Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 21 içerik listeleniyor

 • Lichenes, Lichenophyta

  Likenler (Osmanlıca: şeybiye) ya da likenleşmiş mantarlar (lichenized fungi), mantar (mikobiyont) ve suyosunlarından (fotobiyont) kurulu kararlı ve sürekli ototrofik mutualistik (ya da daha çok kontrollü parazitik) simbiyotik organizma birlikteliği olup görünüşçe nispeten karayosunlarına benzer ve Türk halk dilinde (ve diğer birçok dilin halk ağzında) daha çok yosun adıyla anlırlar. Likenler, teknik olarak taksonomik açıdan «yosun mantarı» olsalar da pratikte...

  https://www.biyologlar.com/lichenes-lichenophyta
 • Likenler

  Likenler ya da Lichenes; başlı başına birer organizma değildirler. Mantarlar ve fotosentetik alglerden meydana gelen simbiyotik birlikteliklerdir. Şekil ve yaşayış bakımından kendilerini oluşturan alg ve mantarlardan tamamen ayrı bir yapı gösterirler. Renksiz bir mantar hifinden oluşan tallusun yapısına katılan fotosentetik canlı (fotobiyont), genellikle yeşil alg ya da bir siyanobakteridir; fakat bazı sarı-yeşil alglerden ve kahverengi alglerden de oluştukları...

  https://www.biyologlar.com/likenler-1
 • Kara Yosunları

  Suda yasayan, tek hucreliden koloniye, hatta parankimatik tallusa kadar cok degisik formlardadirlar. Bazi mikroskopik algler, suyun hareketi ile pasif olarak hareket ederler, bu nedenle yasama ortamlari suyun serbest bolgesidir. Bu tip alglere fitoplankton adi verilir. Sargassum gibi buyuk makroskopik algler de ayni sekilde suda serbest olarak yuzerler. Suyun zemininde yasayanlarda ise, tutunma organi vardir. Bu tip algler isigin uygun miktarda ulasabildigi derinliklerde gelisirler. Alglerin...

  https://www.biyologlar.com/kara-yosunlari
 • Algler

  Algler, gerek yapısal olarak gerekse de dış görünüşleri bakımından oldukça farklı görünümdedirler. Yapısal olarak eukaryotik (gelişmiş hücre tipi) ve prokaryotik (basit yapılı hücre tipi) olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar. Buna göre Mavi-Yeşil algler göstermiş oldukları hücre organizasyonları bakımından prokaryot hücre özelliği taşımaktadırlar. Belirgin bir hücre çekirdeğinin olmaması ve çok basit olan kromatofor yapısındaki pigmentlerin...

  https://www.biyologlar.com/algler-2
 • Tohumsuz Bitkiler

  Bitkiler, fotosentez yapan ökaryotik organizmalar olarak tanımlanırlar. Bitkiler Alemi'nin şekil, büyüklük, yapı, organizasyon, ekolojik istekler açısından büyük farklılıklar gösteren çok sayıda üyesi bulunur. Bitkiler Alemi, Tohumsuz Bitkiler (Cryptogamae) ve Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) olmak üzere iki büyük gruba ayrılır. Tohumsuz Bitkiler, diğerlerinden daha ilkel olarak nitelendirilirler ve sporlarla çoğalmaları nedeni ile Sporlu Bitkiler olarak da...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler
 • Alglerin içerikleri ve insanlar üzerine etkileri

  ALGLERİN EKONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE ÜREME TİPLERİ

  https://www.biyologlar.com/alglerin-icerikleri-ve-insanlar-uzerine-etkileri
 • Likenler

  Toprak oluşumunda önemli işleve sahip olan likenler mantar ve alglerin oluşturdukları ileri düzeyde bir simbiyoz şeklidir. Likeni oluşturan mantar üyeleri genellikle Ascomycetes veya Basidiomycetes, algler ise Chlorophyta veya Cyanophyta’lardır. Likenler algler ve yosunlarla birlikte çıplak arazi ya da kaya yüzeyinin kolonizasyonunda primer rolü oynarlar. Morfolojik olarak kabuksu (Crustose), yapraksı (Foliose) ve çalımsı (Fruticose) şekillerde olabilirler. Likenler ya kaya...

