Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 490 kayıt bulundu.

10. SINIF BİYOLOJİ SORULARI

1. Nitel gözlem nedir?Örnek veriniz. 2. Nicel gözlem nedir ?Örnek veriniz. 3. İyi bir hipotezde olması gereken özellikler nelerdir? 4. Kontrollü deney nedir? 5. Hipotez ,teori,kanun arasındaki fark nedir? 6. Çevreyi oluşturan cansız (abiyotik) etmenler nelerdir? 7. Ekosistemde ayrıştırıcıların rolü nedir? 8. Kommensalizmin mutualizmden farklı yönleri nelerdir? 9. Nitrifikasyon nedir? 10. Populasyonun büyüklüğündeki gelişmeler hesaplanırken hangi bilgilerden...

http://www.biyologlar.com/10-sinif-biyoloji-sorulari

11. SINIF BİYOLOJİ SORULARI

1. Meristem dokuya ait hücrelerin özellikleri nelerdir? 2. Dermatojenden gelişen yapılar nelerdir? 3. Epidermis dokusundan oluşan yapılar nelerdir? 4. Makrofaj hücrelerinin vücudumuzdaki görevi nedir? 5. Bitkilerde yaprak dökümü nasıl gerçekleşir? 6. Sinir hücreleri neden kendini yenileyemezler? 7. Bitkilerde yaş halkaları nasıl oluşur? 8. Sinir hücresi görevlerini göre kaça ayrılır görevleri nelerdir? 9. Ya hep ya hiç yasasını açıklayınız. 10. Orta beyinin...

http://www.biyologlar.com/11-sinif-biyoloji-sorulari

Alzheimer Hastalığı Nedir

Alzheimer hastalığı, hem hastanın kendisine, hem de çevresine oldukça sıkıntı yaşatan, erken teşhisin önemli olduğu, tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır. Alzheimer nedir, Alzheimer’in belirtileri ve nedenleri nelerdir, hangi evreleri vardır ve nasıl tedavi edilir konularından bahsedeceğiz bu sağlık makalemizde. Alzheimer Hastalığı Nedir Alzheimer insan beyni ile ilgili bir hastalıktır. İnsan beyninin hormonal dengesinin bozulması ve sağlıklı...

http://www.biyologlar.com/alzheimer-hastaligi-nedir

Bitkisel hormonların insan sağlığı üzerine etkileri

SEBZELERDE HORMON KULLANIMI Bitkilerdeki büyüme ve gelişme olaylarını yönlendiren, çok düşük yoğunluklarda bile etkili olabilen bitkilerde sentezlenerek taşınabilen organik maddelere hormon denir. Hormonları büyüme düzenleyici maddeler olarak da isimlendirebiliriz. Hormonlar Türkiye de ilk defa 1960’lı yıllarda GA3 (Giberallic Acid) çekirdeksiz üzümde kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde büyümeyi teşvik edici etkilere sahip hormonlar gibi büyümeyi...

http://www.biyologlar.com/bitkisel-hormonlarin-insan-sagligi-uzerine-etkileri

Tarımda kullanılan hormonların zararları nedir?

Sebzelerde Hormon Kullanımı ve Hormon Kullanımının İnsan Sağlığına Etkileri Zamanında ve gerektiği kadar kullanıldığında insan sağlığı için bir risk oluşturmayan hormonlar, pek çok üreticimiz tarafından dünya standartları gözetilmeden ve teknik elemanlara danışılmadan bilinçsizce ve yüksek dozda kullanılmaktadır. Günümüzde büyümeyi düzenleyiciler; kısaca hormonlar da dediğimiz bileşikler bitkilerdeki büyüme ve gelişme olaylarını yönlendiren,...

http://www.biyologlar.com/tarimda-kullanilan-hormonlarin-zararlari-nedir

Kellik ve Nedenleri

Androgenetik saç dökülmesi erkeklik hormonlarının genetik yatkınlığa sahip saç kökleri üzerindeki etkilerinin bir sonucudur. Erkeklik hormonlarının bir diğer adı androjenlerdir androgenetik saç dökülmesinin tanımı bundan kaynaklanmaktadır. Androgenetik saç dökülmesinde rol oynadığı düşünülen üç önemli faktör vardır vebunlar birbirleriyle yakından ilişkilidir. 1. GENLER Androgenetik saç dökülmesi kişinin kromozomlarında belli bir genetik kodun...

