Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 358 içerik listeleniyor

 • Genetik çalışmalarda kullanılan organizmalar ve çalışma metodları

  Mendelin denemeleri sonucunda ortaya koyduğu bulgular Mendel kanunları olarak ifade edilir bu kanunlara göre aynı karakterin iki ekstrem formuna halis saf hatların melezlerinden elde edilen döllerin tümü genotipleri birbirinin aynıdır. Bu olgu üniformite kanunu olarak ifade edilir. Böyle melez döller gamet meydana getirirken her gamet her özellik için bir çift olan allel genlerden sadece birini alır. Gametlerde hangi genlerin bir arada bulunacağı tamamiyle şansa bağlıdır....

  https://www.biyologlar.com/genetik-calismalarda-kullanilan-organizmalar-ve-calisma-metodlari
 • GEN TEKNOLOJİSİ NEDİR

  1950 li yılların başlarında DNA molekülünün üç boyutlu yapısının ilk olarak 1938 de Moleküler Biyoloji adıyla anılan bilim dalında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmaktadır. A, C, G ve T harfleriyle sembolize edilen dört yapı taşı ( deoksiribonükleotid) nın A-T, ve G-C eşleşmeleriyle meydana getirdikleri birbirini tamamlayan iki diziden oluşmuş çift sarmal şeklindeki bu dev molekülün özelliklerinin ve işlevinin incelenmesi 1960 lı yılların...

  https://www.biyologlar.com/gen-teknolojisi-nedir
 • TRANSFORMASYON

  Transformasyon rekombinant DNA teknikleri kullanılarak hücre dışı uygulamalar ile farklı bir genotipten hücre genotipine doğrudan bir modifikasyon işlemidir. Transformasyon terimi genel olarak ekzogenik DNA’nın hücre içine alınıp hücre genetiği ile bütünleşmesi anlamına gelir (Şekil 1). Transformasyon işlemine başlamdan önce ilgilenilen gen bölgesi plazmid vektör ile ligaz enzimi aracılığıyla birleştirilir. Bu işleme ligasyon adı verilir (Şekil 2). Genellikle...

  https://www.biyologlar.com/transformasyon
 • Lökositler hakkında bilgi

  Lökositler hakkında bilgi

  Savunma sisteminin en temel hücreleridir. Vücutta meydana gelen zorlu savaş, daha çok lenfositlerin üstün çabaları sayesinde kazanılır. Her aşaması, inanılmaz derecede ilginç ve harikulade olan bu hücrelerin yaşam öyküleri, evrim teorisinin çürüklüğünü ortaya koymaya tek başına yeterlidir. Kırmızı kanda, büyük bir çoğunlukla da beyaz kanda görülen bu cesur savaşçılar, kemik iliğinde, lenf ve tükürük bezlerinde, dalak, bademcik ve eklem yerlerinde...

  https://www.biyologlar.com/lokositler-hakkinda-bilgi
 • DROSOPHİLA GENETİĞİ

  Drosophila melanogaster, genetiğin temel olaylarını uygulamalı olarak göstermek için oldukça uygun bir organizmadır. Genellikle meyve sineği ya da sirke sineği olarak bilinen D. melanogaster Thomas Hunt Morgan'ın çalışmalarıyla 1909 yılından beri genetik çalışmalarında kullanılmaktadır. Günümüzde kalıtımla ilgili bilnenlerin çoğu bu canlılar üzerinde yapılan çalışmalarla kazanılmıştır. Morgan ve öğrencileri Mendel kalıtımının mekanizmasını anlamak...

  https://www.biyologlar.com/drosophila-genetigi
 • Biyoreaktör nedir?

  Biyoreaktörler biyolojik ve/veya biyokimyasal proseslerin kontrollü ortamlarda ve operasyon koşullarında (pH, sıcaklık, basınç, besi ve atık ortamı vb.) gerçekleştirilmesini sağlayan cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Biyoreaktörler genelde endüstriyel fermantasyon, atık su artımı, gıda endüstrisi, ilaç ve rekombinant proteinlerin (antikor, büyüme faktörü, aşı, antibiyotik vb.) büyük ölçek üretimlerinde kullanılmaktadır. Doku Mühendisliğinde Biyoreaktör...

  https://www.biyologlar.com/biyoreaktor-nedir
 • Kahramanmaraş’ta Tarla Süren Çiftçi Antik Fil Fosilleri Buldu

