Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 8279 kayıt bulundu.

hidrofobi

Bir molekülün tümü veya bir kısmı ile su arasında kuvvetli çekimlerin veya kimyasal ilgililerin bulunmaması sebebiyle ortaya çıkan molekül özelliği.

http://www.biyologlar.com/hidrofobi

kanserojen

Kansere yol açan etki maddeleri, kanser yapıcı.

http://www.biyologlar.com/kanserojen

kanyon

Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz. Kapuz.

http://www.biyologlar.com/kanyon

kapalı dolaşım

Kanın kalp ve damarlardan oluşan kapalı bir sistem içerisinde dolaşmasıdır.

http://www.biyologlar.com/kapali-dolasim

peptidoglikan

Uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle (protein bağları) bağlandığı büyük moleküller.

http://www.biyologlar.com/peptidoglikan

gelgit etki alanı

Kıyının, yüksek gelgitte suyla kaplanan ve alçak gelgitte açığa çıkan bölümü.

http://www.biyologlar.com/gelgit-etki-alani

kapilarite

Hidrofılik yüzeye sahip dar tüplerde akışkan sıvıların yükselme eğilimleri.

http://www.biyologlar.com/kapilarite

membran kanalı

Bir zarda belirli moleküllerin geçebildiği bir delik.

http://www.biyologlar.com/membran-kanali

memeliler

Doğurarak üreyen, memeleri olan ,sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

http://www.biyologlar.com/memeliler

çevre koruma ajansı

Kirleticiler ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak ile görevli Amerikan federal kuruluşu.

http://www.biyologlar.com/cevre-koruma-ajansi

liyaz

Substrattan grupların uzaklaştırılmasını, hidrolizden farklı bir mekanizma ile (su molekülü çıkarmadan molekülü yakan enzimler) gerçekleştirerek çift bağların oluşumunu katalizleyen enzim.

http://www.biyologlar.com/liyaz

infundibulum

Bazen Taraklılarda yutak olarak da adlandırılan gradyal kanallardan orijinini alan gastrovasküler boşluğun parçası.

http://www.biyologlar.com/infundibulum

tırpana

Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina.

http://www.biyologlar.com/tirpana

rivus

Küçük ırmak, kanal.

http://www.biyologlar.com/rivus

rizoid

Karayosunları, eğreltiotları, bazı mantar ve likenlerin gövde dibinden çıkan ve kök ödevi gören, renksiz, tüysü emici uzantılar. Kökçük.

http://www.biyologlar.com/rizoid

Tiroid

- Balıklarda osmoregülasyon metabolizmanın kontrolünde görev yapan iç salgı bezi. - Tiroid bezi, bovunda gırtlak ve soluk borusunun önünde yer almış, kahverengı- kırmızı renkte, çok iyi kanlanan, bilobuler bir iç salgılı bezdir.  

http://www.biyologlar.com/tiroid

hidrostatik

- Basınç ve akışkanların eşitliği ile ilgili olma. - Sıvıların dengesini ve kaplar üzerine yaptıkları basıncı inceleyen fizik dalı.

http://www.biyologlar.com/hidrostatik

tirsi

Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü.

http://www.biyologlar.com/tirsi

ektotermik

Soğuk kanlı, vücut sıcaklığını düzenleyemeyen.

http://www.biyologlar.com/ektotermik

lökopeni

Kanda akyuvarların normalden az olması. 1mm3 kanda dört binden az olması.

http://www.biyologlar.com/lokopeni

dere

Çok sayıda kaynaklar şeklinde yeryüzüne çıkan sular.

http://www.biyologlar.com/dere

lökositoz

Kanda akyuvarın normalden fazla olması. Bir mm3 kanda on binin üzerinde bulunması.

http://www.biyologlar.com/lokositoz

septisemi

Vücuda giren mikropların kan yoluyla dokulara yayılmasıdır.

http://www.biyologlar.com/septisemi

insülin

Pankreasın ürettiği kan şekerini azaltan hormon.

http://www.biyologlar.com/insulin

ekzokrin

Dış salgı. Bir vücut boşluğuna kanal arcılığı ile akıtılan salgı.

http://www.biyologlar.com/ekzokrin

ovidukt

Yumurtayı ovaryumdan dışa doğru taşıyan kanal.

http://www.biyologlar.com/ovidukt

Toplardamar

Kalbe doğru kan taşıyan kan damarı.

http://www.biyologlar.com/toplardamar

çivisiz kalkan

Vücudunda çivi yerine benekleri bulunan, eti çok lezzetli kalkan balığı cinsi.

http://www.biyologlar.com/civisiz-kalkan

dermosfenotikum

Balıklarda yanal çizgi sisteminin baştaki kanallarını taşıyan ve baş kaslarını koruyan kemiklerin altıncısı.

http://www.biyologlar.com/dermosfenotikum

ovovivipar

Bir plasenta oluşumuyla anne-yavru arasında bağlantı olmaksızın, yumurtası vücut içinde gelişen ve yavruyu yumurtadan çıktıktan sonra vücut dışına bırakan, yalancı doğum yapan.

