Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 21 kayıt bulundu.

İnsanın Mikroekolojisi

Mikroekolojik açıdan incelendiğinde insan vücudunda sadece kendi hücreleri bulunmaz. İnsan vücudu kendi hücre sayısından daha fazla tek hücreli mikroorganizmaya (bakteri ve mantar) ev sahipliği yapar. Mikroplar doğumdan hemen sonra bebeğin ağız ve burun gibi dışa açılan boşluklarına yavaş yavaş yerleşmek suretiyle koloniler teşkil eder. Yetişkin bir insandaki toplam mikroorganizma sayısı 1014-1015’tir (bu sayı insanın kendi hücrelerinin sayısından yaklaşık...

http://www.biyologlar.com/insanin-mikroekolojisi

Fox Deneyleri

Çağlar boyunca insanoğlunun zihinlerini en çok kurcalayan sorulardan biride ilk yaşamın nasıl başladığıdır. Daha önceki yazılarımızda bu konularla ilgili ortaya atılmış bir çok teori ve kuramdan bahsetmişik. Bu yazımızda da sizlere 1953 yılında duyurulan Harold Urey ve asistanı Stanley Miller'in ünlü ilkel çorba deneyi kadar dikkat çekmiş ve tepki görmüş ünlü bir deneyden bahsetmek istiyoruz: "Fox Deneyleri". Alexander Oparin'in 1930'lu yıllarda...

http://www.biyologlar.com/fox-deneyleri

Prebiyotik Ortamlarda Nükleotit'lerin Yapısında Yer Alan Azotlu Organik Bazların Oluşumu

Son yıllarda üzerinde yoğun olarak tartışılan konulardan birisi canlılıgın dünya üzerinde nasıl ortaya çıktıgı konusudur. Bu yazımızda bilim insanlarının en çok uğraş verdiği bir konudan bahsetmek istiyoruz:

http://www.biyologlar.com/prebiyotik-ortamlarda-nukleotitlerin-yapisinda-yer-alan-azotlu-organik-bazlarin-olusumu

Yağların Canlılardaki Önemi ve İlk Koaservat Yapılarının Oluşumu

Dünya üzerinde yaşamış, yaşayan ve bildiğimiz kadarıyla yaşayacak olan her canlının atası olan koaservatlar (ilk hücre öncesi formları) ve bunların oluşumlarını inceleyeceğiz. Önceki yazılarımızda da açıkladığımız gibi "canlı" dediğimiz varlık formunun oluşabilmesi, bazı biyokimyasal tepkimelerin gerçekleştirilebilmesine ve sürerliliğine bağlıdır. İşte bu yazımızda bu sürerliliğin adım adım nasıl kazanıldığını görecek ve dıştan...

http://www.biyologlar.com/yaglarin-canlilardaki-onemi-ve-ilk-koaservat-yapilarinin-olusumu

Canlılık nerede ve nasıl meydana gelmiş olabilir

Canlı, değişen ve kendiliğinden çoğalan yapı olarak tanımlanabilir. Bu tanım, onların işlevleri dikkate alınarak yapılmıştır. Çünkü, yan yana getirilen bir canlı ile cansız arasında kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından önemli bir fark yoktur. Yani, canlılar, cansız yapılarda bulunmayan bir element içermezler ve cansızlar için geçerli olan fizik kanunları canlılar için de geçerlidir. Aralarındaki fark, canlılarda yukarıdaki işlevleri yapılabilir...

http://www.biyologlar.com/canlilik-nerede-ve-nasil-meydana-gelmis-olabilir

Nükleotitlerin sentezi hakkında bilgi

Nükleotid oluşumu için gerekli olan pürin ve pirimidin bazlarının HCN den sentezlenebildiği gösterilmiştir. Bu kimyasal oluşum sürecinde diaminomaleonitril (DAMN), anahtar role sahip bir ara kademe olarak görülmektedir.

