Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 13 kayıt bulundu.

Hücre biyolojisi ve tıp alanında kök hücrelerle ilgili önemli gelişmelerin kronolojisi

1950’ler Kurbağa klonlama çalışmaları 1969 İlk kemik iliği nakli 1970’ler Kemik iliği stromasında fibroblastik hücrelerin belirlenmesi 1978 İlk IVF (tüp) bebeğin doğumu 1981 Fare embriyonik kök hücrelerin blastokistin iç hücre kütlesinden ayrıştırılması 1987 Embriyonik kök hücre temelli gen hedefleme teknolojisinin geliştirilmesi 1988 İlk göbek kordon kanı nakli 1989 Hematopoietik kök hücrelerin FACS yöntemiyle ayrıştırılması 1996 Somatik hücre...

http://www.biyologlar.com/hucre-biyolojisi-ve-tip-alaninda-kok-hucrelerle-ilgili-onemli-gelismelerin-kronolojisi

KÖK HÜCRELERE BAKIŞ:TANIMLAR, KAVRAMLAR ve SINIFLANDIRMALAR

KÖK HÜCRELERE BAKIŞ:TANIMLAR, KAVRAMLAR ve SINIFLANDIRMALAR

İki binli yıllarla beraber kök hücrelerin rejeneratif tıp (yenileyici tıp) alanındaki öneminin giderek arttığını ve tıbbın geleceğini şekillendirme potansiyelini gözlemlemekteyiz.

http://www.biyologlar.com/kok-hucrelere-bakistanimlar-kavramlar-ve-siniflandirmalar

KAN DAMARLARININ ve DOLAŞIMIN OLUŞUMU ( anjiogenezis )

Embriyoda damar oluşumu embriyo dışında ve embriyo içinde olmak üzere iki ayrı bölümde gerçekleşir. İlk kan damarları 3.hafta ortasında embriyo dışında vitellus kesesi, chorion ve allontois mezoderminde ortaya çıkar. Erken somit döneminde (2-3 somitlik) embriyo içinde bütün mezenşim boyunca, birbirleriyle karışık ağlar yapan kan adacıkları görülür. Bir süre sonra bu ağlar küçük damarları yaparlar, bunlardan da önemli damar kökleri oluşur. İnsan...

http://www.biyologlar.com/kan-damarlarinin-ve-dolasimin-olusumu-anjiogenezis-

Meristemlerin Sınıflanması

I. Bitki yapısındaki yerlerine göre meristemler üçe ayrılır: a) Apikal (uç) meristemler. Apikal meristemler vaskular bitkilerin ana ve yan gövdelerinin, köklerinin ve genellikle yapraklarının uçlarında bulunur. Bu bölgeler genel olarak “büyüme noktaları” olarak isimlendirilir. Bu meristemlerin etkinlikleri ile organların uzunlukları artar. b) Lateral (enine, yanal) meristemler. Bu meristemler yalnız bir yönde yüzeye paralel olarak bölünen inisyallerden (taslak...

http://www.biyologlar.com/meristemlerin-siniflanmasi

Meristemlerin Sitolojik özyapıları ve Farklılaşma

Meristematik hücreler ince çeperli, daha çok isodiametrik şekilli ve protoplasmaca zengindir. Genellikle meristematik hücrelerin protoplastları depo gereçlerden ve kristallerden yoksundur, ayrıca plastidleri de proplastid dönemdedir. Bununla birlikte, bir sekonder meristem olan fellogen protoplastları bu yapıları içerebilir. Meristematik hücrelerde vakuoller çok küçüktür, fakat pteridofitier ve birçok spermatofitlerde apikal meristemlerin bazıları belirgin vakuoller...