  Kahramanmaraş’ta Tarla Süren Çiftçi Antik Fil Fosilleri Buldu

  Kahramanmaraş’ta bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada antik file ait olduğu düşünülen fosiller buldu.Çiftçi, Gavur Gölü’nde kiraladığı tarlayı sürerken traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti ve traktörü durdurdu. İncelediği cismin daha önce bölgede bulunan ve Kahramanmaraş Müzesi’nde sergilenen antik fil fosiline benzetince müze yetkililerine haber verdi.Tarlaya gelen müze görevlileri, yaptıkları ilk incelemede, buluntuların...

  https://www.biyologlar.com/kahramanmarasta-tarla-suren-ciftci-antik-fil-fosilleri-buldu
 • Genetiğin Dünyada ve Türkiyedeki Tarihi

  Dünyada hayatın başladığı kabul edilen 4.6 milyar yıl önce, DNA(deoksiribonükleikasit) yaşamın hücresel metabolik aktivasyonlarını ortaya koyan genetik yapı olarak hizmet etmiştir. “Gen” terimi 1900. yıllara kadar kullanılmamasına rağmen genin fonksiyonu ile olan araştırma 1800 lü yıllarda başlamıştır. Gregor Mendel, Avusturyalı din adamı, manastırının bahçesinde yıllarca çalıştı, farklı bezelye varyetelerini melezlemiştir. Dikkatli kayıtlar...

  https://www.biyologlar.com/genetigin-dunyada-ve-turkiyedeki-tarihi
 • Genetik Yapımız ve Davranışlarımız Arasındaki İlişki

  Daha doğum anından itibaren bebeğin annesine mi yoksa babasına mı benzediğini merak ederiz. Yeni doğan bebeği görenler, öncelikle bu benzerlik konusundaki kanaatlerini açıklama gereği hissederler ya da gerçekten ortada öylesine bir benzerlik vardır ki, kendilerini bu konuda bir şey söylemekten alıkoyamazlar. Çoğu zaman “Hıh, deyip birisinin burnundan düşmüş”üzdür Kime benzediğimiz, fiziksel özelliklerimizi, bazı huylarımızı kimden aldığımız...

  https://www.biyologlar.com/genetik-yapimiz-ve-davranislarimiz-arasindaki-iliski-1
 • Bitki Fizyolojisi

  Bilindiği gibi fizyoloji organeller, hücre ve dokular ile organ ve organizmaların canlılığını sağlayan işlevlerini, ilişkilerini ve cansız çevre ile etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Bitki fizyolojisi de bu çerçevede mikroalglerden ağaçlara kadar tüm bitkilerde bu konuları araştırır. Günümüzde bilgi birikiminin ve iletiminin çok hızlı artışı nedeniyle bilim dallarının sayılarındaki artış yanında sürekli yeni ara dalların ortaya çıkması...

  https://www.biyologlar.com/bitki-fizyolojisi
 • Tıp, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Üzerine Açıklamalar ve Meslek Seçimi İle İlgili Tavsiyeler

  Merhaba. Moleküler Biyoloji ve Genetik okumakla Tıp okuyup Genetik alanında uzmanlaşmak arasındaki farkları bana anlatabilecek biri varsa bilgilendirsin lütfen. Benim hedefim Boğaziçi Moleküler Biyoloji ve Genetik kazanmaktı fakat bunu söylediğimde istisnasız herkes Tıp okuyup Genetik alanında uzmanlaş, diğer türlü çok zor iş bulursun bla bla diyor. Okuldaki meslek seminerlerinden Moleküler Biyoloji ve Genetik'e de Tıp okuyup uzmanlık yapmış bir kişi sunuma gelince...

  https://www.biyologlar.com/tip-biyoloji-molekuler-biyoloji-ve-genetik-uzerine-aciklamalar-ve-meslek-secimi-ile-ilgili-tavsiyeler
 • BİYOLOJİNİN GELECEĞİ VE İNSANLIĞA KATKILARI NELERDİR

  Bütün yaşam bilimleri için de tıbbın veya tarımın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülüyordu. Çünkü insan olgunun doğaya donuk ilgisi her şeyden önce yaşamını sürdürmesi sağlayacak şeyler yönetilmişti (yaşam) anlamındaki yunanca bios ve (bilim) anlamındaki logas kelimelerinden üretilen biyoloji terimine ancak 14. yüzyılında bilim dünyasına armağan edildiyse de bu bilim ilgilendiği konular antik çağdan beri gündemdedir. Aristileos in benimsenmiş...

