Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 359 kayıt bulundu.
How the ant queen gets her crown: Uncovering the evolution of queen-worker differences

How the ant queen gets her crown: Uncovering the evolution of queen-worker differences

Queen and worker ants develop from the same sets of genes, but end up being structurally, behaviourally, and functionally different. Queen and worker ants develop from the same sets of genes, but perform completely different ecological roles. How the same genes result in two types of individuals is an ongoing mystery. In the past, scientists have only studied a small number of ant species at a time to try to understand the nature of queen-worker differences. However, a team from the Okinawa...

http://www.biyologlar.com/how-the-ant-queen-gets-her-crown-uncovering-the-evolution-of-queen-worker-differences-haber-8124

Primate evolution in the fast lane

Primate evolution in the fast lane

The pace of evolution is typically measured in millions of years, as random, individual mutations accumulate over generations, but researchers at Cornell and Bar-Ilan Universities have uncovered a new mechanism for mutation in primates that is rapid, coordinated, and aggressive. The discovery raises questions about the accuracy of using the more typical mutation process as an estimate to date when two species diverged, as well as the extent to which this and related enzymes played a role in...

http://www.biyologlar.com/primate-evolution-in-the-fast-lane-haber-8133

Genomda İnsan Beyni İçin Önemli Endojenik Retrovirüsler

Genomda İnsan Beyni İçin Önemli Endojenik Retrovirüsler

Brattas ve ark. ERV'lerin insan sinir öncü hücrelerinde TRIM28 ile bağlandığını bildirmiştir. Bu, gelişmekte olan insan beynindeki transkripsiyonel ağların kontrolünde ERV'ler için bir rol teşkil ederek, yakın gen ekspresyonunu etkileyen yerel heterokromatin oluşturulmasına neden olur.

http://www.biyologlar.com/genomda-insan-beyni-icin-onemli-endojenik-retrovirusler

Avustralya,  Kanser Türlerinden Birini Tamamen Ortadan Kaldıran İlk Ülke Olabilir.

Avustralya, Kanser Türlerinden Birini Tamamen Ortadan Kaldıran İlk Ülke Olabilir.

Uluslararası Papilloma Virus Derneği, Avustralya'nın rahim ağzı kanserini tamamen ortadan kaldıran ilk ülke olabileceğini açıkladı.

http://www.biyologlar.com/avustralya-kanser-turlerinden-birini-tamamen-ortadan-kaldiran-ilk-ulke-olabilir-

Gaitada Parazit

Dışkı örneği ile çalışan laboratuvarlarda potansiyel olarak bulunan tehlikeler şunlardır. Parazit yumurtası veya kistleri (cysts) yutmak, enfektif larvaların deriden geçişi yada dışkıdaki veya diğer biyolojik sıvılardaki paraziter olmayan enfeksiyöz ajanlarca enfekte olmak. Bu riskin oranı genel laboratuvar temizlik ve çalışma şartları uygulanarak azaltılabilir. Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken genel kuralları şu şekilde sıralayabiliriz....

http://www.biyologlar.com/gaitada-parazit

Cell stress inflames the gut

Cell stress inflames the gut

Over 3.5 million people in Europe and the US suffer from Crohn's disease or ulcerative colitis – the two most common forms of IBD. Chronic bowel inflammation is caused by an overreaction of the immune system to the bacteria which naturally occur in the gut. "This overreaction can come about if, for example, the anti-stress mechanism in the cells of the intestinal mucosa does not function correctly," explains Prof. Dirk Haller of the TUM Chair of Nutrition and Immunology. What Prof. Haller is...

http://www.biyologlar.com/cell-stress-inflames-the-gut

Study documents catastrophic collapse of Sahara's wildlife

Study documents catastrophic collapse of Sahara's wildlife

A new study led by the Wildlife Conservation Society and Zoological Society or London warns that the world's largest tropical desert, the Sahara, has suffered a catastrophic collapse of its wildlife populations. The study by more than 40 authors representing 28 scientific organizations assessed 14 desert species and found that a shocking half of those are regionally extinct or confined to one percent or less of their historical range. A chronic lack of studies across the region due to past and...

http://www.biyologlar.com/study-documents-catastrophic-collapse-of-saharas-wildlife

Neden Taze Sebze ve Meyve Yemeliyiz?

