Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 11 kayıt bulundu.

Çıkmış biyoloji soruları

A. Doğru şıkkı işaretleyiniz. ( 12*3 puan= 36 ) 1. İnsanlarda besin ve enerji tüketimi fazla olan dokulardaki kılcal kan damarı oranı , diğerlerine göre daha fazladır. Buna göre aşağıdaki dokulardan hangisindeki kılcal damar oranı diğerlerinden daha fazladır? a- Epitel doku ve kas doku c- Yağ dokusu ve epitel doku c- Kas dokusu ve sinir doku d- Kıkırdak doku ve yağ doku 2. Kemiklerin sağlığını korumak için, I. Yeterli ve dengeli olarak beslenmek. II. Sportif...

http://www.biyologlar.com/cikmis-biyoloji-sorulari

Beyincik (Serebellum)

Sağ hemisfer, sol hemisfer ve merkezi vermisten oluşan beyincik transvers fissuralar aracılığı ile lobcuklara (lobül) ayrılmıştır. Her bir lobül, hemisferlere lateral olarak kanat gibi uzantılar gönderen vermisin bir parçasına sahiptir. Hemisferlerin yüzeyinde ana fissuralara paralel dizilmiş sayısız katlantılar ya da folialar görülür; bu şekilde sagittal kesitte, pek çok dallar içeren merkezi sap görünümüne sahiptir (arbor vitae). Serebellum gri cevheri yüzeyde...

http://www.biyologlar.com/beyincik-serebellum

SİNİR SİSTEMİ

Çevredeki etkilerin alınması bu etkilere karşı tepki oluşturulması,özelleşmiş hücre doku yada organlar tarafından gerçekleştirilir.Denetleyici ve düzenleyici sistemleri , sinir sistemi , duyu organları ve endokrin sistem oluşturur.Sinir sistemi ve duyu organları ile değişen çevre koşullarına kısa südre tepki gösterilirken hormonlarla oluşan tepkiler uzun sürede gerçekleşir.Hormonal kontrol bitki ve hayvanlarda , sinirsel kontrol yalnız hayvanlarda vardır....

http://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-1

CANLILARCA DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ

Canlılarda kas ve iskelet sistemi desteklik görevinin yanı sıra hareketi de sağlar.Canlıların hareketini sinir sistemi ve endokrin sistemi düzenler ve denetler. I.Bir Hücrelilerde Destek ve Hareket Bazı bir hücrelilerde pelikula denen hücre zarını örten bir yapı vardır.Bazen pelikula yapısına kalsiyum ve silisyum minerallerinin girmesi ile bir kabuk oluşur.Bir hücreliler iki şekilde hareket ederler. a.Pasif hareket:Bazı bir hücreliler içinde bulunduğu ortamın hareketi...

http://www.biyologlar.com/canlilarca-destek-ve-hareket-sistemleri

BEYİN SAPININ TRANSVERSAL ALTBÖLÜMLERİ

a.Medulla oblongata (Omurilik soğanı) : Medulla oblongata (Medulla, Bulbus). beyin sapının omurilikle birleşen en alt bölümüdür. Omurilikle olan kesintisiz devamlılığı nedeniyle, bazı anatomistler tarafından omuriliğin. for.magnum’un üstünde kalan genişlemiş bir bölümü olarak kabul edilir. Medulla,taşıdığı çıkan-inen yollar yanında, VII, IX, X, XI ve XII. kranial sinir ve retiküler formasyon çekirdekleri nedeniyle yaşamsal öneme sahiptir, özellikle...

http://www.biyologlar.com/beyin-sapinin-transversal-altbolumleri

Beynin Özellikleri ve Yapısı

Merkezi sinir sisteminin en önemli kısmı olan beyin, kafatası kemikleri içinde, ağırlığı ortalama olarak erkeklerde 1200-1350 gr, kadınlarda ise 1000-1250 gr ağırlığında, yüzeyi ise ortalama olarak 2000-2100 cm2 olan bir organımızdır. Bilinen en büyük beyinli insanlar; yazarlardan Trungenjew 2012 gr, politikacılardan Bismark 1807 gr'dır. Şimdiye kadar rastlanan en küçük beyin 369 gr, en büyük beyin 2850 gramdır. Her iki ağırlıktaki beyine sahip insanların...

http://www.biyologlar.com/beynin-ozellikleri-ve-yapisi

Sinir Sistemi

1- Nöronlar Uyarılma , uyarıyı değerlendirme , uyarıyı taşıma (iletme) ve diğer hücreleri uyarma Yeteneği vardır. Sinir sisteminin esas hücreleridir. Uyarıyı alma : Kimyasal veya fiziksel etkilerle dendrıt , hücre gövdesi ve ranvier boğumlarından olur. Uyarıyı İletme (taşıma) : Elektriksel etkiyle gerçekleşir. Uyarma : Kimyasal olarak gerçekleşir. Morfolojilerine göre üçe ayrılır. 1-Uni polar (tek kutuplu) : Daha çok omurgasızlarda , omurgalılarda...

http://www.biyologlar.com/sinir-sistemi-4

Omurgalılarda Merkezi Sinir Sisteminin Karşılaştırınız

-Koklama lobu memelilere doğru beyindeki oranı küçülür.-Orta beyin memelilere doğru beyimdeki oranı küçülür.-Ön beyin memelilere doğru büyür.-Arka beyin memelilere doğru büyür.-Beyinin vücuda oranı memelilere doğru büyür.-Ön beyin balıklarda tek diğer omurgalılarda iki parçadır.-Ön beyin girintileri memelilerde görülür.-Nasırlı cisim memelilerde görülür.-Beyincik En gelişkin şeklini memelilerde almıştır.-Beyin üçgeni sürüngen , kuş ve memelilerde...

http://www.biyologlar.com/omurgalilarda-merkezi-sinir-sisteminin-karsilastiriniz

Organ transplantasyonu nedir

Organ transplantasyonu nedir

Vücudun eskiyen, hastalanan, bozulan bir organı yerine, aynı vücudun başka yerinden alınan ya da başka insanlardan alınan organların aşılanması işi.

http://www.biyologlar.com/organ-transplantasyonu-nedir

Pons

Pons, ön beyin, beyincik ve omurilik soğanı arasında yer alan bu yapı enine sinir tellerinden oluşur.

http://www.biyologlar.com/pons

<b class=red>Beyinciğin</b> Yeni Bir İşlevi Keşfedildi

Beyinciğin Yeni Bir İşlevi Keşfedildi

Sinirbilimciler insan davranışını motive eden ve şekillendiren ödül tepkisi sisteminde beyinciğin önemli bir rol oynadığını keşfettiklerini açıkladı. Görsel Telif: Mark Wagner et. al.

http://www.biyologlar.com/beyincigin-yeni-bir-islevi-kesfedildi

 
3WTURK CMS v6.0