  https://www.biyologlar.com/biyolojinin-gelecegi-ve-insanliga-katkilari-nelerdir
 • MSD Türkiye’nin Aşı Bölümü Direktörü Anıl Özkan Oldu

  MSD Türkiye’nin Aşı Bölümü Direktörü Anıl Özkan Oldu

  1992 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren MSD Türkiye’nin yeni Aşı Bölümü Direktörü Anıl Özkan oldu. Anıl Özkan, 2000–2001 yılları arasında Caspian Transco, Inc.'de Proje Müdürü ve Azerbaycan'da Ulaşım Müdürü olarak çalıştı. Daha sonra GlaxoSmithKline'e geçen ve son olarak burada Aşı Bölümü Pazarlama Müdürü ve Orta Doğu Pazar Strateji Geliştirme Kıdemli Müdürü görevlerini yürüten Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya...

  https://www.biyologlar.com/msd-turkiyenin-asi-bolumu-direktoru-anil-ozkan-oldu
 • Yapay Enzim Nedir

  Yapay enzim, herhangi bir enzimin protein yapısının şifrelenmesinden sorumlu olan DNA dizisi kullanılarak, laboratuvar ortamında sentezlenmiş halidir. Bu sentez, tamamen laboratuar gereçleri kullanılarak tüpler içinde gerçekleştirilebildiği gibi, bazı aracı canlıların vücutlarında da dolaylı olarak yapılabilir.. Bu enzimler, vücuttaki yaşlanmış kan hücrelerini parçalayan doğal enzimlerin molekül yapısı örnek alınarak üretilmiştir. Genetik mühendisliği...

  https://www.biyologlar.com/yapay-enzim-nedir
 • BİYOTEKNOLOJİ NEDİR ?

  Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. Biyoteknoloji, temel bilim buluşlarını kısa sürede...

  https://www.biyologlar.com/biyoteknoloji-nedir-
 • 12. SINIF BİYOLOJİ SORULARI

  1. ATP nin yapısını açıklayınız. 2. Canlılarda gerçekleşen endergonik tepkimeler nelerdir? 3. Canlılar hangi olayları gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar? 4. Glikoliz nedir? 5. Etil alkol fermantasyonunun gerçekleşme basamakları nelerdir? 6. Laktik asit fermantasyonun gerçekleşme basamakları nelerdir? 7. Işık fotosentezi nasıl etkiler? 8. Fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörler nelerdir? 9. Fotosentezde ışık tepkimeleri sonucunda hangi...

  https://www.biyologlar.com/12-sinif-biyoloji-sorulari
 • Kellik ve Nedenleri

  Androgenetik saç dökülmesi erkeklik hormonlarının genetik yatkınlığa sahip saç kökleri üzerindeki etkilerinin bir sonucudur. Erkeklik hormonlarının bir diğer adı androjenlerdir androgenetik saç dökülmesinin tanımı bundan kaynaklanmaktadır. Androgenetik saç dökülmesinde rol oynadığı düşünülen üç önemli faktör vardır vebunlar birbirleriyle yakından ilişkilidir. 1. GENLER Androgenetik saç dökülmesi kişinin kromozomlarında belli bir genetik kodun...

  https://www.biyologlar.com/kellik-ve-nedenleri
 • Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği

  Klasik biyolojik yöntemlerle elde edilen ürünler Alkollü içeceklerSüt ürünleriEkmek, sirke, limon tuzu, alkol vb. maya ürünleriAşı, serum, interferonLeke çıkarıcı enzimler içeren deterjanlarKirli suların arıtımıPenisilin ve türevleri vb. dir.Hayvan ve bitki ıslah çalışmalarıBiyo-Teknolojik yöntemlerin uygulandığı alanlarDNA parmak iziBitki ve hayvan klonlamaRekombinant canlılar elde etmeBakteriler insan hormon ve enzimleri üretmeKalıtsal hastalıkların...

  https://www.biyologlar.com/biyoteknoloji-ve-genetik-muhendisligi
 • Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

  Babasının (Nüzhet Haşim Sinanoğlu) bir başkonsolos olarak görev yapmış olduğu Bari'de doğdu. 1939 yılında İtalya'da II.Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından ailesiyle Türkiye'ye döndü. Oktay Sinanoğlu, sonradan TED Koleji olan Ankara Yenişehir Lisesi'ne 1953 yılında burslu öğrenci olarak girdi ve okulu birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla Kimya Mühendisliği okumak üzere ABD'ye gitti. 1956'da ABD Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisliği'ni...

