Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 27 içerik listeleniyor

 • Dipteraların Ekonomik ve Tıbbi Önemleri

  Larva ve erginlerinin farklı yaşam alanların uyum sağlamış olmaları nedeniyle her iki dönemde de oldukça farklı tarzlarda faydalı veya zararlı olurlar. Dipterlerin ekonomik önemleri henüz göz önünde bulundurulmamaktadır. Muhtemelen dipterler bu konuda diğer bütün böcek gruplarını geride bırakacak bir öneme sahip olup insan sağlığına ve ekonomiye sinek ve sivrisineklerin verdiği zarar asla düşünülmez. Ancak sivrisineklerin sebep olduğu hastalıklardan sadece...

  https://www.biyologlar.com/dipteralarin-ekonomik-ve-tibbi-onemleri
 • Insecta (Hexapoda, Entoma, Böcekler) Sınıfı

  Insecta (Hexapoda, Entoma, Böcekler) Sınıfı Bu sınıf böcekleri yani haşareleri içerir. Erişkinlerde vücut belirgin olarak 3 bölüme ayrılmıştır. Bunlar baş, göğüs ve abdomendir. Başta bir çift anten vardır ve göğüs 3 segmentden oluşmuştur. Bu halkaların her birinden birer çift ayak çıkar. Bazı türlerde ise thoraxdan bir veya iki çift kanat çıkar. Abdomen ise değişik sayıda segmentlerden oluşmuştur. Baş (Capot) : Oval veya küremsi yapıdadır....

  https://www.biyologlar.com/insecta-hexapoda-entoma-bocekler-sinifi
 • Böcekler ( Insecta)

  Böcekler Arhropoda (eklembacaklılar) filumunun Insecta (böcekler) sınıfını oluşturur. Böcekler hayvanlar aleminin en geniş filumudur: hem birey sayısı hem de uyum sağlama ve yeryüzüne dağılım açısından. Böcekler sınıfı 2 alt sınıfa ayrılır: Apterygota (kanatsız böcekler) ve Pterygota (kanatlı böcekler). Apterygota altsınıfının Protura, Thysanura (kılkuyruk), Diplura ve Collembola (yay kuyruk) gibi 4 takım içinde sınıflandırılan üyeleri ilkel,...

  https://www.biyologlar.com/bocekler-insecta
 • HAYVAN GÖÇLERİ

  Hayvanların bir kısmında bir dizi düzensiz yer değiştirme hareketleriyle, bir başka biyocoğrafik bölgeye kayma görülmektedir. Bunun yanısıra memeli, kuş, balık ve böceklerin zaman zaman göç ettikleri bilinmektedir. Göçün eski çağlarda da ortaya çıktığı, yazılı ve sözlü kaynaklardan anlaşılmaktadır. Örneğin; çekirge, kuş, sıçan ve lemming göçleri gibi. Göçte çok sayıda birey hareket eder. Göçü ortaya çıkaran en önemli nedenlerin başında...

  https://www.biyologlar.com/hayvan-gocleri
 • Ostracoda Hakkında bilgi

  Ostracoda; Genellikle 1 mm’den küçük boylu bivalv krustaselerdir ve neredeyse bütün sucul habitatlarda yaşarlar. Kabukları yüzeysel olarak coonchostracalara benzer ve rahatsız edilmedikleri zamanlarda açık dururlar. Ostracod’lar cladocerler gibi omnivordur ve bakteri, alg, detritus ve diğer mikroorganizmalar üzerinden filtrasyonla beslenirler. Birçok tür partenogenetik üreme göstermesine karşın bazı türlerde syngamik üreme gözlenmektedir. Partenogenetik üreyen bazı...

  https://www.biyologlar.com/ostracoda-hakkinda-bilgi
 • Böceklerin Sınıflandırılması

  Bilimsel adı Insecta olan böcekler sınıfı, ka­natsız böcekler ve kanatlı böcekler olarak iki altsınıfa ayrılır. Kanatsız böcekler altsınıfı yalnızca başkalaşmasız böcekleri, kanatlı bö­cekler ise yarıbaşkalaşmalı ve tümbaşkalaş­malı böcekleri içerir. Bu altsınıflardan her biri takım denen daha küçük gruplara, takımlar familyalara, familyalar cinslere, cinsler de rür'lere ayrılır. Kuşkusuz 1 milyona yakın tü­rün sınıflandırılması hiç...

