Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 453 kayıt bulundu.

Metilasyon, asetilasyon, siRNA hakkında döküman

Kimyada metilasyon veya metillenme, bir kimyasal bileşiğe bir metil grubunun bağlanması veya ornatılmasıdır. Bu terim kimyada, biyokimyada, toprak bilimlerinde ve hayat bilimlerinde yaygınca kullanılır. Biyokimyada metilasyon daha spesifik olarak bir hidrojen atomunun bir metil grubuyla yer değiştirmesi anlamında kullanılır. Biyolojik sistemlerde metilasyon enzimler tarafından katalizlenir; bu reaksiyon, ağır metallerin modifikasyonunda, gen ifadesinin denetlenmesinde,...

http://www.biyologlar.com/metilasyon-asetilasyon-sirna-hakkinda-dokuman

Çevresel kanserojen maddeler ve insan sağlığına etkileri

Çeşitli çevresel faktörler insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturabilir. Belli çevresel ve mesleksel kirleticilere maruz kalınmasının kansere yakalanma riskini arttıdığını gösteren çok sayıda kanıt vardır. Bunlara örnek olarak (ki bunlarla sınırlı değildir) aşağıdakileri sıralayabiliriz: İçme suyu’nun kirlenmesi Su yaşamı sürdürebilmek için gereklidir. Düşük su kalitesi insan sağlığı için büyük tehdit oluşturur. 2004 yılı verilerine...

http://www.biyologlar.com/cevresel-kanserojen-maddeler-ve-insan-sagligina-etkileri

KANSER VE KANSEROJEN MADDELER

Hücre muazzam bir matematiksel programla dizayn edilmiş biyolojik bir enformasyon fabrikasıdır. Nitekim kazaen bir parmağımız ya da vücudumuzun herhangi bir yeri kanadığında o bölgede hızla bölünüp çoğalabilen hücreler arızalı olan kısmı tamir edebiliyor. Ne zaman ki iyileşme sağlanır, o zaman görevlerinin bittiğine dair talimat gelmesiyle birlikte çoğalmaları durdurulur. Böylece yeni hücreler ile aralarında denge sağlanmış olur. Fakat hücre âleminde...

http://www.biyologlar.com/kanser-ve-kanserojen-maddeler

Tiroid biyopsisi nedir?

Tiroid biyopsisi nedir?  Tiroid bezi içerisinde yer alan tiroid nodülünden parça alınması işlemine tiroid biyopsisi denmektedir. ABD’de tüm popülasyonun %4-7 arasında tiroid nodülü izlenmektedir. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Tiroid nodülleri rutin muayene sırasında veya ultrasonografi muayenesinde ortaya çıkarlar. 1cm’nin altında boyutlu tiroid nodüllerinin muayene ile saptanması zordur ve dıştan çoğu zaman fark...

http://www.biyologlar.com/tiroid-biyopsisi-nedir

Deniz ürünlerindeki ağır metaller ve insan sağlığına etkisi

AĞIR METALLERİN SUDAKİ TOKSİK ETKİLERİ     Elementlerin Fonksiyonları Kültür suyunun iyonik yapısı su hayvanlarının metabolizma prosesleri üzerinde hayati bir rol oynar.Elementlerin elektrokimyasal, katalitik Ve yapısal olmak üzere üç fonksiyonu vardır. Elementler,metabolik enerji kaynağı olarak kullanıldıklarında, elektrokimyasal olarak rol oynarlar. Bütün temelelementler enzim aktivatörleri olarak davranırlar ve biyokimyasal reaksiyonları ayarlamaya...

http://www.biyologlar.com/deniz-urunlerindeki-agir-metaller-ve-insan-sagligina-etkisi

Bitkilerde Üreme, Bitkilerin Özellikleri Test Soruları ve Cevapları

1- I. Mantar II. Eğrelti otu III. Öglena IV. Terliksi hayvan (Paramesyum) Yukarıda verilen canlılardan hangileri fotosentez yapamaz? A. I-II B. III- IV C. II-III D. I-IV 2- I. Tıp II. Tarım III. Hayvancılık IV. Adli tıp Yukarıda verilenlerden hangileri biyoteknolojinin uygulama alanlarıdır? A. I-II B. III-IV C. I-II-IV D. I-II-III-IV 3- I- 5 C ‘ lu şeker II- Fosfat III- Organik baz Yukarıdakilerden hangileri DNA ve RNA arasında farlılık göstermez ? A. Yalnız I B . Yalnız...

http://www.biyologlar.com/bitkilerde-ureme-bitkilerin-ozellikleri-test-sorulari-ve-cevaplari

ADH Hormonu Nedir? Antidiüretik Hormon Neden yükselir ?