http://www.biyologlar.com/kellik-ve-nedenleri

Protein Yapı ve Konformasyonları

Proteinler DNA nın gerekli bölgesindeki şifrenin kodlanması ve bunun ribozomlarda okunarak uygun amino asitlerin birbirleriyle birleşmesi sonucu oluşturdukları organik bir yapıdır. Proteinler bir organizma ve hücredeki yapısal ve fonksiyonel reaksiyonların temelini oluştururlar. Proteinler, amino asitler arasında peptid bağlarının oluşmasıyla kurulurlar ve daha sonra uygun konformasyonları kazanırlar. Peptid bağları oluşurken bir amino asitin amino ucunun(NH2) bir...

http://www.biyologlar.com/protein-yapi-ve-konformasyonlari

Lipidlerin Tanımı ve Temel Biyolojik Görevleri

Genel olarak suda erimeyen; eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde eriyebilen organik biyomoleküllerdir . Lipidlerin fizyolojik olarak önemli dört ana işlevi vardır: 1. Biyolojik membranların yapısal bileşeni olarak hizmet verir. 2. Triaçilgliserol şeklinde ağırlıklı olarak, enerji rezervi sağlar. 3. İki lipid ve lipid türevi vitaminler ve hormonlar gibi hizmet verir. 4. Lipofilik safra asitleri lipidlerin çözünür hale gelmesine yardım eder. ...

http://www.biyologlar.com/lipidlerin-tanimi-ve-temel-biyolojik-gorevleri

Lipidlerin sınıflandırılması

Çok çeşitli şekilde sınıflandırmalar olmasına rağmen en memnuniyet verici olanı karbon iskeletinin yapısı üzerine olandır. Buna göre; 1.Kompleks lipidler (sabunlaşabilir): • Akil - gliseroller → Glserol • Fosfogliseridler → Gliserol - p • Sfingolipidler → Sfingozin alkol • Mumlar → Yüksek yağ alkolleri 2. Basit lipidler (sabunlaşamaz): • Terpenler • Steroller • Steroidler • Prostaglandinler (PG) • Yağ asitleri ; trigliseridleri, fosfolipidleri...

http://www.biyologlar.com/lipidlerin-siniflandirilmasi

Guatr

Boyun ön kısımda bulunan tiroid (kalkan) bezinin iltihap ve kanser dışındaki bir sebeble büyümesine guatr denir. Tiroid bezinin görevi nedir? Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında yerleşik, iki parçalı, küçük bir içsalgı bezidir. Salgıladığı hormon ile vücudumuzun çalışma hızını belirler. Ürettiği hormon azalırsa vücudumuzun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa vücudumuzun çalışma hızı artar. Hastalığın belirtileri nelerdir? Yukarıda...

http://www.biyologlar.com/guatr

Karaciğer Büyümesi

Hepatomegali , hepatosplenomegali Tanım Karaciğerin büyümesidir ( hepatosplenomegali ise karaciğer ve dalağın her ikisinin büyümesidir ). Doktorunuza başvurun çoğunlukla doktor tarafından tanınır , kişi bu belirtinin farkında olabilir veya olmayabilir Nedir Karaciğer normalde ele gelmez. Genel olarak enfeksiyonlar ( viral ve bakteryel ) , parazitler , tümörler , anemiler , toksik durumlar , depo hastalıkları , kalp yetmezliği , konjenital kalp hastalığı ve...

http://www.biyologlar.com/karaciger-buyumesi

Bitki Anatomisi Sınavında Çıkabilecek Muhtemel Sorular

1-Çimlenmekte olan bitkinin besin gereksinimi kotiledonlarda ya da özel dokularda depolanan besinlerden sağlanır. 2-Kök ve gövdenin büyümesi büyüme noktalarındaki meristamatik dokuların yeni hücrelerin oluşması ve büyüme ve farklılaşması ile olur. 3-Yapraksız ve köksüz yapraksı yapıya tallus denir.Bu tür bitkilere detallafita grubu denir. 4-Tohumlu bir bitki dallanmış eksen içeren bir yapı gösterirse yaprak kök ve gövdeden oluşan yapıya kormus denir.Bu tür...

http://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-sinavinda-cikabilecek-muhtemel-sorular