  https://www.biyologlar.com/prof-dr-oktay-sinanoglu
 • DNA Dizi Analizi

  DNA Dizi Analizi Dizi analizinde homoloji (benzerlik) araştırması; yeni bulunan bir dizinin bilinen tüm diğer dizilerle karşılaştırılması ve bunun sonucunda benzerlerdeki veritabanında ya da literatürde tanımlanmış bazı biyolojik işlevlerin yeni bulunan diziye yakıştırılması olarak tanımlanabilir. Bu yöntemi, genomik DNA içinden hızla ekson bulma çabasında olan pozisyonel klonlama yapan araştırma grupları tercih ederler. Bu yöntemle, dizi; benzerlikler ve...

  https://www.biyologlar.com/dna-dizi-analizi
 • Biyolojiye emek veren bilim adamları ve yaptığı işler nelerdir

  Biyolojinin Tarihi Gelişimi Yaklaşık 2300 yıl önce Yunan bilim adamı Polibus, “İnsanın Doğası Üzerine” adlı bir kitap yazmıştır. Aristo, çalışmalarını “Hayvanların Tarihi, Hayvan Nesli Üzerine” ve “Hayvan Vücutlarının Kısımları Üzerine” adlı kitaplarında toplamıştır. Aristo, canlıların oluşumlarını ve hayvanların davranışlarını incelerken onların sınıflandırma yoluna da gitmiştir. Galen, canlıların organlarıyla bu organların...

  https://www.biyologlar.com/biyolojiye-emek-veren-bilim-adamlari-ve-yaptigi-isler-nelerdir
 • Biyoçeşitliliğin Korunması

  Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülmesine verilen değeri, objektif bir biçimde belirlemek güçtür. Çünkü bu değerlendirme, değerlendirmeyi yapan kişinin bakış açısına fazlasıyla bağlıdır. Ancak yine de, tanımlanmış olan genel nitelikteki 3 neden; biyoçeşitliliğin yeterince korunması için destek sağlamaktadır; Yararlılık açısından, biyoçeşitliliğin (elemanlarının) biyolojik kaynak olarak kullanımı; en büyük ilgiyi çekmektedir. Bu...

  https://www.biyologlar.com/biyocesitliligin-korunmasi-1
 • Su geçirmeyen yüzeyler - nanoteknoloji

  Konya'da Selçuk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karaman, nanoteknolojiyle su emici özelliği bulunan peçeteyi kimyasal buhar biriktirme yöntemiyle kaplayarak, su geçirmezlik özelliği kazandırdı.Konya'daki Selçuk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karaman, nanoteknolojiyle 'su geçirmezlik' projesini başarıyla tamamladı. Yrd. Doç. Dr.Karaman, "Özellikle para,Bono, tahvil gibi...

  https://www.biyologlar.com/su-gecirmeyen-yuzeyler-nanoteknoloji
 • Genetiği değiştirilmiş hücre terapisi kanseri yok etmekte başarı sağladı

  Genetiği değiştirilmiş hücre terapisi kanseri yok etmekte başarı sağladı

  İleri lösemili hastalarda yapılan en büyük klinik çalışma Kanserli hücrelere saldırmak ve onları yok için vücudun kendi immün sisteminden yararlanan hücre-bazlı, hedeflenmiş immünoterapi, kanser tedavisinde yeni bir yaklaşım ancak klinik çalışmalar bu yöntemin büyük bir gelecek vaat ettiğini gösteriyor. Science Translational Medicine Dergisinde yayımlanan ileri lösemili hastalarda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük klinik çalışmanın sonuçlarına...

  https://www.biyologlar.com/genetigi-degistirilmis-hucre-terapisi-kanseri-yok-etmekte-basari-sagladi
 • Türkiye’de İlaç Sektörü Büyüyecek

  Türkiye’de İlaç Sektörü Büyüyecek

  Son 5 yılın en fazla büyüyen firması Bilim ilaç, yaptığı sürdürülebilir gelecek çalışmaları ile çevreye ve gelecek nesillere saygıya dikkat çekiyor. En büyük hedeflerinin sağlıklı büyümek olduğunu belirten Bilim İlaç Genel Müdürü Dr. Erhan Baş, Medical Tribune’ün sorularını yanıtladı.   MT: Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 1960 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdim. Boğaziçi Üniversitesi'nde biyomedikal...