ADH Hormonu Nedir? Antidiüretik Hormon Neden yükselir ?

Vasopressin, ve Antidiüretik Hormon (ADH) olarak da bilinen Arginin Vasopressin (AVP), insan dahil olmak üzere memelilerin büyük çoğunluğunda bulunan bir hormondur. Vasopressin'in birincil görevi, böbreklerden su geri emilimini arttırmaktır.

http://www.biyologlar.com/adh-hormonu-nedir-1

Proteoglikan ve Hatalıklar

Proteoglikanlar, çokça glikozillenmiş olan özel bir glikoprotein sınıfını temsil eder. Bir veya daha fazla kovalent bağla eklenmiş glikozaminoglikan (GAG) zincirli bir çekirdek (core) proteinden oluşur. Bu glikozaminoglikan zincirleri, sülfat ve üronik asit gruplarının ortamda bulunmasıyla ilişkili fizyolojik koşullar altında negatif yüklü olan uzun, doğrusal/çizgisel karbonhidrat polimerleridir. Bu proteoglikanlar insan bağ dokusundaki zemin maddesinde bulunabilirler....

http://www.biyologlar.com/proteoglikan-ve-hataliklar

Proteoglikan ve Hatalıklar

Proteoglikanlar, çokça glikozillenmiş olan özel bir glikoprotein sınıfını temsil eder. Bir veya daha fazla kovalent bağla eklenmiş glikozaminoglikan (GAG) zincirli bir çekirdek (core) proteinden oluşur. Bu glikozaminoglikan zincirleri, sülfat ve üronik asit gruplarının ortamda bulunmasıyla ilişkili fizyolojik koşullar altında negatif yüklü olan uzun, doğrusal/çizgisel karbonhidrat polimerleridir. Bu proteoglikanlar insan bağ dokusundaki zemin maddesinde bulunabilirler....

http://www.biyologlar.com/proteoglikan-ve-hataliklar-1

<b class=red>Kanseri</b>n en önemli nedeni ‘şanssızlık’ mı?

Kanserin en önemli nedeni ‘şanssızlık’ mı?

Science Dergisinde yeni yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarına göre, 31 kanser türünden 22’si ‘biyolojik kötü şans’ sonucu çıkan mutasyonlardan kaynaklanıyor. Araştırmanın sonuçları belli kanser türlerinin çevre ve kritik risk faktörlerinin dışında tamamen biyolojik şanssızlık nedeniyle olduğunu gösterirken, bu güne kadar genel kabul gören risk faktörlerinin sadece bazı kanser türleri için geçerli olduğunu gösteriyor. Çalışmadan...

http://www.biyologlar.com/kanserin-en-onemli-nedeni-sanssizlik-mi

Genetiği değiştirilmiş hücre terapisi <b class=red>kanseri</b> yok etmekte başarı sağladı

Genetiği değiştirilmiş hücre terapisi kanseri yok etmekte başarı sağladı

İleri lösemili hastalarda yapılan en büyük klinik çalışma Kanserli hücrelere saldırmak ve onları yok için vücudun kendi immün sisteminden yararlanan hücre-bazlı, hedeflenmiş immünoterapi, kanser tedavisinde yeni bir yaklaşım ancak klinik çalışmalar bu yöntemin büyük bir gelecek vaat ettiğini gösteriyor. Science Translational Medicine Dergisinde yayımlanan ileri lösemili hastalarda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük klinik çalışmanın sonuçlarına...

http://www.biyologlar.com/genetigi-degistirilmis-hucre-terapisi-kanseri-yok-etmekte-basari-sagladi

Kanser hücrelerini ‘tuzağa düşüren’ mikro bir cihaz geliştirildi

Kanser hücrelerini ‘tuzağa düşüren’ mikro bir cihaz geliştirildi

ABD’li uzmanlar vücudun içinde hareket ederken kanserli hücreleri süpüren sünger benzeri bir cihaz geliştirdi. Farelerde denenen cihazın kanserli hücrelerin yayıldığı hastalarda doktorlar için bir erken uyarı sistemi olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Cihazın ayrıca kanserli hücrelerin vücutta yeni tümörler oluşturabilecekleri başka yerlere sıçramasını da engellediği tespit edildi.İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı kanserden kaynaklanan her 10...

