Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 732 içerik listeleniyor

 • ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  1.Yakın zamanda cerrahi operasyon, miyokard infarktüsü geçiren ve doğum yapan hastalara OGTT testi uygulanmamalıdır. 2.Açlık kan şekeri 126 mg/dL ve üstü olan hastalara uygulanmamalıdır. 3.Hastanın test esnasında gribal enfeksiyonu olmamalıdır. 4.Test esnasında hasta kusarsa teste son verilmelidir. 3 gün sonra test tekrar edilebilir. 5.Test yapılmadan önce doktorun izni dahilinde tiazid, fenitoin gibi ilaçlar kullanılıyorsa 3 gün önceden bırakılmalıdır. 6.Test...

  https://www.biyologlar.com/oral-glukoz-tolerans-testinde-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar
 • Karaciğer Büyümesi

  Hepatomegali , hepatosplenomegali Tanım Karaciğerin büyümesidir ( hepatosplenomegali ise karaciğer ve dalağın her ikisinin büyümesidir ). Doktorunuza başvurun çoğunlukla doktor tarafından tanınır , kişi bu belirtinin farkında olabilir veya olmayabilir Nedir Karaciğer normalde ele gelmez. Genel olarak enfeksiyonlar ( viral ve bakteryel ) , parazitler , tümörler , anemiler , toksik durumlar , depo hastalıkları , kalp yetmezliği , konjenital kalp hastalığı ve...

  https://www.biyologlar.com/karaciger-buyumesi
 • Bitki Anatomisi Sınavında Çıkabilecek Muhtemel Sorular

  1-Çimlenmekte olan bitkinin besin gereksinimi kotiledonlarda ya da özel dokularda depolanan besinlerden sağlanır. 2-Kök ve gövdenin büyümesi büyüme noktalarındaki meristamatik dokuların yeni hücrelerin oluşması ve büyüme ve farklılaşması ile olur. 3-Yapraksız ve köksüz yapraksı yapıya tallus denir.Bu tür bitkilere detallafita grubu denir. 4-Tohumlu bir bitki dallanmış eksen içeren bir yapı gösterirse yaprak kök ve gövdeden oluşan yapıya kormus denir.Bu tür...

  https://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-sinavinda-cikabilecek-muhtemel-sorular
 • Augmentin

  İntravenöz enjeksiyon veya infüzyonda mutod doz: Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda doz 8 saatte bir 1,2g'dır. Çok ağır enfeksiyonlarda 6 saatlik aralarla tekrarlanarak doz artırılır. 3 ay-12 yaş arası çocuklarda doz 8 saatte bir 30 mg/kg’dır. Çok ağır enfeksiyonlarda 6 saatlik aralarla tekrarlanarak doz artırılabilir. 0-3 ay arası çocuklar prematüre bebeklerde ve perinatal süre içinde bulunan bebeklerde her 12 saatte bir 30 (25+5) mg/kg’dır, daha...

  https://www.biyologlar.com/augmentin
 • ENZİMLERİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

  Enzimler, Proteinlerden yapılmışlardır ve doğal olarak yalnız canlılar tarafından sentezlenirler. Hücre içerisinde meydana gelen binlerce tepkimenin hızını ve özgüllüğünü düzenlerler. Çok defa hücre dışında da etkinliklerini korurlar. Solunumun, büyümenin, kas kasılmasının, sinirdeki iletimin, fotosentezin, azot bağlanmasının, deaminasiyonun, sindirim vs.'nin temelini oluştururlar.Canlı hücrelerde tepkimeler kural olarak 0-50°C; çoğunlukla da 20-42°C...

  https://www.biyologlar.com/enzimlerin-yapisi-ve-isleyisi-1
 • Gen Tadavi

  Gen tedavisi, çeşitli pek çok klinik durumun gelecekteki tedavisi için ümit vermeye devam etmektedir. Alışılmamış, biçim verilmiş gen transfer vektörlerinin gelişimi, tedaviye yönelik gen ifadelerinin verimini ve stabilitesini arttıracaktır. Doku ve organ nakli konusunda ise gen tedavisinden nakledilmiş dokunun akut ve kronik reddedilmesini engellemek amacı ile ya reddetmeyi engellemede önemli yeni genler (örneğin: yardımcı uyarıcı blokaj molekülleri yada...

  https://www.biyologlar.com/gen-tadavi
 • Genetik Nedir?

  Genetik Nedir?