Neden Taze Sebze ve Meyve Yemeliyiz?

Taze sebze ve meyvelerin denizciler, kaşifler ve üniversite öğrencileri için önemi

http://www.biyologlar.com/neden-taze-sebze-ve-meyve-yemeliyiz

How knots can swap positions on a DNA strand

How knots can swap positions on a DNA strand

Physicists of Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) and the Graduate School of Excellence "Materials Science in Mainz" (MAINZ) have been able with the aid of computer simulations to confirm and explain a mechanism by which two knots on a DNA strand can interchange their positions. For this, one of the knots grows in size while the other diffuses along the contour of the former. Since there is only a small free energy barrier to swap, a significant number of crossing events have been...

http://www.biyologlar.com/how-knots-can-swap-positions-on-a-dna-strand

Zika Enfeksiyonunun İnsan Hücresini Nasıl Değiştirdiğini Görün...

Zika Enfeksiyonunun İnsan Hücresini Nasıl Değiştirdiğini Görün...

Bu görsel özet, hem insan hepatomu hem de nöronal progenitör hücrelerde Zika virüsü enfeksiyonunun hücresel mimarinin önemli yapısal değişikliğe neden olduğunu gösteren Cortese ve arkadaşlarının bulgularını göstermektedir.

http://www.biyologlar.com/zika-enfeksiyonunun-insan-hucresini-nasil-degistirdigini-gorun-

İNSANIN EVRİMİ

19. yy’ın ortalarıydı. 1859' yılında Türlerin Kökeni adlı bir kitap yayınlandı.Kitap Darvin imzasını taşıyordu : Charles Darwin ( 1809-1882). Darwin, 19. yüzyılın dahilerinden biriydi. 1871 de ise İnsanın İnişi yayımlandı. İşte Darvin' in bu kitapları insanın doğuşunun bilimsel anlamda ilk açıklama bildirileriydi. İnsanın Afrika' da ve Ekvator yakınında "doğduğu" artık kesinleşmiştir diyebiliriz. (İnsanın Yücelişi, s: 25) Dünya, böyle gelmiş...

http://www.biyologlar.com/insanin-evrimi

Çevre Kanunu (Bölüm-1)

ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler Amaç: Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.) Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. Tanımlar: ...

http://www.biyologlar.com/cevre-kanunu-bolum-1

New discovery in living cell signaling

New discovery in living cell signaling

A breakthrough discovery into how living cells process and respond to chemical information could help advance the development of treatments for a large number of cancers and other cellular disorders that have been resistant to therapy. An international collaboration of researchers, led by scientists with the U.S. Department of Energy (DOE)'s Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) and the University of California (UC) Berkeley, have unlocked the secret behind the activation of the...

http://www.biyologlar.com/new-discovery-in-living-cell-signaling

Stem-cell approach shows promise for Duchenne muscular dystrophy

Stem-cell approach shows promise for Duchenne muscular dystrophy

Researchers have shown that transplanting stem cells derived from normal mouse blood vessels into the hearts of mice that model the pathology associated with Duchenne muscular dystrophy (DMD) prevents the decrease in heart function associated with DMD. Their findings appear in the journal Stem Cells Translational Medicine. Duchenne muscular dystrophy is a genetic disorder caused by a mutation in the gene for dystrophin, a protein that anchors muscle cells in place when they contract. Without...

http://www.biyologlar.com/stem-cell-approach-shows-promise-for-duchenne-muscular-dystrophy

CANLILARDA DAVRANIŞ VE UYARLAMA

Tüm canlılar yaşadıkları çevre ile uyum içerisinde yaşarlar. Organizmalar acaba çevresindeki değişimlere karşı nasıl davranırlar? Aynı tür canlılar birbirleri ile karşılaştı-ğında nasıl tepki gösterirler? Canlılarda kalıplaşmış ve değişmez davranışlarla mı doğar yoksa çevrenin ve yaşadığı alanın özelliklerine göre bu davranışlar sonradan mı kazanı-lır? İnsanlar bu tür sorulara hem yanıt ararlar hem de bu tür soruları artırırlar. Etoloji =...