http://www.biyologlar.com/kanser-hucrelerini-tuzaga-dusuren-mikro-bir-cihaz-gelistirildi

‘Çanta Laboratuvar’ ile erken kanser teşhisinde devrim gibi gelişme

‘Çanta Laboratuvar’ ile erken kanser teşhisinde devrim gibi gelişme

Kanserin erken teşhisi tedavi başarısı için hayati önemi sahip ama yeterli teknolojiye sahip olmayan ülkeler için durum çok zor. Erken teşhis için gereken teknolojilere sahip olmayan gelişmekte olan ülkeler için yeni bir çözüm geliyor. İngiltere merkezli bilim insanları bu tür bölgeler için erken teşhisi kolaylaştıracak bir alet çantası hazırladılar. “Çanta içinde laboratuvar” olarak adlandırılan düşük maliyetli taşınabilir bu cihaz tıpkı gebelik...

http://www.biyologlar.com/canta-laboratuvar-ile-erken-kanser-teshisinde-devrim-gibi-gelisme

İlaca Dirençli Akciğer <b class=red>Kanseri</b> 50 Kat Düşük Doz ile Tedavi Edildi

İlaca Dirençli Akciğer Kanseri 50 Kat Düşük Doz ile Tedavi Edildi

Paklitaksel adlı kanser ilacı daha etkili olmaya başladı. İlk duyulduğunda abes bir ifade gibi gelse de University of North Carolina’dan bilimciler ilacı hastanın kendi bağışıklık sisteminden elde edilmiş taşıyıcıların içine paketleyerek, ilacın vücudun defans mekanizmaları ile bozulmasını engelledi ve böylelikle tüm tümörün üzerinde etkili olmasını sağladı.UNC Eshelman School of Pharmacy’den Doçent Elena Batrakova: “Bu, 50 kat daha az ilaç kullanarak...

http://www.biyologlar.com/ilaca-direncli-akciger-kanseri-50-kat-dusuk-doz-ile-tedavi-edildi

Mesane <b class=red>kanseri</b>nin tedavisinde Türk doktorların önemli keşfi

Mesane kanserinin tedavisinde Türk doktorların önemli keşfi

Mesane kanserinin cerrahi tedavisi konusunda Üroonkoloji Derneği tarafından yapılan ve uluslararası tıp dergisi British Journal of Urology International’da ‘ayın makalesi’ başlığıyla yayınlanan araştırmaya göre, mesane kanserinin cerrahi yöntemle tedavisinde iki ameliyat arasındaki sürenin 6 haftadan az olması durumunda mesane kanserinin tekrarlama riskini %27 azaltıyor. Çalışma ile ilgili bir açıklama yapan Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sümer...

http://www.biyologlar.com/mesane-kanserinin-tedavisinde-turk-doktorlarin-onemli-kesfi-1

Kanser Çalışmaları

Kanser Çalışmaları

Kanser Çalışmaları İlaçları ve Hastaları Birbirlerine Daha Sıkı Bağlayıp Ayrılmaz Bir Çift Haline Getiriyor

http://www.biyologlar.com/kanser-calismalari

Yeni immünoterapik ilaç, akciğer <b class=red>kanseri</b>nde sağkalımı iki katına çıkardı

Yeni immünoterapik ilaç, akciğer kanserinde sağkalımı iki katına çıkardı

MPDL3280A isimli yeni bir ilaç ile akciğer kanserinde sağkalım olasılığının iki katına kadar artırıldığı açıklandı. Roche ilaç firması tarafından çalışmaları yapılan yeni bir immünoterapi ilacı olan MPDL3280A’nın, belirli tipte akciğer kanseri bulunan kişilerde, sağkalım olasılığını diğer tedavi yöntemlerine kıyasla iki katına çıkardığı ileri sürüldü. Araştırma sonuçları PD-L1 ekspresyonunun, tekrarlayan ve ilerlemiş küçük hücreli...

http://www.biyologlar.com/yeni-immunoterapik-ilac-akciger-kanserinde-sagkalimi-iki-katina-cikardi

Sağlıklı Ömür İçin ”Sağlıklı Nefes”

Sağlıklı Ömür İçin ”Sağlıklı Nefes”

Türk Toraks Derneği’nin 15. Yıllık kongresinde yer alan toplantılarda, akciğer nakli, akciğer kanseri, KOAH, astım, uyku bozuklukları, tüberküloz, pulmoner rehabilitasyon, sigara tedavisi, ülkemizde tütün kontrolü ve meslek hastalıkları ele alındı. Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Kalp Göğüs Damar Cerrahisi Kliniği Göğüs Cerrahisi Bölüm Şefi Dr. Ömer Şenbaklavacı “Canlı Donörden Akciğer Nakli” başlıklı konuşmasında şunları söyledi:...