  Genetik veya kalıtım bilimi biyolojinin bir dalı olup, canlı organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliğin bilimidir.

  https://www.biyologlar.com/genetik-nedir
 • Johann Gregor Mendel

  Johann Gregor Mendel

  22 Temmuz 1822 Heinzendorf'da doğdu, 6 Ocak 1884 Brünn'de öldü (bugünkü Brno, Çek Cumhuriyeti); genetik biliminin kurucusu, Avusturyalı botanik bilgini ve rahiptir. Küçük yaşlarda bahçe işleriyle uğraşmaya başlayan Mendel, üniversite öğreniminden sonra bir din adamı olarak Moravya'da yaşamını sürdürdü. Bu arada bitkiler üzerinde pek başarıya ulaşamayan bazı incelemelerde bulundu. 1854'te Brünn'e dönerek bir teknik lisede öğretmenlik yapmaya başladı. Daha...

  https://www.biyologlar.com/johann-gregor-mendel
 • Sistematiğe Giriş Soruları

  S.1)Sistematiğin tanımını yapınız. C.1)Çeşitli bilim dallarından sağlanan verileri kullanarak organizmalar arasındaki akrabalıkları saptayan,organizmaları tanımlayan,isimlendiren ve sınıflandıran bir bilim dalıdır. S.2)Taksonominin amaçları nelerdir? C.2)  Tanıma ve iletişimin için uygun yöntemini sağlamak.  Tüm canlıları tanımlamak.  Organizmaları doğal akrabalıklarına dayanan bir sınıflamasını yapmak.  Evrimi araştırarak,evrimin...

  https://www.biyologlar.com/sistematige-giris-sorulari
 • POPULASYON GENETİĞİ ve EVRİM

  A. POPULASYON GENETİĞİ*Belirli bir bölgede yaşayan aynı türün fertleri topluluğuna populasyon denir. Burada populasyonlardaki karakterlerin hangi oranlarda görüldüğünü sonraki nesillerde ne gibi değişmeler olduğunu öğrenmeye çalışacağız.*1. Genler ve PopulasyonlarBir populasyonda bir karakterin hangi oranda bulunduğunun veya yeni oluşacak bireylerde o karakterin görülme şansının hesaplanabilmesi için bazı değerlerin önceden bilinmesi gerekir. Bunları...

  https://www.biyologlar.com/populasyon-genetigi-ve-evrim-1
 • HORMONLAR VE ETKİLERİ (ENDOKRIN SISTEM )

  Hormon sözcüğü “uyarmak, harekete geçirmek” anlamına gelmektedir. Hormonlar vücudumuzdaki büyüme, gelişme, üreme, bazı metabolik olayların sağlanması ve vücudun sağlıklı olarak görev yapmasını sağlayan kimyasal habercilerdir. Hormonlar vücudumuzdaki salgı bezlerinden salgılanarak kan yoluyla diğer dokulara taşınır ve etkilerini gösterirler. Miktar olarak çok az salgılanmasına karşın kuvvetli etkileri vardır. Bu nedenle bir tür haberci olarak görev...

  https://www.biyologlar.com/hormonlar-ve-etkileri-endokrin-sistem-
 • İklim Değişikliği ve Denizler Raporu

  Türkiye üç tarafı farklı özellikteki denizlerle çevrili bir ülke. Hem karası, hem de denizleri küresel ısınmadan nasıl etkileneceği üzerine bir öngörü ise mevcut değil. Bilim dünyası okyanus ve denizlerin küresel ısınmadan ne kadar etkileneceği, hangi türlerin yaşam bölgelerini değiştireceği hangi türlerin yok olacağını, biyoçeşitliliğin nasıl bir hal alacağını irdelemesine karşın, doğanın çok bileşenli bir sistemden oluşması nedeniyle tam bir...

  https://www.biyologlar.com/iklim-degisikligi-ve-denizler-raporu
 • Kandaki Demir Seviyesi Hücrelere Zarar Verebiliyor

  Kandaki Demir Seviyesi Hücrelere Zarar Verebiliyor

  Laboratuvar ortamında, ortalama tedavilerde kullanılan konsantrasyonlarda demir hücrelere verildiğinde, 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde DNA hasarına yol açacak mekanizmaları tetikleyebiliyor.

  https://www.biyologlar.com/kandaki-demir-seviyesi-hucrelere-zarar-verebiliyor
 • Deniz Biyolojisi Soruları