http://www.biyologlar.com/nukleotitlerin-sentezi-hakkinda-bilgi

Canlılığın ortaya çıkışında kilin olası rolü

Toprağın önemli bileşenlerinden olan kil, basit monomerlerden kendiliğinden meydana gelen katyonik ve anyonik polimerlerin oluşturduğu kompleks yapılardır. Büyük bölümü, silikatlar halinde meydana gelir. Silikatlar, iki boyutta kovalent bağlar oluşturabildiklerinden, tabaka meydana getirmek üzere iki boyutta çoğalabilirler. Tipik bir silikat kristali, monomerlerin doğrudan bağlanmasıyla kaolen; araya giren su molekülleriyle kaolinit (Al2O3. 2SiO22H2O); K, Mg, Fe, Al gibi...

http://www.biyologlar.com/canliligin-ortaya-cikisinda-kilin-olasi-rolu

Prebiyotik dönemde ilk RNA benzeri moleküllerin öngörülen oluşumu

Bundan sonraki aşamada, bir mono nükleotit oluşumu için; meydana gelen pürinlerin riboz fosfatlara bağlanması gerekmektedir ki, burada gerekli olan kimyasallar formaldehit, 2 değerlikli bir katyonun tuzu ve suyun varlığıdır. Meydana gelen nükleotitler uygun bir imidazol bileşiği içeren çözeltide ıslatıldıktan sonra ısıtılarak kurutulursa aktif hale gelmektedirler. Aktif hale getirilen bu nükleotitlerin killi yüzeylerde tekrar ıslatılmasıyla ilk oligonükleotit, yani...

http://www.biyologlar.com/prebiyotik-donemde-ilk-rna-benzeri-molekullerin-ongorulen-olusumu

Genetik Şifre Nasıl Evrilmiştir ?

Okyanusların derinliklerinde kemosentez yaparak yaşayan bakterilerden tutun, insana kadar bütün canlı varlıkların paylaştığı genetik şifrenin kökeni nedir? Birden fazla moleküler kökeni olmasına rağmen yaşam dünyada, yalnız bir kerede ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, her ne kadar yaşamı başlatan molekül türü birden fazla ise de, onların karşılıklı tepkileşmesi ile ortaya çıkan yaşam, kökeni dört milyar yıl değişmeden günümüze kadar...

http://www.biyologlar.com/genetik-sifre-nasil-evrilmistir-

Genetik Evrim

WATSON-CRICK modeli, kalıtsal bilginin, nukleotitlerin türe özgü bir şekilde belirli bir düzen içerisinde sıralanmasıyla belirlendiğini ve dölden döle bu şekilde kalıtıldığını açıklar. Sözkonusu türün kendine özgü özellikleri ise, kendi kalıtsal yapısı ile belirlenen protein ve enzim moleküllerinin sentez edilmesiyle açığa çıkar. DNA üzerindeki genler, gerekli emri ancak bir aracı molekül aracılığıyla protein sentezleme düzeneğine iletirler. Bu...

http://www.biyologlar.com/genetik-evrim

Genetik Evrim

WATSON-CRICK modeli, kalıtsal bilginin, nukleotitlerin türe özgü bir şekilde belirli bir düzen içerisinde sıralanmasıyla belirlendiğini ve dölden döle bu şekilde kalıtıldığını açıklar. Sözkonusu türün kendine özgü özellikleri ise, kendi kalıtsal yapısı ile belirlenen protein ve enzim moleküllerinin sentez edilmesiyle açığa çıkar. DNA üzerindeki genler, gerekli emri ancak bir aracı molekül aracılığıyla protein sentezleme düzeneğine iletirler. Bu...

http://www.biyologlar.com/genetik-evrim-1

Bağırsak Bakterilerimiz Beynimize Hükmediyor

Bağırsak Bakterilerimiz Beynimize Hükmediyor

“College Cork Üniversitesi’ndeki (UCC – University of College Cork) araştırmacıların yapmış olduğu yeni bir araştırmaya göre bağırsak bakterileri, beyin yapısı ve fonksiyonu üzerinde doğrudan söz sahibi.”

http://www.biyologlar.com/bagirsak-bakterilerimiz-beynimize-hukmediyor


İşte insan bedeninde yaşadığı saptanan 2 kg’lık yeni organ! Mikrobiyom

İşte insan bedeninde yaşadığı saptanan 2 kg’lık yeni organ! Mikrobiyom

İnsan vücudumuzda toplam ağırlığı yaklaşık 2 kiloyu bulan bir bakteri kitlesiyle yaşıyor. Mikrobiyom denilen bu mikroorganizmalar, yeni bir ‘organ’ olarak tanımlanmaya başlandı.