http://www.biyologlar.com/saglikli-omur-icin-saglikli-nefes

Melanom tedavisinde mutasyon avantajı ilaç etkinliğini arttırıyor

Melanom tedavisinde mutasyon avantajı ilaç etkinliğini arttırıyor

110 melanom hastası üzerinde yapılan araştırmaların sonucunda, genomlarında daha fazla sayıda mutasyon bulunan hastaların ilaca daha iyi yanıt verdiği gösterildi. Science dergisinde yayınlanan çalışma, cilt kanseri melanoma tedavisinde tümördeki mutasyon sayısının ilaç etkinliğiyle ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.Kanserle mücadelede radyoterapi ve kemoterapi dışında kişinin kendi bağışıklık sistemi de tedavi amacıyla kullanılıyor. Kanserin hem...

http://www.biyologlar.com/melanom-tedavisinde-mutasyon-avantaji-ilac-etkinligini-arttiriyor

FDA, akciğer <b class=red>kanseri</b> tedavisinde yeni bir ilacı onayladı: Pembrolizumab

FDA, akciğer kanseri tedavisinde yeni bir ilacı onayladı: Pembrolizumab

Akciğer kanseri tedavisinde umut veren yeni bir gelişme yaşandı. FDA immunoonkolojik bir ajanı olan Pembrolizumab isimli ilacı Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri tedavisinde kullanılmak üzere onaylandığını duyurdu. Anti-PD–1 sınıfında yer alan bu yeni nesil ilacın akciğer kanseri tedavisinde önemli bir fark yaratacağını söyleyen Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi İmmünoterapötik Bölümü Direktörü ve Pembrolizumab klinik programının baş araştırmacısı...

http://www.biyologlar.com/fda-akciger-kanseri-tedavisinde-yeni-bir-ilaci-onayladi-pembrolizumab

Küba, geliştirdiği akciğer <b class=red>kanseri</b> aşısının onayı için FDA’ya başvurdu

Küba, geliştirdiği akciğer kanseri aşısının onayı için FDA’ya başvurdu

Son iki yıldır tüm dünyada adından söz ettiren ve Kübalı bilim insanları tarafından geliştirilen CimaVax EGF, isimli akciğer kanseri aşısının ilk sonuçlarına göre, hastalarda iki yıl sağ kalma oranı üç arttı. Klinik çalışmaları önemli oranda tamamlanan akciğer kanseri aşısının tüm dünyada kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuru süreci başlatıldı. İleri düzey çalışmaları ABD’de yapılacak akciğer kanseri...

http://www.biyologlar.com/kuba-gelistirdigi-akciger-kanseri-asisinin-onayi-icin-fdaya-basvurdu

Telomeraz

RNA molekülü (hTR) içeren ters transkriptaz (hTERT) telomer de tandem tekrarlanması için şablon olarak işlev görür. Her hücre, bölünmesi sonrası uzunluğunu korumak için telomer sentezler. Bu, embriyonik hücrelerde ve gametlerde aktif, farklılaşmış somatik hücrelerde inaktif ve kötü huylu hücrelerde yeniden aktifleşmiştir. Telomeraz bir kromozomun telomerik ucuna bir defada bir tabanı ekleyebilirsiniz. Bu onarım repliaktif yaşlılıkdan kaçan hücreler için...

http://www.biyologlar.com/telomeraz

Modifiye edilen meyve sinekleri ile kanserli hücreler tespit edilebildi

Scientific Reports dergisinde yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, Almanya Konstanz Üniversitesi’nden bilim insanları meyve sinekleri yardımıyla kanserli ve sağlıklı hücrelerin ayırt edilebileceğini gösterdi. Ekip, meyve sineklerini genetik olarak modifiye ederek sineklerin antenlerini kanser hücresi bulduğunda parlayacak şekilde değiştirdi. Böylece sinek kanser hücresi kokusu aldığında antenleri parlıyor. Deneyde bilim insanları meyve sineklerinin koku alma...

http://www.biyologlar.com/modifiye-edilen-meyve-sinekleri-ile-kanserli-hucreler-tespit-edilebildi