Lipit metabolizması ve oksidasyonu

Lipitlerde oksidasyon Lipitler lezzet, tokluk ve beslenme katkısı olarak gıda maddeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Lipit oksidasyonu gıda endüstrisinin pek çok sektöründe önemli bir sorundur. Lipit oksidasyonu terimi aktif oksijen türleriyle lipitlerde doymamış yağ açil grupları arasındaki kimyasal interaksiyonların kompleks zincirini tanımlamak için kullanılır (NAWAR, 1996; McCLEMENTS ve DECKER, 2000; MİN ve BOFF, 2002). Arzu edilen besinsel ve fiziksel...

http://www.biyologlar.com/lipit-metabolizmasi-ve-oksidasyonu

İskelet Kas sistemi nedir,10.Sınıf fen bilgisi

İSKELET SİSTEMİ Organizmaların vücuduna desteklik yaparak kendilerine özgü şekillerinin oluşmasını sağlayan yapılara destekleyici yapılar denir. A. İSKELET ÇEŞİTLERİ Hayvanların çoğunda, vücuda destek olan, koruyan ve kaslara bağlanarak hareketi sağlayan iskelet sistemi bulunur. Hayvanlarda görülen iskelet dış ve iç iskelet olmak üzere iki tiptir. 1. Dış İskelet Dış iskelet özel hücreler tarafından dışarıya salgılanan organik ve inorganik...

http://www.biyologlar.com/iskelet-kas-sistemi-nedir10-sinif-fen-bilgisi

LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinde önemli bilgiler sağlamaktır. Bu bilgilerin doğru, güvenilir, en kısa sürede ve en az maliyetle elde edilmesi istenir. Doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için örnek alma öncesinden başlayarak sonuçların raporlanıp klinisyene ulaşmasına kadar geçen süreçteki değişkenlerin ve...

http://www.biyologlar.com/laboratuar-testlerini-etkileyen-faktorler

Canlılarda destek ve hareket sistemleri nedir?

I . CANLILARDA DESTEKLEYİCİ YAPILAR İskelet ve kas sistemi , canlıların kendilerine ait şekillerini koruyan ve hareketlerini sağlayan sistemlerdir.Bu iki sistemin bulunduğu canlılar özellikle omurgalılardır.İskelet sadece hareketi sağlamakla kalmaz ,ayrıca vücudun dayanıklılığını da artırır . Kaslar ise canlıların aktif yer değiştirmelerine yardımcı olur. Bir hücreli canlılarda , insanlarda ve hayvanlarda bulunan gelişmiş yapılı hareket organları ...

http://www.biyologlar.com/canlilarda-destek-ve-hareket-sistemleri-nedir

LİPİTLER HAKKINDA BİLGİ

Tanım ve lipidlerin fonksiyonlarıLipidler, ya gerçekten ya da potansiyel olarak yağ asitleri ile ilişkileri olan heterojen bir grup bileşiktir: Lipidlerin, insan organizmasında, depo ve yapısal fonksiyonu önemlidir. Trigliseridler, enerji yedeğini oluşturmak üzere depolanırlar ve depo lipidler olarak bilinirler. Membranların ve steroid hormonların, vitamin D gibi bazı önemli maddelerin yapısını oluşturan fosfolipidler, glikolipidler ve kolesterol, yapısal lipidler olarak...

http://www.biyologlar.com/lipitler-hakkinda-bilgi

Hücre Hakkında Bilgi Verebilirmisiniz.

Bütün canlılar hücresel yapıdadır. Ancak virüsler hücresel yapıda olmayan canlılar olarak kabul edilir. Canlılar, ancak solunum, boşaltım, üreme, vs. gibi belirli özelliklere sahip olmakla cansızlardan ayırt edilebilir. Bu özelliklere, canlıların ortak özellikleri denir. Bir zarla çevrili çekirdek taşıyan hücrelere ökaryot, belirgin bir çekirdeği ve zarlı organelleri bulunmayan hücrelere de prokaryot hücre denir. Ökaryot hücreler zar, sitoplazma ve çekirdek...

