Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 37 kayıt bulundu.

Dünyada Patolojinin Gelişimi

Patolojinin gelişimi insan bedenini ve işleyişini araştıran diğer bilim dallarındaki gelişmelerden etkilenmiştir. Önce insan anatomisi ayrıntılarıyla ortaya konulmuş, sonra histoloji, biyoloji, fizyoloji ve biyokimya hakkındaki bilgiler derinleşmiştir. Hastalıkların nedenlerinin anlaşılması için mikrobiyoloji, dahili ve cerrahi tıp dalları, son olarak da genetik ve moleküler biyoloji alanındaki atılımlar bilimin ve patolojinin yolunu aydınlatmıştır. Tıp...

http://www.biyologlar.com/dunyada-patolojinin-gelisimi

İnfertilite (kısırlık) Nedir?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin en az 1 yıl süre ile düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebelik elde edememesi durumuna infertilite yani kısırlık denir.Ortalama her altı aileden biri infertiliteden etkilenmektedir. Normal şartlar altında korunmadan ilişkiye giren çiftlerin %85'inde ilk yıl, %93'ünde ise iki yıl içerisinde gebelik oluşması beklenir.Eğer bu süreler sonunda gebelik oluşmuyorsa mutlaka bir infertilite merkezine başvurulmalıdır. Evli...

http://www.biyologlar.com/infertilite-kisirlik-nedir

Hepimiz Biraz Şizofren miyiz?

Hepimiz Biraz Şizofren miyiz?

Otizm ya da depresyonda olduğu gibi, psikoz; ya hep ya hiç tarzı bir vaka olmayabilir.Elden ayaktan düşürmese de birçok insan hayatının bir döneminde depresif hisleri ya da anksiyeteyi deneyimlemiştir. Açıkçası insanlar birçok mental hastalığın hafiften ciddiye doğru seyreden bir spektrumu olduğunu düşünür. Oysa insanların çoğu halüsinasyonlar (aslında var olmayan şeyler görmek ya da duymak) görmenin neye benzediğini ya da delüzyonlar tecrübe etmenin nasıl...

http://www.biyologlar.com/hepimiz-biraz-sizofren-miyiz

Dünya Çevre Gününde Sosyal Çevre Kirliliği

Prof. Dr. İbrahim Ortaş Çukurova Üniversitesi Özet: Her yıl 5 Haziranda Çevre günü kutlanmaktadır. Ne yazık ki bütün güzel söylenen sözlere rağmen çevre sorunları hızla artmaktadır. Bunun altında ciddi bir bilgi ve bilinç yetersizliği olduğu kanısındayım. İnsanın doğayı egemenliğine alma duygusu, yer yüzeyinin her tarafını rant olarak görmesi anlayışını doğurmuştur. İnsanın bencilliği ve çıkar ilişkileri ne yazık ki doğayı olumsuz...

http://www.biyologlar.com/dunya-cevre-gununde-sosyal-cevre-kirliligi

Hemofili nedir ?

Hemofili hastalığına ait ilk belgeler M.S. ikinci yüzyıla ait. Talmud adlı kitapta bir kardeşi sünnet sonrası ölen kişilerin sünnet olmaması gerektiği yazılı. Arap bilgin Albukasis'in 12. yüzyılda yazdığı bir kitapta küçük yaralanmalar sonrası tamamı ölen aileden bahsediliyor. Daha sonra 1803 yılında Amerika'lı bir doktor olan Dr. John Conrad Otto bu durumu "bazı aileleri etkileyen kanama bozukluğu" olarak tanımladı. Bu hastalığı olanların kuşaklar...

http://www.biyologlar.com/hemofili-nedir-

Ülkemiz İçsularına Sonradan Giren İstilacı Türlerin Mevcut Durumu

Ülkemiz İçsularına Sonradan Giren İstilacı Türlerin Mevcut Durumu, İçsu Balıkçılığına ve Biyolojik Çeşitliliğe Etkilerinin Değerlendirilmesi Giriş İçsu balıklarının aşılanması ve taşınmasının özellikle ılıman iklime sahip ülkelerde oldukça eski ve uzun bir hikayesi vardır ve halen günümüzde de devam eden yaygın bir uygulamadır. Çeşitli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen bu işlemin başlıca sebepleri arasında, sportif balık stoklaması,...