  1.Okyanus suları bugünkü durumunu nasıl kazandı? İlk varsayıma göre okyanusları oluşturan su kütlesi ilk atmosferden gelmiştir.ancak eğer bu varsayım doğru ise atmosferdeki element sayısının okyanus sularında bulunan element sayısının okyanus sularında bulunanlardan daha fazla olması gerekirdi. İkinci varyasıma göre yeryüzü sertleştiğinde orijinal suyun çoğu kimyasal olarak volkanik kayaçlara bağlıydı ve bu kayaçların ayrışmasıyla sular...

  https://www.biyologlar.com/deniz-biyolojisi-sorulari-1
 • Türkiye'nin genetik çeşitlilik haritası

  2010da başlatılan Türkiye Genom Araştırması için, 17 ilden, en az 4 kuşak aile geçmişi bulunan 17 kişinin gen haritasına bakıldı. Araştırma, Türkiye coğrafyasında genetik çeşitliliğin yapısı, derecesi ve diğer toplumlarla farklılıkların belirlenmesinde bir ilk adım sayılıyor. Araştırmanın sonuçları, dün Boğaziçi Üniversitesi Konferans Salonunda başlayan, Boğaziçi Üniversitesi Türkiye Genom Araştırması: Genomiks Çağında Kişisel Tanı ve...

  https://www.biyologlar.com/turkiyenin-genetik-cesitlilik-haritasi
 • Etnobotanik ve orkide türleri üzerine bilgili olan arkadaşlar

  Doğadaki tüm hayvanlar, bitkiler ve insanlar bir dengenin ürünüdürler. Mitolojide bitkiler tanrıların insana verdiği en değerli armağan olarak ele alınmıştır. Tüm bitkiler insanın hizmetindedir 1 ve insanın varoluşundan itibaren bitkilerle olan ilişkisi başlamıştır. İlk çağlardan kalan arkeolojik bulgulara göre insanlar, besin elde etmek ve sağlık sorunlarını gidermek için öncelikle bitkilerden faydalanmışlardır. Deneme yanılma yoluyla elde edilen bu...

  https://www.biyologlar.com/etnobotanik-ve-orkide-turleri-uzerine-bilgili-olan-arkadaslar
 • Enflamasyon Nedir ?

  Enflamasyon, inflamasyon, yangı veya iltihaplanma, canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği sellüler (hücresel), humoral (sıvısal) ve vasküler (damarsal) bir seri vital yanıttır. Yangı normalde patolojik bir durum olmasına karşın, yangısal reaksiyon fizyolojik olarak vücudun gösterdiği bir tepkidir. Halk arasında iltihap tabiri yangı için kullanılmasına rağmen sık sık apseler için de iltihap denmesinden...

  https://www.biyologlar.com/enflamasyon-nedir-
 • Hayvanlardaki endokrin (içsalgı bezleri) bezlerin hormonları ve bu hormonların fonksiyonlarını ayrıntılı olarak açıklayınız.

  SALGI BEZLERİ (ENDOKRİN BEZLER) Hormonlar hipotalamus, hipofiz, tiroid, pineal bez, pankreas, sürrenal (böbreküstü) bezi, yumurtalık ve testislerde yapılır ve salgılanır. Bundan başka beyinde, bağırsaklarda da hormon üretimi olmaktadır. Hormon üretildiği hücreden etki edeceği dokuya (hedef dokuya) taşınması gerekir. Hormonların adlandırılması genellikle ilk bulundukları dokuya veya major etkilerine göre yapılmıştır. Ancak, günümüzde aynı hormonun farklı...

  https://www.biyologlar.com/hayvanlardaki-endokrin-icsalgi-bezleri-bezlerin-hormonlari-ve-bu-hormonlarin-fonksiyonlarini-ayrintili-olarak-aciklayiniz-
 • Fırsatçı enfeksiyon tanımını yapınız ve sık görülen fırsatçı fungal enfeksiyon etkenleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

  Fırsatçı enfeksiyon nedir? özellikle fırsatçı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Genellikle sağlıklı bir konak, sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile bu hastalıklardan korunmaktadır ancak yetersiz bağışıklık sistemi durumlarında bakteriyel, viral, mantarlara bağlı ya da protozoal enfeksiyonlar bu durmundan yararlanarak enfeksiyon oluştururlar. Bağışıklık sistemi yetersizliği bu patojenlere hastalık oluşturmak için bir "fırsat"...

  https://www.biyologlar.com/firsatci-enfeksiyon-tanimini-yapiniz-ve-sik-gorulen-firsatci-fungal-enfeksiyon-etkenleri-hakkinda-kisaca-bilgi-veriniz-
 • Genetik çalışmalar ve araştırmalardaki etik kurallar nelerdir ?

