aktivite için pH 7.1 - 9.0 arası olmalıdır. Materyal1) Tüp içinde sodyum hippurat buyyonu (veya...

  https://www.biyologlar.com/hippurat-hidrolizasyon-testi-1
 • Hidrojen Sulfid Testi

  Bu test, mikroorganizmaların, sülfür içeren bazı aminoasitleri (sistin, sistein, metionin, glutation) veya bileşikler (sülfatları) ayrıştırarak hidrojen sülfür (H2S) meydana getirebilme durumlarını saptamak için yapılır. Bu deney bakterilerin cins ve türlerini tayinde işe yarar. Sülfür içeren sistein başlıca iki tarzda ayrıştırılır.Bu ikinci form, anaerobik katabolizmayı ifade eder. Besi yerinde bulunan sodyum tiosülfatın ayrışması da yandaki tarzda meydana...

  https://www.biyologlar.com/hidrojen-sulfid-testi-1
 • Eskülin Ayrışması Testi

  Bu test, S. agalactiae ile S. faecalis 'i birbirinden ayırmada işe yarar. Bir glikozid olan eskulin, etkenlerin enzimleri vasıtasıyla hidrolize edilerek ayrıştırılır. Deney, eskulinli buyyon veya agarda uygulanabilir.Materyal1) İçinde eskulin bulunan buyyon (eskulinli buyyon, 5 ml) veya katı besiyeri (eskulinli agar)2) Mikroorganizmanın saf ve taze kültürü3) Kontrol pozitif (S. faecalis) ve negatif (S. agalactiae) mikroorganizma kültürleriMetotÜremiş mikroorganizmalardan...

  https://www.biyologlar.com/eskulin-ayrismasi-testi-1
 • Deoksiribonuklease (Dnase) ve Termonuklease Testleri

  Bu test, mikroorganizmaların ısıya dayanıklı olan deoksiribonuklease (DNase) enzimini sentezleyebilme yeteneklerini ölçmede kullanılır. Enzim, hücre çekirdeklerinde bulunan deoksiribonukleik asidi (DNA) depolimerize ederek ayrıştırır. Ayrıca, S. aureus 'ların DNase'lerinin ısı karşısında termonuklease stabilitesini ölçmede de yararlanılır.DNase aktivitesi, özellikle, koagulaz negatif reaksiyon veren S. aureus 'ların patojenitelerini tayinde yardımcı olur. Bu...

  https://www.biyologlar.com/deoksiribonuklease-dnase-ve-termonuklease-testleri-1
 • Klinik mikrobiyolojide kullanılan kültür yöntemlerini ile İn vitro kültür değerlendirmeleri kaç şekilde yapılmaktadır

  Mikobakterilerin ikiye bölünmesi için gerekli süre 16-18 saat kadardır ve izole edilmeleri için besiyerlerinin uzun süre inkübe edilmesi gerekir.Zorunlu aerop olan mikobakterilerin bulunduğu ortamda oksijen miktarının azalması,üreme hızlarının da azalmasına neden olur.Uygun sıvı ve katı besiyerlerinde 7-21 gün gibi uzun bir sürede ürerler ve uygun üreme 35-37 °C’de sağlanır.Kültür süreleri ise 6-8 hafta kadardır. Mikobakterilerin izole edilmeleri ve çeşitli...

  https://www.biyologlar.com/klinik-mikrobiyolojide-kullanilan-kultur-yontemlerini-ile-in-vitro-kultur-degerlendirmeleri-kac-sekilde-yapilmaktadir
 • PALCAM Agar Besiyeri Hazırlanışı (Polimiksin B-akriflavin-lityum klorid-seftazidimeskülin- mannitol agar)

  MateryalPALCAM agar baz"Columbia Blood Agar Base‟ 39.0 gMaya ekstraktı 3.0 gGlukoz 0.5 gEskülin 0.8 gFerrik amonyum sitrat 0.5 gMannitol 10.0 gFenol kırmızısı 0.08 gLityum klorid 15.0 gDistile su 1000 mLSuplementPolimiksin B 10 mg/mLAkriflavin hidroklorit 5 mg/mLSeftazidim 20 mg/mLHazırlanması- 34.5 g besiyeri 1000 mL distile suya eklenir; manyetik karıştırıcı üzerinde karıştırılarak ısıtılır ve 1 dk kaynatılır. pH 7.2 +/- 0.2‟ye ayarlanır. 121°C‟de 15 dk...

  https://www.biyologlar.com/palcam-agar-besiyeri-hazirlanisi-polimiksin-b-akriflavin-lityum-klorid-seftazidimeskulin-mannitol-agar
 • TSİ (Üç şekerli Demirli Agar) besiyeri formül ve hazırlanış bilgileri

  Polypeptone----------------20gLactose----------------------10gSucrose----------------------10gDextrose--------------------1gSodium Chloride------------5gFerric ammonium sulfate---0.2gSodium thiosulfate----------0.2gAgar--------------------------13gFenol kırmızısı-------------0.025gDistile su-------------------1000mlHazırlanışı: - Maddeler tartılır- Sıcak su banyosunda eritilir.- Deney tüplerine 8-9 ml dağıtılır.- 121 °C'de 15 dakika otoklavda sterillenir.- Sterilizasyon...

  https://www.biyologlar.com/tsi-uc-sekerli-demirli-agar-besiyeri-formul-ve-hazirlanis-bilgileri
 • Besiyerleri ve Tanıtımları

