Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 42 kayıt bulundu.

Hexanchus griseus ( BOZ CAM GÖZ KÖPEK BALIĞI )

Alem: Animallia Şube: Chordata Sınıf: Chondrichthyes Alt sınıf: Elasmobranchii Takım: Hexanchiformes Familya: Hexanchidae Cins: Hexanchus Tür: H. griseus Hexanchus griseus; altı solungaçlı köpek balığı, boz camgöz gibi de adlandırılabilir. Boyları 5 metre kadardır. 8 metre olanlarına da rastlanılmıştır. Baş kısadır. Burun kısa ve geniştir ve gözlerde başa göre küçüktür. Sırt koyu kahve rengi ya da koyu gri ve karın kısmı kirli beyazdır. Yandan...

http://www.biyologlar.com/hexanchus-griseus-boz-cam-goz-kopek-baligi-

Biyomühendislik nedir? Biyomühendis ne yapar?

Biyomühendislik, hayat bilimi olarakta bilinen biyoloji içerisinde üretilen bilginin diğer bilimlerinde yardımıy¬la mühendislik kriterlerini gözeterek uygulamalı bilim olarak tezahürüdür. Biyomühendisler günlük kullanımdaki ve sanayideki problemleri izler ve bu problemlere başta biyoloji olmak üze¬re diğer bilimlerden elde ettiği bilgileri mühendislik formasyonu ile yoğurarak çözümler üretir. Dolayısıyla iyi bir biyomühendisin yetişmesi için iyi bir biyo¬loji...

http://www.biyologlar.com/biyomuhendislik-nedir-biyomuhendis-ne-yapar

Büyük Beyaz Köpekbalığı - Carcharodon carharias

Büyük Beyaz Köpekbalığı Nedir? Büyük beyaz köpekbalığı,(Carcharodon carharias),genellikle soğuk kıyı sularında yaşayan,çok büyük ve hızlı yüzücü,yırtıcı bir balık türüdür.Hakkındaki ilk bilimsel araştırma,1554 yılında çıkardığı bir kitaptaki tanım ve çizimleriyle Rönesans dönemi araştırmacılarından Guillaume Rondelet’e aittir.1785’te Carolus Linnaeus çıkardığı katoloğunda (Systema Naturae),bu türü bilimsel olarak Carolus Linnaeus...

http://www.biyologlar.com/carcharodon-carhariasbuyuk-beyaz-kopekbaligi

Kozmetik Yönetmeliği

23 Mayıs 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25823 Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Kozmetik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine, bildirimlerine, piyasaya arz...

http://www.biyologlar.com/kozmetik-yonetmeligi

Acrocanthosaurus Dinazor

Acrocanthosaurus (amlamı Yunanca yüksek dikenli kertenkele) Kuzey Amerika kıtasında 115-105 milyon yıl önce Kretase dönemimde yaşamış yaklaşık 5,280 pound (2.6 ton) ağırlığında, 1.4 metre uzunluğunda büyük bir kafaya sahip, 12 metre uzunluğundaki etobur bir theropoda dinozordur. Neredeyse tüm iskeleti tamamlanmış sayılı türlerdendir. Yeraltında minerallerle neredeyse simsiyah olmuş kemiklerine rağmen kalıntıları neredeyse sağlam bir şekilde günümüze kadar...

http://www.biyologlar.com/acrocanthosaurus-dinazor

Çocuklarda Tırnak Yeme Alışkanlığı Nedir?

Çocuklarda Tırnak Yeme Alışkanlığı Nedir?

Çocuğunuz tırnaklarını yiyor, ya da parmağını emiyorsa, hemen endişeye kapılmayın; çünkü bu alışkanlıkların 5 ila 18 yaş grubunda görülme olasılığı yüzde 45'lere varıyor.

http://www.biyologlar.com/cocuklarda-tirnak-yeme-aliskanligi-nedir

Bakterilerde Sınıflandırma

Bakteriler çeşitli özellikleri bakımından gruplandırılırlar. Bu özelliklerin başlıcaları ; şekilleri, solunumları, beslenmeleri ve boyanmaları olarak sayılabilir. *Şekillerine Göre Bakteriler Bakteriler ışık mikroskobuyla bakıldığında başlıca şu şekillerde görünürler. a)Çubuk Şeklinde Olanlar (Bacillus): Tek tek veya birbirlerine yapışmışlardır. Tifo, tüberküloz ve şarbon hastalığı bakterileri bu şekildedir. b)Yuvarlak Olanlar (Coccus): Genellikle...