http://www.biyologlar.com/hucre-hakkinda-bilgi-verebilirmisiniz-

Hücre Zarında Madde Alış-Verişi

Madde Alış-Verişi Hücrelerin Bulundukları Ortamla Yaptıkları Madde Alış Verişi Hücrelerin yaşamlarının devamı bulundukları ortamdan ihtiyaç duydukları maddeleri alması ve bu ortama metabolik artıklarını vermesine bağlıdır. Maddelerin sitoplazmik ortam ile dış ortam arasında alış verişinde hücre zarı engelini aşmak gerekir . Hücre zarları seçici geçirgendirler . (Organel zarları da ( E.R. , Golgi , Lizozom , Mitekondri , Kloroplast vb.) seçici...

http://www.biyologlar.com/hucre-zarinda-madde-alis-verisi

Safra asitleri ve Safra Tuzlari

En çok buluna safra asitleri kolik asit ve kenodeoksikolik asittir. Bunlara primer safra asitleri de denir. Safra asitlerinin Sentezi: Safra asitleri, karacigerde çok basamakli bir metabolik yol ile sentez edilir. Bu reaksiyonlarda,OH gruplarinin steroid yapisi üzerindeki dogru konumlara yerlestirilmesi, kolesterolün Bhalkasinin çift baginin indirgenmesi ve hidrokarbon zincirinin 3 karbon kisalmasi yeralmaktadir. Safra asitleri ve Safra Tuzlari: En çok buluna safra asitleri kolik asit...

http://www.biyologlar.com/safra-asitleri-ve-safra-tuzlari

Yağ doku metabolizmasınının düzenlenmesi

Yağ doku metabolizması besinsel, metabolik ve hormonal faktörler vasıtasıyla düzenlenir. Yağ doku metabolizmasını düzenleyen besinsel, metabolik ve hormonal faktörler, ya lipoliz olayı üzerine ya da esterleşme olayı üzerine etki gösterirler. Yağ doku metabolizmasını düzenleyen besinsel ve metabolik faktörlerKarbonhidratlı besinle beslenmede glukoz, yağ doku hücresi tarafından alınır ve burada fosforile olarak glukoz-6-fosfata dönüştürülür. Glukoz-6-fosfat da ya...

http://www.biyologlar.com/yag-doku-metabolizmasininin-duzenlenmesi

Prof. Dr. Yusuf Vardar

Prof. Dr. Yusuf Vardar (d. 1921 Karacaova, Yunanistan - ö. 6 Mart 2009 İzmir, Türkiye). Türk botanikçi. Tekirdağ Ortaokulu'nu ve Edirne Lisesi 'ni bitirdikten sonra, 1946'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü'ne bağlı Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun olmuştur. 1949'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Kürsüsü'nde Prof. Dr. Leo Brauner'in öğrencisi olarak "Angiosperm Nebatların Su Altındaki Transpirasyonu Hakkında İncelemeleri"...

http://www.biyologlar.com/prof-dr-yusuf-vardar

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

Hormonal Sistem Çok hücreli komplex organizmalarda iç ve dış ortam uyarılarına uygun tepkinin verilmesi. Hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışmasının kontrolü ve koordinasyonlarının sağlanması. Homeostasinin korunması sinir sistemi ve iç salgı (Endocrin) sistemi ile sağlanır. Bu iki sisteme denetleyici sistemlerde denir. Endocrin sistem denetimini hormon adı verilen özel organik maddelerle yaparlar. Hormonların genel özellikleri: Her canlının kendisi...

http://www.biyologlar.com/denetleyici-ve-duzenleyici-sistemler

Ünlü Türk Biyologlar

Turhan Baytop Prof. Turhan Baytop, (d. 20 Haziran 1920, İstanbul - ö. 25 Haziran 2002, İstanbul), eczacı, öğretim üyesi, botanikçi, bilim adamı. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Okulu'nu bitiren Prof. Baytop, 1948 yılında mezun olduğu okulun Farmakognozi Enstitüsü'nde asistan olarak göreve başladı. Hazırladığı bir tez ile 1949 yılında Dr. pharm. ünvanı kazanan Turhan Baytop, 1951 yılında gittiği Paris Eczacılık Fakültesi Farmakognozi...