CRISPR Gen Düzenleme Aracı İlk Kez İnsanda Kullanıldı

CRISPR Gen Düzenleme Aracı İlk Kez İnsanda Kullanıldı

Çinli bilim insanları güçlü CRISPR-Cas9 düzenleme aracını ilk kez bir akciğer kanseri hastasında kullanarak, insan üzerinde kullanıma geçti.

http://www.biyologlar.com/crispr-gen-duzenleme-araci-ilk-kez-insanda-kullanildi

Radyoaktif Kirliliğin Etkileri Nelerdir

Radyoaktif Kirliliğin Etkileri Nelerdir

Radyoaktif kirlilik, çok tehlikeli olmakla birlikte günümüzdeki nükleer senaryolar dahilinde büyük bir endişe konusudur. İnsan eliyle ya da doğal olarak, nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan radyoaktif yan ürünlerin çevreye veya insanların yerleşim alanlarına yakın dolaylara atılması sonucu radyoaktif kirlilik oluşur. İnsan ürünü radyoaktif atıkların büyük kısmını nükleer güç ve araştırma istasyonları meydana getirmektedir. Bu tesisler, araştırma ya da...

http://www.biyologlar.com/radyoaktif-kirliligin-etkileri-nelerdir-1

Ökse Otu Nedir? Faydaları Nelerdir?

Ökse Otu Nedir? Faydaları Nelerdir?

Ökseotu (Viscum album L.), yöresel olarak, çekem, , purç, gökçe, gevele, güvelek ve gövelek adlarıyla tanınır. Saçak köklerinin yardımıyla yapraklı ağaçlarda (elma, armut, söğüt, kavak), çam ve köknar gibi yumuşak odunlu ağaçlarda asalak (parazit) olarak yaşayan, hayatımızdan ayrı düşünemeyeceğimiz bu bitkiyi kim tanımaz ki! Kendisini barındıran ağacın yüksek dallarının üstünde yuvarlak bir top biçiminde yetişir. Her zaman yeşil olan yaprakları...

http://www.biyologlar.com/okse-otu-nedir-faydalari-nelerdir

Kurtpençesi Otu

Kurtpençesi Otu

Kurtpençesi (Lycopodium clavatum), yöresel olarak , kurtayağı , kibritotu ve yer yosunu adlarıyla anılır . Her zaman yeşil olan bu yosunsu bitki , iki metreye kadar varan tutunma filizleri ile ormanların zeminlerinde kök salarak uzanır . Bu filizlerden , 7-10cm uzunluğunda , süpürgeotunu andıran , ama ondan çok daha yumuşak ve sık yapraklı pek çok dallara ayrılan saplar fışkırır. Çok yıllık, otsu ve çiçeksiz bir bitkidir. Kuzey-doğu Anadolu (Trabzon, Rize, Çoruh)...

http://www.biyologlar.com/kurtpencesi-otu

Radyoaktif Kirliliğin Etkileri Nelerdir?

Radyoaktif Kirliliğin Etkileri Nelerdir?

Radyoaktif kirlilik, çok tehlikeli olmakla birlikte günümüzdeki nükleer senaryolar dahilinde büyük bir endişe konusudur. İnsan eliyle ya da doğal olarak, nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan radyoaktif yan ürünlerin çevreye veya insanların yerleşim alanlarına yakın dolaylara atılması sonucu radyoaktif kirlilik oluşur.İnsan ürünü radyoaktif atıkların büyük kısmını nükleer güç ve araştırma istasyonları meydana getirmektedir. Bu tesisler, araştırma ya da...

http://www.biyologlar.com/radyoaktif-kirliligin-etkileri-nelerdir

Fitokimyasallar Nelerdir?

Fitokimyasallar Nelerdir?

Fitokimyasallar kanser riskini azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra yaşa bağlı sorunların ilerlemesini geciktirmek konusunda harikalar yaratabilir. Bu makalede çeşitli sebze ve meyvelerde yüksek miktarda mevcut olup, doğal olarak meydana gelen bu kimyasallar hakkında bilgi vereceğiz.Biliyor Muydunuz?Diğer besinlerin aksine, fitokimyasallar bizim yaşamımız için gerekli değildir ancak fitokimyasalların alımı kesinlikle sağlığımızı korumada...

http://www.biyologlar.com/fitokimyasallar-nelerdir

Zengin Lif ile Beslenme Akciğer <b class=red>Kanseri</b> Riskini Azaltıyor

Zengin Lif ile Beslenme Akciğer Kanseri Riskini Azaltıyor

Lif açısından zengin bir beslenme düzeni yalnızca diyabet ve kalp hastalıklarına karşı korumakla kalmıyor aynı zamanda akciğer kanseri geliştirme riskini azaltabiliyor.