  Güzel bir soru fakat ne kadar yazı yazsak da cevaplamaya yetmeyecek bir sorudur bu. Bilim etiği başlığı altında bulabilirsiniz.Bilim etiği ile ilgili bir Türkçe kitap olduğunu hatırlıyorum, okumanızı tavsiye ederim. Şunu söyleyebilirim ki genetik çalışmalar sırasında etik kurallara çok da uyulduğu söylenemez.Zaten 1999'da İzlanda, kendi halkının genetik bilgilerini ABD li bir biyoteknoloji şirketine sattığında bence bu araştırmalarda etik kuralların kaale...

  https://www.biyologlar.com/genetik-calismalar-ve-arastirmalardaki-etik-kurallar-nelerdir-
 • Kromatografi nedir

  Kromatografi, bir karışımın bileşenlerini, bunlara seçimsel ilgi gösteren iki ya da daha çok evreden sistemler arasında farklı göçlerine bakarak tanımak, gerektiğinde niceliklerini belirlemek amacıyla yapılan ve ayırma işlemine dayanan analitik yöntemdir. Kromatografi terimi başlangıçta, örneğin bitkisel pigmentlerde olduğu gibi cisimleri renklerine göre ayırma oluşmuş işleminden kaynaklandı, ama zamanla uygulama alanı oldukça genişledi.Kromatografi...

  https://www.biyologlar.com/kromatografi-nedir
 • Deniz biyolojisi soru ve cevapları

  1- Denizlerde doğal sınırlar var mıdır? bu doğal sınırlar nelerdir ve faktörleri nelerdir? doğal sınır,denizlerde veya okyanuslarda sıcaklık,ışık geçirgenliği,tuzluluk gibi fiziksel etkiler sonucunda meydana gelir.ışığın belli bir derinliğe kadar gelmesi fotosentetik canlıların bu ışığa göre kendi sınırlarını oluşturmasına neden olur aynı durum sıcaklık tuzluluk içinde geçerlidir.doğal sınırlar sonucu sucul ortamlarda tabakalaşmalar olmuştur. ...

  https://www.biyologlar.com/deniz-biyolojisi-soru-ve-cevaplari
 • WESTERN BLOTTING YÖNTEMİ

  Western Blot; dokudaki spesifik bir proteini analiz etmemizi sağlayan moleküler biyoloji tekniğidir. Bu teknik sayesinde dokuda bulunan bir proteinın varlığı, büyüklüğü, konsantrasyonu, konsantrasyon değişimleri, farklı gruplar arasındaki konsantrasyonlarının karşılaştırılması vb. araştırılabilir. NOT: Antikor kullanarak dokulardaki proteini tayin etmemizi sağlayan bir diğer teknik, immünohistokimyadır. Blotlama yöntemeleri; Western Blot: Protein tayini...

  https://www.biyologlar.com/western-blotting-yontemi
 • Kuzeydoğu Akdeniz Fok (Monachus monachus) Populasyonu

  Akdeniz ve Karadeniz’de yasayan tek fok türüdür ve sayıları çok azalmıştır. Akdeniz’de en fazla rağbet ettikleri ülke Türkiye’dir. Kariyi, pardon karayı severler. Dinlenmek ve uyumak için karaya çıkarlar, karada ağa-nişi yaparlar ve karada doğururlar. Arada sırada da ayıp olmasın diye denize girerler. Denizde olduklarında genellikle sarp ve ulaşılması zor mağara ve kayalıkların yöresini tercih ederler. Her çeşit balık ve ahtapot yerler. Ağlara zarar...

  https://www.biyologlar.com/kuzeydogu-akdeniz-fok-monachus-monachus-populasyonu
 • Akdeniz Fokları

  Akdeniz foku (Monachus monachus), fokgiller (Phocidae) familyasından yeryüzünde sadece doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika'nın bir tek sahilinde yaşayan fok türü. Yeryüzündeki toplam 34 yüzgeçayaklı fok türünden Karayip Keşiş foku, en son 1952yılında görülmek kaydı ile yeryüzünden yok olmuştur. Dolayısıyla dünyada şu anda 33 yüzgeçayak türü vardır. Üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı ya da insan etkinliklerinden uzak kalmış,...

  https://www.biyologlar.com/akdeniz-foklari
 • Gözün evrimi, gözün evrim aşamaları