http://www.biyologlar.com/unlu-turk-biyologlar

KARACİĞER VE YAĞ DOKUDA METABOLİK OLAYLAR

KARACİĞER VE YAĞ DOKUDA METABOLİK OLAYLAR

Karaciğer Karaciğer insanda en büyük organdır, 1400-1600 g ağırlığındadır. Karaciğerin fonksiyonel ünitesi lobüldür. Bir lobül, horizontal kesitte altı köşeli görülür; merkezde bir santral ven vardır:

http://www.biyologlar.com/karaciger-ve-yag-dokuda-metabolik-olaylar

Canlıların Temel Bileşenleri Nelerdir

Tüm diğer maddeler gibi canlılarda temelde kimyasal sistemlerdir. Bu kimyasal sistemler diğerlerin farklı olarak özel bir organizasyona sahiptir. Canlılar kimyasal kompozisyonları farklı da olsa, tüm canlılarda ortak olarak bulunan kimyasal maddeler mevcuttur. İnorganik Besinler 1. Su: Su dünyada bilinen tüm yaşamın sürekliliğinde büyük rol oynayan renksiz, tatsız ve kokusuz bir maddedir. Suyun kimyasal özellikleri dünya üzerindeki canlı yaşamının sürekliliğinde...

http://www.biyologlar.com/canlilarin-temel-bilesenleri-nelerdir

Prof. Dr. Semahat Geldiay

Prof. Dr. Semahat Geldiay

TÜBA Şeref Üyeliği ve TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi, Böcek Endokrinolojisi alanında uluslararası bilim çevrelerinde saygın yeri olan, değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Semahat Geldiay'ı, 27 Şubat 2002'de sonsuzluğa uğurladık. Şükran duygularıyla, saygıyla ve rahmetle andığımız hocamız, Zooloji Profesörü Remzi Geldiay'ın eşidir. Özenle yetiştirdiği çocukları Beril ile Vedat'ın anneleridir. 1923'te İzmir'de doğan Prof. Dr. Semahat Geldiay, ilk ve orta...

http://www.biyologlar.com/prof-dr-semahat-geldiay

DNA ve Yapısı

DNA ve Yapısı

Bir canlının, bir organizmanın kalıtımsal özelliklerini ardılına (döle, yavrusuna) geçiren şey genlerdir. Genler, hücrenin çekirdeğindeki kromozomlarda yer alırlar. Her gen, bir polipeptit zincirinin veya bir ribonükleik asit (RNA) zincirinin senteziyle nitelenen deoksiribonükleik asidin (DNA) bir dizilimidir (dizi). DNA molekülünün yapı taşları ise nükleotit denilen kimyasal birimlerdir, yani her DNA molekülü dört farklı nükleotit tipinden (adenin, guanin, sitozin,...

http://www.biyologlar.com/dna-ve-yapisi

Hayvan Fizyolojisi Soruları

1. Aşağıdaki kan gruplarının hangisinde alfa-aglutinin bulunur? a)A Rh (+) b)A Rh (-) c)AB Rh(+) d)AB Rh(-) e)0 Rh(+) 2. Aşağıdakilerden kişilerin hangisinde eritrosit üretiminin artması beklenmez? a) Yüksek yerlerde yaşayanlarda b) Eritrosit hemolizinde c) Kanama olanlarda d) Testesteron tedavisi alanlarda e) Ostrojen Tedavisi alanlarda 3. Hemotokrit tanımını aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar? a) Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yüzdesi b) Kan plazmasının...

http://www.biyologlar.com/hayvan-fizyolojisi-sorulari-1

Kalıtım ve İnsan

Kalıtım, canlıların sahip olduğu özellikleri, bu özellikleri oluşturan molekülleri ve bu özelliklerin nasıl nesilden nesile aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır. İnsanın kalıtsal özelliklerinin bilinmesi, onu tanımada çok önemli ip uçları verecektir. Genetik bilimi, biyolojinin kalıtım ve varyasyonlarla ilgilenen dalıdır. Bu disiplin, hücreleri, bireyleri, onların vücuda getirdikleri nesli ve populasyonları içeren çalışmaları kapsar. Bu konuyu izah...

http://www.biyologlar.com/kalitim-ve-insan

Biyolojideki Son Gelişmeler

Biyolojik çeşitlilik Dünya üzerinde yaşamın sürdürülmesine olanak tanıyan sağlıklı ve dengeli bir küresel ortamın temelini oluşturur. Bir biyolojik gelişme, biyolojinin tüm çeşitliliğini içerisinde bulundurur. Bu gelişmeler aşağıda ana başlıkları ile anlatılmaktadır. EVCİLLEŞTİRME SÜRECİ, KÖPEĞİ İNSANLAŞTIRDI Köpek, insana şempanzeden daha benziyor. Bilim adamları köpeğin ilk olarak hangi tarihte ve nerede evcilleştiğini tartışa dursun, son...

