Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 32 içerik listeleniyor

 • Evrim ve Yeni Türlerin Oluşumu

  Günümüzde türleşme,ayrı bir bilim dalı haline gelmiştir.Sınıflandırmada zorunlu bir rolü olmamakla beraber,türleşme bilimi,taksonominin bir alt birimi olarak kabul edilebilir.Türleşme çeşitleri: 1) Irklardan yeni türlere:Genel olarak bir türün,birbirinden belirgin şekilde farklı olan populasyonları ırk olarak nitelendirilir.Taksonomistler ırk kavramı yerine,bir türün içerisinde farklı populasyonları nitelendirmek için alttür,varyete ve subvaryete...

  https://www.biyologlar.com/evrim-ve-yeni-turlerin-olusumu-1
 • Gelincik (Papaver rhoeas)
 • Kelebek Türleri

  Kelebek Türleri

  Kelebek, böceklerin, pul kanatlılar veya kelebekler (Lepidoptera) takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli gözle zor görülebilen pullarla örtülüdür. Pullar, uçları yassılaşarak genişlemiş kıllardır. Ufak sarsıntılarda koparlar. İki çift olan kanatlarının büyüklüğü türlere göre değişir. Pek az türde ve bazı türlerin dişilerinde kanat bulunmaz. Emici tipteki ağız...

  https://www.biyologlar.com/kelebek-turleri
 • Sivrisinekler ve Beslenme Biyolojileri

  Sivrisinekler ve Beslenme Biyolojileri

  Sivrisinekler, bilhassa bizim gibi sıcak veya sıcağa yakın ılık bir iklime sahip ülkelerde çeşitli şekillerde kendini hissettiren bir mesele olagelmişlerdir. Biz bu yazıda sivrisinekler hakkında kısa ve umumî bir malumat verip daha çok beslenmeye dönük faaliyetleri üzerinde duracağız. Yaklaşık olarak üçbin tür sivrisinek bulunmaktadır. Isırmaları oldukça rahatsız edicidir. İnsanları kaçırtabilmekle beraber çoğu zararsızdır. Ancak 100 kadar sivrisinek...

  https://www.biyologlar.com/sivrisinekler-ve-beslenme-biyolojileri
 • Bitki Doku Kültürü

  Bitki doku kültürü; aseptik şartlarda, yapay bir besin ortamında, bütün bir bitki, hücre (meristematik hücreler, süspansiyon veya kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları=eksplant) veya organ (apikal meristem, kök vb.) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin (metabolitler gibi) üretilmesidir.Yeni çeşit geliştirmek ve mevcut çeşitlerde genetik varyabilite oluşturmak doku kültürünün temel amaçları arasında sayılabilir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/bitki-doku-kulturu-3
 • Bitkinin Çiçeğinde Bulunan Erkek ve Dişi Üreme Organlarının İncelenmesi

  Bu deneyin amacı bitkiye ait çiçeğinin organlarını mikroskopla incelemek ve böylece bitkilerde erkek ve dişi üreme organlarını tanımaktır.

  https://www.biyologlar.com/bitkinin-ciceginde-bulunan-erkek-ve-disi-ureme-organlarinin-incelenmesi
 • Evrim ve Yeni Türlerin Oluşumu

  Günümüzde türleşme,ayrı bir bilim dalı haline gelmiştir.Sınıflandırmada zorunlu bir rolü olmamakla beraber,türleşme bilimi,taksonominin bir alt birimi olarak kabul edilebilir.Türleşme çeşitleri: 1)      Irklardan yeni türlere:Genel olarak bir türün,birbirinden belirgin şekilde farklı olan populasyonları ırk olarak nitelendirilir.Taksonomistler ırk kavramı yerine,bir türün içerisinde farklı populasyonları nitelendirmek için alttür,varyete ve subvaryete...

  https://www.biyologlar.com/evrim-ve-yeni-turlerin-olusumu
 • Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta)

  Tohumlu Bitkiler; Açık Tohumlu (Gymnospermae) Kapalı Tohumlu (Angiospermae) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. 1. Açık Tohumlu Bitkilerin (Gymnospermae) Genel Özellikleri Açık Tohumlu Bitkiler çoğu kez ağaçlar ya da ağaççıklar, nadiren çalı şeklinde bulunurlar. Tümüyle odunsu olan bu bitkiler genellikle herdem yeşil olup, yaprakları çoğunlukla iğnemsi, nadiren pulsu yada şeritsi şekildedirler. Genel olarak kuraklığa dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. Odun...