  https://www.biyologlar.com/likenler-2
 • HERBARYUM TEKNİKLERİ

  Herbaryum en kısa ve açık tanımı ile, sıkıştırılarak kurutulmuş bitki ömekleri kolleksiyonudur. Ancak bu ömeklerin, kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha değişik bir çok konularda çalışacaklara bir...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-teknikleri-1
 • HERBARYUM TEKNİKLERİ

  Herbaryum en kısa ve açık tanımı ile, sıkıştırılarak kurutulmuş bitki ömekleri kolleksiyonudur. Ancak bu ömeklerin, kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha değişik bir çok konularda çalışacaklara bir...

  https://www.biyologlar.com/herbaryum-teknikleri-1
 • ALGLER

  Algler genellikle sucul ve yarı sucul habitatlarda (okyanus, nehirler, tatlı su gölleri, çaylar, dereler, kutup gölleri, su birikintileri vb.) yaşayan selülöz çeperi bulunan, ototrof, basit yapılı, fotosentez yapabilen ökaryotik canlılardır. Ancak hemen belirtelim ki alglerin bazıları fotosentez yapamazlar. Algler mikroskobik formlardan birkaç metre boyunda bitkilere kadar olabilirler. Alglerin bir kısmı ise karalarda, nemli topraklarda, likenlerde ya da kara bitkilerinin...

  https://www.biyologlar.com/algler-1
 • Protistler

  Protistler (Latince: Protista, bazen Latince: Protoctista), ayrışık (heterojen) bir canlı grubudur ve hayvan, bitki ya da mantar olarak değerlendirilemeyen ökaryot canlılardan oluşur. Protistler bilimsel sınıflandırma açısından âlem olarak değerlendirilse de tek soylu (monophyletic) değil, kısmi soylu (paraphyletic) bir gruptur. Protistler içinde değerlendirilen canlıların da görece basit yapılı (tek hücreli ya da ileri düzeyde özelleşmiş dokuları olmayan çok...

  https://www.biyologlar.com/protistler
 • Plankton

  Plankton, suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır. Bitkisel planktonlara fitoplankton, hayvansal olanlarına ise zooplankton adı verilir. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altinda buzullarda bulunabilirler. Dünyadaki fotosentez ile üretilen...

  https://www.biyologlar.com/plankton
 • Yeşil algler veya Chlorophyta

  Yeşil algler ya da Chlorophyta tek hücreli ya da koloni oluşturan ya da çok hücreli türleri kapsayan bitkiler alemi şubesidir. Klorofil a, b ve çeşitli karotenoidleri (karotin, lutein, ksantofil, pirenoidler) bulundururlar. Fotosentez ürünü karbonhidratları nişasta ve yağlar şeklinde depolarlar. Hücre duvarı bazı formlarda selüloz içeren polisakkaritlerden oluşur. Genellikle iki kamçı taşırlar. Bazen kısmi farklılaşmalar göstererek "tallus" oluştururlar. Çok...

  https://www.biyologlar.com/yesil-algler-veya-chlorophyta
 • KAROTENOİDLER, TAKSONOMİK DAĞILIM VE BİYOGENETİKLERİ

  FOTOSENTETİK DOKULARDAKİ DAĞILIMLARI Klorofillerle birlikte fotosentetik bakterilerin kromatoforlarında ve yeşil algler ile yüksek bitkilerin kloroplastlarındaki granalarda mutlaka ve fotosentetik olmayan dokularda da bulundukları çok uzun zamandır bilinmektedir. Kloroplast klorofilleri a ve b ile karotenoidlerinin kompozisyonu nitel ve nicel olarak çok az farklılıklar gösterebilir. Tipik olarak sırasıyla b-karoten, lutein, violaksantin ve neoksantindir. a-karoten iz...

  https://www.biyologlar.com/karotenoidler-taksonomik-dagilim-ve-biyogenetikleri
 • Tohumsuz 2011-2012 final sorulari

  1-Mayoz bölünme nerelerde olur, diplont bireye örnek verin. 2-Zygnomycotada eseyli üreme 3-Vaucherida eseyli üreme 4-Cutleriada eseyli üreme 5-Diyatomelerde ata büyüklügüne ulaşmak icin izlenen yollar avksozigot olysumunu cizin 6-Karayosunlarını talluslu bitklerden ayran özellikler 7-Likenlerin anatomik yapsi ve ekolojik özellikleri 8-Mantarların divisiolari 9-Askomycotanin çeper yapısı 10-Puccina praminis hayat devri spor çeşitleri   1-Mayoz bölünmenin meydana...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-2011-2012-final-sorulari
 • ERCİYES TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2007 FİNAL SORULARI

