Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 3184 kayıt bulundu.
Sibirya kaplanı Bilimsel adı: Panthera dicle altaica

Sibirya kaplanı Bilimsel adı: Panthera dicle altaica

Amur kaplanı olarak da bilinen Sibirya kaplanı (Panthera dicle altaica), kaplan alttürlerinin en büyüğüdür. Sibirya Kaplanı - Panthera dicle altaica. Fotoğraf © China Photos / Getty Images.

http://www.biyologlar.com/sibirya-kaplani-bilimsel-adi-panthera-dicle-altaica

Genetiği değiştirilmiş insanlığa bir adım daha yaklaşıldı

Genetiği değiştirilmiş insanlığa bir adım daha yaklaşıldı

Yeni bir çalışma, editlenen spermin DNA'sının yumurta DNA'sı kullanılarak tamiriyle ölümcül bir mutasyonu silmeyi başardı. Ailelerin çocuklarını tasarlaması mümkün mü, mümkünse tehlikeli mi?

http://www.biyologlar.com/genetigi-degistirilmis-insanliga-bir-adim-daha-yaklasildi

Apoptoz Nedir ? Hücreler neden apoptoz geçirir ? Apoptoa Aşamaları Nelerdir ?

Apoptoz Nedir ? Hücreler neden apoptoz geçirir ? Apoptoa Aşamaları Nelerdir ?