  https://www.biyologlar.com/boceklerin-siniflandirilmasi
 • Metazoa’ nın Yapı Planı ve Ortaya Çıkışı

  Çok hücreli hayvanlarda hücreler görecekleri işe göre farklılaşarak dokuları, dokuların bir araya gelmeleri ile de belli bir işi yapmaktan sorumlu organlar oluşur Bu da hayvan gruplarında farklı yapı planlarının ortaya çıkmasına neden olur. Yapı planları her hayvan grubunda farklı olmasına karşın belli hayvanları bünyesinde barındıran hayvan gruplarında ise temel bir yapı vardır Bu filum içine giren hayvan alt kategorilerinde yapı, bu ana yapıdan az farklar...

  https://www.biyologlar.com/metazoa-nin-yapi-plani-ve-ortaya-cikisi
 • BÖCEKLERDE TRAKE SOLUNUMU

  Stigma dudağının hemen altında trake sitemi başlar. Filogenetik olarak her segment kendi otonom stigmasına sahiptir. Bununla beraber bazı ilkel böceklerde ve gelişmiş böceklerin çoğunda, her segment bir çift stigma taşımaz. Ektodermin, stigmaların bulunduğu yerden içeriye çökmesiyle oluşurlar. Şekil 28.47/a’da basit ilkel bir trake sistemi şematize edilmiştir. Her stigmadan uzanan kısa bir dal yatay olarak vücut içerisine girerek bir dorsal, bir visceral ve bir de...

  https://www.biyologlar.com/boceklerde-trake-solunumu
 • Omurgalı Ve Omurgasız Hayvanlar Hakkında Ayrıntılı Bilgi

  Omurgalılarda kıkırdaktan, kemikten ya da her ikisinden oluşan ve hiçbir hayvan grubunda rastlanmayan bir iç iskelet sistemi vardır. Bu iskelet gelişim boyunca vücuda destek sağlayarak büyümenin sınırlarını genişletir. Bu nedenle omurgalıların çoğu, omurgasızlara göre daha iri yapılıdır. İskelet en ilkel türlerin dışında kafatası, omurga ile kol ve bacak uzantı çiftlerini kapsar. Omurga ile omurgaya bağlanan kol ve bacak kemikleri vücudu destekler.Hareket...

  https://www.biyologlar.com/omurgali-ve-omurgasiz-hayvanlar-hakkinda-ayrintili-bilgi
 • EVRİMİN KANITLARI

  Temel bilimlerin önemli karakteri, ortaya atılan bir düşünce ya da teorinin bilimsel yöntemlere dayalı olarak yapılan gözlemlerle kanıtlanmasıdır. Buna göre, bir temel bilim olan biyolojide de teorik olarak verilen bilgilerin, laboratuvar koşullarında yapılan bilimsel gözlemlerle doğrulanması gerekmektedir. Ancak, evrimin süreklilik göstermesi ve çok yavaş ilerlemesi, bu konuda ortaya atılan teorilerin gözlemlerinin yapılmasını; bir başka deyişle evrimin...

  https://www.biyologlar.com/evrimin-kanitlari
 • Çekirgeler, Düz kanatlılar (Orthoptera)

  Çekirge, düz kanatlılar (Orthoptera) takımından Caelifera alt takımının sıçrayıcı üyelerine verilen genel ad. Anadolu'da yaşayan çekirgeler türlerine göre, 4-5 cm arasında değişen büyüklüklerde değişmektedir. Bilinen en küçük çekirge türü 2 cm olup şimdiye kadar tespit edilen en büyük çekirgelerin boyları 20 cm kadar olup, özellikle göçmen çekirge türlerinin diğerlerine göre 5 - 10 cm daha büyüktür. Çekirgeler, özellikle sıcak çöllere yakın...

  https://www.biyologlar.com/cekirgeler-duz-kanatlilar-orthoptera
 • Çekirgelerin (Orthoptera) Sınıflandırılması

  Üst familya: Tridactyloidea Cylindrachaetidae Ripipterygidae Tridactylidae Üst familya: Tetrigoidea Tetrigidae Üst familya: Eumastacoidea Chorotypidae Episactidae Eumastacidae Euschmidtiidae Mastacideidae Morabidae Proscopiidae Thericleidae Üst familya: Pneumoroidea Pneumoridae Üst familya: Pyrgomorphoidea Pyrgomorphidae Üst familya: Acridoidea Acrididae Charilaidae Dericorythidae Lathiceridae Lentulidae Lithidiidae Ommexechidae Pamphagidae Pyrgacrididae Romaleidae ...