http://www.biyologlar.com/canlilarda-davranis-ve-uyarlama

YAPRAKLARIN GENEL YAPISI

Bitkiler besinlerini üretirken sadece topraktan faydalanmazlar. Topraktaki minerallerin yanında, suyu ve havadaki CO2'i de kullanırlar. Bu hammaddeleri alıp yapraklarındaki mikroskobik fabrikalardan geçirerek fotosentez yaparlar. Fotosentez işleminin aşamalarını incelemeden önce fotosentezde son derece önemli bir role sahip olan yaprakların incelenmesinde fayda vardır. YAPRAKLARIN GENEL YAPISI Hem genel yapı olarak, hem de mikrobiyolojik açıdan incelendiğinde yaprakların her...

http://www.biyologlar.com/yapraklarin-genel-yapisi

Gaitada Parazit

Dışkı örneği ile çalışan laboratuvarlarda potansiyel olarak bulunan tehlikeler şunlardır. Parazit yumurtası veya kistleri (cysts) yutmak, enfektif larvaların deriden geçişi yada dışkıdaki veya diğer biyolojik sıvılardaki paraziter olmayan enfeksiyöz ajanlarca enfekte olmak. Bu riskin oranı genel laboratuvar temizlik ve çalışma şartları uygulanarak azaltılabilir. Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken genel kuralları şu şekilde...

http://www.biyologlar.com/gaitada-parazit-1

Fotosentez

Dünya, canlı yaşamına en uygun olacak şekilde, özel olarak tasarlanmış bir gezegendir. Atmosferindeki gazların oranından, güneşe olan uzaklığına, dağların varlığından, suyun içilebilir olmasına, bitkilerin çeşitliliğinden yeryüzünün sıcaklığına kadar kurulmuş olan pek çok hassas denge sayesinde dünya yaşanabilir bir ortamdır. Yaşamı oluşturan öğelerin devamlılığının sağlanabilmesi için de hem fiziksel şartların hem de bazı biyokimyasal...

http://www.biyologlar.com/fotosentez

ÇEVRE KİRLENMESİ

ÇEVRE KİRLENMESİ

I – HAVA KİRLENMESİ a) İnsana ve Çevreye Etkisi b) Sonuçları (Asit Yağmurları)   Asit Yağmurlarının Toprağa Etkisi   Asit Yağmurlarının Sulara Etkisi   Asit Yağmurlarının Yapılara Etkisi   Asit Yağmurlarının Bitkilere Etkisi   Asit Yağmurlarının İnsan Sağlığına Etkisi c) Çeşitli Gazların İnsan ve Çevresine Etkisi   İnsan Sağlığına   Hayvan ve Bitkilere   İklime d) Ormanların ve Yeşil Alanların Çevre Kirliliğini...

http://www.biyologlar.com/cevre-kirlenmesi

PROTOZOONLARIN SUCUL EKOSİSTEMLERDEKİ GÖREVLERİ

Protozoonlar sucul ekosistemlerde madde ve enerji döngüsünün önemli organizma grubunu oluşturur. Hızlı büyüme yetenekleri, alg, bakteri ve çözünmüş besin kaynaklarını kullanabilmeleri, kendilerinden daha büyük diğer yaşam formlarına av oluşturmaları nedeni ile sucul besin ağında anahtar role sahiptirler. Bazı üyeleri fotosentetik yolla besinlerinin bir kısmını sentezleme yeteneğine sahip olmakla birlikte, serbest yaşayan formların tamamı kendilerinden daha...

http://www.biyologlar.com/protozoonlarin-sucul-ekosistemlerdeki-gorevleri

Enzyme controlling metastasis of breast cancer identified

Enzyme controlling metastasis of breast cancer identified

Researchers at the University of California, San Diego School of Medicine have identified an enzyme that controls the spread of breast cancer. The findings, reported in the current issue of PNAS, offer hope for the leading cause of breast cancer mortality worldwide. An estimated 40,000 women in America will die of breast cancer in 2014, according to the American Cancer Society. "The take-home message of the study is that we have found a way to target breast cancer metastasis through a pathway...