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler-spermatophyta
 • TOZLAŞMA DÖLLENME MEYVE VE TOHUM ÇİMLENME

  TOZLAŞMA DÖLLENME MEYVE VE TOHUM ÇİMLENME

  TOZLAŞMA Olgunlaşan erkek organdan dağılan çiçek tozlarının (polenlerin), çeşitli vasıtalarla dişi organın tepeciği üzerine gelmesine tozlaşma denir. Tozlaşmanın başarılı olabilmesi için, bitkiler çok fazla polen üretir. Böylelikle çiçek tozlarının dişi organ tepeciklerine ulaşma olasılığı artar. Polenlerin dışında bulunan dış gömlek, uçuşmalarına yardımcı olacak yapı kazanmıştır. Milyonlarcası rüzgârla uçuşan çiçek tozlarının yalnızca...

  https://www.biyologlar.com/tozlasma-dollenme-meyve-ve-tohum-cimlenme
 • ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME, BÜYÜME GELİŞME

  ÇİÇEĞİN KISIMLARI: Yüksek yapılı bitkilerin üreme organına çiçek denir. Çiçekler, uzunlukları farklı bir sapın ucunda ve bir eksen etrafında iç içe geçmiş birkaç bölümden oluşur. Bunlar: 1- Çiçek sapı 2- Çiçek tablası 3- Çanak yaprak 4- Taç yaprak 5- Erkek organ 6- Dişi organ • Tam Çiçek: Bir çiçekte yukarıda saydığımız kısımların hepsi varsa buna tam çiçek denir. • Eksik Çiçek: Erkek ya da dişi organdan yalnızca birini bulunduran...

  https://www.biyologlar.com/cicekli-bitkilerde-ureme-buyume-gelisme
 • Kelebekler Hakkında Bilgi

  Kelebekler Hakkında Bilgi

  Lepidoptera takımında bulunan kelebekler çok farklı renk ve türlere sahiptirler. Yaşan döngüleri dört aşamadan oluşur: yumurta, larva, pupa ve yetişkin birey. Fotoğraf: Yavuz Aydın

  https://www.biyologlar.com/kelebekler-hakkinda-bilgi
 • Bitki Doku Kültürü

  Bitki doku kültürü; aseptik şartlarda, yapay bir besin ortamında, bütün bir bitki, hücre (meristematik hücreler, süspansiyon veya kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları=eksplant) veya organ (apikal meristem, kök vb.) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin (metabolitler gibi) üretilmesidir. Yeni çeşit geliştirmek ve mevcut çeşitlerde genetik varyabilite oluşturmak doku kültürünün temel amaçları arasında sayılabilir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/bitki-doku-kulturu
 • Çiçeğin yapısı ve görevleri

  Çiçek, tohumlar vasıtasıyla yeni bireylerin oluşmasını ve bitkinin devamını sağlar. Tam bir çiçekte; çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlar vardır. Çiçek sapı çiçeği dala bağlar, çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlar dıştan içe doğru sırayla dört halka şeklinde çiçek tablası üzerine dizilirler. Çanak Yaprak Genelde yeşil renklidir. Çiçeğin en dış kısmını oluşturur. Çiçek tomurcuk...

  https://www.biyologlar.com/cicegin-yapisi-ve-gorevleri
 • BİTKİ HÜCRE ÇEPERİ BÜYÜMESİ

  Çeperin büyüme mekanizmasında “kalınlıkta büyüme” ve “yüzeysel büyüme” olarak iki tip gözlenir. Kalınlıkta büyüme genellikle sekonder çeperlerde izlenir; çeper maddesi üst üste tabakalar halinde birikir, buna “aposisyon” da denir. Kalınlıkta büyüme genellikle iki şekilde olur: birincisi dıştan hücre lumenine doğrudur, diğer bir deyimle “sentripetaldir, diğeri ise lumenden uzaklaşır, diğer bir deyimle “sentrifugal” dir. Çeperin yüzeysel...

  https://www.biyologlar.com/bitki-hucre-ceperi-buyumesi
 • Gregor mendelin çalışmaları ve bilim dünyasına katkıları

  Gregor mendelin çalışmaları ve bilim dünyasına katkıları

  Mendel genetiği ya da Mendel kanunları, Avusturyalı bir papaz olan Gregor Mendel'in genetikgenetik kanunları. Mendel, manastırın bahçesinde bezelyeleri birbirleriyle çaprazlayarak (eşleştirerek) kalıtım için ilgi çekici sonuçlar buldu. Çalışmalarını yaptığı dönemde kromozom ve genlerin varlığı bilinmemesine rağmen, özelliklerin "faktör" adını verdiği birimlerle nesilden nesile aktarıldığını söyledi. Bahçe bezelyeleriyle yıllarca yapmış olduğu...

  https://www.biyologlar.com/gregor-mendelin-calismalari-ve-bilim-dunyasina-katkilari
 • Bitki Doku Kültürü