APOPTOZ NEDİR? Apoptoz veya programlanmış hücre ölümü, vücutta doğal olarak meydana gelen bir süreçtir. Ve bu süreçlerin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Bu tip hücre ölümü DNA’nın bir ya da daha fazla nükleozom parçalarına ayrılması, kromatin yoğunlaşması ve çekirdek parçalanması gibi özel şekilsel değişikliklerle karakterizedir. Normal şartlarda apoptoz, vücudun her bir parçasının içerik ve büyüklüğünün fizyolojik gereksinimlerin belirlediği sınırlar içinde kalmasını sağlar. Apoptozun başlanması ve baskılanması karmaşık bir düzenleyici sinyal ağı tarafından kontrol edilir. HÜCRELER NEDEN APOPTOZ GEÇİRİR? Hücrelerin kendilerini imha etmesini gerektirecek birkaç örnek vardır. Örneğin; reglin doğal sürecide dahil dokunun uterustan temizlenmesi gerekir. APOPTOZ GEÇİREN HÜCRELERDEKİ BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER Kromatin değişikliklerinin başlamasından kısa süre önce, hücresel aktivitelerde ve sinyal iletiminde yaygın olarak kullanılan kalsiyumun sitoplazma içi miktarında hafif artma görülür. Bu artış bazı sessiz enzimleri aktive ederek bazı yapısal değişikliklere yol açar. Kalsiyuma bağlı endonükleaz ve transglutaminaz sessiz enzimler arasındadır. Bazı hücrelerde ise, apoptozun geç döneminde kalsiyum artışı olması kalsiyumun apoptozun değişik dönemlerinde farklı roller üstlenebildiğini düşündürmektedir. Çekirdek değişikliklerine endojen kalsiyum magnezyum bağımlı nükleazların aktivasyonu neden olur. Bu nükleazlar bazı hücrelerde sürekli olarak bulunurken bazılarında apoptozdan önce görülür. Nükleozomlar arasında   kromatini bölerler ve apoptotik hücre DNA’sı hepsinin uzunluğu 180-200 çifti ve katları olan parçalara ayrılır. Bu parçalar agaroz elektroforezde apoptoza özgü merdiven görünümü oluştururlar. Apoptozun belirgin yapısal özelliği olan sitoplazmik yoğunlaşmanın mekanizması bilinmemektedir. Bunun sonucunda önce hücre yüzeyinde çıkıntılar, sonra hücre içeriğini ayıran apoptotik cisimler oluşur. APOPTOZ SIRASINDA NE OLUR? Apoptoz uyarısı olan hücre bir hazırlık döneminden geçer. Geriye dönüşümlü olan bu dönemde hücrelerin sitoplazmasında bazı genlerin uyardığı m-RNA ve protein yapımı olduğu görülür. Protein yapımını önleyen ajanlar apoptozisi önlemektedir. Apoptozis sırasında değişmez şekilde ortaya öıkan metabolik bir olay dizisi bulunmaz. Aktif RNA ve protein sentezine duyulan gereksinim hücre tipine ve apoptotik uyarının türüne bağlıdır. Bu durum hemen bütün hücrelerde fizyolojik hücre ölümünü baskılayan ya da başlatan düzenleyici proteinlerin bulunması ile açıklanabilir. Belli bir hücre tipinde baskılayıcıların ve başlatıcıların göreceli yıkım hızları apoptozu başlatan veya durduran RNA ve prtein sentezinin durup durmayacağını belirler. Sonuç olarak, hücre boyutu azalma geçirir. Hücresel bileşenler ve organeller yıkılır ve yoğunlaşır. Kabarcık şekilli toplar denilen şekiller hücrenin yüzeyindedir. Hücre daha küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar hücrede bulunur. Apoptotik cisimcikler tarafından parçalanır ve fagosite edilir. APOPTOZUN AŞAMALARI Apoptoz hücrenin kendini yok etmek için bir takım metabolik ve fizyolojik işlemleri devreye soktuğu bir olaydır. Apoptoz uyarısı alan hücre bulunduğu ortamdan uzaklaşır, komşu hücrelerle bağlantısını koparır ve büzüşür, kromatini yoğunlaşır piknotik bir görünüm alır. DNA’sı nükleozomlarından kesilir jel elektroforezinde tipik merdiven bant görünümü alır . ancak hücre organelleri yapısal bütünlükleri korur. Hücre zarı yapısında bulunan fosfotidil serin hücre zarının iç halinde kopar, apoptotik cisimcikler ayrılır. Apoptotik cisimcikler maktofaj tarafından tanınır ve fagosite edilir, ancak enflamasyon görülmez. APOPTOZ VE KANSER Hücrelerin normal apoptotik süreçten kaçmalarını sağlayan bir özellik kazanmaları hemen bütün kanser hücrelerinde gözlenen bir özelliktir. Tümör hücreleri veya antiapoptotik proteinlerin aşırı yapımıyla ya da proapoptotik proteinlerin yapımlarının ya da etkilerinin azalmasıyla apoptoza dirençli bir nitelik kazanırlar. Örneğin, foliküler B hücreli lenfomada kromozomal bir yer değiştirme sonucu Bcl-2 proteinin yapımı artmaktadır. P53 yoluyla başlatılan apoptoz yolundaki proteinlerin yapımları ya da işlevlerindeki bozuklukların insanlardaki kanserlerin nerdeyse yarısında etkili olduğu gösterilmiştir. 7 Apaf-1’in metastatik melanom hücrelerinde yapının olmadığı gösterilmiştir. Bazı kanser türlerinde ölüm reseptörlerinden biri olan CD95’in yapımının azaldığı bulunmuştur. Kanserleşme ve apoptoz düzenlenmesinin bozulması arasındaki ilişki kemoterapötiklere ya da radyasyona direnç oluşturarak da klinik tıbbı ilgilendiren sonuçlara yol açabilmektedir. AIDS, Alzheimer , Parkinson, insüline bağlı tip diyabet, hepatit C ve miyokard enfarktüsü gibi hastalıklarda apoptoz hızlanırken, otoimmün hastalıklar ve kanserlerde apoptoz yavaşlar. APOPTOZ ÖNLEYİCİLERİ Apoptotik olayı dengede tutan çok değişik apoptoz baskılayıcıları belirlenmiştir. Baslılayıcılarım bir kısmı normalde genomda bulunan genlerdir. Büyüme faktörleri apoptozu önleyici işlev görmektedir. Bir diğer grup viral kaynaklıdır. Virüs enfeksiyonların hücrede apoptoza neden olur. Bu viral hücresel proteinin apoptoz sırasında kaspazlar tarafından parçalandığı gösterilniştir. Çekirdek larninlerinin parçalanmasının çekirdek büzülmesi ve tomurcuklanmaya, hücre iskelet proteinlerinin parçalanmasının tüm hücre şeklinin kaybına neden olduğu, PAK2’nn kazpaz tarafından parçalanmasının apoptotik hücrede aktif kabarcık oluşturduğu gösterilmiştir. Kaynaklar: http://www.klinikgelisim.org.tr/kg22_3/4.pdf http://www.journalagent.com/terh/pdfs/TERH_14_1_1_20.pdf http://cu.dergipark.gov.tr/download/article-file/25371 http://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/viewFile/27984/28728 Derleyen: Merve Erman

http://www.biyologlar.com/apoptoz-nedir-hucreler-neden-apoptoz-gecirir-apoptoa-asamalari-nelerdir-


Kuş Tüylerinin Karmaşık Desenleri Nasıl Oluşuyor?