http://www.biyologlar.com/biyolojideki-son-gelismeler

HORMONLAR VE ETKİLERİ (ENDOKRIN SISTEM )

Hormon sözcüğü “uyarmak, harekete geçirmek” anlamına gelmektedir. Hormonlar vücudumuzdaki büyüme, gelişme, üreme, bazı metabolik olayların sağlanması ve vücudun sağlıklı olarak görev yapmasını sağlayan kimyasal habercilerdir. Hormonlar vücudumuzdaki salgı bezlerinden salgılanarak kan yoluyla diğer dokulara taşınır ve etkilerini gösterirler. Miktar olarak çok az salgılanmasına karşın kuvvetli etkileri vardır. Bu nedenle bir tür haberci olarak görev...

http://www.biyologlar.com/hormonlar-ve-etkileri-endokrin-sistem-Hormonlar

Gövdenin bir kısmında meydana getirilen, sonra da difüzyonla ya da kan dolaşımıyla diğer kısımlardaki hücrelere taşınarak onların aktivitelerini düzenleyen maddelerdir.

http://www.biyologlar.com/hormonlar-2

Menopoz Nedir

Kadınlarda yumurtlamanın ve âdet hâlinin tümüyle sona ermesi ve bu döneme verilen ad. Genellikle 45-50 yaş arasında meydana gelir. Menopoz döneminde yumurtlamayı sağlayan ve hipofiz bezi tarafından salgılanan hormonların miktarı artar; ancak işlevlerini eskisi gibi göremeyen yumurtalıklar, bu salgılara tepki göstermezler. Yumurtalıkların östrojen ve projesteron salgıları düşer. Rahim iç katı, döllenmiş bir yumurtayı besleyecek ve koruyacak yumuşak, kalın...

http://www.biyologlar.com/menopoz-nedir

Embriyoloji Final Soruları

1-Doğumdan sonra....... atlmasıyla, ....... ve ........ seviyesi azalır. 2-Plasentanın annedeki kısmına........... fetus kısmina........ denir. 3-Erkek üreme hücrelerinden hormonlar .........., ........, ....... den salgılanır. 4-Doğumu engelleyen ...... hormondur. 5-Fetus, döllenme,fertilisn, segmntasyan, gastrlasyon,pramture tanım. 6-Kısırlik nedenleri 5 tane. 7-Hormon grafikleri. 8-Segmntasyon safhaları günlere göre. 9-Embriyo dsnda olsan yapıları yaz birini açıkla....

http://www.biyologlar.com/embriyoloji-final-sorulari

Embriyoloji final soruları

1.Tam teşekküllü yumurtanın sağladıgı yarar ? 2.Oogenez ve spermatogenezden itibaren embrıyonık basamakla tabakalaşmaya kadarki olaylar ? 3.Endoderm,mezoderm.ektoderm den meyd.gelen organlar ? 4.Tekli doğum ? 5.Döllenme oldugu zaman hipofiz,ovaryum,ve plesantadan salgılanan hormon ve görevleri 6.Corpus luteum görevleri salgıladıgı hormon ve etkileri ? 7.Monozamı ve trizomi nedir ? 8.Gonodotropin 1,2,3 salgılanan hormonlar ve görevleri ? 9.Genital siklus etkılendıği...

http://www.biyologlar.com/embriyoloji-final-sorulari-1

Botanik Vize Soruları

1)c3 c4 yolunu izleyen bitkilerde fotosentezin karanlık devresi hangiyonlerden farklıdır 2-)2n=6 kromozomlu hücrenin mayoz bolunmesının leptoten pakitenzigoten safhalarını ciz,mayoz mitoz arası farkları yaz 3-)kenarlı yarı kenarlı gecıt arasındakı farkı yaz 4-)orta lamelin olusumu nasıldır 5-)meristemin temel özelliklerını yaz 6-)bitkide sekonder yapıyı tanımla,bunu gercekleştiren dokunun adınıyaz,4 yasındaki bitkıde yas halkalarının kambiyumun ıc kısmında...