  Bitki doku kültürü; aseptik şartlarda, yapay bir besin ortamında, bütün bir bitki, hücre (meristematik hücreler, süspansiyon veya kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları=eksplant) veya organ (apikal meristem, kök vb.) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin (metabolitler gibi) üretilmesidir. Yeni çeşit geliştirmek ve mevcut çeşitlerde genetik varyabilite oluşturmak doku kültürünün temel amaçları arasında sayılabilir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/bitki-doku-kulturu-1
 • Bitki Doku Kültürü

  Bitki doku kültürü; aseptik şartlarda, yapay bir besin ortamında, bütün bir bitki, hücre (meristematik hücreler, süspansiyon veya kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları=eksplant) veya organ (apikal meristem, kök vb.) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin (metabolitler gibi) üretilmesidir. Yeni çeşit geliştirmek ve mevcut çeşitlerde genetik varyabilite oluşturmak doku kültürünün temel amaçları arasında sayılabilir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/bitki-doku-kulturu-2
 • Kutup Canlılarını Koruma Kampanyası <b class='text-danger'>(POLE</b> TO POLE)

  Kutup Canlılarını Koruma Kampanyası (POLE TO POLE)

  Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı olarak, EAZA(Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) ile Avrupa genelinde birçok hayvanat bahçesinin girişimleri ile oluşturulmuş olan Kutup Canlılarının Korunması(POLE TO POLE) Kampanyasına aktif katılım göstermekteyiz. Özellikle iklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak küresel ısınma tehdidi altında olan ve sürekli yaşam alanları daralan kutup ayıları, kral penguenler başta olmak üzere diğer...

  https://www.biyologlar.com/kutup-canlilarini-koruma-kampanyasi-pole-to-pole
 • Johann Gregor Mendel

  Johann Gregor Mendel

  22 Temmuz 1822 Heinzendorf'da doğdu, 6 Ocak 1884 Brünn'de öldü (bugünkü Brno, Çek Cumhuriyeti); genetik biliminin kurucusu, Avusturyalı botanik bilgini ve rahiptir. Küçük yaşlarda bahçe işleriyle uğraşmaya başlayan Mendel, üniversite öğreniminden sonra bir din adamı olarak Moravya'da yaşamını sürdürdü. Bu arada bitkiler üzerinde pek başarıya ulaşamayan bazı incelemelerde bulundu. 1854'te Brünn'e dönerek bir teknik lisede öğretmenlik yapmaya başladı. Daha...

  https://www.biyologlar.com/johann-gregor-mendel
 • Stamen

  - Bir çiçekte mikrospor (polen) üreten yapı. İnce bir sap ve bunun ucunda bir anterden oluşur. Anterler içinde mikrosporlar üreten mikrosporangiumlar bulunur. - Erkek organ. Bir çiçekte başçık (anter) ve iplikçik (flamen)’ten oluşan çiçek tozlarını (polen) oluşturan organ.

  https://www.biyologlar.com/stamen
 • Canlılarda Üreme

  Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Üreme işlevi canlının gelişmişliğine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Fakat bütün canlılarda genel hatlarıyla incelendiğinde eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere iki tip üreme görülür. Eşeysiz üreme: Bir canlının kendi başına yeni bir birey meydana getirmesidir. Oluşan bireyler ata bireyin tıpatıp aynısıdır. Yavru gamet oluşturma gibi bir...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-ureme
 • Çiçekli Bitkiler Hakkında Bilgi

  Bitkiler de tüm canlılar gibi beslenir, gelişir ve ürerler. Çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. Çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak gerçekleşir. Tohum ilerde gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağını yani embriyonu taşır. Çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir. ÇİÇEKLİ BİTKİLER ÇİÇEKSİZ BİTKİLER 1 – Üreme organı olan çiçek vardır. 1 – Çiçekleri yoktur. 2 – Kök, gövde ve yaprakları...

  https://www.biyologlar.com/cicekli-bitkiler-hakkinda-bilgi-1
 • Tohumlu Bitkiler

  Tohumlu Bitkiler

  Tohumlu bitkiler, Spermatophyta (Yunanca "Σπερματόφυτα") ya da fanerogamlar, olarak bilinen gruptur. Üreme organları çiçek şeklinde özelleşmiştir. Yaşamın belirli dönemlerinde çiçek açıp, tohum oluşturan bitkiler bu gruba girer. Çok iyi gelişmiş iletim sistemleri vardır. Bu nedenle ileri vasküllü bitkiler olarak da tanımlanırlar. Günümüzde yaşayan tohumlu bitkiler; Cycadales, Ginkgoales, Coniferales, Gnetales takımlarında toplanırlar. Bunlara ek...