  https://www.biyologlar.com/turkiyede-ilac-sektoru-buyuyecek
 • Novo Nordisk, En İyi Bilim Adamı istihdamı Sağlayan Dördüncü Firma

  Novo Nordisk, En İyi Bilim Adamı istihdamı Sağlayan Dördüncü Firma

  Novo Nordisk, Amerika’da her yıl yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre  ‘2012 En İyi 20 Bilim Adamı İstihdamı’  (Science 2012 Top Employer) listesinde, geçen sene dokuzuncu olan konumundan dördüncü sıraya yükseldi. Firmanın sosyal sorumluluk, çalışanlara saygı ve çalışan sadakati konularındaki başarısı bu etkileyici global derecenin başlıca etmenleri olarak gösteriliyor. Novo Nordisk’in AR-GE profesyonelleri, proteinlerin mühendisliği,...

  https://www.biyologlar.com/novo-nordisk-en-iyi-bilim-adami-istihdami-saglayan-dorduncu-firma
 • Biyolojik Elementler Nelerdir. Biyolojik Silahlar ve Biyosensörler

  Biyolojik Elementler Nelerdir. Biyolojik Silahlar ve Biyosensörler

  BAKTERİLERİN bir kısmı görünmeyen dostlarımızdır; bazıları sindirim sistemimize yardım ederken, bazıları vücudumuzdaki zehirleri yok ederler.

  https://www.biyologlar.com/biyolojik-elementler-nelerdir-biyolojik-silahlar-ve-biyosensorler
 • Bakterilerden Genomik Kaset

  Bakterilerden Genomik Kaset

  MIT (Massachussets Teknoloji Enstitüsü) mühendisleri E.Coli bakterisindeki genomu uzun vadeli depolama aygıtına çevirdi. Mühendisler biyoloji tabanlı bu depolama işleminin silinebilir ve kolay işlenebilir olmasını umut ediyor. Bununla birlikte çevre ve tıbbi izleme sensörleri gibi uygulamalar içinde bir umut var.Elektrik mühendisliği profesörü, bilgisayar uzmanı ve biyoloji mühendisi Timothy Lu, “Bilgiyi bu yolla çok uzun vadeli olarak saklayabilirsiniz” diyor. Bir an...

  https://www.biyologlar.com/bakterilerden-genomik-kaset
 • Un Kurtları Plastikleri Tüketebiliyor

  Un Kurtları Plastikleri Tüketebiliyor

  Bilim insanları, kurtçukların plastikleri yiyebildiğini buldu

  https://www.biyologlar.com/un-kurtlari-plastikleri-tuketebiliyor
 • Koruma Altındaki Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Kaçak Av Kurbanı Oldu

  Koruma Altındaki Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Kaçak Av Kurbanı Oldu

  Her türlü silah  kullanmanın yasak olduğu ve genel seçimlerin yapıldığı 1 Kasım tarihinde, yapılan ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri Tunceli İli Pülümür İlçesi Dağyolu Köyü Role Tepe Mevkiinde Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi avı yapan 4 kişiyi araçlarıyla seyir halinde iken Mutu Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleriyle birlikte yol kontrol noktasında durdurdu.Araçta yapılan aramada takriben 20 kg Karkas et (iki...

  https://www.biyologlar.com/koruma-altindaki-cengel-boynuzlu-dag-kecisi-kacak-av-kurbani-oldu
 • Türkiye'de Su Yönetimi

  Türkiye'de Su Yönetimi

  Röportaj Konuğu : Prof.Dr.İsmail Koyuncu Türkiye'de Su Yönetimi İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.Dr.İsmail Koyuncu ile Türkiye'de su yönetimi, problemler ve çözüm önerileri hakkında konuştuk. Su, hayatın kaynağı... Yeryüzü ve gökyüzü arasındaki mükemmel işbirliği yağmura, yağmur da hayatın devamına vasıta oluyor. Barajlarda toplanan sular, kanaletlerle sulanan tarlalar, su depoları gibi hayat zincirinin en önemli halkaları, insanoğluna çok...

  https://www.biyologlar.com/turkiyede-su-yonetimi
 • Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı

  Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı

  Giderek artan nüfus doğal kaynaklar üzerinde sürekli artan talepler getirmekte ve tatlı su kaynaklarının geleceğini tehlikeye düşürmektedir. Birleşmiş Milletler dünyadaki su rezervlerinin yalnızca %2,5 oranındaki bir kısmının tatlı su kaynağı olduğunu ve 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun üçte ikilik kısmının kuraklık çeken bölgelerde yaşamak zorunda kalacağını tahmin etmektedir [1-3]. Dünya çapında yüzeysel tatlı su kaynaklarının %70’i tarımsal...