Kuş Tüylerinin Karmaşık Desenleri Nasıl Oluşuyor?

Kuşların tüyleri, hayvanların sahip olduğu ve çıplak gözle görülebilen özellikler arasında en çarpıcı şekilde değişkenlik gösterenlerden biridir. Telif: Ismael Galvan

http://www.biyologlar.com/kus-tuylerinin-karmasik-desenleri-nasil-olusuyor

Turnalar Uydudan Anbean Takip Ediliyor…

Turnalar Uydudan Anbean Takip Ediliyor…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla hazırlanan “Ulusal Turna Eylem Planı” kapsamında turnaları takip ediyor.

http://www.biyologlar.com/turnalar-uydudan-anbean-takip-ediliyor


Genç kalpten alınarak enjekte edilen kök hücreler yaşlı kalbi gençleştirdi

Genç kalpten alınarak enjekte edilen kök hücreler yaşlı kalbi gençleştirdi

Cedars-Sinai Kalp Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırma, genç farelerden alınan kök hücrelerin yaşlı farelerin kalplerine enjekte edildiğinde gençlik enerjisi sağladığını ortaya çıkardı.

http://www.biyologlar.com/genc-kalpten-alinarak-enjekte-edilen-kok-hucreler-yasli-kalbi-genclestirdi

Canlı Hayatının Kimyası

Canlı Hayatının Kimyası

Hayvanlar, tüm yaşam biçimleri gibi kimyasal bileşiklerden oluşur ve bu bileşiklere bağımlıdırlar. Yaşamın kimyasını anlamak için öncelikle genel kimyanın temellerini anlamamız gerekir. Başlangıç için bazı tanımlamalar şunlardır: Photo © Hero Images / Getty Images.

http://www.biyologlar.com/canli-hayatinin-kimyasi

Dinozorlar Çağından Kalan İlk Çiçek Tohumları Keşfedildi

Dinozorlar Çağından Kalan İlk Çiçek Tohumları Keşfedildi

SRXTM taramaları kullanılarak oluşturulan Kretase dönemine ait çiçekli bitkilerin meyveleri ve tohumları. F: Else Marie Friis

http://www.biyologlar.com/dinozorlar-cagindan-kalan-ilk-cicek-tohumlari-kesfedildi-1

Kakao Neden Sağlığımız İçin Önemlidir?

Kakao Neden Sağlığımız İçin Önemlidir?

Bazı bakteriler bizim kadar çikolatayı seviyorlar ve tadını çıkarıyorlar. Kakaodaki molekülleri, besin kaynağı olarak kullanıyorlar ve sağlığımız için faydası sağlıyorlar.

http://www.biyologlar.com/kakao-neden-sagligimiz-icin-onemlidir

Karıncaların ilginç özellikleri

Karıncaların ilginç özellikleri

Karıncalar anatomi açısından, dirsekli duyargaları, metaplöral bezleri ve ikinci karın kısımlarının düğüm şeklinde bir petiyol ile bağlanması ile diğer böceklerden ayrılırlar.

http://www.biyologlar.com/karincalarin-ilginc-ozellikleri-1

<b class=red>Doğa</b>l Mumyalanma Nasıl Gerçekleşir?

Doğal Mumyalanma Nasıl Gerçekleşir?