http://www.biyologlar.com/zengin-lif-ile-beslenme-akciger-kanseri-riskini-azaltiyor

Tiazolidindionlar ile Uzun Süreli Tedavi Mesane <b class=red>Kanseri</b> Riskini Artırabilir

Tiazolidindionlar ile Uzun Süreli Tedavi Mesane Kanseri Riskini Artırabilir

Bir tiazolindion (TZD) türevi olan pioglitazonun  kullanımı tip 2 diyabetli hastalarda mesane kanseri riskini artırabiliyor. Yapılan bir çalışmada, TZD'lerin kullanımı ile pioglitazon ve başka bir alternatif TZD olan rosiglitazon ile mesane kanseri riskinin ilişkisi değerlendirildi. İngiltere Sağlığı Geliştirme Ağı veritabanı kullanılarak, tip 2 diyabeti olup tedavisine TZD türevleri (n=18.459 hasta) veya sülfonilüre (SÜ) (n=41.396 hasta) başlananların dahil...

http://www.biyologlar.com/tiazolidindionlar-ile-uzun-sureli-tedavi-mesane-kanseri-riskini-artirabilir

Kromozomlar

Kromozomlar, çok düzenli olarak, kendi üstüne sarmallanmış devasa DNA molekülleridir. Bu moleküllerin dizilmesindeki en ufak bir hata, hücrelerin bölünmesini engelleyebiliyor. 46 kromozoma dağılmış olan DNA’nın iki omurgasını oluşturan 3 milyar 200 milyon baz var. Her gen ,yaşamın olmazsa olmaz işlevlerini yerine getirmek üzere, hücrelere gerekli komutları veren 10-20 bin bazdan oluşuyor. DNA şeridinin büyük kısmı çöp DNA olarak değerlendiriliyor. Bu iş...

http://www.biyologlar.com/kromozomlar-1

Işımalar ve İnsan Biyolojisi

Büyük bilginler içerisinde telakki ettiğim madam Curie ve eşi yapmış oldukları çalışmalar neticesinde Radyum elementinin değişik enerji düzlemlerinde ışımalar yaptığını tespit etmişlerdir. Marie Curie ve eşi, fizik bilimine büyük katkılar sağlayacak çalışmalar içerisinde bulunmuşlar, ancak kendi sağlıklarının bozulacağını düşünememişlerdir. Radyasyon kelimesinin kanser ve dejenere olmuş hücre kelimeleri ile eşlendiğini o yıllarda tespit edememiş...

http://www.biyologlar.com/isimalar-ve-insan-biyolojisi

Vitaminler ve Özellikleri Nelerdir ?

Vitaminler ve Özellikleri Nelerdir ?

Vitamin sözcüğü Polonyalı biyokimyacı Casimir Funk tarafından 1912'de kullanılmıştır. Vita Latince, hayat demektir, -amin son eki ise amin sözcüğünü kastetmektedir. Zira o dönemde tüm vitaminlerin amin oldukları sanılmaktaydı. Bugün bunun yanlış olduğu bilinmektedir.Vitaminler besinlerimizde bulunmadığı zaman, metabolizmada bozukluklara yol açabilirler. Vitaminler vücudun sağlıklı gelişimi, sindirim fonksiyonları, enfeksiyonlara karşı bağışıklık...

http://www.biyologlar.com/vitaminler-ve-ozellikleri-nelerdir-

Treg fonksiyonunun geri çevrilmesi kansere karşı bağışıklığı arttırıyor!

Treg fonksiyonunun geri çevrilmesi kansere karşı bağışıklığı arttırıyor!

Önemli bağışıklık hücrelerinin fonksiyonunun dikkatlice ayarlanması durumunda tamamen yeni tipte kanser immünoterapisi teknikleri geliştirilebileceği açıklandı. Nature Medicine’da yayımlanan çalışmaya göre, bunun yapılabilmesi için istenmeyen otoimmün yanıtları tetiklemeden tümörleri küçültmek gerekiyordu. Yeni araştırma hayvanlarda oldukça iyi sonuçlar verdi.Çalışmanın verileri hakkında bilgi veren Hospital of Philadelphia İmmünoloji Bölümü...

http://www.biyologlar.com/treg-fonksiyonunun-geri-cevrilmesi-kansere-karsi-bagisikligi-arttiriyor

