Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 36 kayıt bulundu.

Bitkilerde Su İletimi

Yukarıda incelenmiş olan temel mekanizmalar ile topraktan su ve mineral madde alarak gene bu mekanizmalarla kabuk parankiması hücrelerine iletirler. Kabuk parankimasında da benzeri mekanizmalarla hücreden hücreye iletilen su ve mineral maddeler merkez silindirdeki cansız ksilem elementlerine, trake veya trakeidlere girerek kılcallık ve özellikle yaprakların stomalarındaki terlemenin sağladığı negatif basınçla, emişle yerüstü organlarına iletilir. Ancak uyku dönemi...

http://www.biyologlar.com/bitkilerde-su-iletimi

Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı insektisit, rodentisit, mollusisit, gibi maddeler kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinin çalışma usûl ve esasları ile resmi kurum ve kuruluşların ilaçlama...

http://www.biyologlar.com/halk-sagligi-alaninda-haserelere-karsi-ilaclama-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmelik

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayınlandı

Uzun zamandır çıkacağı konusunda beklentiler olan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 25 Ağustos 2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.Yönetmelik, kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması, açılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kapatılmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını sağlamayı...

http://www.biyologlar.com/tibbi-laboratuvarlar-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayinlandi

Medikal Biyolojiye Giriş

HÜCRE BİLİMİ En ilkel yapılı hücre prokaryotik hücredir.Nukleus zarı bulunmaz. DNA hücre sitoplazmasında bulunur.Organellere sahip değildir. Örnek bakteri hücresi verilebilir. İleri yapı göstaeren hücreler eukaryotik hücrelerdir.DNA materyali nukleus zarı ile çevrelenmiştir.Çok değişik organelleri mevcuttur. Örnek insan hücresi verilebilir. HÜCREYİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DOKU KÜLTÜRLERİ VİTAL BOYAMA HÜCRE ORGANELLERİNİN AYRILMASI YÖNTEMİ TESPİT YÖNTEMİ...

http://www.biyologlar.com/medikal-biyolojiye-giris

Kloroplast Nerede Bulunur?

Bitki hücrelerinde, endoplazma içerisinde bulunur Kloroplast. Bitki hücrelerinin birer organeli olan plastidlerin birbirlerine dönüşebildiklerini, ancak bu plastid tiplerinden sadece kloroplast içerisinde genetik materyal bulunduğunu biliyoruz. Peki biyolojik açıdan bu kadar farklı olan bir yapı nasıl oluyor da diğer plastidlere dönüşebiliyor? Bu değişim sırasında kloroplastın sahip olduğu genetik materyale ne oluyor? Benzer şekilde, bir leukoplast kloroplasta...

http://www.biyologlar.com/kloroplast-nerede-bulunur

Toprak Ekolojisi

Fiziksel Değişim: Sıcaklık ve ışıma kayadaki kristallerin titreşimine yol açar ve bu moleküler hareket mikro çatlaklara yol açar. Geceleri ise soğuyarak büzüşen kayalarda bu çatlaklar gelişir, gaz ve su hareketlerininde etkisiyle çözünen tuzlar kayadan uzaklaşır. Nem kayaya yapışır ve kristalleri çözer. Liken asitleri ise kayaya biyolojik olarak zarar verir ve bu çatlaklar binlerce yıl sonra bölünür ve bu aşınmalarla toprak oluşur. Organik maddelerin...

http://www.biyologlar.com/toprak-ekolojisi

Bitkilerde Su İletimi

Yukarıda incelenmiş olan temel mekanizmalar ile topraktan su ve mineral madde alarak gene bu mekanizmalarla kabuk parankiması hücrelerine iletirler. Kabuk parankimasında da benzeri mekanizmalarla hücreden hücreye iletilen su ve mineral maddeler merkez silindirdeki cansız ksilem elementlerine, trake veya trakeidlere girerek kılcallık ve özellikle yaprakların stomalarındaki terlemenin sağladığı negatif basınçla, emişle yerüstü organlarına iletilir. Ancak uyku dönemi...

http://www.biyologlar.com/bitkilerde-su-iletimi-1

KOROİD PLEKSUS VE SEREBROSPİNAL SIVI (BOS)

MSS’nin kafatası ve vertebral kemikler tarafından korunan duyarlı bir sinir dokusu içerdiğinden bahsedilmiştir. MSS içerisinde bulunan pia-arachnoid aralıkta bir sıvı bulunur. Bu sıvı su yastığı görevine sahiptir. Serebrospinal sıvı (beyin omirilik sıvısı = BOS) adını alan bu sıvı aynı zamanda beyin ventrikülleri ile medulla spinalisin merkezi kanalını da doldurur. Beyin ventriküler sistemi içerisindeki sıvı serbest şekilde subarachnoid boşluktaki sıvı ile...