  Besiyerleri ve Tanıtımları

  İnsan ve hayvanlarda çeşitli mikroorganizmalar hastalık oluştururlar. Bu mikroorganizmaların izolasyonu, tanımlanması ve üretilmesinde besiyerleri kullanılır. Besiyerleri canlı ve cansız ortamlar olarak ikiye ayrılırlar.

  https://www.biyologlar.com/besiyerleri-ve-tanitimlari
 • Deoksiribonuklease (Dnase) ve Termonuklease Testleri

  Bu test, mikroorganizmaların ısıya dayanıklı olan deoksiribonuklease (DNase) enzimini sentezleyebilme yeteneklerini ölçmede kullanılır. Enzim, hücre çekirdeklerinde bulunan deoksiribonukleik asidi (DNA) depolimerize ederek ayrıştırır. Ayrıca, S. aureus 'ların DNase'lerinin ısı karşısında termonuklease stabilitesini ölçmede de yararlanılır. DNase aktivitesi, özellikle, koagulaz negatif reaksiyon veren S. aureus 'ların patojenitelerini tayinde yardımcı olur. Bu...

  https://www.biyologlar.com/deoksiribonuklease-dnase-ve-termonuklease-testleri
 • Eskülin Ayrışması Testi

  Bu test, S. agalactiae ile S. faecalis 'i birbirinden ayırmada işe yarar. Bir glikozid olan eskulin, etkenlerin enzimleri vasıtasıyla hidrolize edilerek ayrıştırılır. Deney, eskulinli buyyon veya agarda uygulanabilir. Materyal 1) İçinde eskulin bulunan buyyon (eskulinli buyyon, 5 ml) veya katı besiyeri (eskulinli agar) 2) Mikroorganizmanın saf ve taze kültürü 3) Kontrol pozitif (S. faecalis) ve negatif (S. agalactiae) mikroorganizma kültürleri Metot Üremiş...

  https://www.biyologlar.com/eskulin-ayrismasi-testi
 • Hidrojen Sulfid Testi

  Bu test, mikroorganizmaların, sülfür içeren bazı aminoasitleri (sistin, sistein, metionin, glutation) veya bileşikler (sülfatları) ayrıştırarak hidrojen sülfür (H2S) meydana getirebilme durumlarını saptamak için yapılır. Bu deney bakterilerin cins ve türlerini tayinde işe yarar. Sülfür içeren sistein başlıca iki tarzda ayrıştırılır. Bu ikinci form, anaerobik katabolizmayı ifade eder. Besi yerinde bulunan sodyum tiosülfatın ayrışması da yandaki tarzda...

  https://www.biyologlar.com/hidrojen-sulfid-testi
 • Hippurat Hidrolizasyon Testi

  Bu test, bazı bakterilerce sentezlenen hippurat hidrolase (hippurilase) enzimi yardımıyla sodyum hippurat'ı (hippurik asit) hidrolize ederek benzoik asit ve glisin'e ayrıştırma yeteneğini belirlemede kullanılır. Streptokokların tiplendirilmesinde yararlanılan bu test sadece ß-hemolitik olanlarda denenmelidir. Hippurat hidrolase enzimi intrasellüler, emolabil, antjenik olup optimal aktivite için pH 7.1 - 9.0 arası olmalıdır. Materyal 1) Tüp içinde sodyum hippurat buyyonu...

  https://www.biyologlar.com/hippurat-hidrolizasyon-testi
 • Katalase Testi

  Bu test, bazı mikroorganizmalarca sentezlenen katalase enzimini (hidrojenperosid oksidoredüktase) saptamak amacıyla yapılır ve identifikasyonda kullanılır. Bu enzim ekseri sitokrom ihtiva eden aerobik bakterilerde ve bazı fakültatiflerde bulunur. Katalase bir hemeprotein olup prostetik grubunda, her molekülde, 4 atomlu ve 3 değerli demir (Fe+++) bulunur. Enzim, hidrojen peroksid'i (H2O2) su (H2O) ve oksijene (O2) ayrıştırır. Hidrojen peroksidin ayrışmasında, bir molekülü...

  https://www.biyologlar.com/katalase-testi
 • Agaroz Jel Elektroforezi

  Agar ve agarozun (agaropektini olmayan agar) kullanımı nişasta jellere göre kolaydır. Agaroz daha düşük elektroozmotik etkiye sahip olduğundan daha çok tercih edilir. Agarın elektroozmotik etkisi, agaropektinin asit sülfat ve karboksilik asit gruplarından kaynaklanır. Agaroz Jel Elektroforezi Agaroz jelin avantajları proteinlere daha düşük afinitesi, mükemmel yoğunluk ölçmeye olanak sağlayan kurutma sonrası doğal saydamlığıdır. Genellikle 0.5-1.0g. agaroz/dl’lik...

  https://www.biyologlar.com/agaroz-jel-elektroforezi
 • DISK DIFÜZYON TESTI PROSEDÜRÜ

  1. Disk difüzyon testi Rutin laboratuvarlarda antibiyotik duyarlılıgının saptanmasında en sık olarak kullanılan yöntem disk difüzyon testleridir. Ucuz ve uygulaması basit olan bu yöntem Kirby- Bauer tarafından gelistirilmistir ve bu isimlerle de anılmaktadır. Bu test, kagıt disklere emdirilen antibiyotigin, duyarlılıgı arastırılan organizmanın inoküle edildigi besiyerine difüze olması temeline dayanmaktadır. Bu amaçla; belli miktarlarda antibiyotik emdirilmis kagıt...

  https://www.biyologlar.com/disk-difuzyon-testi-proseduru
3WTURK CMS v8.1