  https://www.biyologlar.com/aritilmis-atiksularin-yeniden-kullanimi
 • UKÜ’de “İklim Değişikliği” Konferansı Düzenlendi

  UKÜ’de “İklim Değişikliği” Konferansı Düzenlendi

  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından “İklim Değişikliği” konulu konferans düzenlendi. Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Çevre Mühendisi ve Çevre Sağlığı Danışmanı Funda Zaim iklim değişikliği konusunda bilgiler aktardı. İklimin, insan hayatını etkileyen en büyük etkenlerden biri olduğunu söyleyen Funda Zaim kültür yapısının oluşmasından,...

  https://www.biyologlar.com/ukude-iklim-degisikligi-konferansi-duzenlendi
 • BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ VEYA BİYOMÜHENDİSLİK

  Sayın biyolog arkadaşlar zaten biyoloji mühendisliği eğitimini veren üniversite mevcutur.Bu mühendisliklerin devlet üniversitelerinede yayılması gerekir.Artık Biyoloji bölüm başkanlıkları ve anabilimdalı başkanlıkları kendilerine gerekli çeki düzeni verirler diye düşünüyorum.Biyoloji inanılmaz dercede çok hızlı ilerlemektedir.Bugünün bilgisi yarın değişmektedir.Çağ biyoloji çağı,insan çağı,canlı cağı,çevre çağı,su,gıda ,sağlık çağı...

  https://www.biyologlar.com/biyoloji-muhendisligi-veya-biyomuhendislik
 • Türkiye Biyologlar Derneği Ve Biyoloji Bölüm Başkanlarının Yürütmüş Olduğu Çalıştay Sonucu

  Türkiye Biyologlar Derneği Ve Biyoloji Bölüm Başkanlarının Yürütmüş Olduğu Çalıştay Sonucu

  UZUN ZAMANDIR YOĞUN ÇALIŞMALAR İÇİNDE OLDUĞUMUZ KONULARDA AYRINTILI BİLGİLENDİRMEYİ BAZI OLUMLU YANSIMALARI DA DUYDUKTAN SONRA YAPMAYI UYGUN GÖRMÜŞTÜK.TÜRKİYE BİYOLOGLAR DERNEĞİ'NİN BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANLARI İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞTAYLAR SONUCUNDA BAŞTA SAYIN CUMHURBAŞKANI OLMAK ÜZERE BAŞBAKANLIK, İLGİLİ BAKANLAR VE YÖK'E İLETİLEN SONUÇ RAPORU EKTEDİR.BUNA EK OLARAK EGE ÜNİVERSİTESİ DEKANININ DA ÖNCÜLÜĞÜNDE HAZIRLANAN (BU...

  https://www.biyologlar.com/turkiye-biyologlar-dernegi-ve-biyoloji-bolum-baskanlarinin-yurutmus-oldugu-calistay-sonucu
 • Karanlık Bilim'' Konulu Röportaj

  Karanlık Bilim'' Konulu Röportaj

  Konular: Biyolojik Silahlar, Klonlama Teknolojisi, Hayvanlara Zarar Vermeden Besin Üretimi, Beyin Okuma, Hafıza DepolamaSoruları Hazırlayan: Arsel Acar (Evrim Ağacı)Cevaplayan: Çağrı Mert Bakırcı (Evrim Ağacı)Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2013Soru: İyi günler. Uzun bir aradan sonra sizlere tekrar birkaç soru sormak istedik, çünkü bunlar bazılarımızın gerçekten merak ettiği konulardır. Bilim denilince akla her zaman elde edilen başarılar gelmektedir. Bunlarla...

  https://www.biyologlar.com/karanlik-bilim-konulu-roportaj
 • Daha Yakın Olmak İçin: Elektron Mikroskopları

  Daha Yakın Olmak İçin: Elektron Mikroskopları

  Artık neredeyse takip etmekte zorlanmaya başladığımız teknolojik gelişmeler ve doğuşuna tanık olduğumuz yeni ürünler (malzeme bilimi ve biyoloji alanındaki gibi), geçmişteki bilimsel çalışmaların, detaylı ve analitik incelemelerindeki titizliğin ve başarının birer ürünüdür. Daha özgün bir keşifte bulunmak ya da üretilmiş olandan daha iyisini üretebilmek için, eldeki sonuçların ve bu sonuçlara ulaşılırken izlenmiş olan yöntemlerin tam olarak...