Kişiselleştirilmiş kanser aşılarının kullanım alanı hızla genişleyecek

Kişiselleştirilmiş kanser aşılarının kullanım alanı hızla genişleyecek

Son yıllarda yapılan araştırmalar kişiselleştirilmiş kanser aşılarının tüm kanser tiplerinde kullanılabileceği konusundaki bulguları güçlendiriyor. Cenevre’de düzenlenen ESMO İmmüno Onkoloji Sempozyumu’nda bir sunum yapan Dr. Harpreet Singh, yakın gelecekte her hasta için kişileştirilmiş antijen içeren kanser aşılarının mümkün olabileceğini belirtti. Kişiselleştirilmiş aşıların tüm kanser tipleri için umut vaat ettiğini ileri süren Dr. Singh,...

http://www.biyologlar.com/kisisellestirilmis-kanser-asilarinin-kullanim-alani-hizla-genisleyecek

Birlikte Yaşayan Canlılar

En basit canlı topluluğunda bile yüzlerce tür birbiriyle ilişki içindedir. Bu ilişki genelde iki canlı türüne de fayda sağlar. Örneğin kartallarla bir çayırdaki otlar arasında ilişki kurmak zordur, ama bu iki canlı türü de dolaylı olarak birbirlerine bağımlıdır. Kartallar ot yiyen tavşanlarla beslenerek otlara yardim eder; bunun karşılığında otlar da tavşanları besleyerek kartallara doyurucu bir yiyecek hazırlar. Eğer iki canlı türü arasındaki ilişki...

http://www.biyologlar.com/birlikte-yasayan-canlilar

Boy Uzunluğu Kanser İle Bağlantılı Mıdır?

Boy Uzunluğu Kanser İle Bağlantılı Mıdır?

En son yapılan çalışmalar, kanser gelişiminin bir kişinin boyu ile doğrudan orantılı olduğunu göstermektedir. Bu bağlantı hakkında daha fazla bilgi edinmek için makaleyi okumaya devam edin.Biliyor Muydunuz?“British Journal of Cancer” dergisine göre 182 cm’ den daha uzun olan erkeklerin prostat kanseri olma riskleri çok daha fazladır.“Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention” dergisinde (kanser araştırmaları yapan aylık bir dergi) yapılan yeni bir...

http://www.biyologlar.com/boy-uzunlugu-kanser-ile-baglantili-midir

Rejeneratif biyoloji ve tıp uygulamaları

Rejeneratif biyoloji ve tıp uygulamaları

Seden Bedir, Fatih KocabaşYeditepe Üniversitesi Rejeneratif Biyoloji Araştırma LaboratuvarıYaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için bakterilerden insanlara tüm canlılar bir ölçüde rejenerasyon (yenilenme) kabiliyetine sahipler. Hızla değişen ve yaşlanan dünyamızda, nakil için gittikçe artan organ ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni ve farklı organ-doku yenilenme teknolojileri geliştirilmesi gerekmektedir. Önceki yazımızda bahsettiğimiz rejenerasyon...

http://www.biyologlar.com/rejeneratif-biyoloji-ve-tip-uygulamalari

Kanserli Hücreler Nasıl Tümör Oluşturur?

Kanserli Hücreler Nasıl Tümör Oluşturur?

Kanser bir çok yönden gizemli bir hastalıktır. Bu gizemlerin en büyüğü de tümörlerin neden ve nasıl oluştuğu sorunudur.

http://www.biyologlar.com/kanserli-hucreler-nasil-tumor-olusturur

Hücredeki ulaşım ağlarının nasıl oluştuğu ve çalıştığı saptandı

Hücredeki ulaşım ağlarının nasıl oluştuğu ve çalıştığı saptandı

Warwick Üniversitesi’nden araştırmacılar, hücrelerin kendi ulaşım ağlarını nasıl oluşturduklarını keşfettiler. Vücudumuzdaki hücreler, mikrotübül denen hücresel raylardan oluşurlar ve hücrede önemli duraklar arasında taşınması gereken kargoların iletimini sağlayan bir hücresel taşıma ağını barındırır. Bu hücre içi rayların boyutları ise  25 nanometre genişliğe sahiptirler. Hücredeki bu ray sisteminin varlığı, hücrenin sağlıklı bir şekilde...

http://www.biyologlar.com/hucredeki-ulasim-aglarinin-nasil-olustugu-ve-calistigi-saptandi

Yeni geliştirilen NVR 3-778 isimli ilaç ile Hepatit B tarihe karışabilir

Yeni geliştirilen NVR 3-778 isimli ilaç ile Hepatit B tarihe karışabilir

Hepatit B tedavisinde çok etkili yeni bir ilaç sınıfının yakın gelecekte kullanıma gireceği açıklandı.