Şili çöllerinde yaşamış 7000 yıllık Chinchorro kültürüne ait mumyalar. F: National Geographic

http://www.biyologlar.com/dogal-mumyalanma-nasil-gerceklesir

Sihirli Mantarın Etken Maddesi Laboratuvarda Üretildi

Sihirli Mantarın Etken Maddesi Laboratuvarda Üretildi

Almanya’nın Jena kentinde bulunan Friedrich Schiller Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, ilk kez olarak, sihirli mantarların etken maddesi olan “psilosibin”i laboratuvarda sentezlemeyi başardı.

http://www.biyologlar.com/sihirli-mantarin-etken-maddesi-laboratuvarda-uretildi


Probiyotikler Kolon Kanserini Tedavi Edebilir Ve Önlemeye Yardımcı Olabilirler

Probiyotikler Kolon Kanserini Tedavi Edebilir Ve Önlemeye Yardımcı Olabilirler

Yeni bir çalışma, iltihaplı bağırsak hastalığıyla ilgili kolorektal kanserin tedavisinde ve önlenmesinde probiyotiklerin potansiyelini göstermektedir.

http://www.biyologlar.com/probiyotikler-kolon-kanserini-tedavi-edebilir-ve-onlemeye-yardimci-olabilirler


Amfibiler Neden  Yok Oluyor?

Amfibiler Neden Yok Oluyor?

Son yıllarda, bilim adamları ve Doğa koruma uzmanları, amfibi popülasyonlarında küresel bir azalma olduğu konusunda halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyor. Red-eyed tree frog. Photo © Alvaro Pantoja / ShutterStock

http://www.biyologlar.com/amfibiler-neden-yok-oluyor

Bitkilerin ve insan beyinlerinin gelişimi aynı prensiplere dayanıyor

Bitkilerin ve insan beyinlerinin gelişimi aynı prensiplere dayanıyor

Salk Enstitüsü’nden biliminsanları, bitkilerin sürgün verme biçimini ortaya koyan matematiksel formüllerin, beyinlerimizdeki sinir hücrelerinin bağlantılarını nasıl oluşturduğunu ortaya koyan formüllerle çok benzediğini keşfetti.

http://www.biyologlar.com/bitkilerin-ve-insan-beyinlerinin-gelisimi-ayni-prensiplere-dayaniyor

CRISPR-Cas9 Tekniğiyle Yapılan 7 Muhteşem Şey

CRISPR-Cas9 Tekniğiyle Yapılan 7 Muhteşem Şey

Vücudunuzda sizi rahatsız bir rahatsızlık varsa veya bir özelliğinizin çocuğunuza geçmenizden korkuyorsanız CRISPR-Cas9 tekniğini mutlaka öğrenmelisiniz.

http://www.biyologlar.com/crispr-cas9-teknigiyle-yapilan-7-muhtesem-sey

Türler ve Türlerdeki Geometri

Türler ve Türlerdeki Geometri

Neden bir farenin yaşamı boyunca atan kalp atışlarının sayısı bir filinkiyle neredeyse aynıdır? Farenin yaklaşık 1 yıl yaşamaya; filin ise 70 kere kış mevsimi görüp geçirmesine yeten bir ömrü olmasına rağmen?

http://www.biyologlar.com/turler-ve-turlerdeki-geometri

Bebekler güneşten nasıl korunmalıdır?

Bebekler güneşten nasıl korunmalıdır?

Güneş ışınlarının insan sağlığında önemli sorunlar oluşturabileceğini belirten Türk Dermatoloji Derneği üyesi Prof. Dr. Sibel Ersoy Evans, özellikle bebeklerin ve çocukların güneşten korunması gerektiğini söyledi.

http://www.biyologlar.com/bebekler-gunesten-nasil-korunmalidir

Biyolojide Mutajen Ne Anlama Gelir ? Mutajen Nedir ?

Biyolojide Mutajen Ne Anlama Gelir ? Mutajen Nedir ?

ABD Sağlık ve İnsan Kaynakları Departmanına göre, sigara dumanı otuzdan fazla kanserojen tipini içeriyor. Image: Science Picture Co./Corbis

http://www.biyologlar.com/biyolojide-mutajen-ne-anlama-gelir-mutajen-nedir-

Adaptasyon veya uyum

Adaptasyon veya uyum, doğal seleksiyonda (doğal seçilim) başarılı olmuş, ona sahip olan organizmayı evrimsel olarak daha uyumlu kılan bir özelliktir.[1][2]

http://www.biyologlar.com/adaptasyon-veya-uyum


Kök Hücrelere Genel Bir Bakış

Kök Hücrelere Genel Bir Bakış

Kök hücreler, bedendeki özelleşmiş hücre türlerine dönüşmek gibi benzersiz bir beceriye sahip olan hücrelerdir. İleride, hasar görmüş ya da kaybedilmiş doku ve hücrelerin yerine kullanılabilirler.