http://www.biyologlar.com/bakterilerde-siniflandirma

Amfibilerden Sürüngenlere Geçiş

Amfibiler yaşamlarının bir kısmını suda, diğer kısmını karada geçirdikleri için “iki yaşamlılar” olarak adlandırılırlar. [İlk olarak Geç Devonyen Dönem'de görülmeye başlamışlardır ki bu da, günümüzden 385 milyon yıl öncesiyle 374 milyon yıl öncesine denk gelmektedir.] Anatomik ve fizyolojik açıdan balıklarla sürüngenler arasında bir özellik gösteren amfibiler, omurgalıların su dışında yaşayan ilk grubunu oluştururlar [ve kendi başlarına bir...

http://www.biyologlar.com/amfibilerden-surungenlere-gecis

Çene Ekleminden Gelen Sesler Hangi Sorunların Göstergesidir?

Çene Ekleminden Gelen Sesler Hangi Sorunların Göstergesidir?

Diş sağlığı ve çene birbirine bağlı iki unsurdur. Çene problemleri ile ilgili şikâyetlerin çoğunun kaynağı diş problemleridir. Ağır diş problemlerinin tedavisinde çene ve ağız cerrahları da rol alıyor. 20’lik diş çekimi, implant uygulaması, çene kemiğinde erime, çene ağrısı gibi tedavilerde ağız ve çene cerrahlarına gitmek gerekiyor. Çene cerrahlarını ilgilendiren bu konuda acaba çene ekleminden gelen sesler hangi sorunların göstergesidir?Diş...

http://www.biyologlar.com/cene-ekleminden-gelen-sesler-hangi-sorunlarin-gostergesidir

Primatların Evrimi

Bu süreçde meydana gelen ilk memeli formlarından biri de primatlardır. Uzun kuyruklu maymunlar; gibbon, orangutan, goril ve şempanze gibi kuyruksuz maymunlar ve insanın içinde yer aldığı primatların atasının, bugün yaşayan ve ilkel bir insektivor olan Tupaia (Şekil 53) ya benzer bir canlı olduğu ileri sürülmektedir. Çünkü bu hayvanda dişler primatlarda olduğu gibi, kesici, köpek, ön ve arka öğütücü şeklinde farklılaşmıştır (heterodonti), üyeleri 5...

http://www.biyologlar.com/primatlarin-evrimi


CANLILARCA DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ

Canlılarda kas ve iskelet sistemi desteklik görevinin yanı sıra hareketi de sağlar.Canlıların hareketini sinir sistemi ve endokrin sistemi düzenler ve denetler. I.Bir Hücrelilerde Destek ve Hareket Bazı bir hücrelilerde pelikula denen hücre zarını örten bir yapı vardır.Bazen pelikula yapısına kalsiyum ve silisyum minerallerinin girmesi ile bir kabuk oluşur.Bir hücreliler iki şekilde hareket ederler. a.Pasif hareket:Bazı bir hücreliler içinde bulunduğu ortamın hareketi...

http://www.biyologlar.com/canlilarca-destek-ve-hareket-sistemleri

Dil (organ) Anatomik Yapısı

Dil (lingua, tongue), ağız içinde bulunan ve tat alma duyusunu gerçekleştiren, kaslardan yapılmış bir organdır. Ayrıca yiyecekleri çiğneme ve yutma işlemlerine yardım eder, insanlarda konuşmayı da sağlar. Kendini yenileme hızı en yüksek organ olarak da tanınır. Anatomisi Corpus lingua: Dilin ucuyla kökü arasında kalan dil gövdesi. Radix lingua: Dil kökü. Gırtlak kapağının önünde yer alan ve tonsilla linualis'i (folliculi linguales) taşıyan dil tabanı....

http://www.biyologlar.com/dil-organ-anatomik-yapisi

SANFİLİPPO SENDROMU

Sanfilippo Sendromu bir Mukopolisakarid bozukluğudur ve yaygın olarak MPS - III adıyla da bilinmektedir. Bu bozukluk ismini, 1963 yılında A.B.D. ‘de sendromu tanımlayan ilk doktorlardan biri olan Dr. Sylvester Sanfilippo‘dan almıştır. Vücutta sürekli madde mübadelesi süreci yaşanmaktadır. Gerekli maddeler kullanılır, gereksiz maddeler tahlilden geçerek vücuttan atılır. Sanfilippo Sendromlu çocuklar, heparan sülfat olarak adlandırılan kullanılmış...

http://www.biyologlar.com/sanfilippo-sendromu

Ay Ay Hayvanı Nedir?

Ay Ay Hayvanı Nedir?