http://www.biyologlar.com/enzyme-controlling-metastasis-of-breast-cancer-identified

ARGULUS SP

Argulus spp. Diğer adıyla balık biti, tatlı su ve deniz balıklarının ektoparazitlerinden olup, tüm dünyada yaygındır. Konağın kanını ve diğer doku sıvılarını emerek beslendiklerinden ve sekonder enfeksiyon etkenlerine taşıyıcılık da yaptıklarından konakları için tehlike oluşturmaktadırlar. Kan emdikten sonra konağı terk ettiklerinden fakültetif parazittirler. Argulus, konağın derisini deldikten sonra salgıladığı maddeyi yara içine akıtmakta, deldikleri...

http://www.biyologlar.com/argulus-sp

ARITMA TESİSLERİ VE PROTOZOA

Çalışma metodları birbirinden farklı olsa da arıtma tesislerinin tamamı çeşitli protozoon gruplarını barındırır (Çizelge 1). Biyolojik unsurlar organik madde üzerinden beslenerek organik maddenin topaklaşmasını ve çökmesini sağlarlar. Bakteri bu maddelerin sıvı fazdan uzaklaştırılmasında rol alan en etkin organizma grubunu oluştur. Protozoonlar, atık su arıtma sistemlerinde biyolojik parçalanmadan sorumlu bakteriler üzerinden beslendiklerinden dolayı, önceleri...

http://www.biyologlar.com/aritma-tesisleri-ve-protozoa

Genome-wide search reveals new genes involved in long-term memory

Genome-wide search reveals new genes involved in long-term memory

A new study has identified genes involved in long-term memory in the worm as part of research aimed at finding ways to retain cognitive abilities during aging. The study, which was published in the journal Neuron, identified more than 750 genes involved in long-term memory, including many that had not been found previously and that could serve as targets for future research, said senior author Coleen Murphy, an associate professor of molecular biology and the Lewis-Sigler Institute for...

http://www.biyologlar.com/genome-wide-search-reveals-new-genes-involved-in-long-term-memory

New method to grow zebrafish embryonic stem cells can regenerate whole fish

New method to grow zebrafish embryonic stem cells can regenerate whole fish

Zebrafish, a model organism that plays an important role in biological research and the discovery and development of new drugs and cell-based therapies, can form embryonic stem cells (ESCs).

http://www.biyologlar.com/new-method-to-grow-zebrafish-embryonic-stem-cells-can-regenerate-whole-fish

İlk Gen Terapisi

İlk Gen Terapisi

İnsanda ilk gen terapisi denemesini 1990'da Dr. French Anderson gerçekleştirdi.

http://www.biyologlar.com/ilk-gen-terapisi

The <b class=red>Role</b> of Insulin in the Human Body

The Role of Insulin in the Human Body

Developed and produced by http://www.MechanismsinMedicine.com Animation Description: This patient-friendly animation describes the main role of insulin in the human body. When food is ingested, it travels along the digestive tract where it is broken down into its component nutrients in order to be absorbed into the bloodstream. One such nutrient is glucose, a simple sugar. Glucose gets absorbed by the stomach and intestines and then enters the bloodstream. It travels through the circulation...

http://www.biyologlar.com/the-role-of-insulin-in-the-human-body

Logging means ants, worms and other invertebrates lose rainforest dominance

Logging means ants, worms and other invertebrates lose rainforest dominance

Invertebrates perform essential functions for the smooth running of the ecosystems in tropical forests. For example, creatures such as termites and millipedes help dead leaves decompose and release their nutrients back into the soil, and carnivorous ants and spiders act as predators of herbivorous invertebrates that would otherwise munch through all the foliage. Nearly a half of all tropical rainforests worldwide have been logged, and this often causes heavy changes to the number and type of...

http://www.biyologlar.com/logging-means-ants-worms-and-other-invertebrates-lose-rainforest-dominance