  TÜM HAYVANLARIN kendi dünyalarıyla ve dünyalarının içindeki nesnelerle baş etmeleri gerekir. Söz konusu bu nesnelerin üzerinde yürürler, altında sürünürler, onlara çarpmaktan kaçınırlar; bu nesneleri alırlar, yerler, onlarla çiftleşirler ve onlardan kaçarlar. Evrimin genç olduğu yerbilimsel şafakta, hayvanların, nesnelerin orada olduklarını anlamadan önce, onlarla fiziksel temas kurmaları gerekiyordu. Uzaktan algılama teknolojisini geliştirecek ilk hayvanı ne...

  https://www.biyologlar.com/gozun-evrimi-gozun-evrim-asamalari
 • KANDA GRUP FAKTÖR TAYİNİ

  İlk evvelaalkollü pamukla parmak silinir ve temizlenir. Sonra steril lanset iğnesi ile hafifçe parmak delinir delinmez çıkarılan kan üç ayrı lamın veya beyaz fayans üzerine birer damla damlatılır. Daha sonra birinci lam üzeri bir damlacık kanın üzerine bir damla A kan serumu (anti β aglutinini=antikor) ilave edilir, ikinci lamın üzerine bir damla B kan serumu (anti α aglutinini=antikor) ve üçüncüsünün üzerine de bir damla Rh faktörünün belirleyen anti –D...

  https://www.biyologlar.com/kanda-grup-faktor-tayini
 • Yapay genler kullanılarak ilk kez yapay enzimler üretildi!

  Yapay genler kullanılarak ilk kez yapay enzimler üretildi!

  Bilim insanları, ilk defa, doğada bulunmayan yapay/sentetik genetik materyalleri kullanarak enzimler üretmeyi başararak bilim tarihinde çığır açtılar. Bu heyecan verici çalışma sadece Dünya’da yaşamın başlangıcıyla ilgili yeni bilgiler vermiyor; aynı zamanda Dünya dışı yaşamla ilgili de önemli çıkarımlar yapabilmemize izin verecek. Araştırma sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.Araştırmanın temelleri daha önceden İngiltere’de yapılan bir çalışma...

  https://www.biyologlar.com/yapay-genler-kullanilarak-ilk-kez-yapay-enzimler-uretildi
 • Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır

  1. Bilimsel Araştırma İlke ve Yöntemleri a. Bilimsel Araştırma nedir? Bilimsel araştırma, bir araştırmacının bir problemi ele alarak açıkça belirtilmiş sonuçlar üretmesinin yoludur, raporudur. Her rapor, raporu hazırlayanın veya bir başkasının önceden yapmış olduğu araştırmalara dayandırılmıştır. Bütün bu çalışmada da yapılacak şey seçilen konuyu araştırmak ve bulguları kaleme almaktır. Araştırmacı başka araştırmacıların topladığı...

  https://www.biyologlar.com/bilimsel-arastirma-nasil-yapilir
 • Kanserin en önemli nedeni ‘şanssızlık’ mı?

  Kanserin en önemli nedeni ‘şanssızlık’ mı?

  Science Dergisinde yeni yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarına göre, 31 kanser türünden 22’si ‘biyolojik kötü şans’ sonucu çıkan mutasyonlardan kaynaklanıyor. Araştırmanın sonuçları belli kanser türlerinin çevre ve kritik risk faktörlerinin dışında tamamen biyolojik şanssızlık nedeniyle olduğunu gösterirken, bu güne kadar genel kabul gören risk faktörlerinin sadece bazı kanser türleri için geçerli olduğunu gösteriyor. Çalışmadan...

  https://www.biyologlar.com/kanserin-en-onemli-nedeni-sanssizlik-mi
 • Genetiği değiştirilmiş hücre terapisi kanseri yok etmekte başarı sağladı

  Genetiği değiştirilmiş hücre terapisi kanseri yok etmekte başarı sağladı

  İleri lösemili hastalarda yapılan en büyük klinik çalışma Kanserli hücrelere saldırmak ve onları yok için vücudun kendi immün sisteminden yararlanan hücre-bazlı, hedeflenmiş immünoterapi, kanser tedavisinde yeni bir yaklaşım ancak klinik çalışmalar bu yöntemin büyük bir gelecek vaat ettiğini gösteriyor. Science Translational Medicine Dergisinde yayımlanan ileri lösemili hastalarda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük klinik çalışmanın sonuçlarına...

  https://www.biyologlar.com/genetigi-degistirilmis-hucre-terapisi-kanseri-yok-etmekte-basari-sagladi
 • Tüp bebek için alternatif yöntem