http://www.biyologlar.com/koroid-pleksus-ve-serebrospinal-sivi-bos

Pelvis ve Üreter

Bilindiği gibi üreterin üst genişlemiş kısmı olan pelvis, böbrek hilumunda yerleşmiştir ve majör ve minör kalikslere ayrılır. Her bir minör kaliks de bir medullar papillanın etrafını şapka şeklinde örter. Pelvis duvarı üreterin duvarından daha incedir ve boşaltıcı yolların duvar kalınlığı başlangıçtan sonlandığı yere doğru giderek artar. Peritonun arkasında posterior abdominal duvar içerisinde yer alan üreterin uzunluğu 25-30 cm kadardır ve idrar...

http://www.biyologlar.com/pelvis-ve-ureter

Ribozom evrim çalışmaları RNA Dünyası hipotezine meydan okuyor!!

Uzun zamandır kabul gören ve yaşamın ortaya çıkışını anlatan RNA Dünyası hipotezine göre, hücrenin protein üretim merkezi olan ribozomun ortaya çıkışından önce, ortamda RNA adını verdiğimiz ve hücrede hayati görevler yürüten ribonükleik asitler vardı. Ancak yeni yapılan bir analize göre ise, ribozomun protein sentezi için gerekli birçok çalışan parçası bir araya getirilmeden önce, proteinler zaten ortada vardılar ve RNA ile etkileşim halindeydiler. Bu...

http://www.biyologlar.com/ribozom-evrim-calismalari-rna-dunyasi-hipotezine-meydan-okuyor

Canlılar tarafından tüketilen besin maddeleri değişik şekillerde gruplandırılabilir.

A. GÖREVİNE GÖRE BESİNLER 1. Enerji Verici Besinler Bunlarkarbonhidratlar,,yağlar ve proteinlerdir. Açlık anında tüketim sırasına göre; Karbonhidratlar ® Yağlar ® Proteinler olarak sıralanır. Solunum kolaylığı sırasına göre; Karbonhidratlar ® Proteinler ® Yağlar olarak sıralanır. Sağladıkları enerji miktarına göre; Yağlar ® Proteinler ® Karbonhidratlar olarak sıralanır. 2. Yapıcı ve Onarıcı Besinler Canlının yıpranan kısımlarının tamirinde ve...

http://www.biyologlar.com/canlilar-tarafindan-tuketilen-besin-maddeleri-degisik-sekillerde-gruplandirilabilir-

Gregor mendelin çalışmaları ve bilim dünyasına katkıları

Gregor mendelin çalışmaları ve bilim dünyasına katkıları

Mendel genetiği ya da Mendel kanunları, Avusturyalı bir papaz olan Gregor Mendel'in genetikgenetik kanunları. Mendel, manastırın bahçesinde bezelyeleri birbirleriyle çaprazlayarak (eşleştirerek) kalıtım için ilgi çekici sonuçlar buldu. Çalışmalarını yaptığı dönemde kromozom ve genlerin varlığı bilinmemesine rağmen, özelliklerin "faktör" adını verdiği birimlerle nesilden nesile aktarıldığını söyledi. Bahçe bezelyeleriyle yıllarca yapmış olduğu...

http://www.biyologlar.com/gregor-mendelin-calismalari-ve-bilim-dunyasina-katkilari

Kök Hücresi Üretmek Bu Kadar Basit (Mi Acaba?)

Vücudumuzdaki çeşit çeşit hücrenin her biri uzmanlaşmıştır: Her birinin kendi görevine göre şekli, iç yapısı ve içeriği bulunur. Ama bunların hepsi, daha ana karnındayken, kök hücresi denen henüz uzmanlaşmamış hücrelerden gelir. Bir kişinin uzmanlaşmış hücrelerini kök hücrelerine geri dönüştürebilsek, bunlarla belki birçok hastalığını tedavi edebileceğiz. Bu yolun henüz başındayız, ama yeni gelişmeler -doğru çıkarsa- umut verici. ♦ Nedir bu...