http://www.biyologlar.com/botanik-vize-sorulari

Biyokimya Vize Soruları

1)Oleik asitin beta oksidasyonu(formülleri ve enerji kazancı ile tüm tepkimeyi ve sitrik asit dongüsündeki kazancı da dahil) 2)Palmitoil,linoeoil,arasıdonoıl trıacılglıserol yapısı 3)Silomikron,karnıtın,propiyonat,keton cısımcıklerı, eıkanasoıtler, lipoproteinlipaz, peroksızom, lızozom,glıoksızom,omega,asetıl koa karboksılaz tanımı 4)Yağlara ihtiyaç olmadığı zaman nelur(yağ asiti düzenlenmesi) 5)Lipit çeşitliliği?(zar lipitleri depo lipitleri enzim ko...

http://www.biyologlar.com/biyokimya-vize-sorulari

hormonların sınıflandırılması

Hormonların sınıflandırılması zordur. Çünkü ne teşekkülleri muayyen bir organa aittir ve nede hormon kavramı henüz yeter bir kesinlikle endojen etken maddelerden ayrıla bilmiştir Hormonlar , en çok kullanılan sınıflandırma prensiplerine uyacak şekilde aşağıdaki tarzda sınıflandırılırlar. 1- Hypothalamus'un (releasing hormone, liberine, release inhibiting hormone) ve Neurohypophyse'in neurosekretorik hormonları : Hypothalamusta veya neuroypophysede...

http://www.biyologlar.com/hormonlarin-siniflandirilmasi

Kurbağa Derisine Renk Veren Pigment Hücresi: KROMATOPHOR

Bir kurbağa, parlak yeşil renkli yapraktan çamurlu kahverengi bir gölete atladığında, derisinin renginde hızlı bir değişim göze çarpar... * Kromatofor, kurbağalar için neden hayati önem taşıyan bir pigment hücresidir? * Bu pigment hücresi, kaç tabakadan oluşur ve bu tabakaların görevi nedir? * Söz konusu pigment hücresindeki hormonlar, pigmentlere nasıl etki eder? Bir kurbağa, parlak yeşil renkli yapraktan çamurlu kahverengi bir gölete atladığında,...

http://www.biyologlar.com/kurbaga-derisine-renk-veren-pigment-hucresi-kromatophor

Hayvanlardaki endokrin (içsalgı bezleri) bezlerin hormonları ve bu hormonların fonksiyonlarını ayrıntılı olarak açıklayınız.

SALGI BEZLERİ (ENDOKRİN BEZLER) Hormonlar hipotalamus, hipofiz, tiroid, pineal bez, pankreas, sürrenal (böbreküstü) bezi, yumurtalık ve testislerde yapılır ve salgılanır. Bundan başka beyinde, bağırsaklarda da hormon üretimi olmaktadır. Hormon üretildiği hücreden etki edeceği dokuya (hedef dokuya) taşınması gerekir. Hormonların adlandırılması genellikle ilk bulundukları dokuya veya major etkilerine göre yapılmıştır. Ancak, günümüzde aynı hormonun farklı...

http://www.biyologlar.com/hayvanlardaki-endokrin-icsalgi-bezleri-bezlerin-hormonlari-ve-bu-hormonlarin-fonksiyonlarini-ayrintili-olarak-aciklayiniz-

Genetik çalışmalar ve araştırmalardaki etik kurallar nelerdir ?

Güzel bir soru fakat ne kadar yazı yazsak da cevaplamaya yetmeyecek bir sorudur bu. Bilim etiği başlığı altında bulabilirsiniz.Bilim etiği ile ilgili bir Türkçe kitap olduğunu hatırlıyorum, okumanızı tavsiye ederim. Şunu söyleyebilirim ki genetik çalışmalar sırasında etik kurallara çok da uyulduğu söylenemez.Zaten 1999'da İzlanda, kendi halkının genetik bilgilerini ABD li bir biyoteknoloji şirketine sattığında bence bu araştırmalarda etik kuralların kaale...

http://www.biyologlar.com/genetik-calismalar-ve-arastirmalardaki-etik-kurallar-nelerdir-