http://www.biyologlar.com/ovovivipar

Pigment

- Canlı vücudunda tüy, kıl, kan ve deriye rengini veren maddedir. - Boya, göze içinde bulunan boya alıcı renkli madde. - Işığı absorbe eden herhangi bir molekül

http://www.biyologlar.com/pigment

çok ayaklılar

Birincil-ağızlılardan Eklembacaklılar (Arthrpoda) dalının Gerçek-eklembacaklılar (Euarthropoda) alt dalının bir sınıfı. Vücutları baş ile benzer bölütleri kapsayan uzun bir gövdeden yapılmıştır. Bir çift duyargaları, üç çift ağız parçaları vardır. Trakea ile solunurlar. Boşaltım organları Malphigi kanalcıklarıdır. Kara hayvanlarıdırlar. Nemli yerlerde taşların altında yaşarlar.

http://www.biyologlar.com/cok-ayaklilar

mezoplankton

Aydınlanmanın yeterli olmadığı oligofotik tabakanın üst kısmında, mesopelajik zonda,50-200 metreler arasında yaşayan planktondur.

http://www.biyologlar.com/mezoplankton

çok hücreliler

Hayvanlar (Animalia) aleminin bir altalemi, doku ve organları değişmiş çok sayıda yapılmışlardır. Özel hücrelerden yapılmış sindirim kanalları vardır. İlkel yapılı ve suda yaşayan türler dışta kalmak üzere her zaman eşeyli olarak çoğalırlar.

http://www.biyologlar.com/cok-hucreliler

elek plakası

Derisi dikenlilerde su kanal sistemine ait taş kanalın (madrepor kanalı) dışarıya açıldığı yerde bulunan kalbur gibi delikli levha, madreporit.

http://www.biyologlar.com/elek-plakasi

Ozon tabakası

Zararlı morötesi radyasyonu süzen, ozon içeren üst atmosfer katmanı. CFC türünden kimyasal maddelerin atmosfere bırakılması sonucunda ozon tabakasının zayıfladığı, bunun ise cilt kanserinde artışa yol açacağı hesaplanmaktadır.

http://www.biyologlar.com/ozon-tabakasi

sıcakkan

Vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına göre değişmeyen ve hep aynı kalan canlılar (Sabit sıcaklıklı canlılar).

http://www.biyologlar.com/sicakkanli

golfstrim

Atlas Okyanusu’nda, Meksika körfezinden başlayarak Britanya ve İskandinavya kıyılarına kadar ulaşıp Avrupa Rusya’sının kuzey kıyılarına kadar gelen ve Batı Avrupa’nın deniz iklimini yumuşatan sıcak su akıntısı.

http://www.biyologlar.com/golfstrim

çöktürme

Sulardaki askıdaki katı maddelerin çökmesinden veya yüksek yoğunluktaki sıvıdan ayrışmasından sonra üstte kalan sıvının geri alınması işlemidir. Dekantasyon.

http://www.biyologlar.com/cokturme

sıyırma

Suyun yüzeyinden petrolün ya da pislik katmanının mekanik yöntemle alınması.

http://www.biyologlar.com/siyirma

Triploblastik

Embriyonik gelişim sürecinde her 3 tabakanın da (endoderm, mezoderm ve ektoderm) oluşması, üç tabakalılık.

http://www.biyologlar.com/triploblastik

kaynaklar

Yer küresinin çeşitli derinliklerinden bir toprak yarığı veya kaya açıklığı bulup yeryüzüne çıkan sular.

http://www.biyologlar.com/kaynaklar

çözelti

İki ya da daha fazla madde molekülünün homojen bir karışımı. Bir ya da daha fazla maddenin (çözünen) çözündüğü ortam. Çözülme sonucunda ortaya çıkan madde.

http://www.biyologlar.com/cozelti

Ağız sapı

Bir medüzün alt yüzeyinden aşağı doğru sarkan ve  ortasında ağız bulunan sap şeklindeki uzantı. Manubriyum

http://www.biyologlar.com/agiz-sapi

sifon kanalı

Deniz salyangozlarında beslenme amacı ile su alışverişinin yapıldığı kanaldır.

http://www.biyologlar.com/sifon-kanali

os palatinum

Damak kemiği (os palatinum - palatinkemik)Os palatinum, maksilla ve sfenoid kemiğin kanatsı çıkıntıları arasında yer alan “L” şeklinde çift kemiktir. Sert damağın 1/3 arka bölümünü oluşturur.

http://www.biyologlar.com/os-palatinum

concha nasalis inferior

Alt boynuzcuk kemiği (concha nasalis inferior - konkanazalisinferior) Concha  nasalis  inferior,  burun boşluğunun dış yan duvarında, kendi üstüne kıvrılmış şekilde  yer  alan  küçük,  çift  kemiktir.  Burun  boşluğu  dış  yan duvarındaki  alt  kemik çıkıntılarının (konkaların) oluşumunu sağlar.

http://www.biyologlar.com/concha-nasalis-inferior

siklon kollektörü

Merkezkaç kuvvetiyle ve mekanik olarak çalışan, büyük parçacıkları ortamdan uzaklaştırarak hava kirliliğini denetlemeye yarayan aygıt.

http://www.biyologlar.com/siklon-kollektoru

Ak kan - Lenf

Lenf  damarlarında dolaşan  renksiz  sıvıdır.  Kan  plazması  ile lenfositlerden oluşur

http://www.biyologlar.com/ak-kan-lenf

dış salgı

Salgı bezinin (ekzokrin bez) bir kanala boşalan salgısı.

http://www.biyologlar.com/dis-salgi

 
3WTURK CMS v6.0