http://www.biyologlar.com/ulkemiz-icsularina-sonradan-giren-istilaci-turlerin-mevcut-durumu

Hücre Döngüsü ve Polimorfizm

Hücre Döngüsü ve Polimorfizm

Gen değişimleri, onkogenlerin aşırı ifade edilmesi ve hücre döngüsü düzenleyicileri tümör gelişiminde önemli rol oynayan faktörlerdendir 1. Bunlardan hücre döngüsünün denetimi, çoğu biyolojik sürecin ve kansere yolaçabilen kontrolsüz hücre çoğalmasının anlaşılmasında asıl ilgi odağı durumundadır. Hücre döngüsünü düzenleyen sistemlerin pek çok bileşeninin kanserle bağlantısı olduğundan kanser, bir hücre döngüsü düzensizlik hastalığı...

http://www.biyologlar.com/hucre-dongusu-ve-polimorfizm

Wolf-Hirschhorn Sendromu

Wolf-Hirschhorn sendromu bir bitişik gen sendromu olup, 4. kromozomun 4p16.3 bölgesindeki hemizigot delesyondan kaynaklanmaktadır. Bu hastalık; ciddi büyüme geriliği, mental bozukluk, mikrosefali, 'Greek helmet' yüz, yarık damak dudak, kolobom göz ve kardiak septal defektler ile karakterizedir. Wolf-Hirschhorn sendromu; klinik olarak karakteristik yüz görünümü, gelişme geriliği, fizikomotor reterdasyon ve inme tablosu gösterebilmekte ve “Wolf-Hirschhorn kritik bölgesinde”...

http://www.biyologlar.com/wolf-hirschhorn-sendromu

Charcot Marie Tooth Nöropati Tip 1A (17p11.2)

Charcot-Marie-Tooth Nöropatisi 1/2500 insidansla en sık gözlenen herediter nöropatidir. Genellikle ilk dekadlarda başlamakta ve yavaş progresyon göstermektedir. Klinik tablo, aynı aile içinde ki farklı hastalar arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Distal kasların zayıflaması, atrofi, his kaybı, hiporefleksi-arefleksi, ayaklarda pes kavus ve çekiç parmak, şiddetli vakalarda pençe el deformitesi klinik tabloya hakimdir. Düşük sinir ileti hızlarıyla seyreden, sinir...

http://www.biyologlar.com/charcot-marie-tooth-noropati-tip-1a-17p11-2

Kök Hücre Kaynakları

Nakiller için kullanılan kök hücrelerin olası 3 kaynağı vardır: Kemik iliği, damarlarda dolaşan kan (periferik kan) ve yenidoğanlardan alınan göbek kordonu kanı. Kök hücre naklinde kullanılan ilk kaynak kemik iliği iken, günümüzde periferik kan daha fazla kullanılır.    Kemik İliği    Kemik iliği kemiklerin içinde yer alan süngersi dokudur. Başlıca görevi kanınızda dolaşan kan hücrelerini ve enfeksiyonlara karşı savaşan bağışıklık hücrelerini...

http://www.biyologlar.com/kok-hucre-kaynaklari

Yüzde Sıfır Faizle Biyolojik Bankacılık

Yüzde Sıfır Faizle Biyolojik Bankacılık

Günümüzde insanoğlu hastalıklarla mücadelesini genetik platformda sürdürüyor. En yaygın, başımızı en çok derde sokan hastalıkların genetik temellerini anlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar kaçınılmaz olarak çok sayıda uygun biyolojik örneğe ihtiyaç duyuyor. İşte tam da bu noktada bu yükü biyobankalar sırtlanıyor. Bildiğiniz bankaları unutun. Burada düşük faizli ihtiyaç kredileri yok. Yaşamın ta kendisi var.Ortaya çıkma sebebinden de anlaşılacağı...