Asklı Likenler ve Asklı Mantarlar

Asklı Likenler; Asklı mantarlarla yeşil suyosunlarının ortak yaşamalarının, yani iki ayrı organizmanın oluşturduğu liken sınıfıdır. Hemen hemen tüm likenlerin büyük çoğunluğunu kapsar. Meyvelenmeleri peritesiyum ve apotesiyum biçimindedir. 6 takıma ayrılırlar. 1. Arthoniales, 2. Verrucaliales, 3. Pyrenulales, 4. Caliciales, 5. Graphidales, 6. Lecanorales. Yapılan kabuksu ve dalsı olup genellikle yaşamlarını ağaç kabukları ve kayalar üzerinde sürdürürler....

http://www.biyologlar.com/askli-likenler-ve-askli-mantarlar

In a <b class=red>role</b> reversal, RNAs proofread themselves

In a role reversal, RNAs proofread themselves

Cold Spring Harbor, NY - Building a protein is a lot like a game of telephone: information is passed along from one messenger to another, creating the potential for errors every step of the way. There are separate, specialized enzymatic machines that proofread at each step, ensuring that the instructions encoded in our DNA are faithfully translated into proteins. Scientists at Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) have uncovered a new quality control mechanism along this path, but in a...

http://www.biyologlar.com/in-a-role-reversal-rnas-proofread-themselves

Scientists develop mesh that captures oil -- but lets water through

Scientists develop mesh that captures oil -- but lets water through

The unassuming piece of stainless steel mesh in a lab at The Ohio State University doesn't look like a very big deal, but it could make a big difference for future environmental cleanups. Water passes through the mesh but oil doesn't, thanks to a nearly invisible oil-repelling coating on its surface. In tests, researchers mixed water with oil and poured the mixture onto the mesh. The water filtered through the mesh to land in a beaker below. The oil collected on top of the mesh, and rolled...

http://www.biyologlar.com/scientists-develop-mesh-that-captures-oil-but-lets-water-through

<b class=red>Role</b> of telomeres in plant stem cells discovered

Role of telomeres in plant stem cells discovered

The role played by telomeres in mammalian cells has been known for several years. It is also known that these non-coding DNA sequences, which are found at the ends of the chromosomes, protect them and are necessary to ensure correct cell division.

http://www.biyologlar.com/role-of-telomeres-in-plant-stem-cells-discovered

Wheat disease-resistance gene identified, potential to save billions

Wheat disease-resistance gene identified, potential to save billions

A gene that can prevent some of the most important wheat diseases has been identified--creating the potential to save more than a billion dollars in lost production in Australia alone each year. In a global collaboration including the University of Sydney's Plant Breeding Institute (PBI), the CSIRO, CIMMYT (Mexico), University of Newcastle, Chinese Academy of Sciences and the Norwegian University of Life Sciences, the gene Lr67 has been identified as providing resistance to three of the most...

http://www.biyologlar.com/wheat-disease-resistance-gene-identified-potential-to-save-billions

New study shows parrotfish are critical to coral reef island building

New study shows parrotfish are critical to coral reef island building

As well as being a beautiful species capable of changing its colour, shape and even gender, new research published today shows that parrotfish, commonly found on healthy coral reefs, can also play a pivotal role in providing the sands necessary to build and maintain coral reef islands. The study, based on work in the Maldives and published in the journal Geology, found that parrotfish produced more than 85% of the new sand-grade sediment on the reefs around these reef islands. Reef islands...

http://www.biyologlar.com/new-study-shows-parrotfish-are-critical-to-coral-reef-island-building

Scientists create functional liver cells from stem cells

Scientists create functional liver cells from stem cells

The liver plays a critical role in human metabolism. As the gatekeeper of the digestive track, this massive organ is responsible for drug breakdown and is therefore the first to be injured due to overdose or misuse. Evaluating this drug-induced liver injury is a critical part of pharmaceutical drug discovery and must be carried out on human liver cells. Regretfully, human liver cells, called hepatocytes, are in scarce supply as they can only be isolated from donated organs. Now, in research...

http://www.biyologlar.com/scientists-create-functional-liver-cells-from-stem-cells