http://www.biyologlar.com/kok-hucrelere-genel-bir-bakis

Keseli karıncayiyenler (Myrmecobius fasciatus)

Keseli karıncayiyenler (Myrmecobius fasciatus)

Keseli karıncayiyen (Myrmecobius fasciatus) veya Numbat, yırtıcı keseliler (Dasyuromorphia) takımı içerisinde yalnız başına Myrmecobiidae familyasına konulan bir keseli türüdür.

http://www.biyologlar.com/keseli-karincayiyenler-myrmecobius-fasciatus

Kanser Araştırmalarında, DNA Yanlış Eşleşme Onarım Mekanizması İnceleniyor

Kanser Araştırmalarında, DNA Yanlış Eşleşme Onarım Mekanizması İnceleniyor

Kansere karşı geliştirilen tedaviler, son yıllarda bağışıklık sistemi elemanlarını güçlendirmek ve kanser hücrelerine karşı verdikleri yanıt sürelerini uzatmak üzerine geliştiriliyor. HHMI BioInteractive

http://www.biyologlar.com/kanser-arastirmalarinda-dna-yanlis-eslesme-onarim-mekanizmasi-inceleniyor

Agresif Beyin Kanseri Zika Virüsü İle Tedavi Edilebilecek

Agresif Beyin Kanseri Zika Virüsü İle Tedavi Edilebilecek

Zika virüsü geçtiğimiz yıllarda defalarca salgınlar ve oluşturduğu ciddi sağlık problemleri ile gündeme geldi. Ancak bu sefer durum biraz farklı.

http://www.biyologlar.com/agresif-beyin-kanseri-zika-virusu-ile-tedavi-edilebilecek

Memeli hayvanların özellikleri nelerdir ?

Memeli hayvanların özellikleri nelerdir ?

Memeliler sıcak­kanlı ve omurgalı canlılardır. Dişileri yeni doğan yavrularını meme bezlerinin salgıladığı sütle besler. Memelilerin derisi kıllıdır. Ama kılların sıklığı ve kapladığı yüzey büyük bir çeşitlilik gösterir.

http://www.biyologlar.com/memeli-hayvanlarin-ozellikleri-nelerdir-

Hayvanların ve bitkilerin ortak özellikleri nelerdir?

Hayvanların ve bitkilerin ortak özellikleri nelerdir?

Yer yüzündeki bütün varlıklar canlı ve cansız varlıklar olmak üzere iki büyük gruba ayrılır.

http://www.biyologlar.com/hayvanlarin-ve-bitkilerin-ortak-ozellikleri-nelerdir

Tardigrat - Tardigrade Hakkında Özel Bilgiler

Tardigrat - Tardigrade Hakkında Özel Bilgiler

Dünya'nın En Dayanıklı Hayvanı Tardigrat "Ramazzottius varieornatus" elektron mikroskop görüntüsü, Credit: Kazuharu Arakawa ve Hiroki Higashiyama

http://www.biyologlar.com/tardigrat-tardigrade-hakkinda-ozel-bilgiler

Folik Asit, Böcek İlaçlarına Bağlı Otizm Riskini Azaltıyor

Folik Asit, Böcek İlaçlarına Bağlı Otizm Riskini Azaltıyor

UC Davis’ten ve diğer bilim enstitülerinden araştırmacılar, önerilen miktarlarda folik asit alan hamile kadınların, doğacak çocuklarında böcek ilaçlarına bağlı gelişen otizm riskinde azalma sağlandığını tespit etti.

http://www.biyologlar.com/folik-asit-bocek-ilaclarina-bagli-otizm-riskini-azaltiyor

İşçi mi, kraliçe mi? Arılarda sınıfsal farklılaşma nasıl belirleniyor?

İşçi mi, kraliçe mi? Arılarda sınıfsal farklılaşma nasıl belirleniyor?