  BOŞLUK DOLDURMA(her boşluk 1 puan) 1.cyanobakterilere mavi yeşil rengi ...... verir. 2.....ve.......cyanobacterlerden toksin salgılayan cinslerdir. 3.scenedesmus cinsinde.....üreme görülmez. 4.caulerpada tallusta tutunmaya yarayan....kısım bulunur. 5......chondrus crispus türünden elde edilen jel kıvamında bir maddedir. 6.diplontlarda haploid safha sadece....dönemine özgüdür ve mayoz .... meydana gelir. 7......sistematikte temel kategoridir. 8.aynı örneğe verilen farklı...

  https://www.biyologlar.com/erciyes-tohumsuz-bitkiler-sistematigi-2007-final-sorulari
 • Tohumsuz Bitkiler Final Soruları

  1.mayoz bölünmenin meydana geldiği yere göre organizmaları sınıflandırarak ve birer örnek vererek açıklayınız 2.euglenophyta, xantohphyta ve chrysophyta divisiolarını hücre çeperi, klorofil ürünleri ve üremeleri bakımından karşılaştırınız 3.pennat diyatomelerde eski büyüklüğüne dönem olayı ne şekilde olur şekille açıklayınız 4.laminaria da görülen döl almaşını şekil çizerek anlatınız 5.chlorophytanın clasislerini yazarak chlorophyceae nin...

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-bitkiler-final-sorulari
 • Tohumsuz 2013 vize soruları

  1-eşeyli ve eşeysiz üremeyi sınıflandırın,endospor oluşumunu acıklayın. 2-algleri morfolojik yapılarına göre sınıflandırın,koloni oluşturan algleri acıklayın. 3-oedogoniumda eşeysiz üremeyi şekille acıklayın. 4-ceratium tip üremeyi şekille açıklayın. 5-avksospor ve avksozigot ne işe yarar?avksozigot oluşumunu şekille acıklayın. 6-cyanophyta,chlorophyta,euglenophyta yı hucre ceperi,besın depo maddelerı ve uremelerı bakımından karsılastırınız....

  https://www.biyologlar.com/tohumsuz-2013-vize-sorulari
 • Algler Hakkında Ayrıntılı Bilgi

  Algler genellikle sucul ve yarı sucul habitatlarda (okyanus, nehirler, tatlı su gölleri, çaylar, dereler, kutup gölleri, su birikintileri vb.) yaşayan selülöz çeperi bulunan, ototrof, basit yapılı, fotosentez yapabilen ökaryotik canlılardır. Ancak hemen belirtelim ki alglerin bazıları fotosentez yapamazlar. Algler mikroskobik formlardan birkaç metre boyunda bitkilere kadar olabilirler. Alglerin bir kısmı ise karalarda, nemli topraklarda, likenlerde ya da kara bitkilerinin...

  https://www.biyologlar.com/algler-hakkinda-ayrintili-bilgi
 • Protistler

  Protistler

  ProtistlerProtistler (Protista, bazen Protoctista), ayrışık (heterojen) bir canlı grubudur ve hayvan, bitki ya da mantar olarak değerlendirilemeyen ökaryot canlılardan oluşur. Protistler bilimsel sınıflandırma açısından âlem olarak değerlendirilse de tek soylu (monophyletic) değil, kısmi soylu (paraphyletic) bir gruptur. Protistler içinde değerlendirilen canlıların da görece basit yapılı (tek hücreli ya da ileri düzeyde özelleşmiş dokuları olmayan çok hücreli)...

  https://www.biyologlar.com/protistler-1
 • Protista Alemi ve Genel Özellikleri

  Protista Alemi ve Genel Özellikleri

  Beslenmelerini fotosentez, absorbsiyon ya da fagositoz ile, çoğalmalarını ise eşeyli ya da eşeysiz üreme ile gerçekleşen protistaların hareketsiz olanları olabildiği gibi, kamçılı, silli ya da yalancı ayaklarla hareket edenleri de bulunmaktadır. Protistaların yaklaşık olarak 60.000 kadar yaşayan ve 60.000 kadar da soyu tükenmiş fosil türü bulunmaktadır.

  https://www.biyologlar.com/protista-alemi-ve-genel-ozellikleri
3WTURK CMS v8.1