http://www.biyologlar.com/yuzde-sifir-faizle-biyolojik-bankacilik

Preimplantasyon (Genetik Tanı)

Dünyanın en ünlü tüp bebek ve genetik uzmanları Antalya'da düzenlenen 5. Dünya Preimplantasyon Genetik Tanı Kongresi'nde bir araya geldi. Tüp bebekteki son gelişmeler, embriyolarda preimplantasyon genetik tanı, mikroenjeksiyon, kök hücre nakli, gen tedavisi, klonlama, embriyolarda kanser riski tanımlanması, organ geliştirme, yapay rahim gibi ilginç konuların yer aldığı kongrede, işin etik boyutu da uzun uzun tartışıldı. Dünyada ilk tüp bebek uygulamasını...

http://www.biyologlar.com/preimplantasyon-genetik-tani

Gen Haritalaması Haritalar Nasıl Oluşturuluyor, Neler İçeriyor, Nasıl Yorumlanıyor?

Gen haritalaması, genlerin kromozomlar üzerinde bulunduğu yerlerin (lokus) gösterilmesidir. Böylece insan genomunun anatomisi ortaya çıkarılır. Pekçok genin ve diğer genetik marker`larin birbirlerine göre bir kromozom boyunca diziliş sırasının haritalanmasıyla bir kromozomun haritasını veya tüm genom haritasını çıkarmak mümkündür. Bu haritalama, insan vücudu fonksiyonlarının bilinmesi için gereklidir. Böylece insan genetik hastalıklarının heterojenite ve...

http://www.biyologlar.com/gen-haritalamasi-haritalar-nasil-olusturuluyor-neler-iceriyor-nasil-yorumlaniyor

Anemiler

Anemiler,hemoglobini azaldığı bir durumdur.Buna ilaveten,genellikle alyuvarların sayısı azalmıştır.Çeşitli sebepleri olan bir çok anemi vardır.Grup olarak anemiler kan bozuklarının en yaygın olanıdır. Anemi başladığı zaman belirti ve semptomları o kadar hafiftir ki çoğu zaman fark edilemez,fakat durum ilerledikçe bunların şiddeti artar.Başlangıçta normalden daha solgun ve yorgun olabilirsiniz.Solgunluğu kontrol etmek için en uygun yer tırnaklarınızın...

http://www.biyologlar.com/anemiler

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Nedir?

SMA Nedir? Spinal Müsküler Atrofi (SMA) nedir ? Spinal muskuler atrofi (SMA), bir grup kalıtsal nöromüsküler (sinir-kası tutan) hastalığa verilen addır. Vücutta istemli kasların kuvvetsizliğine ve erimesine yol açarlar. Bu hastalığın tüm tiplerinde ön boynuz denilen bir bölgedeki hücreler etkilenir. Vücudumuzdaki istemli kaslar, ancak omurilikteki ön boynuz hücrelerinden bir sinir yolu ile mesajı aldıklarında kasılabilir. Spinal muskuler atrofide, ön boynuz...

http://www.biyologlar.com/spinal-muskuler-atrofi-sma-nedir

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Yorumu ile Reçete yazılır

In vitro antibiyotik duyarlılık testleri, bir bakteriyel patojenin bir antibiyotiğin tedavi sırasında ulaşılan in vivo düzeylerine duyarlı olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Rutin duyarlılık testleri, doğru antibiyotik seçiminde yardımcı olmasına karşın, yüksek düzeyde dirence yol açmayan, sessiz direnç mekanizmalarını gözden kaçırabilmektedir. Bu durumda, bazı özel testlerin de katkısıyla antibiyotik duyarlılık test...

http://www.biyologlar.com/antibiyotik-duyarlilik-testlerinin-yorumu-ile-recete-yazilir

Yaşlanmayı önleyen enzim

Uzun yaşamın sırrının, hücrelerin yaşlanmasını önleyen bir enzimin hiperaktif versiyonunda saklı olduğu görüşü ortaya atıldı. ABD'deki Albert Einstein College of Medicine'de görevli bilim adamları, 86 yaşındaki insanlarda ve çocuklarında DNA'yı koruyan telomerazın yüksek seviyelerde bulunduğunu belirttiler ve Aşkenaz Yahudilerinin uzun yaşamasını bu mutant gene sahip olmalarına bağladılar. Bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 86 ve...

http://www.biyologlar.com/yaslanmayi-onleyen-enzim

Aileden çocuklara geçen genetik özellikler (mavi veya yeşil göz, beyaz ten, kalıtsal rahatsızlıklar) evrime kanıt olabilir mi?