http://www.biyologlar.com/kok-hucresi-uretmek-bu-kadar-basit-mi-acaba

Kök hücresi üretmek bu kadar basitmi

Kök hücresi üretmek bu kadar basitmi

Vücudumuzdaki çeşit çeşit hücrenin her biri uzmanlaşmıştır: Her birinin kendi görevine göre şekli, iç yapısı ve içeriği bulunur. Ama bunların hepsi, daha ana karnındayken, kök hücresi denen henüz uzmanlaşmamış hücrelerden gelir. Bir kişinin uzmanlaşmış hücrelerini kök hücrelerine geri dönüştürebilsek, bunlarla belki birçok hastalığını tedavi edebileceğiz. Bu yolun henüz başındayız, ama yeni gelişmeler -doğru çıkarsa- umut verici.♦ Nedir bu...

http://www.biyologlar.com/kok-hucresi-uretmek-bu-kadar-basitmi

Bitkilerde Su İletimi

Temel mekanizmalar ile topraktan su ve mineral madde alarak gene bu mekanizmalarla kabuk parankiması hücrelerine iletirler. Kabuk parankimasında da benzeri mekanizmalarla hücreden hücreye iletilen su ve mineral maddeler merkez silindirdeki cansız ksilem elementlerine, trake veya trakeidlere girerek kılcallık ve özellikle yaprakların stomalarındaki terlemenin sağladığı negatif basınçla, emişle yerüstü organlarına iletilir. Ancak uyku dönemi sonunda çok yıllık bitkilerde...

http://www.biyologlar.com/bitkilerde-su-iletimi-2

Nükleik Asitler

Nükleik Asitler

Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimerlerdir. En yaygın nükleik asitler deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA)'dır. İnsankromozomlarını oluşturan DNA milyonlarca nükleotitten oluşur. Nükleik asitlerin başlıca işlevi genetik bilgi aktarımını sağlamaktır, ancak bazı RNA türleri katalizör olarak da işlev görürler. RNA'yı oluşturan kimyasal gruplar. P, fosfat; Z, riboz şeker; A, C,...

http://www.biyologlar.com/nukleik-asitler-1

Genel Biyoloji Soruları

SORU.1:Bitkisel dokulardan birincil bölünür dokuyu açıklayınız? (bulunduğu yere, görevine ve yapısına göre) SORU.2:Bataklık ve sulu bir ortamda yaşayan bir bitkinin sizce hangi parankima dokusu iyi gelişir? Kısaca nedeni ile birlikte yazınız. SORU.3:Bitkilerde iletim demetleri kaça ayrılır? Adlarını yazınız. İletim demetlerinin farklarını maddeler halinde yazınız SORU.4:Karma bez nedir? Örnek vererek açıklayınız. SORU.5:Kemik dokunun görevlerini...

http://www.biyologlar.com/genel-biyoloji-sorulari

Ünlü Türk Biyologlar

Turhan Baytop Prof. Turhan Baytop, (d. 20 Haziran 1920, İstanbul - ö. 25 Haziran 2002, İstanbul), eczacı, öğretim üyesi, botanikçi, bilim adamı. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Okulu'nu bitiren Prof. Baytop, 1948 yılında mezun olduğu okulun Farmakognozi Enstitüsü'nde asistan olarak göreve başladı. Hazırladığı bir tez ile 1949 yılında Dr. pharm. ünvanı kazanan Turhan Baytop, 1951 yılında gittiği Paris Eczacılık Fakültesi Farmakognozi...

http://www.biyologlar.com/unlu-turk-biyologlar

Johann Gregor Mendel

Johann Gregor Mendel

22 Temmuz 1822 Heinzendorf'da doğdu, 6 Ocak 1884 Brünn'de öldü (bugünkü Brno, Çek Cumhuriyeti); genetik biliminin kurucusu, Avusturyalı botanik bilgini ve rahiptir. Küçük yaşlarda bahçe işleriyle uğraşmaya başlayan Mendel, üniversite öğreniminden sonra bir din adamı olarak Moravya'da yaşamını sürdürdü. Bu arada bitkiler üzerinde pek başarıya ulaşamayan bazı incelemelerde bulundu. 1854'te Brünn'e dönerek bir teknik lisede öğretmenlik yapmaya başladı. Daha...

http://www.biyologlar.com/johann-gregor-mendel

Prof. Dr. Niyazi Lodos

Prof. Dr. Niyazi Lodos

Eski adı Yayaköy olan Zeytinliova köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlamış, 1946 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur. Meslek yaşamına Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde başlayan Lodos, askerlik hizmetinden sonra 1947-1950 yılları arasında kısa sürelerle Ankara Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Meyvecilik Şubesi ve Bornova Bölge Zirai Mücadele Araştırma...