"Sınıfsal" farklılaşma, sosyal böceklerin gelişim sürecindeki temel dönüşümlerden biri. Gösel : Heidi and Hans-Juergen Koch/Minden Pictures (sciencemag.org)

http://www.biyologlar.com/isci-mi-kralice-mi-arilarda-sinifsal-farklilasma-nasil-belirleniyor

Beyin yaşlandıkça, gelişim süreci tersine dönüyor

Beyin yaşlandıkça, gelişim süreci tersine dönüyor

İnsan beyninin gelişimi ve yaşlanması sırasında gen aktivitesi değişimlerini inceleyen yeni bir çalışmaya göre, beyin gelişimi sırasında yaşanan kimi değişimler yaşlanmada tersine dönüyor.

http://www.biyologlar.com/beyin-yaslandikca-gelisim-sureci-tersine-donuyor

Kötü haber! Balıkların çoğu plastik yiyor, daha da kötüsü bu hoşlarına gidiyor!

Yakın zamanda yapılan çalışmalar pek çok balık türünün, plastik çöpleri, kokusu nedeni ile yiyecek zannettiğini düşündürüyor. Görsel: https://waste-management-world.com/a/in-depth-celebrity-backing-as-un-declares-war-on-plastic-waste-

http://www.biyologlar.com/kotu-haber-baliklarin-cogu-plastik-yiyor-daha-da-kotusu-bu-hoslarina-gidiyor

Genetik Polimorfizm Nedir

Genetik Polimorfizm Nedir

Genetik polimorfizm, bir popülasyonda, farklı allellere bağlı olarak, genetik olarak belirlenmiş iki ya da daha çok alternatif fenotipin görülmesidir.

http://www.biyologlar.com/genetik-polimorfizm-nedir

Bakterilerde  Aniden Gerçekleşen Bir Evrim Keşfedildi!

Bakterilerde Aniden Gerçekleşen Bir Evrim Keşfedildi!

Evrim ne kadar hızlı gerçekleşir? Buffalo üniversitesinden bir biyolog bakterilerde hemen hemen aniden ortaya çıkan evrimi keşfetti. Credit: University at Buffalo

http://www.biyologlar.com/bakterilerde-aniden-gerceklesen-bir-evrim-kesfedildi

Yapay Seçilim Nedir?

Yapay Seçilim Nedir?

Yapay seçilim, insanlar tarafından yetiştirilen bitki ve hayvanların belirli özelliklerde olmasının sağlanması için sonraki nesillere aktarılması istenen özelliklerin, aktarılma olasılığını arttırmada kullanılır.

http://www.biyologlar.com/yapay-secilim-nedir

Kötü haber! Balıkların çoğu plastik yiyor, daha da kötüsü bu hoşlarına gidiyor!

Kötü haber! Balıkların çoğu plastik yiyor, daha da kötüsü bu hoşlarına gidiyor!

Yakın zamanda yapılan çalışmalar pek çok balık türünün, plastik çöpleri, kokusu nedeni ile yiyecek zannettiğini düşündürüyor.

http://www.biyologlar.com/kotu-haber-baliklarin-cogu-plastik-yiyor-daha-da-kotusu-bu-hoslarina-gidiyor-1

<b class=red>Doğa</b>daki En Güçlü Zehir: Botulinum Toksini

Doğadaki En Güçlü Zehir: Botulinum Toksini

Dünya üzerinde bilinen birçok zehir vardır fakat bunların içinde bir tanesi var ki çok daha etkili. Peki bu zehri özel yapan şey ne? Gelin şimdi bu zehri enine boyuna irdeleyelim.

http://www.biyologlar.com/dogadaki-en-guclu-zehir-botulinum-toksini


Kar leoparlarının nesli artık tehlike altında değil. Nesilleri çoğalıyor.

Kar leoparlarının nesli artık tehlike altında değil. Nesilleri çoğalıyor.

Kar leoparları için iyi haber. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), yaban hayatının koruma statüsünü değerlendirdi ve bu kediyi nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkardı. Photo: Eric Kilby/flickr

http://www.biyologlar.com/kar-leoparlarinin-nesli-tehlike-altinda-degil-artik-nesilleri-cogaliyor

Papua Yeni Gine’deki Genetik Çeşitlilik

Papua Yeni Gine’deki Genetik Çeşitlilik

Papua Yeni Gine’deki insanlar üzerinde yapılan en geniş kapsamlı genetik çalışmaya göre, ülkedeki gruplar birbirlerinden genetik olarak oldukça yüksek oranda farklılık gösteriyor. Görsel Telif: Byelikova Oksana

http://www.biyologlar.com/papua-yeni-ginedeki-genetik-cesitlilik

Evrimsel Tıp Nedir?