İster insan için, ister başka bir canlı türü için söylenmiş olsun, sahip olunan genetik çeşitliliğin evrim ile nasıl ilişkisi olduğunu tanımlayabilmek için “belirli bir coğrafyada yaşayan bir türün çeşitli popülasyonları ve bu popülasyon içinde yaşayan bireyleri arasında daima farklı kalıtsal veya genetik özellikler bulunduğu” göz önünde bulundurulmalıdır. Bu farklı genetik özellikler de o populasyona genetik çeşitlilik ve zenginlik sağlar. Yalnız...

http://www.biyologlar.com/aileden-cocuklara-gecen-genetik-ozellikler-mavi-veya-yesil-goz-beyaz-ten-kalitsal-rahatsizliklar-evrime-kanit-olabilir-mi

Küflü Ekmek Tüketirsek Ne Olur?

Küflü Ekmek Tüketirsek Ne Olur?

Saat gece 3. Çok acıktınız ve her ne kadar gece yemek yemek önerilmese de, ekmeğinizi çıkartıp arasına birşeyler koymak istediniz. Fakat bir anda ekmeğinizin bir köşesinde mavi küflenmeyi farkettiniz.

http://www.biyologlar.com/kuflu-ekmek-tuketirsek-ne-olur


Genler ve karakter oluşumu

Genler ve karakter oluşumu

Karakter oluşumunda birçok etkenin rol oynadığı bilinmektedir.

http://www.biyologlar.com/genler-ve-karakter-olusumu

Dünyanın En Tehlikeli Adası - Yılan Adası

Dünyanın En Tehlikeli Adası - Yılan Adası

Bir macera yaşamak için ıssız bir tropik adada kaybolmak isteyebilirsiniz. Ancak bazı adalar var ki, kabuslarınızda bile orada kaybolmak istemezsiniz.

http://www.biyologlar.com/dunyanin-en-tehlikeli-adasi-yilan-adasi

Genetik Tanı Testleri Nelerdir? Ne İşe yarar?

Genetik Tanı Testleri Nelerdir? Ne İşe yarar?

Genetik testler, bir kişinin genleri ve kromozomlarındaki değişiklikleri tespit etmek için tıp bilimi için önemli tekniklerden oluşur.

http://www.biyologlar.com/genetik-tani-testleri-nelerdir-ne-ise-yarar

Parası olan çevreye daha çok zarar veriyor

Parası olan çevreye daha çok zarar veriyor

Bir araştırmaya göre büyük evler, otomobil seyahatleri ve uçak yolculukları ekolojik bilançoyu altüst ediyor.

http://www.biyologlar.com/parasi-olan-cevreye-daha-cok-zarar-veriyor

Virüslerin hastalıklarındaki rolleri

Virüslerin hastalıklarındaki rolleri

Virüslerin neden olduğu yaygın insan hastalıklarının örnekleri arasında, soğuk algınlığı, grip, su çiçeği ve uçuk yaraları gibi hastalıkların yanı sıra ebola virüs hastalığı, AIDS, tavuk vebası (kuş gribi) ve SARS gibi pek çok ciddi hastalıklar da bulunmaktadır.

http://www.biyologlar.com/viruslerin-hastaliklarindaki-rolleri

Türkiyenin Endemik Çiçekleri

Türkiyenin Endemik Çiçekleri

Endemik bitkiler, bulundukları habitatın ekolojik özellikleri nedeniyle sadece o ülkede ya da bölgede yetişen, dünyanın başka bölgesinde yetişme olasılığı olmayan bitkilerdir.

http://www.biyologlar.com/turkiyenin-endemik-cicekleri


 Sonbaharın kimyası

Sonbaharın kimyası

Sonbaharın arkasındaki gizli kimyasal süreçler nelerdir? Sonbaharın tatlı ılıklığı, turuncu ve kırmızı ağaçlar, yere dökülmüş renk renk yaprakların ortaya çıkardığı manzara pek çoğumuzun sevdiği şeyler.

http://www.biyologlar.com/sonbaharin-kimyasi


SMA Spinal Muskuler Atrofi Hastalığı Nedir ?