  https://www.biyologlar.com/cekirgelerin-orthoptera-siniflandirilmasi
 • Ağustos böceği (Acrididae )

  Ağustos böceği kısa-boynuzlu çekirgelerin ağaca tırmanan fazlarını ve Acrididae familyası içerisinde sınıflandırılan cinslerden oluşan böceklerdir. Ağustos böceklerinin kökeni ve aşikar şekilde soyunun tükenmesi -bazıları 15 cm uzunluğuna ulaşabilir- pek açık değildir. Bu türler uygun koşullar altında hızla üreyebilirler ve sonradan sürü haline gelip göç edebilirler. Nemfleri olduğu kadar yetişkinleri de orkestralar oluşturabilir, her iki şekilde de...

  https://www.biyologlar.com/agustos-bocegi-acrididae-
 • Türkiye Kuş Türleri

  KÜÇÜK KARABATAK (phalacrocorax pygmeus) Çevresi sulak alanları tercih ederler. Ilıman iklimlerde yaşar. Tatlı ve tuzlu ve acı sularda da yaşar. Kışı genellikle kıyısal Lagünler, deltalar ve Ormanlardaki nehirlerde geçirirler. Çiftleşme kışlama bölgelerinde olur. Ço unlukla di er türlerle karışık olarak koloniler halinde kuluçkaya yatarlar. Mart sonu ile temmuz başında ürerler. Yuvalar, yo un a açlık ve çalılıklarda ve su yüzeyinden 1-15 m. Yükseklikte olur....

  https://www.biyologlar.com/turkiye-kus-turleri
 • Çekirgelerin Üremesi

  Erişkin çekirgeler, bitkilerle örtülü bir yere doğru yönelmeye başlarlar ve yoğunlukları kısa süre içinde hektar başına 2000 bireye erişir. O zaman cinsel olgunluğa ulaşarak çiftleşirler ve dişiler, yumurta zarını oluşturan müküsle kaplı yumurtalarını, bir çukur içine bırakırlar. (Çekirge türü öylesine çabuk ürerki, çekirge topluluğu çok kısa süre içinde 200 katına ulaşabilir. Bununla birlikte, bu aşırı üreme gücü, bir çeşit kendi kendini...

  https://www.biyologlar.com/cekirgelerin-uremesi
 • Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar

  Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar

  Omurgalılar yerleştikleri bütün yaşama ortamlarında egemenlik kurmuştur. Ana özellikleri sırtları boyunca uzanan omurgadır. Bunu dışındaki birçok özellikleriyle de diğer hayvanlardan ayrılırlar.

  https://www.biyologlar.com/omurgali-ve-omurgasiz-hayvanlar
 • Çekirgelerin sırrı

  Çekirgelerin sırrı

  Robot teknolojisinde boyutlar giderek küçülüyor. Uzmanlar, akıllı ama aynı zamanda maliyeti düşük cihazlar geliştirmeye çalışıyor, sinek ve yarasanın uçuş tekniğini yeni kuşak mini robotlara adapte etmeye çalışıyorlar. Çekirge, insanlık tarihi boyunca genelde kötü şekilde anılan canlılardandır. Adeta bir karabulut gibi göç eden çekirge sürüsü, indiği yerdeki bitkileri kısa sürede yer ve bitirir. Çekirge, çoğu zaman felaket anlamına gelir. Oysa...

  https://www.biyologlar.com/cekirgelerin-sirri
 • Preadaptasyon nedir

  Nötral ya da önce dezavantajlı gen veya gen kombinasyonları da, çevre değişiminde veya yeni bir yaşama alanına girerken avantajlı etki yapabilir. Burada yalancı bir uyum, yani yeni çevre koşullarına uyum olanağı söz konusudur. Değiştirici yaşama koşulları bakımından bir türün bireylerinin genetik eşitliğinin tam oluşu, o türün devamı için sadece dezavantajlı olacaktır. Karın sürekli olarak yerden kalkmadığı bölgelerde beyaz mutantların avantajı...