  https://www.biyologlar.com/daha-yakin-olmak-icin-elektron-mikroskoplari
 • Rna ve Dna

  Rna ve Dna

  RİBONÜKLEİK ASİT (RNA) RNA'lar ribonukleotitlerinbirbirlerine bağlanması ile meydana gelen tek zincirli nukleik asitlerdir. DNA molekülleri ile kıyaslandığı zaman boyları daha kısadır. Hemen hemen bütün hücrelerde bol olarak bulunmaktadırlar. Gerek prokaryotik gerek ökaryotik hücrelerde genellikle üç ana sınıf RNA'ya rastlanmaktadır. Bunlar mesencır RNA (mRNA), ribozomal RNA (rRNA) ve transfer RNA (tRNA) dır. Bütün RNA'lar tek zincirli özel bir baz dizisine,...

  https://www.biyologlar.com/rna-ve-dna
 • Rejeneratif biyoloji ve tıp uygulamaları

  Rejeneratif biyoloji ve tıp uygulamaları

  Seden Bedir, Fatih KocabaşYeditepe Üniversitesi Rejeneratif Biyoloji Araştırma LaboratuvarıYaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için bakterilerden insanlara tüm canlılar bir ölçüde rejenerasyon (yenilenme) kabiliyetine sahipler. Hızla değişen ve yaşlanan dünyamızda, nakil için gittikçe artan organ ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni ve farklı organ-doku yenilenme teknolojileri geliştirilmesi gerekmektedir. Önceki yazımızda bahsettiğimiz rejenerasyon...

  https://www.biyologlar.com/rejeneratif-biyoloji-ve-tip-uygulamalari
 • Tübitak, transgenik fare platformu geliştiriyor

  Tübitak, transgenik fare platformu geliştiriyor

  TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdullah Karadağ,  Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik medikal biyoteknoloji alanında ilaç, aşı, tanı sistemleri ve biyobelirteç (biyomarker) odaklı proje başvuruları yaptıklarını belirterek, enstitülerinin medikal biyoteknolojide bu 4 temel hedefle ilerlemek istediğini anlattı.Türkiye'nin biyoteknolojik ürünler alanında atılım yapmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Karadağ, 2023 hedefi...

  https://www.biyologlar.com/tubitak-transgenik-fare-platformu-gelistiriyor
 • Biyomühendislikte alan ayrımı

  Biyomühendislikte alan ayrımı

  Biyomühendislik sıradan bir bilimsel çalışma alanı değildir. Biyomühendislikten çözüm bekleyen bir sorun, en az iki farklı bilimsel alanın farklı konularının en doğru şekilde birleştirilmesiyle çözülür. Madem biyomühendislik farklı farklı konularda çalışabilir ve bunu yaparken farklı farklı bilim dallarını kullanır, o zaman bir biyomühendis sadece tek konu çalışabilir mi? Aslında cevap inovasyon yazımızda gizli. Bu zamanda hiç bir bilim dalında...

  https://www.biyologlar.com/biyomuhendislikte-alan-ayrimi
 • BİTKİLERDE TERLEME VE DAMLAMA

  Terleme, otların biçildikten sonra kuruması olayında açıkça görülür. Kesilen yeri tıkansa bile biçilen bitkilerin otsu kısımları hemen pörsür. Demek ki bitkilerin bütün yüzeyi su kaybetmektedir. Bu su kaybı bitkinin belli bir süre içinde kaybettiği ağırlıkla ölçülebilir.Bu ölçümler şiddetli terleme döneminde nemcil bitkilerde saatte desimetrekare başına 10 gram su, mezofitlerde 1 gram ve kurakçıl bitkilerde 0,1 gram su atıldığını gösterir; 15 metre...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-terleme-ve-damlama-1
 • Canlı Hücreler İçin Programlama Dili Geliştirildi

  Canlı Hücreler İçin Programlama Dili Geliştirildi

  Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, canlı hücrelere yeni işlevler kazandıran karmaşık devrelerin, DNA kodlamalı olarak hızla tasarlanmasını sağlayan bir programlama dili geliştirdi.

  https://www.biyologlar.com/canli-hucreler-icin-programlama-dili-gelistirildi
 • Türkiye’deki Tuzlu Göller, Mars’ta Yaşama Işık Tutabilir