Bu hayvanın dünyaca bilinen adı Aye-Aye’dır. Kendi dilimizde de Ay-ay olarak nitelendirilir. Uzun parmaklıgiller familyasının üyeleri arasında yer alır. Daha doğrusu bu familyanın yaşayan tek üyesidir. Büyük Ay-ay olarak adlandırılan Daubentonia robusta’nın soyu ne yazık ki tükenmiştir.Ay-ay Madagaskar’da yaşayan bir makimsi maymun türüdür. Islak burunlu maymunlar yada eski sınıflandırmalarda ön maymunlar takımı arasında yer alır. Genellikle gece ortaya...

http://www.biyologlar.com/ay-ay-hayvani-nedir

Dünyanın En Zehirli Yılanları

Dünyanın En Zehirli Yılanları

Zehirsiz yılanlardan daha evrilmiş olan zehirli yılan türleri, tüm yılanların dörtte birini oluşturur ve yaklaşık 600 türün zehirli olduğu bilinir. Yılan zehri, içinde pek çok etkili madde barındırır. Bunlar şöyle özetlenebilir:Kalp üzerinde etkili olan “Kardiotok-sin”,Sinir sisteminde etkili “Nörotoksin”,Kan hücrelerini eriten “Hemolizin”,Proteinleri eriten “Proteolitik enzimler” ve “Kolinesteraz”, “Nüldeöti-daz Hiya’üronidaz”Bu zehirler...

http://www.biyologlar.com/dunyanin-en-zehirli-yilanlari

Türk biyoloğa Obama ödülü

Türk biyoloğa Obama ödülü

Ödülü Obama’dan alacak Altan için Beyaz Saray, “Hücre alanında inanılmaz başarılı bir bilim insanı” diye açıklama yaptı.ABD’nin Rutgers Üniversitesi’nde Biyolojik Bilimler Departmanı’nda hücre biyolojisi üzerinde çalışmalar yapan Dr. Nihal Altan-Bonnet, ABD başkanı tarafından genç araştırmacılara verilen en büyük ödüle layık görüldü. Amerika’da yaptıkları çalışmalarla öne çıkan bilim insanlarına verilen Genç Bilim İnsanları ve...

http://www.biyologlar.com/turk-biyologa-obama-odulu

Testere Balıkları ve Türlerinin Özellikleri

Testere Balıkları ve Türlerinin Özellikleri

Testere balıkları, diğer batoids balıkları ile kıyaslanınca genel görünüşleri bakımından çok değişik hayvanlardır. Uzun ve yassı somaklarına ilaveten, vatoz balıkları ile ilgili olarak yaygın olarak bilinen yassı ve geniş profillerinden gayet belirgin biçimde farklı uzun ve nispeten dar gövdeleri vardır.Bazı yönlerden, sırtları boyunca iki belirgin sırt yüzgeci ile somakları yatay bir testere biçimli dişlere sahip “Pristiophoriformes” takımındaki...

http://www.biyologlar.com/testere-baliklari-ve-turlerinin-ozellikleri

Karınca Sürüsü Optimasyonu

Karınca Sürüsü Optimasyonu

Bir karınca için yuvadan ayrılmak devler ülkesine girmek demektir ama yiyecek bulmanın da başka hiçbir yolu yoktur. Doğal olarak, karınca bu tehlikeli devler ülkesinde en kısa sürede yiyeceği bulmak ve hemen yuvaya dönmek ister ve bunun için iyi bir yol bulma stratejisine ihtiyaç duyar. Benzer bir sorunla karşılaşan insansı topluluklar, bu sorunu evrim süreçleri içinde karmaşık bir sinir sistemi geliştirerek çözdüler. Bu da bazı bilim adamlarına göre modern...

http://www.biyologlar.com/karinca-surusu-optimasyonu

Yeni Bir Fare Türü Keşfedildi

Yeni Bir Fare Türü Keşfedildi

Endonezya’da yeni bir fare türünün keşfedildiği bildirildi.BBC’nin haberine göre, bilim insanları, “Hyorhinomys stuempkei” adı verilen yeni fare türünün, diğer farelere nazaran çok farklı ve ayırt edici özelliklere sahip olduğunu belirtti.Farenin domuzunkine benzer burun deliklerinin yanı sıra uzun bir yüze, bedenine kıyasla normal bir fareden daha büyük kulaklara ve daha çok kır farelerinde görülen alt dişlere, aynı zamanda Avustralya’daki diğer...

http://www.biyologlar.com/yeni-bir-fare-turu-kesfedildi

2015 Yılında Tanımlanmış 10 İlginç Canlı

2015 Yılında Tanımlanmış 10 İlginç Canlı

Her yıl bilim insanları ormanlara, çöllere ve müze koleksiyonlarına hayvanları incelemek için gidiyorlar. Eğer şanslılarsa da, yeni türleri keşfedebiliyorlar.

http://www.biyologlar.com/2015-yilinda-tanimlanmis-10-ilginc-canli

Hayvanlar Nasıl Yas Tutar?