Evrimsel Tıp Nedir?

Evrimsel tıp en basit tanımıyla modern evrim teorisinin tıptaki sağlık ve hastalık anlayışına uygulanmasıdır. Peki, bu gerçekten mantıklı mıdır?

http://www.biyologlar.com/evrimsel-tip-nedir

CRISPR / Cas9

CRISPR / Cas9

CRISPR/Cas9 rehber RNA ile özgül bir genomik bölgeye hedeflenen Cas9 nükleaz enziminin kullanıldığı bir genom düzenleme sistemidir.

http://www.biyologlar.com/crispr-cas9

Yaşlı babaların daha az verimli yavrular ürettiği bulundu!

Yaşlı babaların daha az verimli yavrular ürettiği bulundu!

Uluslararası bir araştırmacı ekibi, erkeklerin doğurganlık ve yaşlanmaya ilişkisi ile ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapmış ve daha yaşlı babaların genç yaştaki babalara göre... Credit: CC0 Public Domain

http://www.biyologlar.com/yasli-babalarin-daha-az-verimli-yavrular-urettigi-bulundu

İnsanoğluna direnen yaban, Kızılırmak Deltası Ramsar alanı

İnsanoğluna direnen yaban, Kızılırmak Deltası Ramsar alanı

Düşünsenize bir yanınızda uçsuz bucaksız otlaklar, diğer yanınızda kum tepelerinin ardından size seslenen dalgalar.

http://www.biyologlar.com/insanogluna-direnen-yaban-kizilirmak-deltasi-ramsar-alani

Genetik Çalışmalar ve Etik Kurallar

Genetik Çalışmalar ve Etik Kurallar

Teknoloji iki taraflı keskin bir kılıç gibidir. Dolayısıyla sorumlulukla ele alınması gerekir.

http://www.biyologlar.com/genetik-calismalar-ve-etik-kurallar

Kültürel antropoloji nedir

Kültürel antropoloji, etnolojik, etnografik, dilbilimsel, sosyal ve psikolojik analiz yöntemlerine dayanarak kültürlerin gelişimini inceleyen bilim dalı. Fiziksel antropoloji, arkeoloji ve dilbilimsel antropoloji ile birlikte antropolojinin geleneksel dört ana bölümünden biri olarak tanımlanır. F. Boas ve pek çok öğrencisi kültüre difüzyonist, tarihsel bir yaklaşım getirmiş, daha sonra gelen Margaret Mead ve başkaları kültür ve kişilik arasındaki ilişkiyi ele alan bir yaklaşım geliştirmişlerdir.bazı yazarlar ise teknoloji ve çevre arasındki karşılıklı ilişki üzerinde durarak kültürün maddi önemini vurguladırlar. Ruth Benedict gibi bazı bilim insanlarına göre kültür bir bütün olup kapalı bir sistemdir; başkalarına göre ise, o daha çok tarihsel olaylardan etkilenen gevşek biçimde bütünleşmiş bir davranış dizisidir. Ne kadar değişirse değişsin, tüm bu yazarların görüşleri şu temel varsayımı paylaşmaktadır: Kültür, davranışların başlıca belirleyicisidir. Bu düşüncenin doğal sonucu, insanın kolaylıkla yoğurulabilen bir şey olduğu fikridir. Kültürel uyarlanma ödünç alma, yenilik, ya da bireysel öğrenme yoluyla mümkün, hatta normaldir. Avrupa’da özellikle İngiltere’de 1908 - 1910 yılları arasında gelişen Sosyal Antropoloji; insan davranışlarının karşılaştırmalı incelenmesi olarak tanımlanabilir. Araştırmalarında toplumsal yapıya ağırlık veren; toplumsal kurumların ve formların sistematik ve karşılaştırmalı araştırmalarını yapan sosyal antropoloji Radcliffe Bronw ve Bronislaw Malinowski tarafından kurulmuş ve geliştirilmiş olup difüzyonizme ve evrimci kurama bir tepki olarak doğmuş; kısmen Durkheim sosyolojisini izlemiş kısmende sosyolojideki yapısal fonsiyonalist görüşün öncüsü olmuştur.

http://www.biyologlar.com/kulturel-antropoloji-nedir

 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0