  Tüp bebek için alternatif yöntem

  Tekrarlayan tedavi yöntemleri, tüp bebek denemeleri, düşük gibi nedenlerle çocuk sahibi olamayanlar için genetik tanı yöntemi olan CGH (Komparatif Genomik Hibridizasyon) yöntemi, Türkiye'de de uygulanmaya başlandı

  https://www.biyologlar.com/tup-bebek-icin-alternatif-yontem
 • Kanser Çalışmaları

  Kanser Çalışmaları

  Kanser Çalışmaları İlaçları ve Hastaları Birbirlerine Daha Sıkı Bağlayıp Ayrılmaz Bir Çift Haline Getiriyor

  https://www.biyologlar.com/kanser-calismalari
 • Yeryüzünün En Sıradışı Genomu

  Yeryüzünün En Sıradışı Genomu

  Canlılık işlevleri için gerekli olan bütün talimatlar DNA tarafından kodlanır. DNA’da, kromozom adı verilen paketçikler halinde paketlenir. Biz insanoğlunda da bu paketçiklerden 46 tane bulunmaktadır. Kromozom sayısı canlı türleri arasında farklılık gösterebildiği gibi aynı da olabilir. Mesela moli balığıyla insanlardaki kromozom sayısı birbirine eşittir. Fakat, insan ve moli balığının kromozom sayıları eşit olsa da eşit gelişmişlik düzeyine sahip...

  https://www.biyologlar.com/yeryuzunun-en-siradisi-genomu
 • Bakterilerden Genomik Kaset

  Bakterilerden Genomik Kaset

  MIT (Massachussets Teknoloji Enstitüsü) mühendisleri E.Coli bakterisindeki genomu uzun vadeli depolama aygıtına çevirdi. Mühendisler biyoloji tabanlı bu depolama işleminin silinebilir ve kolay işlenebilir olmasını umut ediyor. Bununla birlikte çevre ve tıbbi izleme sensörleri gibi uygulamalar içinde bir umut var.Elektrik mühendisliği profesörü, bilgisayar uzmanı ve biyoloji mühendisi Timothy Lu, “Bilgiyi bu yolla çok uzun vadeli olarak saklayabilirsiniz” diyor. Bir an...

  https://www.biyologlar.com/bakterilerden-genomik-kaset
 • Uludağ Milli Parkı Planı

  Uludağ Milli Parkı Planı

  Devlet yönetimini elinde bulunduran siyasi iktidara soruyoruz."Milli Park" kavravramı sizin için ne ifade ediyor?Bu tür alanlar neden orman ya da sulak alan gibi adlandırmalar yerine "Milli Park" olarak nitelendirililmiştir?Uludağ Milli Parkı'nda 2. Gelişim Bölgesi olarak adlandırılılan bölgede yeni yapılaşmalar getiren 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama planlarına itirazımızı ilettik.DOĞADERÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma Genel...

  https://www.biyologlar.com/uludag-milli-parki-plani
 • Organ bağışında çok gerideyiz

  Organ bağışında çok gerideyiz

  Türk Böbrek Vakfı tarafından “Dünya Böbrek Günü” nedeniyle düzenlenen toplantıda akademisyenler, organ bağışçıları, nakil bekleyenler bir araya gelerek kadavradan organ bağışı konusunu tüm yönleriyle ele aldılar. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Türkiye nüfusunun %15’inin kronik böbrek hastası olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Kronik böbrek...

  https://www.biyologlar.com/organ-bagisinda-cok-gerideyiz
 • Greenpeace eylemcileri Shell’in gemisini durdurdu

  Greenpeace eylemcileri Shell’in gemisini durdurdu

  13 farklı ülkeden 20 Greenpeace eylemcisi, Helsinki’de Shell’in petrol arama gemisine tırmanarak limandan kalkışını engelledi.

  https://www.biyologlar.com/greenpeace-eylemcileri-shellin-gemisini-durdurdu
 • Bibliyoterapi Nedir ?

  Bibliyoterapi Nedir ?

  Bibliyoterapi, çok kısa bir tanımla, kitapla tedavi anlamına gelmektedir. Bu yöntemdeki amaç, kişinin duygusal sorunlarını anlaşılabilmesini sağlamak, hayata karşı uyum sorunlarının aşılmasını gerçekleştirmek ve kişinin içinde bulunduğu ruh halinin tüm detaylarını tanımlamaya çalışmaktır. Bir başka tanımlama şeklinin, “doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitabı buluşturmak” olduğu bibliyoterapi, kişinin okuduğu ölçüde tedaviye başladığı bir...

  https://www.biyologlar.com/bibliyoterapi-nedir-
 • Psişik Yetenek Nedir?