Hayvanlar Nasıl Yas Tutar?

Bir anne şempanze haftalardır ölü bebeğini taşırken, kaybının matemini mi tutuyor? Filler, ölen aile bireylerinin kemik ve dişlerini şevkatle okşarken, yas mı tutuyorlar?

http://www.biyologlar.com/hayvanlar-nasil-yas-tutar

Heterodont

Çeşitli amaçlar için farklılaşmış değişik biçimli dişlere sahip olan.

http://www.biyologlar.com/heterodont

Evrim, Yirmilik Dişlerimizin Yok Olmasına Sebep Olacak

Evrim, Yirmilik Dişlerimizin Yok Olmasına Sebep Olacak

Bilim insanları dişlerimizin gelişimini açıklayan basit bir matematiksel formül buldular.

http://www.biyologlar.com/evrim-yirmilik-dislerimizin-yok-olmasina-sebep-olacak

Memeli Benzeri Sürüngenin Sanılandan Daha Uzun Yaşadığı Anlaşıldı

Memeli Benzeri Sürüngenin Sanılandan Daha Uzun Yaşadığı Anlaşıldı

19.yüzyılda yaşamış olan Fransız doğabilimci Georges Cuvier, tek bir dişe bakarak dişin sahibi olan canlının tüm iskeletini gözünde canlandırabildiğini söylemişti.

http://www.biyologlar.com/memeli-benzeri-surungenin-sanilandan-daha-uzun-yasadigi-anlasildi

İnsanların Hâlâ Evrimleştiğinin 5 İşareti

İnsanların Hâlâ Evrimleştiğinin 5 İşareti

İnsan evrimini düşündüğümüzde, zihnimiz, doğal seçilimin günümüz insanını meydana getirme süreci olan binlerce yıl boyunca bir geziye çıkar.

http://www.biyologlar.com/insanlarin-hl-evrimlestiginin-5-isareti

Yeni Keşfedilen Dişsiz Yetişkin Dinozor

Yeni Keşfedilen Dişsiz Yetişkin Dinozor

Yeni keşfedilen dinozor türü Limusaurus inextricabilis ile birlikte şaşırtıcı bir özelliği de keşfedildi: Aralık 24th, 2016

http://www.biyologlar.com/yeni-kesfedilen-dissiz-yetiskin-dinozor

Dilin görevleri ve kısımları nelerdir?

Dilin görevleri ve kısımları nelerdir?

Dil (Latince lingua), ağız içinde bulunan ve tat alma duyusunu gerçekleştiren, kaslardan yapılmış bir organdır.

http://www.biyologlar.com/dilin-gorevleri-ve-kisimlari-nelerdir

Kanada’da 90 Milyon Yıllık Yeni Bir Kuş Türü Keşfedildi

Kanada’da 90 Milyon Yıllık Yeni Bir Kuş Türü Keşfedildi

Rochester Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından keşfedilen yeni tarih öncesi kuş türlerinden Tingmiatornis arctica'yı betimleyen çizim. Sanatçı: Michael Osadciw

http://www.biyologlar.com/kanadada-90-milyon-yillik-yeni-bir-kus-turu-kesfedildi

Dünyanın En Korkunç 10 Hayvanı

Dünyanın En Korkunç 10 Hayvanı

Hayvan krallığının büyük bir çoğunluğu çok sevimli yaratıklarla doludur. Ancak bazı hayvanlar bu açıklamaya uymuyor.

http://www.biyologlar.com/dunyanin-en-korkunc-10-hayvani

Kamuda Çalışan Biyologların Özlük Haklarının İyileştirilmesi

Kamuda Çalışan Biyologların Özlük Haklarının İyileştirilmesi

Değerli Meslektaşlarım. Bilindiği üzere kamuda çalışan Biyologların özlük hakları birlikte çalıştığımız Mesleklerin çok gerisinde kalmış, âdete lise mezunu memur, şef ve VHKİ kadroları ile aynı maaşı alır hale gelinmiştir.

http://www.biyologlar.com/kamuda-calisan-biyologlarin-ozluk-haklarinin-iyilestirilmesi

Syngnathus scovelli Genomu Sekanslandı

Syngnathus scovelli Genomu Sekanslandı

Prof. Cresko’nun laboratuvarında yetiştirilmiş olan bu deniz iğnesi balığının kemikli zırhı daha iyice katılaşmamıştır ve çoğunluka transparan gözükmektedir. Kemikler kırmızı, kıkırdaklar da mavi renktedir. Resim Hakkı: Mark Currey.

http://www.biyologlar.com/syngnathus-scovelli-genomu-sekanslandi

 Kuşların neden dişleri yok?