http://www.biyologlar.com/iste-insan-bedeninde-yasadigi-saptanan-2-kglik-yeni-organ-mikrobiyom

Aklın Bakteriler ile İmtihanı

Aklın Bakteriler ile İmtihanı

Düşünme, karar verme, öğrenme gibi üst düzey beyin faaliyetlerimizin gerçekleştiği temel yer serebral korteks adlı 2 – 4 mm kalınlığındaki beyin dokusudur. Milimetre ölçeğindeki bu küçük doku çoğunlukla nöronların hücre gövdelerinden oluşur ve uzantıları tüm beyne yayılır.

http://www.biyologlar.com/aklin-bakteriler-ile-imtihani

Basit yağlar ve aminoasitler, yaşamın nasıl başladığına birlikte ışık tutabilir

Basit yağlar ve aminoasitler, yaşamın nasıl başladığına birlikte ışık tutabilir

Yaşam yeryüzünde 3,5 milyar yıl önce başlayan bir süreç. Bugün bildiğimiz hücrelerin basit bileşenleri, diğer bir değişle cansız kimyasal moleküller, yavaş yavaş bir araya geldi, birleşti ve birbirleriyle etkileşmeye başladı.

http://www.biyologlar.com/basit-yaglar-ve-aminoasitler-yasamin-nasil-basladigina-birlikte-isik-tutabilir

Bakterileri öldüren antibiyotikler yeni nöronların üretimini durduruyor!

Bakterileri öldüren antibiyotikler yeni nöronların üretimini durduruyor!

Bakteri kökenli enfeksiyonlarda çoğumuz antibiyotiklere sarılırız. Hatta hiçbir işe yaramamasına rağmen virüs kökenli hastalıklarda bile gereksiz bir şekilde antibiyotik kullanıyoruz. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı sürekli fazla antibiyotik kullanımının zararlarından bahsediyor.

http://www.biyologlar.com/bakterileri-olduren-antibiyotikler-yeni-noronlarin-uretimini-durduruyor

İlkel Çorba, Canlandırıcı Bir Pre-Protein Yahnisimiydi?

İlkel Çorba, Canlandırıcı Bir Pre-Protein Yahnisimiydi?

Yaşamın ilk polimerleri, gölet suyunun tekrar tekrar kuruması ve dolması gibi bugün hala Dünya'da gözlemlenen günlük bir süreçle ortaya çıkmış olabilir. Credit: Ram Krishnamurthy / Center for Chemical Evolution

http://www.biyologlar.com/ilkel-corba-canlandirici-bir-pre-protein-yahnisimiydi

Yaşamın başlangıcı

Yaşamın başlangıcı

Yaşam ilk olarak 3.8 milyar önce, yerkürenin oluşumundan yaklaşık 750 milyon sonra ortaya çıkmıştır.

http://www.biyologlar.com/yasamin-baslangici

 Crohn Hastalığı nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Crohn Hastalığı nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Crohn hastalığı, sindirim sisteminin bazı bölümlerinin iltihaplandığı kronik bir hastalıktır. Hastalığın kesin nedeni henüz saptanamamıştır.

http://www.biyologlar.com/crohn-hastaligi-nedir-neden-olur-belirtileri-ve-tedavisi

Probiyotik ve <b class=red>Prebiyotik</b> nedir ? Probiyotik Olarak Kullanılan Bakteriler Nelerdir?

Probiyotik ve Prebiyotik nedir ? Probiyotik Olarak Kullanılan Bakteriler Nelerdir?

Probiyotik mikroorganizmalar nedir ? Probiyotik Bakterilerin Özellikleri, Yaygın olarak kullanılan probiyotik bakteriler, Probiyotiklerin faydalı etkileri nelerdir ?, Probiyotiklerin özellikleri nasıl olmalıdır.

http://www.biyologlar.com/probiyotik-ve-prebiyotik-nedir-probiyotik-olarak-kullanilan-bakteriler-nelerdir

 
3WTURK CMS v6.0