http://www.biyologlar.com/meristemlerin-sitolojik-ozyapilari-ve-farklilasma

Genetik kod

Genetik kod, genetik malzemede (DNA veya RNA dizilerinde) kodlanmış bilginin canlı hücreler tarafından proteinlere (amino asit dizilerine) çevrilmesini sağlayan kurallar kümesidir. Kod, kodon olarak adlandırılan üç nükleotitlik diziler ile amino asitler arasındaki ilişkiyi tanımlar. Bir nükleik asit dizisindeki üçlü kodon genelde tek bir amino asidi belirler (ancak bazı durumlarda farklı konumlarda bulunan aynı kodon üçlüsü, çevredeki bağlamla ilişkili olarak iki...

http://www.biyologlar.com/genetik-kod

İnsan kök hücre DNA’sı ilk kez programlandı

İnsan kök hücre DNA’sı ilk kez programlandı

DNA’mız genetik bilgimizin tamamını içinde saklıyor ve epigenetik değişimlerde aç-kapa mekanizmaları çalışıyor. Örneğin DNA nükleotitlerinin üzerine küçük metil moleküllerinin bağlanmasıyla genlerin protein sentezi mekanizmaları düzenleniyor; ki bu da normal gelişim ve sağlıklı yaşam için olmazsa olmazdır. Belli genlerin metilasyonu sağlık için potansiyel tehdit olmakla birlikte, çevresel etmenlerden de çok yakından etkilenmektedir. Ne var ki, metilasyon...

http://www.biyologlar.com/insan-kok-hucre-dnasi-ilk-kez-programlandi

4 Milyar Yıl Önceki ‘RNA Dünyası’ Yeniden Canlandırıldı

4 Milyar Yıl Önceki ‘RNA Dünyası’ Yeniden Canlandırıldı

Yaşamın temel hususlarından birisi, kendini eşleyebilme özünden çıkan üreme ve üreyebilme özelliğidir.

http://www.biyologlar.com/4-milyar-yil-onceki-rna-dunyasi-yeniden-canlandirildi

Hücre Biyolojisi: Mikroskobik Yapıtaşlarımızın Bilimi

Hücre Biyolojisi: Mikroskobik Yapıtaşlarımızın Bilimi

Hücre biyolojisi hücrenin yapısı ve işlevi üzerinde çalışır ve hücrenin yaşamın temeli olduğu görüşü etrafında dolaşır.

http://www.biyologlar.com/hucre-biyolojisi-mikroskobik-yapitaslarimizin-bilimi

Mendel Genetiğinin Tam Anlamı

Mendel Genetiğinin Tam Anlamı

"Bu Fidan kök salmış ve önümüzdeki yıl çiçek açmalıdır. Melezin özelliklerini korumayacak ya da varyasyon gösterip göstermeyecekleri, gelecek yılın gözlemleriyle belirlenecek "(vurgu).

http://www.biyologlar.com/mendel-genetiginin-tam-anlami

Laboratuvarda İlk Kez Geliştirilen İnsan Kan Kök Hücreleri

Laboratuvarda İlk Kez Geliştirilen İnsan Kan Kök Hücreleri

Researchers made these blood stem cells and progenitor cells from human induced pluripotent stem cells. ---Rio Sugimura

http://www.biyologlar.com/laboratuvarda-ilk-kez-gelistirilen-insan-kan-kok-hucreleri

Protonların Aşamalı Değişimi, ATP Sentaz Enzimi ve Mitokondriyum

Protonların Aşamalı Değişimi, ATP Sentaz Enzimi ve Mitokondriyum

Özet: Pozitif bilimlerde araştırmanın güzel tarafı, bir gizemi çözmekten çok, o gizemin kendisi olmaktadır. Gizli olan bir şey açığa çıktığında artık, çekiciliğini yitirir. Öte yandan mitokondri, hem ökaryotik hücreler için enerji üretme mekanizması olarak, hem de ökaryotik hücreye evrimleşmedeki rolü ile hala cevaplanmayı bekleyen gizemlere sahiptir. Bir çok soru cevaplanmayı beklemektedir: İlkel hücreler nasıl oldu da spontan proton aşamalı...

http://www.biyologlar.com/protonlarin-asamali-degisimi-atp-sentaz-enzimi-ve-mitokondriyum


 
3WTURK CMS v6.0