  https://www.biyologlar.com/preadaptasyon-nedir
 • Canlılarda Üreme

  Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Üreme işlevi canlının gelişmişliğine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Fakat bütün canlılarda genel hatlarıyla incelendiğinde eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere iki tip üreme görülür. Eşeysiz üreme: Bir canlının kendi başına yeni bir birey meydana getirmesidir. Oluşan bireyler ata bireyin tıpatıp aynısıdır. Yavru gamet oluşturma gibi bir...

  https://www.biyologlar.com/canlilarda-ureme
 • Ev sahibinin Beynini Kontrol Eden 8 Parazit

  Ev sahibinin Beynini Kontrol Eden 8 Parazit

  Hayvanlar aleminin en tüyler ürpertici yaratıkları küçük ama marifeti büyük olan parazitlerdir. Marifet derken sakın yanlış anlamayın, onlar için besin kaynağı olan ev sahiplerine hiç olumlu bir etkileri yoktur.

  https://www.biyologlar.com/ev-sahibinin-beynini-kontrol-eden-8-parazit
 • Yaz uykusuna yatan hayvanlar nelerdir ?

  Yaz uykusuna yatan hayvanlar nelerdir ?

  Kış uykusuna yatan havyanlar olduğu gibi yaz uykusuna yatan hayvanlar da vardır.

  https://www.biyologlar.com/yaz-uykusuna-yatan-hayvanlar-nelerdir-
 • Balıklar Zekâ Problemlerinde Primatları Geride Bırakabiliyor

  Balıklar Zekâ Problemlerinde Primatları Geride Bırakabiliyor

  Bilişsel ekolojiye göre bir canlının zekâsı, günlük yaşamında karşılaştığı hayatta kalma gereklilikleri tarafından şekillenir.

  https://www.biyologlar.com/baliklar-zek-problemlerinde-primatlari-geride-birakabiliyor
 • Biyolojinin rasyonalizasyonu DNA’nın keşfinin öyküsü

  Biyolojinin rasyonalizasyonu DNA’nın keşfinin öyküsü

  20. yüzyılda genetikteki üç dev adım Mendel’in kalıtımı nicelleştirmesi, Watson-Crick’in DNA modeli ve İnsan Genom Projesinin başarıyla sonuçlandırılması.

  https://www.biyologlar.com/biyolojinin-rasyonalizasyonu-dnanin-kesfinin-oykusu
 • Kır <b class='text-danger'>çekirgeleri</b> ve çayır <b class='text-danger'>çekirgeleri</b>

  Kır çekirgeleri ve çayır çekirgeleri

  Bugün de çoğumuzun bir şekilde gördüğü ama yine hakkında pek bilgimizin olmadığı bir familyadan bahsedeyim.

  https://www.biyologlar.com/kir-cekirgeleri-ve-cayir-cekirgeleri
 • Amerikan Hamam Böceğinin Genomu Dizilendi

  Amerikan Hamam Böceğinin Genomu Dizilendi

  Güney Çin Normal Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'nde yapılan araştırmalarla ilk kez Amerikan hamam böceğinin genomu dizilenmiştir. Credit: Sheng Li

  https://www.biyologlar.com/amerikan-hamam-boceginin-genomu-dizilendi
 • Amerikan Hamam Böceğinin Genomu Dizilendi

  Amerikan Hamam Böceğinin Genomu Dizilendi

  Güney Çin Normal Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'nde yapılan araştırmalarla ilk kez Amerikan hamam böceğinin genomu dizilenmiştir. Credit: Sheng Li

  https://www.biyologlar.com/amerikan-hamam-boceginin-genomu-dizilendi
 • Çekirge sürüleriyle biyolojik mücadele.

  Çekirge sürüleriyle biyolojik mücadele.

  Çin Coronovirüsü ile uğraşırken Doğu Afrika'da da çöl çekirge sürüleri insan geçim kaynaklarını tehdit ediyor. İlk olarak Aralık ayında görülen sürüler, Kenya, Somali ve Etiyopya'daki on binlerce hektarlık tarlayı imha etti ve 70 yıldaki en kötü çekirge istilasının daha fazla ülkeyi tahrip edebileceği ve daha fazla gıda kaynaklarını yok edeceği tahmin ediliyor.

  https://www.biyologlar.com/cekirge-suruleriyle-biyolojik-mucadele-
3WTURK CMS v8.1