Kuşların neden dişleri yok?

Araştırmacılar, bir dinozor türü olan Limusaurus inextricabilis'in ergenlik döneminde dişlerini kaybettiğini, yetişkinlikte ise yeni diş çıkarmadığını keşfetti. Bu bulgu kuşların neden gagaya sahip olduğunu ama dişlere sahip olmadığını açıklamakta yardımcı olabilir.

http://www.biyologlar.com/kuslarin-neden-disleri-yok

Hiperdontia (Çok Dişlilik) Nedir ?

Hiperdontia (Çok Dişlilik) Nedir ?

Bu oral bozukluğa sahip insanların ağzında herhangi bir yerde büyüyen ekstra dişleri vardır. Bu fazladan dişlere aşırı dişler denilmektedir.

http://www.biyologlar.com/hiperdontia-cok-dislilik

Makas Benzeri <b class=red>Dişlere</b> Sahip Yeni Dinozor Keşfedildi

Makas Benzeri Dişlere Sahip Yeni Dinozor Keşfedildi

Paleontologlar, 70 milyon yıl önce yaşadığına inandıkları “makas benzeri dişlere” sahip yeni bir dinozor türü keşfetti. Yeni keşfedilen dinozorun diş fosilleri, oldukça büyük olduklarını gösterdi. F: Lukas Panzarin

http://www.biyologlar.com/makas-benzeri-dislere-sahip-yeni-dinozor-kesfedildi

Dinozorlar Çağından Kalma Köpek Balığı Bulundu

Dinozorlar Çağından Kalma Köpek Balığı Bulundu

Bilim insanları, Portekiz kıyılarında dinozorların yaşadığı dönemden beri var olduğu bilinen 300 dişli ve yılan kafalı bir köpek balığı buldu.

http://www.biyologlar.com/dinozorlar-cagindan-kalma-kopek-baligi-bulundu


Sorunlarını tweet atarak anlatan ağaçlar

Sorunlarını tweet atarak anlatan ağaçlar

İklim değişikliği, orman yangınları ve kaçak kesimler ekosisteme zarar veriyor. Belçikalı bilim insanları ormanların korunması ve doğaya verdiğimiz zararı azaltabilmek amacıyla tweet atan ağaç ağı oluşturdu.

http://www.biyologlar.com/sorunlarini-tweet-atarak-anlatan-agaclar

Ağız Kokusu Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ağız Kokusu Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tıp dünyasında “Halitosis” adıyla da bilinen ağız kokusu, pek çok insanın aşina olduğu bir durumdur. Kesin veriler eksik olmakla birlikte, bazı çalışmalar, diş hekimine yapılan ziyaretlerin en sık nedeni olarak, diş eti hastalıklarının altında yatan ağız kokusunu göstermektedir.

http://www.biyologlar.com/agiz-kokusu-nedir-tedavisi-nasil-yapilir

Diş Eti Çekilmelerinin Sebepleri Nelerdir?

Diş Eti Çekilmelerinin Sebepleri Nelerdir?

Diş eti çekilmesi terimi; diş etlerinin dişlerinizden geri çekilmesini, diş kökünün alt kısmındaki bir problemi ifade etmektedir.

http://www.biyologlar.com/dis-eti-cekilmelerinin-sebepleri-nelerdir

Homo Naledi Küçük Ama Karmaşık Bir Beyne Sahipti

Homo Naledi Küçük Ama Karmaşık Bir Beyne Sahipti

Güney Afrika’daki Rising Star mağarasının ikinci bölmesinde keşfedilen bir Homo Naledi’nin kafatası C:John Hawks/Wits Univ

http://www.biyologlar.com/homo-naledi-kucuk-ama-karmasik-bir-beyne-sahipti

Aşkın evrimsel önemini kuşlar ortaya çıkarıyor

Aşkın evrimsel önemini kuşlar ortaya çıkarıyor

Araştırmacıların, aşkın evrimdeki yerini anlamak için, zebra ispinozu üzerinde çalışmayı seçmelerinin nedeni, bu kuşların insana olan benzerlikleri: Tekeşli yaşıyorlar ve ebeveynlik yükünü paylaşıyorlar.

http://www.biyologlar.com/askin-evrimsel-onemini-kuslar-ortaya-cikariyor

 
3WTURK CMS v6.0