  Psişik Yetenek Nedir?

  Psişik yetenek, kişilerin içgüdüsel olarak “Duru Görü” diyebileceğimiz ya da hislerin tamamen açık olmasıyla bazı olayları önceden hissedebilmesidir, kestirebilmesidir.Özel bir yetenek olan psişik yetenekler ilk etapta anlaşılmayabilir. Aslında hemen her insanın psişik yeteneği vardır; ancak bazı insan bu yeteneğin farkına varmaz ve bunu tetikleyemez. Bazı insanlar ise kendi psişik yeteneklerinden korku duyabilir. Özellikle psişik yeteneğinizi yeni...

  https://www.biyologlar.com/psisik-yetenek-nedir
 • Biyogaz Üretim Prosesi ve Mikrobiyolojisi

  Biyogaz Üretim Prosesi ve Mikrobiyolojisi

  Bir önceki yazımızda biyogazları tanıma yolunda ilk adımımızı atmıştık ilgili yazıya bu adresten ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ise teorik olarak biyogaz nasıl üretilir, hangi reaksiyonlar gerçekleşir öğreneceğiz.Öncelikle şu gösterimle başlayalım:Yandaki görselde 2 tane diktörtgen ve bir tane çember bulunuyor.Grass denilen bizim hammaddemiz hayvansal veya bitkisel atıklar olabilir. Digestate yani sindirimin, öğütülmenin, karıştırılmanın yapıldığı...

  https://www.biyologlar.com/biyogaz-uretim-prosesi-ve-mikrobiyolojisi
 • Montana dağlarında iz peşinde: Milyar yıllık mikrofosiller, Belt topluluğu ve astrobiyoloji üzerine

  Montana dağlarında iz peşinde: Milyar yıllık mikrofosiller, Belt topluluğu ve astrobiyoloji üzerine

  Betül KacarAraştırmacı, Harvard Üniversitesi Organizma ve Evrim Bilimleri Bölümü Bilim Koordinatörü, EON, Tokyo Teknoloji EnstitüsüDaha önce baktığım hiç bir yere benzemiyor karşımdaki manzara. Birbiri ardına dizilmiş kocaman, heybetli dağlar, erimiş buzulların kendilerine sabırla yer açtığı göller; bu göllerde, bu dağlarda çoluk çocuk rahatça dolaşan, sayıları eskiye göre epey azalmış iri kıyım vahşi geyikler, boz ayıları, bizonlar, hemen...

  https://www.biyologlar.com/montana-daglarinda-iz-pesinde-milyar-yillik-mikrofosiller-belt-toplulugu-ve-astrobiyoloji-uzerine
 • Genlerimiz Obezite Cerrahisinin Başarısını Etkiliyor

  Genlerimiz Obezite Cerrahisinin Başarısını Etkiliyor

  ABD’deki yetişkinlerin yaklaşık %66’sı aşırı kilolu ve bunların yarısı da (%33) obezdir. Obeziteden müzdarip  olanlar ise genellikle çözümü kilo kaybı ameliyatlarında arıyorlar ve binlerce dolar harcıyorlar. Bu ameliyatların birçoğu başarıyla sonuçlansada ameliyatın başarısını etkileyen asıl önemli faktör genetik faktörlerdir. Bu genetik faktörleri kullanarak da kilo kaybı ameliyatlarından sonra hastanın ne kadar kilo kaybedeceği tespit edilebilir....

  https://www.biyologlar.com/genlerimiz-obezite-cerrahisinin-basarisini-etkiliyor
 • Lepistes Cinsi Balık Yetiştiriciliği

  Lepistes Cinsi Balık Yetiştiriciliği

  Öncelikle akvaryum hobisine başlamanın birçok yolu olduğunu belirtmek isterim. Ancak birçok kişi güzel görünen ve pervasızca, hızla üreyen ve bakımı kolay bir türle başlamak ister ve bunun için de Lepistes cinsi balıkla işe başlar. Tabi ki ilk başlayanlar için gayet uygun bir türdür ama sanıldığı kadar kolay bakımı olan ve kendiliğinden çoğalan bir tür olmadığını belirtmeliyim.Aslında bu konu biraz görecelidir her türün kendine göre bakımı ve...

  https://www.biyologlar.com/lepistes-cinsi-balik-yetistiriciligi
 • Kağıt Balığı Nedir?

  Kağıt Balığı Nedir?