Sinir Sistemi Beyin, Beyincik, Omurilik Soğanı ve Sinirler Mesajları

Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir.Bir saat veya bir gün içerisinde gerçekleşen olay sayısını ise tahmin etmek çok zordur. Duyuları algılamak, düşünmek, yürümek, konuşmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşir. Ancak bu kadar çok ve karmaşık olan bu olaylar birbirinden bağımsız ve kontrolsüz değildir. Bütün bu olaylar sistemlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle...

http://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-beyin-beyincik-omurilik-sogani-ve-sinirler-mesajlari

Bitkisel hormon ya da kimyasal gübrelerin bilinçsiz kullanımı

Hayvanlarda ve insanda vücudun çalışması, sinir sistemi ve hormonal sistemin ortak etkinlikleri ile gerçekleşir. Bitkilerde sinir sistemi yoktur ancak büyümeyi, gelişmeyi düzenleyen ve yaraların iyileşmesini sağlayan hormonlar vardır. Bunlar bitki hücreleri tarafından üretilen organik moleküllerdir. Herhangi bir bitkisel hormon, diğer hormonlarla birlikte düzenleme yapabilir. Bitkisel hormonlar; oksin, giberalin, sitokinin, absisik asit ve etilen olmak üzere başlıca beş...

http://www.biyologlar.com/bitkisel-hormon-ya-da-kimyasal-gubrelerin-bilincsiz-kullanimi

Sitrik Asit Döngüsüne Ait Reaksiyon Basamakları

Biyokimya, adından da anlaşılacağı gibi canlı organizmalar ve bu organizmaları meydana getiren hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyetleri inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda biyokimya, moleküler biyoloji ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Biyokimya konusunda esas olarak canlı hücrelerinde cereyan eden kimyasal tepkime basamaklarını, bu basamaklara etki eden katalizör görevindeki enzimleri, fotosentezi ve solunum konusunu ele almaya çalışacağız. Bu konular...

http://www.biyologlar.com/sitrik-asit-dongusune-ait-reaksiyon-basamaklari

Histoloji Final Soruları

AÇIKLAMA SORULARI 1-Hemopoietiğin kontrol edilmesi hakkında bildiklerinizi yazınız. 2-Kemik onarımı hakkındaki bilgilerinizi yazınız. 3-Kalp kasının diğer kaslarla olan farklarını ve benzerliklerini yazınız. BOŞLUK DOLDURMA 1-Alyuvarların şekillerinin bozulmasına ........ denir. Küçük olan alyuvarlara ........, büyük olanlara ise ......... denir. 2-Uyarı geldiğinde Ca iyonu ....... alınır, bu iyon .......... ile birleşerek ........ bileşiğini...

http://www.biyologlar.com/histoloji-final-sorulari

Embriyolaji fınal soruları 2011

1.tam teşekküllü yumurtanın sağladığı yarar ? 2.oogenez ve spermatogenezden itibaren embrıyonık basamakla tabakalaşmaya kadarki olaylar ? 3.endoderm,mezoderm.ektoderm den meydana gelen organlar ? 4.tekli doğum ? 5.döllenme oldugu zaman hipofiz,ovaryum,ve plesantadan salgılanan hormon ve görevleri 6.corpus luteum görevleri salgıladığı hormon ve etkileri ? 7.monozamı ve trizomi nedir ? 8.gonodotropin 1,2,3 salgılanan hormonlar ve görevleri ? 9.genital siklus etkilendiği...

http://www.biyologlar.com/embriyolaji-final-sorulari-2011

Bitki Fizyolojisi Sınavı Bütünleme Soruları

1.rubisco nedir? aktifleşmesi için ne gereklidir? 2.esasi elementler nelerdir, hareket etmeyen 2 tanesini yaz. 3.C4 ve CAM bitkilerinin şekillerini çiz. 4. kavitasyon nedir, bitki için önemi? 5. tohumun çimlenmeme nedenleri, bitki için önemi? 6.büyümeyi etkileyen hormonlar? 7.bitkiler fermantasyonu ne zaman yapar, hangi dokuda gerçekleşir, son ürünü nedir? 8.sekonder metabolitler nelerdir, antisiyonun hangi sınıfa girer? 9. devirli-devirsiz fotofosforilasyonu açıkla....

http://www.biyologlar.com/bitki-fizyolojisi-sinavi-butunleme-sorulari

 
3WTURK CMS v6.0