http://www.biyologlar.com/yeni-gelistirilen-nvr-3-778-isimli-ilac-ile-hepatit-b-tarihe-karisabilir

2015’e Damgasını Vuran Türk Bilim İnsanları

2015’e Damgasını Vuran Türk Bilim İnsanları

2015 ‘e Türk bilim insanları damgasını vurdu. 2015 yılında ilk kez bir Türk bilim insanı Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü. Bilim alanında aldığımız bu nobel yurtdışında Türkiye’yi temsil ettiğinden büyük önem taşıyor.

http://www.biyologlar.com/2015e-damgasini-vuran-turk-bilim-insanlari

OE-MRI teknolojisi ile kanser tanı ve takibinde yeni bir dönem başlıyor

OE-MRI teknolojisi ile kanser tanı ve takibinde yeni bir dönem başlıyor

Tehlikeli tümörlerin vücuda yayılmasından önce bulunmasını ve tedaviyi buna göre uyarlamayı sağlayan yeni bir görüntüleme testi geliştirildi.

http://www.biyologlar.com/oe-mri-teknolojisi-ile-kanser-tani-ve-takibinde-yeni-bir-donem-basliyor

İlaç yüklü nano ‘kabarcıklar’ karaciğer <b class=red>kanseri</b> tedavisinde çok etkili olabilir

İlaç yüklü nano ‘kabarcıklar’ karaciğer kanseri tedavisinde çok etkili olabilir

FDA onaylı anti-kanser bileşiğin spesifik olarak karaciğer kanseri tümörlerini hedeflemesini sağlayan yeni bir konumlandırma yönteminin tedavide oldukça iyi sonuçlar verdiği açıklandı.

http://www.biyologlar.com/ilac-yuklu-nano-kabarciklar-karaciger-kanseri-tedavisinde-cok-etkili-olabilir

BPA’sız Plastikler de Sanıldığı Kadar Sağlıklı Değil

BPA’sız Plastikler de Sanıldığı Kadar Sağlıklı Değil

Son dönemde şirketler piyasaya sürdükleri ürünlerde ve bu ürünlerin paketlerinde kullanılan plastiklerin ‘BPA’sız plastik’ olarak daha güvenli olduğu yönünde tanıtımını ve reklamını yapıyorlar.

http://www.biyologlar.com/bpasiz-plastikler-de-sanildigi-kadar-saglikli-degil

Pankreas <b class=red>Kanseri</b>nin Tedavisinde Umut Vadeden Gelişme: Metabolizma Kontrolü

Pankreas Kanserinin Tedavisinde Umut Vadeden Gelişme: Metabolizma Kontrolü

Araştırmacılar kolesterol metabolizmasını kontrol ederek, pankreas kanser hücrelerinin metastaz yapmasının azaltılabileceğini gösterdiler.

http://www.biyologlar.com/pankreas-kanserinin-tedavisinde-umut-vadeden-gelisme-metabolizma-kontrolu

Meme nedir ? Memenin görevleri nelerdir

Meme nedir ? Memenin görevleri nelerdir

Meme (Latince mamma), meme ucu ve çevresindeki bölge. Her ne kadar erkekler de meme uçlarına sahip olsalar da, memeler kadınlarda daha belirgindir ve fonksiyonları daha fazladır.

http://www.biyologlar.com/meme-nedir-memenin-gorevleri-nelerdir

CRISPR: Genetik Bilimini Kasıp Kavuran Genom Düzenleme Devrimi

CRISPR: Genetik Bilimini Kasıp Kavuran Genom Düzenleme Devrimi

Devrim yaratan genom değiştirme teknolojisinin öncülerinden Jennifer Doudna 2015 yılının kariyerinin en yoğun yılı olduğunu ve geçen süreçte neler öğrendiğini anlatıyor:

http://www.biyologlar.com/crispr-genetik-bilimini-kasip-kavuran-genom-duzenleme-devrimi

Löseminin 11 ayrı alt türünün olduğu keşfedildi

Löseminin 11 ayrı alt türünün olduğu keşfedildi

Kan kanseri olarak da bilinen lösemi hastalığının analizi için yapılan genetik testler sonucu 11 farklı türe ayrıldığı anlaşıldı.

http://www.biyologlar.com/loseminin-11-ayri-alt-turunun-oldugu-kesfedildi

 
3WTURK CMS v6.0