İnsan papilloma virüsü

İnsan papilloma virüsü, insan papilloma virüs ya da human papilloma virus (HPV veya İPV) papillomavirus ailesine mensup, deri ve mukozal yüzeylerdeki bazal epitelyal tabaka hücrelerini enfekte eden bir DNA virusu. 1970'li yıllarla beraber HPV ve kanser ilişkisi üzerinde çalışmalar başlamış ve pozitif bulgularla beraber günümüzde önemli bir bilgi birikimi elde edilmiştir[1]. Şimdiye dek 100'den fazla HPV tipi saptanmıştır[2]. HPV; serviks, penis, vulva, vajina, anüs,...

http://www.biyologlar.com/insan-papilloma-virusu

How an RNA gene silences a whole chromosome

How an RNA gene silences a whole chromosome

Researchers at Caltech have discovered how an abundant class of RNA genes, called long non-coding RNAs (lncRNAs, pronounced link RNAs) can regulate key genes. By studying an important lncRNA, called Xist, the scientists identified how this RNA gathers a group of proteins and ultimately prevents women from having an extra functional X-chromosome--a condition in female embryos that leads to death in early development. These findings mark the first time that researchers have uncovered the detailed...

http://www.biyologlar.com/how-an-rna-gene-silences-a-whole-chromosome

Great Barrier Reef marine reserves combat coral disease

Great Barrier Reef marine reserves combat coral disease

A new and significant role for marine reserves on the Great Barrier Reef has been revealed, with researchers finding the reserves reduce the prevalence of coral diseases. It's been known for some time that marine reserves are important for maintaining and enhancing fish stocks, but this is the first time marine reserves have been shown to enhance coral health on the Great Barrier Reef. Researchers from the ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies at James Cook University found that...

http://www.biyologlar.com/great-barrier-reef-marine-reserves-combat-coral-disease

Discovery of an unexpected function of a protein linked to neurodegenerative diseases

Discovery of an unexpected function of a protein linked to neurodegenerative diseases

Until today, the proteins known as ubiquitin receptors have been associated mainly with protein degradation, a basic cell cleaning process. A new function now described for the protein dDsk2 by the team headed by Ferran Azorín, group leader at the Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona) and CSIC research professor, links ubiquitin receptors for the first time with the regulation of gene expression. This discovery, published today in Nature Communications, opens up a double...

http://www.biyologlar.com/discovery-of-an-unexpected-function-of-a-protein-linked-to-neurodegenerative-diseases

Odd histone helps suppress jumping genes in stem cells, study says

Odd histone helps suppress jumping genes in stem cells, study says

A family of proteins known as histones provides support and structure to DNA, but for years, scientists have been puzzling over occasional outliers among these histones, which appear to exist for specific, but often mysterious reasons. Now, researchers have uncovered a new purpose for one such histone variant: preventing genetic mutations by keeping certain so-called "jumping genes" in place. This research, which began at Rockefeller University and was published May 4 in Nature, reveals a...

http://www.biyologlar.com/odd-histone-helps-suppress-jumping-genes-in-stem-cells-study-says

Rapid plankton growth in ocean seen as sign of carbon dioxide loading

Rapid plankton growth in ocean seen as sign of carbon dioxide loading

A microscopic marine alga is thriving in the North Atlantic to an extent that defies scientific predictions, suggesting swift environmental change as a result of increased carbon dioxide in the ocean, a study led a by Johns Hopkins University scientist has found. What these findings mean remains to be seen, however, as does whether the rapid growth in the tiny plankton's population is good or bad news for the planet. Published Thursday in the journal Science, the study details a tenfold...

http://www.biyologlar.com/rapid-plankton-growth-in-ocean-seen-as-sign-of-carbon-dioxide-loading

