Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 8279 kayıt bulundu.

dış salgı bezleri

salgı yapıcı kısım ve salgıyı bezin dışına taşıyan kanallar olmak üzere iki kısımdan oluşmuş, basit ve bileşik bezler olarak sınıflandırılan, salgısını kan yerine bir kanala boşaltan bezler, ekzokrin bezler.

http://www.biyologlar.com/dis-salgi-bezleri-1

hipoksemi

Kanda oksijen miktarının azalması.

http://www.biyologlar.com/hipoksemi

elitra

Kın kanat, kitinleşmiş kanat yapısı.

http://www.biyologlar.com/elitra


dışasalak

Konakçının üzerinde yaşayan ve çoğunlukla kan emen asalak.

http://www.biyologlar.com/disasalak

kelebek vatozlar

Chondrichthyes sınıfı, Myliobatoidei alttakımından, göğüsyüzgeçleri kanat gibi genişlemiş, gözleri başın üstünde, zehir dikenli türleri içeren bir familya.

http://www.biyologlar.com/kelebek-vatozlar

Akantin

Köpekbalığının  (Squalis acanthias)  karaciğer  ve  embriyosundan elde  edilen  ve  C15H22N4O4yapısında bazik bir  madde;  Bazı  ışınlılarda  (radiolaria) iskeletin yapısında geniş ölçüde yer alan ve stronsiyum sülfattan zengin madde.

http://www.biyologlar.com/akantin


Akantiyon

Ön burun üzerindeki en sivri nokta.

http://www.biyologlar.com/akantiyon


Akantokarp

Meyveleri dikenli, dikenle kaplı

http://www.biyologlar.com/akantokarp

Akantometra

Işınlılar takımından bir hücreli cinsi; Bütün sıcak denizlerde rastlanan  bir dikenli olup, enine kesitinde silindir  biçimi, birbirine  aşagı yukarı eşit yirmi iğne bulunur.

http://www.biyologlar.com/akantometra

göl

Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü.

http://www.biyologlar.com/gol

Akantonozomitler

Vücut zarları kalın ve sert, ön duyargası ek bir kamçı  ile  donanmış ve  genel  olarak derince yarık bir telzon  taşıyan amfipodlardan bir kabuklular familyası.

http://www.biyologlar.com/akantonozomitler

plazmosit

Gerçek bağ doku ile retikuler kan yapıcı bağ dokuda çok bulunan, antikor yapan yuvarlak bağ dokusu gözesi çeşidi.

http://www.biyologlar.com/plazmosit

Akantosefal

Kancalı, hortumlu, dikensi başlı kurtlar.

http://www.biyologlar.com/akantosefal


göl depoziteleri

Gölde su seviyelerinin veya arazi seviyesinin alçalması şeklinde meydana çıkan ve göl suyunda biriken materyal.

http://www.biyologlar.com/gol-depoziteleri

izolasyon mekanizması

Türler arasında coğrafik bir engel gibi ekstrinsik ya da yapısal ya da davranış uymazlığı gibi intrinsik türler arası birleşme engeli.

http://www.biyologlar.com/izolasyon-mekanizmasi

Akarsular

Havadan damla halinde suyun düşüp çoğalarak oluşturduğu dere,  ırmak ve nehir  sularının tümü. Akarsuları  oluşturan  yalnız yağmur  veya karlar  değildir. Çeşitli nedenlerle litosfer altında  bulunup  ve  bazı  olaylar  sonucu ortaya  çıkan  doğal  kaynaklar da buraya dahildir. Akarsuların temel özelliği hareketli  olmasıdır.  Suyun  hareketliliği de suyun  içinde yaşayan canlıların tipini ve çeşitliliğini doğrudan etkilemektedir.  Lotik...

http://www.biyologlar.com/akarsular

Akaulesent

Çiçek saplarının toprak seviyesinden çıkan ve gövdesi olmayan bitkiler.

http://www.biyologlar.com/akaulesent

kılcal damar

- Dokularda toplardamar ve atardamar arasındaki bağlantıyı sağlayan ve duvarlarından doku sıvısına madde geçebilen, endotelyum hücreleriyle kaplı kan damarları. - Toprakta suyun tutulduğu aralıklar. Kapiler damar.

http://www.biyologlar.com/kilcal-damar

Akciğer atardamarı

Kanı temizlenmek üzere kalpten akciğere taşıyan damar.

http://www.biyologlar.com/akciger-atardamari

Akciğer toplardamarı

Temiz kanı akciğerlerden kalbe taşıyan damar.

http://www.biyologlar.com/akciger-toplardamari

Akışkan atık

İçinden hava ya da bir gaz üflenen ince parçacıklardan oluşan katı  madde  yatağı.  Üflenen  hava  ya  da gazın denetimi katı  maddenin bir sıvı gibi davranmasına yöneliktir.

http://www.biyologlar.com/akiskan-atik

sirkadiyen ritim

24 saat aralıkla ortaya çıkan ritmik olaylar.

http://www.biyologlar.com/sirkadiyen-ritim-1

dikence

Teleostei üst takımının, Gasterosteus familyasından, 4-7 cm kadar uzunlukta, tatlı su balıklarının en küçüklerinden, erkek bireyleri yavrularına bakan bir tür.