http://www.biyologlar.com/prof-dr-niyazi-lodos

Boehringer Ingelheim İnsan Kaynakları Direktörlüğünde atama

Boehringer Ingelheim İnsan Kaynakları Direktörlüğünde atama

Boehringer Ingelheim Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Sedef Karacan Şenyener atandı. Boehringer Ingelheim Türkiye yeni İnsan Kaynakları Direktörü Sedef Karacan Şenyener, insan kaynakları süreçlerinin etkin bir şekilde geliştirilmesi ve yönetiminin yanı sıra Orta Doğu, Batı Afrika ve Güney Afrika İK Bölgesel İş Ortağı rolünü de üstlenecek. İş hayatına 1997 yılında Ford Otosan’da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlayan Sedef Karacan Şenyener,...

http://www.biyologlar.com/boehringer-ingelheim-insan-kaynaklari-direktorlugunde-atama

UCB Pharma Türkiye'de atama

UCB Pharma Türkiye'de atama

Uzm.Dr. Berna Çağlayan Ocak 2014 itibarı ile UCB Pharma Türkiye  Pazar Erişim Direktörlüğü görevine  atanmıştır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olup aynı fakültede Farmakoloji & Klinik Farmakoloji alanında uzmanlık yapmıştır. Dr.Berna Çağlayan ilaç sektöründe medikal, pazarlama-satış ve pazar erişim alanlarında deneyime sahiptir. Organon-Schering Plough, AstraZeneca ve Abbott İlaçlarında çalışmış olup, UCB Pharma’daki Pazar...

http://www.biyologlar.com/ucb-pharma-turkiyede-atama

Servier’in yeni Genel Müdürü Philippe Mea oldu

Servier’in yeni Genel Müdürü Philippe Mea oldu

Philippe Mea, Türkiye’de 27 yıldır faaliyet gösteren Fransız ilaç şirketi Servier İlaç’ın yeni Genel Müdürü oldu.140 ülkede AR-GE odaklı çalışmalar yürüten Fransız ilaç şirketi Servier’in Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Philippe Mea atandı.1996 yılında, Paris V Üniversitesi Eczacılık Bölümü’nden mezun olan Philippe Mea; Akıllı Pazarlama, Sağlık Sektöründe Pazarlama ve Strateji alanlarında yüksek lisans yaptı. Kariyerine 1997 yılında...

http://www.biyologlar.com/servierin-yeni-genel-muduru-philippe-mea-oldu

Sanofi Türkiye'den yurtdışına önemli atama

Sanofi Türkiye'den yurtdışına önemli atama

2009 yılı Aralık ayından beri Sanofi Türkiye Kurumsal İlişkiler, Pazara Erişim ve İletişim Direktörlüğü görevini üstlenen Aysun Hatipoğlu, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle Avrupa Bölgesi Kurumsal İlişkiler Direktörü rolüne atanmıştır; kendisi bu rolünde Brüksel’de yerleşik olacaktır. 15 Aralık 2014 / İstanbul - 2009 yılından bugüne kadar Sanofi Türkiye Kurumsal İlişkiler, Pazara Erişim ve İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Hatipoğlu, 1 Ocak...

http://www.biyologlar.com/sanofi-turkiyeden-yurtdisina-onemli-atama

Astrazeneca Türkiye, Onkoloji’de atağa geçti

Astrazeneca Türkiye, Onkoloji’de atağa geçti

Suat Koca, AstraZeneca Türkiye Onkoloji İvmelendirme Müdürü pozisyonuna atandı. İlaç keşfi ve geliştirmesi alanında dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden AstraZeneca, Türkiye’deki merkezine yeni bir İvmelendirme Müdürü atadı. Sektörde 17 yıllık deneyime sahip olan Suat Koca, AstraZeneca’daki yeni görevine Aralık ayı itibariyle başladı.AstraZeneca’daki profesyonel kariyerine 2000 yılında tıbbi satış mümessili olarak başlayan, daha sonra sırasıyla...

http://www.biyologlar.com/astrazeneca-turkiye-onkolojide-ataga-gecti

Teknoloji gelişirken hasta başı tıp sanatı yok mu oluyor?

Teknoloji gelişirken hasta başı tıp sanatı yok mu oluyor?