SMA Spinal Muskuler Atrofi Hastalığı Nedir ?

SMA Spinal Muskuler Atrofi, hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı, genetik bir grup nöro-müsküler hastalıktır. Bu hastalığın tüm tiplerinde omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücreleri etkilenir.

http://www.biyologlar.com/sma-spinal-muskuler-atrofi-hastaligi-nedir-

SMA Hastalığı Hakkında Bilgi

SMA Hastalığı Hakkında Bilgi

Vücudumuzdaki istemli kaslar, ancak omurilikteki ön boynuz hücrelerinden bir sinir yolu ile mesajı aldıklarında kasılabilir.

http://www.biyologlar.com/sma-hastaligi-hakkinda-bilgi

Kanser Risk Faktörleri Nelerdir

Kanser Risk Faktörleri Nelerdir

Belli bir tür kansere yakalanma olasılığını artıran her şey risk faktörüdür.

http://www.biyologlar.com/kanser-risk-faktorleri-nelerdir

Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi - Vulpes zerda Hakkında Bilgi

Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi - Vulpes zerda Hakkında Bilgi

Çöl tilkileri; latince adı Vulpes zerda dır. Bu tilkiler Fennek tilkisi olarak da adlandırılırlar, köpekgiller (Canidae) familyasının en küçük mensuplarındandır.

http://www.biyologlar.com/uzun-kulakli-col-tilkisi-vulpes-zerda-hakkinda-bilgi

Mendelciler & Darwinciler: Modern Sentez ile Sonuçlanan Çekişme

Mendelciler & Darwinciler: Modern Sentez ile Sonuçlanan Çekişme

Bateson, H. de Vries, T.H. Hunt Morgan ve R.C. Punnet gibi erken dönem genetikçilerinin evrimsel düşünceye ne gibi katkıları olmuştur?

http://www.biyologlar.com/mendelciler-darwinciler-modern-sentez-ile-sonuclanan-cekisme

Egzama nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Egzama nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Egzama, pek çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilen deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtilerle görülen oldukça yaygın bir deri hastalığıdır.

http://www.biyologlar.com/egzama-nedir-neden-olur-belirtileri-ve-tedavi-yontemleri

Batı Afrika'da Öldürücü Ebola Virüsü ile Aynı <b class=red>Aileden</b> Olan Marburg Virüsü Tesbit Edildi..

Batı Afrika'da Öldürücü Ebola Virüsü ile Aynı Aileden Olan Marburg Virüsü Tesbit Edildi..

Bilim insanları Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin üç farklı bölgesindeki beş Rous Meyve Yarasa'sınından (Rousettus aegyptiacus) alınan örneklerde Ebola virüsu ile aynı aileden olan Marburg virüsu'nu ilk kez tespit ettiler.

http://www.biyologlar.com/bati-afrikada-oldurucu-ebola-virusu-ile-ayni-aileden-olan-marburg-virusu-tesbit-edildi-

Mitokondriyal DNA, sadece annelerden değil babalardan da alınabilir.

Mitokondriyal DNA, sadece annelerden değil babalardan da alınabilir.

İlkel biyolojinin prensibi olan mitokindriler hücrenin güç merkezleri ve onların DNA sının yalnızca miras alınmasıdır. Yapılan ilginç bir çalışmayla babalarında zaman zaman katkıda bulunduğunu göstermektedir.

http://www.biyologlar.com/mitokondriyal-dna-sadece-annelerden-degil-babalardan-da-alinabilir-

 
3WTURK CMS v6.0