Mamãe Coruja - Percevejos - Hemiptera - Cuidado Parental

Mamãe Coruja - Percevejos - Hemiptera - Cuidado Parental

  "Mamãe Coruja": O vídeo fala sobre as diferenças entre besouros (Ordem Coleoptera) e percevejos (Ordem Hemiptera) e mostra o cuidado parental que alguns percevejos têm com sua prole. Download esse vídeo: http://www.archive.org/details/Insecta.tv-MamaeCoruja

http://www.biyologlar.com/mame-coruja-percevejos-hemiptera-cuidado-parental

Hacking the programs of cancer stem cells

Hacking the programs of cancer stem cells

All tumor cells are the offspring of a single, aberrant cell, but they are not all alike. Only a few retain the capacity of the original cell to create an entire tumor.

http://www.biyologlar.com/hacking-the-programs-of-cancer-stem-cells

Nerve cells use each other as maps

Nerve cells use each other as maps

When nerve cells form in an embryo they do not start off in the right place but have to be guided to their final position by navigating a kind of molecular and cellular "map" in order to function properly. In a recent research study published in Nature Communications neurobiologist Sara Wilson, Umeå University, found that during embryonic development different parts of the nerve cell are important for guiding other nerve cells into their physical positions. "We found nerve cells do this in...

http://www.biyologlar.com/nerve-cells-use-each-other-as-maps

Oncogene controls stem cells in early embryonic development

Oncogene controls stem cells in early embryonic development

After a gestation period of around ten months, fawns are born in early summer - when the weather is warm and food is plentiful for the mother. Six months would actually be enough for the embryo's development, but then offspring from mating in the later portion of summer would be born in winter. Therefore, nature prolongs the gestation period by a hormone-regulated pause in the development of the early embryos. Many animal species use this process, called diapause, to adjust their reproduction...

http://www.biyologlar.com/oncogene-controls-stem-cells-in-early-embryonic-development

Researchers identify unique marker on mom's chromosomes in early embryo

Researchers identify unique marker on mom's chromosomes in early embryo

Researchers in the University of Georgia's Regenerative Bioscience Center are visually capturing the first process of chromosome alignment and separation at the beginning of mouse development. The findings could lead to answers to questions concerning the mechanisms leading to birth defects and chromosome instability in cancer cells. "We've generated a model that is unique in the world," said Rabindranath De La Fuente, an associate professor in the UGA College of Veterinary Medicine. "Because...

http://www.biyologlar.com/researchers-identify-unique-marker-on-moms-chromosomes-in-early-embryo

Small molecules change biological clock rhythm

Small molecules change biological clock rhythm

A team of chemists and biologists at the Institute of Transformative Bio-Molecules (ITbM), Nagoya University have succeeded in finding new molecules that change the circadian rhythm in mammals by applying synthetic chemistry methods, which makes use of highly selective metal catalysts. Most living organisms have a biological clock with an approximately 24-hour circadian rhythm, which regulates important body functions such as sleep/wake cycles, hormone secretion, and metabolism. Disruption of...

http://www.biyologlar.com/small-molecules-change-biological-clock-rhythm

Algae use their 'tails' to gallop and trot like quadrupeds

Algae use their 'tails' to gallop and trot like quadrupeds

Long before there were fish swimming in the oceans, tiny microorganisms were using long slender appendages called cilia and flagella to navigate their watery habitats.

http://www.biyologlar.com/algae-use-their-tails-to-gallop-and-trot-like-quadrupeds

Spider and centipede venom evolved from insulin-like hormone

Spider and centipede venom evolved from insulin-like hormone

Funnel-web spider venom contains powerful neurotoxins that instantly paralyze prey (usually insects). Millions of years ago, however, this potent poison was just a hormone that helped ancestors of these spiders regulate sugar metabolism, similar to the role of insulin in humans. Surprisingly, this hormone's weaponization--described on June 11 in the journal Structure--occurred in arachnids as well as centipedes, but in different ways. Researchers at the University of Queensland in Australia...

http://www.biyologlar.com/spider-and-centipede-venom-evolved-from-insulin-like-hormone

Mantis shrimp inspires next generation of ultra-strong materials

Mantis shrimp inspires next generation of ultra-strong materials

This is the herringbone structure of the outer layer (impact region) of the mantis shrimp dactyl club.

http://www.biyologlar.com/mantis-shrimp-inspires-next-generation-of-ultra-strong-materials

 
3WTURK CMS v6.0