  https://www.biyologlar.com/tohumlu-bitkiler
 • ÇİÇEK VE YAPISI, TOZLAŞMA, MEYVE

  ÇİÇEK VE YAPISI Çiçek, tohumlar vasıtasıyla yeni bireylerin oluşmasını ve bitkinin devamını sağlar. Tam bir çiçekte; çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlar vardır. Çiçek sapı çiçeği dala bağlar, çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlar dıştan içe doğru sırayla dört halka şeklinde çiçek tablası üzerine dizilirler. Çanak yaprak: Genelde yeşil renklidir. Çiçeğin en dış kısmını oluşturur.Çiçek...

  https://www.biyologlar.com/cicek-ve-yapisi-tozlasma-meyve
 • Çiçeğin Kısımları

  Çiçeğin Kısımları

  Yüksek yapılı bitkilerin üreme organına çiçek denir. Çiçekler, uzunlukları farklı bir sapın ucunda ve bir eksen etrafında iç içe geçmiş birkaç bölümden oluşur.

  https://www.biyologlar.com/cicegin-kisimlari
 • Açık Tohumlu Bitkilerin (Gymnospermae) Genel Özellikleri

  Açık Tohumlu Bitkiler çoğu kez ağaçlar yada ağaççıklar, nadiren çalı şeklinde bulunurlar. Tümüyle odunsu olan bu bitkiler genellikle herdem yeşil olup, yaprakları çoğunlukla iğnemsi, nadiren pulsu yada şeritsi şekildedirler. Genel olarak kuraklığa dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. Odun yapıları Kapalı Tohumlulara göre daha basittir. Bu altbölüme dahil bir grup dışında çiçeklerinde örtü yaprakları (çanak ve taç yapraklar = periant) bulunmaz. Dişi ve...

  https://www.biyologlar.com/acik-tohumlu-bitkilerin-gymnospermae-genel-ozellikleri
 • Arılar Çiçeklerin Elektrik Alanını Nasıl Algılar?

  Arılar Çiçeklerin Elektrik Alanını Nasıl Algılar?

  Arılar, çiçekleri yalnızca kokularından ve renklerinden tanımaz; bunların yanı sıra çiçeklerini ürettikleri minimal elektrik alanlarından da seçebilirler.

  https://www.biyologlar.com/arilar-ciceklerin-elektrik-alanini-nasil-algilar
 • Bitkiler Kafein Üretimini Farklı Yollarla Yapıyor

  Bitkiler Kafein Üretimini Farklı Yollarla Yapıyor

  Evrimsel ağacın uzak dallarına ait olan bitki türlerinin kafein üretimini bağımsız biçimde geliştirdikleri biliniyordu.

  https://www.biyologlar.com/bitkiler-kafein-uretimini-farkli-yollarla-yapiyor
 • Mutualizm: Karşılıklı Faydacılık

  Mutualizm: Karşılıklı Faydacılık

  Kuşkusuz ki hepimiz hayatlarımızı ve neslimizi devam ettirme güdüsüne sahip hayvanlarız.

  https://www.biyologlar.com/mutualizm-karsilikli-faydacilik
 • İki Farklı Tip Çiçeği Olan Bitkinin Genetiği Çözüldü

  İki Farklı Tip Çiçeği Olan Bitkinin Genetiği Çözüldü

  Çuha çiçeği bitkisinin çiçekleri, dikkatsiz bir göz için farksız görünebilir. Ancak biraz yaklaşıp, taç yaprakların ortasındaki üreme organlarının bulunduğu bölüme bakarsanız, çiçeklerin iki farklı tipte olduklarını görebilirsiniz.

  https://www.biyologlar.com/iki-farkli-tip-cicegi-olan-bitkinin-genetigi-cozuldu
 • BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME

  BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME

  I. Çiçeksiz Bitkilerde Üreme:Çiçeksiz bitkiler genellikle metagenezle ürer. Metagenez, eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme biçimidir.Ulotrix'de metagenez:Ulotrix "n" kromozomlu bir bitkidir. Mitoz bölünmeyle gametleri oluşturur. Gametler döllenerek zigotu, zigot mayoz bölünmeyle zoosporları, zoosporlar mitozla gelişerek "n" kromozomlu ulotrix'i oluştururlar. Eşeyli üremesi izogami, eşeysiz üremesi sporogoni şeklindedir.Karayosununda metagenez:"2n"...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-eseyli-ureme
 • Arıların Ekolojik ve Yaşam Alanları

  Arıların Ekolojik ve Yaşam Alanları

  Arıların ekolojik katkıları çiçeklerin döllenmesi, erkek ve dişi çiçek organlarında gerçekleştirdikleri polen taşıma konusundaki katkıları üzerinden gerçekleşmektedir. Öyle ki arıların dölleme işlemine ihtiyaç duymayan bitki sayısı son derece sınırlıdır.

  https://www.biyologlar.com/arilarin-ekolojik-ve-yasam-alanlari
3WTURK CMS v8.1