  Yaygın Adı: Kâğıt balığıFamilya: RegalecidaeAlt Familya: LampridiformesTür Sayısı: 2 cins içinde 4 türBoyutları: 5,5 cm’den en az 11-17 m’ye kadarFiziksel Özellikleri: Uzun, kurdele benzeri vücutlu kesik başlı, büyük açılabilir ağızlı bir canlıdır. Ağzında dişi olmayan bu balığın gözleri görece küçüktür. Son derece uzun, gözün üstünden kuyruğa uzanan sırt yüzgeci tabanı vardır. Ön kılçıklar uzanıp küçük kapaklarla biter ve kuyruğunun...

  https://www.biyologlar.com/kagit-baligi-nedir
 • Bazı Yapraklar Neden Kırmızı

  Bazı Yapraklar Neden Kırmızı

  Çoğu bitki yeşildir, çünkü bitkiler klorofil adlı yeşil bir yapı sayesinde güneş ışınlarını yakalayarak besin üretiminde kullanır. Ama bazı yapraklar kırmızıdır. Yeni Zelandalı iki bilim adamı, Kevin Gould ve Nigel Perry, bunun sebeplerinden birini ortaya çıkarmışa benziyor. Gould ve Perry işe, ülkelerinde çok yaygın bir funda olan “horopito”yu (Pseudowintera colorata) incelemekle başlamış. Horopitonun bazı yaprakları neredeyse tamamen yeşil,...

  https://www.biyologlar.com/bazi-yapraklar-neden-kirmizi
 • Türkiye Doğasının Sırtındaki Bıçak

  Türkiye Doğasının Sırtındaki Bıçak

  Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nın ilk 14 maddesi TBMM Çevre Komisyonu'nun 31 Mayıs 2012 tarihli toplantısında bir günde görüşülerek onaylandı. Tasarı, ilgili Bakanların “asıl şimdi doğayı koruyacağız” yönündeki açıklamaları ve ülkemizin AB uyum sürecinin çağdaş beklentilerinin aksine, 1958'den bu yana edinilmiş tüm kazanımları yok ediyor. Yasa Tasarısı’nın 6. Maddesi tüm korunan alanların sınırlarının...

  https://www.biyologlar.com/turkiye-dogasinin-sirtindaki-bicak
 • Doğal Yaşamda Bonsai Kursu Gerçekleştirildi

  Doğal Yaşamda Bonsai Kursu Gerçekleştirildi

  Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'nda 5 Mayıs 2013 tarihinde Bonsai Kursu açılmıştır. Yüksek bir başvuru oranına rağmen en fazla 15 kişilik bir çalışmanın yapılacağı önceden belirlendi. Sabah ilk olarak interaktif ortamda bonsainin tarihçesi, bonsai felsefesi, bonsaide kullanılan araçlar gibi teorik bilgiler verildi. Öğle yemeğinden sonra parkımızın GSF Etkinlik Atölyesi önünde palmiyelerin altında bu bilgiler pratiğe döküldü. Bitkilerin...

  https://www.biyologlar.com/dogal-yasamda-bonsai-kursu-gerceklestirildi
 • Türkiye'de Su Yönetimi

  Türkiye'de Su Yönetimi

  Röportaj Konuğu : Prof.Dr.İsmail Koyuncu Türkiye'de Su Yönetimi İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.Dr.İsmail Koyuncu ile Türkiye'de su yönetimi, problemler ve çözüm önerileri hakkında konuştuk. Su, hayatın kaynağı... Yeryüzü ve gökyüzü arasındaki mükemmel işbirliği yağmura, yağmur da hayatın devamına vasıta oluyor. Barajlarda toplanan sular, kanaletlerle sulanan tarlalar, su depoları gibi hayat zincirinin en önemli halkaları, insanoğluna çok...

  https://www.biyologlar.com/turkiyede-su-yonetimi
 • Çevre gündeminde bu hafta (22-28 Aralık 2012)

  Çevre gündeminde bu hafta (22-28 Aralık 2012)

  Karadeniz yok oluyor Karadeniz'de küresel ısınma ve bilinçsiz avlanma nedeniyle birçok türün yok olma noktasına geldiğini belirten KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş, "Karadeniz'de durum son derece ciddi" dedi. Karadeniz'de küresel ısınma, bilinçsiz avlanma, kirlilik ve hidroelektrik santralları nedeniyle kalkan, çipura, ıstakoz, karides ve kırlangıç gibi birçok türün yok olma noktasına geldiği belirtildi. Karadeniz Teknik...

  https://www.biyologlar.com/cevre-gundeminde-bu-hafta-22-28-aralik-2012
3WTURK CMS v8.1