Cutting for Stone’un  tanınmış yazarlarından, Stanford Üniversitesi’nde infeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Abraham Verghese ile Stanford Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Robert Harrington tıpta hümanizmin rolü hakkında konuştu. Dr. Harrington: Kardiyovasküler tıpta bir çoğumuz işimizin teknik kısmı üzerine odaklanmaktayız. Görüntüleme, stres testleri, kateterizasyon, MR, BT- fakat kardiyoloji aslında, hasta başında, kalbi dinleyerek ve...

http://www.biyologlar.com/teknoloji-gelisirken-hasta-basi-tip-sanati-yok-mu-oluyor

Prof. Dr. Recep Akdağ, yeniden Sağlık Bakanı oldu

Prof. Dr. Recep Akdağ, yeniden Sağlık Bakanı oldu

Türkiye’de sağlık reformuna imza atan ve uzun süre Sağlık Bakanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Recep Akdağ, yeniden bakanlık görevine getirildi.

http://www.biyologlar.com/prof-dr-recep-akdag-yeniden-saglik-bakani-oldu

Plastit nedir ? Kaç çeşit plastit vardır ?

Plastitler alg ve bitki hücrelerinde bulunan çeşitli görevleri olan çift zarlı temel organellerdir.

http://www.biyologlar.com/plastit-nedir-kac-cesit-plastit-vardir-

Helikaz

- DNA polimeraz replikasyon çatalındaki görevine başlamadan önce DNA sarmalının açılmasında görevli enzim. - DNA nın kopyalanması sırasında DNA nın helik zincirini fermuar gibi açan enzim.

http://www.biyologlar.com/helikaz

Konttrollü ve Kontrolsüz Hücre Bölünmesi Nedir ?

Konttrollü ve Kontrolsüz Hücre Bölünmesi Nedir ?

Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların çoğalması anlamına gelmekle birlikte, çok hücreli canlıların büyümesi, erkek ve dişi eşey hücrelerinin meydana gelmesi, rejenerasyonu ve dokularının yenilenmesi için gerekli biyolojik bir olaydır.

http://www.biyologlar.com/konttrollu-ve-kontrolsuz-hucre-bolunmesi-nedir-

DNA’dan Üretilen Çift Sarmal Kristaller

DNA’dan Üretilen Çift Sarmal Kristaller

Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg’den (FAU) mühendisler, karmaşık yapılı kristal kafesler üretmeyi başardı. Klatrat (clathrates) adı ile bilinen bu nanopartiküller DNA parçalarından üretiliyor.

http://www.biyologlar.com/dnadan-uretilen-cift-sarmal-kristaller

Üstün Zekâlı Çocukların Tanılanması

Üstün Zekâlı Çocukların Tanılanması

Üstün zekâlı çocuklar çoğu zaman -özellikle halk arasında ve yazılı ve görsel medyada- kalın gözlüklü, sıska, yerinde duramayan, çokbilmiş ve hazır cevap olarak tasvir edilirler.

http://www.biyologlar.com/ustun-zekli-cocuklarin-tanilanmasi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Ziyareti

Bugün Dernek Yönetimimiz tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Sayın Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet DEMİRTAŞ ve Araştırma Tescil Daire Başkanlığı görevine yeni atanan meslektaşımız Sayın Ümit TURAN ile ÖÇK Şube Müdürü meslektaşımız Sayın Aynur HATİPOĞLU makamlarında ziyaret edilmiştir. Diğer taraftan Sayın Genel Müdür’e, biyologların Çevre ve Şehircilik...

http://www.biyologlar.com/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-tabiat-varliklarini-koruma-genel-muduru-ziyareti

Prof. Dr. Aykut Kence

Prof. Dr. Aykut Kence

27 Ağustos 1946 tarihinde İstanbul’da dünya ya gelen Kence, sırasıyla İstanbul’da Karaahmet Paşa İlkokulu (1958), Şehremini Ortaokulu (1961) ve Pertevniyal Lisesi (1964)’ni tamamladıktan sonra, 1968 yılında İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesinden mezun olmuştur.

http://www.biyologlar.com/prof-dr-aykut-kence-27-agustos-1946-1-subat-2014-biyolojiye-yonverenler

Derinin Anatomik Yapısı

Derinin Anatomik Yapısı

Deri, vücut yüzeyini kaplayan bir örtü olmasının yanı sıra yaşamsal fonksiyonları olan bir organdır. Embriyonal yaşamda ektoderm ve mezodermden köken alan deri; epidermis, dermis ve subkutis tabakalarından oluşur.Derinin bu tabakalarının kalınlıkları bölgesel olarak farklılıklar gösterir. Avuç içi ve ayak tabanında epidermis en kalın olup,yaklaşık 1.5 mm’dir. Göz kapaklarında ise en ince olup, yaklaşık 0.05 mm kalınlığındadır. Dermisin kalınlığı ise...

http://www.biyologlar.com/derinin-anatomik-yapisi


 
3WTURK CMS v6.0