  Türkiye’deki Tuzlu Göller, Mars’ta Yaşama Işık Tutabilir

  Bilim insanları, Türkiye’nin Göller Yöresi olarak anılan bölgesindeki aşırı tuzlu göllerde yaşayan canlıların muhtemelen Mars’ta da hayatta kalabileceklerini öne sürüyor.

  https://www.biyologlar.com/turkiyedeki-tuzlu-goller-marsta-yasama-isik-tutabilir
 • 2015’e Damgasını Vuran Türk Bilim İnsanları

  2015’e Damgasını Vuran Türk Bilim İnsanları

  2015 ‘e Türk bilim insanları damgasını vurdu. 2015 yılında ilk kez bir Türk bilim insanı Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü. Bilim alanında aldığımız bu nobel yurtdışında Türkiye’yi temsil ettiğinden büyük önem taşıyor.

  https://www.biyologlar.com/2015e-damgasini-vuran-turk-bilim-insanlari
 • 10 yıl içerisinde sentetik insan genomu yapılması planlanıyor

  10 yıl içerisinde sentetik insan genomu yapılması planlanıyor

  Uluslararası bir grup bilim insanı, 10 yıl içerisinde sentetik insan genomu yapma planlarını duyurdu. Bu, insan yaşamı için yepyeni bir DNA kodu yazacakları anlamına geliyor.

  https://www.biyologlar.com/10-yil-icerisinde-sentetik-insan-genomu-yapilmasi-planlaniyor
 • Nükleik asit melezleme yöntemleri nelerdir

  Nükleik asit melezleme yöntemleri, rekombinant DNA teknolojisinde konak hücrelerden rDNA'yı alanların doğrudan bu DNA varlığının saptanmasıyla seçilmesi yöntemleridir. Bu yöntemin moleküler düzeydeki özelliği; tamamlayıcı özellikte olan nükleik asit molekülü zincirleri arasında melez moleküller oluşabilmesidir. Bu amaçla sonda (prob) denilen polinükleotidlerden yararlanılır. Sondalar izlenen genin bir kısmı ya da tamamını içermektedirler. Nükleik asit...

  https://www.biyologlar.com/nukleik-asit-melezleme-yontemleri-nelerdir
 • CRISPR: Genetik Bilimini Kasıp Kavuran Genom Düzenleme Devrimi

  CRISPR: Genetik Bilimini Kasıp Kavuran Genom Düzenleme Devrimi

  Devrim yaratan genom değiştirme teknolojisinin öncülerinden Jennifer Doudna 2015 yılının kariyerinin en yoğun yılı olduğunu ve geçen süreçte neler öğrendiğini anlatıyor:

  https://www.biyologlar.com/crispr-genetik-bilimini-kasip-kavuran-genom-duzenleme-devrimi
 • Genetik <b class='text-danger'>Mühendisliği</b>nin Evrimi

  Genetik Mühendisliğinin Evrimi

  "Genetik mühendisliği" veya "genom mühendisliği", ülkemizde en yanlış anlaşılan, yanlış tanınan, yanlış bilinen alanlardan birisidir. Hatalı bilgilerin ülkemizde özgürce yayılabiliyor olmasından ötürü "Moleküler Biyoloji ve Genetik" bölümü, bir şekilde "Genetik Mühendisliği" olarak düşünülmeye başlanmıştır. Hatta birçok insan, bu isimle ayrı bir üniversite bölümü olduğunu bile sanmaktadır! Muhtemelen bunun ardında yatan sebep, "mühendislik"...

  https://www.biyologlar.com/genetik-muhendisliginin-evrimi
 • Genetik <b class='text-danger'>Mühendisliği</b>nin Evrimi

  Genetik Mühendisliğinin Evrimi

  "Genetik mühendisliği" veya "genom mühendisliği", ülkemizde en yanlış anlaşılan, yanlış tanınan, yanlış bilinen alanlardan birisidir. Hatalı bilgilerin ülkemizde özgürce yayılabiliyor olmasından ötürü "Moleküler Biyoloji ve Genetik" bölümü, bir şekilde "Genetik Mühendisliği" olarak düşünülmeye başlanmıştır. Hatta birçok insan, bu isimle ayrı bir üniversite bölümü olduğunu bile sanmaktadır! Muhtemelen bunun ardında yatan sebep, "mühendislik"...

  https://www.biyologlar.com/genetik-muhendisliginin-evrimi
3WTURK CMS v8.1