http://www.biyologlar.com/dikence

poikiloterm

Değişken vücut ısılı. Vücut ısısı sabit olmayan; ortam ısısına uyum sağlayan canlılar. Soğukkanlı.

http://www.biyologlar.com/poikiloterm

dikenli yüzgeçliler

Pisces sınıfının Teleostei üst takımından solungaçkapağı büyük, kemikleri tam, çok defa dikenlerle donatılmış, genellikle ktenoyit pullu, nadiren sikloyit; fizoklist yüzmekeseli, yumurtakanalı olmayan, sırtyüzgeci genellikle iki parçalı olan, öndeki yüzgeç sert ışınlı, arkadaki yumuşak ışınlı familyalara sahip en kalabalık omurgalı takımdır (6000 tür).

http://www.biyologlar.com/dikenli-yuzgecliler

endomitoz

Bazı gözelerde DNA’nın iki katına çıkmasını, kromozomlarının uzunluğuna yarıklanmalarını göze bölünmesi izlemez. İki Katına çıkan DNA ve kromozomlar göze içerisinde kalır. Bu olaya endomitoz denir.

http://www.biyologlar.com/endomitoz

mod

Frekansı en çok olan değer. Tepe değeri.

http://www.biyologlar.com/mod

dilatatör kas

Genişleten, ayıran kas. Bir deliği veya kanalı genişleten kas.

http://www.biyologlar.com/dilatator-kas

modulatör

Işık kaynağından gelen ışığı, alevdeki örneğin atomize olması sonucu ortaya çıkan ısınmadan ayırt edebilmek için kullanılan aygıt.

http://www.biyologlar.com/modulator

Endoplazmik retikulum nedir ?

Sitoplazmada zara bağlı kanalların oluşturduğu bir sistem.

http://www.biyologlar.com/endoplazmik-retikulum-nedir-

granülosit

Nötrofil, bazofil ve eozinfil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi.

http://www.biyologlar.com/granulosit

polimiktik plankton

Bu tip plankton populasyonunu oluşturan türlere ait bireyler, kalitatif ve kantitatif bakımdan hemen hemen aynı oranda bulunurlar.

http://www.biyologlar.com/polimiktik-plankton

sitozol

Bir hücrenin organelleri ve zarlı yapıları dışında, bir hücrenin sitoplazmasının nispeten akışkan, az yapılaşmış kısmı.

http://www.biyologlar.com/sitozol

homeotermik

Vücut sıcaklığını kendisi düzenleyebilen. Sıcak kanlı. Çevre sıcaklığı ne olursa olsun iç sıcaklığı değişmeyen canlı varlıkların durumu. Endotermik.

http://www.biyologlar.com/homeotermik

kızıl kanat

Sazangillerden, yüzgeçleri kırmızı, 25-30 cm boyunda, eti kılçıklı bir tatlı su balığı kızıl su yosunları Denizlerin yaklaşık 200 m derinliklerinde yaşayan kırmızı renkli su yosunları.

http://www.biyologlar.com/kizil-kanat

endotermik

Sıcak kanlı, iç vücut sıcaklığını düzenleyebilen.

http://www.biyologlar.com/endotermik

endüstriyel atık su

Endüstriyel işlemler sonucunda ortaya çıkan atık, özellikle sıvı atıklar.

http://www.biyologlar.com/endustriyel-atik-su

homoiyoterm

- Az çok sabit bir vücut ısısına sahip olan; sıcakkanlı. - Sıcakkanlı hayvanlar.

http://www.biyologlar.com/homoiyoterm

monosit

Yuvarlak, iri ve tek çekirdekli kan dokusu gözesi. Güçlü fagositoz ve diapedez yeteneği vardır.

http://www.biyologlar.com/monosit

homoiyotermik

Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlar; çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı değişmeyen kuş ve memeli gibi hayvanlar. Sıcakkanlı hayvanlar.

http://www.biyologlar.com/homoiyotermik

Aktinit

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plutonyum, amerikanyum, küryum, ve berkelyum radyoaktif elementlerin ortak adı.

http://www.biyologlar.com/aktinit

polosit

Kutup göze. Ooosit’in bölünmesinde ortaya çıkan küçük gözelere verilen ad.

http://www.biyologlar.com/polosit

Sofar kanalı

Okyanus ve denizlerde ses hızının en az olduğu ve ince bir tabakada dağılmadan uzak mesafelere taşındığı (tabaka) kanal.

http://www.biyologlar.com/sofar-kanali

soğukkan

Vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına göre değişen (balık, kurbağa, sürüngen) hayvanlar. Polikiloterm.

http://www.biyologlar.com/sogukkanli

kinin

Kanda ve dokularda yapılan ve kan damarlarında düz kasta ve bazı sinir uçlarında iş gören polipeptitler.

http://www.biyologlar.com/kinin

portolon

Irmak ağzı, liman, haliç, kanal gibi küçük bölgeleri gösteren büyük ölçekli harita.

http://www.biyologlar.com/portolon

 
3WTURK CMS v6.0